Ruby on railscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  27,462 ruby on rails công việc được tìm thấy, giá theo USD

  viết bằng 1 trong các ngôn ngữ C, C#, C++, Go, Java 11, Java 8, JavaScript, PHP, Python, Ruby, TypeScript or Visual Basic để giải 3 bài tập thuật toán trong gần 2 tiếng để nạp bài

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  - Tạo liên kết tự động cho thiết kế bằng các linh kiện, vật tư đã được khai báo. - Thiết kế sản phẩm có tính linh động, cho phép người xem thay đổi về màu sắc, linh kiện, vật t...website. - Lưu các thiết kế vào thư viện để kế thừa và lấy ra dùng lại dạng mô đun. - Tạo dự án thiết kế và chia sẻ cho nhiều người để cùng thiết kế, xem, theo dõi tiến độ. - Xuất danh sách vật tư BOM và đồng bộ với hệ thống Odoo. - Sắp xếp ván tối ưu và xuất file chạy máy cắt, máy CNC. - Xuất báo giá theo chi phí vật tư, chi phí quản lý, linh kiện, chi phí hoạt động,.. đã khai báo. Yêu cầu biết:...

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Onsite công ty khách hàng Đã kết thúc left

  - Ruby developer. Phát triển các dự án sử dụng Ruby như Ruby on Rails, scraping, bot. - Phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế hệ thống, thiết kế DB. - Làm việc với BSE, PM, phối hợp với các thành viên khác theo mô hình agile

  $893 (Avg Bid)
  $893 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  -1 Site sẵn có bằng Ruby -Rebuild lại bằng Laravel -Bên mình sẽ xử lý tất cả Front-end của site -Bạn chỉ cần xửu lý function của back-end, có tài liệu mô tả cũng như source Ruby để tham khảo -Chi tiết hơn có thể nhắn qua skyp là eric tran1988

  $1243 (Avg Bid)
  $1243 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Hiện công ty mình cần tuyển các bạn freelancer làm về Ruby on Rails và Android. Ruby on Rails tạm thời 3 tuần Android: 3 tháng

  $1025 (Avg Bid)
  $1025 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Mình đang làm đồ án thực tập lập trình web sử dụng ruby on rails, bạn nào có kinh nghiệm về ngôn ngữ này có thể hỗ trợ giúp mình nhé. Mình cần gấp! Có thể trả phí 100.000 đến 250.000đ/giờ tùy kinh nghiệm.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Mac Khác hoặc không chắc - Lập trình chính trong các dự án công nghệ sử dụng Ruby on Rails - Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công. - Tham gia quản lý nhóm nếu có khả năng phù hợp.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  @caosonbao Đã kết thúc left

  Python/Ruby/PHP Dùng để lập trình phía Server-side các ứng dụng cho mobile và website.

  $226 - $656
  $226 - $656
  0 lượt đặt giá
  Viết phần mềm Đã kết thúc left

  Start-up của Singapore cần tuyển: 1.Ruby on Rails developer: Phát triển hệ thống back end, hỗ trợ tính năng mới. 3+ năm kinh nghiệm phát triển backend trên Ruby on Rails (RoR) Chuyên môn trong RoR  và các công nghệ web. Có khả năng giải quyết ác vấn đề phức tạp. Kinh nghiệm thử nghiệm TDD (RSpec, Capybara, Selenium) Phát triển và nâng cấp backend của App dựa trên cấu trúc tổng quan, tăng thêm tính năng cho App. Khả năng học hỏi nhanh và cao. Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh developer: 2+ năm kinh nghiệm với JavaScript, phát triển front end phần mềm. Kỹ năng: JavaScript, HTML5, CSS3, ng&oci...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  dự án gần như là clone từ 1 trang web nguồn wordpress thay vào lập trình wp thì code lại trên php, .net, ruby , hay bất cứ framework nào khác yêu cầu: front end thì coppy từ web có api quản lí đăng kí và xếp lớp có chức đăng nhập, đăng nhập bằng mạng xã hội có post và page admin panel tốt cho seo khả năng mở rộng thêm tiếng anh và tiếng việt các contact form và setup email các custom page và slide cho promotion từng tháng của công ty (hay thay đổi) trên trang chủ

  $1017 (Avg Bid)
  $1017 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  I need someone to create a PostgreSQL + Rails + React app that implements the ability to: 1. upload a SCORM package; 2. show the SCORM content as if a student was consuming it; 3. save answers provided by the student (via SCORM) within database; Moodle () already implements above features, but it's written in PHP. If you don't wanna read boring documentation about SCORM, I suggest you to download Moodle and take a look on how they implement those features.

  $493 (Avg Bid)
  $493 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  ruby on rails 6 ngày left

  Project Title: Ruby on Rails - Social Media Integration for Existing Application We are looking for a skilled Ruby on Rails developer to integrate social media functionality into our existing application. Specific features and functionalities needed for this project include: - Social media login and registration integration - Sharing and posting to social media platforms - Social media analytics and tracking Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Ruby on Rails development - Expertise in integrating social media APIs and SDKs - Familiarity with OAuth and authentication protocols - Experience in working with popular social media platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram Timeline: - The ...

  $712 (Avg Bid)
  $712 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Ruby on Rails Existing Project Setup in Ubuntu I am looking for a freelancer who can help me with setting up an existing Ruby on Rails project in an Ubuntu environment. The project is using version 6.x of Ruby on Rails and is intended for production. Requirements: - Experience with Ruby on Rails setup in Ubuntu - Proficiency in working with version 6.x of Ruby on Rails - Knowledge of production environment setup and configuration Tasks: - Install and configure Ruby on Rails 6.x on Ubuntu - Ensure all necessary files and components are present for the setup - Set up the project in a production environment Skills and Experience: - Strong understanding of ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Ruby and Rails development Đã kết thúc left

  Ruby and Rails Development Project I am looking for a Ruby and Rails developer to help me with a basic level project that needs to be completed within 2 days. The specific features and functionalities I need for this project include: - User authentication and authorization: I want to review my code with a experienced ruby on rails user so that I don't have a buggy Oauth flow in a production application. I am using doorkeeper gem and using PKCE flow To successfully complete this project, the ideal skills and experience include: - Proficiency in Ruby and Rails development - Experience with user authentication and authorization - Familiarity with basic level projects and the ability to work efficiently within a tight dead...

  $29 / hr (Avg Bid)
  Gấp NDA
  $29 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Hi Ruby B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $44 (Avg Bid)
  $44 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...platform apart in the digital marketplace. Technical Requirements and Features: Front-End Development: Utilize advanced front-end technologies like React, with the flexibility for Angular or Vue.js, to craft a responsive and engaging user interface. Back-End Development: Leverage Node.js combined with for robust back-end functionality, with alternatives like Django or Ruby on Rails as potential substitutes. Database Integration: Incorporate a mix of structured (MySQL/PostgreSQL) and unstructured (MongoDB) databases for comprehensive data management. Multilingual Support: Design a manual language switching system encompassing languages such as Spanish, English, French, German, and Italian to cater to a global audience. Innovative Elemen...

  $1380 (Avg Bid)
  $1380 Giá đặt trung bình
  217 lượt đặt giá

  The project is a shipping tool that helps users automatically get the cheapest shipping rates using the API. This project has a Ruby on rails backend using Sidekiq for background jobs. The front end is built with React redux. We are looking for a developer to maintain and add features to this web app. Must haves: - Ruby on rails experience - ⁠Sidekiq gem - ⁠React with redux - ⁠Experience building api integrations - ⁠Git and Github experience

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  129 lượt đặt giá
  Web scraping -- 2 3 ngày left

  I am looking for someone to help me with web scraping for personal use. I need to scrape website data and prefer the data output to be in JSON format. Skills and experience needed for this project: - Strong knowledge and experience in web scraping - Proficiency in programming languages such as Python, Java, or Ruby - Familiarity with web scraping tools and libraries such as BeautifulSoup or Scrapy - Ability to extract and parse data from websites efficiently - Understanding of data formats, particularly JSON - Attention to detail to ensure accurate and complete data extraction

  $30 - $250
  Niêm phong
  $30 - $250
  26 lượt đặt giá

  I'm looking for a developer who can create custom parsers for my project which i may need more than one parsers. The details of the project can be found at Skills and Experience: - Proficiency in Python, JavaScript, or Ruby - Experience in creating new code from scratch - Strong understanding of parsing and data extraction - Ability to work with complex data structures - Attention to detail and ability to follow specifications accurately Please include past work examples in your application to demonstrate your experience in similar projects. Detailed project proposals are not required at this stage. This project involves creating new code from scratch, so freelancers with experience in building complex systems and working independently

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  We are going to build a commerical site from scratch. It is a long-term job. We need an experienced backend developer who can manage the website and lead the team to success. *Do not apply if you do not have an experience in ruby on rails and PostgreSQL.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  86 lượt đặt giá

  Need a help with an open-source project Chatwoot that is built with Ruby on Rails. I just need to change the branding of my own instance of Chatwoot. So it can be done within a few mins if you have actual experience with Ruby on Rails and Chatwoot. If you want to apply for this project, Please apply with a screenshot of a running Chatwoot instance on your local. Then, you will be hired immediately and finish the contract within a few mins with a good review.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to convert our Ruby on Rails back-end to Nest.js. The current size of the application is medium, with 10-20 models. All features are equally important and need special attention during the conversion process. We have a deadline of 3 months for this project. Skills and Experience: - Strong experience with Ruby on Rails and - Proficiency in database management and migration - Knowledge of RESTful APIs and web services - Familiarity with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript - Ability to work efficiently and meet deadlines within the given timeframe

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá

  ...walkway / Ramp on food manufacturing equipment. Specifics: Platform for Maintenance and cleaning/ hoseing. - The design should be based on rough dimensions provided, but I am open to suggestions and improvements. - The final design should be suitable for manufacturing and should meet all necessary specifications and requirements for Australian Standards AS1657. - Designed for easy daily cleaning. - Consideration for installation, possibly bolt on support legs and hand rails etc. - Non slip design as this will be a wet area. provide options available in australia. - Walkway ramp 600mm below the bottom of the conveyor. Start. - Start Platform 1000mm from ground height and include stair access, 4 - 5 steps. - include handrails on all fall from height...

  $284 (Avg Bid)
  $284 Giá đặt trung bình
  60 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled Ruby on Rails developer to create a backend for my website. The backend should have the following functionality: - User authentication and authorization to ensure secure access to the website - API integration with external systems to enable seamless communication with other platforms - Data storage and retrieval capabilities for efficient management of user information - Provide apostman collection for the APi In addition, I need a mobile app front end that is compatible with both iOS and Android platforms. The app should be user-friendly and provide a seamless experience for users accessing the website App design is provided. The timeline for this project is less than 1 month, so I am looking for a developer who can work efficiently and ...

  $466 (Avg Bid)
  $466 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  ...DevOps Engineer to write a resume for me. Level of Experience: 1 year Areas of Expertise: Yes, I have specific areas of expertise within DevOps that I want highlighted. Preferred Resume Format: Chronological Skills and Experience: - Strong understanding of DevOps principles and practices - Experience with cloud platforms such as AWS or Azure - Proficiency in scripting languages such as Python or Ruby - Knowledge of containerization and orchestration tools like Docker and Kubernetes - Familiarity with CI/CD pipelines and deployment automation - Ability to collaborate with development and operations teams to facilitate seamless integration and deployment processes - Excellent communication and organizational skills It should be ATS friendly and should be 1page with perfect fon...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...NodeJS, PHP, Java, Python, ASP, C#, Ruby, Perl, etc. Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Advanced knowledge These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight rate shopping, Magento or Shopify integrations, hosting REST and SOAP services etc. Knowledge on Software / System Security best practices Awareness of software compliance requirements for things like Payment data (PCI), Consumer Protections (GDRP, CCPA, ADA), Open-Source licensing, Software Access and Controls (SOX/SOC) Salary Dependent on yea...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  ...publishers, and various societies, with a focus on empowering minorities and facilitating international collaboration. Key Requirements Technical Stack: Integration of Ruby on Rails with Joomla/Drupal CMS. User-Friendly Interface: Easy content management for non-programmers, including customizable user profiles and dynamic networking tools. Functionality: Advanced features such as forums, private messaging, document sharing, collaborative tools, and a robust matching system for researchers and mentors. Accessibility and Localization: The website must be accessible and support multiple languages. Security and Compliance: Adherence to the highest data protection and security standards. Your Role Develop and integrate custom Ruby on Ra...

  $250 - $1000
  Nổi bật Niêm phong
  $250 - $1000
  38 lượt đặt giá

  Hi Ruby B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $7 (Avg Bid)
  $7 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  software developer Đã kết thúc left

  Title: Web Application Software Developer Needed I am looking for a skilled software developer who can create a web application for my project. Timeline: - The estimated timeline for completion is 4... Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web application development - Experience in designing user-friendly and responsive interfaces - Strong knowledge of programming languages such as JavaScript, Python, Ruby, or PHP - Familiarity with frameworks such as React, Angular, or Django - Ability to integrate APIs and third-party services - Knowledge of database management systems such as MySQL or MongoDB - Attention to detail and ability to deliver high-quality code - Good problem-solving and communication skills If you have the required skills and expertise, please bid on...

  $342 (Avg Bid)
  $342 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  Are you a full stack developer? We are looking for a person with experience with: - React - The framework Ruby on rails rails. We transport luggage and bikes in Europa. The client can reserve on our website. We already have the design.

  $181 (Avg Bid)
  $181 Giá đặt trung bình
  88 lượt đặt giá

  We are a dynamic software company looking to enhance our website with real-time communication features using SendBird. We seek an experienced SendBird Integration Specialist to lead the implementation of chat and messaging functionalities on our platform. This is a critical role, requiring a mix of technical skills, a deep understanding of SendBird SDKs and APIs, and a passion for creating seamless, user-friendly communication experiences. Responsibilities Lead the integration of SendBird's chat and messaging services into our existing website. Work closely with our in-house development team to align SendBird functionalities with our platform's architecture. Customize and optimize the SendBird SDKs and APIs to fit our specific needs and use cases. Ensure a seamless and ef...

  $4117 (Avg Bid)
  $4117 Giá đặt trung bình
  81 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled graphic designer who can insert two metal blade fencing options into an image to help me visualize the fence on my deck. The fence is to be inserted between the square timber posts and beneath the timber hand rails. I have also supplied examples of the blade fence in the colours that I am considering - The fencing material should be metal, and the height should be under 4ft. - I have attached a photo of the area to insert the fence and of fencing style and colour samples. - I have a specific design in mind for the fence, so attention to detail is important. - The image should accurately depict how the fence will look in real life. - The ideal candidate should have experience in graphic design and photo editing software. - Creativity and the ab...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to create a portable gauge for measuring the distance between rails on a railway track. The gauge should be lightweight, easy to carry and easily portable design. I prefer the gauge to be made of metal. The primary purpose of the gauge is to measure the distance between rails accurately. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in designing and developing portable gauges - Knowledge of railway measurements and gauging - Expertise in working with metal materials - Ability to create a lightweight and easily portable design - Attention to detail and accuracy. Please see reference design links in attached file.

  $226 (Avg Bid)
  $226 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Back-End Developer Đã kết thúc left

  ...projects. If you're passionate about creating robust server-side solutions and have expertise in PHP (Laravel), Node.js (), Python (Django), Java, Ruby, and diverse databases including PGSQL, MongoDB, and MSSQL, we want to hear from you! Responsibilities: Develop and maintain server-side logic using PHP (Laravel), ensuring seamless integration with front-end elements. Implement and optimize server-side applications using Node.js () for scalable and efficient web solutions. Contribute your coding prowess to dynamic web applications using Python (Django) for seamless functionality. Utilize Java and Ruby to design, build, and maintain efficient and reliable server-side applications. Manage and optimize databases including PGSQL, MongoDB, and MSSQL for optimal performan...

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá
  Web scraping Đã kết thúc left

  I am looking for a web scraping expert to extract specific information from websites. Specific requirements: - Scrape documentation and email lists from websites - I will provide a list of websites to be scraped - The data only needs to be scraped and updated once Ideal skills and experience: - Strong experien...information from websites. Specific requirements: - Scrape documentation and email lists from websites - I will provide a list of websites to be scraped - The data only needs to be scraped and updated once Ideal skills and experience: - Strong experience in web scraping and data extraction - Proficiency in using scraping tools and techniques - Knowledge of programming languages such as Python or Ruby - Attention to detail and ability to handle large amounts of data e...

  $319 (Avg Bid)
  NDA
  $319 Giá đặt trung bình
  74 lượt đặt giá
  Fplippa scraper Đã kết thúc left

  I am looking for a freelancer to help me with a project titled ...project titled "Flippa Software scraper". I need a cloud based scraper software to pull the following info from Flippa It will perform one function as follows: Search for established websites ONLY for sale earning $50 - $500pm in profit, and monetization from affiliate sales I will provide a domain to host it on. Simple interface, with just the parameters above. Skills and Experience: - Experience in web scraping and data extraction - Proficiency in programming languages such as Python or Ruby - Familiarity with web scraping tools and libraries such as Selenium or BeautifulSoup - Ability to clean and organize the scraped data for immediate use - Strong attention to detail and ability to accurately...

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá

  Seeking Expert Freelancers for Telemedicine SaaS Project: Frontend and Backend Specialists Wanted Skills Required: - Frontend Specialist: HTML/CSS, JavaScript, React.js - Backend Specialist: Python, Node.js, Ruby Start Date: Within 1 week We are looking for experienced frontend and backend specialists to join our telemedicine SaaS project. As a frontend specialist, you should have expertise in HTML/CSS, JavaScript, and React.js. For the backend specialist role, we require skills in Python, Node.js, and Ruby. The ideal candidates will have a strong understanding of telemedicine platforms and be able to develop user-friendly interfaces and seamless backend functionality. They should also have experience in building scalable and secure web applications. If you are a fronten...

  $197 (Avg Bid)
  $197 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled Ruby on Rails developer to create a basic static web page with a specific design. The web page should be completed within 1 week. The ideal candidate should have experience in Ruby on Rails and be able to work efficiently to meet the tight deadline.

  $122 (Avg Bid)
  $122 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled Backend Developer to join our innovative team. We need someone who has expertise in SQL, MySQL, JavaScript, and Python, with an expert level of experience. Familiarity with AWS infrastructure is also required, at an intermediate level. Additionally, it would be ideal if the candidate has experience in Dashboard Reporting and Microsoft Azure DevOps, with a p...am looking for a skilled Backend Developer to join our innovative team. We need someone who has expertise in SQL, MySQL, JavaScript, and Python, with an expert level of experience. Familiarity with AWS infrastructure is also required, at an intermediate level. Additionally, it would be ideal if the candidate has experience in Dashboard Reporting and Microsoft Azure DevOps, with a preference for Ruby e...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  64 lượt đặt giá
  RAILS 9 Đã kết thúc left

  - General scene model: 170 USD - railing model and parts: 60 USD Render shots 20 each render: x 10 = 200 USD Total : 430 USD

  $430 (Avg Bid)
  $430 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  RAILS 8 Đã kết thúc left

  - General scene model: 170 USD - railing model complex parts: 100 USD Render shots 20 each render: x 10 = 200 USD Total : 470 USD

  $470 (Avg Bid)
  $470 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Data scraping Đã kết thúc left

  ...Contact Information from Specific Websites Skills and Experience Required: - Proficiency in web scraping tools and techniques - Strong knowledge of programming languages such as Python, Ruby, or PHP - Experience with data extraction from various website structures - Familiarity with handling large datasets and data cleaning Project Description: We are looking for a talented data scraping expert to help us extract contact information from more than 7 specific websites. The ideal candidate should have experience in scraping data from websites and be proficient in programming languages such as Python, Ruby, or PHP. Key Requirements: 1. Web Scraping: The candidate should be skilled in web scraping techniques, including handling different website structures and overcoming an...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...responsible for managing and enhancing our website, app, and overall digital presence. From backend to frontend, you will ensure seamless functionality and provide an exceptional user experience. This is a great opportunity to take ownership of development projects and make a significant impact on our organization. Skills and Experience: - Full Stack Development: We are looking for a developer who is proficient in both frontend and backend development. - JavaScript/React, Python/Django, Ruby on Rails: While any language or technology proficiency is acceptable, experience with these languages and technologies is preferred. Timeline: - More than 6 months: The estimated timeline for the project is more than 6 months. We are looking for a developer who can comm...

  $281 (Avg Bid)
  $281 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for a front-end developer who can develop a software that analyzes team dynamics based on sound recordings. Platform: JavaScript, Python, or Ruby Requirements/Features: - The software should be able to analyze team dynamics based on sound recordings - It should provide insights and visualizations on communication flow within the team - I am open to suggestions for additional features that can enhance the analysis of team dynamics Preferred Method for Analyzing Team Dynamics: Communication Flow Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in front-end development - Proficiency in JavaScript, Python, or Ruby (depending on the chosen platform) - Experience in developing software that analyzes data and provides visua...

  $7863 (Avg Bid)
  $7863 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá
  Project for Ruby B. -- 2 Đã kết thúc left

  Hi Ruby B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $30 (Avg Bid)
  NDA
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Project for Ruby B. Đã kết thúc left

  Hi Ruby B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $400 (Avg Bid)
  $400 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Hi! I'm looking to create a project for myself using the invoice feature from this project: I want to be able to deploy an invoice feature and nothing else on this project, so all extra pieces of code should not be included in my own version. I'm looking to create this project with Ruby on Rails and with the frontend built in React. Although I would like to keep my project as minimal as possible, I'm okay if the invoice feature needs to be enhanced with additional features outside of the scope of the original project. Overall, I'm looking to make sure this new project runs smoothly with an intuitive user experience for the invoice feature. Must-dos include: - Script to format PDF manuscript as local data file with embeddings - Back-end

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking to hire a project team for a frontend developer, backend developer and DevOps Engineer. Most importantly, I am in need of an expert on each role. I will need someone with extensive experience in a programming language or framework such as JavaScript/React, Python/Django and Ruby on Rails to make sure the project is completed with utmost precision and excellence. If you are an expert in any of these languages and view this project as an opportunity to prove yourself then I would like to hear from you!

  $307 (Avg Bid)
  $307 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  Fullstack expert Đã kết thúc left

  I am seeking a fullstack expert for a web development project. Skills and Experience Required: - Proficiency in Python programming language - Strong knowledge of JavaScript - Familiarity with Ruby would be a plus Project Details: - The project involves web development - The deadline for this project is within a week Please only apply if you have the necessary skills and can meet the deadline.

  $7 - $66
  Niêm phong
  $7 - $66
  19 lượt đặt giá
  Want a source code from shopify Đã kết thúc left

  I am looking for a freelancer who can provide me with a source code for a customized checkout process on my Shopify store. I have no preference for the programming language used. I do not require any specific features or elements from my current Shopify store to be included in the source code. Skills and Experience: - Experience with Shopify development - Proficiency in programming languages such as Ruby and JavaScript - Understanding of e-commerce and checkout processes

  $41 (Avg Bid)
  $41 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Các bài viết top ruby on rails cộng đồng