Socket programming project chat server jobs

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  6,240 socket programming project chat server công việc được tìm thấy, giá USD
  Socks5 Scanner Đã kết thúc left

  MÌnh cần viết phần mềm theo yêu cầu , chi tiết mình có đính kèm ([login to view URL]) Yêu cầu : Cần hiểu về UDP / TCP . Socket , xử lý dữ liệu lớn nên mình cần người có kinh nghiệm chút . Ai thấy mình làm dc thì chào giá nhé . Nếu viết luôn các côn...

  $526 (Avg Bid)
  $526 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  2 lượt đặt giá
  Viết ứng dụng Android Đã kết thúc left

  Chúng tôi cần làm 1 app có liên quan đến bản đồ, vị trí, khoảng cách, bán kính, và sử dụng socket thời gian thực để xử lý thông qua hệ thống CMS trên serever. Yêu cầ, có kinh nghiệm làm về socket và các vị trí thời gian thực bản đồ. Thiết kế ứng dụng...

  $550 (Avg Bid)
  $550 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  6 lượt đặt giá

  Chúng tôi cần làm 1 app có liên quan đến bản đồ, vị trí, khoảng cách, bán kính, và sử dụng socket thời gian thực để xử lý thông qua hệ thống CMS trên serever. Yêu cầ, có kinh nghiệm làm về socket và các vị trí thời gian thực bản đồ. Thiết kế ứng dụng n&a...

  $567 (Avg Bid)
  $567 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  13 lượt đặt giá

  ...Iphone/iOS: • Có kinh nghiệm làm việc với iOS: Objective-C, Cocoa, XCode, iOS SDK, CoreData, SQLite, Cocos2d, Cocos3d... • Có kinh nghiệm kết nối giữa client-server sử dụng: webservice, Restfull, socket định dạng JSON hoặc XML • Có kinh nghiệm tích hợp Social Networks va OpenID • Kinh nghiệm build và publish Apple s...

  $1247 (Avg Bid)
  $1247 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  12 lượt đặt giá

  Viết ứng dụng Android cho Gobike ứng dụng đặt chuyến sử dụng Socket iO. Viết trên nền tảng swiff hoặc Object Toàn bộ CMS và Android đã vận hành. Được kế thừa json từ android

  $791 (Avg Bid)
  $791 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  11 lượt đặt giá

  ...share % lợi nhuận trực tiếp từ sản phẩm vệ tinh đối với các bạn trong nhóm vệ tinh) • Tham gia phát triển ứng dụng cho Android/iOS • Có kiến thức về ứng dụng online kết nối server để lấy dữ liệu • Có ứng dụng demo là một lợi thế • Năng động sáng tạo,chủ động trong công việc • Có tư duy logic tốt ,...

  $540 (Avg Bid)
  $540 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  2 lượt đặt giá

  ...to follow • order APIs, checkout, • push notification and notifications APIs, notification socket io events • email templates/handling - signup, order, weekly, offer, jobs, etc. • Fix pending issues on order fulfillment page APIs & live offer page APIs and socket io events • Fix pending jobs APIs • user dashboard calculation APIs • enhance se...

  $114 (Avg Bid)
  $114 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  1 lượt đặt giá

  ...to follow • order APIs, checkout, • push notification and notifications APIs, notification socket io events • email templates/handling - signup, order, weekly, offer, jobs, etc. • Fix pending issues on order fulfillment page APIs & live offer page APIs and socket io events • Fix pending jobs APIs • user dashboard calculation APIs • enhance se...

  $608 (Avg Bid)
  $608 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  20 lượt đặt giá

  We need a simple dot net application, that will have TCP socket client and a serial port client. The application will connect to TCP server as soon as it reads data from server, it has to start reading data over serial port, and plot a graph of this data. Application should not take much time to develop for an experienced coder. We need to get it ASAP

  $13 (Avg Bid)
  $13 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  6 lượt đặt giá
  API Developments 6 ngày left

  ...to follow • order APIs, checkout, • push notification and notifications APIs, notification socket io events • email templates/handling - signup, order, weekly, offer, jobs, etc. • Fix pending issues on order fulfillment page APIs & live offer page APIs and socket io events • Fix pending jobs APIs • user dashboard calculation APIs • enhance se...

  $598 (Avg Bid)
  $598 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  11 lượt đặt giá
  Need Yii2/PHP/Socket expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Yii2/Php expert needed! Our software needs to be able to detect new incoming emails immediately. Looking for an expert in PHP and yii2.

  $510 (Avg Bid)
  $510 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  45 lượt đặt giá

  Clicking on someone name should ring other side and if accepts it should start p2p video call between two using webRTC. Use open source code no paid services. ...name should ring other side and if accepts it should start p2p video call between two using webRTC. Use open source code no paid services. Primary Backend firebase can use socket if necessary

  $21 (Avg Bid)
  $21 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  2 lượt đặt giá

  Hello, I have a web page where I am taking orders and sendin...control panel and users whose order situation has changed. I am using an sql database for that. Basic IO socket application - > Step 1 : ( Already implemented) - > situation in database changed via a get request Step 2: I want server to inform the related client. That's all.

  $55 (Avg Bid)
  $55 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  7 lượt đặt giá
  PHP Socket expert 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hello I am looking for the PHP expert who have exp with php socket.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  4 lượt đặt giá
  $300 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  1 lượt đặt giá

  I need a .so (dynamic library) to make a connection via TCP socket and be able to send a message and receive a response from the server

  $384 (Avg Bid)
  $384 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  26 lượt đặt giá

  i have some gps devices that send infomration to server via tcp so what i need is a script for linux that will listen tcp (hex bytes -decode) and add them to database please bid if u know about this, or u had an experionce with similar job

  $102 (Avg Bid)
  $102 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  9 lượt đặt giá

  i have some gps devices that send infomration to server via tcp so what i need is a script for linux that will listen tcp (hex bytes -decode) and add them to database please bid if u know about this, or u had an experionce with similar job

  $98 (Avg Bid)
  $98 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  11 lượt đặt giá

  Using an existing local multiplayer game project written in python, create a network backend using C++ to allow multiple clients to connect to a single server socket and synchronize game events back to the python game using named pipe (FIFO). Requires knowledge of multithreading, sockets, and IPC (Interprocess communication).

  $524 (Avg Bid)
  $524 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  10 lượt đặt giá

  ...2. It supports bi-directional socket (TCP/IP) communication which allows server-to-client pushes and is firewall friendly 3. It supports a very compact binary serialization format Yass already supports Java, Typescript and Python but for our product we need a communication between Java and C#. The goal of this project is to extend Yass for C#. Deliverables:

  $223 (Avg Bid)
  $223 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  4 lượt đặt giá

  We are building project collaborate platform now. It used Django 2.0.6 (backend) and angular 4 (frontend). It has the real time collaborate document function using socket and live video, audio, screen sharing function using webRTC. So if you have strongest experience in this field, please let me know. We'll take the test to find a professional guy.

  $4326 (Avg Bid)
  $4326 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  72 lượt đặt giá
  Migration C# code to Spring Đã kết thúc left

  I have a C# project - socket programming. I would like this project to get migrated to Spring 5 with proper documentation. This is the project which I would like to migrate. [login to view URL]

  $21 (Avg Bid)
  $21 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  6 lượt đặt giá

  hello I am making socket programming in c #. I want the code to create multiple sockets. please contact me

  $116 (Avg Bid)
  $116 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  24 lượt đặt giá

  ...developer. You should be great at .NET core, C#, ASP.net core, EF, Razor, Angular and specifically 3rd party api's and socket programming. Minimum 3-5 years of experience with some work completed. The requirement is to train using pair programming through different assignments. You should be able to accommodate between 7pm to 10pm Central Standard Time (Mon

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  30 lượt đặt giá

  Please Don't Bid without knowing the requirement. # Receive live data from GPS device to our server in real time through specific port. # Data Should Inserted in data base in real time Server : Static IP & Port Thanks

  $122 (Avg Bid)
  $122 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  5 lượt đặt giá
  Unity Game Developer Đã kết thúc left

  ...Developer Experience in Game/App Development using Unity(Game Engine) Experience in C#. Socket Programming (Multiplayer Games) Knowledge of Unity UI Hands-On Experience in Android application Development using Android SDK Good knowledge of Object Oriented Programming concepts. Web Service/REST API Experience in iOS and Android is a plus Knowledge

  $11645 (Avg Bid)
  $11645 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  33 lượt đặt giá
  Code debug and improvement Đã kết thúc left

  ...node.js. When the api communicate with the socket ([login to view URL]), it will have an error when the socket is not open. Nothing serious but we would like the code to handle the error and return a callback or wait to write when the socket is open again. This requires knowledge of node.js and [login to view URL] programming. We also want to implement a mechani...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  2 lượt đặt giá
  Code debug and improvement Đã kết thúc left

  ...node.js. When the api communicate with the socket ([login to view URL]), it will have an error when the socket is not open. Nothing serious but we would like the code to handle the error and return a callback or wait to write when the socket is open again. This requires knowledge of node.js and [login to view URL] programming. We also want to implement a mechani...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  30 lượt đặt giá

  ...com/en/catalog/kid-s-watches/eg/). I am able to SETIP to point the watch to my server. However, I cannot communicate with it. The job is to have a Skype conversation (in English) where we go through the steps to reverse engineer the protocol, security and API that the watch is using so I can open a socket to the watch and start to build my own API that allows me to

  $2153 (Avg Bid)
  $2153 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  4 lượt đặt giá

  1: Need to implement a few lines to handle socket write error. Currently we use this command [login to view URL](bufferLoginRsp); to write to a socket. However, the socket sometime is closed. Need to handle the error in case the socket is closed. The socket is programmed with node.js 2: Need to implement a simple and robust mechanism to automatically restart

  $41 (Avg Bid)
  $41 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  8 lượt đặt giá

  ...can call those interface to communicate with the sensors in the house. 2) Support LTE CATM1 modem, and network interface software so that we can use the modem with TCP/IP socket APIs. I am not religious about the specific modem, as long as it can work with US T-Mobile network. LTE CATM1 is required. 2) Support a speaker to play audio alert The high

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  31 lượt đặt giá
  WebRTC restful service Đã kết thúc left

  ...option (suggested to implement with Socket programming) 3) Webcasting which allows live video streaming with Audio option (One way). Along with that, it will run PowerPoint slides in the application. 4) Video conferencing with audio 5) Recording option in all of above 3. 6) Chat option in all of above 1 & 2. Backend server can be developed in any language

  $2325 (Avg Bid)
  $2325 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  17 lượt đặt giá
  Need a work related to - Đã kết thúc left

  ...payment gateway integrations and other small fixing work within 1 day. Web Development : - Angular JS ,React JS - Angular 2,4,5 - Java ,Spring Booot , MVC ,JavaFx - Socket Programming - Typescript - Node JS - PHP - WordPress - HTML5 / CSS3 / Bootstrap / Jquery / Ajax App Development - Hybrid App - Ionic3 - responsive application If you have any

  $137 (Avg Bid)
  $137 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  12 lượt đặt giá

  ...integrations and other small fixing work within 1 day. Web Development : - Angular JS ,React JS - Angular 2,4,5 - Java ,Spring Booot , MVC ,JavaFx - Socket Programming - Typescript - Node JS - PHP - WordPress - HTML5 / CSS3 / Bootstrap / Jquery / Ajax App Development - Hybrid App - Ionic3 - responsive

  $107 (Avg Bid)
  $107 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  2 lượt đặt giá

  Need a PHP script (server) to read/respots the TCP Packets and dump in the database (4 fields, 1 table, mysql) If you do not have any experience with TCP Packets - Socket Programming in PHP, Please do not apply

  $94 (Avg Bid)
  $94 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  15 lượt đặt giá

  Hali hazırda yayında olan web sitemizin bir sonraki versiyonunda bizlerle beraber çalışacak, asp.net, javascript, web socket programlama konularında daha önce proje geliştirmiş, proje bazlı bir freelancer arıyoruz. İstanbul'da ikamet eden bir arkadaşımızın olması tercih nedeni, bir kez analiz toplantısı yapacağız, akabinde tüm çalışma uzaktan devam

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  11 lượt đặt giá

  ...--datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/lib/mysql/[login to view URL] --open-files-limit=50000 --pid-file=/var/lib/mysql/[login to view URL] --socket=/var/lib/mysql/[login to view URL] --port=3306 I have increased page limit to 50000 in [login to view URL] but it still going on. I need the person who can find which plugin is doing thi...

  $130 (Avg Bid)
  $130 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  13 lượt đặt giá
  Trophy icon Design a Logo for Electrical Company Đã kết thúc left

  Business Name: Fastric Tag Line: Electrical Services Industry: Electrician Inspiration: [login to view URL] Note: this is a UK business, plug designs should reflect UK plugs and not US or Europe Consider colours from the wiring of a UK Plug Socket.

  $20 (Avg Bid)
  Được đảm bảo
  $20 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  40 bài tham dự

  ...[login to view URL] and I want use proxy connection in socket connection of it. I also want create one custom event in it. If You are familiar with it and can do it via Remote Desktop, You can bid here. I will not share codes so if You are not able to do it via TeamViewer, Do not bid. if You have read project and agree with my term bid

  $173 (Avg Bid)
  $173 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  9 lượt đặt giá

  需求: 描述跟附件有点多只是为了更详细的说明问题,减少沟通成本 有目标站点可参考,主要就几个页面,仿前后台前后端, 需要添加几个滑出页面(押注类游戏的玩法),说明图片见附件 实现后端功能有类似站点的部分源码可供参考(后端采用PHP+MySQL), 后端涉及到即时通讯,需要有socket编程经验 用户登陆需对接微信登陆接口 要求: 1、交付代码要求框架清晰,需要将css、js等资源分类各个文件夹; 2、html中每个大的div实现的功能需要明确注释,代码必须标准工整; 3、PHP文件需要注释明确,代码必须标准工整; 4、需保证多用户情况下,程序运行流畅,用户体验流畅 如果我不在线请留言,最晚12小时内我会回复

  $1447 (Avg Bid)
  $1447 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  5 lượt đặt giá

  Need someone to get these 2 pages working on my server [login to view URL] Knowledge of socket programming is preferred

  $10 - $30
  Đã niêm phong
  $10 - $30
  26 lượt đặt giá

  advanced programmer to make app that work with socket and tcp

  $1080 (Avg Bid)
  $1080 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  41 lượt đặt giá

  Hi all xprience worker, i need add some function with socket and add token authorize user based on function in nodejs api. I want can finished tonight. More detail in chat please

  $80 (Avg Bid)
  $80 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  7 lượt đặt giá

  Hi all xprience worker, i need add some function with socket and add token authorize user based on function in nodejs api. I want can finished tonight. More detail in chat please

  $26 (Avg Bid)
  $26 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  4 lượt đặt giá

  ...[login to view URL] and I want use proxy connection in socket connection of it. I also want create one custom event in it. If You are familiar with it and can do it via Remote Desktop, You can bid here. I will not share codes so if You are not able to do it via TeamViewer, Do not bid. if You have read project and agree with my term bid

  $177 (Avg Bid)
  $177 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  15 lượt đặt giá

  Sms verification Api not working anymore, requires relink. Google location Api is Not working when editing profile and Admin page. Live Chat socket is also not working and needs repair.

  $47 (Avg Bid)
  $47 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  8 lượt đặt giá

  Hi all xprience worker, i need add some function with socket and add token authorize user based on function in nodejs api. I want can finished tonight. More detail in chat please

  $27 (Avg Bid)
  $27 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  12 lượt đặt giá
  Need android developer!! Đã kết thúc left

  Hi I need a android developer who is cooperative to work with me to finish some of the works and also who is expert in socket io. 2 hours work only for experts!!!

  $27 (Avg Bid)
  $27 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  6 lượt đặt giá

  ...Nodejs, Angularjs, MSSQL, WebApi, Socket, SignalR, Project Period: 3 months Detail Specification: It will be provided 1) Your company must be located in India(preferred from Banglore) and We will take a visit to your company and interview with your programmers. If you are serious about this project, pls send us your project capability and list of skilled

  $8964 (Avg Bid)
  $8964 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  37 lượt đặt giá

  ...last of which is most elegant and what we'd like to use as a starting point for functionality and usability. The solution should be built in [login to view URL] as part of a Laravel 5.6 project and should focus around the Map itself as we will be using a purchased theme ([login to view URL]) for the

  $187 (Avg Bid)
  $187 Gi\u00e1 \u0111\u1eb7t trung b\u00ecnh
  7 lượt đặt giá