Performance point peoplesoftcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 performance point peoplesoft công việc được tìm thấy, giá theo USD

  - Join Channel bắt buộc trước khi làm các bước sau - Referral + Point - Show danh sách Top Ref - Check Balance của User - Xuất data Top Ref

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Làm power point cho tôi, Đã kết thúc left

  Làm 1 bài báo cáo đơn giản 10 15 trang, size chữ 32 , times new roman , chủ đề bảo vệ môi trường., Thanh toán banking,

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Add google map Api location search history for web laravel Help you build and upgrade your website with the ability to save location search history in the starting and destination location fields. The upgrade doesn't mess up the website's performance

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Tôi cần xây dựng website cho trung tâm tiếng anh online. Chức năng chính: đặt lịch học, báo cáo, thanh toán tự động quy đổi ra point, phân quyền: admin, giáo viên, học viên cá nhân, đối tác doanh nghiệp...

  $1341 (Avg Bid)
  $1341 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá
  Point of sale Đã kết thúc left

  Xây dựng bán hàng cho ipad, thiết kế dự án từ đầu

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  - Mình cần một bạn thiết kế cho mình giao diện và những xử lý cơ bản , phần gen video mình sẽ đảm nhiệm. Mô tả và design vui lòng xem file và link đính kèm. - Yêu cầu sử dụng : Android java * Nếu biết về open GL thì tuyệt vời, m...cho mình giao diện và những xử lý cơ bản , phần gen video mình sẽ đảm nhiệm. Mô tả và design vui lòng xem file và link đính kèm. - Yêu cầu sử dụng : Android java * Nếu biết về open GL thì tuyệt vời, mình có một vài dự án edit video đang cân. * design link :

  $1310 (Avg Bid)
  $1310 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Hiện tại bên mình đã có nội dung và cần 1 bạn chuyên thiết kế và sắp sếp lại trang PowerPoint chuyên nghiệp theo nội dung có sẵn.

  $73 (Avg Bid)
  $73 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  Tôi muốn xây dựng 1 web như link sau nhưng số liệu của trang này hoàn toàn không cập nhật theo ý tôi, dữ liệu API tôi muốn lấy từ và dữ liệu lịch sử lấy từ

  $259 (Avg Bid)
  $259 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Chào các bạn, Hiện tại tôi cần 1 bạn để hợp tác thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu như: Logo công ty, Danh thiếp, bao thư, letterhead chữ ký mail, template power-point... banner (Google, Facebook...), website công ty, Logo sản phải phần mềm... Mọi template design dựa theo link: Note: Ngành nghế cty startup cũng giống như link trên. Nếu bạn nào sẵn lòng thì cùng hợp tác dự án này nhé! Liên hệ với tôi: skype: (Removed by Freelancer.com Admin) hoặc để lại liên lạc tôi sẽ contact lại. cám ơn! HaiDang

  $393 (Avg Bid)
  $393 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  - chức năng trang bán hàng quản lý hàng hóa của 2 website sử dụng woocommerce - quản lý phiếu nhập kho tồn kho - chỉnh sửa trường thông tin khách hàng, lưu lại theo dạng user (khách hàng đã mua ID là số điện thoại) -trang pos bán hàng tại cửa hàng, chỉnh sửa lại plugin đã mua (point of sale woocommerce )

  $211 (Avg Bid)
  $211 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Build a Website Đã kết thúc left

  Xây d?ng h? th?ng CRM, T?i ?u hóa câu l?nh SQL t?ng performance, làm vi?c v?i Big Data.

  $300 (Avg Bid)
  $300 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Chúng tôi muốn phát triển một website sử dụng được trên các thiết bị điện thoại di động thông minh, máy tính bảng với màn hỉnh cảm ứng và thiết bị ko sử dụng được chuột máy vi tính. Website hiện...chúng tại những vị trí mà họ muốn: We want to create a website that can be used on any mobile devises and tablets with touch screen for our Company website. Our current website can run on desktop computers. You can check it out at to have an idea. You should pay attention to this particular page on the link below as this is the point of interaction that enables end users to choose pictures and place them at any particular places on the page that they want to. Link:

  $214 (Avg Bid)
  $214 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  C# .net Expert Developer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a skilled C# developer who can optimize my code for better performance. The primary goal of this optimization is to enhance the performance of a specific application.

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled WooCommerce specialist to enhance the performance of my 4 single-product sites. The main issue that needs to be addressed is the slow loading times. Key Details: - There are 4 identical websites (for different markets), each with approximately 5 pages along with legal pages. Requirements: - Experience with optimizing WooCommerce websites is essential. - Proven track record of significantly improving website load times. - Understanding of international audience and its implications for optimization. Access: - You will be provided with WordPress admin access and hosting account access. Timeline: - I need this project completed ASAP. Please only apply if you have a strong background in WooCommerce optimization and can deliver fast results.

  $403 (Avg Bid)
  $403 Giá đặt trung bình
  126 lượt đặt giá
  Convert React to Nextjs 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for an expert who can convert our existing React application to Next.js. The main reason for this move is to improve the performance. Start application with "next", All others will be ignored.

  $167 (Avg Bid)
  $167 Giá đặt trung bình
  113 lượt đặt giá
  SEO Specialist for Continued Optimization 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of an experienced SEO specialist to take over where I've left off. We're currently working on optimizing my website focusing on keywords, content, building high-quality backlinks, and improving website load speed. ...keyword research, content optimization, backlink building, and website speed optimization - Familiarity with service-related keywords is a plus Your main responsibilities will include: - Analyzing and revising existing SEO strategies - Conducting thorough keyword research - Identifying high-quality backlink opportunities - Ensuring website load speed is optimized - Monitoring website traffic and performance - Implementing on-page and off-page SEO best practices If you're results-driven, experienced in SEO, and have a keen eye for deta...

  $58 (Avg Bid)
  $58 Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá
  Pre-Employment Vetting in Rouen, France 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for assistance with pre-employment vetting in Rouen, France. The pre-employment test that I want to conduct is employment-specific. This is crucial for me because I want to ensure the people I'm hiring are well-suited for their roles. Your role in this project will be to set up and conduct the test, and deliver a comprehensive report on each candidate's performance. Ideal freelancers for this project should have experience in pre-employment testing and a solid understanding of the specific requirements for employment. Please note that I haven't specified the field or industry for the employment opportunity. The test should be general enough to apply to a wide range of positions.

  $55 (Avg Bid)
  Địa phương
  $55 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled developer to create a phone control application that will run on my Windows PC. The prima...Requirements: - Development of a phone control application compatible with Windows OS - The application should support remote control functionality for both Android and iOS devices - Ensuring smooth and responsive performance of the application - Interested in any additional features or suggestions for improvements from the developer Ideal Candidate: - Proficient in app development for Windows OS - Experienced in creating remote control applications for mobile devices - Familiarity with both Android and iOS operating systems - Excellent problem-solving skills to ensure smooth performance - Strong communication skills to discuss potential additional feat...

  $2063 (Avg Bid)
  $2063 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  Part-Time HR Professional Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are looking for an experienced part-time HR professional to handle recruitment, employee relations, HR administration, and performance management. Must have a solid understanding of HR practices and excellent communication skills. Flexible hours

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...application, please include detailed project proposals, with a focus on the specific skills and experience you have in these areas. Key Details: - The scope of work will vary depending on the specific projects. - Makeup application: I'm interested in a range of makeup styles and techniques, from natural to avant-garde. - Car customization: This includes modifications to enhance aesthetics and performance. Knowledge of automotive design and mechanics is a plus. - Car restoration: The objective is to restore a vehicle to a condition as close to its original state as possible. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in makeup application, car customization, and/or car restoration. - A portfolio of past work that demonstrates your capabilities in these areas. -...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá
  Custom Ultimate Frisbee Jersey Designer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...designs should incorporate the following elements: - Bold and vibrant colors: The colors need to be eye-catching and dynamic to make the team stand out on the field. - Abstract patterns: The jersey design should be creative and not just a plain color or basic pattern. I'm looking for something that captures the essence of the game. - Team logo prominently displayed: The team logo should be a focal point of the design, ensuring brand recognition and team spirit. The ideal candidate for this project would have: - Proven experience in designing sports jerseys, preferably for niche sports. - A strong portfolio showcasing abstract, vibrant, and logo-focused designs. - Proficiency in software like Adobe Illustrator or Photoshop to bring the design to life. - Good communication ...

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  111 lượt đặt giá
  TCP/IP Socket Programming Specialist 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...facilitating client-server communication. Ideal Experience: - Expert knowledge of C programming. - Proven background in TCP/IP socket programming. - Familiar with client-server communication protocols. Main Responsibilities: - Implementation of TCP/IP sockets serving the required functionality. - Establish an effective client-server communication. - Carry out rigorous tests to ensure optimal performance. - Be prepared to tackle unexpected challenges or problems. This project needs an expert who understands the intricacies of C network programming and TCP/IP socket programming. Your prior experience in developing secure and functional client-server communication will be pivotal in securing this role. Not only is the technical experience a necessity, but problem-solving skills...

  $141 (Avg Bid)
  $141 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  ...code. This project involves reviewing the existing code and it's performance, efficiency, and quality. Ultimately, we need a detailed documentation on the code's state and recommendations on the necessary steps for completion. (See attached file) Key Tasks: - Review and assess existing C# and PHP code for performance, efficiency, and quality. - Identify completion steps. - Create detailed document outlining current state and necessary completion steps. - Recommend testing Ideal Skills and Experience: - Proficiency in C# and PHP. - Experience developing SQL database applications (MySQL is preferred) - Extensive experience in software development and code assessment. - Strong understanding of code efficiency, performance, and quality. - Previ...

  $28 / hr (Avg Bid)
  Nổi bật NDA
  $28 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am in need of an experienced Flutter developer who can inject a fresh, improved user interface and experience into my app. This involves primarily a complete app la...layout redesign to make it more intuitive. That said, your prowess in color scheme modification and font style changes will also be beneficial. In addition to this, I am presently battling performance issues and functionality errors in my app. Therefore, your ability to identify and resolve such issues will greatly enhance the project outcome. Lastly, I intend to introduce new features into the app, hence, your experience in developing and integrating novel features into existing apps will be a great asset. Key Skills: - Flutter development - UI/UX design - Debugging - Feature development - Performance...

  $82 (Avg Bid)
  $82 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I'm in need of an experienced marketing professional who can help me implement lead generation strategies via Facebook and Instagram ads. Key Project Details: - Platforms: The project requires a focus on Facebook and Instagram Ads - Goal: The main objective of the campaign is to generate leads - Target Audience: The campaign must effectively target pro...The ideal freelancer for this project should have: - Proven experience in running successful lead generation campaigns on Facebook and Instagram, with a strong understanding of both platforms - A track record of reaching and engaging with a professional audience (25-54) - The ability to creatively develop and optimize ad content that attracts leads - Strong skills in data analysis and campaign performance tracking for continu...

  $354 (Avg Bid)
  $354 Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá
  Trophy icon Figma to Elementor Conversion 2 ngày left

  **URGENT PROJECT** I need a freelancer to convert a single landing page Figma design into an Elementor website. The project involves: - Converting the Figma design to an Elementor website - Ensuring the website retains the design elements and is responsive across devices - Implementing any necessary plugins or custom code for specific features Ideal skills for this projec...and ability to replicate a design faithfully - Understanding of responsive design principles Please note that while this is a standalone project, successful completion may lead to more work in the future. Here is the prototype:

  $40 (Avg Bid)
  $40
  1 bài tham dự

  ...pathfinding visualization GUI for me. Task Description: • Design and develop a 3D visualization GUI using OpenGL and Qt. • Implement a 3D visualization that can rotate and zoom in/out to inspect aspects in detail. • Ensure the grid dimensions and individual grid sizes are configurable variables. • Develop intuitive controls for rotating, zooming, and panning the 3D space. • Optimize rendering performance to ensure smooth and responsive user interactions. • Collaborate with the team to understand requirements and provide technical solutions. Required Skills and Qualifications: • Proficiency in OpenGL and Qt for developing graphical applications. • Strong understanding of 3D graphics programming and rendering techniques. • Experience...

  $300 (Avg Bid)
  $300 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...Aesthetics: Implement a clean, contemporary design that aligns with current web design trends. 3. Enhanced User Experience: Ensure the page is intuitive and user-friendly, with a focus on seamless interaction. 4. Mobile Responsiveness: Optimize the design for mobile devices to cater to our growing mobile user base. 5. Fast Load Times: Improve page load speed to enhance user satisfaction and SEO performance. 6. Effective Call-to-Actions (CTAs): Strategically place CTAs to drive conversions and engage visitors effectively. 7. Visual Appeal: Use high-quality images, videos, and graphics to make the homepage visually appealing. Features to Include: • Easy access to our latest products/services • Customer testimonials or reviews to build trust • Clear contact informati...

  $298 (Avg Bid)
  $298 Giá đặt trung bình
  92 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled email marketer to create and manage a campaign focused on generating leads. Key Requirements: - Experience in email marketing, specifically in the realm of lead generation - Ability to create engaging and effective email content - Proficiency in data analysis and reporting to optimize campaign performance - Strong understanding of email best practices, including CAN-SPAM and GDPR compliance It's important to note that although I have more than 5,000 contacts in my database, I'm looking for quality over quantity. I'm open to suggestions on how to segment and target this large list to ensure the best possible return on investment in terms of lead generation.

  $232 (Avg Bid)
  $232 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Product Sales Growth via Social Media 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a digita...brand and product, with the goal of tailoring social media content accordingly. - Implement effective social media advertising campaigns targeted at professionals aged 25-45. - Track and analyze the performance of social media marketing efforts, providing regular reports to the team. The ideal candidate should have: - Proven experience in social media marketing, particularly in driving product sales. - Strong understanding of the target demographic, professionals aged 25-45. - Creative and strategic thinking to craft engaging content. - Ability to analyze data and adjust strategies based on performance. If you have a track record of driving product sales through social media and understand how to appeal to the 25-45 professional demographic, I�...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I'm seeking a Virtual Sales Manager specializing in Retail sales, who can help with accurate sales forecasting. Key responsibilities: - Analyze past sales data to predict future sales trends - Develop and maintain a sales forecast model - Provide regular reports on sales performance and forecasts Ideal Candidate: - Proven experience in Retail sales and forecasting - Proficient in data analysis and forecasting tools - Strong communication skills, as our interaction will be primarily via email. Please note: While experience in the retail industry is preferred, I'm open to considering candidates from other sectors with strong sales forecasting experience.

  $893 (Avg Bid)
  $893 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  LinkedIn Specialist for Proactive Company 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a dedicated LinkedIn Specialist to refine and manage our company's LinkedIn presence. Responsibilities: - Post three times a week, maintaining a consistent and engaging schedule - Connect with HR professionals and key decision-makers, aiming to cultivate a strong network - Engage with content to enhance visibility - Track analytics to measure and improve our LinkedIn performance Your primary goal will be to nurture professional relationships within our industry. This role will require a strategic approach to networking, utilizing engaging content to foster connections. The content you'll be focusing on is mainly company updates and achievements. You must translate our successes and milestones into compelling, shareable posts that will resonate with our LinkedIn ...

  $178 (Avg Bid)
  $178 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Google Ads Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hello, I am looking for a Google Ads expert to assist me with the following tasks: 1. Set up Google Analytics and Google Tracking. 2. Launch and manage a single Google Ads campaign. 3. Optimize the campaign for better performance. My monthly budget for this project is $100. If you are interested and believe you can meet these requirements, please get in touch. Thank you, Azmi

  $92 (Avg Bid)
  $92 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  ...talented and experienced analyst to help me evaluate a public company in the energy sector. The insights gathered will be essential for strategic decision making. Your primary task will be to conduct a comprehensive analysis of the company's financial performance, market position, sustainability practices, enterprises value, and strategy. Your analysis should provide thorough insights into these areas, helping us understand the company's strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Key requirements: - Evaluating Financial Performance: I need a detailed analysis of the company's revenue, profitability, cash flow, and debt levels. Your insights here will be crucial in understanding the company's financial health and stability. - Assessing Market P...

  $101 (Avg Bid)
  $101 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá
  E-commerce React Native App Development 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of an experienced React Native developer to create an e-commerce app compatible with both iOS and Android platforms. The project is expected to: - Transform my existing design into a functioning - Implement necessary features and functionalities for a seamless shopping experience - Ensure smooth compatibility and performance on both iOS and Android Your primary responsibility in this project will be to bring my design to life, with a focus on delivering a high-quality e-commerce app that is efficient, user-friendly, and visually appealing. Experience with e-commerce app development, React Native, and the ability to work across multiple platforms is a must. You need to create a project from scratch You've to follow proper coding standards You need to implement ...

  $104 (Avg Bid)
  $104 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Broadband Internet Overhaul for Non-Profit 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a professional with proven experience in improving both physical infrastructure and performance of a broadband internet system. My non-profit organization needs: • Faster internet speeds • Increased bandwidth • Enhanced stability and reliability Improvements in physical infrastructure will entail: • Upgrading network cables • Installing new routers and switches • Expanding our coverage area The ideal consultant should have notable experience in network optimization, cabling, and hardware installation and configuration. A successful bid will show an understanding of the unique needs of non-profit organizations, with a sensible and effective action plan.

  $419 (Avg Bid)
  $419 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  Custom SIP Trunk Server Setup -- 3 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...server will be used for both voice calling and SMS messaging. Key Responsibilities: - Establishing a SIP trunk server with configurations optimized for Twilio - Implementing call management features like Call Recording, Call Forwarding, and Interactive Voice Response (IVR) - Ensuring seamless integration of both voice and SMS capabilities - Providing recommendations for server security and performance optimization Ideal Candidate: - Extensive experience with SIP trunking, particularly with Twilio - Proficiency in configuring and customizing SIP trunk servers - Proven track record in implementing call management features such as Call Recording, Call Forwarding, and IVR - Strong understanding of VoIP and telecommunication protocols - Familiarity with server security best practic...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I'm looking for an experienced animator to create a short, less than 10 seconds, animated video using our logo. The main purpose of this video will be for use in presentations. Key Project Details: - Animation Style: Cartoon. The video should be lighthearted, fun and engaging, suitable for a corporate presentation. - Duration: Less than 10 seconds. The video should be concise and to the point, making an impact in a short amount of time. - Usage: The primary use of the video is for presentations, so it should be of high enough quality to be displayed on a larger screen. Ideal Candidate: - Proven Experience: Demonstrated experience in creating animated logo videos, particularly in a cartoon style. - Creative Mindset: Ability to take a static logo and transform it into an engagi...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...States, delivering personalized instruction, providing academic support, and creating a nurturing environment. Strong time management, problem-solving, technical proficiency, and exceptional English communication skills are essential for success in this position. COMPENSATION AND BENEFITS -- Rs 200 per completed session-hour. Earn Rs 40,000+ per month based on volume and performance. -- Training, retention, and performance-based bonuses based on quality, volume, and peak hour coverage. -- Teach from home with a wide range of schedule options depending on student needs. -- International career opportunities with teaching pathways for professional growth. -- Experienced mentors provide guidance and support during work hours. -- Focus Edumatics will never require tutors to ...

  $591 (Avg Bid)
  $591 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...requirements: - Sales Strategies & Planning: - Conducting thorough market research and analysis to identify opportunities and risks. - Competitor analysis to develop strategies that differentiate us in the market. - Sales forecasting to set realistic targets and allocate resources efficiently. - Sales Team Management: - Tracking and managing the performance of our sales team using CRM software. - Utilizing spreadsheets for detailed performance metrics and analysis. - Integrating project management tools for streamlining our sales operations. Ideal candidates for this project should have: - Proven experience in sales strategy development, planning, and execution. - A strong background in sales team management. - Proficiency in CRM software, spreadsheets, ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Small Mechanism Design Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...calculations to be included. - CAD Model: The CAD model should be of intermediate complexity with multiple components and moderate detailing. - Concept Sketches: Creating detailed concept sketches which will guide the design process. - Materials & BOM: Selection of materials suitable for the mechanism and creating a Bill of Materials. - FEA: Performing Finite Element Analysis to evaluate the performance and structural integrity of the design. - Cost Analysis: Conduct a cost analysis to ensure the design is feasible within budget constraints. Ideal Candidate: - Extensive experience in mechanism design, particularly those designed for moving objects. - Proficiency in CAD with the ability to create detailed and accurate models, particularly of intermediate complexity. - Capabil...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled programmer to develop a high-speed web automation bot using C programming. The purpose of the bot is primarily web automation, specifically with the tasks of form filling and clicking. Key Requirements: - The bot needs to be capable of automating tasks like filling data and clicking buttons on websites. - It has to be developed using C programming language for optimal performance and speed. - The bot should be compatible with Windows operating system. - The chosen freelancer should have a solid understanding of web automation principles and best practices. - Ability to ensure high-speed functionality Ideal Skills & Experience: - Proficient in C programming, with a background in web automation. - Experience in creating bots that interact with web in...

  $320 (Avg Bid)
  $320 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...of a web application, I am seeking a proficient and astute software quality tester. My web application needs thorough testing to ensure top-notch performance and compatibility. Key project tasks: - Execution of performance testing: I require some clear-cut testing to be carried out, specifically focusing on response time, scalability, and load testing conditions. - Compatibility testing: You need to confirm the application's ability to run on different browsers and operating systems. Ideal skills for the job include: - Proven experience in software quality testing, particularly with web applications. - Knowledge of performance testing and compatibility testing methods. - Good eye for detail and outstanding problem-solving skills....

  $676 (Avg Bid)
  $676 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  ...mistakes over and over. Attention to detail. Common sense. This job will part-time as a test period, after that it will be full-time. First, there is a task I’ll give as a test. Payment for part-time during trial period: Fee: 250 USD Performance bonus: 50 USD (how many times you make mistakes, how much time it takes to do stuff, etc) Results bonus: 50 USD (how many of X, Y, and Z do you deliver successfully) Commissions: 100 to 300 (after the first month) If your work complies with my quality requirements, and you give more than asked, a 110% you’ll get performance and results bonuses each month. After a two-month period, your fee will increase to 350 (plus the same bonuses and comissions) Full-time fee is: 600 Plus bonuses and commissions too You can ...

  $380 (Avg Bid)
  $380 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  Back-end Development for Existing Website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a back-end developer to enhance the functionalities of an existing website. The goal is to introduce new features and improve the website's overall performance and user experience. The main tasks include: - Integrating user login and authentication systems in the website - Implementing database integration - Incorporating a payment processing system The website is currently built with Ruby, so proficiency in this language is highly preferred for this project.

  $1248 (Avg Bid)
  $1248 Giá đặt trung bình
  120 lượt đặt giá

  ...scheduling posts to keep my audience interested and coming back for more, increasing followers and being proactive with responses. We will provide all of the content. *Ad Campaigns* You will also be responsible for managing and creating our ad campaigns across these platforms. This includes monitoring performance, adjusting the campaigns to improve reach and engagement, and ensuring they are in line with the brand. *SEO and Analytics* A key part of this role is analyzing engagement and performance metrics. This data will be crucial in helping us understand what's working, what's not, and what we can adjust for better results. Experience in SEO would also be beneficial. The overall goal of this project is to increase brand awareness. In order to achieve this, I...

  $374 (Avg Bid)
  $374 Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá

  I own a logo right now and I require someone to augment it by adding the word 'Podcast'. Alongside that, I want to explore different color schemes for this updated ...adding the word 'Podcast'. Alongside that, I want to explore different color schemes for this updated logo. Specifically, I'm interested in vibrant colors that will infuse energy into the brand. Here's what I would value in a freelancer: - Proficiency in graphic design with a portfolio highlighting logo enhancement. - An innate understanding of how colors impact a brand's perception and performance. - An ability to translate words into visually compelling designs. Ultimately, I'm looking for someone who can add value to my existing logo, turning it into a colored, catchy de...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  79 lượt đặt giá
  Linux Server Performance Boost 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...few issues with my Linux-based server infrastructure. These issues include slow performance, frequent downtime, and security breaches. I am looking to prioritize speed optimization as a primary focus for improvement. Few Days Work - Maybe One Day. Key Tasks: - Identify bottlenecks that are causing slow performance - Implement solutions to enhance server performance - Recommendations on security and downtime prevention Ideal Freelancer: - Proven experience in Linux server infrastructure maintenance - Proficient in diagnosing and resolving issues related to server performance - Familiarity with security measures for server systems - Reliable professional with a track record of improving server performance and reducing downtime. Key Responsibili...

  $149 (Avg Bid)
  $149 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Custom Debian Linux Distribution Package 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...create a custom Debian Linux distribution with packages tailored specifically for server deployment. Key requirements for the project include: - Customization of Debian packages: The chosen candidate will be responsible for updating the existing packages, as well as making specific configuration changes to ensure they are well-suited to server deployment. This could involve optimizations for performance, security considerations, or other relevant configurations. Ideal Skills and Experience: - Expertise in Linux server deployment: A deep understanding of Linux distributions, particularly Debian, is essential for this role. Previous experience with building custom Linux distributions would be highly beneficial. - Package management and creation: Experience with Debian package ma...

  $338 (Avg Bid)
  NDA
  $338 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  AI Chat Development with Kotlin 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of an Android developer who can create an AI chat application using Kotlin. The project will require the following skills and experience: - Proficiency in Android development with Kotlin - Experience in integrating AI functionalities - Familiarity with AI Chat development - Ability to optimize for performance and scalability - Experiance in Audio/video calling - Knowledge of Firebase Database. -Chatting using Firebase. Please note that the target audience and specific features for the AI chat application are yet to be defined.

  $30825 (Avg Bid)
  $30825 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá