Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 sap cpi công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Dựa vào stock và các raw đã được đặt, và bảng thành phần để tạo nên một mã hàng, dùng Vba excel tạo template sao cho chỉ cần nhập vào tên mã hàng, có thể xuất ra mã hàng đó có đang bị thiếu raw không, raw nào thiếu, và những raw thiếu đó ảnh hưởng đến bao nhiêu mã hàng

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Tư vấn và triển khai giải pháp SAP cho lĩnh vực sản xuất doanh nghiệp, sản xuất dầu khí.

  $250 - $350
  $250 - $350
  0 lượt đặt giá

  - Xây dựng, quản lý, tối ưu các chiến dịch chạy kênh quảng cáo (Google adwords, Facebook ads) cho Game Mobile trên thị trường Global thông qua việc phân tích và đánh giá các chỉ số quảng cáo (CPM, CPI, IPM...). - Phân tích khách hàng, thị trường, đối thủ nhằm xây dựng kế hoạch marketing hiệu quả. - Thực hiện các công việc liên quan đến App Store Optimization (ASO). - Dẫn dắt đội nhóm hoàn thành các KPIs được giao. - Phối hợp hiệu quả với các team khác: design team, sales team, … - Thực hiện các báo cáo hàng tháng đánh giá hiệu quả của cá...

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 lượt đặt giá
  Code ABAP ở SAP -- 2 Đã kết thúc left

  1 project code ABAP trên SAP về 1 quy trình kinh tế công tu

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Code ABAP ở SAP Đã kết thúc left

  1 project code ABAP trên SAP về 1 quy trình kinh tế công tu

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  kiếm cộng sự làm thiết kế nhà phố, triển khai bản vẽ. biết dùng phần mềm sap, etabs. hướng dẫn chi tiết và cùng nhau chia lợi nhuận.

  $333 (Avg Bid)
  $333 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Crystal Report in SAP ERP Đã kết thúc left

  Sử dụng Crystal Report để xuất report trên hệ thống SAP ERP. Trước khi tham gia dự án bạn sẽ được đào tạo về ngôn ngữ lập trình ABAP. Thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 8.

  $555 (Avg Bid)
  $555 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Platform 1 mạng quảng cáo CPI trên di động có tracking và postback nền tảng WEB . yêu cầu cụ thể: Platform sẽ bao gồm: - Cơ sở dữ liệu về các chiến dịch quảng cáo ( bao gồm các thông tin về chiến dịch , Giá cho mỗi cài đặt , link quảng bá , ...) - Phần thống kê doanh thu , số click, cài đặt, ... - Tracking được tên điện thoại đã click vào link quảng bá và cài đặt , hệ điều hành, phiên bản hệ điều hành ,... - Có phần postback - Một số yêu cầu khác sẽ trao đổi thêm Chủ yếu để quán lý Publisher , developer và Advertiser , lượng click và cài đặt ứng dụng h&agrav...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  ...seasoned SAP consultant with strong experience in Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS), ready to work on site in Girona, Spain. Your role will focus on improving our current SAP PP/DS setup. Key responsibilities: - Diagnosing and improving our current SAP PP/DS systems - Suggesting and implementing solutions to enhance efficiency Ideal skills: - Proven experience in SAP PP/DS - Strong problem-solving and analytical capabilities - Excellent communication skills -Start ASAP We'll only reply applications that completely fit the requirements. Travel hours are expected, if necessary, as the position is located in Girona and work on site is non-negotiable. In your application, please share your detailed experience. Highlight similar projec...

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...Synapse or Data Factory Data Lake Storage Azure Functions Azure Data Explorer Knowledge of the technologies of source systems (SAP, Oracle, REST interfaces) is important. These systems are often the starting points of the data that is fed into the platform. Job Description: The goal of the task is to transfer data from various internal and external sources into a common area (Landing Zone) within the platform. Knowledge of the data sources and the platform's toolkit (Azure technologies) is necessary. This means that the applicant must understand how to extract data from different systems such as SAP, Oracle, or via REST interfaces and then process and store them using Azure services. Modern Data Architectures: The applicant s...

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  ...interfaces connected (legacy) systems • Functional specifications for interfaces middleware / PD • Provide localised development list • Provide localised migration concept • Provide localised (migration) mapping rules • Prepare test data / 'small data model' • Provide test results • Validate data migration results • Execute test management • Define test case scenarios (cases) • Provide test cases (SAP Standard documents) • Prepare test sessions • Execute test sessions • Coordination of end-to-end interface testing with external partners • Validate test results • Define additional custom cases/steps for automated testing • Define Scope and Schedule of recurring automated testing • Exe...

  $65 - $85 / hr
  $65 - $85 / hr
  0 lượt đặt giá

  Descripción: PHP Laravel, solicitud Http con datos de pedido Json: Levantamiento de middleware con el aplicativo que administrará la recepción de notificaciones de nuevo pedido desde Shopify y creará los múltiples formatos solicitados, para su envío inmediato al Endpoint que nos proporcionen para su procesamiento en SAP. - Orden de venta: Crearemos un request que enviará toda la información de un pedido con confirmación de pago en el formato JSON solicitado, para su conveniente manejo de inventario. - Factura E Commerce: Crearemos un request que enviará toda la información de un pedido de la tienda en línea con confirmación de pago en el formato JSON solicitado, para la creación de...

  $213 (Avg Bid)
  $213 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  SAP ByDesign Customer Survey Form Creation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a skilled SAP ByDesign expert to generate a dynamic form for supplier bidding requests as part of the purchasing process. Your main task will be: Adding dynamic fields so that SAP can compile price results. Extensive knowledge of SAP ByDesign systems, particularly in the procurement section. Experience in creating dynamic forms. This project is a crucial part of improving our business processes; I eagerly await proposals from freelancers who are confident they can successfully execute this.

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for a partner for a SAP Cloud ALM for implementation class on udemy !!! I am looking for an experienced Udemy class creator with expertise in creating a class on any SAP topic. I want to create a class for SAP Cloud ALM, and need your help to to all the practical editing on video and all the setup on udemy. I have a powerpoint, which we can use as an inspiration template, where you should make some changes in the ppt. We should change text and pictures, not on all slides, but several. Then we should make the class on udemy, I have the agenda of the class, and all the knowledge about the topic. I will be the speaker on the class, where your part will be editing the video, and make sure, everything on the ppt and video looks good. You have made classes b...

  $100 (Avg Bid)
  $100
  5 bài tham dự

  ...an Excel spreadsheet that is proficient in interfacing with my installed SAP Business One V10 system. Your skill set should include a deep knowledge of Microsoft Excel (latest version- Office 365) and SAP Business One, specifically in relation to Inventory Management and Pricelist updates. Key Requirements: - Develop an Excel sheet in a specific format, which will be provided. - The spreadsheet must accurately sync inventory data from the Excel sheet to SAP Business One V10 which has an SQL Database. - The sheet should accurately update the SAP pricelists with the data from the Excel sheet. - Data validation checks are optional Ideal skills: - High proficiency in Microsoft Excel (latest version) - Deep knowledge in SAP Business One V10 - Strong fami...

  $172 (Avg Bid)
  $172 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  I'm in need of a freelancer with a specific skill set. This project requires a specialist in SAP UK payroll who can handle the main task of setting up payroll structures. Since the aspects of payroll structures that need focus have not been specified, our ideal candidate should be knowledgeable in all areas, including: - Employee Master Data - Payroll Calculations - Statutory Deductions Such a versatile skill set will ensure all areas are covered adequately. Experience with SAP UK payroll is critical for this project, plus a solid understanding of different payroll components and how they integrate. Your role will be pivotal in maintaining compliance, accuracy, and efficiency in our payroll operations.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  We are seeking a skilled Freelance Mechanical Designer with expertise in solar mount structures The Freelance Mechanical Designer will be responsible for: - the candidate will create detailed installation videos to guide customers through the mounting process effectively. (Recommend software SAP2000, 3D max, ETABS, or equivalent). - Structural Design: Design and engineer solar mounting structures, considering factors such as wind load, and structural integrity to ensure safe and reliable installations. - Stress Analysis: Perform comprehensive stress analysis using software tools such as Finite Element Analysis (FEA) to evaluate the structural performance of mounting systems under various loading conditions. - The result is to create an Installation Video demonstrating the step-by-step...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  SAP B1 SQL Server & Licensing Setup 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need an expert to install the SAP B1 SQL Server for the primary purpose of streamlining my purchasing processes. I also require assistance in purchasing professional user licenses. Essential tasks for this project include: - The seamless transition of 6,000 stocks, 30+ suppliers, and 30+ customers from Excel spreadsheets to the SAP platform without data loss. - Training on how to use the new system, specifically focusing on utilizing the SQL server effectively. Although I skipped the question about specific reporting features, I would like the freelancer to provide suggestions on what features could be beneficial for my business, both in terms of inventory management and supplier/customer management. Ideal Skills: - Experience with SAP B1 SQL server installation a...

  $575 (Avg Bid)
  $575 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I need 1 professionel user for Sap Business and I can start use SAP. We have 6.000 types stock and we want transfer to SAP with excel

  $119 (Avg Bid)
  $119 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  As i anm unfamiliar with SAP ERP implementation methodology, I am seeking a IT project manager with a firm grounding in this area. Your tasks will include: - Project planning and scheduling: Define the scope of the project and break it down into manageable tasks. - Orientation: Help me understand the implementation methodology of SAP ERP. Moreover, due to our lack of familiarity with SAP ERP, we need a freelancer who can provide comprehensive training on using this system before its implementation. The training should cover both the basics and the benefits of SAP ERP. Ideal candidate will have: - Experience in IT project management, specialising in SAP ERP - Strong communication and teaching skills to effectively train our team - Proven track record ...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Signature Capture for SAP B1 Forms 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I require an Android application designed for the primary purpose of capturing user's signatures on SAP B1 forms such as receipts. Key Features: - Upon completion of a form, a request signature' button must be available. When pressed, instead of opening the form in full-screen or clearing entries, it should prompt the user with a stylus to sign the form. - The signature capture process must be direct and user-friendly, with no form of authentication or verification necessary. Ideal Candidate: The perfect candidate for this project will have extensive experience in Android app development, a sound understanding of user-interface and experience principles, and familiarity with SAP B1 forms.

  $167 (Avg Bid)
  $167 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I'm seeking a dedicated SAP PP trainer with intermediate knowledge, who can provide daily on-premise trainings for 30 days. The ideal candidate will focus on: - SAP PP and Material Requirements Planning (MRP) methodologies The trainer should be adept at breaking down complex concepts and making them understandable, providing practical examples where necessary. Although the training will focus mainly on PP and MRP, an understanding of related SAP modules would be advantageous.

  $5278 (Avg Bid)
  $5278 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I am looking for guidance on SAP mm & pp modules, specifically in the form of technical guidance. I do not have a specific problem or issue I am trying to solve, I simply need some general guidance. My level of familiarity with SAP Mm & pp is beginner.

  $381 (Avg Bid)
  $381 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I need professional assistance with reviewing and balancing my business bank account. We interact with a moderate volume of transactions, specifically ranging between 100 and 500. The successful candidate will need: -Proven experience with bank account reconciliation -Familiarity with handling business bank statements -In-depth proficiency in SAP as we currently utilize it for our business accounting. Your accuracy and keen eye for detail will be fundamental to spotting any discrepancies, helping ensure our financial records are accurate. Prior knowledge and work experience reconciling similar amounts of transactions are preferable.

  $135 (Avg Bid)
  $135 Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá

  We are looking for a skilled SAP OOPs ABAP and OData consultant for a small development in S4 HANA. The ideal candidate should have experience with the OOPs ABAP, OData and UI5 application development. If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss further details. Thank you.

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  S/4 HANA Architect 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking a highly skilled AWS S/4 HANA Architect to cater to specific needs of my project. My goal is to optimize my organization's computing architecture, ensuring seamless data migration, robust system design, and precise system configuration. Here are the critical aspects and skills I am looking for: - Proficient in designing, deploying, and managing SAP S/4 HANA solutions within the AWS ecosystem. - Extensive experience with AWS, particularly in architecting secure and scalable environments. - Expertise in system design, focusing on implementing efficient workflows and maximizing performance. - Demonstrated ability in leading data migration projects, ensuring data integrity and minimal downtime. - Skilled in system configuration to meet business requirements while main...

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...a skilled SAP S/4HANA Developer with expertise in creating Core Data Services (CDS) views for analytics consumption in Power BI. The role involves developing and optimizing CDS views to facilitate effective data extraction and visualization, supporting informed decision-making processes. Prior experience with Retail S/4HANA modules is mandatory. 1. Experience with SAP GUI and navigating SAP systems for data 2. Experience with handling Transport Requests 3. Experience in developing Calculation Views 4. SAP certification in relevant domains. 5. Experience handling large datasets and complex data structures. 6. Knowledge of other BI tools and technologies. Key Responsibilities: Design and develop CDS views in SAP S/4HANA for effective analytics and repor...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  We are seeking a highly skilled SAP FI consultant to join our team on a project basis. This is an excellent opportunity for a talented individual with extensive SAP FI expertise to contribute to diverse projects and deliver high-quality solutions. Location: Remote/ Turkey, Italy, France, Spain, Germany Start: ASAP End: 31.12.2024 Volume: full-time Industry: Production Language: English Must: Schengen Visa Job Description: • Gather requirements for business processes from a client for SAP ECC system (within SAP-FI module). • Design solutions for the gaps identified. • Interact with the internal team, including colleagues from SD/MM/CO/Migration streams for integrative topics. • Perform customizing in SAP ECC s...

  $47 / hr (Avg Bid)
  $47 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  SAP B1 Sync Solution Sắp kết thúc left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Im looking to interface and sync data from a software that has sql database to sap b1 using an automatic replicator that uploads to sap b1 every 3 minutes. only 2 documents type will be sent 1. Delivery Note 2. Sales Order The source database will have sql views mapped with the exact name and nomenclature needed by sap Sap b1 will only receive information from other database, it wont send info to other database

  $271 (Avg Bid)
  $271 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Experienced SAP HCM consultant needed with expertise in the Time Management and Payroll modules. Key tasks include: - Leave management feature within the Time Management module. - Assistance with Payroll run and processing operations. A correct understanding of leave management systems and in-depth knowledge of payroll procedures is critical. Likewise, prior work experience of SAP HCM modules is a must for an ideal fit. The successful contractor will provide suitable solutions and strategies to improve current processes. Please provide evidence of your expertise and experience when bidding.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I'm in need of a skilled developer to integrate a Retail Merchant Services (RMS) payment gateway with my existing WooCommerce site. The primary focus will be on the payment transaction process, ensuring it aligns smoothly with my current shopping cart and checkout workflow. INTEGRATION WILL BE FORM (offsite CPI compliant) **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in WooCommerce and WordPress - Previous work with RMS gateway integration DEVELOPER - Guide - - Strong focus on secure transaction processing - Ability to maintain website aesthetics during integration **Requirements:** - Integrate RMS payment gateway ensuring high transaction security - Keep the user experience simple and seamless during checkout, as client visits

  $167 (Avg Bid)
  $167 Giá đặt trung bình
  73 lượt đặt giá
  SAP PI/PO & BPM Optimization Đã kết thúc left

  I am currently using both SAP PI/PO and SAP BPM systems and am in need of an expert to optimize certain operations within these systems. The tasks I require include: - Data synchronization - Process enhancement - Error handling - Consumption services from UI5 application - Loading workspace of the BPM process I also require integration with the SAP ECC system. Therefore, prior experience with SAP ECC is essential. An ideal candidate will have extensive knowledge and expertise in SAP PI/PO, SAP BPM, and SAP ECC, with a proven track record of optimizing and enhancing these systems. Ability to address error handling efficiently is a must.

  $646 (Avg Bid)
  $646 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Sap basis support -- 2 Đã kết thúc left

  I am looking for a skilled SAP Basis support specialist to assist me with fixing minor issues in my SAP system. The ideal candidate should have experience with the following SAP modules: SAP ECC, SAP CRM, and SAP BW. In terms of SAP version, I am currently using NetWeaver 7.2 and Oracle 19. Therefore, experience with these versions is necessary. The support is needed on an as-needed basis. Whenever an issue arises, I will require prompt assistance to resolve it efficiently. If you have the necessary skills and experience in SAP Basis support, please reach out to discuss further details. Thank you.

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Sap Basis support Đã kết thúc left

  I am looking for an experienced SAP Basis support consultant to assist me with the installation and configuration of SAP ECC. Need to fix few minor issues

  $1 - $5 / hr
  $1 - $5 / hr
  0 lượt đặt giá
  Elevate Your Online Presence Đã kết thúc left

  ...generate qualified leads from our target audience, which includes senior IT professionals at SAP customers and senior SAP end-users. Leveraging AI tools effectively will be integral to our marketing strategies to ensure precision targeting, personalized engagement, and optimal campaign performance. 1. SEO for All Pages: Implement comprehensive search engine optimization strategies to improve visibility and ranking of all website pages on search engine results pages (SERPs). 2. Corrections of MET-A-DATA Page: Review and rectify any errors or inconsistencies on the MET-A-DATA page to ensure accurate information and optimal user experience. 3. Correction of SAP BTP Services Page: Audit and amend the SAP BTP Services page to align with current offerings, messagin...

  $202 (Avg Bid)
  $202 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled IT trainer freelancer to design and develop an engaging in-person workshop for our employees, who will be SAP system users. This workshop aims to empower our team with enhanced system, technical, and trouble-shooting skills. The ideal candidate should have experience in developing interactive training modules that actively engage participants. Key Requirements: - Expertise in designing in-person workshops. - Ability to cover system and IT skills effectively. - Experience in adult learning techniques. - Strong organizational skills to structure a workshop that maximizes participant engagement and learning. - Proficiency in creating workshop materials, including presentations, handouts, and activities. - Capability to assess training needs and customize th...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I'm seeking an experienced freelance trainer to deliver comprehensive training on three key areas crucial for the success of our organization: payroll processing, recruitment strategies, and operational procedures. This project demands a deep understanding of US business practices and the ability to convey complex information in an accessible manner to a large group. **Training Scope:** - **Payroll Processing:** Detailed walkthroughs on how to manage payroll efficiently, including compliance with US tax laws. - **Recruitment Strategies:** Cutting-edge techniques for attracting and hiring top talent, focusing on both traditional and digital channels. - **Operational Procedures:** Best practices to enhance operational efficiency and productivity within a US business context. **Session...

  $301 (Avg Bid)
  $301 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...organization through the FedRAMP authorization process for our Platform as a Service (PaaS) offering, aiming for a Moderate Impact Level. This is our first attempt navigating FedRAMP, and we're determined to do it right with your help. Requirements: - In-depth knowledge of the FedRAMP framework, specifically for PaaS solutions. - Proven experience in preparing FedRAMP Security Assessment Plans (SAP), Security Plan (SP), and System Security Plan (SSP) documentation. - Ability to guide and advise on implementing necessary controls to meet Moderate Impact Level requirements. - Skills in risk assessment and mitigation strategies pertinent to cloud services. - Experience working with 3PAOs and the FedRAMP PMO (Program Management Office). - Excellent project management skills t...

  $1057 (Avg Bid)
  $1057 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Expert SAP R3 Integration Đã kết thúc left

  ***URGENT REQUIREMENT*** I am in urgent need of a skilled SAP R3 developer with a focus on integrating several key modules into our current system. My goal is to streamline our processes across various departments including Finance, Sales and Distribution, and Materials Management. **What I'm Looking For: ** - 7+ years of experience in SAP - Should be available to join immediately. - Should be open to work on European Time. - Proficiency in SAP R3, particularly in integration. - A solid background in the specific modules: Finance, Sales and Distribution, and Materials Management. - Ability to customize and configure systems as per our requirements. **Ideal Skills and Experience: ** - Strong experience in SAP R3 customization, configuration, and particul...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  SAP Expert Consultants Đã kết thúc left

  I am actively seeking a seasoned SAP consultant with a deep understanding of multiple modules to enhance our current systems. This project is critical for improving our internal processes and ensuring our team is leveraging SAP to its fullest potential. The right candidate will possess extensive experience in SAP implementations, customizations, and optimizations. It is located in Polanco in Mexico City (Need MEXICO city Nearby Candidate only) **Key Modules for Consultation:** - Sales and Distribution (SD) - Financial Accounting and Controlling (FICO) - Materials Management (MM) - Advanced Business Application Programming (ABAP) - SAP Basis - Senior SAP PP (Production Planning) **Ideal Skills and Experience:** - Proven expertise in the listed SAP...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I'm in need of a freelance trainer who has profound knowledge and experience in SAP, specifically within the US Payroll module. This training is targeted at individuals with an advanced understanding of SAP, aiming to deepen their competencies in US Payroll functions. #### Ideal Trainer Attributes: - **Extensive SAP Expertise:** Proven proficiency in SAP, with a particular focus on the US Payroll system. - **Advanced Training Experience:** Previous experience training individuals at an advanced level, ensuring learners can deepen their existing knowledge effectively. - **Knowledge in US Payroll:** Detailed understanding of US payroll processing within SAP, including legal regulations, tax implications, and reporting requirements. #### Training Obje...

  $750 (Avg Bid)
  $750 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Revive SAP ECC 7.0 DB2 System Đã kết thúc left

  ...freelancer to bring our SAP ECC 7.0 system, which is currently completely offline, back to operational status. Our database runs on DB2, and we need someone proficient in both SAP and DB2 administration. **Essential Requirements:** - Proficiency in SAP ECC 7.0 - In-depth knowledge of DB2 database management - Experience in troubleshooting and restoring SAP systems to operational status - Ability to diagnose and resolve issues causing system outage - Familiarity with SAP system administration and maintenance protocols **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record of resolving critical system downtimes - Strong understanding of SAP and DB2 integrations - Demonstrated experience in data recovery and system backups - Excellent problem-s...

  $633 (Avg Bid)
  $633 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...skilled professional who can provide detailed training on Energy Data Management within SAP ISU EDM. This instruction is desired from a very basic level, as the individual to be trained is only at a beginner stage with this specific subject. The training should be designed to accommodate this initial lack of knowledge, and purposed to gradually build up a solid understanding of Energy Data Management. Key Requirements: - Proficiency in SAP ISU EDM, specifically Energy Data Management - Experience conducting comprehensive trainings - Ability to design training from a beginner level perspective, yet detailed and thorough - Excellent communication and teaching skills An ideal candidate would be a SAP ISU EDM expert with proven experience in providing similar trai...

  SAP
  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Master SAP ISU: Billing & EDM Đã kết thúc left

  ...teaching. German and English I'm seeking an experienced SAP ISU instructor who can conduct live online sessions tailored towards intermediate learners with a focus on Billing and Invoicing, as well as ISU Energy Data Management (EDM). My goal is to deepen my understanding of these areas through engaging and interactive tutorials that provide practical insights and applications. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SAP ISU with a strong grasp of Billing and Invoicing, and Energy Data Management functionalities. - Prior experience teaching or training individuals at an intermediate level, with an ability to tailor sessions according to learner's pace and understanding. - Excellent communication skills, with the ability to convey complex SAP ISU con...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Quick SAP ISU Mastery Đã kết thúc left

  I urgently require an SAP ISU mentor to accelerate my learning process, specifically focusing on two key areas: Billing and Invoicing, plus ISU Energy Data Management. My objective is to gain a robust understanding and practical skills in these modules to enhance my professional capabilities. Ideal skillset and experience: - Proven expertise in SAP ISU, especially in Billing and Invoicing, and Energy Data Management. - Strong instructional capabilities, with experience in tutoring or mentoring. - Ability to simplify complex concepts for easy understanding. - Patience and dedication to assist someone in swiftly getting up to speed. What I seek: - Detailed walkthroughs of Billing and Invoicing processes within SAP ISU. - Insight into managing ISU Energy Data effectivel...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am looking for a competent SAP professional for an integration project. My existing inventory management system needs to be optimized and connected with a SAP Materials Management module. The principal tasks needing improvement are: - Inventory Management - Purchasing Ideal candidate should: - Have substantial experience in integrating various systems with SAP, specifically in the area of Materials Management. - Be proficient in addressing and optimizing inventory management and purchasing functionalities. - Have in-depth knowledge in connecting existing systems with SAP modules. Please, provide examples of similar projects you have worked on. Your expertise in troubleshooting and problem mitigation during the implementation process would be highly regarde...

  $16021 (Avg Bid)
  $16021 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  Jasa gambar teknik berupa software autocad, revit, arcgis sap 2000 dan beberapa software perhitungan lainnya

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  SAP Inventory Report Dev Đã kết thúc left

  ...developer to enhance our SAP system's capabilities by implementing a specific functionality for inventory data reporting. My goal is to seamlessly generate and access these inventory reports through the SAP GUI, ensuring an improved user interface for easier data management and decision-making. **Requirements:** - **Data Extraction:** Ability to accurately pull inventory data from our SAP system. - **Report Generation:** Skilled in creating reports based on extracted inventory data, presenting information clearly and effectively. - **User Interface Enhancement**: Enhance the SAP GUI to enable straightforward access to the newly generated inventory reports. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in ABAP programming - Strong background i...

  $31 / hr (Avg Bid)
  Gấp
  $31 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  SAP ABAP Consultant: Hands-on experience integrating backend SAP and non-SAP applications. • Hands-on experience in SAP Fiori and SAPUI5 custom development. • Development experience in RICEFW (Reports, Interfaces, Conversions, Enhancements, Forms, Reports& Workflow) • Experience working with BADIs, User exits, BTE, APIs, Screen builders and Smart Forms • Ability to design and work on Adobe Forms is must. • Expertise in EDI & IDOCs functionalities to support and develop new custom IDocs processes. Must have good knowledge in IDOC configurations and enhancements for SD and SCM business processes. • Ability to work on IDOC monitoring, Re-processing, Partner profile setup, Change pointer concept. • Experience in designing L...

  $1340 (Avg Bid)
  $1340 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  SAP MM Reports Wizard Đã kết thúc left

  I am looking for a skilled SAP ABAP developer with a deep understanding of the Material Management (MM) module to create custom reports. My primary aim is to develop reports that focus on historical data analysis, enabling us to examine past transactions and trends to inform our purchasing and inventory strategies. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SAP ABAP programming language. - Extensive experience with the SAP Material Management (MM) module. - Strong analytical skills to interpret historical data. - Experience with SAP Business Technology Platform (BTP) is a plus. - Ability to develop reports that are intuitive and user-friendly. - Knowledge in integrating SAP MM data with other systems for comprehensive reporting. Project Req...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá