Nosql couch mongocông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  10,291 nosql couch mongo công việc được tìm thấy, giá theo USD

  - Hiện web của mình đang dùng là yii2 và mongo db, chạy trên 3 VPS, Web của mình thuộc dạng mạng xã hội, thương mại điện tử crawl hàng triệu bản ghi nên cần xử lý tìm kiếm trên db lớn. - Tuy vậy tìm kiếm của web đang rất chậm, dev hiện tại không giải quyết được vấn đề này. Nên mình cần tìm dev hoặc team có kinh nghiệm khắc phục vấn đề cho mình. Lưu ý, mình cần dev đã làm được, chạy được rồi, chứ không phải là chỉ có giải pháp, hoặc đang chạy thử - Dự án của mình xây dựng dài hơi nhiều năm rồi nên sau khi hoàn thành tính năng này th&ig...

  $2565 (Avg Bid)
  $2565 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  ...làm việc với ít nhất 1 ngôn ngữ: JAVA, .NET hoặc PHP... • Có kinh nghiệm HTML, CSS, Javascript, AJAX, jQuery, JSON. • Tùy từng ngôn ngữ, yêu cầu tối thiểu biết 1 framework, CMS - JAVA: Struts, Spring, Hibernate… - PHP: nuke, joomla, CI…. - .NET: EntityFramework, DNN, ... • Có kinh nghiệm với Web server: Tomcat , Apache hoặc IIS • Có kinh nghiệm với database Mysql hoặc MSSQL(hiểu biết về NoSQL sẽ là lợi thế) Yêu cầu công việc - Có kinh nghiệm làm việc - Tiêng Anh: đọc và hiểu tài liệu - Có kiển thức cơ bản về OOAD - Nhiệt tình, luôn khao khát học hỏi công nghệ mới - Cộng tác tốt với đ...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  -check login -dùng laravel để lấy dữ liệu từ database đã có sẵn (mongoDB) (web chủ yêu có hai trang: lists và post), -đổ dữ liệu vào giao diện html/css (mobile/pc) -việc phát sinh khi đổ vào giao diện (nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc ...(nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: -demo giao diện hoàn thành: pc: mobile: -trang web hiện tại: -collections của database: categories image post session sub_poem môi trường làm việc trên vps: php: 5.4 mongo 2.6.10 apache 2.2.15 lavarel 4.2 Yêu cầu: chuyên nghiệp, sòng phẳng

  $240 (Avg Bid)
  $240 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  -check login -dùng laravel để lấy dữ liệu từ database đã có sẵn (mongoDB) (web chủ yêu có hai trang: lists và post), -đổ dữ liệu vào giao diện html/css (mobile/pc) -việc phát sinh khi đổ vào giao diện (nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc...(nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: -demo giao diện hoàn thành: pc: mobile: -trang web hiện tại: -collections của database: categories image post session sub_poem môi trường làm việc trên vps: php: 5.4 mongo 2.6.10 apache 2.2.15 lavarel 4.2 Yêu cầu: chuyên nghiệp, sòng phẳng

  $366 (Avg Bid)
  $366 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  mongo db for wordpress Đã kết thúc left

  Mình cần 01 bạn có kinh nghiệm ghép và đồng bộ 100% mogodb với wordpress, tối ưu việc lưu trữ và tốc độ truy xuất lữ liệu cho một version của site cho mình biết luôn giải pháp và hướng triển khai công việc khi "bid" Lưu ý: Giữ liên lạc và đúng hẹn Chỉ nhận việc khi cảm thấy làm được ngay trên 80%

  $147 (Avg Bid)
  $147 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am building my online multi-vendors marketplace and I need help with designing the database. we need a freelancer with experience to chech how should be the Product table structured knowing that would be define as many product categories as possible with all their varieties and if is it better to use SQL or NoSQL.

  $187 (Avg Bid)
  $187 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  ...join our dynamic team. Mandatory skills ● Strong proficiency with JavaScript. ● Knowledge of Node.js and frameworks such as Express, StrongLoop, etc ● Understanding the nature of asynchronous programming and its quirks and workarounds ● User authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments (JWT tokens & access control API Development.) ● Knowledge of RDBMS/NoSQL databases. ● Understanding fundamental design principles behind a scalable application ● Experience with AWS services ● Having good Knowledge of Code Repositories(GitHub, Bitbucket) Roles & Responsibilities ● Writing reusable, testable, and efficient code ● Design and implementation of low-latency, high-availability, and performance applications ● Work with the produc...

  $450 (Avg Bid)
  $450 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Need eLearning Video Course 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Create high quality video course of different technologies. You can choose the technologies you are mastering with. Course should be divided into small small topics and it should cover from very basics to advanced topics. A...technologies you are mastering with. Course should be divided into small small topics and it should cover from very basics to advanced topics. Audio quality should be very clear and energetic. You don't need to show your face. explain each topic with theory and practical. Some example topics are below Learn Excel Javascript Basics Javascript Object Oriented HTML & CSS Bootstrap React Angular Redux Remix Mongo DB How to Trade 'and so on Even if your tech is not listed above, you can ping me Reply with your topic, expected course duration ,Quote ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  The requirement is monthly contract service in existing taxi app. To enroll into service customer need to select service select start and end date and days of week, time of service and pick / drop locations. driver bidding process to to choose monthly contract price in specific range managed from admin panel, display bids to customer and allow to choose one of the bid. Further after that bid price chosen by customer which customer will pay to enroll into the monthly contract. Notify the driver whose bid is chosen by customer. Display monthly contracts list with details on admin panel and mobile application of customer and driver. Send notifications to customer and driver on specified service time to notify. Customer and driver has to have option to cancel the contract...

  $612 (Avg Bid)
  $612 Giá đặt trung bình
  60 lượt đặt giá

  Need a develop an application with UI in ReactJS and backend (REST API) in Spring. DB should be in MongoDB. Two roles are required. - admin and candidate. Application will have the following features 1. Registration + Login + Forgot Password (email) for admin users 2. Registration + Login (OTP) for candidate users 3. Auth should be integrated with Firebase 4. Candidate Login will have the following a. Show a form with multiple fields (100+ fields) divided into multiple sections. The form has multiple types of fields including image upload. c. All image uploaded need to go into a CDN repository. d. Validate each section before going to next e. On Successful submission, email should be sent to candidate email f. Link to track application to be sent to email. ...

  $585 (Avg Bid)
  $585 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  ...Participate in architectural and technical decisions that impact development environment - Coordinate incident and problem resolution - Drive and communicate changes - Responsible for 7/24 service availability - Manage service agreements Cloud Services Developer: - Go - Javadoc/markdown/Docsify - Git/Jenkins/Gitflow - K6 - Microservices architecture, microservice APIs - Docker container - Kubernetes - NoSQL databases (key/value, document) - OpenAPI/Swagger, gRPC - OAuth 2.0 / OpenID Connect - Helm - Scrum, Code coverage, quality dojo - C++ software engineering skills - Cloud development experience - Solid understanding of mathematics, graph theory - Experience in interface design and software architecture design - Active command of English - Creativity, high level of independen...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  ...Participate in architectural and technical decisions that impact development environment - Coordinate incident and problem resolution - Drive and communicate changes - Responsible for 7/24 service availability - Manage service agreements Cloud Services Developer: - Go - Javadoc/markdown/Docsify - Git/Jenkins/Gitflow - K6 - Microservices architecture, microservice APIs - Docker container - Kubernetes - NoSQL databases (key/value, document) - OpenAPI/Swagger, gRPC - OAuth 2.0 / OpenID Connect - Helm - Scrum, Code coverage, quality dojo - C++ software engineering skills - Cloud development experience - Solid understanding of mathematics, graph theory - Experience in interface design and software architecture design - Active command of English - Creativity, high level of independen...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  We are seeking an experienced Developer/Architect to join our team and help developing our e-commerce platform. The successful candidate will have a strong background in web development technologies, databa...diagrams - Stay up-to-date with the latest industry trends and technologies and evaluate their potential for integration into the platform Requirements: - Experience in web development, with a focus on e-commerce platforms - Strong hands-on experience with .NET, Blazor, React, Angular or other relevant web development technologies - Experience with database technologies such as SQL Server, MySQL, or NoSQL databases - Excellent understanding of API development and integration - Excellent communication and interpersonal skills - Ability to work in a fast-paced, deadline-driven e...

  $4538 (Avg Bid)
  $4538 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  This project has to be working by adding mongo DB file to it. According to me add .env file in it

  $167 (Avg Bid)
  $167 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  About My furniture : Id like for a professional to help me create a logo for my furniture store Project Description: I need a logo to be with one color some writing for my fine and glam furniture store. Preferably with a fancy couch or sectional pic

  $139 (Avg Bid)
  $139 Giá đặt trung bình
  128 lượt đặt giá

  Hallo. I need to setup my calculation program in Mongo Db and Heroku. The account was previously working before the account expired and we forgot to maintain the payments. I have a developer that can help out to setup the program, i have the codes in my pc as well as in Mongo Db and Heroku.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá
  i need to migrate the code php to javascript 15 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  i have built a website with laravel + mysql + php i need a website in node js -> mongo db -> vue js look the project it's the website we need to change:

  $1404 (Avg Bid)
  $1404 Giá đặt trung bình
  140 lượt đặt giá

  Hi, we need for our Project developers who work with Angular, Node JS and Mongo DB. We need support for running projects. Our Server is at AWS and we hire on montly base.

  $725 (Avg Bid)
  $725 Giá đặt trung bình
  79 lượt đặt giá

  Responsive website with NoSQL for a real estate project. Its a real estate website - property search, listing and user login

  $842 (Avg Bid)
  $842 Giá đặt trung bình
  97 lượt đặt giá

  ...from-scratch interactive Remote Communication Dashboard (RCD) which includes front-end, back-end and database systems. This RCD forms the backbone of the VisionBuilder platform which combines all the three core offerings together. The candidate should be comfortable working independently and will implement the following components in particular: Databases A proprietary .ifc BIM datastore written in NoSQL. An in-memory (Redis) .ifc changelog database for caching BIM components. An in-memory (Redis) database for caching user / plant locations. Front-end (including UI/UX elements) A web-based dashboard which integrates with a 2D map / 3D scene service, capable of showing an interactive BIM. Real-time indication of user location, polled from a user location database. ...

  $24298 (Avg Bid)
  $24298 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  Busco un developer backend con experiencia con el MERN Stack Busco a alguien que pueda trabajar 40 horas a la semana minimo. Alguien que tenga experiencia con Node Js , Mongo Db , React , Express , Javascript , PHP. Se busca alguien ideal que hable espanol & que se pueda integrar rapido a los task & al equipo.

  $512 (Avg Bid)
  $512 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  ...be insert, how much delayed ms in insert data per time What i will use this for ? 1) I need to use this tools for test my Mongo database performance 2) I want to know about how long delay if i'm need to inserting data total 30k each time to done for 2 billion records 3) For fake data informatio use lib name "" What you need work for me and delivery work? 1) You must delivery work in 2 day, Deadline max 2) Create this tools with Nodejs 3) create fake data each time total 30,000 items and insert to mongo database 4) You could use multi threads or some trick to fast done in inserting ... What i have prepare for you? 1) I already have Mongo database set up with High server spec performance with Cloud provider, I'll provide you mongodb connecti...

  $136 (Avg Bid)
  Nổi bật
  $136 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  We are seeking a highly skilled backend developer to join our team for a short-term project. The ideal candidate will have a strong background in developing and maintaining web applications using and Node.js. Responsibilities: Develop and maintain ...complex problems Implement and test new features and functionality Troubleshoot and debug issues as they arise Keep up-to-date with the latest developments in and related technologies Qualifications: Strong experience with and TypeScript Experience with Node.js and Strong understanding of web application development and architecture Experience with MongoDB or other NoSQL databases Experience with Git and version control Strong problem-solving and debugging skills Strong communication and collaboration skills

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  ...language for voice input. 2. The voice input is sent to a speech-to-text service, such as Google's Speech-to-Text API, which converts the speech to text in Marathi. 3. The text is then sent to a natural language processing (NLP) service, such as Google Cloud Natural Language API, which is used to extract relevant information such as seed and fertilizer names. 4. The extracted data is then sent to a NoSQL database, such as MongoDB or Cassandra, for storage. 5. The backend is built on a serverless architecture, such as AWS Lambda or Google Cloud Functions. These functions are triggered by the user's interactions with the app and handle tasks such as speech-to-text conversion, NLP, and data storage. 6. The entire system is hosted on a cloud platform like AWS or Google Clou...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I am making a Grafana dashboard with a MongoDB back end. I need someone with extensive experience in this. Create Grafana graphs and charts using a MongoDB database. Everything is already connected and I've made some basic charts. Please include how many years/projects you have done with both Grafana and Mongo. Auto bids will not be considered.

  $250 - $750
  Nổi bật Gấp Niêm phong
  $250 - $750
  11 lượt đặt giá
  React Developer Đã kết thúc left

  Hello, i'm looking for a full stack mid-senior developer. There are projects that are running and new one in the pipeline. Must have skills: Node.js, , Mongo(Mongoose), React.js, , Javascript, Typescript, CSS, Sass, Storybook, , Git Good to have skills: Vue.js, , GraphQL Tasks will assigned on Jira or Trello and payment will be on weekly basis. Will discuss the flow later in more details. It will be preferable to get an invoice for the delivery work. Describe your recent experience with similar projects. Please list any certifications related to this project. Describe your approach to testing and improving QA.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  88 lượt đặt giá
  Java developer required Đã kết thúc left

  ...● Should have experience of managing a team of at least 3 people ● Experience on OOAD frameworks such as Spring, Hibernate, REST ● Experience in TDD, Continuous Integration and build tools ( Maven, Jenkins, Gradle) ● Good knowledge of Design Patterns ● Understanding of latest technologies and tools in the Java/JEE space and using them ● Good experience with databases like MySQL or Oracle or any NoSQL ● Strong interpersonal skills with ability to work effectively across team boundaries ● Experience with Agile methodology and development tools ● Know how around integration patterns for queuing, caching, etc. ● Non-relational platforms like DynamoDB/MongoDB (no-sql) would be add on Good to have: ● Experience in cloud computing or Linux ● Ability to respond well under pressure ● Lo...

  $3151 (Avg Bid)
  $3151 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  We have a Web application developed using Python, Angular & Mongo DB We need to create a School Fee template in our application for that we have UI ready and API is ready now. We want to display the row and column field names based on settings value and save the inputs we given in the page. Our Requirements are given below, 1. Based on the screenshot, we want the Fee amount to be saved in Transport Fee and Tuition Fees section table (the column and row field names should be coming from settings values) 2. We want to display a detail page with the saved details (Readonly) 3. We want Edit option to edit the template to modify the fee details We prefer Angular developer who can connect the API and design to save the input values

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Estamos buscando para empresa de desarrollo de aplicaciones y soluciones tecnologicas programador con experiencia no menor a 2 años. Buscamos alguien con las siguientes características: - Experiencia comprobable en Mongo DB – Angular – Ionic – Typescript – Node – Express - Proactividad y ganas de incursionar en nuevos proyectos - Disponibilidad para trabajar 40 hs semanales - Habla hispana (sin excepcion) Ofrecemos: Salario mensual en dólares (a coordinar) Ofrecemos contrato indeterminado para asegurar la transparencia del trabajo y la forma de pago la puedes seleccionar a tu criterio . En caso de que te interese y poseas la experiencia detallada, escribenos asi seguimos conversando.

  $1178 (Avg Bid)
  $1178 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  Hello, i'm looking for a full stack mid-senior developer. There are projects that are running and new one in the pipeline. Must have skills: Node.js, , Mongo(Mongoose), React.js, , Javascript, Typescript, CSS, Sass, Storybook, , Git Good to have skills: Vue.js, , GraphQL Tasks will assigned on Jira or Trello and payment will be on weekly basis. Will discuss the flow later in more details. It will be preferable to get an invoice for the delivery work.

  $176 (Avg Bid)
  $176 Giá đặt trung bình
  99 lượt đặt giá
  Logotipo empresa Đã kết thúc left

  Soy profesora de Yoga, Couch Espiritual y Terapeuta de Sonido, organizo Retiros y Viajes de Yoga y Aventura… Necesito crear un logotipo para mi marca

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  amazon site web site backend with vue 3 nux 3 nodejs express api with mongo db also firebase with typescript

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Busco un developer backend con experiencia con el MERN Stack Busco a alguien que pueda trabajar 40 horas a la semana minimo. Alguien que tenga experiencia con Node Js , Mongo Db , React , Express , Javascript , PHP. Se busca alguien ideal que hable espanol & que se pueda integrar rapido a los task & al equipo.

  $486 (Avg Bid)
  $486 Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá
  Design Testing & Reporting Database 7 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Current: We have a PHP/mySQL database for online SAT and ACT-type testing and reporting. The database is slow, but it works. This project is to create a new database using node js and mongo so that the system will be efficient for online testing (for exams like the SAT and ACT exams) and for reporting student results. The system needs to work for different types of tests (like SAT, PSAT, ACT, and LSAT) and provide a user-friendly online testing system for students to use. It needs to be able to accommodate 5000 students testing simultaneously and then handle and store the data for retrieval and analysis in a robust reporting system. Students can also test using a pen-and-paper format with their data uploaded via csv. There will be one or two system admin logins for those of us ...

  $2219 (Avg Bid)
  $2219 Giá đặt trung bình
  92 lượt đặt giá

  I have a website template from github. I need help connecting it to connect to a local sqlite or mongo server. The job may be as simple as creating a *. js connector for jason and giving me instructions so I can access the database locally. I have a working php installation and use a local iis server. The source has APIs to connect to mysql or mongo in the file, lines 30342 to 30400. The entire site is attached.

  $184 (Avg Bid)
  $184 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  2 Small WebApp React - Node Đã kết thúc left

  This project are 2 small web apps: - Admin. These ar...Admin. These are 7 Views, 5 of them has tables that must update their value in real time. These views are dektop views (1400x900) or better. - User. This web app has 3 views, All the info in this app must be updated in real time. This app has pseudo auth. Both frontends will use a single backend The backend should be implemented in nodejs (express and apollo server). We prefer MariaDB or Mongo for the database. The server should handle around 1000 request per second ann over 300 devices will be connected to the server at the same time. The project should be ready by Feb 5th. We prefer that all running in containers Docker.

  $620 (Avg Bid)
  NDA
  $620 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  Java Full Stack Developer -- 3 Đã kết thúc left

  Tech stack :- java full stack developer Java, angular, mongo db, big bucket, Jenkins, working with jira, gradle

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Hi there, I'm looking for an expert datascientist / product analyst with some experience interviewing candidates, and vast experience with: 1. SQL queries 2. Mongo queries 3. Product analytics - user churn calculation, moving averages, cohort analysis - if you have not done any of these, this job is not for you :) In your bid please elaborate on: 1. Your experience with hands-on datascience. 2. If you read this start your answer 23 with this number. 3. Your experience as an interviewer. I'll hire after a quick 20 min call - no games. thanks

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  Backend for a shopping app Đã kết thúc left

  Purple Toko is an upcoming mobile based shopping app. APK is ready, we need help in creating and integrating the backend with the frontend. We are looking for an experienced Backend/Full stack developer who have: • Experience developing server-side code using Java/python. • Working knowledge of REST...Experience developing server-side code using Java/python. • Working knowledge of REST, API design and implementation. • Experience with a microservice architecture. • Designing high scale distributed systems. • Experience working with CI CD tools. • Excellent Data structures and Algorithms knowledge. • Working knowledge of Relational database systems like Postgres and Non-relational databases like Mongo/Cassandra • Cloud architecture like AW...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Harry and Ariana Đã kết thúc left

  The first illustration could be of Harry and Ariana sitting on a b...laughing with her friend Jack. The background could be dimly lit with people dancing and mingling in the background. The fourth illustration could be of Harry and Ariana sitting on a couch in their apartment, with Harry confessing his true feelings to her. Ariana could be surprised but happy as she listens. The fifth illustration could be Harry and Ariana holding hands and walking along a beach at sunset. They could be smiling and looking into each other's eyes, and the background could be a beautiful orange and pink sky with the ocean in the background. The sixth illustration could be of Harry and Ariana sitting on a couch with a blanket and a box of popcorn, watching a movie together with Ariana'...

  $75 (Avg Bid)
  $75 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  You must create a database for clinic Briefly explain the company in a few sentences The database schema must be built (as we learned in the form of a graph), at least 3 nodes are required and at least 4 relationships between nodes and one of the relationships must be a self relationship Several queries must be created to create nodes and connections (create, merge) Note - It is recommended to think about section 4 and add appropriate nodes and connections to get an answer to the queries you created You must create 8 queries to return data (match), each query you create has: a) Explain what the purpose of the query is b) Write the query c) Attach a screenshot of the query results (every query must have something returned) The types of queries required: Two simple queries to search for nod...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Hi, I have PHP code on my machine. I've installed MAMP server. I Need to set up the code in the server. The code is already deployed to an EC2 instance. I need to set up the AWS SDK and guide me to push the code to the EC2 instance. We also have Springboot running and Mongo server running in docker.

  $42 (Avg Bid)
  $42 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Java Full stack developer Đã kết thúc left

  5+ years of experience in Software Engineering, preferred in a software product company - not mandatory Experience building E2E Application right from backend database to persistent layer. Experience UI technologies react.js or Node.js or fullstack environment- Mandatory Experience with NoSQL technologies (MongoDB, Cassandra, Neo4j, Dynamodb, etc.) Elastic Search, Kibana, ELK, Logstash. Experience in developing Enterprise Software using Agile Methodology. Good understanding of Kafka, Redis, ActiveMQ, RabbitMQ, Solr etc. SaaS cloud-based platform exposure. Experience on Docker, Kubernetes etc. Ownership E2E design development and also quality enterprise product/application deliverable exposure A track record of setting and achieving high standards Strong understanding of modern techn...

  $18317 (Avg Bid)
  $18317 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  - Design/development the product from the scratch - Collaborate with internal teams to identify system requirements - Write clean, well designed code - Contribute in all phases of the product development life-cycle What experience we'd like you to have : - Extensive and expert programming experience in any one progr...with high levels of ownership and commitment - Excellent coding skills - should be able to convert design into code fluently Good skills to write unit & integration tests with reasonable coverage of code & interfaces - TDD is a plus - Experience in building highly scalable web applications Tech Stacks: Java8, Microservices, Spring MVC, Spring Boot, Spring Integration, AWS, Restful APIs MySQL or NoSQL, Linux, Design Patterns Note: Need 3 to 4 hr M...

  $1609 (Avg Bid)
  $1609 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  TaskRabbit like service Đã kết thúc left

  I want a freelancer to build a TaskRabbit-like service, which must include a website, android, and ios apps in Portuguese and English for Mozambique local services providers only. The stack: Python Django, React, Mongo, and Postgres on AWS.

  $2669 (Avg Bid)
  $2669 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  Merhaba mysql veya mongo veritabanına google news üzerinde bulunan tüm haberlerin, tüm dillerde resimleri ile birlikte kategori ve topicler halinde çekilmesini istiyorum. Hosting üzerinde çalışırsa sevinirim. Mükerrer kayıtlar kabul edilmeyeceği gibi haberler çekilirken içerisinde bulunan url ve özel işaretlerin olduğu satırların temizlenerek rewrite edilmesi ve daha önceden aynı cümle aynı dilde bir başka haberde geçiyorsa silinmesini istiyorum. Bu işi yapacak arkadaşların teklifini bekliyorum.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...outage to be handled (Google Auth) - Adequate navigation between interfaces is provided - Backend connection established via API We will provide detailed case descriptions and constant consultation during the development. Expected technological knowledge: At least 1-2 years of experience in: Git (thorough knowledge of GitLab or other version control) React.js & (TypeScript, HTML, CSS) NoSQL (MongoDB) Advantage: Spring Boot 2+ (Java 8+) Docker Gradle Other required competencies: Intermediate level of English (written) Basic knowledge of clean code Demanding, independent work UX basics CV with reference programs is required, short listed applicants/teams will be interviewed online. Deadline for offers 26.01.2023. Short listed applicants/teams will be interviewed onlin...

  $2266 (Avg Bid)
  $2266 Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá
  Senior Backend Engineer Đã kết thúc left

  ...experience testing, maintaining, or launching software products, and 1 year of experience with software design and architecture - Solid programming skills in JavaScript and/or Golang - Knowledge of basic visual and user experience principles - Experience in building pixel-perfect design implementation - Deep understanding of relational database systems, specifically MySQL and Postgres - Understanding NoSQL Datastores such as ElasticSearch, MongoDB is a plus - Experience building scalable, performant, and modular solutions - Understanding of modern cloud technologies such as AWS and Google Cloud - Experience with microservices and service-oriented architecture What you'll do - Work in an exciting and high-growth startup - Research novel solutions to nuanced and often unchar...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  78 lượt đặt giá
  Senior Full Stack Developer Đã kết thúc left

  ...developer has it’s own product / system: product and catalog management, partner management, order and factory systems. Full stack developers develop and maintain these areas A-to-Z, with full support of lead developer, solution architect, back-end developer and QA. Job requirements: 3+ years of full stack Web development experience Proven experience in HTML, Javascript, jquery, Angular & Node.js, Mongo DB, Bootstrap, API integrations Experience with back office systems: CMS, CRM Independent, reliable, willing to take full responsibility on his projects Significant advantage: experience with image-management (Cloudinary, Stock Photos), image recognition (Google Vision or similar)...

  $3271 (Avg Bid)
  $3271 Giá đặt trung bình
  94 lượt đặt giá

  Java 11, Front End, Vue JS and SpringBoot, Java Microservices Skills (Oracle, NoSQL database)

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá