Rust programmingcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  187,145 rust programming công việc được tìm thấy, giá theo USD

  mình cần 1 bạn giúp mình viết code lập trình cho công việc chứng khoán của mình. Project khá nhỏ, chỉ chừng 50 code lines ạ. Ví dụ tương tự là thế này: Nếu bạn có thể nhắn tin communicate tiếng anh thì tốt quá ạ.

  $83 (Avg Bid)
  $83 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  mình cần bạn giúp mình viết code lập trình cho công việc chứng khoán của mình. Ví dụ tương tự là thế này: Nếu bạn có thể nhắn tin communicate tiếng anh thì tốt quá ạ.

  $350 (Avg Bid)
  $350 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Mình tìm 1 bạn có kinh nghiệm về giải thuật di truyền biết python để giúp mình sửa đoạn code (tối ưu hàm số nhiều biến). Mọi thứ có hết rồi bạn chỉ cần giúp mình sửa code để chạy được và giúp mình 1 số thứ sau khi có kết quả (như vẻ biểu đồ, so sánh kết quả). Mình không học IT nên k biết nhiều về code Giá cả: Thương lượng theo mức độ

  $176 (Avg Bid)
  $176 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Mình tìm 1 bạn có kinh nghiệm về giải thuật di truyền biết python để giúp mình sửa đoạn code (tối ưu hàm số nhiều biến). Mọi thứ có hết rồi bạn chỉ cần giúp mình sửa code để chạy được và giúp mình 1 số thứ sau khi có kết quả (như vẻ biểu đồ, so sánh kết quả). Mình không học IT nên k biết nhiều về code Giá cả: Thương lượng theo mức độ

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Code đoạn bài luận văn Đã kết thúc left

  hiện tại mình có 1 đoạn code trên R nhưng thiếu mất 1 đoạn phải xây dựng bằng module DEAP trên python nên cần tìm 1 người giúp code đoạn này và nối 2 đoạn lại với nhau (1 đoạn bạn viết bằng python và 1 đoạn bằng R mình có). Chi tiết bài toán mình sẽ mô tả cho bạn liên quan lĩnh vực genetic programming và machine learning.

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Chia sẻ tài liệu Đã kết thúc left

  Tôi cần code lại website : bằng ngôn ngữ : Rust lang , database postgres và mongodb , server Ngnix Tất cả các đường link của website cần được giữ nguyên trạng. Website gồm 04 module chính chia sẻ tài nguyên. Yêu cầu website: multi langague, cache redis, phân quyền người dùng, có admin control panel riêng. Thời gian hoàn thiện trong vòng 2 tháng

  $1125 (Avg Bid)
  $1125 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Fuzzy goal programming Đã kết thúc left

  Dự án nói về cách giảm chi phí sản xuất và giảm tồn kho thông qua phương pháp fuzzy goal programming. Bây giờ mình chỉ cần code theo cái model mẫu đã gửi bên dưới và add data của mình vô sao cho nó chạy ra kết quả là được, nếu thiếu gì có thể hỏi mình hoặc chế data vô . Bài mẫu mình là dùng Lingo

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá
  Project for goldenstar0406 Đã kết thúc left

  Xin chào ! bạn có thể làm được dự án này https://www.freelancer.com/projects/C-Programming/Pubg-Cheat-BattlEye-bypass/ Skype : vominhdoi Tôi ở Việt Nam

  $250 - $250
  $250 - $250
  0 lượt đặt giá
  Build a Website Đã kết thúc left

  how to do it, can you write language object-oriented programming, i'm not understand code , instruction feedback me great

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I want to find one freelancer or 1 small team of Web Programming, Web Design (Web developing) to handle all the Web develop problems my system (from the works of new design, develop current website to operate, maintenance website systems, ..). If you are a freelancer, you can work full time for a certain company and cooperate with us part-time. Vietnamese freelancer or Vietnamese team is an advantage! Mình muốn tìm 1 freelancer hoặc 1 team nhỏ về Lập trình Web, thiết kế Web để xử lý tất cả các vấn đề Web cho các hệ thống bên tớ (từ thiết kế mới, phát triển website cũ tới vận hành, bảo trì,...). Nếu là freelancer có thể làm cho 1 công ty nào đó rồi hợp tác ngo...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Simulator Development 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...implement a simulator for an out-of-order processor implementing an APEX-like ISA with an issue queue, a load-store queue and a reorder buffer that uses register renaming.. The ideal candidate should have experience in C++ programming language and have a strong understanding of processor architecture. Requirements: - Develop the simulator using C++ programming language - Implement advanced functionality to support detailed simulations - Incorporate specific register renaming techniques provided by the client Skills and experience required: - Proficiency in C++ programming language - Strong understanding of out-of-order processors and speculative execution - Knowledge of register renaming techniques Please note that the client has specific register renaming techni...

  $93 (Avg Bid)
  $93 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Hello everyone! ? I'm currently working on a Python project where I'm facing a challenge with asynchronous programming. Our codebase is primarily synchronous, but we've recently started integrating async/await for certain I/O-bound operations (specifically with InfluxDB). However, I've run into the "async contagion" issue where converting one function to async leads to a chain reaction requiring many other functions up the call chain to also become asynchronous. This is causing significant refactoring challenges. I'm looking for insights or best practices on how to smoothly transition a large, synchronous codebase to incorporate async/await, particularly in the context of database operations. Here are some specific points I'm curious about:...

  $100 (Avg Bid)
  $100 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to create an affiliate platform for trading on the stock exchange. Essential features for the platform include: - Tracking and reporting of affiliate sales I have a rough idea of the programming language or technology to be used, but I am open to suggestions from the freelancer. I would like to provide live chat support for user support on the platform.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá
  Cosmic C Compiler CXST7-16KB version 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled developer to create the Cosmic C Compiler CXST7-16KB version for my project. The ideal candidate will have experience in working wi...project. The ideal candidate will have experience in working with MCU series ST7 and will be able to provide high optimization for the compiler. Requirements: - Create a Cosmic C Compiler CXST7-16KB version that generates an executable file - Target hardware for the compiled code should be MCU series ST7 - Compiler optimization should be set to high Skills and Experience: - Strong experience in programming with MCU series ST7 - Proficient in working with Cosmic C Compiler - Knowledge of compiler optimization techniques and best practices If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal for thi...

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled technician who can help me implement the code for creating chat groups in Instagram using web HTTP requests. I do not have the code and will need the freelancer to provide it, or give the detailed way to make it, preferably in C#, but other language is also OK as long as...for creating chat groups in Instagram using web HTTP requests. I do not have the code and will need the freelancer to provide it, or give the detailed way to make it, preferably in C#, but other language is also OK as long as you can make it work. There are no specific requirements or features for the chat groups, so I am open to suggestions. Skills and experience needed: - Proficiency in programming language - Experience with web HTTP requests - Knowledge of Instagram's chat grou...

  $143 (Avg Bid)
  $143 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am in need of a freelancer who can assist me with an Apache Beam pipeline using Java. Purpose of the pipeline: - The purpose of the Apache Beam pipeline is data processing. Existing codes: - I have existing codes that need to be modified. ...am in need of a freelancer who can assist me with an Apache Beam pipeline using Java. Purpose of the pipeline: - The purpose of the Apache Beam pipeline is data processing. Existing codes: - I have existing codes that need to be modified. Timeline: - This project is urgent and needs to be completed within 1-2 days. Ideal skills and experience: - Proficiency in Apache Beam and Java programming language - Experience in data processing and modifying existing codes - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quali...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Small Python script 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...someone with experience in this area who can complete the project as soon as possible. Specific requirements for the project include: - Creating a Python script that can talk to a well documented API - Utilizing a preferred Python library or framework (Python 3 or higher) - Ensuring the script is efficient and reliable Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Python programming - Experience with automation and scripting - Knowledge of various Python libraries and frameworks If you have the necessary skills and can complete the project quickly, please submit your proposal. Your work will be a small script that will talk to Bitvavo's API and buy Crypto. The Python script needs to be run on Linux (Debian 11) and should be callable through a cron...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  Looking for a developer who can do Python, typescript, and some Rust to work on a project. The project might be open-sourced later. It aims to help LLM app developers run their code in production as easily as possible. Willing to pay USD $2000 - $3000/month (depending on experience) for 5 months. I can share more details if you are interested.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá
  Chat GPT programmed for my website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled programmer to install and develop our personal chat GPT for my website. The purpose of the chatbot is lead generation and closure of sales, so it should be designed to engage and capture potential customer them of solutions and provide them choices to choose and then set up services. Skills and Experience: - Proficiency in programming chatbots with lead generation capabilities - Experience in integrating chatbots into websites - Familiarity with GPT and AI learning capabilities - Ability to personalize the chatbot to provide a more interactive and tailored experience Level of Complexity: - The preferred level of complexity for the chatbot is intermediate with some personalization. This means that the chatbot should be able to handle basic FAQs

  $552 (Avg Bid)
  $552 Giá đặt trung bình
  84 lượt đặt giá

  ...functionality to an existing product called Big6 plug-in for home automation software HomeSeer.com. Description of Big6 is available here As you can see Big6 supports 6 protocols. The task at hand is to add another protocol called Matter. Matter is a new protocol for home automation supported by Google, Amazon and many others. Well developed SDK and API do exist for easy programming. Look here for example does have it's own SDK as well that you can see here If you are successful adding Matter to Big6 than we will consider hiring you long term to do maintenance of Big6. 2. Get familiar with the environment (takes 15 min) Download and install home automation

  $1103 (Avg Bid)
  $1103 Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá

  I am looking for a Python developer who can debug and fully execute my existing codes related to receiving a signal from a channel in Telegram and opening positions in Binance exchange using the API. The current issu...exchange using the API. The current issue I am facing is that the codes are not fully executing as expected. Specific errors or issues with the codes execution have not been identified, but they are not working as expected. I am expecting the debugging and execution of these codes to be completed in the short-term, within a week. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Python programming - Experience with Telegram bot API - Familiarity with Binance exchange API - Knowledge of signal receiving and position opening mechanisms - Troubleshooting and debugg...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can write a Raspberry Pi script for me that will have the following functionalities: - Wifi login and web page access - Duplicate output to full screen on DSI t...write a Raspberry Pi script for me that will have the following functionalities: - Wifi login and web page access - Duplicate output to full screen on DSI touchscreen - Duplicate output to HDMI I specifically need the script to be compatible with Raspberry Pi 4. There is no specific deadline for this project. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Raspberry Pi programming - Experience with wifi login and web page access scripting - Knowledge of DSI touchscreen and HDMI output configuration If you have the necessary skills and experience, please submit your...

  $336 (Avg Bid)
  $336 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Snow Day Calculator 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...experience in weather forecasting and data analysis. Requirements: - Combination of weather forecast and historical data analysis methods for snow day prediction - Ability to gather and analyze necessary data for accurate predictions - Develop a user-friendly web application for easy access and usability Skills and Experience: - Proficiency in weather forecasting and data analysis - Strong programming skills in web development languages (such as HTML, CSS, JavaScript) - Experience in creating interactive and responsive web applications - Knowledge of data collection and analysis techniques If you have the necessary skills and experience, I would love to collaborate with you on this exciting project. Please provide examples of your previous work in web application development....

  $136 (Avg Bid)
  $136 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer to create an informational website for me on an urgent basis. The purpose of the web...services I offer. Technology Stack: - The preferred technology stack for the website is not specified. - I am open to suggestions and recommendations from the developer regarding the technology stack to be used. Number of Pages: - The website will consist of 6-10 pages. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in web development - Proficiency in a variety of programming languages and frameworks - Familiarity with designing and developing informational websites - Ability to suggest and implement the most suitable technology stack for the project - Attention to detail and the ability to deliver high-quality work within a tight ...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá
  Looking for C++ expert (CUDA) 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Seeking a skilled C++ expert with experience in CUDA programming. I need to convert CPU program to a Cuda program. If you are good fit for this task, please bid with 'cuda' Thanks

  $41 (Avg Bid)
  $41 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  ...shop, allowing customers to receive personalized product recommendations and add them to their cart. Additionally, the calculator should have basic calculator functions and customizable input fields for personal information such as age, height, weight, and activity level. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in web development and integration with online shops - Proficiency in programming languages such as JavaScript and PHP - Knowledge of database management systems for storing customer information - Familiarity with designing visually appealing and colorful interfaces - Understanding of subscription-based models for recurrent orders Overall, the ideal candidate should be able to create a calculator that seamlessly integrates with our online shop, provides per...

  $1089 (Avg Bid)
  $1089 Giá đặt trung bình
  72 lượt đặt giá
  Rust CUDA GPU engineer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Rust CUDA GPU engineer Purpose of the project: We need to GPU (CUDA) accelerate a Rust library we are using. Attached is the profiler showing CPU usage. Specific issue to optimize: Speed Deadline: Yes, within 2 weeks Skills and experience required: - Strong proficiency in Rust programming language - Experience with CUDA and GPU programming - In-depth knowledge of code optimization techniques - Familiarity with performance profiling and analysis tools - Ability to identify and resolve bottlenecks in code - Understanding of parallel computing and concurrency concepts - Strong problem-solving skills - Excellent communication and collaboration abilities (main repo) (from profiler)

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  DESIGNING & DEVELOPING CLOUD APPLICATIONS 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  DESIGNING & DEVELOPING CLOUD APPLICATIONS The project requires the design and development of a cloud application, with the following specifications: Cloud Platform: Amazon Web Services (AWS) Programming Language: Python Primary Function: Business Process Automation Skills Needed: Amazon Web Services (AWS): Proficient in developing cloud applications using AWS. Experience with AWS services for efficient and reliable cloud-based solutions. Python Programming: Strong skills in Python programming language for application development. Business Process Automation: Experience in automating business processes. Understanding of relevant technologies and frameworks for business process automation. Cloud Architecture: Familiarity with cloud architecture principles. Kn...

  $149 (Avg Bid)
  $149 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  Robotics automation with CNC simulation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I a...tasks and actions that I want the robotics automation system to perform include loading and unloading materials, executing specific machining operations, and monitoring and optimizing production parameters. The simulation should be at an advanced level of complexity. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in robotics automation and CNC simulation - Strong knowledge of programming languages such as C++ or Python - Experience in developing automation systems - Familiarity with CNC machining operations - Ability to optimize production parameters and improve efficiency - Simulate process with Fanuc robots If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal. The rest of the details will be shared in a private con...

  $163 (Avg Bid)
  $163 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  programing 6 ngày left

  I am looking for a programmer who can assist me with a specific program written in C++. The project is of intermediate complexity. Skills and Experience: - Proficient in C++ programming language - Experience in developing specific programs - Strong problem-solving and debugging skills

  $124 (Avg Bid)
  $124 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  Implementing RESTful Service in Java for Data Retrieval within a month Skills and Experience: - Proficient in Java programming language - Strong understanding of RESTful principles and best practices - Experience with designing and developing RESTful APIs - Knowledge of data retrieval techniques and database integration - Familiarity with JSON and XML data formats - Ability to work within tight deadlines and deliver high-quality code

  $161 (Avg Bid)
  $161 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  ...as Picked Up: - The items will be marked as picked up based on their status in the database. Script Requirements: - The script should be able to identify items with a specific status and update their corresponding field to indicate that they have been picked up. Additional Requirements: - There is no need for the script to mark items as not picked up based on any conditions. - The preferred programming language for the SQL script is SQL Server. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in SQL Server and database management. - Experience in writing SQL scripts to update database records based on specific conditions. - Familiarity with working on similar projects involving marking items as picked up in a database. If you are confident in your SQL skills and have experie...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  Flutter developer needed to customize the UI of an app and integrate an API. Requirements: - Expertise in Flutter framework and Dart programming language - Ability to make UI changes including color scheme, fonts, layout, navigation, icons, and images - Experience in integrating APIs - Strong communication skills to collaborate with the client and understand their specific UI requirements - Attention to detail and ability to follow design guidelines provided by the client - Flexibility to work with the client's existing design or create a new one based on their specifications - Familiarity with the specific API that needs to be integrated (to be specified by the client) If you are a Flutter developer with a keen eye for UI customization and API integration, please submit you...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  98 lượt đặt giá

  ... I already have a registered WhatsApp Business Account, so no assistance is needed in setting one up. Purpose: The purpose of the bulk messaging campaign is to provide customer service to our clients. Frequency: I will need to send bulk messages on a daily basis. Skills and Experience: - Experience in working with the WhatsApp API and integrating it into a messaging system - Proficiency in programming languages such as Python,Django - Knowledge of database management systems for storing and retrieving customer information - Understanding of customer service best practices and effective communication strategies - Ability to create automated messaging workflows and handle large volumes of messages If you have expertise in these areas and can help me with this project, please submi...

  $275 (Avg Bid)
  $275 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am in need of an independent adviser who specializes in Fanuc and stud welder I am specifically seeking advice on fault diagnosis. Ideal skills and experience for this project include: - Expertise in Fanuc robot programming - Extensive knowledge of fault diagnosis - Strong problem-solving and troubleshooting abilities Please note that I do not require training on using the Fanuc robot programming, but rather, I simply need advice.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...visitors Key Requirements: - Optimize Algolia search to improve the relevance of search results - Ensure fast and efficient search results - Handle a daily traffic range of 1,000-10,000 visitors Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with Algolia search optimization - Proficiency in working with large datasets and high traffic websites - Familiarity with relevant programming languages and frameworks (e.g., JavaScript, JSON) - Ability to analyze and troubleshoot search performance issues - Excellent problem-solving and communication skills - Proven track record of successfully optimizing search functionality on similar projects If you have the expertise and experience to optimize Algolia and improve the relevance of search results on a website with a d...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  Create real estate crypto 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to create a real estate cryptocurrency for me. I am open to suggestions for specific features and requirements. Timeline: The project needs to be completed within 1-3 months. Budget: My budget for this project is less than $1000. Skills and Experience: - Experience in cryptocurrency development - Knowledge of real estate industry - Strong programming and coding skills - Ability to create secure and efficient blockchain technology - Understanding of smart contracts and token creation

  $888 (Avg Bid)
  $888 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Raspberry Pi Expert Needed for Advanced Programming and Troubleshooting - I am seeking a highly skilled Raspberry Pi expert to assist with an advanced project involving programming, coding, and troubleshooting. - The ideal candidate should have extensive experience with Raspberry Pi hardware setup, programming, and debugging. - The project has a tight deadline of 1-3 days, so the candidate must be able to work efficiently and effectively to meet this timeframe. - Strong problem-solving skills and the ability to troubleshoot and debug complex Raspberry Pi projects are essential. - The candidate should also be familiar with various programming languages commonly used with Raspberry Pi, such as Python and C++. - Previous experience working on advanced Raspberry Pi...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ...shop, allowing customers to receive personalized product recommendations and add them to their cart. Additionally, the calculator should have basic calculator functions and customizable input fields for personal information such as age, height, weight, and activity level. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in web development and integration with online shops - Proficiency in programming languages such as JavaScript and PHP - Knowledge of database management systems for storing customer information - Familiarity with designing visually appealing and colorful interfaces - Understanding of subscription-based models for recurrent orders Overall, the ideal candidate should be able to create a calculator that seamlessly integrates with our online shop, provides persona...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr Giá đặt trung bình
  109 lượt đặt giá

  I am looking for a C# developer who can modify a HVNC (Hidden Virtual Network Computing) program according to my specific needs. The project requires additional features and functionality to be added to the existing program. Skills and Experience: - Proficiency in C# programming language - Experience in modifying and customizing HVNC programs - Strong understanding of GUI design and development - Knowledge of bug fixing and troubleshooting in C# applications Timeframe: - The project needs to be completed urgently within 1-7 days. Source Code: - I have the original source code for the HVNC program, which will be provided to the selected developer. here is the code: Please provide examples of previous projects or relevant experience when submitting

  $525 (Avg Bid)
  Gấp
  $525 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  developer for APP 6 ngày left

  I am looking for a developer who can create a mobile application that will be available on web applications, iOS and Android platforms. The main functionality of the app will be focused on taxi services. Key Requirements: - Experience in developing mobile applications for both iOS and Android platforms - Strong knowledge of programming languages such as React JS, Swift, Objective-C, Java, and Kotlin - Familiarity with taxi service integration and GPS tracking functionality - Ability to design and develop a user-friendly interface - Knowledge of backend development and API integration - Strong problem-solving skills and attention to detail Timeline: The app needs to be completed within 3 months, so the developer should be able to work efficiently and deliver high-quality work with...

  $1365 (Avg Bid)
  $1365 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  ...Auto Updatation • SSH configuration for Mail Server access • Configuring DNS Records • If require Webmail, then setting Webmail Configuration option for local access • SSL/TLS Implementation for Security measures • Setting up Domain keys Identified Mail • Implementing Sender Policy Framework as a must security measure • Multiple emails access • Administration email • Server should work with any programming language through requests or APIs • Things provided by us:- • Linux VM and needed resources + all mail and security logs Skills and Experience Required: - Proficiency in Azure and Mailcow - Strong knowledge of SMTP protocols - Experience in debugging SMTP server issues - Ability to troubleshoot and resolve email sending ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Robotic framework automation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...freelancer to help me with my personal project on robotic framework automation. The main focus of this project will be on data processing tasks. Skills and experience required: - Strong proficiency in Python programming language - Knowledge of robotic automation frameworks - Experience in data processing and analysis - Ability to design and implement efficient algorithms for data manipulation and automation This project will involve developing and implementing a robotic framework automation system using Python. The freelancer should have a deep understanding of Python programming language and experience in working with robotic automation frameworks. The ideal candidate should also have a strong background in data processing and analysis, with the ability to design and ...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...Auto Updatation • SSH configuration for Mail Server access • Configuring DNS Records • If require Webmail, then setting Webmail Configuration option for local access • SSL/TLS Implementation for Security measures • Setting up Domain keys Identified Mail • Implementing Sender Policy Framework as a must security measure • Multiple emails access • Administration email • Server should work with any programming language through requests or APIs • Things provided by us:- • Linux VM and needed resources + all mail and security logs Skills and Experience Required: - Proficiency in Azure and Mailcow - Strong knowledge of SMTP protocols - Experience in debugging SMTP server issues - Ability to troubleshoot and resolve email sending ...

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to improve a Replit Flask App that integrates with the OpenAi API, Airtable, Amazon AWS and Manychat tools. ...Manychat tools. The app is already written in Python and working in some extend. I need to add some improvements that my knowledge is not enough. It is a basic app that needs 3-4 hours of a talented dev to be finalized. I would be happy to share more info with the interested people. If the freelancer is Turkish he/she needs to sign an NDA. Skills and Experience: - Strong proficiency in Python programming language - Familiarity with the OpenAi API, Airtable, and Manychat tools - Experience in developing Flask applications - Knowledge of integrating APIs into web applications - Ability to work within tight timelines and deliver the project with...

  $40 / hr (Avg Bid)
  Gấp
  $40 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  ...Experience: - Proficiency in Python programming language - Strong understanding of web scraping and automation techniques - Experience with requests library and API integration - Knowledge of web-based platforms and their functionality Project Requirements: - Develop a Python script that automates a specific process on a web-based platform - The script should interact with the platform, perform the necessary actions, and handle any necessary data retrieval or submission - Ensure the script is efficient, reliable, and able to handle any potential errors or exceptions that may arise during the automation process - Provide clear documentation and instructions on how to use and maintain the script If you have the required skills and experience in Python programming and autom...

  $123 (Avg Bid)
  $123 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá
  AI project 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  AI Chatbot Development Project - I am looking for an experienced AI developer to create an AI chatbot. - The chatbot should be able to solve specific problems and accomplish tasks using natural language processing. - The preferred programming language for this project is Python. - The AI project should have an intermediate level of complexity. - The ideal candidate should have expertise in Python programming and be familiar with AI development and natural language processing algorithms. - Experience in developing chatbots or similar AI projects would be highly advantageous. - The project duration and budget will be discussed further with the selected freelancer.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to develop an Autonomous Fire Sensor Testing machine. The machine will primarily focus on testing installed smoke detectors in the office space. The machine need to find it way on the floor to reach the sensor location. Then lift the testing sensor and test the fire sensor and record the reading. Email the final reading. Skills a...machine will primarily focus on testing installed smoke detectors in the office space. The machine need to find it way on the floor to reach the sensor location. Then lift the testing sensor and test the fire sensor and record the reading. Email the final reading. Skills and Experience: - Experience in designing and building automated self driving vehicle in indoor area - Proficiency in programming and automation s...

  $1871 (Avg Bid)
  $1871 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá