Monte carlo simulation free matlabcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  78,041 monte carlo simulation free matlab công việc được tìm thấy, giá theo USD
  R code cho geoinfomatics Đã kết thúc left

  Cần tìm người support R code/Matlab để thực hiện công thức toán liên quan đến dự đoán khoảng cách giữa các điểm trong trục không gian Xy

  $427 (Avg Bid)
  $427 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Lương: • thử việc: 50.000VND/h • chính thức: 65.000VND/h Loại việc làm: bán thời gian Mô tả công việc: hỗ trợ debug code matlab và/hoặc python cơ bản Yêu cầu công việc: • đang học hoặc làm việc trong các ngành kĩ thuật. biết lập trình cơ bản Liên lạc: • fb: • insta: • zalo: +61 406559271

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  code Matlab cho tôi Đã kết thúc left

  Chúng tôi đưa đầu bài và yêu cầu, các bạn sẽ triển khai code theo đầu bài đó. Bài toán dao động dầm chịu tải cưỡng bức

  $138 (Avg Bid)
  $138 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Project for phungoc25 Đã kết thúc left

  Hi phungoc25, tôi cần người giúp thermal simulation. Nếu em tôi, xin liên lạc với tôi. Lộc Sơn

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Viết một chương trình mô phỏng động lực học chất lưu (computational simulation) cho thí nghiệm sử dụng OpenFoam dựa trên Navier-Stokes Theorem. Có thể xem video để biết thêm chi tiết.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  viết code matlab so sánh hệ thống MIMO-NOMA với SISO-NOMA, hoặc so sánh MIMO-NOMA với MIMO-OMA về hiệu quả sử dụng phổ, hiệu quả kênh truyền, ...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá

  Lọc nhiễu Gaussian trong ảnh bằng bộ lọc hướng dẫn nhanh (Fast Guided Filter), đồng thời sử dụng biến đổi Wavelet rời rạc. Áp dụng thuật toán vào ảnh y học

  $127 (Avg Bid)
  $127 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Matlab task help Đã kết thúc left

  I'd like help handling a matlab task.

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  hỗ trợ mô phỏng, đánh giá khả năng ứng dụng của bộ lọc Kalman trong hoạt động định vị chính xác RTK

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Lập trình matlab Đã kết thúc left

  Lập trình matlab một số thuật toán cơ bản trong các bài báo như về: KNN, ELM, Hồi quy, Random forest và suy diễn mờ FIS như Mamdani, sugeno

  $407 (Avg Bid)
  $407 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  tôi cần mô phỏng các kết quả quadcopter bằng việc là simulink matlab

  $51 (Avg Bid)
  $51 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Tách nền sản phẩm upload lên web ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Tách nền sản phẩm upload lên web ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Viết phần mềm Đã kết thúc left

  Mình cần cài đặt các thuật toán như RootSift, Soft assignment, Spatial reranking, Asymmetric distance, Query expansion, Tf-idf trong xử lý ảnh bằng matlab. Bạn nào chuyên về matlab thì giúp mình với nhé

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  HI anh, Em có đồ án matlab về xử lý ảnh và nhận dạng đối tượng, mong anh giúp đỡ. Chi tiết cụ thể anh em mình có thể làm việc qua mail [The administrator removed this message for containing contact details which breaches our Terms and Conditions - Section 13:Communication With Other Users.] . Rất mong được hợp tác cùng anh Em cảm ơn.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  HI anh, Em có đồ án matlab về xử lý ảnh và nhận dạng đối tượng, mong anh giúp đỡ. Chi tiết cụ thể anh em mình có thể làm việc qua mail mhoang2503@gmail.com. Rất mong được hợp tác cùng anh Em cảm ơn.

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Yêu cầu: 1. Viết code phải rõ ràng, không dùng hàm có trong matlab cho một số khối quan trọng như: giải thuật SOS, xác định ma trận mơ hồ C, khối STBC, MIMO, Fading Rayleigh, AWGN... 2. về Phần ước lượng kênh bán mù (semi-blind) dùng phương pháp SOS (theo giải thuật đã có từ bài báo IEEE), xuất ra được mô hình BER vs SNR cho kênh truyền thực và kênh truyền có ước lượng. 3. Có chú thích giải thích code rõ ràng. 4. Tuyệt đối không sao chép bất kì tài liệu nào đã có.

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá

  I am seeking an experienced programmer to develop an application for Windows PC. The primary function of the application is data analysis. I am open to using either C# or Matlab for the programming language. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in C# or Matlab programming - Experience with data analysis - experience with providing a user front end (GUI) - Familiarity with Windows PC applications - Ability to meet the project deadline of end of January 2024 - further detailed description of task attached

  $550 (Avg Bid)
  $550 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  Optimization of PV Size for off Grid connected PV system considering uncertainties using differential evolution algorithm Let me know if you have the required skills to complete my task sir

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  MATLAB expert needed for code GUI 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a MATLAB expert to help me with a code GUI project. The specific MATLAB functionality I need help with includes plotting, data analysis, and image processing. I have a clear vision for the GUI design and would like the expert to work with me to bring this vision to life. The expected timeline for the project is less than 1 week, so I am looking for someone who can work efficiently and deliver high-quality results within a short timeframe. Ideal skills and experience for the job include: - Strong proficiency in MATLAB - Experience with GUI design and development - Knowledge of plotting, data analysis, and image processing in MATLAB - Ability to work quickly and efficiently under tight deadlines.

  $137 (Avg Bid)
  $137 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Need a Vehicle Controller in Unity 3D 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...a skilled Unity 3D developer who can create a vehicle controller for a car simulation game. The ideal candidate should have experience in developing vehicle controllers in Unity 3D and be familiar with simulation game development. Skills and experience required for this project: - Proficiency in Unity 3D and C# programming - Strong knowledge of physics-based vehicle control systems - Experience in implementing realistic crash physics - Understanding of game design principles and mechanics - Ability to optimize and fine-tune vehicle control for smooth gameplay - Familiarity with terrain response and speed control features in vehicle controllers The main focus of this project is to create a realistic car simulation game with accurate crash physics. The vehicle cont...

  $336 (Avg Bid)
  $336 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  ...to 4 in a network) to create a pair of herbivorous creatures (male and female). Once the simulation is started, players can observe the evolution of these creatures and their descendants in an ecosystem where creatures from other players also coexist. Player's objective is to configure their creatures for optimal prosperity. The winner is the player with the most creatures of their species alive (or the creator of the last living creature) after a configurable number of turns. Game Mechanics: - A player (initiator) creates a game by defining the number of players, simulation turns, and creating the first pair of creatures. - Subsequent players cannot choose a predefined configuration. - The simulation automatically starts once species parameters are establ...

  $161 (Avg Bid)
  $161 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  We are looking for a Motion and Multi-Body Dynamics Simulation Engineer to assist with the development of a specific project. Working closely with our team, you will be responsible for simulating the models and intricate mechanical systems that we provide (3d models), analyzing their dynamic behaviour, and providing recommendations for optimization and enhancement. Your expertise and insights will play a crucial role in ensuring the efficient and effective performance of our device. To excel in this role, you should possess a strong background in mechanical engineering, demonstrating proficiency in using tools such as HyperWorks or Ansys. You should have hands-on experience in conducting motion simulations and analyzing multi-body mechanisms. This will be a recurring work, but w...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled programmer to develop an easy-to-use program that can reserve restaurants who make use of form...to be compatible with all restaurants who make use of Formitable. Programming Language: Python, JavaScript, PHP (Preferred) API Documentation: No, I do not have access to it Key Features Required: - Automatic reservation: The program should be able to automatically reserve a spot at a restaurant as soon as it becomes available. - Notification: The program should notify me when a spot becomes free. - Compatibility: The program should be compatible with all restaurants using Formitable. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Python, JavaScript, or PHP. - Experience with API integration and web scraping. - Knowledge of Formitable's reservation sys...

  $168 (Avg Bid)
  $168 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  Project Title: Hollywood smile software Target Audience: Dentists Platform: Web-Based Features: - Virtual smile simulation to allow dentists to showcase different smile makeover options to their patients - Teeth whitening feature to digitally enhance the appearance of a patient's smile - Smile makeover options to provide dentists with a variety of cosmetic dental enhancements to present to their patients Ideal Skills and Experience: - Experience in software development, particularly in web-based applications - Knowledge of dental industry and understanding of the needs and preferences of dentists - Proficiency in virtual simulation technology and graphics design for creating realistic smile simulations - Understanding of dental cosmetic procedures and teeth whitening...

  $565 (Avg Bid)
  $565 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  I am looking for a mathematician with experience in financial risk analysis to help me with a modeling and prediction task for an online project / game on crypto Specifically, I need assistance in c...financial risk analysis to help me with a modeling and prediction task for an online project / game on crypto Specifically, I need assistance in conducting a financial risk analysis using existing data. However, please note that the data might be incomplete. The ideal candidate should have expertise in Matlab and be able to complete the project within 1 week. Key requirements for the project include: - Strong mathematical modeling skills - Experience in financial risk analysis - Proficiency in Matlab If you have the necessary skills and can meet the timeframe, please subm...

  $448 (Avg Bid)
  $448 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  ETAP design 6 ngày left

  I am looking for a skilled professional who can assist me with performing ETAP simulation/study according to IEC standard, IEEE 1584-2018 and NFPA 70E. The ideal candidate should have a strong understanding of ETAP design and be able to work efficiently within a tight deadline of 1-2 weeks. Scope of the project: - Complete electrical system design Standards and regulations: - The design must comply with country-specific regulations Timeline: - The project needs to be completed within 1-2 weeks. Skills and experience required: - Proficiency in ETAP design - Strong knowledge of country-specific regulations - Ability to work under tight deadlines

  $491 (Avg Bid)
  $491 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  matlab project electrical engneering 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Matlab Project - Electrical Engineering I am looking for a freelancer who can assist me with a specific task in my Matlab project, which involves simulation. Skills and Experience: - Intermediate to Expert level experience in Matlab and simulation - Strong knowledge and understanding of electrical engineering concepts and principles - Experience in calculation and simulation Timeline: - The completion of the project is required within one day. If you have the necessary skills and experience in Matlab and simulation, and can complete the project within the specified timeframe, please reach out to discuss further details.

  $140 (Avg Bid)
  $140 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  Project: CST Antenna Simulation Steps for Installed Performance I am looking for a skilled professional to show me step by step in a word document with screenshots, how simulation steps should be done for a basic monopole antenna installed on an airplane or any other platform, automotive or something else with hybrid solver. He/she will show in the word document; -how the platform(airplane/automotive etc) CAD file imported, -how an antenna is put on the top of the platform -then simulation steps for hybrid solver solution step by step, so every mouse click before running the simulation must be shown -Rather than an antenna design project, this will be only informative document for me as a hobbyist. Therefore, you are free to choose any antenna with any...

  $53 (Avg Bid)
  $53 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer with expertise in Matlab and electrical engineering to assist me with a simulation project. The specific task involves coding and conducting data analysis through simulation. The complexity level of the simulation is advanced and requires advanced knowledge and skills in Matlab and electrical engineering. I need the project to be completed within a day, so the freelancer must be able to work efficiently and deliver high-quality results within a short timeframe. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Matlab coding and simulation techniques - Strong understanding of electrical engineering principles - Experience with advanced simulation projects - Ability to work qu...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  matlab project 2electrical engineering 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Matlab expert with experience in electrical engineering to assist me with a circuit simulation project. Specific task: Circuit simulation, including calculation and simulation. Designs/components: I have specific designs and components in mind, and I would like the expert to work with them. Simulation results: I require a detailed analysis of the simulation results, including calculations and recommendations. Skills and experience required: - Proficiency in Matlab and electrical engineering concepts - Experience with circuit simulation and analysis - Strong knowledge of circuit design and components - Ability to generate detailed and accurate simulation results - Excellent analytical and problem-solving ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I am looking for a Matlab expert with experience in electrical engineering to help me with data analysis and simulation. I have all the necessary data for the analysis. I expect a detailed report with all the steps involved in the analysis, as well as a summary with the key findings. The ideal candidate should have strong coding and programming skills, as well as a background in circuit design and analysis.I am looking for a freelancer with expertise in MATLAB for a power systems analysis project. Specific Task: Power systems analysis Methodology: The client has a specific methodology in mind for the power systems analysis. Expertise: The freelancer should have expert level proficiency in using MATLAB for power systems analysis. Ideal Skills and Experience: - ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  ELECTRICAL ENGENERING PROJECT BY MATLAB 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer with expertise in MATLAB for a power systems analysis project. Specific Task: Power systems analysis Methodology: The client has a specific methodology in mind for the power systems analysis. Expertise: The freelancer should have expert level proficiency in using MATLAB for power systems analysis. Ideal Skills and Experience: - Expertise in power systems analysis using MATLAB - Strong knowledge of electrical engineering concepts and principles - Experience in designing and analyzing power systems circuits - Familiarity with signal processing techniques in power systems analysis If you have the required expertise and experience in MATLAB for power systems analysis, please apply for this project.

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Matlab - Engineering 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hi i have a small project related to engineering requires you to do the coding according to requirements Its a small project and is required urgent Thanks

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  MATLAB project -- 2 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an expert MATLAB freelancer to help me with a specific problem in vector space properties. Requirements: - Strong experience and expertise in MATLAB - Proficiency in data analysis, image processing, and optimization - Ability to interpret the properties of vector spaces If you have the necessary skills and experience in MATLAB, please bid on this project.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  MATLAB, Applied Linear Algebra 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need help with solving linear equations in MATLAB and applied linear algebra. Specifically, I am looking for assistance with the following tasks: - Solving linear equations - Matrix operations and transformations - Eigenvalues and eigenvectors I have specific methods in mind that I would like the freelancer to use for this project. The deadline for this project is within 12 hours. Ideal skills and experience for this job include proficiency in MATLAB and applied linear algebra, as well as knowledge of various methods and algorithms for solving linear equations.

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled Matlab engineer to assist me with a project involving simulation and modeling. The specific tasks include coding and algorithm development, as well as data analysis and visualization. The project has an intermediate complexity level. - Tasks to be completed include coding and algorithm development, simulation and modeling, and data analysis and visualization in Matlab - The project must be completed within a tight deadline of 10 hours - Ideal candidates should have a strong background in mechanical engineering and expertise in Matlab - Experience with simulation and modeling, as well as data analysis and visualization, is essential - The ability to work efficiently under pressure and deliver high-quality results is cruci...

  $90 (Avg Bid)
  $90 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled Matlab engineer to assist me with a project involving simulation and modeling. The specific tasks include coding and algorithm development, as well as data analysis and visualization. The project has an intermediate complexity level. - Tasks to be completed include coding and algorithm development, simulation and modeling, and data analysis and visualization in Matlab - The project must be completed within a tight deadline of 8 hours - Ideal candidates should have a strong background in mechanical engineering and expertise in Matlab - Experience with simulation and modeling, as well as data analysis and visualization, is essential - The ability to work efficiently under pressure and deliver high-quality results is crucia...

  $175 (Avg Bid)
  $175 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  free fire montage 5 ngày left

  ...editor to create a fast-paced and action-packed Free Fire montage. The ideal candidate should have experience in editing montages in a fast-paced and action-packed style. Specifically, I want the montage to highlight epic kills in Free Fire. The editor should be able to effectively showcase these epic kills in an engaging and visually appealing manner. The desired length of the montage is less than 3 minutes. The editor should be able to condense the footage and create a dynamic and exciting montage within this timeframe. Skills and experience required for this job include: - Proficiency in video editing software - Strong sense of timing and pacing - Ability to create visually stunning and impactful montages - Familiarity with the Free Fire game and its me...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled Matlab engineer to assist me with a project involving simulation and modeling. The specific tasks include coding and algorithm development, as well as data analysis and visualization. The project has an intermediate complexity level. - Tasks to be completed include coding and algorithm development, simulation and modeling, and data analysis and visualization in Matlab - The project must be completed within a tight deadline of 12 hours - Ideal candidates should have a strong background in mechanical engineering and expertise in Matlab - Experience with simulation and modeling, as well as data analysis and visualization, is essential - The ability to work efficiently under pressure and deliver high-quality results is cruci...

  $58 (Avg Bid)
  $58 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  We are seeking a freelancer for a project involving 'Renewable systems' , so we the need an expert in MATLAB or LABView , who have to analyse the project requirements and simulate for high quality results -Project need to be done within 7 days -We prefer who worked with similar areas which will be mentioned below Project Overview file has been attached . If interested , we are looking forward to contact us .

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I am a content creator on youtube working on very nice flight simulation video series called "Flight from the Cockpit". Usually every video is a simulated flight either using X Plane or Microsoft Flight Simulator 2020. In every video, I need to use 3D Earth connections script or another similar tool to create a route animation, from city of Departure to destination city. I bought the script but I'm not using it as I don't have time to learn Adobe After Effects or the script called 3D Earth connections. I always need new animations to add to my videos so I'll need someone to help me create what I want. I am very good in describing exactly the scope of work so you won't feel lost or wondering what I need really. I'll give you all the material and...

  $142 (Avg Bid)
  $142 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  Matlab gui -- 2 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I want gui in matlab read excel sheet and analysis

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  simulink project 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an experienced Simulink expert to designing and simulating a control system. The project is of intermediate-expert complexity and needs to be completed in less than a week. Skills and Experience: - Proficient in Simulink - Matlab software - Strong understanding of control systems, battery, especially vanadium redox flow battery - Ability to work within tight deadlines The ideal candidate should have a solid background in control systems, electrical system and be able to effectively use Simulink to design and simulate the control system. Strong time management skills and attention to detail are crucial for completing the project within the given timeframe.

  $61 (Avg Bid)
  $61 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Hello, I have a study project that aims to apply a VRP model using MATLAB to improve logistics in the designated area. Currently, I would like to provide you with the VRP model in MATLAB, and your task will be to determine indicator values. There may be additional collaboration after this initial step. The expected time for the task is less than one day, as the VRP model has already been created, and your assistance is needed to expedite the process of finding these values

  $8 (Avg Bid)
  $8 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I am looking for a MATLAB expert to develop a program for the analysis of the IEEE-30 power system. The main goal of this project is to conduct a power flow and Load Flow Analysis and provide a report summarizing the findings. Specific Requirements: - Conduct Load and power Flow Analysis on the IEEE-30 power system - Apply specific conditions provided by the client during the analysis Project requirements and question to solve is attached with some coding hints as well. Power diagram should be cut and paste in the report with analysis of findings results of each step asked in the question. Full Matlab code shall be copied and pasted in the back of report as appendix. Report Format: - Word document format for the final report and copy of Matlab code document Ideal ...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am seeking a freelancer to assist with an Ansys simulation project focused on Acoustic Radiation Force. The system which needs to be analyzed is simple- a focused transducer and a small piece of metal. Goal is to build a simulation which will analyze the acoustic radiation force on the metal as a function of ultrasound parameters. The project includes building and approving the physical model, building the simulation, debuging it until it converges on my PC and in various acoustic parameters and provides the force on the metal piece, pressure maps, stresses and strains on the metal piece etc'. I have no experience in acoustic analysis on Ansys, and project includes detailed explaining what and why was done. I expect a dialogue with the freelancer, as one of...

  $136 (Avg Bid)
  $136 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  dem modelling 4 ngày left

  I am looking for a freelancer who can help me with a DEM modelling project for academic research purposes. The ideal candidate should have experience with the Discrete Element Method (DEM) and a general understanding of simulation parameters. The main goal of the project is to create a model for academic research. It will be about how 'geobags' work as riverbank protection.

  $141 (Avg Bid)
  $141 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to create a 4D construction simulation for my specific construction project. Requirements: - I have detailed plans and specifications for the project, which will need to be accurately represented in the simulation. - The simulation should provide a comprehensive view of the entire construction process, from start to finish. - I am open to suggestions for the specific software to be used for the simulation, but it should be capable of accurately representing the project and its various phases.

  $264 (Avg Bid)
  $264 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Simo model 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Title: Simo Model - Simulation with Moderately Detailed Output Project Description: I am seeking a skilled freelancer to develop a Simo model for a specific purpose of simulation. The primary goal of the project is to create a simulation that accurately represents certain parameters or conditions, based on a rough idea provided. Skills and Experience: - Proficiency in simulation software and programming languages - Strong background in mathematical modeling and statistical analysis - Experience in developing Simo models with moderately detailed output - Ability to understand and interpret rough ideas for simulation parameters - Attention to detail to ensure accurate representation of conditions in the simulation Key Requirements: 1. Simula...

  $87 (Avg Bid)
  $87 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá