Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  12,327 objectives công việc được tìm thấy, giá USD

  Công ty đang kinh doanh sản phẩm kiểm soát lưu lượng như van, ống, thiết bị đo lường lưu lượng ... Công ty cần nhờ viết profile giới thiệu gồm: 1/ Vision, mission, objectives 2/ Giới thiệu công ty 3/ Sắp xếp lại phần phạm vi cung cấp sản phẩm (chỉ giới thiệu đơn giản vì sản phẩm kỹ thuật chuyên dụng, đã có sẵn mô tả kỹ thuật, h&igrav...

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  ...tài chính mà theo bạn sẽ gây ấn tượng nhất đối với các nhà đầu tư về hiệu quả kinh doanh mà dự án mang lại. Ngoài ra, phần này nên có thêm ba mục nhỏ gồm: (i) Mục tiêu - Objectives: nêu ra những mục tiêu tài chính và phi tài chính mà dự &aa...

  $750 (Avg Bid)
  $750 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...tài chính mà theo bạn sẽ gây ấn tượng nhất đối với các nhà đầu tư về hiệu quả kinh doanh mà dự án mang lại. Ngoài ra, phần này nên có thêm ba mục nhỏ gồm: (i) Mục tiêu - Objectives: nêu ra những mục tiêu tài chính và phi tài chính mà dự &aa...

  $555 (Avg Bid)
  $555 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Arduino Engineer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...be tightly integrated, connected, and controlled by a smartphone. There are many system requirements but maybe we can chat and discuss, experience, pricing, timelines and objectives. [đăng nhập để xem URL] The fixed budget does not serve any purpose. I just included the lowest price possible.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Develops, inspects, mines, transforms, and models data to identify emerging risks, performa...testing strategies, and other pre-audit planning activities aimed at ensuring an efficient and effective audit. Schedule and conduct meetings with management to describe audit objectives, coverage areas, timing, and protocols for concerns/changes/escalations.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  ...apps. The project will ultimately be connected to and controlled by a smartphone. There are many system requirements but maybe we can chat and discuss some experience and objectives. [đăng nhập để xem URL] Michael ...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...apps. The project will ultimately be connected to and controlled by a smartphone. There are many system requirements but maybe we can chat and discuss some experience and objectives. [đăng nhập để xem URL] Michael ...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Graphic Designer 5 ngày left

  ...in working on multiple digital marketing campaigns Engineers trust with clients as a leader who can manage work while successfully interpreting their brands Meet all brand objectives, while providing clear support and communication to the senior team on all current initiatives Be flexible when adopting new processes, platform changes, and emerging technologies

  $1789 (Avg Bid)
  $1789 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Create Facebook datasource 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a Facebook datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is basically

  $220 (Avg Bid)
  $220 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Create LinkdIn datasource 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a LinkdIn datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is basically

  $157 (Avg Bid)
  $157 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Create Tacx data source 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a DoublClik-DSP datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is basically

  $50 - $100
  $50 - $100
  0 lượt đặt giá
  Create Parrot data source 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a Parrot datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is basically

  $83 (Avg Bid)
  $83 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Create Lotame data source 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a Lotame datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is basically

  $67 (Avg Bid)
  $67 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Create Google Trends data source 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a Goolgle Trends datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is

  $219 (Avg Bid)
  $219 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Create Google Analytics data source 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a Goolgle Analytics datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that

  $111 (Avg Bid)
  $111 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Create Facebook Ads data source 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a Facebook Ads datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is basically

  $83 (Avg Bid)
  $83 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Create Google Ads data source 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a Google Ads datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is basically

  $66 (Avg Bid)
  $66 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Create DoubleClik-Adserver data source 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a DoublClik-Adserver datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Create DoubleClik-DSP data source 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a DoublClik-DSP datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is basically

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Create AdCuality data source 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a AdCuality datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is basically

  $83 (Avg Bid)
  $83 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Create ComScore data source 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a ComScore datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) Delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is basically

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Create YouTube data source 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a YouTube datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) Delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is basically

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Create Instagram data source 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a Instagram datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) Delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is basically

  $77 (Avg Bid)
  $77 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Development of operating system 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Participation in projects planning and implementation Participation in physical designing of information systems architecture Development of functional specifications and objectives Configuration and integration of information systems Development of the implemented information systems and their testing Development of technical documentation Knowledge

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Website Upgrade OSCommerce 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We need an upgrade on the website [đăng nhập để xem URL] with the following objectives: 1) New responsive template (I like "Marcus") 2) Installed in a secure socket layer (hosted by hostgator, I will add SSL to the hosting as part of the upgrade 3) Latest version of OS Commerce, if there is an installation specifically for the Italian Market, that would

  $1086 (Avg Bid)
  $1086 Giá đặt trung bình
  84 lượt đặt giá
  Experienced Business Analyst - SAAS Product 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Architectural, Data etc. requirements and Workflow Diagrams, Flowcharts etc. prior to start working on them. Some responsibilities, but not limited to: Determine operational objectives by studying business functions; gathering information; evaluating output requirements and formats Construct workflow charts and diagrams; studying system capabilities; writing

  $336 (Avg Bid)
  $336 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  ...football match. Machine learning algorithm is implemented to predict the outcome of English premier league football matches. The target is to achieve accuracy of over 70%. Objectives Predicting the outcome of English premier league which is most popular and followed by people all over the world. Get the accuracy rate of over 70%. Pre-processing dataset

  $241 (Avg Bid)
  $241 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  File converter online website 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...DOCX | DOCX to PDF # PDF to JPG | JPG to PDF # PDF to PNG | PNG to PDF # PDF to Excel | Excel to PDF # PDF to Powerpoint | Powerpoint to PDF # PDF compressor # Combine PDF Objectives: - The User should select which feature to use or convert. - The website should provide a Drop file area + Upload files button where the user should select the file that

  $550 (Avg Bid)
  $550 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá
  Project Management Files (PMP) 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...the files in 2 days, I don't need to make a new project ( old finished completed project) The Project should be completed: I Need all Microsoft Project, WBS, ... [đăng nhập để xem URL] Objectives [đăng nhập để xem URL] Inputs [đăng nhập để xem URL] of Work Tasks [đăng nhập để xem URL] [đăng nhập để xem URL] / Timing: 6. Software Used [đăng nhập để xem URL] Resources (All 3 Item COS...

  $56 (Avg Bid)
  $56 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...fast-paced environments, and have great interpersonal skills. The Payroll Specialist will oversee payroll administration, monitoring all the organization's payroll processing objectives, relationships with external auditors, and state and federal agencies. Payroll Specialist reports to Controller. Significant knowledge of payroll administration is a MUST

  $935 (Avg Bid)
  $935 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Artist/Sculptor - looking to produce 2 items of merchandise from existing 3 D sculpture file. Design objectives = To add 2 x "merchandise" bases to my existing 3D sculpture file. 1 = a ring shaped base that will enable this sculpture file to be 3dprinted as a key ring (30mm-) 2 = a plinth base that will enable this sculpture file to be 3Dprinted as

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  Objective : Research objectives of the proposed study is to explore the factors related to the quality of video in streaming which effects the transmission of data across the network in LTE networks. The objective of this research are to: [đăng nhập để xem URL] Implement Video conferencing TCP and UDP scenario that I mansion over 4g network using NS3 2. To analyse

  $190 (Avg Bid)
  $190 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Custom Business Plan should include: • Executive Summary • Objectives • Mission • Key to Success • Company Summary & Ownership • Products & Services • Market Analysis • Target Market • Strategy and Implementation • Competitive Edge • Sales & Marketing Strategy • Web Plan Summary • Management Summary • Financia...

  $333 (Avg Bid)
  $333 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  Specific objectives The aim of this activity is to develop a mobile application that can analyse the battery performance of smartphones and this is achieved through the following three specific objectives: [đăng nhập để xem URL] and implement a client-side mobile application to monitor and collect energy state of the battery upon plug and unplug of the device from

  $189 (Avg Bid)
  $189 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  We are looking for individual(s) experience in th...negotiate and closes potential work opportunities in targeted area / country - Have good judgement, and work ethics - Consistent performer; able to achieve mutual agreed objectives Remuneration: - Fixed salary based on Freelancer fee - Commission from 5% - 10% upon successful projects / works closed

  $1162 (Avg Bid)
  $1162 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  Design a logo and modern Icons based on the new trends in design for an application. Number of icons is 31 The theme/branding characteristic for the application objectives are: CRM - Retail - Marketing - Machine Learning - Analytics. Design intro video with after effect about the application

  $327 (Avg Bid)
  $327 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Marketing manager 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are a funded tech start up delivering tradesmen on demand. We need a marketing manager to plan, coordinate and execute marketing initiatives that support the company objectives. The work Is intended to be flexible and carried out remotely although there may be a requirement to attend meetings in London on a infrequent basis.

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  P130 - Website Development Project 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...designs and have to develop the site in ASP.NET MVC so MSSQL APPLICATION DESCRIPTIONSOW : There are certain requirements the proposed application must fulfill to meet the objectives of the project. The requirements to be achieved. APPLICATION FLOW: Features • Sign In • Sign up • Forgot Password • My Account o Option to edit profile o Change

  $180 (Avg Bid)
  $180 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  APPLICATION DESCRIPTION : There are certain requirements the proposed application must fulfill to meet the objectives of the project. The requirements to be achieved. APPLICATION FLOW: Features • Sign In • Sign up • Forgot Password • My Account o Option to edit profile o Change Password • Reell View o My road map o Explore Map • My Reell

  $1007 (Avg Bid)
  $1007 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Create business Twitter data source 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  General Objective Create a Twitter datasource for a data mining product Specific Objectives Create a AWS lambda function for extracting data from a third party API (Data Extraction) Create a Python function for transforming this data into rows (Data transformation) delivery time: 3 days Context A W Datasource is a software component that is basically

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Web Developer 2 ngày left

  ...Zurich. We are currently looking for a web Developer who will be responsible for the concept, design and execution of various digital assets, ensuring that the marketing objectives are met, brand standards are adhered to, and that all projects are completed accurately and on schedule. Balancing creative thinking with metric analysis and interpersonal

  $676 (Avg Bid)
  $676 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  Unity3D Game 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am a software engineer working at a private firm. I need a unity3d developer to make a new game. The game will be single player. Will consist of a player character wh...firm. I need a unity3d developer to make a new game. The game will be single player. Will consist of a player character which will move across scenes to achieve different objectives.

  $246 (Avg Bid)
  $246 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  We looking for individual freelancer (Master degree or Higher) to write an article a...desc. *) 3000 to 4000 pure content. *) References in the last 5 years. *) Proposal should have the following sections: - **) Introduction. **) Problem statement. **) Objectives. **) Literature Review. **) Methodology. **) Conclusion. *) Welcome to 0 review.

  $117 (Avg Bid)
  $117 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  ... practical in use, and allows fluid movement. We have already approached an architect who redesigned the first floor however, we are still open to design changes. Our objectives are to create a suitable living space for each of the main rooms; Kitchen, Living, & Dining. Please include design concepts and images that will suit the minimalistic and

  $324 (Avg Bid)
  $324 Giá đặt trung bình
  62 lượt đặt giá

  Scenario: As a senior staff member at Community Link, you have been involved in discussions with management about incorporating online options for clients to attend servi...Provide a brief overview of how you will continue to maintain work-related networks and relationships with stakeholders and clients to continue to meet the organisations objectives

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...Technology (IT) and related virtual and physical infrastructure projects in support of organizational area's strategic objectives and ongoing operations. Interacts with project leadership to determine and document project objectives, scope, functional requirements, metrics, key performance indicators and stakeholders. Collaborates with technical lead

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  ...and grow an audience around the handle. The only metric that matters is true engaged followers (as measured by follower growth and % engagement per post). 2. Project Objectives a. Jointly develop a brand concept and growth plan for @selfie b. Execute the growth plan -- ideally targeting ~10 hours a week of work 3. Project Budget and Timelines

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  BrickX is an award-winning fintech company helping Australians tap into the property market by investing in fractions of properties. We are looking for a ...timeframe of this project is between 40-50 hours. Any publications must be released before mid-February. Please contact me for more information about the company or project’s objectives.

  $1252 (Avg Bid)
  $1252 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  Hiring Manger Đã kết thúc left

  ... People are our most important asset and you’ll be the one to ensure we have a happy and productive workplace where everyone works to realize our established mission and objectives. Promoting corporate values and shaping a positive culture is a vital aspect of a complete HR manager job description and specification. Responsibilities Develop and

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I require for someone to review the website and audit our current tracking setup and help me to impleme...someone to review the website and audit our current tracking setup and help me to implement the best setup for Google Tag manager and analytic and Facebook pixel to meet the objectives for our business model and also implement conversion tracking.

  $43 (Avg Bid)
  $43 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  Các bài viết top objectives cộng đồng