Opencv pattern matching examplecông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  70,209 opencv pattern matching example công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Cần project corordinator hỗ trợ trong dự án tổ chức hội thảo và B2B Matching - Location: HCMC - Vietnam

  $1125 (Avg Bid)
  $1125 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  design logo cho công ty Đã kết thúc left

  cần thuê 1 bạn làm design logo cho công ty mình mới thành lập. yêu cầu design mang tư tưởng sáng taoj, matching người dùng.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  Hiện tại em cần viết một chương trình, theo dõi đối tượng theo màu. Bên trên là link hướng dẫn, nhưng em cần làm khác một chút là thay vì set up màu trong code thì làm một cái color picker, tức là khi click chuột vào màu nào thì chương trình sẽ focus vào màu đó, như thế sẽ dễ dùng hơn vì người dùng nhiều khi không thể nắm được thang màu. Hoặc đơn giản hơn, nếu làm cái color picker khó, thì có thể thay bằng thanh công cụ để chọn màu trước khi theo dõi giống như trong paint, ảnh em có để bên dưới Bác nào biết n...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá

  * Mô tả dự án - Kết nối API với các hãng hàng không - Kết nối API với các đối tác doanh nghiệp - Phát triển hệ thống dựa theo nền tảng Lavarel - Ưu ti...phát triển các ứng dụng/dịch vụ bằng framework PHP Laravel - Hiểu biết về HTTP, REST API, Protocol, Web server (Apache/Nginx), Linux - Thành thạo Javascript - Thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL/MogoDB - Có hiểu biết về Redis, Mem cache là một lợi thế - Các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế hướng đối tượng, các cấu trúc dữ liệu, thiết kế thuật toán, giải quyết vấn đề, các design pattern - Có hiểu biết về continuous delivery là một lợi thế - Có hiểu b...

  $37770 (Avg Bid)
  $37770 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Dự Án Phát triển thương mại điện tử sử dụng design pattern

  $375 (Avg Bid)
  $375 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Lập trình c++ trên ubuntu Đã kết thúc left

  Viết 1 chương trình c++ thực thi trên nền linux sử dụng thư viện opencv và v4l để phát hiện khuôn mặt (đặc trưng haar) và nhận dạng khuôn mặt (thuật toán lbph) bằng camera. Hiện tại đã có source phát hiện khuôn mặt chạy trên ubuntu và cần tích hợp code nhận dang khuôn mặt chạy trên rasperrian vào source

  $238 (Avg Bid)
  $238 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Viết phần mềm Đã kết thúc left

  Cần một bạn giỏi c++ opencv để thiết kể giải thuật detect + pose estimation sử dụng cho VS

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  banner web, Print ads Đã kết thúc left

  Thiết kế banner web dạng Infographic, Print ads, logo, Branding, Chibi creator, design T-shirt pattern

  $359 (Avg Bid)
  $359 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled CLO3D pattern maker to assist with a fashion design project. Type of Patterns: - The patterns needed are specifically for clothing. Measurements and Template: - I have a template (drawing) available for the patterns. Level of Detail: - The patterns should be detailed Skills and Experience: - Experience in CLO3D - Knowledge of clothing construction and garment fit is essential. - Attention to detail and accuracy in creating patterns is important. Please provide examples of previous pattern making work in your proposal.

  $91 (Avg Bid)
  $91 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer who can develop an image processing and deep learning algorithm for a specific task. The task involves template matching for medical claims documents. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in image processing and deep learning algorithms - Expertise in object recognition, image segmentation, and image classification - Ability to generate synthetic data for training the algorithm - Familiarity with medical claims documents and their template structures - Proficiency in achieving moderate accuracy levels (70-90%) for the algorithm. project details: Similar Document Template Matching Algorithm for medical insurance claim A challenge when dealing with a large volume of medical invoices, prescriptions, and lab test repo...

  $116 (Avg Bid)
  $116 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Pattern designer 6 ngày left

  I am looking for a pattern maker/tailor who can help me make the patterns for my graduate collection designs and sew the toiles and final garments. Specific Requirements: - The patterns should respect and follow the designs. - The patterns should be created with specific measurements and details that will be provided by me (the designer). - The designer should have experience in creating garments professionally. -The designer should have professional experience with sewing finishings and details. Ideal Skills and Experience: -Ability to create patterns and sew garments with professional finishings and details. - Knowledge of current fashion trends and styles. - Creativity and ability to come up with unique and visually appealing ideas. -Good tailoring skills -Able to work on time

  $814 (Avg Bid)
  Địa phương
  $814 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am recreating a multi language website. One language is Persian and another language is English. So I need help in getting the matching font for both of the persian and english font, I have attached two images to show how those fonts looks like. Anyone want to participate in the contest need to show those two fonts working in a wordpress demo site. I will also provide the site link in comment for review. After this contest I will like to some help in making the theme RTL compatible that task I may award separately to the winning contestant.

  $6 (Avg Bid)
  $6
  3 bài tham dự
  Algo trading 6 ngày left

  ...Components: Trend Identification: Employ advanced technical indicators such as moving averages, MACD, and ADX to accurately identify the presence and strength of market trends. Volatility Measurement: Integrate volatility indicators, such as Bollinger Bands and Average True Range, to gauge market volatility, a key factor in distinguishing trending from sideways markets. Pattern Recognition: Develop algorithms for pattern recognition to identify common patterns associated with trending and ranging markets. This includes analyzing price movements and patterns to enhance trend identification accuracy. Sideways Market Detection: Establish specific criteria for classifying a market as sideways based on a combination of low volatility and the absence of clear trends. Implem...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced Android app developer who can create an app that fetches a list from a given URL and matches a NFC UID it reads against the content of the list. List format: The content of the list will be in CSV format. Design layout: I have a specific design in mind for the app, so the developer should be able to work with the design provided (static PNG screens, some with buttons). NFC tag interaction: The app will be interacting with Type 2 NFC tags. Ideal skills and experience: - Proficiency in Android app development - Experience working with CSV data - Familiarity with NFC technology and its integration in Android apps - Ability to work with specific design requirements - Strong problem-solving and debugging skills

  $1219 (Avg Bid)
  $1219 Giá đặt trung bình
  83 lượt đặt giá

  Note : before bids on this project my budget not more than 10$ Project Descriptio...able to automate image recognition tasks, allowing the extension to identify and analyze images on specific websites. Platform: Chrome Extension The extension should work specifically on Google Chrome, providing seamless integration and functionality. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in JavaScript and Chrome extension development - Experience with computer vision libraries such as OpenCV or TensorFlow - Knowledge of image recognition algorithms and techniques - Familiarity with web scraping techniques would be a plus - Strong problem-solving skills and attention to detail If you have the expertise in developing Chrome extensions with image recognition capabilities, please submit your...

  $49 (Avg Bid)
  $49 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Note : before bids on this project my budget not more than 10$ Project Descriptio...able to automate image recognition tasks, allowing the extension to identify and analyze images on specific websites. Platform: Chrome Extension The extension should work specifically on Google Chrome, providing seamless integration and functionality. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in JavaScript and Chrome extension development - Experience with computer vision libraries such as OpenCV or TensorFlow - Knowledge of image recognition algorithms and techniques - Familiarity with web scraping techniques would be a plus - Strong problem-solving skills and attention to detail If you have the expertise in developing Chrome extensions with image recognition capabilities, please submit your...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...create a custom scale car tyre model for 3D printing. The ideal candidate should have experience in creating detailed and realistic 3D models for display or decoration purposes. Project Requirements: - Create a 3D model of a car tyre "DUNLOP SP SPORT MAXX 060+" suitable for 3D printing. - The model should be replica, scaled to 200mm OD - The tyre model should be highly detailed and realistic in pattern. - Inside should be 166mm smooth cylinder. - No much care for side patterns & writings, specific writings will be provided. - STEP file & .STL file are required. Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling software (e.g. Blender, Autodesk Maya, etc.). - Experience in creating 3D models for 3D printing. - Attention to detail and ability to create realisti...

  $54 (Avg Bid)
  $54 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  Note : before bids on this project my budget not more than 10$ Project Descriptio...able to automate image recognition tasks, allowing the extension to identify and analyze images on specific websites. Platform: Chrome Extension The extension should work specifically on Google Chrome, providing seamless integration and functionality. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in JavaScript and Chrome extension development - Experience with computer vision libraries such as OpenCV or TensorFlow - Knowledge of image recognition algorithms and techniques - Familiarity with web scraping techniques would be a plus - Strong problem-solving skills and attention to detail If you have the expertise in developing Chrome extensions with image recognition capabilities, please submit your...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Bicycle Design - IMPROVE THIS DESIGN See the attached image and improve it. Make it look similar, but better, more modern! See zip. of attachment for more designs and ideas that we like. Logo GTWO is attached in .ZIP The model name is GT27 MAX Ideal Skills and Experience: - Experience in bicycle design and customization - Stron...ideas that we like. Logo GTWO is attached in .ZIP The model name is GT27 MAX Ideal Skills and Experience: - Experience in bicycle design and customization - Strong creativity and ability to come up with unique patterns - Proficiency in designing and applying stickers/logos on bicycles If you have the skills and experience to create a customized bicycle design with the specified color scheme, pattern, and stickers/logos, please submit your proposal. ...

  $70 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $70
  33 bài tham dự

  Note : before bids on this project my budget not more than 10$ Project Descriptio...able to automate image recognition tasks, allowing the extension to identify and analyze images on specific websites. Platform: Chrome Extension The extension should work specifically on Google Chrome, providing seamless integration and functionality. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in JavaScript and Chrome extension development - Experience with computer vision libraries such as OpenCV or TensorFlow - Knowledge of image recognition algorithms and techniques - Familiarity with web scraping techniques would be a plus - Strong problem-solving skills and attention to detail If you have the expertise in developing Chrome extensions with image recognition capabilities, please submit your...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Homegoing for Patricia A. Whitsitt Thursday December 7, 2023 Family hour 10am Funeral service 11am Assembly Of God Church 2455 Washtenaw Ave Ann Arbor, MI 48104 United States Woodmere cemetary 2pm Private family  9400 W Fort St Detroit, MI 48209 United States Repass 4pm 2657 S Wayne Rd Westland, MI 48186 United States

  $10 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $10
  65 bài tham dự
  fashion desginer 6 ngày left

  I am looking for a fashion designer who specializes in clothing design. Specific requirements: - Experience in creating stylish and trendy everyday wear - Ability to incorporate a specific style/theme into the designs - Attention to detail and ability to create unique and eye-catching designs - Knowledge of current fashion trends - Strong technical skills in pattern making and garment construction Ideal skills and experience: - Proven track record in clothing design, with a portfolio showcasing previous work - Familiarity with different fabrics, colors, and textures - Ability to create designs that are both comfortable and fashionable - Understanding of body proportions and ability to create flattering silhouettes If you are a talented fashion designer who can bring my ...

  $269 (Avg Bid)
  $269 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  embedded code for msp430 mkii 5 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am using an MSP430 along with an MKII educational booster pack. The MKII has a microphone sensor that I want to use to "tune" a guitar with by matching the range of frequencies on a guitar string and to light an LED red or green depending on the correct or incorrect frequency it is receiving. Communication will be done through I2C and UART.

  $283 (Avg Bid)
  Gấp
  $283 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  URGENT : LOGO DESING 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a talented logo designer to create a unique and eye-catching logo for my online platform for startups and investors. The l...Creativity and ability to think outside the box - Experience in designing logos for online platforms and networking events Requirements: - Design a logo that represents the online platform for startups and investors, as well as the networking events we organize - Deliver the final logo in high-resolution OPEN-Source files and different formats (e.g., PNG, JPEG) - Color Plate - Logo Guideline - Pattern - A4 Design - PowerPoint background - Revision until the work completed. Please add "hello, Adam" First in your Proposal to let me avoid bots, please send your final bid. Please submit your portfolio of previous logo designs along w...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  138 lượt đặt giá

  Project for adding Addtional items in chatbot they are 1. Skip extra step in Ask for otp option , tracking id/idzo id/Order ID typing step Ie. When a buyer/admin send any of ids directly should work otp request option Buyer :- IZ23010230910 (He sends idzo id/Order Id/ Tracking id to chatbot and get below details) (Also Search for given Id in database and check if his number is matching against the order.)(If any error , send a message by mentioning the error. Possible errors are id not exist or id belong some other buyer,) Only search id in server if at least 4 numbers in any message sent Just continue chatbot. IDZO Bot :- (Sent below message if successful) Product Poco m4 5g(6,128) Address name :- Rana sharma Otp :- 457938 Order Id :- OD344637828344 Tracking Id :- FMPP45678...

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Model 4 pulsed threat radars with operating frequencies varying between 4-8 GHz with the EW Self-Protection System's jamming system on a fighter aircraft with an RCS of 12 m2 . Design the antenna for the jammer separately in MATLAB application and use the pattern of this antenna in the simulation. Perform a MATLAB simulation in which the detection (burn-through) distance of the J/S and the fighter is calculated for the jamming of the EW Self-Protection System at three different powers for each radar.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced developer who can create an algorithm or program (UI controllable) to generate multiple laminate substrate design. The algorithm should consider the complexity of the design as a key factor. A laminate is a multi-layer structure which on different combinations from a list and a pattern changes the properties. This laminate structures are used in packaging materials. Based on the chosen structure from the multiple created structures it should show 2-3 basic properties & cost of the multi-layered structure. Skills and experience required: - Strong programming skills in Python and/or Java - Experience in developing algorithms or programs for design generation - Knowledge of material properties and cost of materials in the context of laminate subst...

  $86 (Avg Bid)
  $86 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Project Description: 50x60 inches throws with a geometric pattern made of cotton in pastel colors. Skills and Experience: - Experience in creating throws or blankets made of cotton - Knowledge of geometric patterns and designs - Ability to work with pastel color schemes - Attention to detail in creating high-quality throws

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer to create a website that will serve as a platform for international sellers and buyers to connect on a subscription basis. The website should also have user login management and payment gateway integration. Primary Purpose: - The primary purpose of the website is to provide a platform for buyers and sellers to connect. Payment Gateway Integration: - The preferred payment gateway integration is to accept credit/debit cards and PayPal & other type of payments also Design Preferences: - The design of the website should be clean and modern. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing subscription-based websites - Proficiency in user login management and payment gateway integration - Knowledge of web design principles and ability to c...

  $339 (Avg Bid)
  $339 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá
  Build a platform for Job and House listings 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  The platform is for people in Eastern Europe who need a job in Western Europe. The platform will lists jobs as well houses where the people can live. Platform needs to be build in a modern coding language. This is what we need: -Job Postings -House ...is for people in Eastern Europe who need a job in Western Europe. The platform will lists jobs as well houses where the people can live. Platform needs to be build in a modern coding language. This is what we need: -Job Postings -House Postings -Job Application -House Application -Portal for Applicant -Portal for Home/Job poster -Chat (like freelancer.com) -Reviews -Search Job -Search House -Matching algorithm (AI Powered) -Auto translate chat -Auto translate content -Create CV We have UI available. Deadline of Project is 8 Febr...

  $14872 (Avg Bid)
  $14872 Giá đặt trung bình
  136 lượt đặt giá

  I am looking for a Python developer to create a code that can write an Excel sheet from WhatsApp messages. The messages will be in plain text format. Requirements: - The code should be able to extract the date, well, block, pattern, activity , shutdown time, restarts time, and subtract restarts from shutdown to get downtime and convert them to mins, after that the reason and and action . active and reasons of the messages from the WhatsApp conversations. - The extracted information should be written to an Excel sheet in a structured manner. Skills and experience: - Proficiency in Python programming language. - Experience with working with text data and extracting specific information. - Familiarity with working with Excel sheets in Python. If you have any recommendations or sugg...

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  Small amend Laravel project -- 2 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Laravel developer to make some functionality improvements to my project. Specific requirements include: - Making improvements to the back-end processing of the project 1. Change ref ID to format PGSxxxxxx 2. Add downline leg Center, instead currently have left and right 3. matching bonus 4. Flushing bonus 5. Power leadership bonus 6. register bonus 7. And roles, Manager - manager can assign his downline Ideal skills and experience for this job: - Strong knowledge of Laravel framework - Experience with back-end development and processing - Familiarity with database management If you have the necessary skills and experience, please reach out to me with your portfolio and relevant work samples.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá
  A.I Body measurement app for kids 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...measurements - Analysis of the data to provide insights and recommandation on the uniform they should buy The target age group for the app is 8-12 years old. here are some modal for the developer to look at: -- And references: Tools and libraries like OpenCV, TensorFlow, and PyTorch can be used for image processing and understanding. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in app development for both iOS and Android platforms - Experience in integrating A.I technology into mobile apps - Knowledge of data tracking and analysis techniques Things to be built 1 User Registration and Profile Management 2 Camera Integration 3 AI

  $6224 (Avg Bid)
  $6224 Giá đặt trung bình
  91 lượt đặt giá

  ...and give me a % match for the sample images. I will give you source files and test images to match to the source. Each character source image, and incoming character images I need compared will be in matching directories. Example, source01 will be compared ONLY to incoming01. And source02 will ONLY be compared to incoming02. 1 script to read a directory with source file(s) 1 script to take the info from the source file(s) and give me a simple output that says - 56% match At the end of the script run, I need the results exported into a CSV. It should show the highest matching image and format will be sourcedirectory/sourceImg, incomingdirectory/incomingIMG, % match I can also supply a sample CSV once we are moving forward. I can use mysql if it is needed. ...

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  ...the app. - Location-based matching: The app should have a feature that matches users based on their location, helping them find people nearby. - Profile customization: Users should be able to customize their profiles with information about themselves and their interests. - Friend suggestions: The app should also provide suggestions for potential friends based on users' preferences and interests. The target audience for the app is all ages, so it should be designed to appeal to young adults (18-24), adults (25-35), and middle-aged adults (35+). Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in developing mobile apps for both Android and Apple devices. - Experience in implementing AI chat functions and location-based matching alg...

  $1459 (Avg Bid)
  $1459 Giá đặt trung bình
  134 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled designer to create more than 6 designs for silk dresses for both men and women. Color Scheme and Pattern: - I have a general idea for the color scheme and pattern, and I am open to suggestions from the designer. Skills and Experience: - The ideal candidate should have experience in designing ethnic wear. - They should have a strong understanding of color schemes and patterns that work well with ethnic wear designs. - The designer should be able to create unique and aesthetically pleasing designs that cater to different preferences and tastes. - Attention to detail and the ability to meet deadlines are essential for this project. - The designer should have good knowledge of manufacturing If you are a talented designer with experience in ethnic w...

  $2623 (Avg Bid)
  $2623 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...minorities and facilitating international collaboration. Key Requirements Technical Stack: Integration of Ruby on Rails with Joomla/Drupal CMS. User-Friendly Interface: Easy content management for non-programmers, including customizable user profiles and dynamic networking tools. Functionality: Advanced features such as forums, private messaging, document sharing, collaborative tools, and a robust matching system for researchers and mentors. Accessibility and Localization: The website must be accessible and support multiple languages. Security and Compliance: Adherence to the highest data protection and security standards. Your Role Develop and integrate custom Ruby on Rails applications within the Joomla/Drupal framework. Ensure a seamless, responsive, and accessible ...

  $250 - $1000
  Nổi bật Niêm phong
  $250 - $1000
  37 lượt đặt giá
  Full design of logo and application. 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...content related to the selected subject. In addition to the homepage, the app will include the following sections: Profile Section: Where users can manage their profiles. Search Section: To search for content, users, and tags. Inbox: For chatting with other users. Search Engine: Allowing users to search by user name or switch to a post search linked to post or live titles. It will display results matching the user's input or something similar. Users will have the opportunity to earn through various methods, including receiving live gifts (similar to TikTok) and offering consultation services. When creating their profiles, users can select tags such as 'trainer,' 'gymnastics,' 'business,' 'finance,' 'gaming,' and more. They ...

  $101 (Avg Bid)
  $101 Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá
  Template matching 4 ngày left

  The document would be medical prescription, discharge summary , reports

  $80 (Avg Bid)
  $80 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Fashion designer 4 ngày left

  ...background in accessory design, with a focus on vintage styles - Proficiency in working with various fabrics and materials - Ability to create unique and eye-catching designs - Knowledge of current fashion trends and ability to incorporate them into vintage designs - Attention to detail and ability to create high-quality and well-constructed accessories - Strong understanding of color, texture, and pattern coordination - Ability to work within given budgets and timelines - Strong communication skills to collaborate with clients and understand their specific requirements - Ability to sketch and create technical drawings for manufacturing purposes - Knowledge of manufacturing processes and ability to work closely with manufacturers to bring designs to life. If you are a talented f...

  $1264 (Avg Bid)
  $1264 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Logo design for personal blog 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...am looking for a talented logo designer to create a logo for my personal blog. Here are the specific requirements for the project: Symbols or Imagery: - I have specific symbols or imagery in mind that I would like to include in the logo. Color Scheme: - I prefer a neutral or monochrome color scheme for the logo. Overall Feel: - The logo should represent a professional and sophisticated feel, matching the overall tone of my blog. Ideal Skills and Experience: - Strong creative skills to bring my specific symbols and imagery to life in the logo design. - Experience in creating logos with a neutral or monochrome color scheme. - The ability to design a logo that exudes professionalism and sophistication. If you think you have the skills and experience to create a logo that meets ...

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer who can help me integrate ZOOM meetings into my website using the ZOOM meeting web SDK. The purpose of this project is to create a working example of ZOOM meetings on my website. Requirements: - Experience with ZOOM meeting web SDK functionality - Ability to integrate ZOOM meetings seamlessly into a website you should give me a working code like this, or any modification: <div>my content></div> <div id="meetingSDKElement"> </div> const client = () ({ zoomAppRoot: meetingSDKElement, language: 'en-US' }) function JoinEmbedded() { ({ sdkKey: sdkKey, signature: signature, meetingNumber: zoom_id', ...

  $30 - $250
  Niêm phong
  $30 - $250
  8 lượt đặt giá

  ...You have freedom to move people about and I have shown with pink arrows on the dance floor picture which people are not important and can be shifted/removed as you feel necessary. Skills and Experience: - Strong proficiency in Photoshop - Ability to seamlessly blend the inserted person into the image - Experience in creating photorealistic compositions - Attention to detail and precision in matching lighting, shadows, and perspective - Strong communication skills to ensure the specific person provided is accurately represented in the final image....

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  ...website files, databases, emails, configurations, and any other important data. * Take note of configurations: Document all server configurations, such as software versions, settings, and special configurations for each website. Migration * Set up the new hosting server: * Install CentOS on the new server. * Configure necessary software like Apache/Nginx, PHP, MySQL/MariaDB, etc., matching the versions and settings from the old server. * Transfer website files: * Copy all website files from the old server to the new server. You can use tools like rsync or scp to securely transfer files. * Export and import databases: * Export all databases from the old server. * Import these databases to the new server, ensuring usernames, passwords, and permissions ...

  $168 (Avg Bid)
  $168 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá
  Fashion design 4 ngày left

  Looking for a skilled fashion designer to help with clothing design for a men's streetwear line. Skills and Experience Required: - Strong portfolio showcasing previous clothing design work - Extensive knowledge and understanding of men's fashion trends - Ability to create unique and eye-catching designs that align with the streetwear style - Proficiency in pattern making and garment construction - Understanding of fabric selection and garment fitting - Excellent communication skills to effectively collaborate with the client and bring their vision to life

  $59 (Avg Bid)
  $59 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  As discussed, need to make macro as follows- 1. Sheet 1, each product "column A" has several codes "HAAD code , DDC code, SFDA code 2. Sheet 2 is already mapped with "HAAD,DDC" NDC codes 3. I want to map SFDA codes from sheet 1 into sheet 2, based on matching with either HAAD or DDC codes 4. If 2 SFDA numbers are availble"per product", only "New RegisterNumber" from "SFDA official"is to be added and , "column A" 5. Get all columns from "SFDA official sheet mapped to Sheet 2, based on the already mapped number 6. Also paste the SFDA code in sheet 4, based on the "code"from sheet 1

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  JACQUARD designer 4 ngày left

  I am looking for a JACQUARD designer who specializes in weaving designs. I have a general idea of the colors and patterns I want, but I am open to suggestions. I need more than 7 designs for my project. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in JACQUARD design and weaving techniques - Strong understanding of color theory and pattern creation - Ability to translate client's ideas into visually appealing designs - Attention to detail and ability to meet deadlines JACQUARD designs needed.. Will give u idea about what to do... Fast results is expected. If i am satisfied with ur work.. Will give regular work

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Trophy icon Design of packaging 3 ngày left

  ...product (a bit like the schysst käk that are attached in the pictures). The bags are 350mmx440mm. Grilled Kebab (red color) Grilled Gyros (blue color) Chicken Kebab (yellow color) "Taste & quality since 1993" is a slogan we want somewhere on the bag. Either the entire bag can be in the respective color or the bags can be in a neutral color where you then add to the colors in text or pattern, let creativity flow. I want the bags to exude quality and credibility as we are a leading player in this niche. We have a logo that I am attaching in the presentation that has the Swedish colors and the brand name is NISO. The central thing about the design is not that the logo is large, but that the different names of the meat products are clearly visibl...

  $200 (Avg Bid)
  Nổi bật Bảo đảm Niêm phong
  $200
  69 bài tham dự
  Software Secure Architecture and Design 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...product Your deliverable must include: ● Architecture Overview. Describe the architecture of the system. Please answer the following questions: o What are the subsystems? What does each subsystem do? o Are there subsystems that are expressly security features? (e.g. encryption, authentication) Describe these in more depth. o Consider the cost of developer mistakes in terms of subsystems. For example "if a developer makes a mistake in this subsystem, what happens?" o Do some subsystems appear to be more susceptible to code-level vulnerabilities? o Do you see security built into system at this architectural level? (e.g. distrustful decomposition) o How might compromising one subsystem affect the security (integrity, reliability, etc.) of the others or of the system...

  $51 (Avg Bid)
  $51 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá