Socket programming java client server application jobs

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  6,235 socket programming java client server application công việc được tìm thấy, giá USD
  Socks5 Scanner Đã kết thúc left

  ...yêu cầu , chi tiết mình có đính kèm ([login to view URL]) Yêu cầu : Cần hiểu về UDP / TCP . Socket , xử lý dữ liệu lớn nên mình cần người có kinh nghiệm chút . Ai thấy mình làm dc thì chào giá nhé . Nếu viết luôn các công nghệ mình sử dụng c&agr...

  $526 (Avg Bid)
  $526 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  2 lượt đặt giá
  Viết ứng dụng Android Đã kết thúc left

  Chúng tôi cần làm 1 app có liên quan đến bản đồ, vị trí, khoảng cách, bán kính, và sử dụng socket thời gian thực để xử lý thông qua hệ thống CMS trên serever. Yêu cầ, có kinh nghiệm làm về socket và các vị trí thời gian thực bản đồ. Thiết kế ứng dụng...

  $550 (Avg Bid)
  $550 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  6 lượt đặt giá

  Chúng tôi cần làm 1 app có liên quan đến bản đồ, vị trí, khoảng cách, bán kính, và sử dụng socket thời gian thực để xử lý thông qua hệ thống CMS trên serever. Yêu cầ, có kinh nghiệm làm về socket và các vị trí thời gian thực bản đồ. Thiết kế ứng dụng n&a...

  $567 (Avg Bid)
  $567 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  13 lượt đặt giá

  ...SQLite, Cocos2d, Cocos3d... • Có kinh nghiệm kết nối giữa client-server sử dụng: webservice, Restfull, socket định dạng JSON hoặc XML • Có kinh nghiệm tích hợp Social Networks va OpenID • Kinh nghiệm build và publish Apple store 2. Lập trình viên Android: • Có kiển thức chuyên sâu về J...

  $1247 (Avg Bid)
  $1247 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  12 lượt đặt giá

  Viết ứng dụng Android cho Gobike ứng dụng đặt chuyến sử dụng Socket iO. Viết trên nền tảng swiff hoặc Object Toàn bộ CMS và Android đã vận hành. Được kế thừa json từ android

  $791 (Avg Bid)
  $791 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  11 lượt đặt giá

  ...share % lợi nhuận trực tiếp từ sản phẩm vệ tinh đối với các bạn trong nhóm vệ tinh) • Tham gia phát triển ứng dụng cho Android/iOS • Có kiến thức về ứng dụng online kết nối server để lấy dữ liệu • Có ứng dụng demo là một lợi thế • Năng động sáng tạo,chủ động trong công việc • Có tư duy logic tốt ,...

  $540 (Avg Bid)
  $540 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  2 lượt đặt giá
  Experience Android Socket Debugging 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...experience Android and socket developer to debugging socket drop connections. The app is using pure socket not http or websocket. Known issues - Connections call to server fails after the app go to background or sleep (5-10 minutes) with a session timeout message - The app should not ever timeout unless manually call to the server with a logout request

  $291 (Avg Bid)
  $291 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  24 lượt đặt giá

  Hello, I have a web page where I am taking orders and sending information ...and users whose order situation has changed. I am using an sql database for that. Basic IO socket application - > Step 1 : ( Already implemented) - > situation in database changed via a get request Step 2: I want server to inform the related client. That's all.

  $55 (Avg Bid)
  $55 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  7 lượt đặt giá
  PHP Socket expert 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hello I am looking for the PHP expert who have exp with php socket.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  4 lượt đặt giá
  $300 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  1 lượt đặt giá

  I need a .so (dynamic library) to make a connection via TCP socket and be able to send a message and receive a response from the server

  $384 (Avg Bid)
  $384 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  26 lượt đặt giá

  i have some gps devices that send infomration to server via tcp so what i need is a script for linux that will listen tcp (hex bytes -decode) and add them to database please bid if u know about this, or u had an experionce with similar job

  $104 (Avg Bid)
  $104 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  9 lượt đặt giá

  i have some gps devices that send infomration to server via tcp so what i need is a script for linux that will listen tcp (hex bytes -decode) and add them to database please bid if u know about this, or u had an experionce with similar job

  $98 (Avg Bid)
  $98 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  13 lượt đặt giá

  Using an existing local multiplayer game project written in python, create a network backend using C++ to allow multiple clients to connect to a single server socket and synchronize game events back to the python game using named pipe (FIFO). Requires knowledge of multithreading, sockets, and IPC (Interprocess communication).

  $524 (Avg Bid)
  $524 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  10 lượt đặt giá
  Debug socket connection drop 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Need experience socket developer on android. This is pure socket TLS NOT http or websocket. The app is using socket connections and a simple socket pool mamager for reusing sockets instead of new connections everytimes. l The Problem Connections are discinnected sometimes. when app are in background or too quickly. This happems when app after a

  $45 (Avg Bid)
  $45 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  5 lượt đặt giá

  ...additional dependencies 2. It supports bi-directional socket (TCP/IP) communication which allows server-to-client pushes and is firewall friendly 3. It supports a very compact binary serialization format Yass already supports Java, Typescript and Python but for our product we need a communication between Java and C#. The goal of this project is to extend Yass

  $223 (Avg Bid)
  $223 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  4 lượt đặt giá

  We are building project collaborate platform now. It used Django 2.0.6 (backend) and angular 4 (frontend). It has the real time collaborate document function using socket and live video, audio, screen sharing function using webRTC. So if you have strongest experience in this field, please let me know. We'll take the test to find a professional guy.

  $4313 (Avg Bid)
  $4313 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  70 lượt đặt giá

  I have a C# project - socket programming. I would like this project to get migrated to Spring 5 with proper documentation. This is the project which I would like to migrate. [login to view URL]

  $22 (Avg Bid)
  $22 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  6 lượt đặt giá
  I want the code to create multiple sockets. 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  hello I am making socket programming in c #. I want the code to create multiple sockets. please contact me

  $120 (Avg Bid)
  $120 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  24 lượt đặt giá
  Looking for a C# Software Developer/Trainer 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...developer. You should be great at .NET core, C#, ASP.net core, EF, Razor, Angular and specifically 3rd party api's and socket programming. Minimum 3-5 years of experience with some work completed. The requirement is to train using pair programming through different assignments. You should be able to accommodate between 7pm to 10pm Central Standard Time (Mon

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  29 lượt đặt giá