Shipping company web sitescông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  243,466 shipping company web sites công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Make a website by Google sites Đã kết thúc left

  We just need a website to introduce about our company, post news somtimes. The interface must be 's all. Package quotation, handover and put into use. And tell us the running cost in the next years, makeup price some photos,... Thanks!

  $214 (Avg Bid)
  $214 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Xin chào ➹ Jasmin SEO Company, tôi đã thấy hồ sơ của bạn và muốn gửi đề nghị bạn tham gia dự án của tôi. Chúng ta có thể thảo luận thêm thông tin qua cửa sổ chat.

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Xin chào ➹ Jasmin SEO Company, tôi đã thấy hồ sơ của bạn và muốn gửi đề nghị bạn tham gia dự án của tôi. Chúng ta có thể thảo luận thêm thông tin qua cửa sổ chat.

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Công ty chuyên các dịch vụ fulfilment đặt tại San Antonio, Texas. ✅ Warehousing: nhận lưu trữ hàng hóa ✅ Fulfillment: đóng gói, dán shipping label và ship hàng cho khách

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Chào các bạn, Hiện tại tôi cần 1 bạn để hợp tác thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu như: Logo công ty, Danh thiếp, bao thư, letterhead chữ ký mail, template power-point... banner (Google, Facebook...), website công ty, Logo sản phải phần mềm... Mọi template design dựa theo link: Note: Ngành nghế cty startup cũng giống như link trên. Nếu bạn nào sẵn lòng thì cùng hợp tác dự án này nhé! Liên hệ với tôi: skype: (Removed by Freelancer.com Admin) hoặc để lại liên lạc tôi sẽ contact lại. cám ơn! HaiDang

  $393 (Avg Bid)
  $393 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  company leaflet Đã kết thúc left

  company leaflet 2 page , A4 size, org picture

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá

  1. Viết WEB api đơn giản cho phép nhập URL, phân tích để lấy dữ liệu (crawl / Parse data) một số field đã định nghĩa sẵn. Lưu về DB riêng nếu chưa có hoặc cập nhật. VD: Gọi API truyền tham số đường dẫn trang sp trên tiki API se load DOM, đọc và trả về tên SP, giá, discount nếu có 2. Viết 1 trang admin đơn giản cho phép định nghĩa các domain cùng các trường cần lấy dữ liệu tưng ứng trên mục 1. Các field gồm: - URL - product name - Price - Discount - Discount code - Free Shipping ----------------------------------------------------- Sẽ có design hỗ trợ các màn hình. Cắt html nếu cần.

  $512 (Avg Bid)
  $512 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Xin chào ➹ Jasmin SEO Company, tôi đã thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

  $140 (Avg Bid)
  $140 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  cường thịnh company Đã kết thúc left

  Thiết kế một logo Logo về công ty dọn sofa , thảm , đệm Tên Cty Cường Thịnh

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  LOGO DESIGN ANH THUONG COMPANY Đã kết thúc left

  Đây là mộtmẫu logo được cách điệu từ hai chữ cái viết tắt...tìm đến sự đan xen duyên dáng vùa đủ tạo nên sự cân bằng và chuẩn mực về tỷ lệ.. với những đường nét khỏe khoắn ấn tượng.

  $305 (Avg Bid)
  $305 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  sửa lại phần checkout của magento2.1 và kết nối với hệ thống shipping để tính giá ship tự động

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  sửa lại phần checkout của magento2.1 và kết nối với hệ thống shipping để tính giá ship tự động

  $180 (Avg Bid)
  $180 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Implement SharePoint 2013 for company. Freelancer has experience in implement SharePoint 2013 contacts for more details: vuthtuan ya ho o co m

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 lượt đặt giá

  I need original logo for IT consulting company. The colors should be blue, green, gray and also should look good on black and white copies. The logo will be used on business cards, letter heads, website. Preferable file is .ai

  $77 (Avg Bid)
  $77 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá
  Design a Logo for My company Đã kết thúc left

  Project danh cho design VietNam Toi muon thiet ke logo cho cong ty Yêu cầu: 1. Nổi bật được ý nghĩa của hai từ Song Nguyên 2. Logo phải nổi bật không giống với bất kỳ logo Song Nguyen nào khác 3. Logo mang ý nghĩ công ty chuyen về outsource, gia công website cho khách hàng. Tôi cần thấy demo trước khi award project

  $65 (Avg Bid)
  $65 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Looking for a female international Woemn vedio creator who can. make a vedio for my company

  $18 - $150
  Niêm phong
  $18 - $150
  0 lượt đặt giá

  We are seeking help in promoting our ferry company and want to capture the attention of both local residents and tourists. Our chosen promotional method is a social media campaign, and we would like to focus particularly on the unique features of our service. Our priority is to showcase the features that make our ferry service exceptional and to emphasize why our service stands out among the rest. We are looking for an experienced individual or agency to help us create content that will effectively communicate our message and have maximum reach. The successful applicant will be experienced in creating exceptional social media content that captures the interest of our target audiences.

  $379 (Avg Bid)
  $379 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  We are seeking help in promoting our ferry company and want to capture the attention of both local residents and tourists. Our chosen promotional method is a social media campaign, and we would like to focus particularly on the unique features of our service. Our priority is to showcase the features that make our ferry service exceptional and to emphasize why our service stands out among the rest. We are looking for an experienced individual or agency to help us create content that will effectively communicate our message and have maximum reach. The successful applicant will be experienced in creating exceptional social media content that captures the interest of our target audiences.

  $359 (Avg Bid)
  $359 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  are arount 17 errors all together

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Company logo 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a talented graphic designer to create a company logo for my business. The logo will be used primarily on our website, social media platforms, and print materials. Design Requirements: - The logo should be versatile and suitable for use across various platforms - I am open to suggestions for colors and design elements, so feel free to be creative - The logo should reflect our business industry and convey a sense of professionalism and credibility Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software and tools - Strong portfolio demonstrating previous logo design work - Ability to understand and incorporate client preferences while adding a unique touch If you are a skilled and creative graphic designer who can bring my vision to life, I look forwa...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá
  Trophy icon Homepage for company 6 ngày left

  ...freelancer to design a homepage for my company. The main purpose of the homepage is to provide information about the company. Design Aesthetic: - I am aiming for a creative design aesthetic that captures the essence of my company. Color Schemes and Design Elements: - I have a general idea of the color schemes and design elements that I want for the homepage, but I am open to suggestions from the freelancer. - A logo is provided with one accent color that can be used in the design, also open for suggestions Ideal Skills and Experience: - Experience in creative web design - Strong understanding of user experience and user interface design - Ability to effectively communicate the company's message through visuals - Proficiency in graphic design sof...

  $200 (Avg Bid)
  Nổi bật Bảo đảm
  $200
  22 bài tham dự

  ...and design of for a new website. The ideal candidate should have experience in customizing Elessi Nasa themes and should be able to complete the project within 24-48 hours. Looking for someone who has already worked on this theme customization before. We need all possible features and funcation that is available in the theme only and integrate payment gateway and shipping api. No out of the way customization needed. Specific requirements for the project include: - Customizing the layout and design of the website based on specific examples provided by me. - Incorporating new features and functionality as needed. - Fixing any bugs or errors that may arise during the customization process. The candidate should have a strong understanding of Elessi Nasa themes and

  $136 (Avg Bid)
  $136 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Hi, we need someone to just add some section on home page and set shipping and language etc want get this done today

  $6 - $19
  Niêm phong
  $6 - $19
  10 lượt đặt giá

  I am looking for a digital marketing agency to help promote my event management company in Dubai. Specifically, I am interested in search engine optimization services to improve the visibility of my website on search engine results. Target Audience: - My target audience is broad, so I need a digital marketing agency that can effectively reach a wide range of people. Ideal Skills and Experience: - Experience in search engine optimization and improving website rankings - Knowledge of the event management industry in Dubai - Content creator - Ability to reach a broad audience through various digital marketing strategies - Lead Generation

  $224 (Avg Bid)
  $224 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled translator who can translate my company profile from English to Arabic. The profile is 1-2 pages long and I require the translation to be done by a native Arabic speaker. Although I am not sure if there are any specific industry terms or jargon that need to be included in the translation, accuracy is of utmost importance. Skills and Experience: - Native Arabic speaker - Proficiency in English - Experience in translating company profiles - Attention to detail and accuracy

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  Hello! I'm looking for a talented designer to create a logo for my security company. I am looking for a bold and modern logo that incorporates the company name. I'm open to any colors that are used. I'm excited to see what creative ideas you can come up with! Please let me know if you have any questions or require any more information. Thank you for your time!

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  105 lượt đặt giá
  Need a shopify simple app for chekout page 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Title: Shopify Simple App for Checkout Page Project Description: - I am looking for a Shopify app developer to create a simple app for my checkout page. - The specific functionality I need for the app includes the ability to display a shipping box at checkout, indicating how much more the customer needs to spend in order to qualify for free shipping. - I have a specific design in mind for the app, which I would like the freelancer to implement. - In terms of integration with other systems or platforms, I am not sure what is required and would appreciate advice from the freelancer. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Shopify app development - Experience with customizing the checkout page - Ability to implement specific design preferences - Knowledge of integratio...

  $122 (Avg Bid)
  $122 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...installation such as no root user, so prior experience with Qubes OS customization is required. - Once the installation is complete, the freelancer will need to securely package and ship the laptop to me in the UK. Skills and Experience: - Experience with installing and configuring Qubes OS on Lenovo ThinkPad X230. - Knowledge of Qubes OS customization. - Attention to detail in securely packaging and shipping the laptop. If you have the necessary skills and experience and are able to complete this project within my budget, please reach out to discuss further details. Thank you....

  $696 (Avg Bid)
  $696 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...Description: Company Research in Thailand I am looking for a freelancer who can conduct market research in Thailand within a week. The research will focus on a specific industry that I am interested in. Skills and Experience: - Experience in conducting market research and gathering information in Thailand - Ability to gather data and analyze market trends in a timely manner - Strong research and analytical skills - Proficiency in data collection and analysis tools - Excellent written and verbal communication skills The freelancer will be responsible for: - Conducting thorough market research in Thailand within the given timeframe - Gathering information about the specific industry, including market trends, competitors, and potential opportunities - Providing name, URL, c...

  $145 (Avg Bid)
  $145 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  Description: We are in search of an experienced freelancer to handle a crucial project involving Single Sign-On (SSO) integration between two WordPress websites. Our objective is to seamlessly connect these sites, enabling users to log in to one site and access the other without the hassle of separate credentials. Project Details: We currently operate two WordPress websites independently, and they share user data. However, the lack of SSO functionality has created inconvenience for our users. The selected freelancer will be responsible for implementing SSO, ensuring a smooth transition for users between the two websites. To be considered for this project, you should have expertise in WordPress development and a proven track record in successfully implementing SSO solutions. Please...

  $165 (Avg Bid)
  $165 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  For my new business, I’m looking for a professional and modern logo, email signature, website brochure template and overall company theme. My primary function is in the security industry, so I need the logo and branding to match this. I want the designs to reflect an innovative and modern aesthetic, with a minimalist and modern approach. For the website brochure template, I need between 4 and 7 pages. I look forward to working with a talented designer to create the perfect branding solution for my business.

  $242 (Avg Bid)
  $242 Giá đặt trung bình
  73 lượt đặt giá
  Management Software 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled freelancer to develop a web-based Order Management Software with specific features and a customized design. Key Features: - Task management: The software should allow users to create and assign tasks, set deadlines, and track progress. - We will manually create Order. and there need to be a system to manage those order step by step - Life cycle of order - Pending- Processing- Shipping-Complete In shipping - There need to be details management system like- Assign to courier, make financial summery Stage of shipping and Paid unpaid status change Basically its a full life cycle of an order Design and User Interface: - The client has specific requirements for the design and user interface of the software, which will be shared with t...

  $298 (Avg Bid)
  $298 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  I'm looking to rebrand my auction business, Big Red Auctions. We are seeking a logo that reflects this new look, and as such have a few considerations. We would like to use the color red as the main hue, but are open to suggestions for additional colors. What we don't have, however, are any specific design elements or symbols in mind—so we're open to your ideas and creativity with this project. The current logo is attached.

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  91 lượt đặt giá

  ...videos, along with information about the vehicle, Admin should be able to send multiple listings at a time, whichever listing is selected by the user it should start a process, after selecting the listing, the next part should be a an agreement signature, then payment, then docs processing which should Admin have rights to send documentation for user to store on the account and sign and send back, shipping...etc (other options can be discussed in chat) once deal has closed, website should retain user information. Other pages should include a section of inventory of vehicles availble if selected then it should also have a process of it's own. Other details can be discussed. Note : This is a budget friendly project, only if you can do it and are OK with the budget please bid, ...

  $183 (Avg Bid)
  $183 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá

  ...**Project Deliverables:** Once the suitable products are sourced, we expect the following deliverables: - Detailed product information, including descriptions, specifications, and images. - Supplier information, including contact details and terms of partnership. - Confirmation of the products' availability for dropshipping. - Recommendations regarding minimum order quantities (MOQs), pricing, and shipping options.. **Budget:** Please provide an estimated budget for your services, including any fees associated with sourcing and liaising with potential suppliers. **Next Steps:** If you are interested in collaborating on this project and have the expertise to source these products efficiently, please respond with your proposal, including your portfolio and a timeline for...

  $112 (Avg Bid)
  $112 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  I'm looking for someone to help me set up an online dropshipping store using Amazon Seller. I'm open to any type of product, and I'm looking to list between 11-50 items. I have looked into other options such as Shopify, but Amazon Seller seems to work best for me. I'm looking for someone who can help me set up the store, and provide advice on pricing, shipping, etc. Ultimately, I'd like to be able to scale up my store's inventory to allow for growth in the future.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  online store 6 ngày left

  Looking for a skilled developer to create an online store for my physical products. I have a preference for the MyBigCartel platform. Requirements: - Experience in building online stores on MyBigCartel - Ability to design a visually appealing and user-friendly interface - Integration of secure payment gateways and shipping options - Knowledge of SEO best practices for e-commerce websites The online store will have a product catalog of 5 items. I am looking for someone who can provide a seamless shopping experience for my customers, with easy navigation and a streamlined checkout process. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal along with examples of your previous work.

  $512 (Avg Bid)
  $512 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer to rebuild our old website and create a new modern dynamic website for our trek and tour company. The website should have the following features: - Booking and reservation system: We need a system that allows our customers to easily book and reserve their trek and tour packages online. - Interactive map and itinerary: It is important for our website to have an interactive map that shows the different trek and tour routes, as well as a detailed itinerary for each package. - E-commerce functionality: We would like to provide the option for customers to purchase trek and tour-related products and services directly from our website. - Everything that's on the website should be include to new website We would prefer to use the cPan...

  $117 (Avg Bid)
  $117 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  ...connection to FB and Google ads, stats, shipping, etc. Then, we have ongoing custom PHP and WP needs. We're a nonprofit from Florida looking for a multinational quality. Follow English grammar ruller when communicating with us as it's an indication of the way you write code. We test you already from the first line on the chat. If you can't follow these simple instructions, - Start always with a capital letter - Refer to yourself with "I" and never with "i" - Don't capitalize letters in the middle of the sentence unless it's a name Please answer: 1. How long have you been an employee in software companies? (we verify) 2. What is your coding specialty? 3. What screen size do you use (inches)? 4. Can you work 7am to 4pm EST? 5. Are yo...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  Find good source for products 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Product Sourcing I am looking for someone to help me source products and also can be 3rd party shipping service. For a Shopify Store. Ideal Skills and Experience: - Experience in product sourcing - Knowledge of different suppliers and manufacturers - Ability to negotiate and find the best deals - Attention to detail and ability to ensure product quality - Strong organizational and communication skills

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  Company profile -- 3 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer to create a company profile for my corporation. The purpose of this company profile is to provide information to potential clients about our products and services. Skills and experience required: - Strong writing skills to effectively communicate product/service details - Experience in creating engaging and informative content - Knowledge of the industry and understanding of target audience - Ability to highlight the key features and benefits of our products/services The company profile should include: - Detailed information about our products and services - Highlight the unique selling points and benefits of our offerings - Showcase our expertise and experience in the industry - Use visuals and graphics to enhance the presentation of t...

  $114 (Avg Bid)
  $114 Giá đặt trung bình
  78 lượt đặt giá

  ...is assigned a unique bitcoin address from the database and the customer is given 12 hours (configurable) to make payment. Automatically changes status of orders to paid by checking blockchain for (at least) the required payment amount and required block confirmations. No bitcoin private wallet keys exists on the public web server. Supports segwit payment addresses or any format that bitcoind supports. Product management with multiple pricing options per product, shipping options, automatic picture exif removal, up to three pictures. Product cloning - use existing product as template when creating new products. Hidden products. Enable and disable sales of individual products. Stock management so avoid over-selling a product. Product prices, all orders are displayed...

  $906 (Avg Bid)
  $906 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Company Website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled web developer to create a company website for me. The purpose of this website is to showcase our products and services. We already have existing content that will be used for the website. However, we may need some modifications or updates to the content. EXAMPLE SITE The specific sections/pages that we need for our website are custom pages. We have a unique vision for our website and would like it to be tailored to our specific needs and branding. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in creating visually appealing and user-friendly websites - Knowledge of responsive design to ensure compatibility across different devices - Ability to collaborate and commun...

  $449 (Avg Bid)
  $449 Giá đặt trung bình
  163 lượt đặt giá

  I am looking for someone who can type and print about 50 custom designed envelopes with standard addresses. This is a one-time job and does not require any shipping or delivery; the envelopes will be picked up once they are printed. The necessary materials and supplies will be provided by the client and the freelancer will need to type the addresses into the envelopes and print them according to the client's specifications. This should not take more than a few hours to complete.

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web designer to redesign our trekking company's website. The project involves improving the visual appeal and aesthetics of the site, creating a more visually appealing experience for our users. Skills and Experience Required: - Strong web design skills with a focus on aesthetics and visual appeal - Experience in creating visually appealing websites with enhanced user experience - Ability to integrate social media effectively into the website design Specific Requirements: - The website should have improved navigation and user experience - The design should be visually appealing and aesthetically pleasing - Integration of social media should be seamless and effective Timeline: - The website redesign should be completed within 1-2 weeks.

  $4867 (Avg Bid)
  $4867 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  Hello, I am in need of a logo design for a new Care business called Care Marvels . It should use an orange and white colour scheme, as I feel like it will stand out. I would prefer that the style of the logo be abstract and artistic. This logo should capture the essence of what this company stands for: providing reliable and compassionate care for seniors and children. It should be eye-catching and memorable, Thank you. The slogan we would want to use will be : "At the heart of every caring needs"

  $90 (Avg Bid)
  $90 Giá đặt trung bình
  126 lượt đặt giá
  I can't connect servers and sites VPS 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Reestablish server connection via VNC and install certificate for server

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá
  Trophy icon Company Logo "EZI Nova Solutions LLC" 13 ngày left

  I am looking for a talented designer to create a company logo for a new real estate enterprise. It's important for me to find someone with a creative eye, who can put together a unique design that will capture the essence of my business. The industry is real estate, and I'm open to color ideas with the logo. Ideally, the design should be modern and professional, and not limited to just one colour. I am excited to collaborate with you to bring my vision of the perfect company logo to life. Thank you in advance for your hard work and creativity!

  $100 (Avg Bid)
  Nổi bật Bảo đảm
  $100
  1309 bài tham dự

  As a company, our goal is to provide secure remote access for 4 of our employees to connect to our corporate network. After careful consideration, we have decided to use remote access for individual employees for this purpose. Some of the employees have technical expertise to set up their own VPN access, but not all of them. Therefore, we need a professional to assist us in setting up OpenVPN for each of the 4 employees so that they can securely connect to our corporate network. We require someone experienced in OpenVPN setup and configuration to ensure our remote access needs are met. Aim is to explain how we can setup access, and help with any setting up.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá