Optimize centos server jobs

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  11,102 optimize centos server công việc được tìm thấy, giá USD
  optimize website 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  landing page google optimize site

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Optimize Page Speed Wordpress Đã kết thúc left

  Mình cần tối ưu tốc độ load trang và điểm pagespeed google Check tốc độ load trên tool pingdom hiện tại khoảng 6 đến 8s -> Yêu cầu <=4s Check điểm pagespeed hiện tại 71 đến 76 điểm -> Yêu cầu: >=85 điểm Mình muốn xem bạn thực hiện trực tiếp (Video, teamview...), để học hỏi, cũng như đảm bảo tính an toàn. Các bạn xin lưu &ya...

  $129 (Avg Bid)
  $129 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Chúng tôi có một dự án tuyển sinh cho Trường trung cấp y khoa hà nội và cần tìm người có thể tối ưu hóa nội dung SEO trên facebook cho trường. Thời gian 15-20 ngày.

  $198 (Avg Bid)
  $198 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Optimize my Wordpress site Đã kết thúc left

  Mình cần 01 bạn tối ưu site cho mình. Yêu cầu: có thể chịu được lượng ol lớn nhất... có thể làm việc với: nginx php-fpm load balance big data Bạn đánh giá cho mình hiệu quả công việc của sẽ đạt được đến mức độ nào nhé! Các thông tin cụ thể: site: [đăng nhập để xem URL] wordpress database &q...

  $469 (Avg Bid)
  $469 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Mình cần một bạn cấu hình cho server chạy site tin wordpress cho 10000 user cùng online! My wordpress site always goes down (gives 500 Internal Server Error) during high traffic when it's over 2,000 users online. It needs to handle up to 10,000 at least. Hoàn thành dự án trong thời gian đảm bảo, giá hữu nghị nhé ...

  $469 (Avg Bid)
  $469 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Hiện tại mình đang muốn cài wordpress trên VPS centos 6 của digitalocean . Vì không biết code nên khi cai đặt xong hết thi bị một số lỗi. Mình cần 1 người có thể hướng dẫn mình cài đặt hoành chỉnh , sửa một số lỗi .và cách back up restore wordpress trên vps. Lưu ý : dạy học cho mình...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Cài wordpess trên vps centos Đã kết thúc left

  Hiện tại mình đang muốn cài wordpress trên VPS centos 6 của digitalocean . Vì không biết code nên khi cai đặt xong hết thi bị một số lỗi. Mình cần 1 người có thể hướng dẫn mình cài đặt hoành chỉnh , sửa một số lỗi .và cách back up restore wordpress trên vps. Lưu ý : dạy học cho mình...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Hello everyone, My Wordpress site runs very slow. I need someone to resolve the issues that are appearing on GTMetrix.com. The website URL is [đăng nhập để xem URL] Feel free to bid.

  $127 (Avg Bid)
  $127 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  My Wordpress site runs very slow. I need someone to resolve the issues that are appearing on GTMetrix.com. The website URL is [đăng nhập để xem URL]

  $48 (Avg Bid)
  $48 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  Based on Google's PageSpeed Tool, my ...PageSpeed Tool after entering my website's URL: - Enable Compression - Leverage browser caching - Reduce server response time - Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content - Minify CSS - Minify JavaScript - Minify HTML - Optimize images I will need someone to complete the above tasks.

  $121 (Avg Bid)
  $121 Giá đặt trung bình
  77 lượt đặt giá
  Optimize Page loading Speed of website - 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Increase website page loading speed score to 90/100 for desktop and mobile from current levels

  $108 (Avg Bid)
  $108 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  This should be a very quick fix. I have a page designed with Bootstrap 4 and one part is not working correctly for mobile viewing.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  I have 60 photos that I need edited in Photoshop for my e-commerce website. They will need to be cropped and have the background removed completely. The images may need to be lightened or color balanced, etc. for the best looks. They will then need to be placed on a white 1000 X 1000 pixel background and saved as high quality .jpg images. Most of the files contain one part, although a few images m...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  Optimize Website 5 ngày left

  My godaddy wp site is slow. I need someone to help me speed it up

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  New back up server set up In 1 partition. Now the basic installation is in raid [đăng nhập để xem URL] to merge 2 SSD hard discs in one. Centos 7.5 + plesk + firewall + antispamming + webmin + SPF, DKIM and DMARC, + server cache gzip, for 1 magento 2.4 + 1 wordpress site + check in "Server Error 500 Internal Server Error" in wordpress site in main

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Optimize my website for mobile browsing 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hello, I a...[đăng nhập để xem URL] But the problem is that it is not web responsive enough. It really looks bad when you browse it with your mobile phone. Therefore, i am looking for someone to optimize mobile browsing while keeping the same design idea. The regular part of the website should not be changed at all, only the mobile browsing.

  $157 (Avg Bid)
  $157 Giá đặt trung bình
  76 lượt đặt giá
  Optimize performance of Moodle instance 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We would like to optimize the performance of a moodle instance and make the service available to many thousand simultaneous users without crashes. Currently we have service unavailable when many thousand users enter the Moodle platform. We need the consultor to inspect the current settings and tell us what the current problem is and provide solution

  $629 (Avg Bid)
  $629 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  small [đăng nhập để xem URL] just need to optimize our google adwords account.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  optimize me our website 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...someone to help us to enrich our website by our product line, providing the content and budget that we need to prepare. 2. optimize the website's appearance, layout and seo according to our website layout. 3.optimize The mobile terminal 4. we need someone help us to add the content or the term that is defective in our website

  $448 (Avg Bid)
  $448 Giá đặt trung bình
  115 lượt đặt giá

  Looking for a highly optimized website going from current platform to Wordpress most current version platform needs to have minor Graphics redone...Graphics redone can use existing site current site [đăng nhập để xem URL] Also want all service areas we service listed for maximizing optimization and reliability Also must be Google optimize for service business.

  $550 (Avg Bid)
  Nồi Bật
  $550 Giá đặt trung bình
  83 lượt đặt giá

  I need someone to better optimize my 2D UI for all devices in unity

  $486 (Avg Bid)
  $486 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I have a couple of conpanies that have underperforming facebook campaigns. I am looking for someone who can target and write better copy than me.

  $159 (Avg Bid)
  $159 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  Actualmente tenemos un VPS en la nube con centos 6, con dos e-commerces (Ruby) en Producción y 1 en desarrollo. otras Aplicaciones (Php). Por favor tener experiencia en el tema ya que los servicios están en producción. Al aceptar el servicio entiende y acepta que no pueden haber interrupciones del servicio muy prolongadas. Tareas: - Optimizar y

  $189 (Avg Bid)
  $189 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Helllo , I'm looking for a magento 2 developper to install magento 2.2.5 on centos 7 + ngnix+ varnish Thanks and regards Ben

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  Our website is written in responsible theme however the computer and tablet user experience is great but n...responsible theme however the computer and tablet user experience is great but not in mobile. And there was some obvious problem in few pages. We wish you could rearrange and optimize the user experience when they use mobile on​ our website.

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  XFilemirror Script Installation and vps Setting up -Linux OS ( ALREADY INSTALLED WITH CENTOS 6 minimal 64 bit ) 1. Setting up the server, preparing the script requirements: Requirements: * Perl > 5.005 ver. [[đăng nhập để xem URL]] * LWP, DBI, DBD::mysql, CGI, Digest::SHA, JSON, LWP::Protocol::https Perl modules * MySQL database >= 4

  $67 (Avg Bid)
  $67 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Se precisa experto para optimizar servidor VPS en Hyper-V con Centos 7 y WHM (cPanel). El VPS está en producción, con cuentas de clientes, por lo que es necesario que no se realicen paradas, solo los reinicios que correspondan, para no causar daño a los clientes, esto es fundamental y los ofertantes lo aceptan si realizan una oferta. Necesario: -

  $163 (Avg Bid)
  $163 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Optimize WooCommerce/WordPress website. 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hello there, We're in need of an experienced WordPress/WooCoommerce developer who can optimize our website. URL: [đăng nhập để xem URL] What we need you to do: 1. Identify what is causing the slowness. 2. Fix it and document what you did. 3. Optimize page speed to an average of 3~5secs.

  $433 (Avg Bid)
  $433 Giá đặt trung bình
  101 lượt đặt giá
  optimize website 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  optimize images on existing website. Must understand image compression.

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá

  Hi, We have a wordpress site running on google cloud server. It takes long time to load and speed is not good. I want you to make my website fast and super optimized. Please provide realistic budget and make sure you have the necessary skills to help us. Thank you Website address: [đăng nhập để xem URL] I want grade to go to A ranking on online

  $401 (Avg Bid)
  $401 Giá đặt trung bình
  74 lượt đặt giá

  You need to setup MYSQL Cluster on the CentOS 7 VM

  $41 (Avg Bid)
  $41 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Optimize my Linkedin Profile 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Experts only. Show me your proven track record setting up and optimizing Linkedin profiles. I can set up and fill a regular Linkedin profile myself.

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  SEO Optimize my classified ad 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Attached is the ad. I am looking for the following. *A person who can SEO Optimize my ad *A person that can make suggestions *Can format the Ad in HTML that the site accepts *Someone that can do it now

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá
  Help me optimize my site for Advertising. 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  You need to know the best companies for me, my niche is Mp3 Downloading, File Downloading, you need to have experience in the field as well as know the direct and proper placements upon my website to apply such changes to generate maximum revenue. The title basically explains everything else.

  $64 (Avg Bid)
  $64 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Hi, i have a dedicated server OS: CentOS 7 with Cpanel suddenly its stopped working, and my websites are down, when i check there are boot failure issue error : "(ok) starting d-bus system message bus starting login service... (failed) failed to start login service (ok) stopped login service" server started in rescue/recovery mode but its not started

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  To Optimize a Wordpress Website, Mainly Compressing images and reuploading them with Title and Alt text

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I've created a 'COST/SELL Calculator for my Company and I'm looking for help pushing it a little further. I've added a tab for TOP SKUs but I can't run multiple worksheet events, so I am looking for a workaround to this. I've added a redacted version so you can visualize what I'm running into. . I've added a new tab for our TOP SKUs and I want these auto-...

  $154 (Avg Bid)
  $154 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking to try and performance tune cryptocurrency miners with AMD compiler instea...gains to be had. I'd like to hire someone with experience in performance tuning C programs. The two programs I use are XMR-STAK and XM-RIG. I'd like someone to help me optimize the code for these and recompile using AMD compiler because I use AMD architecture.

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  We need an expert in Japanese and especially online selling in Japan to assist in keywords and search engine optimization. Should be a native Japanese speaker with significant experience in online selling, keywords and search optimization. Product scope will depend on your expertise. We can discuss the amount of hours/work to be done.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  speed optimize wordpress website. Avada theme is installed. web url: [đăng nhập để xem URL]

  $46 (Avg Bid)
  $46 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  optimize Wordpress site and long term SEO services. Sắp kết thúc left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Title pretty much sums it up. Optimize Wordpress site and long term SEO services.

  $66 (Avg Bid)
  $66 Giá đặt trung bình
  97 lượt đặt giá
  Optimize Website Đã kết thúc left

  My website [đăng nhập để xem URL] is very slow and sometimes not opening at all. I need to optimize the website. So I need someone who can do that quickly to contact me

  $52 (Avg Bid)
  $52 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  We have an Droplet Centos on Digital Ocean and we need to checkup / fix configuration to be able to send using sendgrid as relay. Our old VPS on Azure have this postfix working and we have the [đăng nhập để xem URL] file for reference.

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Situation description a centos 7 system is running an email server for a longtime. For some reason although its all still working fine, the system drive partition cannot be accessed.. I need you to: 1. check and fix the partition system 2. enlarge the partition and file system (ext4) into the fully available space on the drive (HDD 80GB now, currently

  $146 (Avg Bid)
  $146 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...up due to increased competition for certain broad keywords. Have noticed a whole bunch of new names and faces pop up in the last couple of weeks. Looking for an expert to optimize my account and add/remove keywords etc. as necessary to help me get that sweet, sweet low cost to click ratio. You can fiddle with whatever you want including my ads and ad

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  Seeking 2 VA's who have at least 2 years experience in Clickfunnels. We have 20 free + shipping funnel templates that we need to optimize. Your role will be to make suggestions, to implement the changes to our funnel and to conduct the split testing. The initial focus is optimizing landing page/optin page to achieve at least 40% conversions of

  $27 / hr (Avg Bid)
  Nồi Bật Khẩn cấp
  $27 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  To make it more mobile friendly To Create a better shopping experience for customer

  $184 (Avg Bid)
  $184 Giá đặt trung bình
  64 lượt đặt giá
  Optimize Website Speed Đã kết thúc left

  I want good scores on the following websites. They all test different things. -Google PageSpeed Insights -Pingdom Tools -GTMetrix -WebPageTest -Google Lighthouse -W3C HTML

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Hello, I am working on a website that needs some help when it comes to optimization. We currently have a dedicated CDN with Stackpath (formally MAXCDN), an image compressor with ShortPixel and W3 cache is installed. My fontawesome icons are not showing since enabling w3 cache. I need a freelancer who can use these tools to speed up the website and fix the GTMetrix errors. The website is [đăng nhập...

  $79 (Avg Bid)
  $79 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá