Nosql couch mongocông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  10,813 nosql couch mongo công việc được tìm thấy, giá theo USD

  - Hiện web của mình đang dùng là yii2 và mongo db, chạy trên 3 VPS, Web của mình thuộc dạng mạng xã hội, thương mại điện tử crawl hàng triệu bản ghi nên cần xử lý tìm kiếm trên db lớn. - Tuy vậy tìm kiếm của web đang rất chậm, dev hiện tại không giải quyết được vấn đề này. Nên mình cần tìm dev hoặc team có kinh nghiệm khắc phục vấn đề cho mình. Lưu ý, mình cần dev đã làm được, chạy được rồi, chứ không phải là chỉ có giải pháp, hoặc đang chạy thử - Dự án của mình xây dựng dài hơi nhiều năm rồi nên sau khi hoàn thành tính năng này th&ig...

  $2565 (Avg Bid)
  $2565 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  ...làm việc với ít nhất 1 ngôn ngữ: JAVA, .NET hoặc PHP... • Có kinh nghiệm HTML, CSS, Javascript, AJAX, jQuery, JSON. • Tùy từng ngôn ngữ, yêu cầu tối thiểu biết 1 framework, CMS - JAVA: Struts, Spring, Hibernate… - PHP: nuke, joomla, CI…. - .NET: EntityFramework, DNN, ... • Có kinh nghiệm với Web server: Tomcat , Apache hoặc IIS • Có kinh nghiệm với database Mysql hoặc MSSQL(hiểu biết về NoSQL sẽ là lợi thế) Yêu cầu công việc - Có kinh nghiệm làm việc - Tiêng Anh: đọc và hiểu tài liệu - Có kiển thức cơ bản về OOAD - Nhiệt tình, luôn khao khát học hỏi công nghệ mới - Cộng tác tốt với đ...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  -check login -dùng laravel để lấy dữ liệu từ database đã có sẵn (mongoDB) (web chủ yêu có hai trang: lists và post), -đổ dữ liệu vào giao diện html/css (mobile/pc) -việc phát sinh khi đổ vào giao diện (nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc ...(nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: -demo giao diện hoàn thành: pc: mobile: -trang web hiện tại: -collections của database: categories image post session sub_poem môi trường làm việc trên vps: php: 5.4 mongo 2.6.10 apache 2.2.15 lavarel 4.2 Yêu cầu: chuyên nghiệp, sòng phẳng

  $240 (Avg Bid)
  $240 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  -check login -dùng laravel để lấy dữ liệu từ database đã có sẵn (mongoDB) (web chủ yêu có hai trang: lists và post), -đổ dữ liệu vào giao diện html/css (mobile/pc) -việc phát sinh khi đổ vào giao diện (nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc...(nếu có) ----------------------------------------------------------- công việc chi tiết: -demo giao diện hoàn thành: pc: mobile: -trang web hiện tại: -collections của database: categories image post session sub_poem môi trường làm việc trên vps: php: 5.4 mongo 2.6.10 apache 2.2.15 lavarel 4.2 Yêu cầu: chuyên nghiệp, sòng phẳng

  $366 (Avg Bid)
  $366 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  mongo db for wordpress Đã kết thúc left

  Mình cần 01 bạn có kinh nghiệm ghép và đồng bộ 100% mogodb với wordpress, tối ưu việc lưu trữ và tốc độ truy xuất lữ liệu cho một version của site cho mình biết luôn giải pháp và hướng triển khai công việc khi "bid" Lưu ý: Giữ liên lạc và đúng hẹn Chỉ nhận việc khi cảm thấy làm được ngay trên 80%

  $147 (Avg Bid)
  $147 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled PHP Laravel Full Stack Web Developer to create an online bookstore website to sell Printed books + digital ebooks. The ideal candidate should have experience in creating e-commerce websites with the following features: - Expertise in Laravel PHP Framework, Popular CSS Frameworks, and Javascript. - Database expertise with (MySQL, PostgreSQL) and NoSQL databases (MongoDB). - API integration: for integration with external services, for example, payment gateways, book suppliers, social media, or analytical tools. - Use of automated deployment: for fast and trouble-free updates and deployment of new versions of the website using tools like Jenkins, Travis CI, or GitLab CI/CD. - Shopping cart and payment gateway: Customers should be able to add books to their ...

  $1787 (Avg Bid)
  $1787 Giá đặt trung bình
  114 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with a small task involving Node.js and MongoDB. Specifically, I need assistance in setting up a MongoDB database. Skills and experience needed: - Proficiency in Node.js and MongoDB - Experience in setting up MongoDB databases - Familiarity with Requirements: - The freelancer should use for this task - Please specify any specific requirements or constraints in the project description.

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá
  Dynamic directory site web & mobile -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Finalize dynamic Local Business Directory Site for Web & Mobile. I am looking...Proficiency in web and mobile development - Familiarity with map integration and search functionality - Ability to create a custom design that is both visually appealing and functional. The site may be built using the following technology lawyer or languages: - React - Angular - Vue It shall contain a high level JS frontend framework. The backend development needs probably: - Node.js - Nosql databases like Mongo The site also needs an intensive knowledge of SEO integration. See attachment. Detailed instructions are attached. Only highly qualified devs, safe our time and submit only of you have top references. All offers that pop-up immediately are considered spam as that means that you d...

  $1244 (Avg Bid)
  $1244 Giá đặt trung bình
  141 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled Photoshop designer to help me with a project. I need fabric photoshopped onto a couch to visualize how it would look in different materials. Fabric Type: - Boucle Color/Pattern: - I will provide specific details in the project description Light Setting/Background: - I will provide specific details Ideal Skills and Experience: - Proficient in Photoshop and photo editing - Experience with fabric/textile design - Attention to detail - Ability to accurately match colors and patterns - Strong communication skills to understand and execute client's vision

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  ..._______ Dashboard of the App: - Laravel + Bootstrap Admindashoard Frontend Design ready by 90% "No DB NO API" - Laravel + Bootstrap Onlineshop (Customer Portal or Shop owner ) Frontend Design ready by 90% "No DB NO API" - Laravel + Bootstrap FoodPortal(Customer Portal or Shop owner ) Frontend Design ready by 90% "No DB NO API" ____________________________ !!! You have to create the DB in Mongo DB and the API in node.js!!! ____________________________ What our App have: 01. Feeds "Posts 02. Music, Artist, Music Album create Playlist, purchase Music, Purchase Playlist 03. Videos, 04. Events - Ticket sales 05. Market - Bazaar 06. Online Shop - Hot Deals 07. Food Portal Food Delivery, and Restaurants Table booking 08. Wishes and Thanks 09. C...

  $4477 (Avg Bid)
  $4477 Giá đặt trung bình
  139 lượt đặt giá
  Angular js -- 2 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer with intermediate-level AngularJS expertise to apply AngularJS to my existing website to separate the front end and back end. I already have existing code for the website, so the freelancer will need to integrate Angular JS into th...appealing, easy to navigate and include appropriate design choices, fonts, colours and use of white space. • Your site’s back end should be deployed to a new web app container on a cloud provider (Azure recommended). • It is also recommended that your site’s front-end should be deployed to a separate web app container on a cloud provider to avoid CORS and other cross-site security issues. • Your site’s NoSQL or serverless database should be deployed to cloud-based database provider (MongoDB ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Angular js 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer with intermediate-level AngularJS expertise to apply AngularJS to my existing website to separate the front end and back end. I already have existing code for the website, so the freelancer will need to integrate Angular JS into th...appealing, easy to navigate and include appropriate design choices, fonts, colours and use of white space. • Your site’s back end should be deployed to a new web app container on a cloud provider (Azure recommended). • It is also recommended that your site’s front-end should be deployed to a separate web app container on a cloud provider to avoid CORS and other cross-site security issues. • Your site’s NoSQL or serverless database should be deployed to cloud-based database provider (MongoDB ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá
  Database for storage (small business) 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Database for Small Business Inventory Management - Preferred Database System: Open to either SQL or NoSQL - Primary Purpose: Inventory Management - Anticipated Data Storage: Less than 1GB Skills and Experience: - Proficiency in SQL and/or NoSQL database systems - Experience in designing and implementing database solutions for inventory management - Knowledge of data storage optimization techniques for small-scale databases - Familiarity with data backup and recovery procedures - Understanding of data security measures for protecting sensitive business information Business logic description: Preparation of Shelves and Racks Labeling of Shelves and Racks: Create unique barcodes for each shelf and rack. This will allow for quick identification of the location of each item. ...

  $504 (Avg Bid)
  $504 Giá đặt trung bình
  79 lượt đặt giá
  Mongo db database 4 ngày left

  All details in document below

  $201 (Avg Bid)
  $201 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  help upgrade a portal created using AngularJS, Node, Mongo DB, running on linux-based server.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  Experienced FullStack Developer Weekly Task 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...degree in Computer Science, Engineering, or related field. Minimum of [X years] experience in full stack development. Strong knowledge of PHP and Laravel framework. Experience with Twilio API for SMS, voice, or other communication services. Proficient in Stripe API integration for payment solutions. Understanding of front-end technologies, such as JavaScript, HTML5, and CSS3. Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages. Proficient understanding of code versioning tools, such as Git. Preferred Skills: Experience with cloud services like AWS, Azure, or Google Cloud. Knowledge of containerization technologies like Docker, Kubernetes. Familiarity with continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipelines....

  $117 (Avg Bid)
  $117 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me check and make changes to a project made on Angular with a Mongo DB backend. I need assistance with both the frontend and backend functionalities. The current state of the project is uncertain, as I am not sure about its status. However, I am open to making necessary changes to ensure its functionality. I am flexible with the timeframe for implementing the changes, so the freelancer can work according to their availability. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Angular and Mongo DB - Experience in frontend and backend development - Knowledge of testing and debugging processes - Ability to analyze code and identify issues - Excellent problem-solving skills - Attention to detail and ability to meet deadlines

  $94 (Avg Bid)
  $94 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  ...reactjs script. Design and Style: - I have a specific design in mind for the animation, so attention to detail is important. - The animation should follow the design guidelines that I will provide. Length: - The expected length of the animation is less than 1 minute. I have a math game website running in nodejs website. is it possible to give animation features? Are you good at animation in nodejs mongo site running with socket? please check the YT video from 0:10 to 0:24. As players join animation is on from country to country. possible to add this feature to a website My website is here in the video Frontend - reactjs Animation for 15-25 seconds with world map bringing user cards Skills and Experience: - Experience in 2D animation is required

  $129 (Avg Bid)
  $129 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  ...redish hair and blue eyes) (Santina, brown hair and green eyes) Ages of 4 and 5 Page 4: Illustration: Messina and Santina playing in their magical garden, filled with vibrant flowers, buzzing bees, and a tall, wise oak tree. The children's faces should show wonder and joy. Page 5: Illustration: The family in the cozy living room, with Messina, Santina, and their mother sitting on a big, soft couch, watching their favorite movies. The room should feel joyful and relaxing. Page 6: Illustration: The family in the kitchen, baking cookies together. The kitchen is filled with the delightful aroma of freshly baked cookies. Page 7: Illustration: A warm fireplace in the living room. The family gathers in the evening, sipping hot cocoa and sharing stories. The room is cozy, illum...

  $364 (Avg Bid)
  $364 Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  ...reactjs script. Design and Style: - I have a specific design in mind for the animation, so attention to detail is important. - The animation should follow the design guidelines that I will provide. Length: - The expected length of the animation is less than 1 minute. I have a math game website running in nodejs website. is it possible to give animation features? Are you good at animation in nodejs mongo site running with socket? please check the YT video from 0:10 to 0:24. As players join animation is on from country to country. possible to add this feature to a website My website is here in the video Frontend - reactjs Animation for 15-25 seconds with world map bringing user cards Skills and Experience: - Experience in 2D animation is required

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Need help on my nosql project

  $117 (Avg Bid)
  $117 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  For the development of a legal startup's web platform, we're looking for developers proficient in HTML/CSS/JavaScript for front-end development...of a legal startup's web platform, we're looking for developers proficient in HTML/CSS/JavaScript for front-end development, ensuring a dynamic and responsive user interface. The back-end should ideally be built using Node.js or Python, leveraging frameworks like Django or Flask for rapid and efficient development. A strong understanding of database management using SQL (such as PostgreSQL) or NoSQL (like MongoDB) is essential. Additionally, experience with Python for AI components, particularly in claim screening, is crucial. We prioritize developers who can implement robust security measures and ensure scalability, po...

  $4346 (Avg Bid)
  $4346 Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá

  ...high performance and responsiveness of applications. Maintain and improve code quality, organization, and automation. Required Skills: Strong knowledge of Laravel framework and its best practices. Proficient in Angular and familiar with its ecosystem. Understanding of front-end technologies, such as HTML5, CSS3, and JavaScript. Knowledge of object-oriented PHP programming. Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages. Experience with user authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments. Ability to understand and implement complex security and data protection measures. Additional Qualifications: Excellent problem-solving skills and a keen attention to detail. Strong communication skills and ability to work colla...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr Giá đặt trung bình
  103 lượt đặt giá

  Please do not reply to this posting if you are not able to provide Working samples of previous work done ...Extensive experience in multiple programming languages and frameworks, they should be adept at crafting efficient, scalable, and robust code, ensuring seamless Web & App application functionality. • Must be advanced with HTML, CSS, JavaScript, and familiarity with modern frameworks like Angular, React, or Vue.js is vital. • Server-side with Node.js, Python, JAVA • Database management with SQL or NoSQL databases • Strong capability in Web & App architectural decision-making, API integration, security, and performance optimization. • A proven track record in leading projects, excellent problem-solving skills, and superior communication abili...

  $1693 (Avg Bid)
  $1693 Giá đặt trung bình
  138 lượt đặt giá

  We are looking for DevOps developer with AWS and basic Azure along with portworx, newrelic. It's a part-time opportunity payment will be 28k per month and 2hrs mon to fri. Need to connect through remotely 1. Majorly Using Portworx, Terraform, Kubernetes, Mongo DB, kafka, Newrelic.

  $318 (Avg Bid)
  $318 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  My website use nodejs for mongodb endpoints and get feed data from mq server i need optimize this system.

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  ...Redis already implemented for caching. Technical Specifications: Frontend: Development with Preact and ChakraUI, focusing on creating a modern, interactive user interface. Backend: Utilization of Node.js for a reliable and efficient server-side solution. Caching: Existing Redis implementation, to be optimized and integrated with the current system. Database: MongoDB for a flexible and scalable NoSQL database setup. Containerization: Dockerization of the application to ensure consistency across various deployment environments. Primary Responsibilities: Code Enhancement and Development: Build upon and refine the existing codebase, integrating new features and ensuring scalability. Frontend Transition: Complete the shift from HTML to Preact for the frontend, enhancing user experi...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  113 lượt đặt giá
  Billing System Architect Design Đã kết thúc left

  ...In-depth knowledge of relevant programming languages (Golang), frameworks, and technologies. - Problem-solving and decision-making abilities. - English communication skills. Dealmakers: - Architecture definition and design experience - Expert in Golang, Kafka, APIs, AWS - Solid React knowledge - Experience with microservices and distributed systems - Proven experience with databases (Relational & NoSQL) and Rest APIs - Strongly goal-oriented, pragmatic way of working and a good business sense - Demanding with colleagues and motivating spirit, sense of urgency...

  $66 / hr (Avg Bid)
  $66 / hr Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  Full stack Developer -- 2 Đã kết thúc left

  We are seeking skilled C#/.Net Developers to join our team for a role with the following specifications: Qualifications: Minimum 6 years of hands-on experience in .Net Core, React, JavaScript. Proficiency in NoSQL DB and microservice architecture. Strong understanding of relational databases, concurrent programming, and designing fault-tolerant distributed applications. Experience in building distributed applications using SQL and/or NoSQL technologies (e.g., MS SQL, Sybase, Cassandra, or Redis). Design and build scalable services using API-First principles (REST/gRPC). Exposure to Docker, Kubernetes, and cloud services is a plus. Analytical and software architecture design skills with an emphasis on test-driven development. Effective communication skills in English (writte...

  $150 - $450
  Niêm phong NDA
  $150 - $450
  10 lượt đặt giá
  Full Stack Developer Đã kết thúc left

  ...processes. Requirements: Proven experience as a Full Stack Developer or similar role. Proficiency in front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. Experience with front-end frameworks like React, Angular, or Vue.js. Strong back-end development skills using languages like PHP, Python, or JavaScript (Node.js). Database management experience with both SQL (e.g., MySQL, PostgreSQL) and NoSQL databases (e.g., MongoDB). Knowledge of version control systems (e.g., Git) and front-end build tools (e.g., Webpack). Familiarity with server-side frameworks such as Django, Laravel, or Express.js. Understanding of UI/UX principles and the ability to collaborate with designers. Excellent problem-solving and communication skills. Ability to work in a collaborative team environment an...

  $39 (Avg Bid)
  $39 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Server Configuration for App Đã kết thúc left

  Need Website server configured, control panel is webuzo, on Ubuntu server. need mongo db deploy and back-up configuration along with domain name configured for app. Server has one php app running on it.

  $76 (Avg Bid)
  $76 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  design a couch Đã kết thúc left

  Project Description: Design a Rustic Couch with Specific Measurements and Leather Construction - I am looking for a talented designer to create a rustic style couch for my new sunroom. - The couch should have a unique and charming design, incorporating elements of natural wood and distressed finishes. - I will provide the exact measurements for the couch, ensuring it fits perfectly in my space. It needs to hug the wall of a curved victorian conservatory. It should have a short to medium height back. - The construction of the couch should be done using high-quality leather, providing both durability and a luxurious feel. - The ideal freelancer for this project should have experience in designing rustic furniture and be able to incorporate my specific ...

  $356 (Avg Bid)
  $356 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  Years of experience: 10+ Location: Remote - India Contract Tenure - 06 Months extendable Notice Period - Immediate Timings : 2pm - 11pm IST M - F Total experience :10+ years 5+ years strong development and technical leadership experience as a nodejs backed developer. 5+ years of experience interfacing with data access layers for SQL and NoSQL systems Strong experience in Kafka, Cassandra, Elastic Seach, Redis, S3, etc. A team player that works hard, admits his/her strengths and weaknesses, and has the flexibility to improve by learning new things. Preference for demonstrated experience with cloud-based analytics platforms (AWS, Azure, etc) Experience with web and public/private cloud infrastructure (AWS/GCP, Kubernetes, Docker, Nginx/Apache) Experience writing unit test cases.

  $1392 (Avg Bid)
  $1392 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  Mongo db Developer Đã kết thúc left

  I am looking for a MongoDB developer to help with the following tasks: I hv ready mongo database need to create API - Database design: I already have a detailed schema in mind, and I need assistance in implementing it. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in MongoDB - Proficiency in database design and schema creation - Familiarity with query optimization and data migration The target completion date for the database design is within a week.

  $137 (Avg Bid)
  $137 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to optimize and add features to my betting website. The ideal candidate should have experience with Vue.js, Laravel, and databases such as MongoDB and MySQL. Specifically, I would like to focus on enhancing the betting options on my website. This includes improving the user interface and adding new payment options. My target audience consists mainly of adults aged 25-45, so it is important that the developer understands the preferences and needs of this demographic. The timeline for this project is relatively short, with a preferred completion time of 1-2 weeks. This requires a developer who is efficient and capable of delivering high-quality work within a tight timeframe. Overall, I am seeking a developer who can optimize my betting website, ad...

  $253 (Avg Bid)
  $253 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Remove something from picture Đã kết thúc left

  I am looking for a skilled freelancer to remove an object from a picture for personal ...photo editing and object removal - Attention to detail to ensure a seamless removal of the object - Ability to maintain the same size and resolution of the edited image -Will be able to expand the borders of the picture cohesively when applicable -Ability to smooth parts (under arms plz) and remove stains on couch The last picture has a great background and is what I’m going for. In my pictures can you remove the hanging light that blocks the square design, remove the stain on the couch, and smooth my armpits a smidge. I’d like the square boxes to be even with the edge of the picture as well.. and if you can expand the picture that cuts off some of the square. Let me know if...

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá
  fullstack lead Đã kết thúc left

  Background in the e-commerce sector, particularly those who have experience in building products or ecosystems in this domain Track record of working on product development, and possessing a robust technical foundation in both front-end and back-end technologies Experience with Javascript, Next Js, Node, ReactJS, Component Driven Design, SQL / NoSQL, JS Animation Library, REST API, System Design, CSS / HTML5. You can work in a fast-paced environment. We release early, and we release often. Good to Have You have exposure to Vercel Infra Deployment, Unit testing (Jasmine), AWS API Gateway, AWS ECS, Terraform, Authentication / Authorization, Multi-Tenancy, Reporting Frameworks Mandatory Project Experience:- You have eCommerce / Ecosystem experience. You've worked with payment gate...

  $728 (Avg Bid)
  $728 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá
  Back end development -- 2 Đã kết thúc left

  This is a role for a Back End Developer. The Back End Developer will be responsible for designing, implementing, and maintaining web applications and databases. The Back End Developer will collaborate with front-end developers and software developers to develop, test, and d... Qualifications Strong skills in Back-End Web Development and Software Development Proficiency in Object-Oriented Programming (OOP) Experience working with Front-End Developers Excellent programming skills and problem-solving abilities Bachelor's degree in Computer Science or related field Advanced experience with Javascript Advanced experience core, Microservice Architecture, JSON, Mongo DB, Microsoft Azure, .net core api, Third party identity provider integration Facebook and Instagram graph api int...

  $2453 (Avg Bid)
  $2453 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  I am looking for a readymade social media application that can be developed for desktop. It has to be built on react , mongo, express and node There should be a Chat option, Post option (photo, or text) A community page Search option Login Signups And everything a social media application can have like Facebook Features and Functionalities: - I have a clear idea of the specific features and functionalities that I want in the social media application. Timeline: - I need the project to be completed within 1 week. Skills and Experience: - Experience in developing social media applications for desktop platforms. - Proficiency in the required programming languages and frameworks for desktop application development.

  $509 (Avg Bid)
  $509 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Plataforma web Coaching gym Đã kết thúc left

  ...crear una plataforma interactiva donde pueda implementar esta tecnología de ChatGPT que diseñe. Además, tengo la intención de monetizar este servicio, cobrando a los usuarios por su uso. Que empiece usando la app 3 dias gratis y luego monetizarla . Me gustaría recibir consejos sobre cómo puedo desarrollar esta plataforma y cómo integrar paso a paso el sistema de ChatGPT en ella. La idea de este couch es que pueda enseñarte tanto a como entrenar y a como alimentarte y que pueda ser todo personalizado , agregando una cuenta y que puedas colocar tu nombre , edad , peso corporal y objetivo , etc . Categoría: Marketing Digital y Ventas Subcategoría: Inteligencia Artificial Tamaño del proyecto: Medio ¿...

  $604 (Avg Bid)
  $604 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  I have a requirement of RPA uipath automation in database operations related activities mentioned below . Requirement: Extract the data from oracle and mongo database using queries of each database ,result of the query results need to be return back to database . result of this query need to used for preparing multiple reports example such has mismatch reports in this case need to map the oracle and mongo operation solution must work for both databases side to over come data insertion difficulties in both schema level Project need to complete deadlines of one week. Skills :RPA, UiPath, Mongo Database, oracle,Mysql .Net and Python Note: Looking for experienced IT geek to complete my task on high priority basis who is already worked on this type of database relat...

  $303 (Avg Bid)
  $303 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Removalist Đã kết thúc left

  Require 2 professional strong mens for removalist jobs. Trucks will be provided. The below furnitures are required to be moved: - 1 Queen Bed Frame - 1 Queen Mattress - 65 inch TV - Fridge - Washing Machine - 3 Seater Couch - 1 Small Mirror - 1 table - 6 Chairs And plastic tubs of clothes. Probably require 4-5 hours of your time. NOTE: ALL DAMAGE AND SCRATCHES BEEN MADE DURING MOVING YOU WILL HELD RESPONSIBLE FOR COVERING THE ASSOCIATED REPAIR OR REPLACEMENT COSTS.

  $20 - $165
  Địa phương
  $20 - $165
  0 lượt đặt giá
  Node.js web management Đã kết thúc left

  I am looking for a Node.js web developer to update my node.js based web app. The ideal candidate should have experience in the following areas: node.js , html, css, bootstrap, candidate should make the update fast. if freelancer dosen't have experience in node.js and mongo db, don't bid. can send the code in private chat. Thanks.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  99 lượt đặt giá

  I am looking for a full stack developer to build a SaaS based application using Python, ReactJS, Angular JSand Mongo Dbas the primary tech stack with docker experience. Programming Languages: - Python will be the main language used for the development of the application. Framework: - FastAPI will be the preferred framework for the development of the application. Timeline: - The project should be completed within 2 months. Skills and Experience: - Strong proficiency in Python programming language is required. - Experience with FastAPI framework is preferred. - Knowledge of front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript is necessary. - Experience with MongoDB is required. - Familiarity with cloud platforms such as AWS, Docker is mandatory.

  $1300 (Avg Bid)
  $1300 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  create OIDC Đã kết thúc left

  Creating OIDC using Node and Mongo Db - Looking for a developer experienced in Node and MongoDB to create an OIDC Provider I have several platforms, I would like to have a single sign on (SSO) for all of them, and for that I need to have an OIDC provider up and running, Just like Auth0. Platforms are going to share data between themselves and it should be done in a secure manner.

  $107 (Avg Bid)
  $107 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ...run the project, the system design, a list of features implemented, and any identified issues present in the system. (Optional) Video or presentation showcasing the solution. Please ensure that you’ve also applied for the role on our jobs portal, or your submission will not be evaluated. Tips: Here are a few tips for completing the specified task. Consider hybrid database solutions (relational + NoSQL) for a balance of structured data handling and efficient search capabilities. Database indexing and sharding might be beneficial for scalability and speed. Distributed systems or cloud-based solutions can ensure robust scalability....

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Trophy icon Drawing of simple icons Đã kết thúc left

  I am looking for a talented artist to create a set of cartoon icons for my project. Style: - The icons should have a cartoon style. Theme and Color Scheme: - I have a general idea ...ability to create visually appealing and cohesive icons. I need the following icons drown in the same shape as the drops attached : 1. a normal car with the bonnet opened (red drop) 2. a 4x4 car with the bonnet opened ( green drop) 3. a small van with the bonnet opened (white drop) 4. a long van with bonnet opened (white drop) 5. a escavator / tractor (orange drop) 6. a parcel box ( yellow drop) 7. couch / chair ( brown drop) 8. car parts (black drop) 9. Pallet with goods ( purple drop) 10. Other ( blue drop) On the right side the drop must be empty. The drop should be upside down, like a google...

  $84 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $84
  102 bài tham dự

  More details: Backend API development 3. Database: * MongoDB: A NoSQL database that provides flexibility and scalability for handling large amounts of data. * PostgreSQL: A robust relational database management system (RDBMS) suitable for complex data relationships. 4. Real-time Communication: * : A library that enables real-time bidirectional communication between the server and clients. 5. Mapping and Location Services: * Google Maps API: Provides geolocation, mapping, and routing services for tracking and navigation features. 6. Payment Integration: * Stripe or PayPal: Popular payment gateways with easy integration options and strong security measures.

  $463 (Avg Bid)
  $463 Giá đặt trung bình
  191 lượt đặt giá

  ...run the project, the system design, a list of features implemented, and any identified issues present in the system. (Optional) Video or presentation showcasing the solution. Please ensure that you’ve also applied for the role on our jobs portal, or your submission will not be evaluated. Tips: Here are a few tips for completing the specified task. Consider hybrid database solutions (relational + NoSQL) for a balance of structured data handling and efficient search capabilities. Database indexing and sharding might be beneficial for scalability and speed. Distributed systems or cloud-based solutions can ensure robust scalability....

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá