Richfaces hibernatecông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,699 richfaces hibernate công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Spring framework project Đã kết thúc left

  Nên mình muốn tìm 1 bạn làm giúp mình project nhỏ sử dụng spring, spring mvc, hibernate

  $147 (Avg Bid)
  $147 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Trang web quản lí văn bản Đã kết thúc left

  Mình cần thiết kế 1 trang web quản lí văn bản (đã có mẫu sẵn) dựa vào mẫu làm theo. Ngôn ngữ: JSP và servelet kết nối dữ liệu MySQL với Navicat, sử dụng kĩ thuật hibernate và struts. Time: 3 ngày là có thể xong được

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...nhất 1 game engine: Cocos2dx, Andengine, Unity, Unreal • Có kinh nghiệm tích hợp Game Center • Có kinh nghiệm làm việc với animation, SFX... 4. Lập trình viên Web/Backend • Có kinh nghiệm làm việc với ít nhất 1 ngôn ngữ: JAVA, .NET hoặc PHP... • Có kinh nghiệm HTML, CSS, Javascript, AJAX, jQuery, JSON. • Tùy từng ngôn ngữ, yêu cầu tối thiểu biết 1 framework, CMS - JAVA: Struts, Spring, Hibernate… - PHP: nuke, joomla, CI…. - .NET: EntityFramework, DNN, ... • Có kinh nghiệm với Web server: Tomcat , Apache hoặc IIS • Có kinh nghiệm với database Mysql hoặc MSSQL(hiểu biết về NoSQL sẽ là lợi thế) Yêu cầu...

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Hi anh, Hiện tại bên viettel soft đang có nhu cầu tuyển nhân sự insource vị trí phát triển java. Yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu anh quan tâm, vui lòng gửi cv cho em nhé: phamktung@ , em sẽ liên hệ trao đổi công việc.

  $55 (Avg Bid)
  $55 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hiện tại thì viettel soft đang có nhu cầu tuyển nhân sự insource cho vị trí phát triển java. yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi cv cho mình nhé: phamktung@ , mình sẽ liên hệ trao đổi công việc với bạn.

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 lượt đặt giá

  Chào bạn, Hiện tại trung tâm phần mềm viettel soft đang có nhu cầu tuyển insource cho các dự án của trung tâm. Vị trí phát triển: yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi CV vào mail của mình nhé: phamktung@ Mình sẽ liên hệ trao đổi công việc.

  $150 - $150
  $150 - $150
  0 lượt đặt giá

  Hi anh, Hiện tại bên viettel soft đang có nhu cầu tuyển nhân sự insource vị trí phát triển java. Yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu anh quan tâm, vui lòng gửi cv cho em nhé: phamktung@ , em sẽ liên hệ trao đổi công việc.

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hiện tại thì viettel soft đang có nhu cầu tuyển nhân sự insource cho vị trí phát triển java. yêu cầu thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi cv cho mình nhé: phamktung@ , mình sẽ liên hệ trao đổi công việc với bạn.

  $5 - $5 / hr
  $5 - $5 / hr
  0 lượt đặt giá

  Trung tâm phần mềm Viettel Soft2 đang cần tìm nhân sự insource cho chiến lược phát triển phần mềm của Trung Tâm trong giai đoạn các tháng cuối năm 2015. Các vị trí: 1. Nhân viên phát triển phần mềm (chủ yếu): Yêu cầu trình độ nhân sự phải thành thạo về Java, có kinh nghiệm làm việc với các framework: Spring, Struts, Hibernate,..và sử dụng DBMS Oracle. 2. Nhân viên phát triển phần mềm trên di động: Nhân viên phát triển ứng dụng trên Android, iOS. 3. Nhân viên triển khai thị trường: VTSoft2 sẽ đào tạo cho nhân sự của đối tác đi triển khai phần mềm tại cá...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  Tenho mais de 12 anos de experiência na indústria de TI, sou um programador criativo, altamente organizado e responsável que contrata trabalho freelance/regular no desenvolvimento de J2EE e Android. Desenvolvi muitos aplicativos de nível empresarial em minha carreira a...de 12 anos de experiência na indústria de TI, sou um programador criativo, altamente organizado e responsável que contrata trabalho freelance/regular no desenvolvimento de J2EE e Android. Desenvolvi muitos aplicativos de nível empresarial em minha carreira anterior. Contrate-me para trabalhos de codificação de qualidade em tecnologias como: J2EE/Web - JSP-Servlet, Struts, Spring, Springboot, Hibernate - motor de busca Solr, Elastic search - Bootstra...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  I am looking for a Java developer with database knowledge (specifically SQL) to assist me with a web development project. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Java programming language - Experience in web development using Java frameworks such as Spring or Hibernate - Proficiency in SQL database management and query optimization Timeline: - This project is urgent and needs to be completed within 1-2 weeks. Please provide examples of your previous web development projects and your experience with SQL databases.

  $90 (Avg Bid)
  $90 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  Necesitamos un desarrollador con experiencia en el entorno de DSpace 7, para ayudar en la programación de las funcionalidades específicas añadidas en la versión 5.5 por tanto, experiencia con java, postgresql, tomcat, frameworks tipo Struts, Spring, Hibernate, EJB), git y Angular

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  We are looking for a skilled Java developer with expertise in Spring Boot, Hibernate, and PostgreSQL to join our team. As a developer, you will be responsible for designing, coding, and maintaining high-performance web applications. Your primary focus will be developing server-side logic, ensuring the responsiveness of applications, and collaborating with the front-end developers. This is a challenging role that offers the opportunity to work on cutting-edge projects and solve complex technical problems. **Key Responsibilities:** - Design, code, and test Java applications using Spring Boot and Hibernate. - Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features. - Maintain and enhance existing codebase, identify and fix bugs, and improve application...

  $112 (Avg Bid)
  $112 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  Necesitamos programadores J2EE con al menos 3 años de experiencia para trabajar full time en un proyecto de un año. Github, Hibernate, PostgreSql, Eclipse, Maven, Java, Agile. Interesados adjuntar cv

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Looking Java Developer Đã kết thúc left

  ...and prioritize tasks, using your domain knowledge to ensure that the development efforts align with the specific needs and regulations of the financial markets. • Provide mentorship and technical support to junior team members, fostering a culture of knowledge sharing, domain expertise, and architectural understanding within the team. Programming Languages: Java Java: Proficiency in Spring, Hibernate, Maven, Struts, JMS, and JNI with a strong focus on architectural and design principles specific to the financial markets domain. Tools: Git, Bamboo, Maven, Jira, and Confluence Requirements: Proven experience as a software developer with expertise in BackEnd Java, Low Latency, high performance and API integration. Strong understanding of software development principles and pr...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá
  Java full stack development Đã kết thúc left

  I am looking for a Java full stack developer to work on an advanced project Requirements: - Proficiency in Java programming language - Strong understanding of front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript, Angular - Experience with popular Java frameworks such as Spring or Hibernate - Knowledge of database management systems like MySQL or PostgreSQL - Familiarity with version control systems like Git - Ability to work with APIs and integrate third-party services - Strong problem-solving and debugging skills The project involves implementing specific features and functionalities according to a detailed list provided by the client. The ideal candidate should be able to work independently and deliver high-quality code within the given timeline. Additionally, the ability to...

  $1066 (Avg Bid)
  $1066 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  Java Backend Developer -- 2 Đã kết thúc left

  I am looking for a highly experienced Java Backend Developer to help us build a new application. The successful candidate should possess extensive knowledge of Spring Boot, Hibernate, and Apache Kafka as well as experience with developing and deploying complex applications at scale. We are not in a rush to get this project done and are willing to wait for a high-quality solution, however the ideal developer should still be committed to meeting deadlines and designing effective solutions. This is an exciting opportunity to work with cutting edge technology and collaborate on a large scale project. We are eager to find the right person to join our team!

  $315 (Avg Bid)
  $315 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá
  Java Backend Developer -- 3 Đã kết thúc left

  ...specific frameworks and technologies required for this project include Spring Boot. Ideal Skills and Experience: - Senior-level experience in Java backend development - Strong knowledge and experience with the Spring Boot framework - Ability to work with both new development and existing codebase - Familiarity with Hibernate and Node.js is a plus Persistence needs to be Strong in JAVA 8 and JAVA 9, Spring IOC ( for Core Skills) -Spring Boot, ver.x (Microservices) -JDBC, JPA, Hibernate, Spring JDBC, Spring DATA (for persistence) -Spring Tx (For Transaction) -Spring MVC (for MVC) -Spring REST, JAX-RS (JERSEY) ( For Restful web services) *NodeJs backend developer* • Experienced with Express concepts • Experienced with one of the common ORMs/ODMs (graph-ql, mongoo...

  $334 (Avg Bid)
  $334 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...efficient, and maintainable code - Stay up-to-date with the latest industry trends and technologies Requirements: - Intermediate level experience in Java development - Strong knowledge of software development principles and methodologies - Experience with software development life cycle (SDLC) - Proficient in Java programming language - Familiarity with frameworks and libraries such as Spring, Hibernate, and JDBC - Experience with relational databases such as MySQL or Oracle - Familiarity with version control systems such as Git - Excellent problem-solving and analytical skills - Strong communication and collaboration skills Start Date: Immediate If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal along with your portfolio showcasing your previous soft...

  $110 (Avg Bid)
  $110 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  I am looking for a Java Native Android developer with experience in DNS configuration for a specific domain. The ideal candidate should have knowledge and experience in the following areas: - Configuring DNS for a specific domain - Familiarity with the dnsjava library - Ability to troubleshoot DNS issues - Knowledge of Java frameworks such as Spring and Hibernate is a plus, but not required The timeline for completing the DNS configuration tasks is expected to be within 2 hours.

  $55 (Avg Bid)
  $55 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Spring hibernate Tester Đã kết thúc left

  My full project is running on Spring hibernate. I am finding a tester to check my fully software and correct the errors. But One condition I'm only allow to access in my company system and I'm not agree to work at home. My company is based on Kolkata so only Kolkata Tester is assigned to my project. Thanks

  $380 (Avg Bid)
  $380 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I am a developer in Java i have learned Spring boot and reactjs, i have been able to work on DATABASE maniputation with JPA/Hibernate, endpoints security using JWT and API documentation with SWAGGER. I have a dedicated server that has SSL installed. now initially i worked with swagger and i could consult my APIs. when setup JWT i could not access the API using swagger anymore. and then when in deployed on that server having SSL configured even the requests from reactjs to spring boot are blocked with 'ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR' i understand that there is a way that JWT-SWAGGER-SSL should work together but i don't know how. i would even appreciate i get a demo where all is configured on eact (SPRING BOOT/REACTJS) where all work together.

  $154 (Avg Bid)
  $154 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Backend Developer Đã kết thúc left

  Backend Developer Skills and Experience: - Proficient in Python, Java, or PHP - Familiarity with Spring and Hibernate frameworks is a plus - 3-5 years of experience in backend development Project Requirements: We are seeking a skilled backend developer with 3-5 years of experience to join our team. The ideal candidate will have expertise in Python, Java, or PHP and have a strong understanding of backend development principles and best practices. Familiarity with Spring and Hibernate frameworks is a plus. The minimum time commitment is 40hrs/week (as per IST) for the duration of the project. Project duration may range from 1-3 months or more. Responsibilities: - Collaborate with the frontend development team to design and implement efficient and scalable backend solutions ...

  $1481 (Avg Bid)
  $1481 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I am looking for a backend developer to create the code for my travel planner website. The frontend code has already been provided, and I need someone to write the backend code using Java. Skills and Experience Required: - Proficient in Java -Proficient in DBMS - Familiarity with Spring Boot/Hibernate and JSP/Servlets is a plus, but not required - Experience with data storage and retrieval is essential Specific Requirements: - The main functionality needed for the backend is data storage and retrieval along with user authentication. This includes storing user information, travel plans, and other relevant data. - Proficiency in database management is mandatory. If you are a skilled backend developer with experience in Java and data storage and retrieval, please bid on this project...

  $41 (Avg Bid)
  $41 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  ...General Support within the Week (EST timings) We are seeking a skilled Java Developer specializing in backend development to assist us with an immediate project and provide general support within the week. The ideal candidate should have the following skills and experience: Backend Development: - Strong proficiency in Java programming language - Experience with Java frameworks such as Spring, Hibernate, or JPA, RESTful Web Services (JAX-RS) - Proficiency in working with databases and SQL - Knowledge of RESTful APIs and web services - Understanding of software development principles and best practices - Good to have Front end technologies as well such as Angular, HTML, CSS General Support: - Ability to troubleshoot and debug Java applications - Strong problem-solving skills - E...

  $394 (Avg Bid)
  $394 Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá

  Contract: 6months extendable Work timings: Sun - Thurs 10AM - 7PM IST Location: Remote Exp: 7+yrs Mandatory skills: Spring, Hibernate, JSF and Java experience Skills: • 7 Years core J2EE Development experience including JSF, Rich Faces, • Experience in XML, Spring, Hibernate • Experience in Oracle RDBMS • Experience in SOAP, Web Services • Experience in Restful Services • Experience in JMS • Desirable experience in Angular JS, Angular

  $1633 (Avg Bid)
  $1633 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  Software Engineer Đã kết thúc left

  ...Skills and Experience Required: - Proficiency in JavaScript, HTML,PHP languages -Database knowledge MySQL - Experience with Spring and Hibernate frameworks preferred, but not required - Familiarity with Python and C++ is a plus - Strong problem-solving skills and attention to detail - Ability to work independently and as part of a team Project Description: We are seeking a skilled software engineer to join our team for a new development project. As the software engineer, you will be responsible for designing, coding, testing, and debugging software applications. The ideal candidate will be proficient in Java and have experience with Spring and Hibernate frameworks. However, if you are a talented software engineer with expertise in other programming languages and framewor...

  $108 (Avg Bid)
  $108 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Java Full Stack Developer Đã kết thúc left

  We are looking for a Java Full Stack Developer to assist with our project. The ideal candidate should have extensive experience in Java fullstack development using: - Spring Boot, RESTful Web Services, Hibernate, PostgreSQL - Proficiency in various AWS Cloud platform services - Good experience in React.js Scope of Work: - End-to-End development based on the skills listed - New Change Requests/Feature Enhancements - Bug Fixes, maintenance, support, and documentation as per the established process. - Collaborate with the Backend and Frontend team as required. If you have at least 5 years of experience in all of the above mentioned technologies then only bid on the project. This project is expected to be completed within a month, and the developer will be responsible for providing ...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I am looking for a developer who can help me set up a Spring MVC project for the purpose of creating dynamic classes from a table using hibernate with appropriate UI/UX. The ideal candidate should have experience in the following: - Spring MVC framework - PostgreSQL database management system - Dynamic web page generation - Hibernate The timeline for this project is expected to be 3-4 weeks. Feature 1) secured user authentication with user table and login page 2) A table to hold class and its members (variables and functions), controller to load classes from this table and make objects available for further processing 3) ui to show list of those record in the table (customisable column and all sorts of filter , sorting , grouping , search and list and grid view ) 4) UI t...

  $196 (Avg Bid)
  $196 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Build a web based application to help users to pay Property tax of “Residential property”. The application should also help the users to assess the property tax under Unit Area Value (UAV) system. Details of Unit Area Value (UAV) for assessment of RESEDENTIAL PROPERTY

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I am looking for a full stack Java developer who has experience with the following frameworks and technologies: - Spring Boot - Hibernate - JavaFX The project timeline is expected to be more than 3 months. I would like the developer to work on the development of the project, including implementing user authentication, integrating a payment gateway, and creating a custom UI/UX design.

  $563 (Avg Bid)
  $563 Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá
  Java candidate interviewer Đã kết thúc left

  Java Candidate Interviewer We are looking for an advanced Java expert who is proficient in Java Frameworks such as Spring , JPA/Hibernate, Micro Services, Design Patterns, AWS Skills and Experience Required: - Intermediate to Advanced level of Java expertise - Proficiency in Java Frameworks (e.g., Spring, Hibernate, Micro Services, Design Patterns) - Proficiency in AWS or GCP cloud - Experience in conducting interviews and assessing candidates' Java skills - Strong understanding of core Java concepts - Ability to evaluate candidates' problem-solving abilities and coding skills - Excellent communication and interpersonal skills Project Details: - We need to interview more than 100 candidates for a Java position. - The selected candidate will be responsible for con...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  I am a user of one of the movies booking website and can securely access the website and browse all movies, book movie tickets for a particular date and time. I will be able to cancel or change timings of the movie too.

  $37 (Avg Bid)
  $37 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  Desarrollador experto en Java, Sprint, Hibernate y otros framework de Java para crear un proyecto nuevo en que tendrá listados de eventos y usuarios

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  Java Backend Developer -- 2 Đã kết thúc left

  I am looking for a Java Backend Developer who can assist me with API development for my project. The ideal candidate should have experience with Spring framework. The expected timeline for this project is more than 4 weeks. Persistence needs to be Strong in JAVA 8 and JAVA 9, Spring IOC ( for Core Skills) -Spring Boot, ver.x (Microservices) -JDBC, JPA, Hibernate, Spring JDBC, Spring DATA (for persistence) -Spring Tx (For Transaction) -Spring MVC (for MVC) -Spring REST, JAX-RS (JERSEY) ( For Restful web services) *NodeJs backend developer* • Experienced with Express concepts • Experienced with one of the common ORMs/ODMs (graph-ql, mongoose, Sequelize, Sail) • Experienced with a templating language (Mustache, Handlebars, EJS…) • Modern JavaScript language...

  $314 (Avg Bid)
  $314 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Java Backend Developer Đã kết thúc left

  We are looking for a Java Backend Developer who is proficient in the following technologies: Persistence needs to be Strong in JAVA 8 and JAVA 9, Spring IOC ( for Core Skills) -Spring Boot, ver.x (Microservices) -JDBC, JPA, Hibernate, Spring JDBC, Spring DATA (for persistence) -Spring Tx (For Transaction) -Spring MVC (for MVC) -Spring REST, JAX-RS (JERSEY) ( For Restful web services) *NodeJs backend developer* • Experienced with Express concepts • Experienced with one of the common ORMs/ODMs (graph-ql, mongoose, Sequelize, Sail) • Experienced with a templating language (Mustache, Handlebars, EJS…) • Modern JavaScript language features (promises + async/await, ES6 & 7 syntax…) • Some Database experience (MySQL, Mongo, Postgres…) &bul...

  $322 (Avg Bid)
  $322 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  I am a user of one of the movies booking website and can securely access the website and browse all movies, book movie tickets for a particular date and time. I will be able to cancel or change timings of the movie too.

  $34 (Avg Bid)
  $34 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  JD-Minimum 8+ experience in Java and other skills. Good and In Depth knowledge on core concepts of Java. (Deep Dive Knowledge on OOP concepts, Collections etc.) Ability to write and explain the logic for the problem statement. Good knowledge on Spring Framework, Spring Security and Hibernate. Should have experience in performance optimization both application level (business logic, API, configuration) and database level (SQL, PLSQL). Should have exposure on the standard optimization techniques Good Communication Skills

  $733 (Avg Bid)
  $733 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I am looking for a developer who can help me set up a Spring MVC project for the purpose of creating dynamic classes from a table using hibernate with appropriate UI/UX. The ideal candidate should have experience in the following: - Spring MVC framework - PostgreSQL database management system - Dynamic web page generation - Hibernate The timeline for this project is expected to be 3-4 weeks. Feature 1) secured user authentication with user table and login page 2) A table to hold class and its members (variables and functions), controller to load classes from this table and make objects available for further processing 3) ui to show list of those record in the table (customisable column and all sorts of filter , sorting , grouping , search and list and grid view ) 4) UI t...

  $135 (Avg Bid)
  $135 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...die Kandidaten mitbringen müssen, um in der jeweiligen Position erfolgreich zu sein. Deutsch im C1 Level erforderlich! Grundkenntnisse - SQL - Betriebssysteme (Windows, Linux) Vertiefte Kenntnisse - Java SE, Java EE - Deutsch im C1 Level erforderlich - Planung, Erstellung und Durchführung von Software-Tests erforderlich - Spring Framework, Spring MVC - Persistenzframeworks (JPA2, EclipseLink, Hibernate) - Authentifizierung und Autorisierung (JWT, SAML, OAuth, Spring Security) - Templating (JSP, JSF) - Layout-Technologien (HTML5, CSS3, Sass/Less) - Client-Scripting (JavaScript/TypeScript) - Single Page Applications (Angular, NPM, Webpack) - Asynchrone Prozesse (Batchverarbeitung, Datenimport/-export, Threading) - Applikationsserver (z.B. Weblogic, Tomcat, Payara) - Ver...

  $60 / hr (Avg Bid)
  $60 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Tradeshow back wall display Đã kết thúc left

  Hi Haja Mohideen A., Thanks again for the Flex wagon logo. I need to design a back wall design for a trade show booth. It is printed on a black background on cloth that stretches on an aluminum frame. The template I can upload. The major logo will be our Ledge Outdoors logo in the center. Then I would like to add our other brand logos as well. Flex Wagon, Pulse Hydration, Hibernate, 801 (this logo may need some help revising, I don't like it) and FUZE.

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...overlay window when hovering the cursor over the number indicating how many products from same supplier are already in the cart. Skills and technologies: - Experience in developing web applications, preferably with multi-vendor functionality. - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, JavaScript, Java. (also SQL) -Important to use Netbeans (8.2 has hibernate) web application program, with JSP and hibernate and also I used xampp and phpmyadmin for the database. I would please ask to do It the same way so no problem is encountered. I NEED EXACTLY THIS IM JUST DOING IT LOCALLY WITH THESE TECHNOLOGIES Payment Integration: - The preferred payment integration for the cart is not required as it will only be used locally and will not actually process payment...

  $536 (Avg Bid)
  $536 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Hibernate 5 Expert Issue New Đã kết thúc left

  Hibernate 5 Issue Transaction Exception

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Hibernate 5 Expert Issue Đã kết thúc left

  Hibernate 5 Issue Transaction Exception

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  On site Java developers Đã kết thúc left

  We are looking onsite java developer in our Bangalore and Gurgaon offices for our clients . If any vendors are interested lets discuss . at-least 5 plus exp in Java, hibernate , microservises, Rest API Long term projects .

  $1347 (Avg Bid)
  $1347 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...the code used to implement a specific feature of an open source project written in Java. The ideal candidate should have a strong understanding of Java programming language and be familiar with the open source project in question. Candidate should also be familiar with the following Java frameworks/Libraries: Vaadin 8, Hibernate, Java EE (EJB) Requirements: - Proficiency in Java programming language - Proficiency with relevant Java libraries/frameworks: Vaadin 8, EJB, Hibernate - Familiarity with the open source project - Ability to explain code line by line - Experience in writing detailed explanations of code The explanation should provide a comprehensive understanding of the code used to implement the feature. It should cover the functionality of the feature, its imp...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking for a developer who is experienced in Hibernate 5 and can help me modify an existing class structure to handle the HibernateOptimisticLockingFailureException. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Strong knowledge of Hibernate 5 and its features - Experience in handling HibernateOptimisticLockingFailureException - Proficiency in modifying existing class structures - Familiarity with error message crafting and customization This project involves modifying the existing class structure to handle the HibernateOptimisticLockingFailureException and potentially crafting a specific error message for display. The developer should be able to work with the latest version of Hibernate and have a good understanding of its exception ha...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Spring 5 + Hibernate 5 (BackEnd Server Exception) I need Hibernate EXPERT I'm using VPN Client, I can give u access with Team Viewer or Anydesk for work on this issue I can explain in remote access.

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 lượt đặt giá
  Hibernate 5 Exception Đã kết thúc left

  I have an exception (BackEnd server application with Spring + Hibernate and more dependencies) I'm using VPN Connection I can give u access via AnyDesk or TeamViewer, the stacktrace for the error is: FINEST|36160/0|Service Engage|23-08-02 21:14:48|Caused by: : Batch update returned unexpected row count from update [0]; actual row count: 0; expected: 1; statement executed: /* create one-to-many row */ update public.tr_rtl_sl_ascte set id_trn=? where ai_mdfr_cmn=? and id_trn=? FINEST|36160/0|Service Engage|23-08-02 21:14:48| at $() FINEST|36160/0|Service Engage|23-08-02 21:14:48| at

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Java developer Đã kết thúc left

  I am looking for a Java developer to help with a project. Specifically, I need assistance with full-stack development. I have specific requirements ...Java developer to help with a project. Specifically, I need assistance with full-stack development. I have specific requirements for the project and I am looking to have it completed within a month. The ideal candidate should be an experienced Java developer with proficient knowledge of backend and frontend development, as well as familiarity with web development frameworks such as Spring and Hibernate. They should also possess great problem-solving and communication skills. If you think that you are the right person for this job, please apply to it. I am excited to find the best developer to help me with this project and make it ...

  $113 (Avg Bid)
  $113 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá