Penetration testingcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  135,771 penetration testing công việc được tìm thấy, giá theo USD

  ...bàn luận kỹ hơn với người được chọn. YÊU CẦU: - Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với PYTHON. - Có thể làm việc full time tại nhà mình ở Hoàng Mai, Hà Nội. - Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc. - Nắm vững kiến thức cơ bản và nâng cao của PYTHON, các design patterns. Tuân thủ code convention, clean code và ít bug. - Có kinh nghiệm làm việc với APIs, Django, web scraping, Manual and Automation testing… - Ưu tiên những ai có thể đảm nhận được cả mobile app development. - Người được chọn sẽ phải ký NDA (non-disclosure agreement) - The more, the better. - ….. QUYỀN LỢI: - Mình sẽ trả tối thiểu 35 triệu 1 th&aacut...

  $2083 (Avg Bid)
  $2083 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...personal information and upload the scanned pictures of their insurance directly through the website. Our staff then review new patient information and then send him/her a link to pay any necessary copay through Paypal. In addition, we need to be able to generate a simple HIPPA PDF/word document pre-filled with patient’s information so that he/she can sign in person at our office. _ Covid-19 testing section: Patient can fill out personal information and do the screening questions. Patient will be able to view the test result later through the portal. There are additional features that we will discuss with you more in details....

  $1278 (Avg Bid)
  $1278 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am currently looking for a volume of mail from users who have participated in online casino. I focus on quality over quantity. Testing required Test for 3 days, send 1500 emails a day to the user, do this continuously for 3 days, and we will test the effect from the user after 3 days from the day you send the email to the user. . A total of 4500 mails are sent, If we have more than 50 users, you will approve and we will proceed to hire you to send mail in larger quantities. If you already have a huge library of users who used to join the casino, over 1 million email addresses are being stored. Note: What we need is quality, not quantity, don't get it wrong. Costs, we can discuss together, we are very comfortable, as long as you meet what we ask, everything will be completely ...

  $455 (Avg Bid)
  $455 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...đang cần thuê Freelancer để soạn Test Plan cho ứng dụng này. Mục tiêu: - Xây dựng được Test plan định hướng chính xác các công việc cần làm để đảm bảo chất lượng sản phẩm (tiến tới thuê tester làm manual hoặc automation testing cho ứng dụng) - Đưa ra tài liệu tổng quan về việc kiểm thử sản phẩm: phạm vi dự án, hướng tiếp cận, quy trình kiểm thử, tài nguyên và nhân lực cần có, các tính năng cần được test và không cần phải test, các công cụ và môi trường test cần có. Nếu công việc thành công, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với bạn trong các khâu...

  $456 (Avg Bid)
  $456 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  QA Automation Engineer Đã kết thúc left

  Gear Inc. đang tìm 1 bạn QA Automation Engineer có thể làm việc tại công ty ở Hà Nội trong vòng 2 tháng, giờ hành chính. Yêu cầu: - Có thể làm việc giờ hành chính tại công ty ở Hà Nội - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về automation testing - Có kiến thức về HTML, CSS, JavaScrip, etc - Có kinh nghiệm về automation test trên web-based và mobile application, sử dụng automation tools như Selenium, Appium, Cucumber, etc Quyền lợi - Lương thỏa thuận cạnh tranh up to $2000/tháng cho công việc freelancer - Cơ hội hợp tác lâu dài, trở thành nhân viên chính thức của công ty (Remove...

  $1464 (Avg Bid)
  $1464 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Write an Android application Đã kết thúc left

  - Chịu trách nhiệm phát triển game trên Android theo nội dung, kế hoạch và chất lượng đề ra - Chịu trách nhiệm kiểm thử lần 1 (unit testing) và hỗ trợ kiểm thử người dùng đầu cuối (UAT) Yêu cầu: • Biết giao tiếp bằng tiếng Anh • Thành thạo các ngôn ngữ và công cụ phát triển ứng dụng cho Android • Hiểu rõ và dễ dàng lập trình tương tác với server, lấy dữ liệu, lưu vào database, xử lý thông tin, hiển thị hình ảnh, hiển thị bản đồ, định vị GPS. • Nhanh nhẹn, sáng tạo, đam mê công việc và có quyết tâm cao để đạt được mục tiêu • Có tính kỷ luật...

  $1184 (Avg Bid)
  $1184 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Testing testing testing Đã kết thúc left

  Testing testing testing Testing testing testing

  $182 - $545
  $182 - $545
  0 lượt đặt giá

  testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Build a Website Đã kết thúc left

  testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  tester, DB, Web, Auto test Đã kết thúc left

  viết script cho automation testing

  $555 (Avg Bid)
  $555 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  $58 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing

  PHP
  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá
  hired hired hired hired Đã kết thúc left

  testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing

  PHP
  $150 - $150
  $150 - $150
  0 lượt đặt giá
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  React Chrome Extention Bug fixing. -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...expected and I need someone with experience in React and Chrome extension development to address this issue. Specific Requirements: - Identify and fix the functionality issue in the React Chrome extension - Conduct thorough debugging and testing to ensure the fix is effective - Collaborate with me to understand the current codebase and the expected functionality - Provide a bug patch to resolve the issue Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in React and JavaScript - Experience in developing Chrome extensions - Knowledge of debugging and testing techniques - Ability to work collaboratively and communicate effectively If you are a skilled React developer with experience in Chrome extension development and are able to address functionality issues, I would like...

  $285 (Avg Bid)
  $285 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Google ads 6 ngày left

  Google Ads Campaign for Lead Generation in the Business-to-Business Market - Advertising Goal: Generate leads - Target Audience: Business-to-business - Budget: $5000 We are looking for a skilled and experienced Goo...rates Responsibilities: - Conduct thorough keyword research to identify relevant keywords for the campaign - Create compelling ad copies that resonate with the business-to-business audience - Set up and configure the campaign, including ad groups, targeting options, and budget allocation - Continuously monitor and optimize the campaign to improve lead generation and conversion rates - Conduct A/B testing to identify the most effective ad variations - Track and analyze campaign performance using Google Analytics and other relevant tools - Provide regular reports and i...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  UX testing - 18 9 ngày left

  2 minutes work a day for December. Role is download and comment daily on the Hot Topick on a new Social Media App. Leave a positive written review of App. Must be able to write English and have iphone or Android and then leave a positive written review of App

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...some gift card and some import script issues. 1. review APIs are not delivering data. May be because of import script. Review script mainly. 2. Giftcard is truncated and I cannot get it to work. Probably only instructions that is missing. 3. Import script A+B is almost done. There is a category creation that is not working properly and it adds the wrong categories too. >>Do first: #184. A. Testing after each step is mandatory #184. B. 1. Adding duplicates; should be corrected so only one is added to a very special table #184. B. 2. two differnt colours must be added simultantously and automatically to BOTH since the APIS are not giving the correct resutls otherwise. #184. B. 3. Import video from the disk and do not store it on Youtube. This is a suggested QUICK solution...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  UX testing - 16 9 ngày left

  2 minutes work a day for December. Role is download and comment daily on the Hot Topick on a new Social Media App. Leave a positive written review of App. Must be able to write English and have iphone or Android and then leave a positive written review of App

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  UX testing - 17 9 ngày left

  2 minutes work a day for December. Role is download and comment daily on the Hot Topick on a new Social Media App. Leave a positive written review of App. Must be able to write English and have iphone or Android and then leave a positive written review of App

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  UX testing - 15 9 ngày left

  2 minutes work a day for December. Role is download and comment daily on the Hot Topick on a new Social Media App. Leave a positive written review of App. Must be able to write English and have iphone or Android and then leave a positive written review of App

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  OSCP Cybersecurity Live Training 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...for an OSCP certified cybersecurity expert to provide live training sessions for OSCP (Offensive Security Certified Professional) certification. The ideal candidate should have advanced cybersecurity experience and expertise in network security. Specific topics that need to be covered in the training include: - Network security techniques and best practices - Vulnerability scanning and penetration testing - Windows Network Traversal The training sessions are expected to be conducted over 1-3 live sessions, depending on the depth and complexity of the topics covered. Skills and experience required for this project: - Advanced knowledge of network security principles and techniques - Experience in conducting cybersecurity training sessions - Familiarity with the OSCP cert...

  $109 (Avg Bid)
  $109 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to create a Selenium automation framework using Java on testng with deep knowledge. This framework should be compatible with multiple browsers, including Chrome and Firefox,include hybrid (keyword and data driven) reading data from Excel using fillo api Some of the test cases for the project are already prepared, but t...hybrid (keyword and data driven) reading data from Excel using fillo api Some of the test cases for the project are already prepared, but there are also some that need to be developed. The estimated timeline for this project is less than a month. Skills and Experience: - Strong proficiency in Java programming - Experience with Selenium automation framework - Knowledge of browser compatibility testing - Ability to develop ...

  $96 (Avg Bid)
  $96 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  dcm4chee & java 6 ngày left

  Title: DICOM Image Storage and Retrieval Integration Project Project Overview: I am looking for a skilled developer who can help me integrate DICOM image storage and retrieval functionality into our existing system. The project involves integrating the dcm4chee tool with our current system, allowing for seamless DICOM image storage and retrieval. Specific Requirements: - I...and Experience: - Strong knowledge of DICOM standards and protocols - Proficiency in Java programming language - Experience with dcm4chee or similar DICOM toolkits - Familiarity with PACS integration and HL7 messaging - Experience in building medical imaging applications is a plus Timeline: The desired timeline for this project is more than 4 weeks to allow ample time for thorough development, testing, and in...

  $297 (Avg Bid)
  $297 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced Android app developer to fix bugs in my app. The app is currently experiencing crashes on specific devices. I have a list of the specific devices and their OS versions where the crashes are happening, which I can provide. Requirements: - Strong experience in Android app development - Proficient in identifying and fixing app crashes - Familiarity with differen...OS versions where the crashes are happening, which I can provide. Requirements: - Strong experience in Android app development - Proficient in identifying and fixing app crashes - Familiarity with different Android devices and their OS versions - Attention to detail and ability to troubleshoot effectively Skills: - Android app development - Bug fixing - Troubleshooting - Device compatibility t...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Product designing 6 ngày left

  Project Title: Product designing Product Type: Physical product Design Style: No, I am open to suggestions Main Function: Utility Skills and Experience: - Experience in product design and development - Strong understanding of the principles of utility and functionality - Ability to create innovative...open to suggestions Main Function: Utility Skills and Experience: - Experience in product design and development - Strong understanding of the principles of utility and functionality - Ability to create innovative and practical designs - Knowledge of manufacturing processes and materials - Attention to detail and ability to create precise technical drawings - Familiarity with prototyping and testing methods - Strong communication skills to collaborate with the client and other te...

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Project Title: Product designing Product Type: Physical product Design Style: No, I am open to suggestions Main Function: Utility Skills and Experience: - Experience in product design and development - Strong understanding of the principles of utility and functionality - Ability to create innovative...open to suggestions Main Function: Utility Skills and Experience: - Experience in product design and development - Strong understanding of the principles of utility and functionality - Ability to create innovative and practical designs - Knowledge of manufacturing processes and materials - Attention to detail and ability to create precise technical drawings - Familiarity with prototyping and testing methods - Strong communication skills to collaborate with the client and other te...

  $84 (Avg Bid)
  $84 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...and testing Style or Theme: - No specific style or theme in mind - Open to suggestions and ideas Timeline: - More than 2 weeks We are looking for a UI UX Developer who has expertise in graphic design, wireframing and prototyping, as well as user research and testing. The ideal freelancer will be able to create visually appealing and user-friendly designs for our project. We have no specific style or theme in mind and are open to any creative suggestions. We believe in giving the designer the freedom to explore different options and come up with innovative ideas. The timeline for this project is more than 2 weeks, allowing for ample time to create and iterate on the UI UX designs. We value attention to detail and a user-centered approach, so experience in user research...

  $178 (Avg Bid)
  $178 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  ...to perform UI/UX testing on my Android and iOS app. The ideal candidate should have experience in conducting UI/UX testing for mobile applications and have almost the devices used in India. Specifically, I am unsure about the specific devices that the testing should be performed on. Therefore, the tester should be able to work with any device that is necessary for the testing process. In terms of the number of test cases, there are between 10-20 test cases that need to be executed. The tester should be able to effectively execute these test cases and provide accurate and detailed reports on any issues or bugs discovered during the testing process. Overall, the ideal candidate for this project should have the following skills and experience: - Exper...

  $178 (Avg Bid)
  $178 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  ...Moreover, we want the flexibility to control styles and CSS, enabling seamless customization for different visual sites. The proposed solution must be compatible with all modern browsers on both desktop and mobile devices. To begin, you are required to provide a proof-of-concept code for validation on our server (server access cannot be provided). Subsequently, we will collaborate for real-time testing and implementation, with the potential for ongoing collaboration and further assistance. This project offers the prospect of continued collaboration between us. The project requires someone who can work with an existing design and specific requirements that I have provided. The timeline for this project is immediate, so I need someone who can start right away. If you have the s...

  $345 (Avg Bid)
  $345 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  Change web site 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...work with precision - Excellent communication skills to ensure clear understanding of the desired changes Specific Tasks: 1. Review and analyze the existing website content 2. Collaborate with me to understand the desired changes and objectives 3. Implement the necessary updates to the text content 4. Ensure seamless integration of the new content into the website's structure 5. Conduct thorough testing to verify the accuracy and functionality of the changes Skills and Experience: - Proven experience in web development and content management systems (CMS) - Familiarity with HTML, CSS, and other relevant programming languages - Ability to work efficiently and meet deadlines - Strong organizational skills to manage multiple content changes simultaneously Note: The new conte...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  150 lượt đặt giá
  Build a figm plugin -- 6 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: I am looking for a skilled developer to build a Figma plugin that will convert any app into a design fram by cope/past linke from apple/android store. The Task of project: Build figma plugin (apps to design) Deadline: 14 days The buget: 350$ Pay role: Fixed price Milestone realase: After testing, ensuring feature-rich Figma plugin that aligns expectations. Project for team freelancers Not for Indviduale freelancer Features & Functions: 1-Documentation. 2-Exporting assets. 3-Extract design elements. 4-Prototypes all screen and interaction 5-apps to design all fram screen 6-Capture specifications, styles, fonts And layouts. 7-Orginize and arringe 3 frames verticaly And all frames horizintaly How to use the plugin? By cope like from iOS or android s...

  $196 (Avg Bid)
  $196 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  ...Moreover, we want the flexibility to control styles and CSS, enabling seamless customization for different visual sites. The proposed solution must be compatible with all modern browsers on both desktop and mobile devices. To begin, you are required to provide a proof-of-concept code for validation on our server (server access cannot be provided). Subsequently, we will collaborate for real-time testing and implementation, with the potential for ongoing collaboration and further assistance. This project offers the prospect of continued collaboration between us. The project requires someone who can work with an existing design and specific requirements that I have provided. The timeline for this project is immediate, so I need someone who can start right away. If you have the s...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me check and make changes to a project made on Angular with a Mongo DB backend. I need assistance with both the frontend and backend functionalities. The current state of the project is uncertain...project is uncertain, as I am not sure about its status. However, I am open to making necessary changes to ensure its functionality. I am flexible with the timeframe for implementing the changes, so the freelancer can work according to their availability. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Angular and Mongo DB - Experience in frontend and backend development - Knowledge of testing and debugging processes - Ability to analyze code and identify issues - Excellent problem-solving skills - Attention to detail and ability to meet...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  UI/UX Designer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...guide and validate design decisions. - Keep up to date with UX best practices and trends, and be on the lookout for creative ideas and inspiration that can enhance our platform. What we're looking for: - Proven UI/UX design experience with a strong portfolio of design projects. - Good design sense and interpretation of design briefs and requirements. - Solid grasp of user-centered design and testing methodologies, usability, and accessibility concerns. - Proficiency in standard UXD software, specifically Figma and Adobe Creative Suite. - Understanding of mobile-first and responsive design. - Ability to iterate designs and solutions efficiently and intelligently. - Teamwork and communication skills - Openness to receiving feedback and constructive criticism. Send us your ...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to assist me with pre-employment vetting services in Nashville, Tennessee, United States. Specific vetting services needed include background checks, reference checks, and drug testing. The position requires specific qualifications, although the client did not specify what those qualifications are. The vetting services need to be completed within 1 week. Ideal skills and experience for this project include: - Experience in conducting background checks, reference checks, and drug testing - Familiarity with local employment laws and regulations - Strong attention to detail - Excellent communication skills - Ability to work efficiently and meet tight deadlines.

  $10 - $60
  Địa phương
  $10 - $60
  0 lượt đặt giá

  Development of Multi-Collateral Flash Loan Bot I am looking for a skilled developer to create a multi-collateral flash loan bot specifically for the Ethereum platform. The main functionality of the bot will be focused on liquidations. Requirements: - Develop a bot that can perform liquidations within the Ethereum ecosystem. - The bot should be...APY per day -Flat rate for taking out the loan -Liquidation mechanism to sell the -collateral if its value drops to the 70% LTV value -Deposit the coin to use as collateral -Claim the LTV value of USDT -Store the loan value for repayment Deliverables: Smart contract code for the Flash Loan Bot User interface for interacting with the bot Documentation and explanation of the code and functions Testing and deployment on the BSC testnet an...

  $702 (Avg Bid)
  $702 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  A.I Body measurement app for kids 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a developer who can create an A.I body measurement app for kids that will be available on both iOS and An...technology into mobile apps - Knowledge of data tracking and analysis techniques Things to be built 1 User Registration and Profile Management 2 Camera Integration 3 AI Algorithm linking such as ( Posenet or any other AI modal ) 4 Measurement Calculation 5 Recommandation to our ecommerce uniform (hyperlink) 6 Cross-Platform Development 7 Database Integration 8 User Authentication and Security 9 Testing and Quality Assurance 10 Integration with Payment Gateway (if needed / maybe no need as all payment is in e-com) 11 App Deployment to App Stores 12 Maintenance and Updates (per year how much) If you have the necessary skills and experience, please submit your...

  $6136 (Avg Bid)
  $6136 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me implement and test a session save feature in my node/express app. The purpose of this feature is to enable session persistence across server restarts. Requirements and Scope: - The freelancer will be responsible for implementing the session save feature, testing it, and providing documentation. - I have specific requirements for the MySQL session save, which will be discussed with the freelancer. - The ideal candidate should have experience working with node.js, express, and MySQL. - Knowledge of session management and persistence is required. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  ...'help' intent, facilitating a smooth transition from automated chat to live agent support. Responsibilities: Integrate Twilio Flex with our existing system for live agent interactions. Set up a system where Dialogflow forwards 'help' intent interactions to Twilio Flex. Ensure seamless transition from automated SMS responses to live agent communication. Collaborate with our team for integrating and testing the Twilio Flex functionality. Provide documentation and support for the implemented features. Requirements: Strong experience with Twilio Flex, particularly in SMS and voice call integrations. Understanding of Dialogflow and its integration with communication systems. Proficiency in Node.js and Firebase, as demonstrated in the provided code snippets. Abili...

  $232 (Avg Bid)
  $232 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá
  develop mechanical robotic arm 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Integrate cameras and vision systems to identify the mesh and hair insertion points. Develop image processing algorithms to analyze the mesh and guide the robot arm's actions. Programming and Software Development: Write the software that controls the robot arm's movements and needle insertion process. Create a user-friendly interface for configuring and operating the system. Testing and Optimization: Conduct extensive testing to ensure the robot arm's accuracy and efficiency. Optimize the system for speed, reliability, and quality of work. These tasks cover various aspects of developing a mechanical robot arm for wig-making. Freelancers with expertise in mechanical engineering, robotics, software development, and automation can contribute to specific ar...

  $2216 (Avg Bid)
  $2216 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  ...within the comic layout. 3.2 AI-Powered Story Generation Implement an AI module capable of generating creative and engaging stories based on user inputs. Integrate the story with the illustrated images, ensuring a cohesive narrative flow. Customize the story output based on different themes or genres as specified by the user. 3.3 Integration and Testing Combine the image processing and story generation modules into a seamless workflow. Conduct thorough testing to ensure functionality, accuracy, and user experience. 3.4 Documentation and Handover Provide comprehensive documentation of the code and algorithms used. Offer basic training to our in-house team for maintenance and minor updates. 4. Technical Requirements Proficiency in AI and machine learning, particularly in nat...

  $4500 (Avg Bid)
  $4500 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  B2C Delivery Service Website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ... mobile, tablet). Secure Payment Processing: Integration of a reliable and secure payment gateway. Database Management: Efficiently store and manage merchant and delivery data. Excel Report Generation: Implementation of a feature allowing easy export of transaction data into Excel format. Project Deliverables: Fully functional website prototype mirroring the specified features. Thorough testing and debugging to ensure functionality and security. Documentation: Comprehensive guide/manual for website usage and management. Training: Optional provision of training sessions for merchants on using the dashboard. Additional Notes: The design and layout should be intuitive and aesthetically pleasing. Ensure compliance with relevant regulations and security standards. Timely comm...

  $2200 (Avg Bid)
  $2200 Giá đặt trung bình
  140 lượt đặt giá

  I am in need of someone with experience working in a petroleum refinery laboratory to assist me with testing and analyzing crude oil samples. The specific tasks I require assistance with are: - Testing and analysis of crude oil samples I do not require a detailed report on the findings, only the key findings will suffice. Additionally, there is no specific deadline for this task, so there is no rush. Ideal skills and experience for this job include: - Experience working in a petroleum refinery laboratory - Proficiency in testing and analyzing crude oil samples - Knowledge of quality control in petroleum products - Familiarity with research and development of new processes in the petroleum industry.

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Project Title: Testing a script in Chrome browser for compatibility I am in need of a freelancer who can help me test a specific script in the Chrome browser on a website. The script that needs to be tested is in JavaScript. Skills and Experience Required: - Knowledge in managing multiple profiles in chrome browser - High performance PC at least 8 GB of ram - High internet speed

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  Project Title: Testing a script in Chrome browser for compatibility I am in need of a freelancer who can help me test a specific script in the Chrome browser on a website. The script that needs to be tested is in JavaScript. Skills and Experience Required: - Knowledge in managing multiple profiles in chrome browser - High performance PC at least 8 GB of ram - High internet speed

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Frepple ERP 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...ERP with other systems, such as our existing inventory management software Responsibilities: - Collaborate with our team to assess our current inventory management processes and identify areas for improvement - Configure Frepple ERP to optimize our inventory levels and minimize stockouts and overstocking - Develop and implement a demand forecasting model within Frepple ERP - Conduct thorough testing and debugging to ensure the accuracy and reliability of the implemented solution - Provide documentation and training materials for our team to effectively use Frepple ERP for inventory optimization Ideal Skills and Experience: - Proven experience in successfully implementing Frepple ERP for inventory optimization projects - Strong analytical and problem-solving skills - Excellent c...

  $371 (Avg Bid)
  $371 Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá

  ...improvements to give you an idea: • Gracefully display an error page with an understandable reason when a payment is rejected/failed. • Ensure people can register successfully on the website and login. • Ensure users can recover their password easily. • Add a quote form – detailed instructions will be provided. Summary: The winning freelancer is supposed to deliver the following: • Full website testing and identification of bugs and issues • Fixing all existing bugs and issues • Making improvements some of which are listed above • Adding automated tests Skills and experience required: - Strong knowledge of PHP: The developer should have a solid understanding of PHP and be able to work with existing code to fix bugs and make impr...

  $169 (Avg Bid)
  $169 Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá

  Các bài viết top penetration testing cộng đồng