Patent validity searchcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  80,613 patent validity search công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Tao form search trên web chính Lấy dữ liệu từ form search site khác có captcha

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Fix lỗi trong Search Console, tối ưu để GG index nhanh

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Tôi cần thuê lượt đẩy app, tăng thứ hạng app trên Google Play Store

  $1895 (Avg Bid)
  $1895 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Add google map Api location search history for web laravel Help you build and upgrade your website with the ability to save location search history in the starting and destination location fields. The upgrade doesn't mess up the website's performance

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hi, mình hiện cần 1 bạn coder Việt Nam Cơ bản về phần mềm như sau: OCR câu hỏi -> lọc các từ khoá (mình sẽ yêu cầu cụ thể) -> search tài liệu có sẵn —nếu không có—> search google. Liên hệ để trao đổi cụ thể nhé! Chỉ nhận người Việt Nam

  $375 (Avg Bid)
  $375 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Real Estate Search -- 2 Đã kết thúc left

  Hi Quynh T., chị tên Nhung, ở Chicago, Mỹ. Chị có dự án search nhà muốn nhờ Quỳnh làm. Chị cần Quỳnh kiếm nhà theo các tiêu chuẩn chị đưa ra trên Quỳnh có muốn nhận dự án này không?

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Real Estate Search Đã kết thúc left

  Hi Diem H., chị tên Nhung, ở Chicago. Mình có dự án search nhà muốn nhờ Diễm làm. Nhung cần Diễm kiếm nhà theo các tiêu chuẩn chị đưa ra trên . Diễm có muốn nhận dự án này không?

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project search ảnh by ảnh Đã kết thúc left

  Làm module search ảnh, dùng ảnh để tìm kiếm anh giống google search image

  $2250 (Avg Bid)
  $2250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am currently looking for a volume of mail from users who have participated in online casino. I focus on quality over quantity. Testing required Test for 3 days, send 1500 emails a day to the user, do this continuously for 3 days, and we will test the effect from the user after 3 days from the day you send the email to the user. . A total of 4500 mails are sent, If we have more than 50 users, you will approve and we will proceed to hire you to send mail in larger quantities. If you already have a huge library of users who used to join the casino, over 1 million email addresses are being stored. Note: What we need is quality, not quantity, don't get it wrong. Costs, we can discuss together, we are very comfortable, as long as you meet what we ask, everything will be completely fine.

  $455 (Avg Bid)
  $455 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  1. Xây dựng một search portal trên nền Web cho hệ thống PowerSE với yêu cầu chi tiết từ trang 2. 2. Viết bằng ngôn ngữ đang là xu hướng hiện tại, yêu cầu tải trang phải nhanh và nhẹ. 3. Grid hiển thị dữ liệu phải đủ mạnh và nhanh, phân trang tốt, có thể hiển thị được 1 triệu kết quả. 4. Xuất dữ liệu phải đẹp, thân thiện, có thể xuất dữ liệu ra Word, Excel, PDF, PowerPoint... 5. Toàn bộ việc xử lý dư liệu lớp dưới đã được làm, việc cần làm là xây dựng giao diện phía trên.

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Manage my Search Marketing Đã kết thúc left

  tôi cần duy trì trang web lên top google lâu dài

  $286 (Avg Bid)
  Nổi bật
  $286 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  tôi muốn seo từ khóa trong web của tôi: thongcongsaigon.vn. bao gồm tất cả từ khóa liên quan đến : rut ham cau, hut ham cau, thong cong nghet lên top gooogle

  $358 (Avg Bid)
  $358 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  seo keyword search on google Đã kết thúc left

  tôi muốn seo từ khóa trong web của tôi: thongcongsaigon.vn. bao gồm tất cả từ khóa liên quan đến : rut ham cau, hut ham cau, thong cong nghet lên top gooogle

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Chúng tôi có một dự án tuyển sinh cho Trường trung cấp y khoa hà nội và cần tìm người có thể tối ưu hóa nội dung SEO trên facebook cho trường. Thời gian 15-20 ngày.

  $198 (Avg Bid)
  $198 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Manage my Search Marketing Đã kết thúc left

  tổng dám đốc Marketing Mechanical Mould

  $1212 (Avg Bid)
  $1212 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Tôi có thế đánh máy thành thạo văn bản, sử dụng thành thạo máy tính rất phù hợp với công việc của công ty bạn, mong muốn được tham gia dự án nhằm phát triển kỷ năng của bản thân và giúp ít cho mình có nhiều kỷ năng tốt trong kinh doanh và sử dụng thiết bị mạng..

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 lượt đặt giá

  Tôi có thế đánh máy thành thạo văn bản, sử dụng thành thạo máy tính rất phù hợp với công việc của công ty bạn, mong muốn được tham gia dự án nhằm phát triển kỷ năng của bản thân và giúp ít cho mình có nhiều kỷ năng tốt trong kinh doanh và sử dụng thiết bị mạng..

  $4 - $4 / hr
  $4 - $4 / hr
  0 lượt đặt giá

  The proposed production facility will be of medium scale, with a focus on increasing efficiency in the production process. There is a patent document which shows how to produce better poles and also there are specifications documents which clarify the specs for the poles to be produced. The essence if for you to take the patent procedure and apply of the poles specifications and produce better poles I will send more details to the suitable engineer.

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Hello, I am looking for a developer to work with us on regular bases, someone who is a master in wordpress and can basically do anything (if your skill is to install a theme and change it a little please pass this job it is not for you)

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  I am looking for a data analyst who can perform exploratory analysis on a small dataset (300 entries) and provide a comprehensive report of the analysis. The main objective of the project is to explore the data and uncover key insights. Exploratory Factor Analysis (EFA) Structural Equation Modeling (SEM) Results from Confirmatory Factor Analysis (CFA) Model Fit Construct Validity Structural Model Skills and Experience: - Proficiency in SPSS - Strong background in data analysis and statistics - Ability to interpret and present findings in a clear and concise manner - Experience in writing comprehensive reports is preferred

  $124 (Avg Bid)
  $124 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  3 Patents files Switzerland 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to assist me in filing 3 design patents in Switzerland. The ideal candidate should have experience in filing design patents and be familiar with the patent process in Switzerland. Skills and Experience: - Experience in filing design patents - Knowledge of the patent process in Switzerland - Familiarity with the technology industry

  $2089 (Avg Bid)
  $2089 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  Hey there! As a Search Analyst, your main job is to make searching online better for people. You'll look at what people search for and what they find to make sure it's helpful. This is an entry-level position that does not necessitate prior experience, as comprehensive training will be provided.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  business economics report 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...include: - In-depth analysis of the chosen aspect of business economics, with a focus on decision-making by managers - Clear explanation of the concepts and theories related to the chosen aspect - Integration of relevant real-world examples and case studies to enhance understanding - Use of appropriate data and information to support arguments and findings - Thorough research to ensure accuracy and validity of the report - Well-structured and organized content, with a logical flow of ideas - Use of proper citation and referencing - Attention to detail, including grammar, spelling, and formatting Ideal skills and experience for this job: - Strong background and knowledge in business economics and managerial decision-making - Excellent research and analytical skills - Ability to...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  Short description: Webflow website, with CMS collection with 6700 items. Need to add a search to the page. The search results should only show CMS collection items I am looking for a freelancer to add a CMS collection search feature to my Webflow site. I am open to suggestions and would like to discuss further before deciding on a specific design or layout for the search feature. Ideal skills and experience for this job include: - Experience working with Webflow and CMS collections - Knowledge of search functionality and integration - Ability to provide design suggestions and collaborate on the final layout of the search feature

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I wish to implement a Custom Combobox, such that as the user types in text in the Custom Combobox, the Custom Combobox will search through the internal items and display the custom search results in a dropdown menu. This control should work by itself, and should also be able to work in a datagridview. It should look, act, and work exactly like a regular combobox and like a regular datagridview, except that the search function is replaced by the code in the attached document. Attached is the full requirements. VB.NET, Windows Form project, using .NET 7.0 framework

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a web-based application that will help me with data management of individuals. The application should also have a user management module and an AI search option by picture. Additionally, I would like the application to have a report and analytics module. Key features required in the data management module are: - Individual record management: The application should allow me to store and manage detailed information about each individual. - Bulk data import/export: I should be able to import and export data in bulk to save time and effort. - Data analysis and reports: The application should provide me with tools to analyze the data and generate reports. I need this project completed within a month. Ideal skills and experience for this job include: - Web developme...

  $320 (Avg Bid)
  $320 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Search 500 Contacts 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Please submit a realistic bid under 40 dollars for the following task to be completed in 1-2 days. Research and Send 500 messages to my contact list using my yours Linkedin Sales Navigator Step 1. Find the person/ company on the contact list to be given to you using Linkedin Sales Navigator Step 2. Send this message to all the contacts on the contact list via Linkedin ( see attached sample)

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  92 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to write an article on job search during the Christmas period. The target audience for this article is job seekers. The desired tone of the article is informal. As for the specific points or tips to be included, I am open to the freelancer's creativity and expertise. However, the article should provide valuable insights and advice to job seekers on how to navigate the job market during the holiday season. Ideal skills for this project include excellent writing and research abilities, as well as a good understanding of the job search process.

  $54 (Avg Bid)
  $54 Giá đặt trung bình
  98 lượt đặt giá

  ...E-commerce Website: - I would like the website to have an online payment system, allowing customers to make purchases securely and conveniently. - It should also include a product search and filtering feature, enabling users to easily find the items they are looking for. - Additionally, I would like the website to have a customer reviews and ratings section, providing valuable feedback to potential buyers. Web Scraping Program: - My preferred platform for the web scraping program is social media platforms such as Instagram, YouTube, and TikTok. - The program should be able to scrape data from these platforms, including search engines like Google and Bing. - I am specifically looking for a functionality that allows both data extraction and analysis. This will help me gathe...

  $471 (Avg Bid)
  $471 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá
  Draft Patent 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking a skilled freelancer to assist me in drafting a utility patent in the field of technology. Although I do not have an existing draft, I have a rough idea of what I want the patent to cover. Requirements: - Experience in drafting utility patents - Strong understanding of technology and its related industry - Proficient in patent law and regulations - Attention to detail and ability to accurately capture the invention's unique aspects - Strong communication skills to effectively collaborate and gather necessary information

  $135 (Avg Bid)
  $135 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am looking google search console expert who has resolving technical issues.

  $58 (Avg Bid)
  $58 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to help me search and create priority #1 Organizers List VIEW #355: ) and if goes well #2 conference lists specifically for conferences in the year 2024 VIEW #839: The ideal candidate should possess the following skills and experience: - Strong research or scraping skills to find conferences in the specified geographical region (local, national, international). ** Refer to use this site to collect the list (Attached: the excel spreadsheet to use, yellow highlight areas must have). - Attention to detail and QUICK turn around and ensure comprehensive information

  $120 (Avg Bid)
  $120 Giá đặt trung bình
  74 lượt đặt giá

  Looking for someone that can bring me CTO job postings to me that meet my personal requirements for a next position for myself utilizing LinkedIn, Indeed, Glassdoor, and those types of resources.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  "Results of Validity and Reliability Tests of the Relationship Between Self-Control With Consumptive Behavior in High School Students High School Students" to determine the relationship between self-control and consumptive behavior of high school students.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to complete a quick, detailed literature review of the article "Trade Offs: The Linchpin" by John Magretta. The purpose of this project is for personal use to help determine the opinions and validity of the author's arguments and contrasting views. The project will capture all the key information from this doc and provide an exceptional table/list of pro/con points of Porter's Model (discussed in the article) that is comprehensive & complete Specific Focus: I would like the literature review to take a business model approach that determines an opinion of how effective and valuable Porter's model (the subject of the article) is and what positive or negative points he makes about Michael Porter's model discussed in the a...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá
  Search Engine optimization for Google Page 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled SEO specialist to optimize my website for Google Page. The ideal candidate should have experience and expertise in search engine optimization techniques and strategies. Project Requirements: - The brand name has changed,so need to post it on the new search page, with improved visibility and rating and reviews - My Google search is currently ranking on the first page of Google search results. - I want to rank higher for industry-specific keywords. - I have specific competitors that I want to outrank in the search results. Skills and Experience: - Proven track record of successfully optimizing websites for search engines. - Deep understanding of SEO techniques, including keyword research, on-page optimization, and link ...

  $60 (Avg Bid)
  $60 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  I have a website The search works 3 times, but at 4th time it stops working, only refreshing the page resolves the issue. Your job is to find the cause and make a fix. Please do not contact me outside Freelancer because your proposal will be ignored.

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Papers Search Engine Đã kết thúc left

  Our company wants to build a search engine for a papers (pdfs) repository. User should type a word or words that want to be found in the papers repository and he/she should see the results sorted by order of relevance showing the title of the paper, authors and other metadata. We are looking for a developer to program the Back-end and Front-end with a good user experience in a professional manner. To do so, we have identified three main deliverables: Back-end (1 week): - Deliverable 1: Papers Repository pre-processings -> Database creation (Python) - Deliverable 2: Search Algorithm (Python) Front-End (1 week): - Deliverable 3: User interface For more information about the project, please read the attached TECHNICAL REQUIREMENTS document. PROJECT DELIVERY WITHIN 15 DA...

  $1687 (Avg Bid)
  Gấp
  $1687 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me extract data from a website to Excel. The tables on the website appear with a search bar, making it difficult to extract the data manually. Purpose: - Data Entry Data Requirements: - I need the data to be cleaned and organized in a specific format. Volume: - More than 500 entries Ideal Skills and Experience: - Experience in web scraping and data extraction - Proficient in Excel and data cleaning techniques - Attention to detail to ensure accurate extraction and organization of data

  $110 (Avg Bid)
  $110 Giá đặt trung bình
  84 lượt đặt giá

  i have logistic transport website in admin dashboard builded by php laravel framework in this link: i want to be the website rank first in search engines in two languages: Arabic and English the website has demo content until now.

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá

  We need to add vehicle registration search. Once search add vehicle data to the car listing before user lists their car for sale

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  118 lượt đặt giá

  I am looking for an expert statistician to give me on interactive session on Principal Component Analysis. He/she will help me understand the basics, run the test and interpret it properly to conclude on the dimensionality, construct validity, and reliability of using a score for a given scale. We will use a small dataset of mine: N=400, scale = 10 items. Skills and Experience: - The freelancer should have extensive knowledge and experience in Principal Component Analysis. - Strong expertise in statistical analysis and data visualization. - Experience in teaching is a good plus. - Communication skills in English. Duration of the Course: - The desired duration of the course could be between 30 minutes to 2 hours.

  $99 / hr (Avg Bid)
  $99 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to integrate the Galileo Rest API into my flight search engine. The purpose of this integration is to provide real-time flight availability and pricing information to our users. Skills and Experience: - Experience with Galileo Rest API integration - Proficiency in PHP Laravel Livewire - Strong understanding of flight search engines and APIs Timeline: - The desired timeline for completing the integration is within a week. If you have the necessary skills and experience, and can meet the deadline, please submit your proposal. Thank you.

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  need an expert with knowledge of search console, speed optimisation and errors in development of wordpress website.

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled C programmer who can optimize the runtime of the BFS algorithm on the Sliding Puzzle and then create a new main.c to utilize A* algorithm instead of BFS. The current BFS algorithm provides a satisfactory solution, but the runtime needs improvement. You may use the provided BFS algorithm code as reference to create the A* algorithm code. The output must be the same and run at most 2x time than the executable provided. Skills and experience needed for this project: - Strong proficiency in C programming language - Experience with optimizing algorithms and improving runtime - Familiarity with the BFS algorithm and A* algorithm Overall, the goal of this project is to enhance the runtime of the BFS algorithm on the Sliding Puzzle and create a new C code using the A* ...

  $39 (Avg Bid)
  $39 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am seeking a skilled freelancer to ...there are 2 constructs to be tested: 1) Experiences with healthcare (10 items); and 2) Healthcare utilization (10 items). The purpose of the PCA is to achieve dimensionality reduction, construct validity, and reliability of using a score. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Principal Component Analysis - Familiarity with statistical analysis and interpretation for academic and research articles - Use whatever software you are familiar with - I need the statistical report written in a paragraph with key findings and conclusion for dimensionality reduction, construct validity, and reliability of using a score. - Urgent*** project needed in 24 hours Specific Requirements: - Having a registered license for the ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I have an OpenCart 1.5.4 website. There is the following issue which needs fix: Price on frontend is 2 000 Price in admin is 2 000,0000 Problem: Price in search engine results is 20 000 000,00 for the same product. It seems Google ignores the decimal character: , This happens with all products. Please write in proposal in short what is the issue so I can know you are knowledgable. Thank you .

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled C programmer who can optimize the runtime of the BFS algorithm on the Sliding Puzzle and then create a new main.c to utilize A* algorithm instead of BFS. The current BFS algorithm provides a satisfactory solution, but the runtime needs improvement. You may use the provided BFS algorithm code as reference to create the A* algorithm code. The output must be the same and run at most 2x time than the executable provided. Skills and experience needed for this project: - Strong proficiency in C programming language - Experience with optimizing algorithms and improving runtime - Familiarity with the BFS algorithm and A* algorithm Overall, the goal of this project is to enhance the runtime of the BFS algorithm on the Sliding Puzzle and create a new C code using the A* ...

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Integrar elasfic search en una busqueda de una web realizada en laravel

  $557 (Avg Bid)
  $557 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá