Private equitycông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  195,405 private equity công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Mình có 1 trang web, 1 Fan Page và 1 Private Group facebook. Mình muốn tìm giải pháp để tăng member cho Group. Hiện có 1 Group khác có hơn 50k members, Group này không phải là Group cạnh tranh mà la Group độc lập, truoc het mình muốn 50k members này vào Group mình càng nhiều càng tốt. Trước hết là có thể lấy members từ Group trên, sau đó là các giải pháp khác. Mục đích cuối cùng là tăng member thực cho Private Group.

  $284 (Avg Bid)
  $284 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Mình có 1 trang web, 1 Fan Page và 1 Private Group facebook. Mình muốn tìm giải pháp để tăng member cho Group. Hiện có 1 Group khác có hơn 50k members, Group này không phải là Group cạnh tranh mà la Group độc lập, truoc het mình muốn 50k members này vào Group mình càng nhiều càng tốt. Trước hết là có thể lấy members từ Group trên, sau đó là các giải pháp khác. Mục đích cuối cùng là tăng member thực cho Private Group.

  $10 - $31
  $10 - $31
  0 lượt đặt giá
  SEO thị trường Australia Đã kết thúc left

  Tư vấn SEO tổng thể cho dự án Private Social Network của Australia. Hợp tác dưới hình thức CTV & ký bảo mật thông tin NDA

  $1598 (Avg Bid)
  $1598 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  ...tạo webhook và API rõ ràng chi tiết - Cài đặt webhook - Cài đặt Facebook app theo hướng dẫn để gửi API: Chỉ gửi API để send messenge template, ko sử dụng tất cả API do Facebook cấp Tài liệu: Sử dụng: Webview, template button, Private replies 2. Tạo chrome extention (hoặc đề xuất cái khác) để gọi API web server <=> Facebook messenger đã tạo ở phần 1 - Tạo các trường để nhân viên điền vào => gọi API theo các trường nhân viên điền - Nút setting để cấu hình cho admin => call API theo cấu hình định admin định sẵn

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Phần mềm sẽ có ô nhập tài khoản Telegram để đăng nhập tài khoản, ô điền thông tin kênh, và ô đặt tên file. Nút "Bắt đầu" để phần mềm hoạt động. Phần mềm sẽ chạy liên tục và khi có tin nhắn mới trong kênh, phần mềm sẽ copy và dán nội dung tin nhắn vào file có tên (đặt theo ô đặt tên file) rồi lưu file lại, (nếu chưa có file thì phần mềm sẽ tạo file này và làm các công việc vừa kể). File này sẽ nằm chung với thư mục file phần mềm. Có thể copy file phần mềm vào 1 thư mục khác để chạy nhiều phần mềm cùng một lúc để lưu tin nhắn ở các kênh kh&...

  $136 (Avg Bid)
  $136 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Cần code và hỗ trợ Trang chủ, tài khoản, trang tải game online private

  $1347 (Avg Bid)
  $1347 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  $33 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  $33 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for ggolggoli815 Đã kết thúc left

  Hi ggolggoli815, Tôi đang có dự án tạo App Android & IOS. dữ liệu sẽ lấy từ webportal. Chi tiết thêm tôi sẽ trao đổi private với bạn. Thanks.

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Finde the product (research) Đã kết thúc left

  I need someon whoo Will make a research or find a product on the market for me. I need a micro gps trucker, which can be attached to a pigeon leg so small waigt max 15grams, for my studies of pigeons, the battery must resist for 3 day. so i need a micrko gps trucker who Will show me on the app on the real time the exsact location where the bird is. IF THIS ALREDY EXSIST ON THE MARKET i nee...the bird is. IF THIS ALREDY EXSIST ON THE MARKET i need a price and a supllyer for big qutities of micro truckers or if isnt jet on the market. I need a research who should built this mikro trucker for me and for how much, so find me a suplier to who Will produce it. TIME TO do until 4.4.2015- that you have time to contact the suplier. Money for the reserch 15 usd(exact result i Will tellyu on pr...

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Private Project 1 Đã kết thúc left

  Chào Tuấn, Mình có thể nói chuyện trên skype về Perl skill của bạn k ??? Add mình nhé :

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Private project for FL VietNam Đã kết thúc left

  Tôi cần 1 FL VietNam cho 2 giờ làm việc, giúp tôi giải quyết một số công việc liên quan đồ họa, css, javascript. Bạn hãy cho tôi biết, bạn có thể giúp tôi. Và hãy chắc chắn, tôi cần nhỏ hơn 2 giờ làm việc, thank!

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  private project Đã kết thúc left

  Ping minh neu khi ban onlinenPing minh neu khi ban onlinenPing minh neu khi ban onlinenPing minh neu khi ban onlinenPing minh neu khi ban online

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I would like to re-design and upgrade my WordPress website - www.yogainbandon.com. The things that I would like to improve and include on my website are: 1. Update and modernise current layout of the website, with content to remain same, 2. Create customer private login section of the website with video library only accessible to registered members, 3. Set up an Opt-in pop-ups for a newsletter signup and a downloadable lead magnet, 4. Create an embedded registration form for weekly classes that automatically updates every week, sends confirmation emails to registered students and to teacher 5. Set up automated email campaigns for existing subscribers 6. Set up automated email campaign for new subscribers 7. Set up an option for accepting online payments in the background but not ...

  $553 (Avg Bid)
  $553 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá
  Trophy icon Design of packaging 6 ngày left

  ...The central thing about the design is not that the logo is large, but that the different names of the meat products are clearly visible. I will also attach what some of our colleagues look like to give more feel. We do not want to imitate anyone but create our own unique design. It is important that the design fits within grocery retail as well, as we sell our products directly to consumers and private individuals. I will provide all the necessary information for the design. The packaging must be medium-sized and rectangular in shape. Ideal skills and experience: - Experience in packaging design for food and beverage products - Knowledge of graphic design and branding - Ability to create visually appealing and functional packaging designs - Attention to detail and ability to fo...

  $200 (Avg Bid)
  Nổi bật Bảo đảm Niêm phong
  $200
  22 bài tham dự

  I am seeking a highly skilled and informed professional who can assist in sourcing exceptional blank clothing manufacturers. This project is centered around finding manufacturers that provide not only superior quality clothing but also excel in private labeling and dropshipping services. Key Requirements: Product Quality: Essential focus on manufacturers known for their high-quality blank clothing. Attention to fabric, stitching, and overall craftsmanship is a must. Private Labeling Services: The manufacturer should offer comprehensive private labeling options, including: Digital Printing: Advanced digital print techniques for vibrant and long-lasting designs. Flocking: Capability for adding textured designs. Embroidery: High-quality embroidery for detailed designs...

  $75 (Avg Bid)
  $75 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  AGRIBUSINESS APPLICATION -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...tutorials on modern farming techniques. - Educational modules for users to enhance their agricultural knowledge. 8. **Local Events:** - Calendar of agricultural events, workshops, and farmer's markets. - Users can RSVP and network with fellow farmers. 9. **Community Building:** - User profiles showcasing farming achievements, expertise, and contributions. - Direct messaging for private consultations and collaboration. 10. **Donate Features:** - **Seed Donation:** - Users can donate seeds to fellow farmers or community projects. - Track the impact of donated seeds through user feedback. - **Equipment Sharing:** - Farmers can list unused equipment for temporary sharing. - Borrowers can request and return equipment within the a...

  $550 (Avg Bid)
  $550 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  ...with a private bathroom and access to the terrace. • 1 bedroom with a private bathroom and access to the terrace. C) 3x 20 Feet containers between the two 40 Feet containers for entrance, • staircase to the 1st floor • space for technical facilities • kitchen • living room with access to the terrace • At the end of the building, a large terrace with a small water feature and forest view. Upper Floor: A) 2x 20 Feet containers on the left and right exterior, placed on the 40 Feet containers. • 2 bedrooms, each with a private bathroom and access to their own terrace over the 40-Feet containers. • A Yakuzza on each terrace. • Solar panels on the roof. B) 2x 20 Feet containers between the two 20 Feet containers for staircase...

  $101 (Avg Bid)
  $101 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Trophy icon Logo Design - 02/12/2023 06:15 EST 2 ngày left

  Title: Logo Design for IT service Based Company Project Description: I am looking for a talented designer to create a modern logo for my business. Attached is the logo sample and concept we are looking for. Requirements: - The name of my business is [Axiomen Tech Solutions Private Limited]. - I prefer a modern style logo that reflects the contemporary nature of my business name Axiomen. - I have specific colors in mind for the logo design Blue and Black. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in logo design, with a portfolio showcasing modern logo designs. - Ability to capture the essence of a business and translate it into a visually appealing logo. - Experience working with clients who have specific color preferences. - Excellent communication skills to understand ...

  $30 (Avg Bid)
  $30
  161 bài tham dự

  ...properties, with multiple tenants in each and customizable statements, as each property is owned by a different entity and therefore different logos, etc. - The software should be able to generate financial reports, and statements. - The software should be able to automate monthly billing items, and should remain fully editable by admins. In addition to the rental software, I would also like to have a private mobile app that can be used to operate the software remotely. The app should be compatible with Android devices. Key features for the mobile app: - Ability to access and manage rental transactions on the go. - Real-time updates. - Integration with the rental software for seamless data synchronization. I would prefer to receive project updates via email, as it is the most ...

  $566 (Avg Bid)
  $566 Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me open a local corporate bank account in India for my business. Business Entity: Private Limited Company Preferred Bank: No, I am open to any bank Level of Banking Services: Basic Skills and Experience: - Experience in corporate banking in India - Knowledge of the banking requirements and procedures for opening a corporate bank account - Familiarity with different banks in India and their account opening processes - Ability to provide recommendations for suitable banks based on my business needs - Excellent communication and negotiation skills to liaise with banks and complete the account opening process efficiently

  $864 (Avg Bid)
  $864 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled landscaper to help transform my small backyard in an "L" shape into a private oasis. The ideal candidate will have experience in designing and implementing privacy plants, creating steps to a backyard sliding door, and creating a seating area with a small bar and kitchen, as well as a spa. Although I have a rough idea of what I want, I am open to suggestions and creative input from the landscaper. The backyard is less than 500 sq ft, so the ability to maximize space and create a functional and aesthetically pleasing design is essential.

  $232 (Avg Bid)
  $232 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  **NO OR LIMITED EXPERIENCE IS OK - FEEL FREE TO APPLY. DO NOT USE GENERIC BID TEXT (NO COPY PASTING)*** Role is perfect for motivated and learning individuals who are eager for feedback and want to grow skills. Duration is 30 days internship. Those who surpass expectations will receive a serious offer to stay on team with better compensation. Sample tasks and responsibilities include, and are NOT limited to: 1. Research key topics or areas of interest and presenting options for the next steps. -> googling 2. Executing next steps and promptly executing action items from discussions. -> take instructions and act fast 3. Propose options from research as requested -> more googling 4. Be able to advise proactively on details including step by step documents where needed -> ...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  **NO OR LIMITED EXPERIENCE IS OK - FEEL FREE TO APPLY. DO NOT USE GENERIC BID TEXT (NO COPY PASTING)*** Role is perfect for motivated and learning individuals who are eager for feedback and want to grow skills. Duration is 30 days internship. Those who surpass expectations will receive a serious offer to stay on team with better compensation. Sample tasks and responsibilities include, and are NOT limited to: 1. Research key topics or areas of interest and presenting options for the next steps. -> googling 2. Executing next steps and promptly executing action items from discussions. -> take instructions and act fast 3. Propose options from research as requested -> more googling 4. Be able to advise proactively on details including step by step documents where needed -> ...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I am seeking a s...Introduction: The objective of this project is to enhance the overall quality and maintainability of the codebase. These C files are part of an embedded device that uses an 8051. Scope: While I estimate this to be a roughly 2-hour project, the actual time may vary based on code complexity. Please bid accordingly. Deliverable Submission: I can provide you with a shared Dropbox folder, or access to a private repository on Github, whichever you think is most appropriate. Experience and Preferences: Experience with the Keil C51 compiler is not required, but detailing the depth of your experience with Keil C51 will push you to the top of the list as we are currently considering some code enhancements. I look forward to reviewing your proposal. Best regards, Smart...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  Private School Application for Middle School Boys Skills Required: - Strong writing and editing skills - Knowledge of the private school application process - Familiarity with the specific schools on the client's list - Ability to work with tight deadlines Project Details: - The client is seeking assistance with the private school application process for their middle school-aged boys. - They have a list of specific schools they are interested in applying to. - The application process for each school requires the submission of 10 shorter essays. - The ideal freelancer will have experience in crafting compelling essays for private school applications and will be familiar with the specific schools on the client's list. - The freelancer should have excel...

  $355 (Avg Bid)
  $355 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer to create a medical website for our group of physicians. The ideal candidate will have experience in designing and developing websites for the healthcare industry. Specific features needed for the website include: - A patient portal for secure messaging, allowing patients to communicate with their physicians in a safe and private manner. - The ability for patients to book appointments online, providing convenience and ease of use. - An online payment system, allowing patients to make payments for services rendered. While I have some content already, I do require assistance with content creation to ensure that it is professional and engaging. In terms of design aesthetic, I envision a creative and vibrant website that stands out from the c...

  $513 (Avg Bid)
  $513 Giá đặt trung bình
  106 lượt đặt giá

  CSS and Javascript developer needed to help embed a chat widget in a website. Need to be able to write JS code to embed widget; Widget should open when clicking on it and should clode when clicking on the icon again More requirements to be send in private message Potential for long term work

  $74 (Avg Bid)
  $74 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  Our 2-person team at a private family foundation is in need of an administrative assistant to help manage administrative tasks on a weekly contracted basis, for 10 or fewer hours per week. Specifically, we need assistance with filing, grant and invoice tracking, drafting of meeting notes and minutes, website and software date updates, occasional event planning and coordination, some financial operations, HR admin support and possibly travel booking. Previous experience in an administrative capacity is beneficial for the position. This individual must have great attention to detail, be highly organized, and comfortable following up with executives on items as needed. We are looking for someone reliable who can increase efficiency for the foundation team and the nonprofit partners we ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to automate a process that grants temporary access to private YouTube videos for a specified duration. After the specified duration, the access should be automatically revoked. Desired Outcome: - Grant temporary access to private YouTube videos - Automatically revoke access after a specified duration Preferred Programming Language: No preference Expected Duration for Temporary Access: Less than a day Skills and Experience: - Strong programming skills in Python or JavaScript - Experience with YouTube API and video access management - Familiarity with automation tools and techniques - Attention to detail and ability to meet deadlines Please provide examples of previous similar projects and your proposed approach to automate this process effect...

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  ...Communication and Collaboration: - Incorporate real-time communication features such as video calls, messaging, transcriptions or chat to facilitate coaching sessions between individuals and coaches (IMP: Ok to use external automatic links to zoom calls) - Enable HR managers to have communication channels with coaches to discuss employee progress and organizational goals. - Ensure secure and private communication channels to protect sensitive information. 7. Goal Setting and Progress Tracking: - Allow individuals, coaches, and HR managers to set specific goals and track progress over time. - Provide tools or features to help users establish action plans, measure achievements, and monitor overall progress. 8. Payment Integration: - Integrate a secure payment ga...

  $2947 (Avg Bid)
  $2947 Giá đặt trung bình
  109 lượt đặt giá
  Load speed optimize core php ADULT site 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need help optimising loading a core PHP website containing adult content. Please send me a private message for a link to the site. I'm looking g forward to seeing your offers.

  $165 (Avg Bid)
  $165 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá
  Website UI/UX 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Need a web design for an AI chat assistant web interface for mechanics. Details in private

  $195 (Avg Bid)
  $195 Giá đặt trung bình
  112 lượt đặt giá
  Need a web design 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Need a web design for an AI chat assistant web interface for mechanics. Details in private

  $177 (Avg Bid)
  $177 Giá đặt trung bình
  100 lượt đặt giá
  PRIVATE milo's D 5 ngày left

  My company is looking to create a Xero web app that will meet the needs of up to 50 users, and provide powerful invoicing and billing functionality. We are also looking for integrations with other software or services to extend the range of features offered by this app. With this in mind, we require detailed information on the possibilities for such an app, with in-depth quotes and a breakdown of costs.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  I am developing a wp website for a retirement community. The website is private and content can only be seen (other than the footer) after they have registered and been approved via email. The Theme I am using is Kleo (child theme) with incorporated BuddyPress and other plugins. The site is . If you click on the 'Register' on that page you get two error messages before you even get to fill the form in (as in the attached file). Then once the form is filled in the response is as in error2.jpg. As The BP registration has to be that applications are manually vetted and approved the response needs to be altered to something more appropriate e.g. Thank you for your application. It will be reviewed shortly and you will be advised by email if it has been Accepted or Rejected. ...

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  **NO OR LIMITED EXPERIENCE IS OK - FEEL FREE TO APPLY. DO NOT USE GENERIC BID TEXT (NO COPY PASTING)*** Role is perfect for motivated and learning individuals who are eager for feedback and want to grow skills. Duration is 30 days internship. Those who surpass expectations will receive a serious offer to stay on team with better compensation. Sample tasks and responsibilities include, and are NOT limited to: 1. Research key topics or areas of interest and presenting options for the next steps. -> googling 2. Executing next steps and promptly executing action items from discussions. -> take instructions and act fast 3. Propose options from research as requested -> more googling 4. Be able to advise proactively on details including step by step documents where needed -> ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  I am trying to insert date for a new entry and to show a date for any updates in another cell. I have a VBA code but it will not run in the spreadsheet. New entries shall place the entry date in column L (DateEntered) and Column M (DateUpdated). Any future updates shall put Updated Date in the DateUpdated cell. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) ' Code to put the date of the latest update following a change Dim myTableRange As Range Dim myDateTimeRange As Range Dim myUpdatedRange As Range Set myTableRange = Range("A2:K20") If Intersect(Target, myTableRange) Is Nothing Then Exit Sub Set myDateTimeRange = Range("L" & ) Set myUpdatedRange = Range("M" & ) If = "" Then = Now End If my...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Project Title: Perform 3 songs at a birthday party at a villa in Canggu Genre: Pop Specific Song Requests: Yes, I have a list Special Requirements: No, I trust the performer's discretion Skills and Experience: - Proficiency in performing pop songs - Ability to learn and play specific songs from a provided list - Experience in performing at private events and parties - Strong stage presence and ability to engage with the audience - Ability to adapt and make suitable song choices based on the event atmosphere - Reliable and punctual with a professional approach to the performance Additional Information: - The performance will take place at a villa in Canggu for a birthday party. - The performer will be required to perform 3 songs. - The genre of music ...

  $30 - $250
  Địa phương
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  Hello! I have a running portal with focus on offerwalls it has a working registration, user management and offerwall integration. I need following changes/additions: 1) E-Mail setup (via laravel functions smtp) a) E-Mail verification at registration. I have a custom registration so y...notifications. a) when user register he has a small notification icon on the left side, at this place people should get notifications shown. b) I need following notifications: "Welcome, please verify your email" c) notification "You have verified your email address." you receive access to our test environment. I need people who can start asap and please let me know how much effort you estimate! Private message me and I share you the portal URL if you want to have a look for ...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr Giá đặt trung bình
  90 lượt đặt giá
  Party Comunication Flyers 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a talented designer to create communication flyers for my private night party. Theme: Private Night Party Design Preferences: - I will provide specific colors and design details for the flyers. Brief: The party theme is based on a HTTP code 403(you may search on the web for it), the main reason is because the people attending are mainly IT guys and the concept behind it's meaning. Find attached an example of the concept. Quantity: - I need 4-7 flyers in total. Ideal Skills and Experience: - Proficient in graphic design software - Experience in creating eye-catching and engaging flyers - Ability to work with provided design preferences - Strong attention to detail - Excellent communication skills to ensure the flyers meet my requirements.

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  132 lượt đặt giá
  I NEED PROFESSIONAL AMAZON VIRTUAL ASSITANT 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...(MPL) and Private Label (PL) strategies. The ideal candidate will have a proven track record of success in optimizing product listings, managing inventory, and implementing effective MPL and PL initiatives to drive sales and enhance the overall customer experience on the Amazon platform. Multi-Channel Fulfillment (MPL): Develop and execute strategies for Multi-Channel Fulfillment to optimize order fulfillment and delivery processes. Coordinate inventory levels across various channels to ensure efficient order processing. Analyze and improve MPL performance metrics, such as shipping times and costs. Private Label (PL) Management: Oversee the end-to-end process of bringing private label products to the Amazon marketplace. Conduct market research to identify opport...

  $247 (Avg Bid)
  $247 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  ...US law schools). Your application must include your law school and state of bar admission or it will be ignored. About the Project At TrueLaw, we're reshaping the interface between law and technology. We stand at the crossroads of legal expertise and cutting-edge AI, enabling law firms to construct bespoke Large Legal Language Model (LLLM) applications tailored to their distinct workflows and private data. Founded by a team of ex-AI leads and lawyers from Google, Apple, Microsoft and Harvard Law, our mission is to reinvent the relationship between law and technology. Description: We are seeking experienced legal professionals to help us in evaluating and refining the responses generated by our proprietary Large Language Model (LLM). This project involves a detailed analysi...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  We will receive 3 guest posts with dofollow backlinks on websites with organic traffic (preferably in the tourism sector) with extension. The articles will be written and delivered by us. It is 500-600 words long. We want 2 dofollow link outputs with keywords in each article. You can send the website URLs where you will publish the guest post via private message. If necessary, please do not bid if you are thinking of bidding too high. will not be taken into account.

  $57 (Avg Bid)
  $57 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  IPTV App Android + iOS for all devices -- 2 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...that i dont have to keep updating everyones apk files ? backup file such as json or some file that saves dada for the app those profiles that can be saved downloaded and loaded like the way it is on the stb emu app for backup if you can help please get in touch thanks NDA Freelancers must sign a non-discloure agreement to work on my project. Freelancer agree to keep details discussed through private messages and files confidential - IP AGREEMENT I need ownership which will require the freelancer to sign an intellectual property (IP Agreement. This will prove all the work belongs to me....

  $1178 (Avg Bid)
  $1178 Giá đặt trung bình
  64 lượt đặt giá

  ...room, kitchens, gym, toilets (see photo 2.3). If possible to have a floor. The creation of sequels should be considered. 20m3 truck access must be provided to the rear of the kitchen. Access not visible to residents The 300 m2 spa must be able to accommodate the following facilities inside: 2 massage rooms for 2 people, swimming pool, Kneipp basins, hay sauna, salt crystal sauna, Jacuzzi in a private room, reversing bucket shower, classic showers, rest areas with fireplace, toilets, changing rooms. (photo 4,5,6,7,8,9,10) Outside and near the spa: Outdoor floating pool: the salt allows flotation, small natural swimming ponds and jacuzzi. (photos 11,12) No form imposed for the building. This one must be the most ecological, open and blended into nature. Favor wood and glass for nat...

  $217 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $217
  1 bài tham dự

  Quiero construir una landing page para vender un pack de 4 ebooks PLR (private label rights) de emprendimiento por eso necesito un freelancer o agencia experto en desarrollo web y mkt digital, para realizar campañas de trafico pago con facebook e instagram ads, se puede explorar posteriormente google y tik tok ads. Es un proyecto pequeño pero que sea poderoso para generar ingresos pasivos, si la persona o agencia tiene conocimiento en infoproductos, PLR o MRR sería de muchisima ayuda.

  $945 (Avg Bid)
  $945 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  Programming Project and Report 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  A project related to Artificial Intelligence and Human-Computer Interaction applied to design A Project related to the design and implementation of interactive systems, especially games and computer-aided learning systems. A Project in any of the following areas: 1. Human computer interaction 2. Artific... 1. Human computer interaction 2. Artificial intelligence 3. Computer aided learning 4. Computer support for designing 5. Modelling complex systems 6. Games 7. Computer support for knowledge management 8. Psychology of programming or designing 9. Applications of social science methodology to systems design 10. Any projects involving both psychology and computing Send me your proposals with a private message on the topic/title of the project that you can help me do, with a short d...

  $560 (Avg Bid)
  $560 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  Các bài viết top private equity cộng đồng