Racket scheme docscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 racket scheme docs công việc được tìm thấy, giá theo USD
  $25 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Build Plugin checkout Wordpress Đã kết thúc left

  Mình muốn khách thanh toán trang A redirect tới trang B và khách thực hiện thanh toán ở đó. Yêu cầu Build 1 plugin checkout hứng ở con B và Còn bên A thì bắn sang. tài liệu:

  $437 (Avg Bid)
  $437 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Tôi cần thuê làm phần mềm chatbot Facebook viết bằng python, sử dụng OpenAI (có documents link: ). Tính năng: 1. Nạp thông tin sản phẩm theo cấu trúc dữ liệu có sẵn vào phần mềm 2. Tính năng kết nối/xóa các fanpage để tự động trả lời tin nhắn facebook 3. Không cần xây dựng kịch bản cho chatbot, hoặc xây dựng quy tắc tự động. 4. Quản lý tin nhắn cho các fanpage trên phần mềm 4. Xây dựng giao diện trực quan cho các tính năng sẽ trao đổi chi tiết hơn, ưu tiên trực tiếp tại hà nội

  $1500 - $3000
  Nổi bật Niêm phong NDA
  $1500 - $3000
  6 lượt đặt giá

  ình cần viết 1 website quản lý ZNS thông qua API của họ Các tính năng. 1. Quản lý template 2. Quản lý gửi tin ZNS (nhập tin bằng excel) 3. Thống kê report 4. Quản lý user và chi phí ZNS ==> Tất cả yêu cầu nó có trên Cần thêm thông tin chi tiết các bạn liên hệ mình nhé

  $620 (Avg Bid)
  $620 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...toàn). Viết ổn mình sẽ giao nhiều hơn trong những lần sau. CHỦ ĐỀ: 1. Chủ đề về cách tắt avast trên máy tính. 2. Chủ đề nói về hướng dẫn sử dụng Spotify căn bản (ví dụ: hướng dẫn import list nhạc có sẵn vào Spotify, những mẹo vặt và thủ thuật khi sử dụng Spotify mà bạn cần biết). 3. Chủ đề liên quan Google Docs căn bản (ví dụ: cách đổi Margins trong Google Docs, cách căn lề trái phải, [kiến thức mở rộng] tại sao nhiều người thích sử dụng google docs (tránh đề cập đến MS-Office)). YÊU CẦU: 1. Văn phong ngắn gọn xúc tích. KHÔNG cần trau chuốt từ ngữ, đây là dạng b&agrav...

  $117 (Avg Bid)
  $117 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...Facebook cung cấp - Đã có sẵn tài liệu hướng dẫn tạo webhook và API rõ ràng chi tiết - Cài đặt webhook - Cài đặt Facebook app theo hướng dẫn để gửi API: Chỉ gửi API để send messenge template, ko sử dụng tất cả API do Facebook cấp Tài liệu: Sử dụng: Webview, template button, Private replies 2. Tạo chrome extention (hoặc đề xuất cái khác) để gọi API web server <=> Facebook messenger đã tạo ở phần 1 - Tạo các trường để nhân viên điền vào => gọi API theo các trường nhân viên điền - Nút setting để cấu hình cho admin

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Bên mình là một công ty kinh doanh trên , mình cần một tool để lấy các thông tin cơ bản về sản phẩm từ link Ali, và xuất nó ra excel. Ví dụ từ link này: , mình muốn lấy về: + Tiêu đề sản phẩm + Các l...com/item/-/, mình muốn lấy về: + Tiêu đề sản phẩm + Các link ảnh sản phẩm + Giá sản phẩm và Mô tả sản phẩm (description) Các phần này mình có đánh dấu như mũi tên ở ảnh đính kèm. Đầu vào của tool là danh sách các link (ví dụ đưa vào 20-30 link cùng lúc), đầu ra là một file excel chứa các thông tin cần lấy, mỗi th...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Tạo Wordpress Template Đã kết thúc left

  Tôi cần 1 giao diện wordpress để làm website phim, clip Giao diện cần có player sử dụng: videojs hoặc jwplayer để có thể xem phim, clip up từ các link: google plus, picasa, docs Giao diện wordpress tôi có các loại - 1 tấm ảnh - full code html cần đổ php hoặc mua hoàn toàn 1 giao diện mới và tích hợp Mong được làm việc

  $442 (Avg Bid)
  $442 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Tôi muốn viết một tools hỗ trợ công việc được nâng cấp dựa trên tools sẵn trước đó được làm thủ công bằng Spreadsheet trên Google Docs. Yêu cầu của công cụ mới cho phép nhiều người cùng đăng nhập và làm việc qua Internet, nhập thông tin về giao dịch, thông tin khách hàng, tính toán mức phí dịch vụ, phân quyền cho người dùng, thống kê dữ liệu giao dịch, xuất được các báo cáo theo từng thời kỳ hoặc từng nhân viên v.v... Chi tiết về dự án cần được trao đổi trực tiếp vì tôi không rành về lập trình.

  $235 (Avg Bid)
  $235 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...should incorporate both text and symbolic elements. The specifications are as follows: 1. Logo Type: - I require a combination of text and symbols, which should strike a perfect balance and are easy to comprehend. 2. Key Elements: - Please note, no specific elements are mentioned for the symbol part. I value your creative input in this regard. 3. Color Scheme: - The logo should radiate energy, hence vibrant and colorful scheme is mandatory. Your choice of colors should be harmonious and make the logo pop. Ideal candidates would have extensive experience in logo design, with a portfolio showcasing a diverse range of styles, especially vibrant color palettes. Creativity and expertise in symbolic integration is essential, as the symbol will play an integral role...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  TWIST Logo Design 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...**Educational Excellence**: Highlight our focus on cutting-edge technology and comprehensive education in Science, Mathematics, and Engineering. 3. **Modern and Professional**: The design should be sleek, modern, and professional, appealing to students, parents, and corporate partners. 4. **Simplicity and Clarity**: Ensure the logo is simple, clear, and easily recognizable. 5. **Colors**: Use a color scheme that is vibrant yet professional. Consider colors that symbolize knowledge, growth, and innovation. 6. **Versatility**: The logo should be versatile enough to be used across various mediums, including websites, printed materials, and merchandise. We encourage designers to think creatively and consider how the logo can visually represent the positive twist we aim to bring to e...

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  I'm in need of a professional logo designer to craft a modern, bright and bold logo for my bike brand. Key Requirements: - Modern Aesthetic: I am looking for a sleek, contemporary design that will resonate well with a tech-savvy audience. - Bright & Bold Color Scheme: The logo should be vibrant and eye-catching, with colors that are rich and impactful. - Online Adaptability: As the logo will be utilized primarily online, it should be scalable and clear when viewed on various digital platforms, including websites and social media profiles. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in creating modern, bold and vibrant logos. - A strong portfolio showcasing your versatile design aesthetic. - Understanding of online design requirements and best practices for digital...

  $16 (Avg Bid)
  $16
  21 bài tham dự

  ...and adaptable to various products, including but not limited to Toys, Apparel Design Preferences: Simplicity: The logo should be clean, simple, and easily recognizable. Versatility: It should be adaptable for various products and branding materials (packaging, labels, marketing materials, etc.). Modern & Fun: The design should convey a modern and fun vibe, appealing to a wide audience. Color Scheme: Open to suggestions, but the colors should be vibrant and lively. It should also work well in monochrome. Typography: Preferably bold and readable, even when scaled down. Open to creative fonts that convey the brand’s fun and modern nature. Usage: The logo will be used across multiple platforms and mediums, including: Product packaging Website and social media Print ma...

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  ...appropriate dimensions and resolution for optimal display on Airbnb. - Straightening: Ensuring the images are correctly aligned both horizontally and vertically. - HDR Blending: Merging multiple exposures to create dynamic, high-quality images. - Twilight Conversion: Transforming some of the daylight images into twilight shots for added visual appeal. - Color correction: Ensuring a consistent color scheme across all images. - Brightness, light correction: Adjusting the brightness and lighting to improve the overall aesthetic. - Contrast & saturation adjustments: Balancing the contrast and saturation levels for a visually appealing result. - Reflection Removal: Eliminating reflections on reflective surfaces like TVs and mirrors. - Vibrancy Enhancement: Making the colors stand ...

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Tamil Typing Using Transliteration 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Need to do tamil typing :- using Google Transliteration or any other transliteration tool. For example For the words -"என்ன செய்கிறாய் " , you have to type 'yenna seigiraai' and to use any transliteration tool to convert to tamil and return as a docx. or google docs. Totally need to type 30 pages . A sample page is attached.

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I need an experienced graphic designer with an understanding of aesthetic logo and letter pad designs to create an innovative, custom design. Key Requirements: • Create a text-based logo with symbol elements. The design should be distinctive and contemporary. • Use a color scheme of blue and gold. Specifically, the design should feature blue letters with some elements in blue, while others should be in gold. My preference is for a vibrant, rich tone that ensures the design remains prominent and visually appealing. • Follow the examples provided in the attachments for the symbol elements to be incorporated into the design. The symbol chosen should reflect our brand and communicate our identity effectively. Ideal Skills: • Graphic Design • Brand Identity...

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá
  Trophy icon Girly & Modern Logo Design Needed 6 ngày left

  I'm launching a hairstyling business named "The Dr3ad Doctor" and I'm looking for a logo that embodies my style. Here's what I'm looking for: - **Design Style**: The logo should be simple, modern, classy and most importantly, girly. - **Key Elements**: The logo should incorporate a pair of scissors, a hairdryer, a comb and some hair strands. - **Color Scheme**: I'm looking for pink, black, white or even some glitter in the design. - **Font Style**: I'd prefer the business name in the logo to be in a cursive and elegant font. We have a pretty clear direction for the design, I'm excited to see what your creative take on this is! Your experience in creating logos that are both professional and appealing to a female audience will be a big...

  $40 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $40
  157 bài tham dự
  Minimalist CSS Web Design Alterations 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a skilled web designer to help me make a few alterations to my existing website's CSS. The adjustments I need are focused on font styles and color scheme adjustments. Key requirements: - Implementing bold and modern font styles to enhance the readability and aesthetic appeal of the website. - Tweaking the color scheme to create a minimalistic and clean design. Ideal skills and experience: - Proficiency in CSS and web design. - Experience in working with minimalist and clean design concepts. - A good understanding of modern and bold font styles. Please note that the adjustments I need are relatively minor, so the project should not require an extensive overhaul of the website.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  Hi João! I need revisions to the last Facebook profile banner you made for me. I want 2 versions: One with the same colours but just a few small changes Second one with inverted (opposite colours) or different colour scheme that will look good. For example I previously did White + Black when the main FB cover was Black & Yellow, think like a football team 2nd kit ;)

  $9 (Avg Bid)
  $9 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I'm looking for an artist who can create a biomechanical logo for my band, "Endjin". The look I'm aiming for is dark and intense to create a strong connection with our audience. Key elements include: - A modern style that stands out, with a hint of edginess. - The colour scheme should involve metallic silver and black. It's important that the silver is shiny and vibrant to draw the audience's eye. - Ideally, you'll have experience designing for bands or other music-related industries, but this isn't a deal breaker. What's important is your ability to create a unique, eye-catching design that matches the intensity of our music. Skills required: Logo Design, Photoshop, Illustrator, Graphic Design. Your portfolio should demonstrate your kn...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Giá đặt trung bình
  102 lượt đặt giá

  ...for my upcoming website. Our website domain is - not yet online. The business is going to be called Daily Brewers. We will sell high end boutique coffee equipment. Key Deliverables: - A unique, memorable logo that embodies my brand - A website theme that complements the logo and reflects the minimalist style Things to Consider: - Please note that I have not finalized a color scheme. I'm open to hearing your suggestions on colors that could enhance the minimalist style. - I'm particularly interested in a modern and minimalist aesthetic for both the logo and the website theme. So, your portfolio should reflect your expertise in this area. - Experience with branding is a plus, as I'm looking not only for individual designs, but for a cohesive brand identity. Ide...

  $92 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $92
  264 bài tham dự

  ...professional PPT designer to beautify a Networking related deck. Need some info-graphics designed and built as required for some slides. Looking for someone who has experience in designing and building highly Technical yet creative PPT slide decks. Someone who can act quickly and deliver the project ASAP. Prefer someone who can showcase their portfolio of similar work. We will share the color scheme and some guidelines to be followed in-order to work on this project. Would prefer a professional who can stick to the guidelines and be creative accordingly and maintain a very clear prompt communication on the requirements and progress of the project. If the work and the professionalism is something that aligns with us, we will continue to give more similar work in the future. We...

  $361 (Avg Bid)
  $361 Giá đặt trung bình
  78 lượt đặt giá
  Trophy icon Professional Brand Logo Design 6 ngày left

  ...require a professional logo that will serve as the identity of our brand to include our business name: Tan Your Way Wellness Spa. Key requirements: - The logo should reflect a professional tone, considering it's for a brand identity. It needs to communicate reliability, credibility and expertise. - Please note that we do not have specific colours in mind for the logo. Feel free to suggest a color scheme that aligns with a professional image. - The design should be versatile and adaptable for use across different mediums, such as print, digital, and social media. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing logos for brand identity. - Understanding of colour psychology and its application in creating professional and trustworthy visuals. - Proficiency in creat...

  $139 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $139
  503 bài tham dự

  I'm looking for a skilled graphic designer to create a logo for an insurance company that specializes in commercial business, home, auto, and life insurance. Name of company is Build 2 Suit Insurance Advisors Key Project Details: - Color Scheme: The logo should incorporate shades of blue and orange. - Emotion & Message: The design needs to reflect a sense of professionalism and modernity. Ideal Skill Set: • Proven experience in logo design • Strong understanding of color theory • Ability to convey complex messages through simple designs. Please include similar previous work samples in your proposal.

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  141 lượt đặt giá
  Trophy icon Botanical Art Print Design 6 ngày left

  ...floral-botanical art print digital file. It would ideally look like a watercolor print. This digital file should be suitable for printing at sizes up to 48" x 48". Key Requirements: - The style of the art print should botanical, with no specific restrictions on the type of flowers (limit to 1 - 3 large flowers) or botanicals included. See photos - i like the addition of 1 bug or butterfly. - The color scheme should be based on cool tones, specifically blues, greens ,but with pinks. No black background, white is best for that so that the colors pop. These colors should be harmoniously blended to create a soothing and aesthetically pleasing piece. - The art print's primary motif should be a large scale floral design. This design should be striking and suitable for ...

  $80 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $80
  78 bài tham dự
  Trophy icon Farm2Fork Branding Logo 4 ngày left

  I'm looking for a skilled designer to help create a logo for my Farm2Fork brand. The design should be in line with my website, which has a clean and modern aesthetic. Our website is Farm2Fork taste the difference Key Requirements: - Logo style: Minimalist - Color Scheme: Open to suggestions - Imagery: Should incorporate farm animals Ideal Skills: - Extensive experience in logo design - A keen eye for minimalist design - Ability to create engaging, modern visual identities - Understanding of how to incorporate thematic elements into a logo.

  $58 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $58
  207 bài tham dự
  Trophy icon Modern Brand Logo Design 6 ngày left

  ...modern and minimalist logo to represent my security company APH Commissioning. The company works with ACCESS CONTROL, CCTV AND INTRUDER ALARMS! Key Requirements: - The primary goal is to establish a strong brand identity through the logo. It should be memorable and easily recognisable. - Potentially reference CCTV, ACCESS CONTROL OR INTRUDER ALARMS. - I'm open to suggestions regarding the color scheme. Feel free to propose a palette that you believe suits the modern and minimalist style. Ideal Skills: - Proven experience in logo design, especially in creating logos that emphasize brand identity. - A strong portfolio showcasing modern and minimalist design aesthetics. - Excellent understanding of color psychology in design. - Ability to translate abstract ideas into compel...

  $50 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $50
  193 bài tham dự
  Trophy icon Logo Design Finalization 2 ngày left

  I need a designer to help creat...logo: a representation of hands (see 1 in image file). 2. Middle of logo: a water drop with a leaf inside (similar to 2 in image file) or something similar 3. Top of logo: an element which signifies technology or deep thinking. 4. includes the name “AgroNovare” being creative with the text (for example you see the triangle between the “o” and “a” in 2 (see 4 in the attached). - Color scheme should be block (not gradiated) deep green and navy blue on transparent background. - The font should be modern in navy blue - The logo can be any shape or dimentions. Any logos generated by ChatGPT will be rejected. The final deliverables must be: - A PNG/SVG/TIF file for immediate use. - An EPS file for scal...

  $50 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $50
  177 bài tham dự

  ...captivating and cartoon style logo. Key elements to include: - The primary elements of the logo should be an illustrated diary along with a man's hand writing in it, using a fountain pen. - Though the illustration style should lean towards cartoon, the fountain pen should be detailed enough to be clearly recognizable. - While bringing these elements together, consider using a mix of cool colour scheme mainly incorporating shades of Blues and Purples to resonate with my channel's vibes. Ideal candidate should have: - An expertise in creating cartoons. - The ability to incorporate client ideas whilst also providing professional input. - A solid understanding of YouTube channel branding, and what makes a logo eye-catching yet fitting for the channel. - Experience work...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  110 lượt đặt giá

  I'm in need of an experienced interior designer to help me visualize my new living room and bedroom in a modern style through 3D rendering. Key Points: - The design should reflect a modern style, with clean lines and minimalism. - The project will specifically involve the living room and bedroom. Color Scheme: - I'm envisioning a mix of brown, off-white, bright colors, and luxurious colors. - The design should be luxurious and well-coordinated. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in interior design, particularly with modern styles. - Proficiency in 3D rendering software. - Strong understanding of color theory and how to combine various colors effectively. - Ability to communicate and interpret design preferences effectively. ** please refer to the attach...

  $120 (Avg Bid)
  Nổi bật Gấp Bảo đảm Cuộc thi hàng đầu
  $120
  28 bài tham dự

  I'm looking for a talented graphic designer for creating packaging designs for my technology and gadgets. Key Points: - No existing brand style or color scheme: Since I'm starting from scratch, I need you to come up with a creative and visually appealing design that will resonate with my target audience. - Understanding of Technology and Gadgets: Ideally, the designer should have prior experience in designing packaging for technology-related products. - Attention to Detail: The packaging design should not only be visually appealing but also practical and informative, showcasing the product in the best way possible. - Versatility: I'm open to your creative input, so you should be comfortable with taking the lead on the creative aspect. If you have a strong portfol...

  $67 (Avg Bid)
  $67 Giá đặt trung bình
  102 lượt đặt giá

  ...and attention to detail to create a vintage t-shirt design. Key Aspects: - The primary style focus will be the hand-drawn approach. Your ability to create intricate details with a vintage feel will be pivotal. - As far as elements or themes, there isn't any specific requirement. Feel free to use your creativity and originality to come up with a remarkable design concept. - I skipped the color scheme preference. However, I advise that the overall look of the design should be fitting and appealing in a vintage context. Ideal Skills: - Illustration - Graphic Design - Creativity and Originality - Experience with vintage or retro styles Whether you have previous experience designing vintage t-shirts or are adept at detailed hand-drawn designs, I'd love to see your work ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  75 lượt đặt giá
  Flutter App Setup & Customization 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...seasoned Flutter developer to help me with the setup and customization of a mobile application that is primarily designed for doctors. Key Tasks: - Setup the app for both Android and iOS platforms - Implement a new color scheme to enhance the app's aesthetic - Make necessary layout adjustments to improve user experience - Replace the current logo with a new one Ideal Skills & Experience: - Proficiency in Flutter with a proven track record of building and customizing apps for both Android and iOS - Strong design sense to ensure a seamless integration of the new color scheme - Experience with layout optimization for mobile apps - Previous logo design experience is a plus This project requires someone who can work efficiently and has a keen eye for detail to ensur...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for a talented graphic designer to create a modern, minimalist logo for my brand. The main purpose of the logo is to enhance brand recognition. Key Points: - Logo Style: I envision a modern and minimalist design - Color Scheme: The logo should incorporate soft and subtle pastel colors Ideal Skills: - Graphic Design - Logo Design - Branding - Understanding of color psychology and minimalism Experience: - Demonstrable experience in creating modern, minimalist logos - Previous work with pastel color schemes would be a plus - Proven track record in enhancing brand recognition through logo design Look forward to seeing your portfolio and ideas.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  90 lượt đặt giá
  Multi-Faceted Website Enhancements 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...YOAST - along with the Godaddy WordPress hosting) I have decent content from another of my sites to copy across to - Compress components with gzip Add Expires headers Make fewer HTTP requests Design Updates: - Changing colours: I want to refresh the colour scheme of the website to make it more vibrant and engaging - Updating fonts: The current font is outdated. I need a modern, sleek, and readable font to be implemented - Redesigning the logo: A logo redesign to reflect the updated color scheme and font Content Updates: - Updating text: The text content on the website needs to be refreshed to be more compelling, accurate and engaging - Adding new images: Incorporating new images to add visual appeal and relevance to the content - Removing outdated information: Clearin...

  $199 (Avg Bid)
  $199 Giá đặt trung bình
  187 lượt đặt giá
  Create a CSGO Gambling Website (MERN/MEAN) 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...projects and provide some documentation or proof that you were the original developer of those 3 websites please. Tech: Front-end Framework: React.js with and State Management + Typescript Styling: Tailwind CSS Back-end Framework: Node.js with Database: MongoDB Goals: Build a cryptocurrency gambling website from PSD + Figma designs and requirements provided and discussed (google docs/sheets). Must be fully secure and fully tested with no bugs or issues. Experience Needed: - Previous experience with Full Nodes ("Bitcoin Core" for Bitcoin and "Geth" or others for Ethereum) + understanding smart contracts - Previous experience making Desktop/Mobile responsive websites - Previous experience accurately converting a PSD design to a fully responsive website...

  $1742 (Avg Bid)
  $1742 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Trophy icon Big Creek Real Estate Logo Design 2 ngày left

  ...THERE ARE NO MOUNTAINS IN MY MARKET PLEASE SEE COLORED LINES IN THE ATTACHMENTS. THIS IS THE MAIN THING I WANT INCORPORATED INTO THE DESIGN I'm looking for a professional logo for my real estate company, Big Creek Real Estate. The design should incorporate a mix of blue, green, and white colors, and give a country/modern impression. Key Requirements: - Professional and eye-catching logo - Color scheme: 2-3 shades ofBlue (for a creek), 2-3 shades of Green (for trees/grass), White - Impression: A blend of modern and country NO MOUNTAINS!!! There are no mountains in my market!! Ideal Skills: - Graphic design - Logo design - Real estate branding expertise Please include samples of your previous work and let me know how you plan to approach this project. Attached are ...

  $40 (Avg Bid)
  Nổi bật
  $40
  277 bài tham dự

  ...similar to what I am looking for: A lot of flying tokens then comes into a logo. The animation style required is 2D. I'm expecting a high quality, smooth rotation that shows off the token and its unique aspects. Here are some key aspects I'd like to highlight: - Style: The token should not be gold, but instead utilize a color scheme that I will provide. I have the files for the token. - Animation: I'm specifically looking for 2D animation. The rotation should be seamless and smooth. To be successful in your application, please ensure to include: - Portfolio: Showcase your past work in 2D animation, especially any work related to token/coin animations or similar projects. This project isn't just about functional animation;

  $141 (Avg Bid)
  $141 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá
  WP MasterStudy LMS Revamp 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled professional who can revamp our existing WP MasterStudy LMS. Course Management Features Enhancements: - Course allocation and tracking - Course registration, billing and confirmation Performance Impro...MasterStudy LMS. Course Management Features Enhancements: - Course allocation and tracking - Course registration, billing and confirmation Performance Improvements: - Prioritize improving the loading times of the LMS. UI/UX Enhancements: - Make the LMS easier to navigate. Users should be able to find what they need quickly. - Enhance the aesthetic appeal of the LMS with a modern and engaging color scheme. - Simplified user interface: Streamline the user interface to make it more intuitive and user-friendly. 5-6 other things needed to make site fully f...

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  106 lượt đặt giá

  I need a WordPress website developed from my Figma design. The design is complete and I need the site to be an exact match. Key requirements: - Convert Figma design to a fully functional WordPress website. - Ensure that the website design is pixel-perfect. - Adhere to provided color scheme and branding guidelines. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in both Figma and WordPress is a must. - Experience with Cpanel hosting. - Strong understanding of responsive design for different devices. - Attention to detail to ensure the design is exactly matched. PLS NOTE: This is an urgent project to he started today and delivered by Sunday. I cant accept any bid that does not comment on figma to wp experience.

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  146 lượt đặt giá

  I need assistance with editing and formatting a document into MLA style. - The ideal candidate should have strong editing and formatting skills, especially in MLA style. - Proficiency in working with Google Docs is a must. - Experience with academic writing or editing is a plus. The task involves transforming the existing document into MLA format, ensuring all citations, quotations, and formatting adhere to MLA guidelines. The document is currently in PDF format and needs to be converted to Google Docs.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  ...seeking a skilful Android Developer or designer to give a refreshing look to my app by reskinning it. Despite having a design template picked out, some area was left untouched and those are where you'd come in: - Color Scheme Adjustment: I'm particularly attached to the existing color scheme and want it kept, but don't mind a few tweaks here and there to enhance the app's aesthetic. - Logo Redesign: Although I'm satisfied with the current template, the logo could do with a revamp. Embrace your creativity here but please bear in mind that it has to jell with the existing color scheme. - Typography Update: While remaining within the constraints of the Android platform, breath some new life into the app's typography. Ideal candidate for ...

  $117 (Avg Bid)
  $117 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Multi-Functional WIX Website Build 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Private, and secret course 14. Form, survey, Quiz, Poll, and Questionnaire 15. Design 4 Badge for each Course to assign to student base on the course they attend 16. Wix course drip 17. Payment Gateway integration 18. Domain integration Please Note: - Content and Imagery: I will be providing all the content and imagery for the website. - Branding Guidelines: I have some ideas regarding the color scheme and branding, but I'm open to suggestions and would appreciate guidance on how to best incorporate these into the design. Ideal Skills: - Proven experience in WIX website development, with a portfolio showcasing E-commerce and blogging sites - Strong understanding of UI/UX principles and best practices - Excellent communication skills and the ability to understand and inco...

  $242 (Avg Bid)
  $242 Giá đặt trung bình
  114 lượt đặt giá
  Trophy icon Heartland Farms Logo Design 2 ngày left

  ...growing fruits and vegetables for both local and export markets. In need of a logo design that communicates the authenticity and sustainability of our products. Key points: - Logo Theme: It should reflect our business as an agriculture company. - Message: The logo needs to convey authenticity and sustainability. - Design: Simple yet effective, avoiding overly complex or ornate designs. - Color Scheme: Earthy, natural hues would work best. - Can incorporate an illustration of agriculture or farming Ideal Skills and Experience: - Experience in designing logos for agricultural or sustainability-focused brands. - Demonstrable portfolio of simple yet effective logo designs. - Ability to capture the essence of a brand through minimalistic design. - Very creative style I have also ...

  $50 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $50
  396 bài tham dự

  I'm seeking a talented designer to create two captivating, modern and minimalistic logos for my Dry Fruits brand. Key Requirements: - I need two logos designed, one for 'KING' and the other for 'KAANHA BHOG'. - The logos should embody a modern, minimalistic style. - The color scheme should be primarily green . - KING logo Must have a crown - KAANHA BHOG logo must have a Basuri Ideal Freelancer: - A designer with a proven track record of successful logo design. - Someone who is adept at creating modern and minimalistic designs. - Experience in creating logos for food or related brands would be a plus.

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  I'm in need of a talented graphic designer to revamp my wedding pricing packages with a fresh, clean, modern, yet minimalistic design. Key requirements: - An approach focused on minimalistic, clean aspects to make the presentation elegant and easy to understand. - Bold typography must be taken into consideration for striking design elements. - A graceful color scheme with neutral tones, such as white, gray, beige to give a subtle, refined look. The successful applicant would ideally have: - A keen eye for clean, modern design aesthetics - Solid experience with typography - Expertise in creating minimalistic designs The file is required to be delivered in PDF format. Submissions should display understanding and capture these key elements to be considered suitable for th...

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  92 lượt đặt giá
  Modern Business Card & Email Signature 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a design professional who can create a set of business cards and rework my email signature block. The design should be modern and minimalist while incorporating our company's color scheme. Key Points: - Design business cards for two different positions. Each will display the name and job title. - Rework the email signature block to match the new business card design and maintain a modern, minimalist style.

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  81 lượt đặt giá

  I'm looking for an expert graphic designer to create a luxurious yet elegant logo and packaging ideas for my brand - Velvet Rush. Key Requirements: - Logo: It should reflect luxury and elegance, representing the essence of Velvet Rush. - Packaging: I need innovative and creative ideas for the packaging that will complement the logo and appeal to our target audience. Color Scheme: - The preference is for pastel tones. These colors should be used in a way that enhances the luxurious and elegant feel of the brand. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in designing logos and packaging for luxury brands. - Strong understanding of color psychology and ability to work with pastel tones. - Innovative thinker with the ability to create unique and appealing designs. - Exc...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá
  Sveltekit Component Design for SaaS 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in search of professional Sveltekit developers who can craft and style web components for my SaaS platform. We've already established the design theme, but the individual components need to be developed. Key Project Details: ...of Sveltekit and experience developing custom web components. - UI/UX Design Understanding: While the design style is set, an eye for good UI/UX practices is appreciated for the development of functional components. - API Integration: Experience with integrating web components with APIs will be crucial for this project. I have attached an AI generated dashboard that meets our style and color scheme requirements for you. This project offers an exciting opportunity to work on a cutting-edge SaaS platform, and we look forward to seeing your por...

  $15 - $25 / hr
  Niêm phong
  $15 - $25 / hr
  52 lượt đặt giá

  ...for both mobile apps and websites. The mobile app in question is a native application, thereby requiring comprehensive knowledge and experience in native mobile UX design. Specific Requirements: Branding and Aesthetics: Clean, modern design with a professional yet approachable feel. Consistent use of our brand colors, fonts, and logo. (Brand guidelines will be provided.) Typography and Color Scheme: Use of accessible color schemes to ensure readability and visual comfort. Clear hierarchy in typography for readability and navigation ease. Interactive Elements: Design of interactive elements like buttons, forms, and menus. Intuitive navigation and user-friendly interfaces. Expected deliverable: - Flawless UX design for both a native application and website - Strong user-flow...

  $268 (Avg Bid)
  $268 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá