Selenium webdrivercông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 selenium webdriver công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Cần thuê người code AutoIT sử dụng Webdriver để Auto điều khiển Chrome. ==== Dữ liệu đầu vào : - File Txt chứa link Mục tiêu cần click vào. - File Txt chứa Link Random Ưu Tiền khi đã vào trang mục tiêu. - File Txt chứa các Website Trung Gian. - Cổng API kết nối vào Website chứa dữ liệu IP. - Data áp cứng mã fingerprint cho từng cấu hình, mỗi cấu hình một mã fingerprint khác nhau. Canvas, audio, webrtc, client rect, webgl, timezone, resolution, location, video output, audo input, ram, cpu, v.v… (Để Fake thông tin Profile truy cập) Mô tả hành vi của bot : - Dùng Webdriver mở Chrome mới lên với thông số mã fingerprint MỚI H...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  Mình đang cần tìm một bạn để dạy kèm cho mình sử dụng python để làm webscraping cho mình. Mình prefer các bạn có kinh nghiệm làm việc với thư viện selenium. (10 đô/ 1h)

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  viết tool trên sàn giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của mình. Tool đơn giản và không phức tạp, quan trọng là sau khi viết tool xong dạy lại mình cách viết code.

  $437 (Avg Bid)
  $437 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Tự dộng đăng ký facebook bằng chrome selenium. Yêu cầu hỗ trợ đa tác vụ và sắp xếp vị trí các cửa sổ chrome gọn gàng trên màn hình

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  QA Automation Engineer Đã kết thúc left

  Gear Inc. đang tìm 1 bạn QA Automation Engineer có thể làm việc tại công ty ở Hà Nội trong vòng 2 tháng, giờ hành chính. Yêu cầu: - Có thể làm việc giờ hành chính tại công ty ở Hà Nội - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về automation testing - Có kiến thức về HTML, CSS, JavaScrip, etc - Có kinh nghiệm về automation test trên web-based và mobile application, sử dụng automation tools như Selenium, Appium, Cucumber, etc Quyền lợi - Lương thỏa thuận cạnh tranh up to $2000/tháng cho công việc freelancer - Cơ hội hợp tác lâu dài, trở thành nhân viên chính thức của công ty (Remove...

  $1464 (Avg Bid)
  $1464 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Viết phần mềm Đã kết thúc left

  Start-up của Singapore cần tuyển: on Rails developer: Phát triển hệ thống back end, hỗ trợ tính năng mới. 3+ năm kinh nghiệm phát triển backend trên Ruby on Rails (RoR) Chuyên môn trong RoR  và các công nghệ web. Có khả năng giải quyết ác vấn đề phức tạp. Kinh nghiệm thử nghiệm TDD (RSpec, Capybara, Selenium) Phát triển và nâng cấp backend của App dựa trên cấu trúc tổng quan, tăng thêm tính năng cho App. Khả năng học hỏi nhanh và cao. Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh developer: 2+ năm kinh nghiệm với JavaScript, phát triển front end phần mềm. Kỹ năng: JavaScript, HTML5, CSS3, ngôn ngữ phát triển web và ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  selenium script 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  simple selenium script without captcha

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...trends - SM users' specific usage of a small number of terms relating to claims of "stochastic terrorism" and "stochastic violence" Priority would be given to freelancers demonstrating: - Previous experience in web scraping, particularly from social media platforms. - Strong Python skills since Python-based tools are commonly used for web scraping. Knowledge of libraries such as BeautifulSoup, Selenium or Scrapy would be a plus. - Ability to organize and clean the data into an easy-to-understand format. - Understanding of Twitter’s policies on data scraping to ensure the legality of the data collection process. The prompt completion of this project isn't my main concern as we have a project planned out, but need your quotations to complete t...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá

  I'm currently looking for an experienced Selenium developer who can effectively extract data from a yet-to-be-determined website. The nature of the data to be extracted is also uncertain at this point but might include text content, images, or links. Ideal Skills and Experience: - Expertise in Python and Selenium - Proficient at web scraping - Good understanding of data structures and databases - Effective communication skills The timeline for the completion of this project is open-ended and will be further discussed once we have agreed on the terms of your engagement.

  $126 (Avg Bid)
  $126 Giá đặt trung bình
  69 lượt đặt giá
  Passing Imperva detection system 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...criteria: You should use the selenium/standalone-chrome image, so the Chrome should be running in the Docker environment The sample control page with the sliding verification mechanism will be sent to you during the recruitment process. Requirements and Skills: Proficiency in utilizing the Selenium/standalone-chrome image within a Docker environment to address challenges. Ensure compliance with website policies and security protocols throughout the development process. - Python - Test Automation - Website Testing - Selenium Webdriver - Selenium Note: We are solely seeking enhancements that align with the specified criteria using Selenium/standalone-chrome images. Please only apply if you have successfully completed the verification process ...

  $441 (Avg Bid)
  $441 Giá đặt trung bình
  69 lượt đặt giá

  ...goal is to improve the resolution process for these challenges while following website protocols and upholding security standards. Requirements: You should use the selenium/standalone-chrome image, so the Chrome should be running in the Docker environment Ensure compliance with website policies and security protocols throughout the development process. Python Test Automation Website Testing Selenium Webdriver Selenium Note: We are solely seeking enhancements that align with the specified criteria using Selenium/standalone chrome images. Please only apply if you have successfully completed the verification process using Selenium before. The example page and necessary details will be provided to you. Full payment is only done after a successful ...

  $427 (Avg Bid)
  $427 Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled JavaScript developer who has expertise in writing scripts for both front-end and back-end development, and has experience in Selenium scriptwriting. Key responsibilities: - Writing JavaScript code for both front-end and back-end development - Creating scripts for Selenium, which includes setting up automation tests, writing test scripts, and possibly troubleshooting existing tests The ideal candidate should have: - Profound knowledge and experience in JavaScript coding - Proven experience in writing scripts for both front-end and back-end - Familiarity with Selenium, its setup, test scripting, and troubleshooting - Strong problem-solving skills and the ability to work independently This is a great opportunity for someone who enjoys working...

  $6 - $65
  Niêm phong
  $6 - $65
  13 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled JavaScript developer who has expertise in writing scripts for both front-end and back-end development, and has experience in Selenium scriptwriting. Key responsibilities: - Writing JavaScript code for both front-end and back-end development - Creating scripts for Selenium, which includes setting up automation tests, writing test scripts, and possibly troubleshooting existing tests The ideal candidate should have: - Profound knowledge and experience in JavaScript coding - Proven experience in writing scripts for both front-end and back-end - Familiarity with Selenium, its setup, test scripting, and troubleshooting - Strong problem-solving skills and the ability to work independently This is a great opportunity for someone who enjoys working...

  $6 - $65
  Niêm phong
  $6 - $65
  13 lượt đặt giá
  Selenium WebDriver Python Scripting 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for someone to help me with a Selenium Webdriver python script. I don't need help with scraping, but in managing the Chrome browser in the background.

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  93 lượt đặt giá

  I'm seeking a full-time Test Engineer role in the technology industry. Key Requirements: - Extensive knowledge of software testing methodologies - Experience in using testing tools like Selenium, JUnit, TestNG, etc. - Proven track record of writing clear and concise bug reports - Strong analytical and problem-solving skills - Ability to work in a fast-paced environment and meet deadlines Ideal Candidate: - At least 3 years of experience in software testing - Relevant qualifications in computer science or related field - Prior experience in a similar role - Excellent communication and teamwork skills In this role, you'll be responsible for ensuring the quality of our technology products through rigorous testing. You'll work closely with our development team to ide...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá
  Selenium-Based Automated PDF Downloading 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an experienced Selenium developer that can help create a code for automatic PDF downloads from a website. This PDF contains a captcha that needs to be successfully navigated. Requirements: - Expertise in Selenium development for automation - Experience with PDFs, specifically being able to automate their download - Knowledge in Captcha Bypass techniques - Understanding of data extraction procedures The primary focus is the automation of PDF downloads from the specified source. Please note, these PDFs have captcha security hence familiarity with handling such features is a necessity. Essentially, your task will be to retrieve these PDF files from the website for data extraction and offline access. Knowledge of text-based data extraction from PDFs will ...

  $168 (Avg Bid)
  $168 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  I need a proficient tester experienced in Java, Selenium and Appium for automation testing of my application's main functionalities: User Authentication, Data Processing and User Interface Interaction. Knowledge in these areas is crucial: - User Authentication: Ensuring correct and secure user login and registration. - Data Processing: Confirming accurate data input, storage, and retrieval mechanisms. - User Interface Interaction: Verifying user interactions are responsive and correctly implemented. Familiarity with Selenium and Appium for automation testing is essential. You will be tasked with creating, executing, and managing tests to ensure the application is performing as expected. Looking for someone who is detail-oriented and can provide regular progress reports...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I need of code in Python (Selenium) to get information of product page of a marketplace. The method/function need receive the link of page, and the code must create a directory and save inside this directory, the video and images of product. Must create file (ex xml, csv) and save the title of product, description of product, price and discounted price when offered, basic information.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá

  In this project, I need a skilled individual to automate testing for my web applications. Your primary focus will be functionality testing. As for the testing framework, I would like the work to be done using Selenium. Here are the specifics of the project: - You'll be performing functionality testing, to make sure everything operates as expected. - The testing framework of choice is Selenium, I expect you to be proficient using it. To complete this project, you'll need an excellent understanding of Selenium and a strong experience in automation testing for web applications. Your expertise in functionality testing will be a major plus. Please provide proven examples of previous work in this area. Your ability to deliver on time and maintain clear communicat...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  I'm facing an issue with my Python script that uses Selenium WebDriver. • Error: While running the script, I'm getting a 'No Such Element' error. • Problem Element: The error reports a missing dropdown menu. • Expected Functionality: The script is intended to make the dropdown menu display all options. To resolve this issue, I need a Python expert, specifically one with significant experience handling Selenium WebDriver. The ideal candidate should have excellent debugging skills to trace and eliminate the root issue. Knowledge of web application interactions, particularly with dropdown menu behaviors, is crucial.

  $77 (Avg Bid)
  $77 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  In this project, I am looking for an experienced web automation engineer to fix errors in the Phyton script that uses (selenium Webdriver ) to browse and click

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  My existing Java Selenium automation script is running, however, it's producing incorrect results, which is adversely affecting my ability to take decisions based on the output of the script. I'm in need of professional assistance to fix this issue. Ideal Skills: - Proficiency in Java - Expertise in Selenium - Strong debugging skills - experience with testng and maven Experince with Intellij IDE - Solid understanding of automation testing Potential bidders should be able to provide experience of their past work relevant to Java and Selenium automation scripts. Showcasing skills that demonstrate your ability to effectively find, investigate, and resolve bugs in similar scripts would be highly advantageous. Let the debugging begin!

  $159 (Avg Bid)
  $159 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  I am seeking a specialist proficient in QA automation with Selenium, core Java, Excel data validation, SQL database validation using JDBC, and Jenkins. You should be available to work within the US timezone CST (8 AM to 5 PM). Key Responsibilities: - Automation tasks including data, input, and field length validations - Form filling and regression testing - Filling the form with random data for testing Ideal Skills and Experience: - Proven experience in QA automation - Proficiency in Selenium, Core Java, and Jenkins - Strong knowledge of SQL database validation using JDBC - Excellent understanding of data validation principles in Excel - Adherence to the US timezone for work collaboration This role is perfect for those who are thrilled by the challenges and intricacies o...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Selenium Java QA Automation For Chrome 23 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am seeking an experienced QA Automation Engineer to set up automated testing using Selenium Java, JDBC, excel data validation and Jenkins. This project will focus on testing data validation functionality on Google Chrome. Skills and Experience Required: • QA Automation • Selenium Java • JDBC • Jenkins • Knowledge of Google Chrome for testing The role involves: • Developing a robust and efficient testing framework specifically for Chrome. • Focusing primarily on data validation functionality. • Delivering results ASAP, and able to work on tight timelines. If you are a QA specialist with a solid background in Selenium Java automation, you could be the perfect fit. Your fast-track abilities to implement testing for data validat...

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  Need a Python expert with Selenium skills for a form automation tool. It autofills Google Forms, generates random answers for required fields, and adapts to form variations. Include your experience in your application.

  $44 (Avg Bid)
  $44 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  Web Scraping BOT in C# .NET 3 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a skilled C# .NET developer to create a BOT for my project. The BOT will primarily focus on web scraping and collecting data from websites. Once data is collected, I would like the BOT to store data in database Key Requirements: - Proficiency in C# .NET development. - Experience in web scrapin...NET development. - Experience in web scraping and data collection. - Ability to generate reports from collected data. Since the BOT's task is focused on web scraping, familiarity with tools and libraries commonly used in web scraping is a plus. The ideal candidate should be able to deliver a reliable and efficient BOT with a high level of accuracy in data collection and reporting. You can use selenium, CEF Charp. The website use aggrid to load grid. So you need ...

  $191 (Avg Bid)
  $191 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me compar...analysis - Knowledge of automobile accessories Please make sure you have experience with comparing and analyzing product data from online marketplaces. Responsibilities: Utilize Selenium to scrape data from various websites to identify the top 10 products in the automobile (Accessories) industry from Shoppee and Lazada. Compile a comprehensive activity list for each of the identified products, including pricing, features, customer reviews, and any relevant trends or developments. Provide regular updates on the progress of the research and any challenges encountered. Requirements: Proficiency in web scraping using Selenium or similar tools. Solid understanding of the automobile industry and familiarity with popular pro...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  I'm in need of a highly skilled and experienced Selenium to scrape for a specific website. The major task involves extracting intricate table data from the website.

  $81 (Avg Bid)
  $81 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá
  Whatsapp Bulk sender -- 2 Đã kết thúc left

  We have a desktop aplication (c#, dotnet 4.5) that sending bulk message to whatsapp using (chromedriver and whatsapp web - using Selenium Driver). Main points: - Send text message, attched files, attached pic with caption text - Extract contacts. - Extract groups numbers - Autoreply, depends on list of stored choices. - Number's filter (has whatsapp or not) we are using : as a refernce . now it's not working any more. Liverary will be handled with source code. Kindly, who only have an eperience on this issue. Thank you

  $154 (Avg Bid)
  $154 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  Looking for an expert in Selenium and Python for personal project. I require a solution that effectively automates the login process on specific movie websites. Key Responsibilities: - Develop login automation using Selenium and Python - Provide clear instructions for use - Provide detailed documentation or clear code comments - Must be reliable and able to complete tasks quickly Ideal Skills: - Advanced Python coding skills - Proficiency in Selenium python library - Experience with overcoming anti-scraping measures - Strong problem-solving skills Successful completion of this task could open the door to future projects. Need this done ASAP. The specifics will be discussed over chat. Looking forward to your bids.

  $61 (Avg Bid)
  $61 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  I'm in need of a Selenium guru - someone who is skilled in writing scripts, regardless of the programming language -, Java, or JavaScript. The task is straightforward: copy data from one website to another.

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  We are looking for a skilled programmer to automate an online booking process. The task requires the automation to run on specific days and at a specific time. This project is crucial for ensuring bookings are made without manual intervention. Responsibilities: - Develop and implement a robust automation script that can handle the online booking process. - Ensure the automation is scheduled to run at predetermined times and days. - Test the automation thoroughly to guarantee reliability and efficiency. - Provide documentation on the automation process and instructions for future modifications. Here is the Website Link: Please apply with examples of similar automation projects you have successfully completed. We are looking forward to automating our booking process with your help!

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  QA Automation Tester Đã kết thúc left

  I'm looking for a QA Automation Tester. Automation Testing: The candidate should be proficient in automation testing using tools like Selenium, Cucumber, HP UFT, and JMeter. They should be able to create and execute automated test scripts, generate test reports, and identify and report bugs. • Must have experience in Java coding • Preferred to have experience in Tosca • Candidate must have experience working with SAP and Salesforce environment and/or integrations. • Documentation and Reporting: The candidate should be able to maintain documentation of system configurations, test scripts, and test results. They should be able to generate reports and dashboards for management review. • Collaboration and Communication: The candidate should be able to work ...

  $1095 (Avg Bid)
  $1095 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá
  Scraping Selenium 4 giờ left

  Web scraping selenium and image background removal and also some help with shopify

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Python Selenium Web Scraper Đã kết thúc left

  Join our team as a Python Selenium Web Scraper responsible for developing scraping scripts using Python and Selenium. You'll gather data from diverse websites, utilizing your expertise in web technologies, HTML, CSS, and JavaScript. Key responsibilities include analyzing website structures, extracting and cleaning data, and collaborating with team members to integrate data into existing systems. Ideal candidates possess proficiency in Python, experience with Selenium, and a strong understanding of web technologies. This role offers competitive compensation, flexible work hours, health benefits, and opportunities for career growth in a dynamic, collaborative environment

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...the supplier's store - If the supplier is verified - What the product is - A link to the product page - How many you need to order if you want custom packaging Easy to Review and Use: You can download the info as a CSV file, making it super easy to look over and make decisions. Building It: The Tech Behind It: We're thinking Python because it’s great for this kind of job, using tools like Selenium for browsing Alibaba, BeautifulSoup for looking through the webpage content, and pandas for organizing and saving the info. How You’ll Use It: We’re keeping it simple. You can type your search right into the command line, or if you’d prefer something a bit more visual, we’ll make a basic graphical interface. Keeping Things Organized: All ...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  ...ChatGPT, alternativas para síntesis de voz y reconocimiento de voz. 4. Tecnologías de autenticación y seguridad: - OAuth, JWT, y SSL/TLS para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos. 5. Tecnologías de despliegue y mantenimiento: - Docker, Kubernetes, y AWS Elastic Beanstalk para garantizar la fiabilidad y la escalabilidad de la aplicación. 6. Tecnologías de pruebas: - Selenium, JUnit, y Postman para garantizar la calidad y la fiabilidad del sistema. 7. Tecnologías de colaboración y gestión de proyectos: - GitHub, Trello, y Asana para garantizar la eficiencia y la colaboración en el desarrollo del proyecto. 8. Tecnologías de análisis de datos: - TensorFlow, Keras, y...

  $1263 (Avg Bid)
  $1263 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  Hi, I am seeking a skilled individual to execute my python scraping script on a server. Ideally, you should have: - Extensive experience in running python scraping scripts on servers - Know good and cheap servers to choose from - Ability to start and complete the task ASAP - Extensive Selenium knowledge - Servers must be able to run GUI as my scripts are using Selenium My maximum budget is $15 for this process as its not really a programming job, but only server installing and script uploading. IF YOU CANNOT COMPLETE THIS FOR $15 DO NOT APPLY

  $18 (Avg Bid)
  $18 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  ...to fix. The role will be entirely remote, giving you the flexibility of working from home. Candidate’s Experience ------------------------------------------------------ The candidate will need to have at least 1 year experience designing, developing and executing automated / manual testing on web applications. Key Skills Required: - Proficient with automated testing tools such as Selenium WebDriver or Cucumber - Experience using Jira for bugs tracking - Experience designing, developing, executing and maintaining automated and manual test scripts - Experience performing manual testing of web applications on desktop and mobile - Functional analysis of new implementations - Experience performing regression test automation Desirable Skills: - Experience ...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  95 lượt đặt giá

  ...to fix. The role will be entirely remote, giving you the flexibility of working from home. Candidate’s Experience ------------------------------------------------------ The candidate will need to have at least 1 year experience designing, developing and executing automated / manual testing on web applications. Key Skills Required: - Proficient with automated testing tools such as Selenium WebDriver or Cucumber - Experience using Jira for bugs tracking - Experience designing, developing, executing and maintaining automated and manual test scripts - Experience performing manual testing of web applications on desktop and mobile - Functional analysis of new implementations - Experience performing regression test automation Desirable Skills: - Experience ...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  66 lượt đặt giá

  As the creator of a web app, I'm currently seeking an experienced developer with skills in Python or JavaScript to write PyTest or JS Mocha test cases in Selenium Key Details: - Selected person needs to be proficient in both Python PyTest and JavaScript Mocha, as I'm interested in having test cases written in both languages. - The primary function of the program these tests are being written for is a web application. - The key features of this web app include user authentication and database integration. Skills and Experience: - Python or JavaScript expertise - Familiarity with PyTest and Mocha using Selenium testing frameworks - Experience in developing reliable test cases - Knowledge of web applications, particularly with user authentication and database inte...

  $12 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $12
  2 bài tham dự
  Proyectos de Scraping Đã kết thúc left

  Busco programadores con experiencia en scraping, especialmente en puppeteer y selenium. Para trabajar part time o full time.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  56 lượt đặt giá
  Project for Avinash D. Đã kết thúc left

  Need to covert selenium script to selenium base and need to work on these: 1. Multiple instance from same pc 2. Proxy should be authentication base 3. random useragent if necessary 4. random user profiles need to remove 5. select store

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I'm in need of a proficient developer with extensive experience in Python and Selenium for a specific project. Your task will involve automating form submissions, navigation through pages, and data scraping within the Firefox browser. Ideal Skills and Experience: - Expertise in Python programming - Understanding of Selenium and browser automation - Experience with form filling, navigation, and data scraping in Firefox Please provide examples of similar projects you've completed, along with an estimated timeline and proposed budget. This role requires strong technical acumen, attention to detail, and a proven track record in delivering similar projects on time.

  $286 (Avg Bid)
  $286 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  ...Python 3.12, Selenium, and Chrome WebDriver to ****create a docker file**** that efficiently runs as an AWS Lambda container. Your focus will be: - Leveraging AWS Lambda for running the Docker file. - Crafting the Docker to scrape URLs from a website, for instance, google.com. - Using Python 3.12 as the programming language and Selenium alongside Chrome WebDriver in headless mode for web scraping. Ideal Skills: - Proficiency in AWS Lambda, Docker. - Good command of Python 3.12. - Experience with Selenium, Chrome WebDriver. - Understanding of web scraping best practices. - Capability to work with headless browsers. Your expertise will make this project a success! Briefly: just need a docker file which can deploy as aws lambda container. ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I need a nodejs demo code "selenium-stealth" from NPM: Your job is to test the demo code until running without error in your computer, then send me a full demo code that has been tested and free of errors.

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  review attached file specs MUST FINISH WITHIN 1-2 DAYS budget $50.00

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  Python selenium code to download pdfs and do automation

  $530 (Avg Bid)
  $530 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  More details: What is your objective in logging into the Income Tax website through Selenium and Google Chrome? Automate tax return filing What details will need to be automated during the tax return filing process? Only Login to Website What are the specific steps involved in the login process to the Income Tax website? Enter username and password

  $57 (Avg Bid)
  $57 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I need a Python selenium system that will handle browser automation for me. You should know the twilio vitual number. We will also create below pages. Login Page - Login Name - Password Use the encryption for password and session to login For all page, should have sidebar - iPhone List - Create new iPhone info - Change password - Logout After login should go iPhone list page, iPhone list page For iPhone list, -For each record, should have tick button for selection, users can select all iPhone and do the reset/delete. -Search iPhone name input field Column: -iPhone name, apple account id, virtual number, reset button, edit button, delete record button, and view latest sms code button. -for the edit button, should can edit the apple id, password, virtual number and iPhone name...

  $483 (Avg Bid)
  $483 Giá đặt trung bình
  116 lượt đặt giá