Prototype designcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  44,752 prototype design công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Project for Cong D. -- 3 Đã kết thúc left

  Hi Cong D., Remote control prototype

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Mình tên Dương, COO của Cty làm về lĩnh vực Travel. Hiện mình đang muốn tìm designer cho các ứng dụng Website, mobile App UI/UXcó thể làm việc Online Part time hoặc freelancer. Mức lương thỏa thuận theo giờ. Kinh nghiệm design process: Flow, wireframe, prototype

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Tôi cần người có kinh nghiệm code ứng dụng mobile trên nền Android. Ứng dụng giống hệ thống chat, nhưng trong giai đoạn này chỉ support chức năng contact. Ứng dụng được lập trình bằng swift 5. Để demo giao diện (screen prototype), cho nên trong phase này chỉ code phần giao diện, không tương tác backend. Chính vì vậy các chức năng tương tác backend sẽ được tạo dữ liệu giả lập. Hiện tại tôi đã có tài liệu đặt tả và thiết kế uiux. Bên dưới là một vài use case và màn hình mẫu.

  $533 (Avg Bid)
  $533 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  UX/UI & Prototypes app mobile Đã kết thúc left

  ...đổi tùy theo quá trình trao đổi công việc. Inbox để có thể trao đổi nhiều hơn. Job description: - Thiết kế UX & UI cho ứng dụng mobile. Sản phẩm sử dụng React Native để phát triển, vì thế iOS & Android được sử dụng chung 1 layout. Tuy nhiên vẫn sẽ có 1 vài component khác biệt vì sự đặc thù của từng nền tảng. - Làm việc với đội business để triển khai các hạng mục liên quan, wireframe, mockup, prototype sẽ được hình thành từ sự phối hợp của cả 2 đội. - Tinh chỉnh các thay đổi UX/UI trong quá trình phát triển sản phẩm. - Theo dõi & bám sát timeline dự án để đảm bảo sản phẩm đầu ra đúng t...

  $6572 (Avg Bid)
  $6572 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  Tôi cần người có kinh nghiệm code ứng dụng mobile trên nền IOS. Ứng dụng giống hệ thống chat, nhưng trong giai đoạn này chỉ support chức năng contact. Ứng dụng được lập trình bằng swift 5. Để demo giao diện (screen prototype), cho nên trong phase này chỉ code phần giao diện, không tương tác backend. Chính vì vậy các chức năng tương tác backend sẽ được tạo dữ liệu giả lập. Hiện tại tôi đã có tài liệu đặt tả và thiết kế uiux. Bên dưới là một vài use case và màn hình mẫu.

  $539 (Avg Bid)
  $539 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...Control (RC) chopsticks and swarm micro-drones lifting objects. Drones has been calculated giving out drawings and detailed specifications. Need to cooperate with one side to make RC chopsticks and prototype. Some parties have met the demand but have not negotiated cooperation. Dự án là về đũa thần của Harry Potter (HP), nhắm vào ước muốn điều khiển vật xung quanh của fans HP. Thị trường lớn, chưa có nhiều cạnh tranh. 2 phần chính gồm 1 Remote Control (RC) dạng đũa và swarm micro-drones nâng vật. Drones đã được tính toán đưa ra bản vẽ và thông số chi tiết. Cần hợp tác với một bên làm đũa RC và prototype. Đã kiếm được một số bên đáp ứng được ...

  $3841 (Avg Bid)
  $3841 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Làm mô hình 3D Đã kết thúc left

  Thiết kế mô hình thực tế cho ebike để sản xuất prototype

  $167 (Avg Bid)
  $167 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Tôi có công việc đang được triển khai có liên quan đến dự án trước của chúng ta 'Talented iOS for iPhone prototype for website'

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  redesign hobby project 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to redesign my hobby project, focusing on the overall look and feel. I am open to suggestions and do not have any specific design inspirations or references. I have attached the STEP and STL files. A prototype photo. I need it completely redesigned. It should be minimalistic and easy/cheap to print. Skills and Experience: - Strong design skills and experience in 3D printing - Ability to create a visually appealing and cohesive design - Proficiency in design tools such as Solidworks or any other program used for 3D printing - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality work in less than 1 week.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled 3D designer to create a detailed 3D model with textures for my product design project. Requirements: - Expertise in product design - Proficiency in 3D modeling software - Ability to work with a provided prototype - Experience in creating detailed 3D models with textures - Strong attention to detail and ability to replicate the prototype accurately If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal and include samples of your previous work in product design.

  $77 (Avg Bid)
  $77 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  Project Title: Design my Power Wall energy product! I am looking for a talented mechanical/industrial designer to create a clean and minimalist CAD for my power wall energy product (XESS One). The first design concept for the product, a concept for the DFM optimized version, and a prototype mockup with the front cover removed and attached to the wall is attached for inspiration. The front cover needs to be removable for for access to the internals for electrical wiring and installation, and the design needs to be as highly IP rated as possible considering there must be louvered filtered venting on the left and right sides for product air cooling. There are 4 x power modules inside, and circuit breakers in the top area for connection. Skills and Experience Re...

  $132 (Avg Bid)
  Nổi bật Bảo đảm Niêm phong
  $132
  2 bài tham dự
  Patentability Search / Novelty Search 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Patentability Search / Novelty Search I am looking for a freelancer who can perform a patentability search or novelty search for my invention in the field of technology. Although I do not have a prototype or detailed designs, I have a clear idea of what my invention entails. Requirements: - Experience in conducting patentability searches or novelty searches - Knowledge of the technology industry and related patents - Ability to provide a comprehensive report on the patentability of my invention - Proficiency in conducting thorough research and analysis Timeline: - Immediate completion of the search is required Please provide examples of previous patentability searches or novelty searches you have conducted in the technology field.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Raspberry pi development 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a software that helps analyse and organise data from EV Cars as a prototype

  $542 (Avg Bid)
  $542 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  AIOT workshop pptx and demonstration setup 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...visualization. We will be using AWS for data pipeline and applications Please check the attached image for more details. (now included in the github repository) Deliverables: 1. Set up the development environment on my pc 2. Implement the data flow from sensors, to a db and visualization on a web-based app, to control the actuator based on the pre-programmed threshold and voice command. 3. Hardware prototype will be based on ESP32 and connect to internet over WiFi. It will monitor parameters such as Temperature, Humidity, Soil Moisture level etc and upload those information to a remote server 4. Server side programming/Android app 5. Advanced Features such as voice control 6: Assistance with Project Documentation 7. IOT AI visionary documentation with links and images (a must)...

  $479 (Avg Bid)
  $479 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  develop mechanical robotic arm 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Mechanical Design and Prototyping: Design the mechanical structure of the robot arm that mimics the hand's movements during hair ventilation. Create detailed CAD drawings and 3D models of the robot arm components. Prototype the mechanical system to test its feasibility and functionality. Robot Arm Actuators and Control: Select suitable actuators (e.g., servo motors, stepper motors) for the robot arm. Develop the control system and algorithms that allow precise control of the robot arm's movements. Implement position and force sensors for feedback control. Needle Manipulation System: Design a mechanism for holding and manipulating the ventilating needles. Ensure that the needles can be accurately inserted into the mesh to secure the hair strands. Mac...

  $2239 (Avg Bid)
  $2239 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  B2C Delivery Service Website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Technical Specifications: Responsive Design: Ensuring the website is accessible and functional across devices (desktop, mobile, tablet). Secure Payment Processing: Integration of a reliable and secure payment gateway. Database Management: Efficiently store and manage merchant and delivery data. Excel Report Generation: Implementation of a feature allowing easy export of transaction data into Excel format. Project Deliverables: Fully functional website prototype mirroring the specified features. Thorough testing and debugging to ensure functionality and security. Documentation: Comprehensive guide/manual for website usage and management. Training: Optional provision of training sessions for merchants on using the dashboard. Additional Notes: The design and la...

  $2210 (Avg Bid)
  $2210 Giá đặt trung bình
  143 lượt đặt giá
  UI UX DESIGNER 6 ngày left

  I am looking for a UI/UX designer who specializes in mobile app design. The project involves creating a full design with an interactive prototype for a mobile app. I would like to discuss further if there are any existing branding materials that need to be incorporated into the design. The ideal candidate should have experience in creating wireframes and high-fidelity mockups, as well as the ability to create a full design with an interactive prototype.

  $1068 (Avg Bid)
  $1068 Giá đặt trung bình
  96 lượt đặt giá

  ...randomly chosen number within a specified range. These ideas provide a starting point for creating an engaging and interactive game that combines physical activity with card-based guessing. Here is the figma prototype made by us: what we need: 1. Low fidelity UI (Need to be completed by 6th December night) 2. Figma UI Design (Need to be completed by 10th of December) 3. Interactive prototype (Need to be completed by 11th December) 4. Interactive prototype with animation by 14th of December Budget is 180 USD. we can discuss about the project in details by call. I can explain about the flow so that your work gonna be smooth and faster. Please apply if you are

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking to develop a water leakage detection system for my IoT project. I am open to suggestions for specific requirements and features. My preferred platform for the project is Arduino. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in cloud integration and leckage detection - Knowledge of IoT systems and sensors - Experience in developing water leakage detection systems - Familiarity with data analysis and visualization - Ability to suggest and implement innovative features for the project

  $93 (Avg Bid)
  $93 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  UniVibes 8 ngày left

  you will get some items like Prototype Figma's Design Proposal Report Prototype Pictures

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for an electronics designer to help me with a project involving the development of a medicine pill dispenser. Specific Requirements: - I have specific requirements for the electronics design that need to be met. Intended Purpose: - The electronic design will be used for research and prototype development purposes. Ideal Skills and Experience: - Experience in PCB design, circuit design, and firmware development - Knowledge of medical devices and regulations - Ability to meet specific requirements and adhere to project timelines - Strong problem-solving skills and attention to detail. If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss the project further.

  $1178 (Avg Bid)
  $1178 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...responsive homepage based on our existing HTML design. The ideal candidate will have experience in making corrections to layout and spacing. The design should have an artistic theme and incorporate touch-friendly elements for a seamless mobile experience. The specific requirements for the project include: Simple prototype FIGMA file for mobile : reference html link (code available on server) desktop - mobile - =============================== - Making corrections to the layout and spacing of the existing HTML design - Creating an artistic theme for the new design - Incorporating touch-friendly elements for a

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  A complete school management system for basic schools with online payment support, online assignments creation and submission, and incorporate modern design standards and style. It's mobile-friendly as well. See working prototype here: Buyers, Developers, Marketers, and partners needed. Pending Features: ChatGPT API integration Adaptive Mock tests and Exams. Tools and Technologies - Django and python - No caveats, very versatile

  $679 (Avg Bid)
  $679 Giá đặt trung bình
  75 lượt đặt giá
  Website and application 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Hedging Application Development Ove...interface Project Overview: We propose the development of a comprehensive hedging app aimed at assisting SMEs in managing currency risks associated with their transactions. The app will provide functionalities for risk assessment, automated hedging execution, and secondary hedging strategies to mitigate financial exposures. • Use case and user story creation. 2. Design and Prototyping: • Wireframing, UI/UX design, and clickable prototype development. 3. Development Phase: • Front-end and back-end development. • Integration with APIs (currency rates, trading platforms). • Algorithm implementation for risk assessment and recommendation. 4. Testing and Quality Assurance: • Unit ...

  $5240 (Avg Bid)
  $5240 Giá đặt trung bình
  97 lượt đặt giá

  We are looking for someone to help us create a front-end analytics dashboard using anvil. We have created a prototype dashboard using streamlit, but want to move to a production-ready prototype with real users and want to use anvil to help build the front-end of the web-application. The application will need to use anvil's uplink feature to communicate with our back-end python code to display the relevant visualisation (network graphs & plotly charts) and text output on the dashboard. The applicant must have previous experience using anvil, including setting up user authentication and APIs. Because the back-end code has been written, this project focuses on helping us build the front-end dashboard. The estimated budget for this project is $50AUD and estimated delive...

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  ...relationship with you. The designs are complete and now development is the next phase of this project. In the event that redesign is required it would be very minimal. There is a prototype so you should have a good indication of how the application should be developed. Testing off application will be taken out with a group of users prior to launch. Responsibilities Support the entire application lifecycle (concept, design, test, release and support) Produce fully functional mobile applications writing clean code Write unit and UI tests to identify malfunctions Troubleshoot and debug to optimize performance Design interface to improve user experience Ensure new and legacy applications meet quality standards Research and suggest new mobile products, applications a...

  $1616 (Avg Bid)
  $1616 Giá đặt trung bình
  101 lượt đặt giá

  Trucking Management System (TMS) Purpose: - To replicate our trucking management system (TMS) built on Airtable & Softr and allow subscribers user access via a website interface and/or application. Features and f...built on Airtable & Softr and allow subscribers user access via a website interface and/or application. Features and functionalities: - The management system allows trucking companies to manage and streamline their operation and/or assign dispatchers. Design customization: - A custom design similar to our prototype theme for both the website and application Ideal skills and experience: - Proficiency in web and application development - Experience in creating interactive platforms, airtable and databases. - Strong expertise in custom design...

  $31564 (Avg Bid)
  $31564 Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá
  prototype 4 ngày left

  I am looking for a skilled freelancer to create a digital prototype for my website project development. The prototype will be used on the web platform. Although I do have specific features or functionalities in mind, I have a rough idea of what I want. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in web design and development - Experience in creating digital prototypes - Ability to understand and translate rough ideas into functional prototypes - Creativity in designing user-friendly interfaces - Strong attention to detail and ability to meet project deadlines If you are confident in your ability to create a high-quality digital prototype based on the website Deveolpment to use for a web developer. I look forward to hearing from you ...

  $54 (Avg Bid)
  $54 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  React Frontend 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a React Frontend developer who can help me with a project that requires the following: Specific Features: - Responsive design Design: - I have wireframes or a design prototype for the frontend Timeline: - The project needs to be completed within 1-2 weeks Ideal Skills and Experience: - Proficiency in React - Experience with responsive design implementation - Ability to work with wireframes or design prototypes If you are confident in your React frontend skills and can complete the project within the given timeline, please reach out to discuss further details.

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  100 lượt đặt giá
  Desing branding 4 ngày left

  ...- Proficiency in graphic design software - Understanding of branding and the ability to create designs that align with a brand's identity - Creative thinking and ability to think outside the box - Excellent communication skills to understand and incorporate my ideas into the design - Attention to detail and ability to deliver high-quality work within the given timeframe. I need to develop a logo for the company ASPIROZ by next week. The company is an educational services agency that offers the following services: Undergraduate programs, specialized diplomas, master's degrees, doctorates, post-doctorates, all innovative and exclusively in collaboration with international universities. International educational consulting. Language courses. Other services. A pr...

  $82 (Avg Bid)
  $82 Giá đặt trung bình
  117 lượt đặt giá

  ...Platform: Build a secure and responsive web-based platform for convenient access and management. Messaging Application: Implement a secure messaging feature to facilitate communication between pharmacy staff. Appointment Scheduling Calendar: Develop a user-friendly calendar system for patients to schedule appointments with ease. Prototype Development: As the software design has been finalized, the selected developer will be responsible for assembling a functional prototype. Skills and Experience Required: Proficiency in software development with a focus on healthcare/pharmacy solutions. Expertise in working with dictionaries for efficient data handling. Experience in integrating OCR technology into software applications. Strong background in building web-based ...

  $1985 (Avg Bid)
  $1985 Giá đặt trung bình
  80 lượt đặt giá
  SketchUp Expert to Produce Design for CNC 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a SketchUp expert who can help me produce a design for a product prototype that needs to be completed within a week. The design will be used for CNC machining purposes. Requirements: - Expertise in SketchUp to create accurate and detailed 3D models - Experience in product prototyping and CNC machining - Proficiency in working with specific dimensions and materials - Ability to deliver high-quality designs within tight deadlines Skills and Experience: - Strong knowledge of SketchUp, including advanced modeling techniques - Familiarity with CNC machining processes and requirements - Experience in creating designs for product prototyping - Attention to detail and precision in creating accurate 3D models - Ability to work with specific dimensions and ma...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  smartFarm IOT project -- 3 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...visualization. We will be using AWS for data pipeline and applications Please check the attached image for more details. (now included in the github repository) Deliverables: 1. Set up the development environment on my pc 2. Implement the data flow from sensors, to a db and visualization on a web-based app, to control the actuator based on the pre-programmed threshold and voice command. 3. Hardware prototype will be based on ESP32 and connect to internet over WiFi. It will monitor parameters such as Temperature, Humidity, Soil Moisture level etc and upload those information to a remote server 4. Server side programming/Android app 5. Advanced Features such as voice control 6: Assistance with Project Documentation 7. IOT AI visionary documentation with links and images (a mus...

  $205 (Avg Bid)
  $205 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  Je recherche une personne compétente comme vous, spécialisée dans la conception mécanique et électrique d'appareils pour un projet stimulant. Mon objectif est de collaborer avec vous pour la réalisation d'un prototype novateur dans le domaine du rasage électrique. Si vous possédez une expérience avérée dans la conception de dispositifs similaires et que vous êtes en mesure de travailler avec rigueur et efficacité sur des projets innovants, je serais enchanté de discuter des détails de cette mission avec vous.

  $44 (Avg Bid)
  $44 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ** NOTE ** (IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT) Enteries MUST include ** Written Explanation of the design & Features ** Written Explanation of how the design meets the below requirements ** UX UI explanations/diagrams/wireframe Enteries missing this information will be REJECTED!! We are looking for talented and creative web designers to participate in a hotel website design competition. The desired aesthetic for the website is modern, media-rich, and flashy, with a focus on capturing the essence of Brisbane and the local area around the hotel. - The website should incorporate tastefully displayed transitioning media elements such as high-quality images and videos to showcase the hotel's amenities and services. - It should also have a sleek and user-friendly...

  $167 (Avg Bid)
  $167
  85 bài tham dự
  Compact IoT PCB Design with ESP32-C6 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a small-scale PCB design for an IoT project that integrates an ESP32-C6 chip, a power converter for up to 24VDC input, and a TTL communication module. The goal is to reduce the number of components to optimize for production and ensure the design is thermally suited for encased settings. The final output should include KiCad designs, GERBER files, a Bill of Materials (BOM), and detailed plans for prototype fabrication with vendors like PCBWAY, JLCPCB, ALLPCB, or others. This PCB design will evolve from an existing breadboard prototype using the ESP32-C6-DevKitC-1.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  ...measurements, and other details of your product must be displayed in the sketches or drawings. Concepts screening matrix with the chosen product concept and its supporting arguments highlighted (Scores OR +/-). Action Plan If possible, produce/manufacture a physical prototype for your product. Cardboards, wood, foam and other simple and cheap materials might be used to demonstrate the product physical prototype. The product prototype can be produced using mathematical or simulation solutions If it is not possible to produce/manufacture a prototype, an action plan for the manufacturing of the selected product concept shall be prepared and submitted. 5. Swim Lane Process Map: this diagram shows the phases and activities involved in creating the chosen product....

  $143 (Avg Bid)
  $143 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...measurements, and other details of your product must be displayed in the sketches or drawings. Concepts screening matrix with the chosen product concept and its supporting arguments highlighted (Scores OR +/-). Action Plan If possible, produce/manufacture a physical prototype for your product. Cardboards, wood, foam and other simple and cheap materials might be used to demonstrate the product physical prototype. The product prototype can be produced using mathematical or simulation solutions If it is not possible to produce/manufacture a prototype, an action plan for the manufacturing of the selected product concept shall be prepared and submitted. 5. Swim Lane Process Map: this diagram shows the phases and activities involved in creating the chosen product....

  $387 (Avg Bid)
  $387 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled CAD/3D model designer to create a smart fishing net prototype for me. The desired size of the prototype is large. Specific features and technology should be incorporated in the design, as I have some ideas in mind. However, I am open to suggestions from the freelancer as well. Please inquire for exact features. The deadline for the project is more than 2 weeks, allowing for ample time to complete the design. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in CAD and 3D modeling software - Experience in designing prototypes for fishing equipment - Knowledge of smart technology integration in product design - Strong attention to detail and ability to follow specifications accurately.

  $131 (Avg Bid)
  $131 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  3d file for printer 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can create a 3D file for a printer. Skills and experience required: - Proficiency in creating 3D files in the specified format (...a freelancer who can create a 3D file for a printer. Skills and experience required: - Proficiency in creating 3D files in the specified format (CAD) - Ability to interpret and bring to life a specific design provided by the client - Understanding of the requirements for creating a prototype 3D print The project involves: - Creating a 3D file in the specified format - Translating the client's specific design into a 3D model - Ensuring the 3D file is suitable for printing a prototype If you have experience in creating 3D files for printers, and have the skills to bring a specific design...

  $118 (Avg Bid)
  $118 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá
  grasshopper 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...physicalization to explore the potential of a representation of data that can be better understood by an audience through tangible means. In other words, in this last assignment you will create a physical artifact embedding data through algorithmic techniques to generate its 3D form. You will select data by yourself and then, you will use Grasshopper and Rhinoceros to complete your project iteratively from prototype to final stage utilizing digital fabrication techniques. Through this process you will identify appropriate fabrication methods to translate your virtual model into a physical one working between 2D and 3D modeling methods. Your artifact could be entirely digital fabricated or you can create it by mixing digital and handmade fabrication techniques, either way you wil...

  $116 (Avg Bid)
  $116 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Project Description: PCB Design and Prototyping for Coffee Vending Machine Skills and Experience: - Experienced PCB designer with expertise in temperature control systems - Familiarity with coffee vending machine components and functionality - Knowledge of coin acceptor integration and LCD display programming - Ability to create a functional prototype for testing and validation Project Requirements: - Develop a PCB design for an existing coffee vending machine - Implement temperature control functionality to ensure optimal brewing conditions - Integrate a coin acceptor for convenient payment options - Incorporate an LCD display for user-friendly interface and information display Deliverables: - Design and layout of the PCB for the coffee vending machine - ...

  $632 (Avg Bid)
  $632 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Project Description: Local Lifestyle Services App and Website Platform Overview: We are in search of a seasoned app and website prototype designer to collaborate on refining an existing prototype for a dynamic local lifestyle services platform. The platform encompasses a range of features, including QR code ordering, restaurant reservations, restaurant takeout, home renovation, domestic services, voucher sales, and a loyalty program. Key Features: 1,QR Code Ordering: Elevate the dining experience with an intuitive QR code scanning feature for in-restaurant ordering. 2,Restaurant Reservations: Facilitate seamless table reservations for users planning to dine out. 3,Restaurant Takeout: Streamline online orders for takeaway from local eateries. 4,Home Renovation Services: Con...

  $791 (Avg Bid)
  $791 Giá đặt trung bình
  83 lượt đặt giá
  React Native Game (Last 50%) 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a React Native developer to help finish building a tile matching game. Th...looking for a React Native developer to help finish building a tile matching game. The game is reminiscent of a classic iOS game called Dungeon Raid: The game already has a working prototype, but requires a talented engineer and gamer to help bring it over the finishing line. Skills and experience required: - Proficiency in React Native, Expo. - Experience in game development (bonus point if in puzzle games.) - Ability to understand and implement specific game design elements and themes - Knowledge of iOS development and app store guidelines Will supply the full tech spec doc once we speak and have an IP agreement/NDA signed.

  $1819 (Avg Bid)
  $1819 Giá đặt trung bình
  99 lượt đặt giá

  Figma link: I am looking for a skilled WordPress developer to create a one-page layout theme based on a design provided in Figma. This project has a timeline of 2-3 weeks. It's mostly a one-page design, a landing page concept. However, I need two additional internal pages to be designed. Functionalities: Carousel WP Bakery Functioning forms Mobile hamburger menu Responsive design (also included in figma) Grid: 12 grid (1280px max), but flexible (some items might get outside of the grid, such as the "Our offerings" section. The page sections and contents must be designed within a WordPress Page using WP-Bakery. Additional items such as the illustrations must also

  $466 (Avg Bid)
  $466 Giá đặt trung bình
  217 lượt đặt giá
  pcb design 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled PCB designer who can a...skilled PCB designer who can assist me with creating a double-layer PCB design. Key Requirements: - Experience in designing double-layer PCBs - Proficient in using PCB design software - Attention to detail and accuracy in the design process The project also requires the creation of a prototype based on the PCB design. Key Requirements: - Ability to create functional prototypes - Familiarity with prototyping tools and equipment The size and complexity of the PCB design is small and simple. Key Requirements: - Understanding of small-scale PCB designs - Ability to optimize space and minimize complexity If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal and provide e...

  $43 (Avg Bid)
  $43 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  Project Overview: Your task is to design a custom interface for a landing page incorporating the OpenAI GPT Builder API. The focus is on crafting a user-friendly, visually appealing, and engaging interface that elevates the user experience in interacting with the GPT Builder's advanced capabilities. *The GPT Builder will be created by the client. Objective: To create an intuitive and visually striking UI that flawlessly integrates with the GPT Builder API, delivering a smooth and interactive experience for the user. Target Audience: The primary user of this interface will be an individual client who will be using this GPT builder as an advanced AI-powered Coaching Tool. The design should appeal to this tech-savvy client that values efficiency, innovation, and ease of u...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  3D model for 3D Printer 21 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled 3D modeler to create a functional prototype for my 3D printer project. Requirements: - Ability to create a detailed and accurate functional prototype - Experience with 3D modeling software such as AutoCAD or Blender - Understanding of the technical aspects of 3D printing Dimensions: - I need assistance with determining the specific dimensions for the prototype. Software: - There is no preferred software for the 3D model creation, so you can use the software you are most comfortable with. If you have experience in creating functional prototypes and are familiar with the process of 3D printing, please submit your proposal. Thank you!

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá
  smartFarm IOT project -- 2 20 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...visualization. We will be using AWS for data pipeline and applications Please check the attached image for more details. (now included in the github repository) Deliverables: 1. Set up the development environment on my pc 2. Implement the data flow from sensors, to a db and visualization on a web-based app, to control the actuator based on the pre-programmed threshold and voice command. 3. Hardware prototype will be based on ESP32 and connect to internet over WiFi. It will monitor parameters such as Temperature, Humidity, Soil Moisture level etc and upload those information to a remote server 4. Server side programming/Android app 5. Advanced Features such as voice control 6: Assistance with Project Documentation 7. IOT AI visionary documentation with links and images Ideal...

  $210 (Avg Bid)
  $210 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  Các bài viết top prototype design cộng đồng