Riyadh user experiencecông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 riyadh user experience công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Dự án chat cho 2 user Đã kết thúc left

  Tôi cần chat 2 user với nhau trên web react js , Hãy liên hệ với tôi

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Lấy được dữ liệu người tham gia, bình luận, tặng quà , thả tim trong phiên live. Lưu lại trên tool rồi hiển thị lại trên tool. Web hoặc app đều đc ưu tiên làm trên web I need to get the name of the live stream participant, the comment content, the giveaway, and the video heart rate you can get those. should remember that tiktok's api doesn't support getting this data

  $120 (Avg Bid)
  $120 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  • Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, sau đó phân tích yêu cầu; • Thiết kế phần mềm iOS app sau đó thực hiện lập trình, unit test; • Quản lý tiến độ công việc của bản thân và của thành viên phát triển app Android; • Họp với khách hàng hàng tuần để báo cáo tiến độ. • Làm việc online Có khả năng viết tiếng anh Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật là lợi thế ==>> THU NHẬP TỪ 20.000.000-35.000.000/ THÁNG

  $992 (Avg Bid)
  $992 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Tôi cần một công cụ quản lý dữ liệu bằng php, đồng bộ với google sheet hoặc sử dụng trực tiếp trên google sheet. Sau đó rải dữ liệu cho các user được chọn theo thứ tự ngẫu nhiên hoặc xoay vòng. Mỗi lần chỉ hiện 1 dòng dữ liệu Mục đích: Rải số điện thoại cho nhân viên telesale gọi, sau khi hoàn tất cuộc gọi sẽ ghi lại trạng thái cuộc gọi và ghi chú. Sau đó bấm hoàn thành sẽ hiện ra số mới. Yêu cầu: - Thiết kế bằng php không được mã hóa code - Dữ liệu đầu vào lấy từ google sheet và đồng bộ báo cáo - Phân quyền quản trị và user - Trường đầu vào sẽ có một số cột, khi hiển th...

  $56 (Avg Bid)
  $56 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Tạo 1 macro lầy toàn bộ User Agent trình duyệt. Sau đó thay đổi User Agent của trình duyệt và tự động mở trình duyệt Yêu cầu: Lưu lại thông tin thay đổi User Agent để có thể khôi phục lại khi cần thiết (vì khi đóng trình duyệt thì User Agent sẽ tự động về lại như cũ nên cần phải lưu lại để load nếu cần) Ngôn ngữ là VBA viết trên nền Excel

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Applications user tester Đã kết thúc left

  Đánh giá và phân tích ứng dụng Thực hiện các trường hợp thử nghiệm (thủ công hoặc tự động) và phân tích kết quả Tạo nhật ký để ghi lại các giai đoạn thử nghiệm và các lỗi Báo cáo lỗi cho nhóm phát triển Giúp khắc phục sự cố Tiến hành kiểm tra sau phát hành / sau triển khai

  $113 (Avg Bid)
  $113 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I. Mô tả: 1. Kết nối Web server với Facebook thông qua webhooks và API do Facebook cung cấp - Đã có sẵn tài liệu hướng dẫn tạo webhook và API rõ ràng chi tiết - Cài đặt webhook - Cài đặt Facebook app theo hướng dẫn để gửi API: Chỉ gửi API để send messenge template, ko sử dụng tất cả API do Facebook cấp Tài liệu: Sử dụng: Webview, template button, Private replies 2. Tạo chrome extention (hoặc đề xuất cái khác) để gọi API web server <=> Facebook messenger đã tạo ở phần 1 - Tạo các trường để nhân viên điền vào => gọi API theo các trường nhân viên điền - Nút setting để cấu hình cho admin => call API theo cấu hì...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Công ty mình có web dùng trên ie. cấp cho mình 1 cái user để đăng nhập. Các thao tác trong đó lập đi lặp lại nhiều lần. Mình cần cái phần mềm làm giúp mình công viêc lặp đi lặp lại đó. Nhưng nó cần làm ở tốc độ nhanh (mili giây) Nói chung càng nhanh càng tốt Mình không rành về thuật ngữ CNTT lắm nên mình nói theo cách mình hiểu nha. Có gì call hoặc sms, mail, zalo cho dể dãi thích.

  $834 (Avg Bid)
  $834 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Mình đang chạy 1 cổng thông tin 6.0.4. Hiện tại mình đã đổi sang cổng 7.0. Vì dự án gấp nên mình cần 1 bạn trợ giúp phần chuyển dữ liệu từ bản cũ sang bản mới. Chỉ cần chuyển các dữ liệu liên kết với bài viết và user.

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Cần người việt nam , xây dựng UCP cho samp ( UCP quản lí user và các chức năng cho samp ) game gta online .

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I'm seeking a s...product. I will provide the wording and a general overview of the web pages but expect you to help with selecting relevant images and icons. The website must be user-friendly and easy to navigate. Additionally, the freelancer will be expected to provide a minimum of 30 days of support services post-launch to ensure proper functionality and resolution of any website issues. If you're interested, please share some of your past work. The job will be awarded by the end of this week. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in web design with a portfolio of modern and professional websites. - Excellent understanding of user experience and how it impacts the effectiveness of a website. - Proficiency in creating websites ...

  $171 (Avg Bid)
  $171 Giá đặt trung bình
  166 lượt đặt giá

  ...seasoned and highly efficient accountant to assist with bookkeeping, tax preparation, and financial analysis in a long-term capacity. Key Responsibilities: - Manage and maintain our financial records with rigorous bookkeeping - Conduct tax preparation and ensure all regulations are adhered to - Complete a financial analysis tailored to our business strategies Required Skills and Experience: - Proven accounting experience, particularly with bookkeeping, tax preparation, and financial analysis - Familiarity with Tally accounting software - Ability to work effectively in a long-term role The ideal candidate will ensure our finances are accurate, up-to-date, and compliant with legal regulations. You should be experienced, meticulous, and dependable with a strong understan...

  $282 (Avg Bid)
  $282 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  User-friendly Appointment & Payment Site 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a website that can cater to new users and make scheduling appointments, managing user profiles, and processing payments an easy and seamless experience. Please go through figma file for detailed flow and screens of web needed. You can select react.js or any platform that will be easier for you.

  $325 (Avg Bid)
  $325 Giá đặt trung bình
  60 lượt đặt giá
  Buddypress User Profile Customization 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I have a user profile with Buddypress and need 4 single posts added to the user profile page. These single posts are already created. They should follow the same template for all users. Key Requirements: - Custom code development for Buddypress to add 4 single posts to user profiles. - These single posts should update dynamically based on users' activity. - Activities that should trigger updates include user posting a new article or comment, and when the user updates their profile information. Ideal Freelancer: - Proficient in Buddypress development and customization. - Skilled in PHP and WordPress to create custom codes. - Experience in integrating dynamic content based on user activity. - Familiarity with handling user intera...

  $168 (Avg Bid)
  $168 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  Create Blazor Fluent UI template sample pages with login and account profile page

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I am in need of a ghostwriter to help me put my military experience into a book. The ideal candidate for this project would be someone with a strong writing background, who can take my personal experiences and craft them into a compelling narrative. Key Points: - Experience in writing military-themed content is a plus - Ability to create engaging storylines from historical events - Attention to detail in depicting personal experiences - Understanding of the military jargon and culture The professional I seek should be able to turn my experiences into a gripping story that will resonate with a wide audience. This project would require strong communication skills to work collaboratively as we bring my story to life on paper. Please include any relevant samples of your p...

  $336 (Avg Bid)
  $336 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  I'm in need of a proficient ghostwriter, ideally with experience in biography writing, specifically tailoring to military experiences. Here's what's required: - Craft a compelling, in-depth biography revolving around military experiences. - Write accurately on specified events, bringing a unique and engaging perspective. - The ability to accurately portray emotions and situations encountered during the military service is mandatory. - Military history knowledge and proven biography writing are advantageous. The ideal freelancer would have great research, organizational, and narrative-building skills. It would be excellent if they have some familiarity or firsthand experience with military life, especially if they can illustrate detailed life experiences. Whil...

  $350 (Avg Bid)
  $350 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  i have a game that i want to rollout to production for 100% users. please help me

  $80 (Avg Bid)
  $80 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  User Onboarding Administration Support 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...assist with the administrative tasks related to on-boarding users on our platform. Key Responsibilities: - User Registration: You will be responsible for ensuring that new users are accurately registered in our admin panel. - User Data Management: You will help in managing and updating user data as required. - User Account Activation: Your role will involve activating user accounts within the system as needed. Our on-boarding system is managed through an admin panel that we will provide you access to. It's vital that you're comfortable navigating through online systems and software. Skills and Experience Required: - Proven experience in administrative support - Familiarity with user registration and data management - ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  ...project is to optimize the dashboard's performance through responsive design. Key requirements: - Need to complete user dashboard UI from .NET API to the latest Angular version - Implement a responsive design to enhance load speed and overall performance - Prioritize optimizing charts and data visualization for a better user experience This project will require strong expertise in Angular, particularly in developing responsive designs. The ideal candidate should also have experience working with .NET APIs and be able to effectively optimize data visualization for improved performance. If you have a solid background in these areas and can deliver a high-quality, responsive user dashboard, I'd love to hear from you. Please provide examples ...

  $323 (Avg Bid)
  $323 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  ...importantly, is leading to a poor user experience. The main issues I want to be addressed are the poor loading speeds and an overall unattractive UI. Key Improvements Needed: - **Faster Loading Times:** The current websites are very slow to load which is driving away potential users. I'm looking for a redesign that can significantly improve loading times. - **Responsive Design:** Both websites need to be responsive across different devices. A mobile-friendly design is crucial to attracting and retaining users. - **Attractive UI:** The redesign should include interactive elements, optimized images and graphics to make the websites visually appealing. Skills and Experience Required: - Solid experience in web design, with a proven track record of improvin...

  $56 (Avg Bid)
  $56 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I am in need of a savvy w...and hosting. Your role will be to ensure that the site is ready for use. Key features should include: - Efficient Search Functionality: Users should be able to easily locate the tools they require. - User Registration and Login: This will help track user preferences and allow users to save their tools. - Integration of Google Adsense: Ads will be displayed on the site to generate revenue. The ideal candidate would have experience in developing corporate style websites with a keen eye for creating intuitive navigation for primarily professional users in a particular industry. Proficiency in user registration system development and Google Adsense integration is essential. Previous projects creating tool websites for professional indus...

  $87 (Avg Bid)
  $87 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  I'm looking for a Drupal-focused developer to develop a patch for the Flag module. The patch needs to provide a "Flagged Entity" relationship within a User View that refers to content that a User has flagged. This relationship can then be used to filter and contextual filter the User View results by this flagged entity. A use case is outputting a view list of users who have flagged a specific node. The above relationship would enable a contextual filter of "Content ID", and the view results would be based on that node's ID from this contextual filter. Key Notes - This new relationship must be usable within a User View. - You will need to setup your own Drupal 10 site and install Flag to create this patch. I will not be providing ...

  $143 (Avg Bid)
  $143 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  I'm looking for an experienced engineer who can create a modern and minimalist user registration website. Below are the main specifications: - The website should allow user registration and login. The user registration process should be intuitive and user-friendly. - It's crucial that the website is responsive and mobile-friendly. It should provide the same great experience on all devices. - The design should be modern and minimalist. Clean lines, white space, and a focus on usability are key. This project requires someone who is skilled and experienced in HTML, CSS, and Javascript. The freelancer should be able to create a beautiful, functional website that meets the specifications above. Please provide examples of your previous work that dem...

  $170 (Avg Bid)
  $170 Giá đặt trung bình
  103 lượt đặt giá
  AWS User Setup 5 ngày left

  I need someone to setup an additional AWS IAM user for my AWS account. The IAM user needs to be able to setup new instances, use Lightsail and all the useual features required by developers. They need to be restricted from setting up new users, editing other users or deleting other users. I have an AWS Root account. For security reasons I would like this via a remote connection application.

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  ...Processing for User Face Image with Clothing Overlay I am looking for a freelancer who can utilize AI technology and image processing to create a single image that combines a user's face image with clothing overlay. The specific requirements for this project are as follows: AI Technology: - The freelancer should have expertise in image processing techniques to achieve the desired result. API Preferences: - There are no specific API preferences, and the freelancer can use their discretion in selecting the most suitable API for the task. Final Output: - The final output should be a single image that contains the user's face image with clothing overlay. - The clothing overlay should include a t-shirt from a second image and pants from a third image. Ideal Skills and ...

  $283 (Avg Bid)
  $283 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Outlook 2019 User Interface Alignment 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  As an Outlook 2019 user on Windows 11, I'm seeking a Configuration Expert to ensure a consistent user interface with the default Windows design. Key Points: - The main focus is on adjusting the UI to align with the Windows 11 interface - There are no major technical issues, just the need for a visual overhaul - No need to change security or performance settings Ideal Candidate: - Proficient with Outlook 2019 - Experienced in UI customization - Familiar with Windows 11 design language - Good communication skills to understand my preferences Your task is to ensure my Outlook 2019 looks and feels like a native Windows 11 application. I look forward to your bids.

  $67 / hr (Avg Bid)
  $67 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  We are a marketplace an have an excellent website (Build in Next Js) that is facing some indexing issues in google. I'm looking for an expert in programmatic SEO (pSEO) to help me resolve thes...only 136K pages are indexed. Key Responsibilities: - Identify & resolve the specific indexing problems affecting my website - Suggest and implement strategies to improve website's indexing Ideal Skills and Experience: - Proven track record in SEO, with a strong emphasis on programmatic SEO - Expertise in resolving indexing issues - Excellent understanding of search engine algorithms and indexing processes - High proficiency in SEO tools and analytics Your insights and solutions will be critical in helping my website reach its full SEO potential. Please share your relevant ...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  I'm seeking a...Django and Python Fullstack developer who can lend their expertise to my application project. The chosen freelancer should excel in creating: - Robust user authentication and authorization systems - Seamless database integration - Responsive design that adapt to various devices I have certain design ideas but I would highly appreciate guidance to help realize these concepts. The freelancer should possess a strong grasp of user-centric design and prove instrumental in translating these concepts into a streamlined, functional, and easy-to-use interface. Ideal skills: Python, Django, Database Management, User Interface Design, User Experience Design, and Responsive Web Design. It's a bonus if the candidate has a knack for making...

  $572 (Avg Bid)
  $572 Giá đặt trung bình
  72 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled web designer to revamp the current user interface of my website. The primary focus of this project is to improve the overall user experience. The key areas of the website that need to be redesigned include the layout and navigation. In terms of specific functionalities, I am looking to incorporate a sticky navigation bar for easy access. Key points: - Redesign the layout and navigation of the website - Implement a sticky navigation bar to improve user experience - Focus on enhancing the overall usability and accessibility of the site Ideal skills and experience for this job include: - Proven experience in UI/UX design, particularly for websites - Strong understanding of modern web design principles and best p...

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  Before you respond on Freelancer.com, please take a minute to read this document in full. There is no rush. Also view our "Client profile" before you bid. We are a reputed employer with excellent previous ratings. The chosen freelancer will receive positive feedback score and...to use a new software which we have created The deadline is sacred, we cannot extend the 3 hour timeline. ---------------- About the video ------------------- Video script: (See attached file - Video ) --------- Other details ------------------------- No voiceover is required. Generic background music is required, something light and peppy. Please bid only if you have prior experience in making animated videos, and can deliver this in 4 hours. Otherwise, do not waste your valuable bid. ...

  $39 (Avg Bid)
  $39 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Hello, I am in need of a skilled technical writer to create a comprehensive user manual. The target audience is "end-users" with an advanced level of technical knowledge and experience. Key Responsibilities: - Develop user-friendly content that meets the needs of the target audience. - Explain complex information in a clear and concise manner. -Diagrams related to logic gates/tables/timing to be drawn Skills and Proficiencies: - Proven technical writing experience in producing user manuals. - Ability to take complex, technical information and translate it for colleagues and consumers who have non-technical backgrounds. - Excellent attention to detail and ability to adhere to style guidelines. - Strong working knowledge and understanding of ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I've got my domains using ADFS to Keycloak as an IDP/broker. I now need help/instructions on how to get my SharePoint 2019 server (on-prem) to allow those brokered users to authenticate to SharePoint 2019. I know we have to set up SP 2019 as a client in Keycloak, but I need instructions. 1. How to setup SP 2019 as a client on KC. 2. Setup sharepoint to allow their party idp. I just need instructions.

  $165 (Avg Bid)
  $165 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  User-Friendly Desktop Application with ML 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled developer to create a user-friendly desktop application interface that integrates a machine learning model. The primary goal of this application will be to evaluate student applications in real-time. Key Features: - Real-time evaluation feedback: The application should provide instant feedback on student applications, based on the integrated machine learning model. - User authentication: The application should include a secure user authentication system to ensure only authorized users can access and use it. - Data visualization: The application should have data visualization capabilities to help users understand the evaluation process and results better. Integration: - The application will need to integrate with existing systems or databas...

  $1146 (Avg Bid)
  $1146 Giá đặt trung bình
  83 lượt đặt giá

  ...create a file-sharing platform with a focus on user ease and simplicity, much like wedibox. The platform should primarily cater to individuals and feature: - User registration and login: A seamless process that ensures security and privacy for each user. - File sharing and storage: A core feature enabling users to easily upload, share, and manage their files. The storage capacity should be sufficient for individual use. The user interface styling should be modern and minimalist, reflecting the platform's focus on simplicity and ease of use. The ideal freelancer for this project should have a strong background in web development, particularly in creating user-friendly platforms, and an understanding of modern and minimalist design principles. ...

  $1109 (Avg Bid)
  $1109 Giá đặt trung bình
  184 lượt đặt giá

  ...looking to create a site similar to , focusing on the user management aspect, specifically the user profile customization. Key Requirements: - User Profile Customization: You will be working on the user part of the website. This will involve creating a system where users can customize their profiles. - Uploaded Video Monetization: In addition to the standard features of user profile customization, I am looking to include a feature where users can monetize their uploaded videos. - Payment Statements: It is essential that the platform generates payment statements for users. Ideal Skills and Experience: - Proficient in web development and design - Familiarity with video streaming platforms - Experience in user management systems...

  $53 (Avg Bid)
  $53 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  ...work can be done remotely and only requires a computer and access to the internet. - The geographical focus of the UK planning authorities we require information from will be provided to you in a prioritised list This is a meticulous role that requires sound organizational skills, attention to detail and an ability to efficiently analyse and interpret information. Candidates with extensive experience in market research, particularly within the UK, are preferred. In short, we are looking for entries into a database, each entry is the identification of a project that requires offsite BNG credits. We are happy to pay a fixed £25.00 fee for each entry on the database captures a project that requires offsite BNG credits. The information is freely available on UK planning aut...

  $32 - $318
  Gấp Niêm phong
  $32 - $318
  15 lượt đặt giá

  I'm looking for a C# Desktop App Developer with Angular experience for a full-time position. The app will involve significant front-end work using Angular. Requirements: - Proficient in C# and Angular - Strong understanding of desktop application development - Familiarity with integrating front-end and back-end systems - Ability to work full-time on the project - Good communication skills and ability to work in a team If you're an experienced developer in these technologies and are looking for a full-time commitment, I'd love to discuss this opportunity with you.

  $1257 (Avg Bid)
  $1257 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  I'm in need of a multi-user web portal that will facilitate the connection between trainers and students. The portal will have the following features: - **Multi-Login System**: There needs to be a seamless and secure multi-login system to accommodate both trainers and students. - **Search Functionality**: Users should be able to search for trainers or classes based on the city or trainer's name. This will make it easy for students to find trainers that are close to them or whom they may have heard of. - **User Profiles**: Each trainer or class should have a detailed profile which includes: - Biography: A brief description of the trainer and their training methods. - Reviews and Ratings: Users should be able to rate and write reviews about the trainers/class...

  $320 (Avg Bid)
  $320 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I need a proficient data operator to help manage our customer and product data. The primary goal of this project is to improve our customer experience. Key responsibilities include: - Handling and organizing customer and product data from multiple sources - Ensuring data accuracy and integrity - Implementing strategies to improve customer experience based on data insights The ideal candidate should have: - Previous experience in managing customer and product data - Strong analytical skills and attention to detail - A good understanding of customer experience and how data management can contribute to its improvement.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  Private project for Skyhawksfusion

  $452 (Avg Bid)
  $452 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I need a single form to register two differ...single form to register two different types of users on my wordpress website. See the attachment. I'm looking to set up a WordPress site that supports dual user registration - customers and instructors. Key Requirements: - The registration form should be able to collect specific information from both user types including name, email address and phone number. - Customers should have the ability to search for instructors and book lessons with them. - Instructors should be able to create, manage and edit their profiles. I'm seeking a skilled developer who can implement these functionalities seamlessly. Experience in WordPress and user registration systems is a must. The ideal candidate should also have a g...

  $39 (Avg Bid)
  $39 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled Tensorflow expert who can perform image analysis on user-generated images. Specific requirements: - Retrieve data from AWS - Apply image analysis techniques on the fetched data - Focus specifically on face recognition within these images Ideal freelancer would have: - Solid hands-on experience with Tensorflow, AWS, S3 buckets and similar - Proven experience with image analysis, particularly face recognition - Familiarity with data retrieval from AWS This project requires precision and keen attention to detail, underscored by a profound understanding of image analysis. If you believe you can handle this task, I look forward to seeing your bid. An NDA will be required for additional further detail

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  ...Flutter developer with specific experience in OpenVPN, as well as iOS and Android app development. I have early built iOS project built with swift and I want you to recreate this iOS project to Flutter with 1:1 conversion. I will share the project if you have proven experience with flutter, iOS and Android. This app should also work properly on Android TVs also. Key Project Details: - Development for both iOS and Android platforms - Primary function: OpenVPN connectivity - Utilization of pre-existing iOS project for design Key Responsibilities: - Develop an OpenVPN application with Flutter for both iOS and Android - Ensure the app is functional and performs as expected - Utilize the existing iOS project for the design of the app Ideal Skills and Experience: - Pro...

  $595 (Avg Bid)
  $595 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  I am in need of a skilled individual who can create a robust and highly functional ERP system for me. This system should encompass: - Inventory Management - Sales and Purchase Management - Human Resources Management In addition to the above, I also require the system t...Purchase Management - Human Resources Management In addition to the above, I also require the system to handle Manufacturing Management, with a focus on: - Production planning and scheduling - Inventory control - Quality assurance The ideal candidate for this project will have extensive experience in system development and a comprehensive understanding of ERP systems. You should be familiar with all the mentioned functionalities and able to deliver high-quality results. Kindly note that im looking for some in ...

  $50546 (Avg Bid)
  $50546 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  I'm in need of a skilled SEO expert to enhance my app's user engagement specifically targeting individuals. The app already has a dedicated in-house team managing content. Key Requirements: - Experience with app SEO - Proven record of improving user engagement - Ability to tailor strategies to individual target audience Ideal candidate will be able to provide clear strategies for enhancing user engagement, including: - Appropriate keywords - Effective content structure - User experience improvement - Utilizing existing content effectively Looking forward to your proposals.

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  ...dashboard with user authentication. The template for the dashboard is ready, and the SQL tables have been set up. The main features of this project include: - **Dashboard:** This should display data from the other 3 pages in a list format as well as in a bar chart. - **Page 1 - Callback List:** A simple list of data from the 'callback' table. - **Page 2 - Token List:** A simple list of data from the 'token' table. - **Page 3 - Name List:** A simple list of data from the 'name' table. For the dashboard, I'm looking for a clean, professional design and prefer the use of bar charts for the graphical representation of the data. User authentication should be straightforward, requiring only an email and password for access. Ideal Skills...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  As a dynamic and data-driven company, we're seeking an expert in excel and dashboard creation, who can turn our user preference data into an insightful pie chart dashboard. Key tasks will include: - Analyzing and working with key metrics like product preferences, and communication preferences. - Use this dataset to design and implement an easy-to-navigate dashboard. - Display product preferences using a pie chart. Ideal candidate will: - Have solid experience in Excel and creating data visualizations - Have a precise eye for detail to ensure accurate data interpretation - Have strong communication skills to understand and implement our specific preferences. We look forward to seeing how you can transform our data into valuable insights.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Flutter Developer with OpenVPN Experience 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Flutter developer with specific experience in OpenVPN, as well as iOS and Android app development. I have early built iOS project built with swift and I want you to recreate this iOS project to Flutter with 1:1 conversion. I will share the project if you have proven experience with flutter, iOS and Android. This app should also work properly on Android TVs also. Key Project Details: - Development for both iOS and Android platforms - Primary function: OpenVPN connectivity - Utilization of pre-existing iOS project for design Key Responsibilities: - Develop an OpenVPN application with Flutter for both iOS and Android - Ensure the app is functional and performs as expected - Utilize the existing iOS project for the design of the app Ideal Skills and Experience: - Pro...

  $524 (Avg Bid)
  $524 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá