Racket githubcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 racket github công việc được tìm thấy, giá theo USD

  hiện tại bên e đang có 1 dự án dùng về Geonetwork version 4 (master github), Nhờ ae xem qua, nếu được bên e muốn thuê bên a custom giao diện lại theo mẫu đã có sẵn ak a UI mẫu: Hiện có 2 cách để làm giao diện 1. Là sửa trực tiếp từ mã nguồn (: ) 2. Phát triển riêng Web Components giao diện riêng (nó tương tác với các gốc qua API) link 2

  $1250 (Avg Bid)
  $1250 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Như tiêu đề, cần xây dựng VPS và cấu hình máy chủ cho dự án tên: webrtc/apprtc

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Cần tuyển freelancer hỗ trợ làm website cùng team. Website dùng React / TypeScript / Node.js. Codebase trên GitHub. Lương trả theo giờ. Có thể làm frontend hoặc backend.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Có dataset về chứng minh thư, cần xây dựng lại model nhận diện tên, số cmnd, ngày sinh, quê quán dựa trên tọa độ của chúng. Sử dụng mạng GCN có sẵn trong project trên github

  $169 (Avg Bid)
  $169 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Tôi đang cần một dev phụ giúp hoàn thành phần frontend và chrome extension cho một dự án. Dự án này có những features tựa tựa như trello. Tôi sẽ cung cấp các tài liệu về thiết kế và chức năng chi tiết cho những ứng viên được chọn. Dự án này yêu cầu kinh nghiệm/skills sau: - React & Redux - Chrome extension api - Git (sẽ dùng github tạo PRs để tôi review -- tôi cũng là fullstack dev) Trang web sẽ chủ yếu chạy trên máy tính và không cần thiết phải hỗ trợ mobile. Các trình duyệt sẽ hỗ trợ sẽ là: Chrome & Firefox Giá cả hiện tại chỉ để tham khảo vì tôi muốn hợp t...

  $1103 (Avg Bid)
  $1103 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  * Web Developer: - Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí: Web Developer - Có kinh nghiệm trong việc sử dụng Express Web Framework (node.js/express) và GitHub - Sử dụng tốt và GCP là một lợi thế - Có niềm đam mê, mong muốn tìm hiểu và phát triển trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ VR mảng bất động sản. * Desktop App - Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí: Unity Developer - Có kinh nghiệm sử dụng Unity & GitHub - Từng có kinh nghiệm làm việc về mảng VR Application hoặc GCP là một lợi thế. * Mobile App - Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí: Unity Developer - Có kinh nghiệm sử dụng Unity & GitHub - Có kin...

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  -Từ cơ sở dữ liệu, lập trình giao diện để hiển thị dữ liệu lên web -Trích xuất dữ liệu và đưa vào file excel giúp người dùng có thể download -Giải thích source code -Upload lên Github -Gửi báo giá nếu bạn quan tâm

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Đó là 1 phần mềm chấm điểm với mã nguồn mở tôi muốn thêm một công cụ auto cho phép phần mềm tự hoạt động và chụp tới mức quy định tôi sẽ gửi phần mềm qua nếu được Đây là link github của phần mềm

  $500 (Avg Bid)
  $500 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hiện bên mình đang s...Framework khác như Phalcon, Zend2x là một lợi thế Facebook app dev Viết các app trên facebook theo chương trình sự kiện n Yêu cầu nâng cao (Không bắt buộc: ü Sử dụng tốt AngularJS, NodeJS ü Có thể sử dụng 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu No-SQL, Cassandra, Mongodb là một lợi thế ü Thành thạo Phalcon hoặc Zend2x ü Có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống với dữ liệu lớn ü Đã từng sử dụng GitHub hoặc SVN n Yêu cầu chung: ü Có khả năng tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ mới ü Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh Chi tiết công việc quí tới: - ...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  Hiện bên mình đang startup và trong thời gian ...một lợi thế Biết AngularJS hay các Framework JS khác là một lợi thế Biết thêm các Framework khác như Phalcon, Zend2x là một lợi thế Yêu cầu nâng cao (Không bắt buộc): Sử dụng tốt AngularJS, NodeJS Có thể sử dụng 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu No-SQL, Cassandra, Mongodb là một lợi thế Thành thạo Phalcon hoặc Zend2x Có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống với dữ liệu lớn Đã từng sử dụng GitHub Yêu cầu chung: Có khả năng tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ mới Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh Chi tiết công việc quí tới: Dev h...

  $105 (Avg Bid)
  $105 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled MERN stack developer to modify an existing GitHub repository and create an online voting website. Key Requirements: Expertise in MongoDB, , React.js, and Node.js Proficient in creating high-performance applications Experience working with customers to translate clear visions into functional specifications Skills and Experience: Ability to work with and modify existing GitHub repositories Experience in developing online voting systems or similar applications Strong problem-solving skills and attention to detail Any demonstrated experience in user-friendly UX/UI would be beneficial, though not strictly necessary In summary, I'm seeking an experienced MERN stack developer who can help me transform an existing repository into a functional online...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  If you read it start your message with 'REACT'. I'm looking for a React specialist to help me deploy a wallet connect feature on my server. This is a React project that I need to deploy on my server. The project is for a wallet connect feature for crypto. There is already a working example from GitHub and I need it deployed on my server. Experience in the following areas would be ideal: - Proficiency in React - Experience with deploying projects on servers

  $141 (Avg Bid)
  $141 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  ...offered from CS-Cart Looking to see what would you suggest to make with a similar idea to our reference Buy now and Bid option with payment gateway. multivendor with a bidding system. Ppl can buy or bid based on vendors choice and the system can automatically award to bidded products as admin can set Mobile App You have an access to the mobile app source code for 1 year. Please let me know your GitHub account username so we could send an invitation to the repository. The source code can be used for the app customization with a hired developer. If you want us to build the standard mobile app for you, please follow these steps: 1. Please install the Mobile application add-on in your admin panel. Add-ons are installed in the Add-ons > Downloaded add-ons section. The acces...

  $748 (Avg Bid)
  $748 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  I'm seeking an experienced coder to assist with refining a GitHub repository, focusing on color and layout changes as well as bug fixes. Key Responsibilities: - Implement changes and improvements specified by me - Fix any bugs present in the repository Communication: - Regular, clear updates via whichever communication channel works best for you Your background should include: - Proficiency in GitHub and customizing repositories - Strong coding skills, with a keen eye for design - Experience fixing bugs in code - Excellent communication skills, able to provide regular updates on your progress This is the github link:

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I want to create a nutritional analysis software that helps manufacturing companies, restaurants, or other food service businesses manage nutritional information. The software should allow users to input an ingredient from a database, customize data, and quickly break down its nutritional values. Example of tools and technologies needed: Programming Languages: - Backen...businesses manage nutritional information. The software should allow users to input an ingredient from a database, customize data, and quickly break down its nutritional values. Example of tools and technologies needed: Programming Languages: - Backend: Python (Django, Flask), Node.js (). - Frontend: JavaScript (React, Vue.js, Angular) Testing: - Selenium, Jest Version Control: - Git (GitHub, GitLab, Bitbucket)

  $3058 (Avg Bid)
  $3058 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  I'm in need of a simple Android application that's centered around offline data storage. Consider it an offline simplified Instagram app: Dashboard gallery - has a + button that creates a post (see screenshot) - displays rows of 5 thumbnails (similar to Instagram) (see screenshot) Post A post can take 3 forms: - static weight text (ie. 71.3, ^0.5 - where the la...thumbnail of today's date before adding the actual post (see screenshot) Post condition static weight text - If the weight is equal to the previous logged weight (or if it is the first weight), give it an orange background color (see screenshot) - If the weight is lower than the previous logged weight, give it a green background color (see screenshot) Additional requirement - Android API level 34 - github...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...proficient full stack developer to help with a personal project. Using NodeJs and NextJs with MYSQL DB, your skills will include: - Expertise in utilizing NodeJs and NextJs - Develop a user-friendly platform - The ability to brainstorm and bring creative digital solutions - Strong problem-solving skills - Understand project requirements and deliver high-quality work - Should be proficient in using Github with AWS and coordinate with infra team member for coordinated push - Understands and knows the importance of proactive communication Expectations: - Your primary responsibility will be to design and develop the application, and to coordinate with the rest of the team working on different layers of the project. - Daily commitment for a minimum of 4 hours from Monday to Sa...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...offered from CS-Cart Looking to see what would you suggest to make with a similar idea to our reference Buy now and Bid option with payment gateway. multivendor with a bidding system. Ppl can buy or bid based on vendors choice and the system can automatically award to bidded products as admin can set Mobile App You have an access to the mobile app source code for 1 year. Please let me know your GitHub account username so we could send an invitation to the repository. The source code can be used for the app customization with a hired developer. If you want us to build the standard mobile app for you, please follow these steps: 1. Please install the Mobile application add-on in your admin panel. Add-ons are installed in the Add-ons > Downloaded add-ons section. The acces...

  $671 (Avg Bid)
  $671 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...Factory (ADF), GitHub Actions and Azure DevOps, I am looking for a professional who can help me automate the deployment of my data pipeline through a CI/CD infrastructure. Key requirements include: - Setting up Azure ADF CI/CD: The task involves configuring Azure Data Factory in a way that allows for continuous integration and deployment of my data pipeline. - GitHub Actions Integration: The selected freelancer should be skilled in GitHub Actions to ensure smooth automation of the pipeline deployment. - Proficient in Azure DevOps: A good understanding of Azure DevOps is crucial for this job, as it will be part of the CI/CD setup. The ideal candidate for this project should meet the following criteria: - An expert in Azure Services: Proficient in Azure Data Factory...

  $299 (Avg Bid)
  Gấp NDA
  $299 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  PDF to React-pdf Conversion 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have a specific PDF file that I need to convert to React-pdf. Key requirements: - Convert a specific PDF file to React-pdf: I have a particular PDF file that needs to be converted to React-pdf format. Ideal skills and experience for the job: - Proficient in React: You should have a strong comm...application. - Experience with PDF manipulation: Prior experience in converting PDF files to other formats, particularly in the context of web development, will be beneficial. - Familiarity with image retention in PDF conversions: Experience in preserving images during PDF conversions, especially in the context of React-pdf, will be a significant advantage. When bidding, please send me the works (e.g github) you have done with or your message will be ignored. Thank you!

  $142 (Avg Bid)
  $142 Giá đặt trung bình
  123 lượt đặt giá

  ...Your skills • Experienced with Excel and Excel VBA coding to professional standards • Good conversational Technical English • Touch typing (we do live meeting notes) • Python OO coding experience would be good Your Technical Knowledge and experience • VBA sufficient so that you can develop (or source and enhance) • Create a professional app/plugin • Create coding standards including trialling GITHUB integration • Laying out elegant formatting of the sheet • JSON data access library (including CRUD, parse/stream, search etc etc) • “Areas” library to create formated spaces within Excel Sheets (formating, inserting buttons, Create/Delete/InsertRows, elegant location naming systems) • Execute/Recalc tools (e.g. when...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá
  CS-Cart Website & Mobile App Development 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Android and iOS mobile apps. Please note that I have not specified the primary features for the website. In terms of the design, I'm open to suggestions. Reference is We will add Auction bidding option as well Mobile App You have an access to the mobile app source code for 1 year. Please let me know your GitHub account username so we could send an invitation to the repository. The source code can be used for the app customization with a hired developer. If you want us to build the standard mobile app for you, please follow these steps: 1. Please install the Mobile application add-on in your admin panel. Add-ons are installed in the Add-ons > Downloaded add-ons section. The access to the admin panel

  $787 (Avg Bid)
  $787 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  I'm looking for someone experienced in running projects from GitHub repositories "" to assist me in setting up and running the demo-k6-operator project on my Mac machine. Your guidance should help me to understand how this project works, which is my primary goal. Key requirements: - Expertise in running and configuring projects from GitHub repositories on Mac machines - Solid understanding of the demo-k6-operator project - Ability to provide clear, detailed instructions and guidance for running the project on my machine - Patience and willingness to explain concepts to help me understand the project better The specific challenge we may face is that I'm using a Mac CPU that is NOT Intel, so experience with this kind

  $61 (Avg Bid)
  $61 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Full Stack Developer (MERN) 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...(Domain Typosquatting) Improve our project (Darknet Monitoring) Create an app "hackerview" for passive attack surfave enumeration Create an app for detecting spoofed social media profiles Create an app to scrape ransomware threat actor website and maitain stats about those sites Improve an existing app to monitor paste sites Mininmal Tech Experience: MERN, REST API (JWT), Django, Python, Github, CI/CD, Celery, Redis, Linux, Postgress, Kubernetes, Docker, Nginx, JS, HTML5, Protocols (DNS, SMTP, SSL, HTTP..).Detailed app specifications will be shared at a later stage. |---------------------------------------------------------------------------------------------| | --> No agencies. AI generated answers will be ignored <---| |---------------------------------------...

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá

  I am planning to set up a new application on AWS ECS using Docker and I am looking for a skilled expert to assist with the initial setup. Key Project Requirements: - Proficiency setting up and configuring AWS services, particularly ECS and EC2. - Strong understanding and practical experience with Docker. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience with AWS ECS and Docker. - Good understanding of best practices for AWS service configuration. - Ability to troubleshoot and provide solutions for potential issues. - Strong communication skills to explain the setup process to me in a clear and understandable way. Please get in touch if you have the skills and experience to support this project.

  $46 (Avg Bid)
  $46 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  Scalable Multi-Tenant Web App Development 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in search of a full-stack developer to join me in building a scalable, multi-tenant web application. The project requires expertise in Golang and React for back-end and front-end development, respectively. Ideal Candidate: - Proficient in Golang, JavaScript (React) - Skilled in Cassandra, OKTA - Experience with Docker, Kubernetes - Familiarity with Google Cloud Platform -Apply with Github and sample projects The project entails creating a robust, multi-tenant web application that can handle multiple users with varying requirements. It is imperative that the selected developer is competent in ensuring the application's scalability and reliability. If you have previous experience building similar applications, please don't hesitate to apply. 1. Specific Requireme...

  $558 (Avg Bid)
  $558 Giá đặt trung bình
  116 lượt đặt giá

  Hello potential collaborator! I possess an exciting GitHub project. It's a machine learning website that provides agriculture-based recommendations - choosing the most suitable crop to grow, proper fertilizers to utilize, and identifying diseases your plants may have succumbed to. My objective is to successfully and fully launch this project on my Windows-operated local machine. However, as I lack prior experience in running machine learning projects, I am in need of someone well-versed in this area. Your tasks will include, but are not restricted to: * Assisting me in setting up the project on my local machine effectively * Guidance in running the project smoothly, addressing any potential issues on its way Optimal Skills and Experience: * Proficient in machine learning ...

  $59 (Avg Bid)
  $59 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I'm in need of an expert who can help me compile two separate GitHub projects that are written in C++, using the Visual Studio Community Edition for Windows. I will require that you provide me with written instructions on how to make the compiled projects work after you've successfully compiled them. Key Requirements: - Compilation of C++ projects using VS Community Edition - Preparation of clear, detailed instructions Additional Information: - I do not have the necessary dependencies, so you will need to ensure that all required libraries and frameworks are included in the compilation. Your task will be to: - Compile each project separately - Provide written instructions on how to use the compiled projects together Ideal Skills/Experience: - Proficient in C++ and Vis...

  $548 (Avg Bid)
  $548 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  ...application hosted on Azure and our WordPress website hosted on WP Engine. Objectives: Conduct a thorough security assessment of the GlobalView application and WordPress website. Identify security vulnerabilities and threats. Provide actionable recommendations for remediation to meet ISO27001 standards. Scope of Work: GlobalView Application: Hosted on Azure. Developed with PHP and JavaScript, code on GitHub. Emphasis on application, data, and cloud security. WordPress Website: Hosted on WP Engine. Focus on CMS security, plugin vulnerabilities, and web application security. Deliverables: Penetration Testing Report: Detailed findings with severity ratings. Recommendations for remediation. Timeline: Project duration: 2-3 weeks. Requirements: Experience in penetration testing f...

  $2153 (Avg Bid)
  $2153 Giá đặt trung bình
  74 lượt đặt giá
  Node.js Developer Needed 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...shopping experience, ensuring responsiveness and efficiency. - Landing Page Development: Create compelling and effective landing pages aimed at boosting sales and enhancing customer engagement. - Full Site Development: Lead full site developments or redesigns to ensure a seamless and robust online presence. Proficiency in various Node.js libraries and microservices is essential. Deep understanding of GitHub and experience with bespoke theme development and creation are required. - Troubleshooting and Optimization: Identify and resolve issues related to store performance, functionality, and customer experience. Implement unit tests for robustness. Requirements: - Proven experience as a Node.js Developer in e-commerce environments. - Strong knowledge of e-commerce infrastructure, ...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  174 lượt đặt giá

  I'm new to running projects from GitHub and need assistance. It’s a software application written in Python that I'm wrestling with. - Expert Required: The freelancer must proficiently understand Python and have extensive experience with pulling and running projects from GitHub. - Specific Tasks: Help me understand the process of running GitHub projects. The ideal freelancer will guide me through setup, installation, and execution. - Desired Experience: Experience in software development, programming in Python, and utilising GitHub effectively is key for this task. Your input will be greatly valued. Your ability to explain complex technical terms in layman's language is crucial for this job.

  $174 (Avg Bid)
  $174 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá
  React Native -- 5 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Task is to debug the following : 1) Google login/ Registration logic 2) Apple login/ Registration logic 3) EmailAndPAssword login/ Registration process All these are in firebase auth Debug and clean code and fix errors - You must be able to build IOS version - After finish task You must build release builds - You must submit your code in github in separate branch Duration 3 days Budget 200$

  $176 (Avg Bid)
  $176 Giá đặt trung bình
  79 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled DevOps engineer to convert existing Jenkins solution into Github action which should help to provision in GCP PostgreSQL Key Responsibilities: - Analyzing our current deployment processes and suggesting improvements to streamline them - Implementing industry best practices for security and compliance - Leveraging scalable technologies to enhance the performance of our systems You should have experience in: - DevOps methodologies and best practices - Previous experience in streamlining deployment processes - A solid understanding of cloud platforms Google Cloud - Experience with tools like Jenkins, Terraform, GHA This is an exciting opportunity for a DevOps professional to make a real impact within our organization.

  $93 (Avg Bid)
  $93 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...responsibilities include: - Setting up a CI/CD pipeline that is focused on automating the testing and deployment processes. - Ensuring the pipeline is well integrated with Github Actions. - Deploy the FastAPI application on both AWS and Azure. Additional tasks: - Implementing detailed logging and performance metrics for the application. The ideal candidate will possess: - Proven experience in DevOps and CI/CD pipeline design. - Extensive knowledge of AWS and Azure. - Familiarity with FastAPI and proficiency in hosting it on cloud platforms. - Strong experience in implementing monitoring and logging systems for applications. - Efficient use of Github Actions for CI/CD automation. Your expertise in these areas will be pivotal in ensuring a seamless deployment process and ...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...proficiency with the NinjaTrader platform software (indicators, algos, etc.) • Experience with other trading platforms, specifically Trade Station and Tradingview (NinjaTrader experience is a must) Familiarity with the full development life cycle (preferably using the agile process), including automated testing and building • Experience with version control and continuous integration tools such as GitHub/GitLab • Knowledge of third-party libraries and APIs • Proficiency in building enterprise web solutions using the MERN stack • Strong proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and JavaScript frameworks like Dart, React, and Node • Experience with server-side languages such as Python, PHP, and C# • Knowledge of databases such as MySQL, NoSQL, and Gra...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  I'm seeking a GitHub expert to help streamline our development process, focusing on version control. The primary objective is to improve our efficiency and code management through GitHub. Key deliverables include: - Establishing an effective branch management strategy - Enhanced merging and integration protocols - Configuration management optimization Ideal skills and experience for the job: - Proficient in GitHub - Strong understanding of version control - Previous experience in implementing branch management strategies - Proven track record in optimizing development processes Also looking for for solution How can we trace all the main Branches and sub branches for one application and what all the commits are there and what all in pending state which are no...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Se necesita un desarrollador frontend que sepa de ionic con angular para realizar diferentes tareas a lo largo del tiempo. Se requiere un trabajador con el que se pueda contar durante varios meses para trabajar 2-3 horas al día máximo. Debe contar con un Mac para poder compilar la aplicación y publicarla en las tiendas de Apple y Android. La app se llama Racket Score y el trabajo consistiría en mejoras en la app ya existente

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I need an example of how to set up React with a Python backend executing locally inside of an Electron environment. We will be using it to parse local files from the file system and perform analysis. The method of interacting with Python should be the most simple, but is up to you. We will provide a Github repository for work upon selection. This should take 10 hours or less, it is a simple prototype.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá

  We are seeking for a developer to build a transportation app with Laravel and VueJS on web part, and flutter for mobile. A part of the system is already built. The github repositories will be shared. Documents and wireframes will be shared too. The system is composed of three parts: -Booking website: from where the clients book vans -Fleet management back-office: from where cars an trips are managed. Cars have a planning filled with booked trip. The main challenge is the availability calculation, that has a complete document wrote down. -Flutter mobile app for drivers, to check there schedules, and do reports (app already coded, to complete) It may need confirmed experience given that the initial developer (intermediate) had some difficulties winding it up. I stay at your disposal t...

  $414 (Avg Bid)
  $414 Giá đặt trung bình
  98 lượt đặt giá

  The app should be able to take in a JSON like so: { "classes": [ { "name": "Person", "attributes": [ {"name": "personId", "type": "String"}, {"name": "firstName", "type": "String"}, {"name": "lastName", "type": "String"}, {"name": "dateOfBirth", "type": "Date"}, {"name": "addressId", "type": "Stri..."person", "type": "Person", "multiplicity": "1"}, {"name": "employer", "type": "Employer", "multiplici...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá
  Blazor Developer for MarkDig Extension 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...style="color:#D69D85;">"YourStorageAccountConnectionString"</span>;    <span style="color:#569CD6;">public</span> <span style="color:#569CD6;">const</span> <span style="color:#569CD6;">string</span> ImageContainer = <span style="color:#D69D85;">"images"</span>; <span style="color:#57A64A;">// Or your preferred container name</span> } </pre></div> Upon acceptance of the job, we will provide a Github Repository to use as source control....

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I will do the summary of 10 articles with two different AI and create a github repo.

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Advanced AI Meeting Tool Development 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ... * Installation: Windows Installer (MSI) or macOS Installer (PKG) * GitHub Solution: * Local Data Storage * Azure Storage (Blob Storage or File Storage) * Microsoft SQL Server (local instance) Cloud Component: * Calendar Service * Programming Language: C# * Framework: Azure Functions (v3 or later) * Database: Azure Cosmos DB (SQL API) * API: Microsoft Graph API () * Authentication: Azure Active Directory (AAD) * GitHub Solution: * Prep Material Service * Programming Language: C# * Framework: Azure Functions (v3 or later) * Database: Azure Cosmos DB (SQL API) * API: Azure Cognitive Services () * Integration: Dynamics CRM, Power BI, and SharePoint * GitHub Solution: * Notification Service * Programmi...

  $584 (Avg Bid)
  $584 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I am seeking a Python expert to deploy and debug a web application from my Github repository. Requirements: - Experienced with Python for web development. - Has expertise in deploying Python web applications. - Must be knowledgeable in debugging Python code and fixing potential issues. - Familiarity with Python web frameworks like Django, Flask, or Pyramid (actual framework used will be confirmed during the kick-off meeting). Your role will specifically involve deploying and debugging my Python web application to run locally. Experience with data analysis and machine learning will be beneficial. A background in similar roles/projects will be highly regarded.

  $38 (Avg Bid)
  $38 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  ...the API functionality. Tools: 1. Infrastructure: AWS CDK with TypeScript. 2. AWS Lambda: Node.js, Python, or other supported languages. Considerations: 1. Implement least privilege access for IAM roles to follow security best practices. 2. Secure the API endpoints to protect the data and ensure confidentiality and integrity. Submission Deadline: Please submit a link to your code repository on GitHub by noon the day prior to your interview. The code should include your CDK constructs, wrapper, API implementation using AWS Serverless Framework, and any relevant documentation. During the interview, we will review your solution, discuss your design choices, and evaluate your approach to implementing secure and scalable serverless applications. We look forward to seeing your implem...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  ...with APIs (hotel booking, flight booking, notification service). - Experience with payment gateway integrations using provided local APIs. - Understanding of caching and optimization techniques. - Excellent communication and ability to work remotely. - Commitment to delivering a high-quality, well-tested product. Version Control: The entire project codebase will be hosted on a Git repository (GitHub). The developer is expected to make frequent commits (regular updates) to the repository, clearly documenting the changes made in each commit message. This will allow us to track the project's progress, revert to previous versions if necessary, and collaborate effectively. Coding Standards: The developer is expected to follow established coding standards and best practices fo...

  $1446 (Avg Bid)
  $1446 Giá đặt trung bình
  86 lượt đặt giá
  API Developer 1 ngày left

  I'm looking for an API developer who can help me with a project. The ideal candidate should be Responsibilities: Design and implement highly flexible, asynchronous, secured and scalable API Buil...technical skills, including the following: Ability to work on protocols like HTTP, FTP and Web Sockets Ability to create APIs using REST pattern Knowledge of GraphQL and gRPC is an added advantage Knowledge of Web Services and understanding of service-oriented architecture (SOA) Proficiency with common API development frameworks/tools, including .NET Core 6+, MS Visual Studio, XML, JSON, TFS, GitHub, Postman and IIS Experience in integration of external systems, third-party APIs, payment gateways and cloud services are added advantage Knowledge in MS SQL Server and DB First appro...

  $356 (Avg Bid)
  $356 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá
  Modify comfyui's node 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Modifying one of ComfyUI's nodes, 'comfyui-reactor-node', to work(face swap) on GPUs. github link for 'comfyui-reactor-node': References (github link):

  $584 (Avg Bid)
  $584 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  DotNet developers required for "'Errors removal and Improvement work"' in thenafter Host on server. Developers should also have knowledge about Merger of sourcecode and database of his done-work with other developer's done-work on GitHub. Website Address - User emailid- @gmail.c Password- kaspersky Errors removal and Improvement work which has to be done is explained in below link-

  $116 (Avg Bid)
  $116 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  We are seeking a seasoned Software Architect to carry out extensive auditing, validation, and testing of ...latest industry standards and best practices. - Have extensive experience working with ReactJs, React Native, and PHP. Applicants who also have a background in SaaS Auditing Blueprint would be highly desirable. A successful engagement would mean that the blueprint is properly audited, and its enhanced version improves the overall quality of our SaaS solution. Please provide your Portfolio, and Github Repository and also state your level of experience with regards to the Above stack(PHP, React Native, ReactJs) and your quotation for the above project. Successful candidates who meet the above requirements will be shortlisted for an interview before being successfully hired. ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá