Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 sharepoint công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Sử dụng sharepoint xây dựng hệ thống phòng họp không giấy, yêu cầu chỉ cần phân quyền người dùng, tạo lịch họp, đính kèm tài liệu và ghi lại nội dung cuộc họp

  $237 (Avg Bid)
  $237 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Cần một bạn có kinh nghiệm phát triển hệ thống bằng Sharepoint Online để training cho development team. Có thể join vào development team hoặc chỉ cần training về cách phát triển project.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Cần một bạn có kinh nghiệm phát triển hệ thống bằng Sharepoint Online để cùng Team thực hiện dự án. Có thể làm online hoặc đến địa điểm làm việc chung tại Cầu Giấy, Hà Nội. Ưu tiên có kinh nghiệm nhiều về Sharepoint Online.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Một email mới từ KH gửi vào Email chung công ty, rồi căn cứ vào email KH gửi hoặc Tiêu đề email hoặc tệp bên trong email để phân loại - Lưu toàn bộ file vào Sharepoint - Lưu data email thành 1 sheet và cập nhật liên tục khi có email mới - Tạo folder tự động trên SharePoint theo quy tắc nhất định, hoặc folder được chỉ định

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  1 Cài lại hệ thống SharePoint Cài lại cho chuẩn, hệ thống Sharepoint hiện tại các user không tự đổi được mật khẩu của mình. - User tự đổi được mật khẩu. - Menu trái: Đang dài quá -> Xem tổ chức lại theo dạng tree view không? 2 Tính năng Quản lý công việc - Sử dụng Tasklist chuẩn của SharePoint để có thể tự cấu hình thêm bớt các trường. - Quy định chung: o User chỉ được hiển thị các task list do mình tạo hoặc được giao. o Khai báo cáo view: Toàn bộ, Việc quá hạn, Việc đã hoàn thành, Việc đang thực hiện (mặc định). o Admin thấy tất cả các công việc. - Code thêm 1 số tính năn...

  $350 (Avg Bid)
  $350 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Thiết kế workflow và sử dụng InfoPath để tạo form

  $705 (Avg Bid)
  $705 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Implement SharePoint 2013 for company. Freelancer has experience in implement SharePoint 2013 contacts for more details: vuthtuan ya ho o co m

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 lượt đặt giá

  Triển khai SharePoint 2013 cho công ty. Freelancer đã triển khai SharePoint 2013 liên hệ để biết thêm chi tiết: vuthtuan ya ho o com

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 lượt đặt giá

  Chủ yếu xây dựng hệ thống quản lý hành chính đại học điện lực

  $351 (Avg Bid)
  $351 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Tôi cần tìm một chuyên gia về sharepoint tại TP, Hồ Chí Minh. Mong các freelancer nào có đủ điều kiện để lại thông tin, mình sẽ liên hệ lại. Nice day.

  $541 (Avg Bid)
  $541 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  SharePoint Migration & Management -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...from offsite servers and NAS/HDDs pen drives, to SharePoint, with the objective of centralizing data storage. By moving to Sharepoint, my goal is to simplify and streamline the company's processes, providing easy access to our team of two full-time staff members, and five-part timers, all of whom are using Office 365. Key elements of the project include: - Building and setting up SharePoint, along with a comprehensive management system - Designing and implementing an engaging Homepage and menu - Ensuring the correct permissions and rights are configured A successful provider for this project would be experienced in SharePoint migration and setup, Office 365, and be proficient in designing intuitive user interfaces within SharePoint. ...

  $513 (Avg Bid)
  $513 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  As someone looking to enhance my operations, I'm seeking an expert SharePoint developer who can, not only customize SharePoint to meet my specific needs but also automate my workflow using Powerapps. I need these tasks completed urgently. Below are the critical skills I believe you should possess: - Deep knowledge of SharePoint customization: I'd prefer someone who can tailor SharePoint's design, workflow, and list and library functions, even though I have not stated specific requirements. - SharePoint workflow automation: You should have the ability to automate various aspects of my workflow, using SharePoint’s Powerapps. - Prompt and efficient: As I need the project completed ASAP, I need a professional who can work effectively under ti...

  $213 (Avg Bid)
  $213 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I have a project that requires Microsoft Power Automate expertise." I aim to establish a link between a SharePoint list and a pre-existing Microsoft Form that collects the following data. Using a Power Automate flow, the data captured from the form, including all fields and fields for Staff rate, Equipment rate, and markup rate, should be automatically populated into the SharePoint list. Create an automated workflow that synchronizes data collected from the MS Form (including text, multiple-choice, and rating responses) with the SharePoint list. Automate the process of generating reports daily using the data in the SharePoint list. The capability to generate period range reports on demand whenever they are needed. I have samples for all required repor...

  $151 (Avg Bid)
  NDA
  $151 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...freelancer to help me automate several key tasks within SharePoint, enhancing efficiency and streamlining operations in my organization. The automation will specifically cater to: - Automating data entry procedures. - Setting up email notifications. - Managing document approvals. These actions aim to be triggered whenever a new item is added to a list within SharePoint, ensuring timely and accurate process flows. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Power Automate. - Solid understanding and practical experience with SharePoint. - Familiarity with setting up automated email notifications. - Experience in automating data entry and document approval processes. - Capability to integrate Power Automate with SharePoint efficiently. - Problem-s...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...freelancer to help me automate several key tasks within SharePoint, enhancing efficiency and streamlining operations in my organization. The automation will specifically cater to: - Automating data entry procedures. - Setting up email notifications. - Managing document approvals. These actions aim to be triggered whenever a new item is added to a list within SharePoint, ensuring timely and accurate process flows. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Power Automate. - Solid understanding and practical experience with SharePoint. - Familiarity with setting up automated email notifications. - Experience in automating data entry and document approval processes. - Capability to integrate Power Automate with SharePoint efficiently. - Problem-s...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  SharePoint Workflow Expert Needed 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a talented SharePoint developer with specific expertise in SharePoint workflow. Particular specialization in executing successful approval workflows is crucial. The project will focus on developing a comprehensive sequential approval workflow model. Ideal skills and experience: - In-depth knowledge of SharePoint - Expertise in SharePoint workflow - Proficiency in approval workflows - Experience with sequential approval workflows.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I'm needing someone who can create a flow in Microsoft Power Automate that saves attachments from specific senders in my Outlook inbox directly to a designated SharePoint folder. The attachments to focus on are text files. Proficiency in working with Outlook, SharePoint, and Power Automate is necessary and prior experience with similar automations is desired. Key Requirements: - Filter incoming emails from specified senders. - Recognize and save only text file attachments. - Directly save these attachments to a specific SharePoint folder. - Provide documentation for the established flow. Ultimately, I need a seamless, dependable, automation solution that helps manage my email attachments more efficiently. Your role will be crucial to increase productivity by...

  $467 (Avg Bid)
  $467 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  ...implement Power Automate for project management automation through SharePoint Online. The focus will be on automating progress tracking. We are trying to implement some SharePoint timesheet software - WorkTimePro - and need to analyse the data which outputs JSON to a SharePoint List in a single field like this: [{"CustomField1":"3519 - NIHR (UoM)","TotalHours":15,"Day1":3,"Day2":3,"Day3":4.5,"Day4":4.5},{"CustomField1":"M5 - TfGM","TotalHours":16,"Day1":4.5,"Day2":4.5,"Day3":3,"Day4":4},{"CustomField1":null,"TotalHours":null}] We need a few things doing: 1. Flow to create a project dropdown list to feed...

  $1553 (Avg Bid)
  $1553 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  I am seeking a developer experienced with PowerApps, SharePoint, and Excel to create a Web-based PowerApp that supports the ability to maintain (Add, change, delete) an excel file that is located in sharepoint after filter has been applied. Currently the app works well without the filter but when a filter is added it no longer works. we are looking for someone that can come in a figure this out. We are looking to leverage this person for other projects. This project involves the following: - Constructing a web-based PowerApp. - Incorporating a feature for filtering the data by a given category with immediate data updates Ideal candidates will have experience with PowerApps, SharePoint, Excel, and web application development. Knowledge in handling user permissions ...

  $476 (Avg Bid)
  $476 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá
  Seamless Office 365 Overhaul 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...historical data. Skills in data migration and email systems are crucial. - **Calendar Setup**: Implementing a shared calendar system that synchronizes across the entire team, improving our scheduling and event planning processes. Experience in Microsoft Calendar is needed. - **Document Sharing Setup**: Setting up a structured document sharing system to enhance team collaboration. Knowledge of SharePoint or similar Microsoft 365 document management systems will be beneficial. - **PC Setup**: Assisting in the configuration of PCs for optimal use of Microsoft 365, including the installation of necessary software and ensuring all team members' computers are set up for immediate use. The ideal candidate will have: - Proven experience in configuring and managing Microsoft 365...

  $619 (Avg Bid)
  $619 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  SharePoint Developer JD: (Freelancer - Edtech experience) We are seeking a highly skilled Microsoft SharePoint Developer Expert to join our dynamic team. The ideal candidate will have extensive experience in developing, customizing, and maintaining SharePoint solutions to meet business needs. This role requires a deep understanding of SharePoint architecture, strong problem-solving skills, and the ability to collaborate effectively with cross-functional teams. Responsibilities: • Design, develop, and implement custom SharePoint solutions based on business requirements. • Customize SharePoint sites, lists, libraries, and workflows to optimize functionality and user experience. • Develop and deploy SharePoint web parts, apps,...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I need an experienced SharePoint/SPFX developer with a focus on building web parts with SPFX. Your tasks will include: Rename solution /webpart name. So, no need to update existing app where webpart used. Delivering an sppkg file Code available at below link

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I have created a power automate flow that is triggered by a sharepoint list entry and then creates a row in an excel document. This should be a easy fix, just not enough experience to solve the issue. Looking to get this project completed ASAP

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I'm seeking a freelancer with expertise in JSON and Sharepoint to improve the aesthetics and functionality of cards in a Sharepoint list board view. My goal is to make the information on these cards easier to read and more visually appealing. **Specific Reformatting Requirements:** - Rearrange the positions of specified fields on the card. - Remove labels, retaining only the values for a cleaner look. - Introduce a dividing line for better visual segregation of information. - Align multiple labels and values on the same line to optimize space and improve readability. **Fields to Rearrange:** - Based on the provided mock-ups, significant fields include Title, Description, Due Date, Status, and Priority. These changes aim to enhance user experience and streamline informa...

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá
  Power Automate flow from Sharepoint List 20 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a power automate flow developed that connects to sharepoint list. The flow needs to add an entry for every date provided in the sharepoint list

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  More details: What specific issues are you experiencing with MS Outlook? multiple 365 accounts; one drive; sharepoint; wordpress - I recently sold my business and created a new 365 account. I still have the old account on my computer as well. The two accounts are fighting each other. What do you need help with regarding multiple 365 accounts? Account management - I have a ministry, small business, and need general assistance in managing my new 365 account. What aspect of OneDrive/SharePoint do you need assistance with? Backup and recovery - had my files of my old business backed up, and those files were uploaded to my new 365 account. I'm trying to move those files to specific loacations and am having problems do so.

  $41 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $41 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  Sharjah Education Academy is currently seeking a talented individual to create a custom SharePoint page that facilitates seamless communication and collaboration between two different entities using the Sharepoint Teams site. Key Features: Header with Photo Gallery: Create an aesthetically pleasing and functional header with a photo gallery to showcase important visuals and highlights related to the entities. Message and Event Calendar: Integrate a solid messaging feature to make communication between the different parties easier and more effective Integrate an event calendar for easy tracking and scheduling of important dates and activities. Project Data: Develop a section for comprehensive project data, providing a centralized location for key project information. Int...

  $130 (Avg Bid)
  $130 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  ...for further analysis. **Key Requirements:** 1. **Website Selection:** Identify the target website from which data needs to be scraped. 2. **Data Extraction:** Develop a Power Automate flow to extract desired information from the website. This could include text, images, tables, etc. 3. **Data Transformation:** Clean and transform the extracted data into a structured format (e.g., CSV, Excel, SharePoint list). 4. **Error Handling:** Implement error handling mechanisms to deal with any issues that may arise during the scraping process. 5. **Schedule Automation:** Set up the Power Automate flow to run at specified intervals to ensure regular data updates. 6. **Documentation:** Provide clear documentation on how to use and maintain the Power Automate flow. **Deliverables:** 1. Full...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled Sharepoint and Power Automate mentor to teach me to automate critical aspects of our workflow, specifically focusing on data entry, report generation, and email notifications. This automation is aimed at enhancing efficiency and ensuring timely execution of tasks on a weekly and monthly basis. **Requirements:** - Automate the data entry process to minimize manual input and errors. - Generate reports from our databases, utilizing the data collected from automated data entry. These reports will be needed on a weekly and monthly basis. - Setup email notifications to inform stakeholders of report availability or any significant data updates, again on a weekly and monthly schedule. **Current Tools:** - Our team currently utilizes Microsoft Excel for data entr...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  I'm urgently looking for an experienced SharePoint 2010 expert to configure SharePoint 2010 server Setup. The core feature required is: - Must have ready sharepoint 2010 server setup (DO NOT APPLY IF YOU DO NOT HAVE sharepoint 2010 server setup) Although not specifically detailed, additional attributes like file sharing, synchronization, document versioning, and searchability might be beneficial for future scalability. The job requires immediate attention and I need someone who can begin work immediately. Ideally, you should be highly proficient and experienced in SharePoint 2010 server, with great attention to detail and a keen understanding of Document Management procedures. Your skillset should enable you to deliver high quality, efficient resul...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  ...protocols and regulations. User Interface: The user interface should be user-friendly, intuitive, and accessible to users with varying levels of technical expertise. Integrations: The system should integrate seamlessly with existing enterprise applications and services. 5. Technology Stack Programming languages: Python, Java, JavaScript Frameworks: Django, Spring Boot, React Databases: SQL Server SharePoint MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch AI libraries: TensorFlow, PyTorch, scikit-learn Search Engine: Bing Search APIs 6. Deployment and Maintenance Cloud-based deployment for scalability and accessibility. Continuous integration and continuous delivery (CI/CD) pipeline for automated updates. Comprehensive monitoring and logging for system health and performance. Regular maintenan...

  $2405 (Avg Bid)
  $2405 Giá đặt trung bình
  73 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled developer to create a CoPilot Bot with integration to a pre-existing Sharepoint 365 account. The primary function of the bot will be to deliver detailed responses to questions and queries, retrieving necessary data from our Sharepoint library. Ideal Skills: - Experience with CoPilot Bot creation and customization - Proficiency in bot programming; knowledge of Python, JavaScript or C# preferred - Familiarity with Sharepoint 365 integration for bots Task Overview: - Develop a responsive and accurate CoPilot Bot - Ensure seamless integration with Sharepoint 365 - Program Bot to provide detailed responses based on Sharepoint data and generative AI

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  63 lượt đặt giá
  Enhance Skills with SharePoint Đã kết thúc left

  I'm looking for a seasoned professional to conduct a tailored SharePoint training focused setting up users and limiting their access to specific folders and permissions. **Key Training Areas:** - **Introduction to SharePoint:** A brief overview, ensuring all participants have a foundational understanding of the platform. - **Document Management:** Detailed training on managing documents in SharePoint, including creating, sharing, storing, and securing documents. - **Collaboration Features:** Insight into SharePoint’s collaboration tools to enhance team productivity and efficiency. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in conducting SharePoint training sessions - Strong knowledge of SharePoint's document management and collaborat...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I'm in need of a skilled developer to create a Python Rest API that seamlessly integrates with Power Automation and SharePoint. This system will be crucial for automating workflows and enabling efficient data interactions. Here's what I'm looking for: - **Python REST API Development**: Your main task will be to develop a Python Rest API that can perform multiple functions including user authentication, data validation, and error handling. This API will serve as the backbone of our data management system. - **SharePoint Integration**: The API must be able to connect with SharePoint to facilitate data storage, retrieval, and manipulation. Experience in SharePoint is vital. - **Power Automation**: Knowledge in Power Automation is essential as the ...

  $98 (Avg Bid)
  $98 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer who can assist me in developing and enhancing our company's internal processes by leveraging SharePoint, Python REST API, and Power Automation. The primary goal of this project is to streamline our workflows, improve data management, and ensure seamless integration between various applications and systems we use. **Key Areas of Focus:** - **SharePoint Customization**: Develop a customized SharePoint site that caters to our specific needs, including custom workflows and automations. The site should also integrate smoothly with other systems to facilitate a unified workspace. - **Python REST API Integration**: Utilize Python for REST API integration mainly for the purpose of pulling data from external sources as well as pe...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  PowerApps Tasks -- 2 Đã kết thúc left

  Powerapps and sharepoint tasks

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...urgent need of a skilled Python developer to create a Rest API for seamless data exchange between SharePoint and various systems, as well as implementation assistance within Python-powered automation processes. The critical focus is to enhance our current SharePoint usage, integrating it more deeply with our existing databases and workflows through a Python-based API. **Requirements:** - Develop a Rest API in Python for efficient data exchange between our SharePoint setup and other systems. - Expertise in SharePoint and its API management. - Strong proficiency in Python, with experience in creating and managing APIs. - Familiarity with Power Automation and how it can integrate with Python and SharePoint. - Ability to work fast without sacrificing acc...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Need SharePoint, Python Rest API along Power Automation. It's a part-time opportunity 2hrs per day payment will be accordingly 25-30k per month

  $331 (Avg Bid)
  $331 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...being fetched from a SharePoint data source. The task will be: - Developing a function or script that triggers a loading spinner when data from our SharePoint source is loading. - Ensure the loading spinner is smoothly integrated and doesn't interupt user flow. - Test the functionality to guarantee its flawless operation. Freelancers eager to bid for this project should be proficient in PowerApps development and have prior experience working with SharePoint as a data source. A sound understanding of user interface design especially custom loading indicators will be key to accomplishing this task. Please highlight your relative experience when bidding. Your bid should also include your approach to fulfill the task. KEY SKILLS: - In-depth Knowledge of Power...

  $268 (Avg Bid)
  $268 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  ...operations. - Set up and configure ten Microsoft 365 licenses (deliverable: being able to send and receive email through Microsoft Email Exchange) Requirements : - Proven experience and expertise in system migration, specifically from IONOS to Microsoft 365 platforms - Domain name management knowledge - In-depth knowledge of Microsoft 365 environment and services, including Exchange Online, SharePoint, Teams, and other collaboration tools. - Strong project management skills with the ability to plan, organize, and execute complex migration projects. - Excellent communication and collaboration skills, with the ability to work closely with our internal team to understand requirements and address any issues that may arise. - Attention to detail and a commitment to delivering high-...

  $349 (Avg Bid)
  $349 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with converting an Excel file into a SQL SharePoint database. The purpose of the database is to track inventory. We are looking to put into a web based format which can be searched, and have links to each category, as well as export results to excel and pdf. Each item will be able to be edited, and deleted. - Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Excel, SharePoint, and SQL - Experience with SharePoint and database management - Strong attention to detail and ability to accurately convert data - Knowledge of inventory tracking systems is a plus SEE ATTACHED The database should have a specific structure or format as per my requirements. I have a clear idea of what I want, and I need someone who can create i...

  $1052 (Avg Bid)
  $1052 Giá đặt trung bình
  93 lượt đặt giá
  SharePoint 2023 Expert Needed Đã kết thúc left

  Looking for skilled MS SharePoint administrator to help me manage and customize my SharePoint environment. My project revolves around three key areas: user management, site customization, and integrating OneDrive for advanced data management and synchronization. What I require: 1. **User Management**: - Experience in managing SharePoint users and groups. - Setting up and maintaining access permissions and roles. 2. **Site Customization**: - Skilled in customizing SharePoint for document storage and collaboration sites to fit the specific needs of client's organization. - Knowledge of SharePoint Designer or relevant tools for site branding and workflow customizations. 3. **OneDrive Administration**: - Deep understanding of OneDrive...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled SharePoint Administrator to elevate our document management and collaboration system on SharePoint Online (Office 365). We have a growing team of over 50 users, necessitating a robust, scalable solution to support efficient collaboration and document handling. **Key Requirements:** - **Expertise in SharePoint Online:** Proven experience in configuring and managing SharePoint Online environments, especially for large teams. - **Document Management:** Ability to set up and optimize document libraries, permissions, and versioning to streamline our processes. - **User Management:** Experience in managing a large number of users, including setting up user groups and permissions. - **Collaboration Tools:** Familiarity with SharePoint'...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  I'm in need of a freelancer with expertise in PowerAutomate, to fix the errors of an existing Flow. It has duplicate items in the excel. - Check c...expertise in PowerAutomate, to fix the errors of an existing Flow. It has duplicate items in the excel. - Check current PowerAutomate flow - The excel export has duplicate Unique System ID. **Ideal Skills and Experience:** - Microsoft PowerAutomate - Solid experience in generating and manipulating Excel documents through automated flows. - A good understanding of inventory management principles - Sharepoint Feel free to reach out if you have any innovative ideas or if you need further clarification on our project needs. I am excited to work with a skilled individual who shares our vision for efficiency and accuracy in invent...

  $181 (Avg Bid)
  $181 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  I'm looking for an expert in Microsoft Flow and SharePoint to create a system that sends out scheduled workflows on a weekly basis. These workflows need to include attachments such as documents and spreadsheets sourced from a SharePoint list. **Key Requirements:** - Proficiency in Microsoft Flow and SharePoint - Ability to automate workflows to send weekly - Experience with handling document and spreadsheet attachments - Knowledge in configuring SharePoint lists to work seamlessly with Microsoft Flow **Ideal Skills and Experience:** - Previous experience with SharePoint list management - Familiarity with Microsoft Flow automation processes - Expertise in managing and automating document and spreadsheet attachments in flows - Strong problem-solving...

  $406 (Avg Bid)
  NDA
  $406 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am on the hunt for a SharePoint engineer with expertise in Power Automate to enhance our SharePoint Online environment. My goal is to streamline processes within our organization through sophisticated workflow solutions. Here's what the project entails: - **Custom Development in SharePoint**: Crafting unique solutions that cater to our specific business needs. This might involve developing custom lists, libraries, or site collections that go beyond the out-of-the-box features of SharePoint Online. - **Power Automate Workflow Development**: The primary focus here is on automating basic tasks related to data entry and retrieval. The ideal candidate will create workflows that not only improve efficiency but are also scalable and easy to maintain. ...

  $67 (Avg Bid)
  $67 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Looking for SharePoint, Python Rest API along with Power Automation developer it is a remote connection. We will give 24-29k per month. For 2hrs a day from mon-fri

  $355 (Avg Bid)
  $355 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Need SharePoint, Python Rest API along Power Automation. It's a part-time opportunity 2hrs per day payment will be accordingly 25-28k per month

  $294 (Avg Bid)
  $294 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Secure SharePoint Online Audit Đã kết thúc left

  ...seeking a freelancer with expertise in SharePoint Online to conduct a comprehensive security assessment of our environment. The audit will focus on three key areas: 1. **Data Security**: Ensuring our data is protected against unauthorized access and breaches. 2. **User Access Management**: Evaluating how access is granted and controlled, including roles and permissions. 3. **Authentication Methods**: Reviewing the strength and implementation of our authentication processes. Report should include: -- Review and implement best practices for external sharing settings. -- Identify any vulnerabilities or potential security risks. -- Recommend improvements to enhance the overall security posture of SharePoint Online. Additionally, it's crucial that our SharePoint ...

  $93 (Avg Bid)
  $93 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...protocols and regulations. User Interface: The user interface should be user-friendly, intuitive, and accessible to users with varying levels of technical expertise. Integrations: The system should integrate seamlessly with existing enterprise applications and services. 5. Technology Stack Programming languages: Python, Java, JavaScript Frameworks: Django, Spring Boot, React Databases: SQL Server SharePoint MySQL, PostgreSQL, Elasticsearch AI libraries: TensorFlow, PyTorch, scikit-learn Search Engine: Bing Search APIs 6. Deployment and Maintenance Cloud-based deployment for scalability and accessibility. Continuous integration and continuous delivery (CI/CD) pipeline for automated updates. Comprehensive monitoring and logging for system health and performance. Regular maintenan...

  $4712 (Avg Bid)
  $4712 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  Các bài viết top sharepoint cộng đồng