Postfix ubuntucông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  28,303 postfix ubuntu công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Personal Project : *Detail : ROS 2 and linux environment , using Lidar 2D or 3D , IMU sensor, Encoder , control BLDC motor by Can or serial *Working Skill : More experience about Linux (ubuntu) ,ROS , IOT, sensor driver, motor control, CAN & serial communication *Working method : Remote *PJ time : code design + actual test ~ 2 month (Not strict on time and able discuss) *Target : The robot can recognize the map and move smoothly * Expected cost : 500$ ~1000$

  $1498 (Avg Bid)
  $1498 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Mình có làm 1 cái tool bằng jhipster reactjs cần 1 bạn biết deploy hỗ trợ mình đẩy lên vps

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Hi all, Mình đang gặp lỗi không đăng nhập được trên ubuntu VPS qua SSH hoặc VNC, mặc dù mình đã đổi mật khẩu trên Control panel của nhà cung cấp. Bạn nào xử lý được liên hệ với mình nhé. Thank,

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Hi, Tôi có source code PHP Laravel đang chạy trên server ubuntu. Source code này hoạt động tốt trên server cũ nhưng khi qua server mới thì tôi không thể upload hình. Cần 1 freelancer chuyên về PHP Laravel giải quyết vấn đề này bằng teamviewer trong 1hr. Cảm ơn.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Tim người làm PHP Đã kết thúc left

  ...Phân tích và đưa ra các giải pháp kỹ thuật cho các dự án được giao. Tham gia xuyên suốt các công đoạn Phân tích, thiết kế, Phát triển và kiểm thử ứng dụng. Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý. III. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các dự án PHP (Laravel) Có kiến thức tốt về cơ sở dữ liệu Mysql Làm việc được với môi trường Centos/Redhat/Ubuntu Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có kinh nghiệm thực tiễn tương đương Thành thạo với HTML5, CSS, JavaScript và hiểu sâu về các...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Lập trình c++ trên ubuntu Đã kết thúc left

  Viết 1 chương trình c++ thực thi trên nền linux sử dụng thư viện opencv và v4l để phát hiện khuôn mặt (đặc trưng haar) và nhận dạng khuôn mặt (thuật toán lbph) bằng camera. Hiện tại đã có source phát hiện khuôn mặt chạy trên ubuntu và cần tích hợp code nhận dang khuôn mặt chạy trên rasperrian vào source

  $238 (Avg Bid)
  $238 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Xây dựng ứng dụng C++ Đã kết thúc left

  Phần mềm quản lý token, bằng C, C++ chạy trên các hệ điều hành Window, Ubuntu, MacOS.

  $1400 - $2800
  $1400 - $2800
  0 lượt đặt giá
  Project for Qi Q. Đã kết thúc left

  Hallo, mình tên là Sơn. Đang viết một phần mềm bằng QT trên Ubuntu và cross compiling cho Raspberry Pi. Mà nó báo lỗi không tìm ra thư viện libusb. Bạn có thể check cho mình lỗi đó được không. Và giá cả như thế nào nhắn mình nhé. Tks

  $30 - $30
  $30 - $30
  0 lượt đặt giá
  Project for Anh D. Đã kết thúc left

  Hallo, mình tên là Sơn. Đang viết một phần mềm bằng QT trên Ubuntu và cross compiling cho Raspberry Pi. Mà nó báo lỗi không tìm ra thư viện libusb. Bạn có thể check cho mình lỗi đó được không. Và giá cả như thế nào nhắn mình nhé. Tks

  $30 - $30
  $30 - $30
  0 lượt đặt giá
  Project for Jang D. Đã kết thúc left

  Hallo, mình tên là Sơn. Đang viết một phần mềm bằng QT trên Ubuntu và cross compiling cho Raspberry Pi. Mà nó báo lỗi không tìm ra thư viện libusb. Bạn có thể check cho mình lỗi đó được không. Và giá cả như thế nào nhắn mình nhé. Tks

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Cài đặt open Souce Web Đã kết thúc left

  Cài đặt opensouce web. Cài đặt opensouce web lên server. _ web php, yêu cầu biết PHP, Cassandra, Angular2, Nginx, Ubuntu, OpenSSL, RabbitMQ, Elasticsearch, Cordova, Neo4j, Elgg, Node.js, MongoDB, Redis, WebRTC, , TinyMCE, Ionic, Requirejs, OAuth, Apigen, Braintree. - Có file hướng dẫn cài đặt. - Hướng dẫn tô sử dụng và điều khiển web đó. - Tại Quận thủ đức càng tốt. - Làm việc nhanh xử lý ngay trong ngày.

  $144 (Avg Bid)
  $144 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  resolve dkim=unknow on yahoo 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hi, I am running a Postfix server along with 2 DNS servers. I had to change the the IP address of mail server. After changing the IP I got DNS entry updated including SPF. Everything is working fine but when I send a mail to yahoo it's going to spam and it shows "dkim=unknown". So this need to be resolved.

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...need to be able to access the Plesk dashboard to manage the site once it is launched. Here are the details of the project: Operating System: Ubuntu - The VPS should be set up using Ubuntu as the operating system. Plex Version: No, use the latest stable version - I don't have a specific version in mind, so I would like the freelancer to install the latest stable version of Plex. Maintenance: Initial setup only - I only require assistance with the initial setup of the web app on the VPS. Ongoing maintenance and support will not be needed. Ideal Skills and Experience: - Experience with VPS setup and configuration on Linux, specifically with Ubuntu. - Familiarity with Plex and its installation process. - Ability to provide clear instructions and documentation ...

  $181 (Avg Bid)
  $181 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I have a dedicated sever on hetzner with a 2tb drive which has become almost full. They have installed two additional 2tb drives. All drives are nvme. I need you to configure the drives so that the volume becomes 6tb. You can use raid or lvm. The only requirement is that I don’t lose any data. The machine is locked down to a bastion host which can only be accessed from my ip address. You’ll need to use some remote tool like teamviewer or anydesk. You’ll need to do this when I’m home which can be tonight (12 hrs from now) or tomorrow morning (24 hours from now)

  $43 / hr (Avg Bid)
  $43 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me set up a cron job on my Ubuntu cyberpanel to automatically renew my SSL certificate every 2.5 months. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of Ubuntu and cyberpanel - Experience with setting up cron jobs for SSL certificate renewal - Familiarity with SSL certificate installation and renewal processes - Attention to detail and the ability to ensure that the cron job is properly configured and functioning correctly.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  I am in need of a CodeIgniter and MySQL expert to fix broken pages/links on my Linux Ubuntu Server. Issues: - Broken links of some existing pages Functionalities: - Some functionalities are not working as expected due to broken links Preferred solutions: - Check Live Linux Server and fix the broken links Skills and experience required: - Proficient in CodeIgniter - Strong understanding of CI, PHP, MySQL, Linux Ubuntu - Experience in troubleshooting and fixing broken links and images - Familiarity with identifying and resolving functionality issues

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  143 lượt đặt giá
  Linux system specialist 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Specialist Skills and experience required: - Strong knowledge and expertise in Linux system installation and configuration - Proficiency in scripting and automation - Familiarity with various Linux distributions, including Ubuntu and CentOS - Ability to troubleshoot and maintain Linux systems - MQTT / Dooker Project Overview: We are seeking a Linux System Specialist to assist with the installation and configuration of our Linux systems. The ideal candidate will have experience in scripting and automation, and be familiar with various Linux distributions, including Ubuntu and CentOS. Tasks include: - Installing and configuring Linux systems / Dooker mqtt - Troubleshooting and maintaining Linux systems - Assisting with scripting and automation tasks The level of urge...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  ...the project details: Linux Distribution: Ubuntu Configuration Requirements: No specific configurations needed, standard configuration is fine. Server Maintenance: Only one-time setup is needed now. This server is used for development purposes. Ongoing maintenance might be required after 6 months (when development will be completed). Documentation: I want you to make video of how you are doing the installation, Also create some how-to videos such as 1. If the service is not running. How should I check it & fix it? 2. Where can I find the logs? 3. Commonly known errors & fixes for the same. Skills and Experience: - Experience in installing and configuring Keycloak and Jenkins - Proficiency in working with Linux servers, specifically Ubuntu - Familiarity wit...

  $227 (Avg Bid)
  $227 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can integrate Selenium into my existing project, which is already set up on an Ubuntu VM in Microsoft Azure. The project is a simple python project and I need assistance with automated testing using Selenium. Skills and experience required: - Proficiency in Docker, Kubernetes, and Jenkins (setup is already done but you need to fire up all three services they are currently inactive) - Experience with Selenium for automated testing - Basic knowledge of Python and handling Python projects

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Ubuntu Bash Scripts 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...do NOT reply to this Request. EXAMPLY: Install Ubuntu 22.04 run OS update run OS Upgrade -y Open standard ports Run install LAMP with all Modules needed: (at least PHP 8.1) Create DNS record () will provide PowerDNS database root user & password to check availability and register if available. create account on ISPConfig, DO NOT add DNS record to ISPConfig Upload WEBSITE .zip Extract into path of newly created account (example: home/ add mysql database to ISPConfig assign username and password. Change config file in home/ with database info JOB DONE! Upload WEBSITE .zip Extract into right path I am looking for a freelancer to help with my Ubuntu Bash Scripts project. Specific Tasks: - The

  $113 (Avg Bid)
  $113 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá
  ubuntu help 5 ngày left

  Project Title: Ubuntu Help Project Description: I am looking for someone to assist me with accessing a new PHP site on my Ubuntu system. Specific Issue: - I am experiencing difficulty in accessing the new PHP site on my Ubuntu system. Error Messages or Symptoms: - No specific error messages or symptoms have been encountered. Required Skills and Experience: - Familiarity with Ubuntu - Intermediate level of expertise in Ubuntu - Knowledge of PHP and web development Tasks: - Troubleshoot and resolve issues related to accessing the new PHP site on Ubuntu - Identify and resolve any compatibility issues that may be affecting the site's functionality - Optimize system performance to ensure smooth access to the PHP site Additional Information: ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Blockscout setup 5 ngày left

  I am using the Blockscout project I will provide access to a new AWS instance with Ubuntu 20 onto which I would like you install the project, configure the scripts and synch with a smaller chain such as Ethereum Classic. You will be expected top keep notes of the entire process so that I can follow on a separate instance and success in doing the same

  $493 (Avg Bid)
  $493 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  fedora server have postfix mail server which uses mail relay server to send email but Gmail are not going . Need expert who can deliver it . [Removed by Administration; Terms and Conditions : 13. Communication With Other Users]

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Install Odoo 17 Enterprise on latest version of Ubuntu hosted on Google Cloud based on the following steps. Step -1: Login to the Ubuntu server via SSH Step-2: Update Server Step-3: Secure Server Step-4: Install Packages and libraries Step-5: Setup Database Server Step-6: Create a system user Step-7: Get Odoo17 community from git Step-8:Install Required Python Packages Step-9:Install Wkhtmltopdf Step-10:Setup Conf file Step-11:Odoo service file Step-12:Run & test Odoo17 community Step-13: Install Odoo 17 Enterprise package You will be provided SSH access to perform the above tasks My expectation are 1- odoo 17 will be available on the specified URL 2- able to login to odoo admin dashboard 3- odoo enterprise module is installed

  $66 (Avg Bid)
  $66 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Setup Vagrant box using Docker on MacOS 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We want to run two Vagrant boxes using Docker on a Mac. Vagrant ssh needs to allow the user on the host machine to log onto the vagrant box. This works on Ubuntu but not on MacOS because MacOS handles the virtual networking with Docker differently. Some links that will give you context: 1) @lailadahi/getting-around-dockers-host-network-limitation-on-mac-9e4e6bfee44b 2) Full details for the project can be found in this repository along with the relevant config files. There is no custom code - these are all standard components that should work together off the shelf: 1) We want somebody to get this setup working

  $214 (Avg Bid)
  $214 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Server Configuration for App 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Need Website server configured, control panel is webuzo, on Ubuntu server. need mongo db deploy and back-up configuration along with domain name configured for app. Server has one php app running on it.

  $75 (Avg Bid)
  $75 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  Install froxlor in ubuntu 20.04 -- 2 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need someone to install the latest stable version of Froxlor on my Ubuntu 20.04 server. I will provide specific configuration details for Froxlor. Additionally, I have some specific requirements and tasks that need to be completed after the installation. Skills and experience required for this job: - Proficiency in Ubuntu 20.04 server administration - Experience with installing and configuring Froxlor - Ability to follow specific configuration instructions - Knowledge of server security and best practices

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Hi NCS Pvt Ltd, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $7 (Avg Bid)
  $7 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...Needed My Goals 1) cron job CLI sync of Samba 4 LDAP (AD) and Vaultwarden users / groups. 2) smtp configured via CLI so email sent to invite new users upon successful sync We are setting up Vaultwarden, an opensource variant of Bitwarden on a test server. Our need is to determine how to connect to our LDAP environment using Directory Connector but using only CLI tools. Our environment is: * Ubuntu Server 22.04 * Vaultwarden (an opensource variant of Bitwarden) * Samba 4 (works as Active Directory domain controller) * Our server is publicaly accessible with DNS provided by Cloudflare. * The software has been installed so all commands only run under a specific user and not root. We have succeeded in installing Vaultwarden * Vaultwarden comes up properly at its web interfac...

  $572 (Avg Bid)
  $572 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me fix an SSH issue on my ubuntu server. I am receiving a "Connection refused" error message when trying to access the site via SSH. The site is hosted on digitalocean Shared Hosting server. I haven't made any recent changes to the site or server settings. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with SSH troubleshooting and server administration - Familiarity with Shared Hosting environments - Ability to diagnose and resolve SSH connection issues - Attention to detail and ability to work efficiently to resolve the problem

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Hello, I want a tutorial in the form of videos for the installation of the ELK file under Ubuntu, the tutorial will be in the form of several videos (creean recirder + audio explaining) which do not exceed a total of 90 minutes, each video must be at most 10 minutes and each video demonstrates and details each step of the installation, for example the preparation of the environment (java, pckages update) the videos must be of very good quality (1920 x 1080) and must explain the installation. a small short introductory video must be added at the beginning and a small example of reading a log file, please give me your suggestions regarding the tutorial plan the least cost will be chosen

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  (PRIVATE JOB DO NOT APPLY) I am looking for a developer with intermediate knowledge of Ubuntu Core to work on my project. The main focus of this project is Ubuntu Core development, including custom kernel development, application development, and security enhancements. .

  $113 (Avg Bid)
  $113 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  ...feasibility of scrapy-redis. Project: Leverage scrapy-redis to scrape keywords from an e-commerce website. 1) read DB table to create inputs for scrapy-redis spider 2) distribute inputs through scrap-redis infrastructure 3) output scrapy results to DB You will be provided a current working version of a scrapy spider in python3.x. You will need to install / configure scrapy-redis on test ubuntu server. You will access existing DB table to construct inputs for scrapy-redis. You will output spider results to new database table. You will fully document the steps needed to modify/congfigure existing spider to work with scrapy-redis. Please do not apply if you are not familiar with scrapy-redis and its implementation. I am looking for someone I can converse with and learn the...

  $550 (Avg Bid)
  $550 Giá đặt trung bình
  85 lượt đặt giá

  ...help me install Linux/Ubuntu on my Windows 11 PC so that I can dual boot between the two operating systems. Skills and experience required: - Experience with installing and configuring Linux/Ubuntu on a Windows PC - Knowledge of dual booting systems - Familiarity with partitioning and managing storage on a PC Specific requirements: - The freelancer should be able to install Linux/Ubuntu on my PC and set up the dual boot functionality. - I am starting a boot camp that will be using Linux/Ubuntu, so the freelancer should be able to ensure that the necessary tasks and applications required for the boot camp are properly set up and functioning on the Linux/Ubuntu system. PC specifications: - The PC has a storage capacity of 4TB. If you have experience...

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  ...configuration: I need someone who can efficiently set up and configure my Linux VPS server to ensure optimal performance and functionality. - Linux distribution preference: I prefer using Ubuntu as my Linux distribution for this project. - Specific software setup: I have specific software in mind that needs to be set up on the server. Therefore, I am seeking a freelancer who has experience in installing and configuring specific software applications on Linux servers. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge of Linux server setup and configuration, specifically with Ubuntu. - Experience in managing security and firewall settings for Linux servers. - Proficiency in performance optimization techniques for Linux VPS servers. - Familiarity wit...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I have a running AWS Lightsail instance with Ubuntu 22.04 (LTS). We installed some web applications on this server which are working perfectly without any issues in the performance or response. We are having following difficulties with these instances 1. Unable to set Cron Job 2. Unable to set auto update

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...Enterprise Linux, and install compatible with panel check url: ......................................... 2/ vm install (os ??) cyber panel cyberpanel control .................................................. .......... 3/ vm ubuntu server and config ip, and install nexcloud with domain name, complete and secure configuration, and add smpt messaging service and with IA config AND SSL, French language add. ............ STREAMING LIVE CREATE VM UBUNTU LTS 22 .04 4/ vm; creation of a vps for defusion of live video (webrtc or other ????Nginx + RTMP?????, from a phone or computer or other, I ask you which solutions are the best. demerge from one or more of my websites nextcloud I would like to decide for myself how much space I allocate

  $118 (Avg Bid)
  $118 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  AnyDesk error on Ubuntu 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  when trying to connect, gives this error display_server_not_supported Problem appeared randomly, no update or change performed

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled professional to install and implement KeyCloak on my Ubuntu LTS20.02 system. The ideal candidate for this project should have experience with KeyCloak and Ubuntu, as well as expertise in manual installation. Preferred KeyCloak Version: Latest Stable Version Preferred Method of Installation: Manual Installation Additional Configuration Required: Yes, I need help with configuration. Skills and Experience: - Proficiency in KeyCloak installation and implementation - In-depth knowledge of Ubuntu LTS20.02 - Experience with manual installation of KeyCloak - Ability to provide assistance with configuration and setup

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Instalar Nextcloud aio en Ubuntu 4 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Unstalar Nexcloud AIO en sistema Ubunto

  $146 (Avg Bid)
  $146 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Validate my positioning in ROS 3 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We have a ROS navigation application running with a real robot. We are using ubuntu 20 and ros noetic. The positioning is good and we are using amcl and ekf. However sometimes due to a lack of communication with lidar or other issues, the positioning gets lost. We want you to develop a way of knowing that the positioning is not good. Ideally we would like to have a 'quality' variable that tells us how accurate or how much confidence we have on the actual positioning. Maybe you could use ICP or any other algorithm you know. Let me know if you need any more details.

  $768 (Avg Bid)
  $768 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking fo...the checkout process according to specific requirements Project Scope: - Integrate the Cybersource Payment gateway on an existing Yii 1.1 project - Implement custom checkout process as per our specifications We have a delivery platform that we would like to integrate Credit Card payment through, it is called CyberSource. Our platform is built in Yii 1.1 with Apachi 2.4 and Hosted on Amazon on Ubuntu . What is needed is the following 1 - Add Cyversource to the current payment plugins 2- Chnage related APIs to reflect the Payment type 3- Make the Mobile Hosted Checkout page and related APIs 4- Reflect Payment types on Admin Dahsboard and Merchnat Portal 5- Alter Reports to reflect New Pyament type 6- Add Delivery Fees to Drivers Wallet and Fix statement for...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá

  Linux Server Backup and Migration Backing up my entire Linux server and migrating it to a new server. Requirements: - Expertise in Linux server administration and backup procedures - Experience with Ubuntu server - Knowledge of server migration processes - Familiarity with data backup and restoration techniques Tasks: 1. Perform a full server backup to ensure all data and configurations are preserved. 2. Assist in setting up a new server for migration. 3. Migrate the backed up data to the new server, ensuring all configurations and settings are properly transferred. 4. Test the migrated server to ensure everything is functioning correctly.

  $49 (Avg Bid)
  $49 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer who can help me connect different devices to Zabbix. The devices that need to be connected include: - Windows Device - Linux Ubuntu - Palo Alto The services that I want to use for the connection are SNMPV2. Specific configurations are required for the connected devices. Ideally, the freelancer should have experience with: - Zabbix - Connecting devices to Zabbix - Configuring SNMPV2 Please provide examples of similar projects you have completed in the past.

  $60 (Avg Bid)
  $60 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am looking for experienced consultation for my Ubuntu server in an ESXi environment. The goal of this project is to optimize server resources. Unfortunately, there are some technical issues that I am encountering, so I am looking for intermediate-level expertise to resolve these issues. The ideal candidate will be an expert in Ubuntu and ESXi servers who can provide insight into how to best optimize my server resources, diagnose any current or potential future problems, and make any necessary changes to improve server performance and enhance network security. Using Ubuntu Server with samba for file sharing. Allotted 5TB to the server for storage but when adding files to the storage it eats up resources outside of the allotted 5TB in ESXI and runs out of storage spa...

  $43 (Avg Bid)
  $43 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  DC2- Tasks 1,2 Đã kết thúc left

  We are looking for Professional and Experienced Teams in Laravel. Selected teams are expected to be having previous experience in development of: 1. Stock and Warehou...Laravel. Selected teams are expected to be having previous experience in development of: 1. Stock and Warehouse modules/systems 2. Billing / Invoicing 3. Reporting Also Selected teams are expected to be having previous experience in the following areas: 4. Git source code management pricinples 5. Working with team of developers unders same project with Git principles 6. MySQL deep knowledge 7. Linux Ubuntu Serever environment 8. Laravel Please do not bid if you are not having full experience as listed above! For those who will be selected will have an opportunity to work for long term support and developement of ou...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Were trying to install the Windows IOT / Ubuntu. However we're using SQL server, and would like to ensure we can hire a specialist which can assist us on installation remotely for both. Ubuntu must be capable of running Microsoft SQL server. The next step is once this is installed we want to ensure singleton or single application runs on the OS. Only launching our application. We only require this service for the day.

  $230 (Avg Bid)
  $230 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me fix the mail server on my AWS Ubuntu (Postfix) to allow me to send emails. Specific requirements for the project include: - Fixing the issue that is preventing me from sending emails. - Troubleshooting and identifying the root cause of the problem. - Implementing the necessary changes or configurations to ensure the mail server is functioning properly. - Testing the mail server to confirm that it is now able to send emails successfully. - test it with a python script that i have Ideal skills and experience for the job: - Strong knowledge and experience with Ubuntu and Postfix. - Expertise in troubleshooting and resolving mail server issues. - Familiarity with email protocols and configurations. - Attention to de...

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Fix Postfix 1 ngày left

  Hi Saira Arif M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced freelancer who can help me install Sendmail, Postfix, Power MTA (PMTA), and Roundcube Webmail on my CentOS VPS. The installation needs to be secure and optimized. I have root access to my VPS. Skills and Experience: - Experience with VPS administration and installation of mail servers - Proficiency in CentOS and Linux operating systems - Knowledge of Sendmail, Postfix, Power MTA (PMTA), and Roundcube Webmail - Familiarity with securing and optimizing server installations

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá