Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 nginx công việc được tìm thấy, giá theo USD

  ...không - Kết nối API với các đối tác doanh nghiệp - Phát triển hệ thống dựa theo nền tảng Lavarel - Ưu tiên người Việt Nam * Yêu cầu - Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm > 2 năm triển khai/ quản trị hệ thống hạ tầng - Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong phát triển các ứng dụng/dịch vụ bằng framework PHP Laravel - Hiểu biết về HTTP, REST API, Protocol, Web server (Apache/Nginx), Linux - Thành thạo Javascript - Thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL/MogoDB - Có hiểu biết về Redis, Mem cache là một lợi thế - Các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế hướng đối tượng, các cấu trúc dữ liệu, thiế...

  $37770 (Avg Bid)
  $37770 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Tên công ty: PROSEEDS VIETNAM Mô tả: Công ty chuyên cung cấp các giải pháp Elearning cho doanh nghiệp Yêu cầu: _ Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kỹ sư phần mềm, quản lý dự án (Project Management) _ Có kinh nghiệm và kiến thức trong việc phát triển và quản lý các dự án IT liên quan đến Nginx, PHP, MySQL _ Có kinh nghiệm trong việc làm các tài liệu IT về dự án như báo giá, yêu cầu của khách hàng _ Đã từng làm ở các công ty IT lớn tại Việt Nam là lợi thế. _ Trung thực, trách nhiệm cao, và đảm bảo các thông ...

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Bên mình có website của khách hàng về trang tin điện tử. Hiện tại dữ liệu website đang rất lớn gần 50k tin. Mình đã thử tăng cấu hình vps, sử dụng cdn nhưng tốc độ tải trang vẫn rất chậm tới 15 giây. Website dùng VPS như sau: CentOS 6.8 + nginx + mysql (mariadb), 1-2 cores CPU, 2-4 GB RAM, ổ cứng SSD Mã nguồn website: Wordpress + tool quét tin WP Content Crawler Qua tìm kiếm trên google mình thấy nhiều nơi khuyên website dữ liệu lớn cần tách database làm 2 phần: đọc và ghi riêng Vậy, theo mình công việc sẽ là tách database thành 2 phần riêng: phần đọc và ghi riêng để tăng tốc độ tải trang Ho...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Cài đặt open Souce Web Đã kết thúc left

  Cài đặt opensouce web. Cài đặt opensouce web lên server. _ web php, yêu cầu biết PHP, Cassandra, Angular2, Nginx, Ubuntu, OpenSSL, RabbitMQ, Elasticsearch, Cordova, Neo4j, Elgg, Node.js, MongoDB, Redis, WebRTC, , TinyMCE, Ionic, Requirejs, OAuth, Apigen, Braintree. - Có file hướng dẫn cài đặt. - Hướng dẫn tô sử dụng và điều khiển web đó. - Tại Quận thủ đức càng tốt. - Làm việc nhanh xử lý ngay trong ngày.

  $144 (Avg Bid)
  $144 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Xây dựng trang web Đã kết thúc left

  ...site tin wordpress . Bạn nào có kinh nghiệm để có thể làm cho mình một buổi xong luôn nhé. Báo giá hữu nghị nhé, có thể hợp tác lâu dài. Yêu cầu cụ thể hơn liên quan tới: 1. 2. 3. 4. Lọc botnet dựa trên cookie, Ví dụ như: <script type="text/javascript"> = function checknow() { var today = new Date(); var expires = 3600000*1*1; var expires_date = new Date(() + (expires)); var ua = (); if ( ( "safari" ) != -1 ) { = 'location.href=1; path=/'; } else { = 'location.href=1; path=/;

  $386 (Avg Bid)
  $386 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Optimize my Wordpress site Đã kết thúc left

  Mình cần 01 bạn tối ưu site cho mình. Yêu cầu: có thể chịu được lượng ol lớn nhất... có thể làm việc với: nginx php-fpm load balance big data Bạn đánh giá cho mình hiệu quả công việc của sẽ đạt được đến mức độ nào nhé! Các thông tin cụ thể: site: wordpress database "hiện tại" : mysql máy chủ Dell r210 v2 ram 16gb hdd 1tb băng thông gói vdc-100 Có thể hợp tác lâu dài, Cám ơn các bạn quan tậm!

  $455 (Avg Bid)
  $455 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Drupal/php/linux Backend developer Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...have (HTML, CSS, JavaScript) but not a must. Responsibilities: PERFORMANCE OPTIMIZATION * Conduct thorough performance assessments of Drupal 10 websites to identify bottlenecks and areas for improvement. * Implement advanced caching strategies and optimization techniques to enhance overall site speed and responsiveness. SERVER CONFIGURATION AND MAINTENANCE * Work to configure and optimize Nginx, MySQL, and Ubuntu servers for optimal Drupal performance. * Collaborate with the infrastructure team to ensure smooth and efficient server operations. CODE REVIEW AND ENHANCEMENT * Conduct code reviews to identify and rectify performance-related issues in custom modules, themes, and other Drupal components. * Collaborate with development teams to implement best practices for eff...

  $1118 (Avg Bid)
  $1118 Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá

  ...Ubuntu environment on WSL2 within Windows 11 and integrating Docker into this environment. The Docker environment will host images for nginx, Zabbix, PostgreSQL (using TimescaleDB), Docker, and MySQL. The goal is to ensure these services can communicate with each other as required by the ZABBIX service. Additionally, it will allow for console connections to these Docker containers for maintenance purposes. PostgreSQL will be accessible via pgAdmin from devices on the same network as Windows 11, with encrypted connections. Objective: To establish a stable Ubuntu environment on WSL2. To utilize Docker for installing and enabling communication between nginx, Zabbix, PostgreSQL (with TimescaleDB), Docker, and MySQL. To ensure secure access to PostgreSQL via pgAdmin from exte...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  Kubernetes Nginx Installation Expertise 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking a freelancer well-versed in Kubernetes for an Ingress Nginx installation project focusing primarily on SSL/TLS termination. Ideal Skills & Experience: - Proven background in handling Kubernetes - Solid experience in Ingress Nginx installation Requirements: - I want to have TLS termination on the level of loadbalancer ( AWS NLB) URL:

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Proxy Server Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Job Title: Freelance Proxy Server Specialist Project Descript...on our AWS EC2 instance. Ensure the proxies are secure, reliable, and perform well. Implement rotation and load balancing mechanisms to distribute traffic evenly across the proxy pool. Provide documentation and instructions for managing and maintaining the proxy pool. Collaborate with our team to ensure the proxy pool meets our requirements. Experience with proxy server software such as Squid, Nginx, or HAProxy.(experts in anyone) Knowledge of IP addressing, subnetting, and CIDR notation. Ability to configure and manage security groups and access control lists (ACLs) in AWS. Experience with scripting languages such as Python or Bash. Project Duration: One-time project Payment: Negotiable based on experience and scop...

  $377 (Avg Bid)
  $377 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Nginx and Varnish installation for Magento 2.0 Varnish and Nginx is already installed, we need to link it up with Magento website . Server is Centos Cwp. You have to do this over remote support only !!!

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Tengo un servidor de seafile corriendo bajo Debian Linux. El servidor funciona correctamente , sin embargo cuando se cambia la configuraciòn de nginx para incluir cifrado SSL no puedo subir ningún archivo. Adjunto la configuraciòn de mi nginx server { listen 80 default_server; listen [::]:80 default_server; server_name ; access_log /var/log/nginx/; error_log /var/log/nginx/; # rewrite ^ https://$http_host$request_uri? permanent; # Forced redirect from HTTP to HTTPS # server_tokens off; # Prevents the Nginx version from being displayed in the HTTP response header #} #server { # listen 443; # server_name ; # ssl on; # ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/alimecseafile

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I'm seeking an experienced server administrator who is proficient in setting up SSL certificates on VPS servers, particularly Nginx servers. Key Tasks: - Installation and configuration of a Domain Validation (DV) SSL Certificate on my Nginx server hosted on a VPS. - Ensuring the SSL certificate is correctly installed and functioning properly. Ideal Skills/Experience: - Proficiency in Nginx and VPS servers. - Proven experience in SSL certificate installation, notably DV certificates. - Knowledge in web security practices. Quick and efficient execution of this task is necessary to ensure the timely functioning of my website. Your level of expertise and efficiency will play a major role in my selection process.

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Setup a new linux server: NGINX, Angular, node.js Install ssl certificate Deploy angular app as per instructions. To prove you have read the requirements, please explain in your application how you would install a ssl certificate on a linux machine.

  $38 (Avg Bid)
  $38 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  I am seeking an experienced developer proficient in Node.js, nginx and bash scripting. The main tasks will involve: - Configuring nginx reverse proxy: The primary purpose of this configuration is to enable caching and data scraping. Your expertise on this matter is crucial to ensure optimum performance. - Bash Script Development: Ability to create robust and efficient bash scripts is required. For the nginx configuration, we will be implementing a unique caching strategy centered around data scraping. Hence, a strong understanding and experience in various caching strategies, particularly related to scraped data is imperative. Successful delivery of this project will require a strong understanding of server-side programming, excellent problem-solving skills, and expe...

  $304 (Avg Bid)
  $304 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  LetsEncrypt-nGinx Setup Guide 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...running nGinx as a proxy for multiple domain names, including wildcard domains, on Ubuntu 22.04. The initial setup begins with Ubuntu 22.04 and nGinx already installed, focusing on integrating LetsEncrypt for SSL certificate management. This guide should be detailed, encompassing both the installation and configuration processes, and designed to facilitate a smooth, automated renewal process for the certificates. Ideally, the documentation will enable a secure, efficient setup for managing SSL certificates across multiple sites hosted on the same server. **Key Requirements:** - **Installation Steps:** Step-by-step instructions on how to install LetsEncrypt certificates for use with nGinx, tailored for a Ubuntu 22.04 server. - **Configuration Steps:** Detailed guida...

  $452 (Avg Bid)
  $452 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  create machine 4 VM FULL(software) on vmwaresxy 8 ////////////ALL JOB /////////////// BUDGET 94$ 1DAY///////////////////////// add:Installation de pfSense sur VMWare ESXi :update pacht vmwarexy panel check connection loss problems to the vmwaresxy panel (the fixed problem) :add vmwaretool :add The Let's Encrypt (on vmwaresxy) for all machines: server bind nginx server VARNICH APACH very important!!!!!creation image snashopt just ALL server working (just os) (without admin panel)!!!I want to be able to do restorations, for a fresh installation of another panel, if necessary.!!!!!! !!!!!! server bind add SSL vps ADD ALL PHP CGI AND FMP (6 latest version)PHP AVAILABLE FOR CUSTOMER panel FOR THE all SERVER ADD VERSION PHP 7.9 PACHT FMMPEG add latest version change SSH22 port exa...

  $136 (Avg Bid)
  $136 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  fix error 502 4 ngày left

  I have error 502 on several pages on a plesk 18.0.58 and ubuntu 22.04 server. 1. Dev Server is getting into error 50...is getting into error 502 all the time Exactly the same code works on the live server 2. Live server 2 domains are in error 502 System admin experience and devops experience To just make it clear. The site is migrated with PLESK migrator. The tool sets the domain and all the same as it was on the old server. On the old server it works for some reason. Platforms: Ubuntu 22.04 PLESK 18.058 NGINX Apache Errors on: 1. live server: 2 x Magento 2.4.3 p1 2. dev server: 1 x Magento 2.4.3 p1 3. dev server: Jenkins Several other sites are working on the servers above so it is not a global error. I have tried to change to FPM etc on some of them without results ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  94 lượt đặt giá
  macOS phpMyAdmin Setup Expert 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a freelancer with profound experience in setting up phpMyAdmin on a macOS environment on my MAC AIR. My setup already includes a functioning web server (Apache/Nginx), suggesting that a part of the environment is prepared for phpMyAdmin installation and configuration. Getting Forbidden error when trying to run setup on setup **Requirements:** - Strong background in PHP and MySQL - Previous experience setting up phpMyAdmin on macOS - Familiarity with macOS server configuration and security practices - Ability to troubleshoot potential installation and configuration issues

  $38 (Avg Bid)
  $38 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...FULL(software) on vmwaresxy 8 add:Installation de pfSense sur VMWare ESXi :update pacht vmwarexy panel check connection loss problems to the vmwaresxy panel (the fixed problem) :add vmwaretool :add The Let's Encrypt (on vmwaresxy) ....................................... check list ......... //////////ALL JOB /////////////// BUDGET 80$ 1DAY///////////////////////// for all machines: server bind nginx server VARNICH APACH very important!!!!!creation image snashopt just ALL server working (just os) (without admin panel)!!!I want to be able to do restorations, for a fresh installation of another panel, if necessary.!!!!!! !!!!!! server bind add SSL vps ADD ALL PHP CGI AND FMP (6 latest version)PHP AVAILABLE FOR CUSTOMER panel FOR THE all SERVER ADD VERSION PHP 7.9 PACHT FMMPEG a...

  $142 (Avg Bid)
  $142 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  We are currently in need of a skilled Laravel developer to assist us with developing a Firebase push notification system. Requirements for the project include proficiency in: Laravel framework NGINX Server MySQL Supervisor PHP Redis Node.js Cronjob management Firebase Push Notification integration The primary focus will be on server management, particularly ensuring stability and resilience against crashes when running queues. If you have experience in these areas and are interested in taking on this project, please let us know. We'd be happy to provide more details and discuss further. Looking forward to hearing from you.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am in need of an experienced freelancer to assist in migrating my small Linux-based website to a new server. The task involves moving my Nginx setup, Python Bottle framework, cron jobs, and physical website files. It's important to note that the database will not require migration. This project is time-sensitive but should not present a challenge given its small scale. Ideal candidates will have the following skills and experience: - Profound knowledge of Linux OS and its command-line tools. - Extensive experience with website migration, particularly involving Nginx and Python environments. - Familiarity with cron jobs and scheduling tasks on a Linux server. - Proficiency in Python, specifically with the Bottle framework. - Ability to ensure a seamless transition with...

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Azure Pipeline & Nginx Setup 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...seeking assistance with configuring Nginx, as I am uncertain if an existing configuration file exists. **Key Requirements:** - Expertise in Azure DevOps for CI/CD pipeline creation and management - Strong knowledge of Nginx, including the ability to assess existing configurations and perform setup or adjustments as needed - Experience with HTML-based projects, ensuring smooth deployment processes - Ability to work with and guide me through the Azure cloud platform for optimal project setup and deployment **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record with Azure DevOps and Nginx configurations - Familiarity with HTML and any intricacies related to deployment on Azure - Excellent problem-solving skills, particularly in identifying whether an Nginx con...

  $521 (Avg Bid)
  $521 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  We are seeking a skilled developer to integrate PayPal payment functionality into our website. In addition to this specific task, we have a variety of other enhancements and technical support needs for the site. We are looking for someone proficient in Vue.js, PHP, and server configuration (specifically Nginx) who can not only connect PayPal seamlessly but also be available to provide ongoing technical support and assistance with future developments on the platform. This opportunity offers a chance to contribute to the site's growth and ensure smooth functionality for users!

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  63 lượt đặt giá

  1) First issue. The quiz that is accessible via index login is only accessible via my desktop (where ssl public keys are stored) I think the nginx configuration is not accurate 2) Once accessed the quiz post and get methods do not work appropriately. Again, I think that it is related to the server's configuration. So I would need the help of a developer who is comfortable with both Flask and nginx.

  $38 (Avg Bid)
  $38 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  images on WordPress site are not showing up and I'm getting 404 errors for pictures only in wp-content/uploads/ folder. The problem is only on my second wordpress located in a /ecommerce subdirectory Vhost Editor : server { listen 80; listen [::]:80; listen 443 ssl http2; listen [::]:443 ssl http2; {{ssl_certificate_key}} {{ssl_certificate}} server_name ; return 301 $request_uri; } server { listen 80; listen [::]:80; listen 443 ssl http2; listen [::]:443 ssl http2; {{ssl_certificate_key}} {{ssl_certificate}} server_name ; {{root}} {{nginx_access_log}} {{nginx_error_log}} if ($scheme != "https") { rewrite ^ https://$host$uri permanent; } location ~ /.well-known { auth_basic off; allow all; } {{settings}} ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Linux Server Load Stability Đã kết thúc left

  ...am seeking a skilled freelancer to address and stabilize the high server load issues on my Linux-based web server that runs multiple wordpress websites, which is currently running Nginx. My primary goal is to optimize my web server’s performance and ensure it can handle heavy traffic without compromising speed or availability. **Requirements:** - Expertise in Linux server management - Proven experience with Nginx server optimization - Ability to diagnose high load issues and implement effective solutions - Knowledge in performance tuning and resource management **Ideal Skills:** - Proficiency in Linux and Nginx - Strong analytical and problem-solving skills - Experience with load balancing and server monitoring tools - Familiarity with scripting for automati...

  $165 (Avg Bid)
  Gấp
  $165 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  I am seeking an experienced freelancer to deploy a Flask application on my existing Ubuntu Linux VPS server. Technical knowledge in Nginx and Gunicorn is required for this task. Here is what you need to know: - Server & OS: I have a VPS running the latest version of Ubuntu. - Tools Versions: The versions of Nginx, Gunicorn, and Flask to be installed should be the latest. Experience in the usage and deployment of these tools is essential. - SSL Certificate: The project includes the setup and installation of a free SSL Certificate - specifically Let's Encrypt. You will need to handle this aspect of the project. You should be experienced in Linux server management, specifically Ubuntu, and have a clear understanding of secure internet protocols. I look f...

  $38 (Avg Bid)
  $38 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  Secure Live & VOD Server Setup Đã kết thúc left

  ...freelancer to install and configure an RTMP server with RTMPS for encrypted streaming on my Linux based nginx web server. The server will support both live streaming and video on demand services. Ideal candidates will have a strong background in server management, Linux systems, and live streaming technologies. **Requirements:** - Installation of an RTMP server on a Linux environment - Configuration for RTMPS to ensure secure, encrypted streaming - Setup must support both live streaming and video on demand - Expertise in nginx web server configuration **Skills and Experience:** - Proficient in Linux server administration - Experience with RTMP/RTMPS streaming protocols - Knowledge of nginx web server setup and management - Familiarity with live streaming and VOD...

  $518 (Avg Bid)
  $518 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  E-Commerce en Laravel Đã kết thúc left

  Desarrollo de e-commerce en Laravel con apoyo de Laravel nova para la creación del panel de control. El alcance del proyecto solo incluye la realización del backend. El frontend será realizado por otro equipo. El alcance del proyecto...Integración de Spotler • Login social con Google, Apple, Facebook e Instagram El Stack de trabajo para el proyecto será: • Laravel 10 o 11 (aún por definir) • Laravel Nova • Laravel Socialite • Laravel Sanctum • InertiaJS • Spatie permission • Spatie MediaLibrary • Stripe • Otros de menor consideración… La aplicación deberá prepararse para el siguiente entorno: • PHP 8.3 • MariaDB • NGiNX • REDI...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr Giá đặt trung bình
  168 lượt đặt giá

  I have a strange issue I have a REDMINE that works on the old server but after it is moved it says proxy issue and the user can not access it. **ERROR** [error] 9309#0: *44008 conne...the old server but after it is moved it says proxy issue and the user can not access it. **ERROR** [error] 9309#0: *44008 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: , server: , request: "GET / HTTP/2.0", upstream: "", host: "", referrer: "" **PROXY code in NGINX** location / { proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr; proxy_set_header Host $http_host; proxy_pass ; } **Requirements:** - PLESK - UBUNTU 22.04 - REDMINE - MIGRATION between servers

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I'm in need of a freelancer to configure an Elastic Application Load Balancer (ALB) for my AWS environment. My current setup consists exclusively of EC2 instances which are cr...requests or should be bypassed until it's back online. - **Re-routing Traffic:** In the event of an instance going offline or failing a health check, traffic should be seamlessly redirected to another healthy instance without any user impact. ** Additional Context** 1. We have an EC2 instance with an Nginx container (docker) 2. This container routes traffic to a third party hosting service for our homepage only. Other routes are forwarded to other containers on the EC2 instance. 3. If the NGINX container goes offline, then we are unable to forward traffic to the third party serivce. **This...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá

  I'm having an issue with my SSL certificate. It's not correctly installed on my Nginx server, which is causing some functionality issues. The server is currently accessing HTTP when it should be HTTPS, which is not ideal. The project entails fixing this issue. To completely understand and solve the problem, knowledge and experience in the following areas is crucial: - Nginx server management. - Domain Validated SSLs, which is the type I'm using. - SSL Certificate installation and troubleshooting. Your main task will involve getting the SSL certificate correctly installed, and making sure the server accesses HTTPS as needed. Your expertise in SSL implementation on Nginx servers is greatly valued.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  In need of an expert in nginx reverse proxy configuration. The chosen freelancer will be tasked with the following: - Implementing load balancing, caching, SSL/TLS termination - Intercepting, modifying, and forwarding items. The purpose of these functions is for security measures and performance optimization. - Ensuring security is upheld by implementing a Web Application Firewall (WAF) and IP filtering. The ideal candidate has a comprehensive understanding of nginx reverse proxy configurations, with proven abilities in security and performance optimization. Experience with similar projects is preferred. Please include details of your expertise and past projects involving nginx configurations in your proposal.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Urgent AWS & Node.js Dev Needed Đã kết thúc left

  ...for my website, which has been developed using and is hosted on AWS EC2. This task is essential for SEO optimization purposes and needs to be addressed with the utmost urgency. **Key Requirements:** - Implement non-www to www redirection. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in AWS, especially EC2 service management. - Experienced with server configurations, particularly with Nginx. - Strong understanding and hands-on experience with Node.js and frameworks. - Knowledgeable in implementing HTTPS enforcement and caching mechanisms. - Ability to work under pressure and ensure quick turnaround times. **What I Expect from You:** - Immediate availability to start on this project. - Proven track record of handling similar tasks. - Effective communication and commitment to

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I'm looking for an experienced Linux system administrator who specializes in Ubuntu servers. My primary goal is to optimize my server for web hosting, ensuring it runs smoothly and securely. Here's what I need help with: - **Server Setup and Configuration:** Configure the server for optimal performance in hosting web applications, including Apache or Nginx setup, PHP configurations, and any other necessary software installations. - **User Management and Permissions:** Establish a secure and efficient user management system. This includes setting up different users for different tasks, assigning appropriate permissions, and ensuring that only authorized users can access certain files and directories. - **Security and Firewall Management:** Implement robust security measu...

  $46 (Avg Bid)
  $46 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Optimize Ubuntu Server for Web Đã kết thúc left

  I'm looking for an experienced Linux system administrator who specializes in Ubuntu servers. My primary goal is to optimize my server for web hosting, ensuring it runs smoothly and securely. Here's what I need help with: - **Server Setup and Configuration:** Configure the server for optimal performance in hosting web applications, including Apache or Nginx setup, PHP configurations, and any other necessary software installations. - **User Management and Permissions:** Establish a secure and efficient user management system. This includes setting up different users for different tasks, assigning appropriate permissions, and ensuring that only authorized users can access certain files and directories. - **Security and Firewall Management:** Implement robust security measu...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá

  ...- Someone who is atleast around for 8 hours during this time zone: 8AM - 1AM EST/ET (GMT-4) - Extensive expereince in CentOS/Ubuntu and all of its subsystems such as apache, mysql, PostgreSQL, cPanel, KVM virtualization, nginx, installing a server manually from IPMI, complex boot issues, load balancing setups with things like CloudFlare, haproxy, sync scripts, etc. 50% of our clients/tickets/clients use ERP Odoo software we host as well. - Well versed in optimizing high traffic systems and setting up advanced configurations and software for better performance (custom nginx, varnish, php-fpm, apache, etc) - Huge plus if you have any experience with Odoo or other ERPs installing, migrating, etc.. - Atleast 6 years of experience. - Be able to be alerted by email of tickets ...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  63 lượt đặt giá

  I'm actually in dire need of an experienced DevOps engineer who can assist me in connecting a React application to Nginx on an EC2 instance using Terraform, ASAP. Our cloud provider is Amazon Web Services (AWS). What I Need: - A patient and knowledgeable tutor who can explain concepts in a clear and understandable manner. - Assistance in the whole process of setting up a link between React and Nginx on EC2 with the use of Terraform. - Support in troubleshooting and resolving any potential issues that may arise during the setup process. Ideal Skills and Experience: - Strong talent in AWS, specifically EC2 instances. - Expertise in setting up and maintaining Nginx servers. - Proficiency in React and its integration with other systems. - In-depth understandi...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Speed Up Linux Server Đã kết thúc left

  ...measures to minimize the risk of downtime, ensuring continuous availability. **Skills and Experience Required:** - Proficiency in Linux server management, with a focus on performance tuning. - Strong background in hosting and optimizing web server applications. - The capability to diagnose high resource usage issues and implement solutions. - Experience with a variety of web server software (Apache, Nginx, LiteSpeed) is advantageous, though not specifically required for this project. - Excellent problem-solving skills, with a proactive approach to preventing performance issues. I'm seeking an expert who can swiftly identify the root causes of the slow performance and execute effective optimization techniques. The ideal candidate will have a proven track record of enhancing...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...concerning high CPU usage within my Linux WHM MySQL environment. The processes seem to be consuming more CPU (~100%) while only using a quarter of available RAM. I need a talented and experienced Linux systems administrator to optimize this for better performance. The most pressing issue is the excessive CPU usage by MySQL, Apache, and Nginx processes. The successful freelancer will have experience in: - Optimizing and configuring MySQL, Apache, and Nginx for efficient CPU usage. - Handling Linux server management and specifically WHM environments. - Performing RAM utilization optimization tasks. I am looking for a detailed approach on how you plan to reduce CPU usage and ensure optimal usage of RAM resources. Please include any relevant past work or experiences that de...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  As the project stakeholder, I'm experiencing discrepancies across browsers with my Nginx Reverse-Proxy configuration on Ubuntu 20.04 LTS. This role requires a Nginx developer with a great track record who can spot the differences and fix them. - Browser Compatibility Issues: The configuration isn't working equally across Google Chrome, Mozilla Firefox, and Safari. The successful freelancer must verify compatibility across these browsers and provide solutions. - Proof of Experience: Prospective freelancers should possess significant experience in working with Nginx and Unix like operating systems, especially Ubuntu 20.04 LTS. Please detail this experience in your bid. - Nginx Reverse-Proxy Configuration: The main issue lies with 'proxy_pass'...

  $131 (Avg Bid)
  $131 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Django Deployment on Linux VPS Đã kết thúc left

  ...VPS using Nginx, ensure it runs smoothly, and set up SSL for secure HTTPS access. Here's what I'm looking for: - **Deployment Expertise**: You must be experienced in deploying Django apps. - **Linux Environment**: Familiarity with Linux environments is essential. - **Nginx Configuration**: Ability to configure Nginx to work with Django. - **SSL Setup**: Knowledge of SSL certificate installation for HTTPS. - **Root Access Management**: Understand how to securely manage root access. Ideal Skills: - Linux server management - Django deployment proficiency - Nginx configuration - SSL/TLS setup Experience: - Previous projects with Django deployments - Setting up secured websites with SSL Your responsibilities will include: - Configuring the VPS to ho...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá
  Experto en strapi y nginx web Đã kết thúc left

  Es necesario levantar una portal de strapi y nginx, se cuenta con un backup funcional, pero los servicios aparentemente se encuentran abajo [esta pagina no levanta se debe levantar da un error 502 Pago es 70 dólares urgente

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  build web site Đã kết thúc left

  Fix the vhost and explain how to add more domains to the same Laravel project. Currently it does not work. "The page isn’t redirecting properly". System: Laravel / CloudPanel / Nginx.

  $170 (Avg Bid)
  $170 Giá đặt trung bình
  94 lượt đặt giá
  Nginx Multi-Domain Setup Linux Đã kết thúc left

  Fix the vhost and explain how to add more domains to the same Laravel project. Currently it does not work. "The page isn’t redirecting properly". System: Laravel / CloudPanel / Nginx.

  $66 (Avg Bid)
  $66 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  My webserver on Linode was recently hit with a DDoS attack and I need assistance bringing it back to its original functioning state. I am yet to notify Linode about this attack. I need someone cap...and I need assistance bringing it back to its original functioning state. I am yet to notify Linode about this attack. I need someone capable of: - Identifying the compromised areas on the server - Restoring the server to its previous status - Implementing barriers to further prevent DDoS attacks The ideal candidate should have: - Prior experience in handling DDoS attacks - Expert knowledge in Nginx software - Familiarity with Linode hosting - The ability to work quickly and efficiently, as this project is time-sensitive. Please bid if you are capable of providing a fast and reliable...

  $266 (Avg Bid)
  Gấp
  $266 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...responsible for ensuring the optimal functionality and speed of our Drupal 10 websites. The ideal candidate will possess a deep understanding of Drupal architecture, Nginx, MySQL, and Ubuntu, with a proven track record of enhancing the performance of large-scale web applications. Key Responsibilities: PERFORMANCE OPTIMIZATION * Conduct thorough performance assessments of Drupal 10 websites to identify bottlenecks and areas for improvement. * Implement advanced caching strategies and optimization techniques to enhance overall site speed and responsiveness. SERVER CONFIGURATION AND MAINTENANCE * Work to configure and optimize Nginx, MySQL, and Ubuntu servers for optimal Drupal performance. * Collaborate with the infrastructure team to ensure smooth and efficient serve...

  $1100 (Avg Bid)
  $1100 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  I need assistance in configuring three drives on my Ubuntu server - an internal hard drive and an SSD drive. The server has 3 total drives, 2 drives are 512gb nvme and 1 drive is 16tb hdd. The configuration must be in this order. 1. The two 512gb nvme must be in raid 1 and will have the ubuntu OS (os, nginxand cpanel has to be installed) 2. The third drive 16tb hdd has to be configured in suc...and 1 drive is 16tb hdd. The configuration must be in this order. 1. The two 512gb nvme must be in raid 1 and will have the ubuntu OS (os, nginxand cpanel has to be installed) 2. The third drive 16tb hdd has to be configured in such a way that for storing any files or such it will use that volume (this drive will host websites, files etc) 3. Ubuntu 22 and cpanel has to be installed along with ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Các bài viết top nginx cộng đồng