Solaris mib browsercông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 solaris mib browser công việc được tìm thấy, giá theo USD

  I need to get text and link mouse hover on chrome browser running on windows platform. Required to be written in vb.net language. Describe the job clearly by connecting to chat with me.

  $205 (Avg Bid)
  $205 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Mình cần một ứng dụng có thể đồng bộ dữ liệu cookie của 1 trang web (ví dụ là ) lên server theo thời gian thực, sau đó các trình duy...abc.com. Sẽ có 2 phần chính: - Backend: Được xây dựng dựa trên các công nghệ , Nodejs, javascript... đặt trên một server để lưu trữ cookie và làm nhiệm vụ đồng bộ cookie, request giữa các máy tính client với server - Front end: là Extension dùng để cài đặt vào các máy tính để kết nối tới server lấy các giữ liệu từ trang web về hiển thị trên browser và đồng bộ cookie với server. Chi tiết ứng dụng ở đ&...

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Website cần 1 slider như trong hình. Slider này phải responsive. Trên giao diện desktop sẽ bung ra thành bar, nội dung cả icon lẫn chữ. Nhưng khi browser thu nhỏ lại hoạc xem trên điện thoại thì sẽ thành slider và chỉ hiển thị nội dung bằng chữ. Kỹ năng cần tìm ở lập trình viên: - 2+ năm kinh nghiệm làm việc với Shopify - Có kỹ năng lập trình liquid, HTML và CSS - Có kiến thức về xây dựng và tối ưu hoá website Công ty mình là 1 start up trong lĩnh vực e commerce.

  $148 (Avg Bid)
  $148 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  tool cần code tool c# winform. control game. game không mã hóa nên vọc thẳng vào code game luôn dc. -yêu cầu cơ bản tự log acc ra acc vào. tự chuyển đồ tự đánh quái. kèo gấp do anh đang làm cho mình lại mất liên lạc. có sẵn list clone đã nuôi(còn thiếu 1 bước là đủ cày event) đọc bằng DB browser SQL. Kinh phí 5tr nếu toang(do NPH thay đổi event). còn thành công 50 đến 70tr. Kèo cần gấp trước 20-10 phải xong để 20-10 triển ạ. Thực sự quan tâm ib em. done kèo này e còn kèo mới cũng phát triển theo lối này luôn ạ Liên hệ em qua : telegram : không ba...

  $140 (Avg Bid)
  $140 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Mình cần code 1 extension trên chrome để parser lấy comment từ 1 post livestream trên facebook. Realtime luôn. Lưu vào db hoặc txt. View trực tiếp trên browser.

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Xin chào, Trang web sẽ cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập, và đăng tin... Sẽ cung cấp các tài liệu về thiết kế và chức năng chi tiết cho những ứng viên được chọn. Dự án này yêu cầu kinh nghiệm/skills sau: - HTML, CSS - Java, JavaScript (backend sẽ viết bằng Java, dữ liệu trả về client/browser sẽ là JSON) - Spring Framework - Git (sẽ dùng Bitbucket để lưu trữ project code) Trang web sẽ chạy trên máy tính để bàn, máy tính xách tay, và máy tính bảng màn hình từ 7 inch trở lên. Các trình duyệt sẽ hỗ trợ sẽ là: Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE 10...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Chrome Add-On for Auto Web Refresh 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in search of a competent freelancer who can create a Chrome add-on that is dedicated to automatically refreshing web pages. The key capabilities I am seeking include: - The add-on should be programmed to trigger refreshes every second. - While th...automatically refreshing web pages. The key capabilities I am seeking include: - The add-on should be programmed to trigger refreshes every second. - While this tool will generally apply to all web pages, there needs to be an option to exclude specific websites from the auto-refresh feature. Imperative for the job are skills in JavaScript and Chrome extension development. Prior experience with browser extension projects will be highly beneficial. Please affirm your capacity to meet these criteria and your available start date in your...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...opening multiple links in new tabs with a single click, without triggering pop-up blockers. Key requirements: * The mechanism is required to open all links in new tabs with a single click, without user interaction for each individual link. * The original tab in the browser must not close or redirect to another page. It needs to stay open as is. * The sequence of opening tabs doesn't need to follow any specific order. Ideal candidate: You should have proven experience in HTML coding and a good understanding of manipulating browser interactions. Previous exposure to a similar task is a plus. Strong problem-solving skills and creative thinking are necessary for this project .........mean ..... Html code open multiple links without click when click on one link but...

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ...testing I require haven't been specified, I'm looking for someone who can conduct a range of tests including Usability, Functionality, and Cross-browser testing. Also, I haven't clearly defined the purpose of the website, it could be E-commerce, Informational, or a Portfolio site. Therefore, I need someone who has experience across all types of websites. Lastly, due to the number of pages not being specified, the tester should be prepared to work on a website of any size, from less than 10 to more than 20 pages. Required Skills and Experience: - Proven experience in website testing - Knowledge of Usability testing, Functionality testing, and Cross-browser testing - Experience across different types of websites (E-commerce, Informational, Portfolio) - Ve...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  ...Experience with creating custom website sections and components. Ability to work independently and deliver high-quality code within the specified timeline. Strong attention to detail and ability to match the design and functionality of the reference section accurately. Additional Information: The reference section - (please see attached image which has the URL of the site. Once site is viewable in browser please click the FEATURES link on hover menu then scroll down to it says 100+ Elements included. The section is the moving boxes. The custom section should match the design and behaviour of the reference section. The code should be well-commented and easy to maintain. We expect timely communication and updates on the progress of the project. How to Apply: Please send examp...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá
  Magento 2.4.3 p1 Bug Fix and Optimization.. 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...This is my own NDA I hav used here for many years at Freelencer and that freelnacer has approved many times. **Bugs: - Make packaging weight add to the total weight work. It was added but the total weight is not changed, - Broken links/pages in firefox. If I open it in a private browser or not in firefox the page works. It says strtottime that is the issue in firefox - Check on a spam message and probably patch the server. But we have a lot of changes to magento APIs. This is possibly difficult to do and may not be done. **Improvements: - adding a parameter in one API(yes all is working already) + adding parameters/fields in a separate area in the admin menu. Change name in

  $505 (Avg Bid)
  $505 Giá đặt trung bình
  73 lượt đặt giá

  ...Thanks If cooperative then could be awarded bonus and best review feedback. I need a specialist to improve the frontend of my website, specifically concentrating on CSS styling, responsive design, and browser compatibility. This includes significant layout adjustments on the subscription and downloads items page. Your main tasks would include: - Improving the overall CSS styling of my website, ensuring it is consistent across all areas. - Tweaking the responsive design, so that the website looks accurate and functions well irrespective of the device it is viewed on. - Checking for browser compatibility, ensuring seamless use across different web browsers. - Specifically making layout adjustments to the subscription and downloads items pages. Ideally, you should possess...

  $42 (Avg Bid)
  $42 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  ...Thanks If cooperative then could be awarded bonus and best review feedback. I need a specialist to improve the frontend of my website, specifically concentrating on CSS styling, responsive design, and browser compatibility. This includes significant layout adjustments on the subscription and downloads items page. Your main tasks would include: - Improving the overall CSS styling of my website, ensuring it is consistent across all areas. - Tweaking the responsive design, so that the website looks accurate and functions well irrespective of the device it is viewed on. - Checking for browser compatibility, ensuring seamless use across different web browsers. - Specifically making layout adjustments to the subscription and downloads items pages. Ideally, you should possess...

  $52 (Avg Bid)
  $52 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  ...there are any issues impacting access to the website. Implement solutions to address identified issues, which may involve adjusting network settings, DNS configurations, or browser configurations. Provide clear and detailed documentation of findings, actions taken, and solutions implemented for the client's reference. Requirements: Proven experience in troubleshooting web access issues, network configurations, and DNS resolution problems. Strong understanding of IP addressing, DNS resolution, and HTTP protocols. Proficiency in conducting network tests and simulations to diagnose access problems. Familiarity with browser configurations and settings that may impact website access. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Effective communication skills ...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Trophy icon Partnership Banner 2 ngày left

  Need a partnership banner like the one in the example, It should say $BLOCK X $XALPHA under $BLOCK should say Web3 Web Browser and under $XALPHA : The ONLY AI tool Built for Crypto Twitter/X. - Instant trade execution - safety checks directly on twitter - Social Media analytics and tending. - integration across all the crypto websites (eg DEX Screener, CMC, CG..) Links to $BLOCK Website: Twitter: Telegram: Links to $XALPHA

  $30 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $30
  55 bài tham dự
  Develop Messaging System for Web Game 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...allows instant communication between players - User-to-user messaging gives the ability for personalized conversation - Group messaging that facilitates discussions among a group of players(inside guild page) - Special feature that allows guild's owner to send messages to all guild members - Admin ability to send messages to all players or a certain player. The game is a strategy, text based browser game. A better understanding of these would be advantageous to implement a suitable messaging system. Player roles and interactions are also significant factors in the game(f.e admin, guild leaders, normal players). I will explain about the mechanism of the game! This game is a part of my first self-developed projects, so its a mess for the professional eyes, I'm sorry in...

  $188 (Avg Bid)
  $188 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  Need a partnership banner like the one in the example, It should say $BLOCK X $TAI under $BLOCK should say Web3 Web Browser and under $TAI should Pioneering the Evolution of the Crypto Industry through Innovative Investment and Portfolio Management Solutions Powered by Artificial Intelligence Links to $BLOCK Website: Twitter: Telegram: Links to $TAI

  $30 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $30
  61 bài tham dự
  Trophy icon Create Engaging Partnership Banner 2 ngày left

  Need a partnership banner like the one in the example, It should say $BLOCK X $OTSEA under $BLOCK should say Web3 Web Browser and under $OTSEA should offers a unique first-to-market features like crowdfunding an ERC20 bag to multiple order fillers. Links to $BLOCK Website: Twitter: Telegram: Links to $OTSEA

  $30 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $30
  10 bài tham dự

  ...Responsibilities: Conduct a current performance evaluation of the site and identify areas needing improvement. Advanced configuration of the W3 Total Cache plugin to maximize site performance, including setting up page cache, minifying CSS, JavaScript, and HTML, database cache, and object cache. Integrate and optimize a CDN (Content Delivery Network) with W3 Total Cache if required. Enable and configure browser caching to reduce load times for returning visitors. Monitor and adjust W3 Total Cache settings based on site performance post-implementation. Ensure compatibility of the W3 Total Cache plugin with other existing site plugins and resolve any conflicts. Provide recommendations and best practices for long-term site performance maintenance. Requirements: Proven experience i...

  $106 (Avg Bid)
  $106 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I need a developer capable of creating an infinite scrolling feature for YouTube videos on a web browser. The desired user interface should be interactive with animations. This will be a unique project requiring proficiency in UI/UX design, along with web development and possibly javaScript for the scrolling feature. Key requirements and skills include: - Developing an infinite scrolling feature for YouTube in a web browser - Creating an interactive, animated interface - Expertise in UI/UX design, web development and potentially javaScript - Understanding of YouTube's API and video feed - Customizing the user experience to seamlessly present related videos. Please bid with relevant experience and examples of similar work if possible.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I'm in need of a proficient HTML coder to create clean, well-designed email templates. My target browser is Google Chrome, and I would appreciate it if the coder ensures compatibility with this browser. Ideally, you should have: - Strong skills in HTML, CSS, JavaScript, and React JS - Experience in creating email templates - Proficient understanding of cross-browser compatibility issues - A strong eye for visual composition Your role will primarily be to code HTML for email templates, and your work will greatly enhance the user's experience of not only consuming information but also interacting with our emails. This job will require you to demonstrate your ability to code effectively while adhering to the highest standards of quality. I look forward to work...

  $599 (Avg Bid)
  $599 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  I need a creative, skilled developer to incorporate book writing functionality into my existing WoWonder site, mirroring features found in Wattpad and WebNovel. Features Required: - Advanced text formatting options for stylistic control. - Chapter management for orderly content creation. - Facilitating user comments and feedback on works. The feature should be accessible on a web browser to reach the maximum number of my web users. Importantly, this feature should be available to all registered users to encourage active interaction and user-generated content within my community. Ideal skills for this job: - Solid experience in web development. - Previous work with WoWonder or similar social networking scripts. - Comprehension of text editor plugins and their implementation. - Fam...

  $142 (Avg Bid)
  $142 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  ...there are any issues impacting access to the website. Implement solutions to address identified issues, which may involve adjusting network settings, DNS configurations, or browser configurations. Provide clear and detailed documentation of findings, actions taken, and solutions implemented for the client's reference. Requirements: Proven experience in troubleshooting web access issues, network configurations, and DNS resolution problems. Strong understanding of IP addressing, DNS resolution, and HTTP protocols. Proficiency in conducting network tests and simulations to diagnose access problems. Familiarity with browser configurations and settings that may impact website access. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Effective communication skills ...

  $275 (Avg Bid)
  $275 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  **PLEASE READ BEFORE BIDDING: This tool has ONE MAIN FUNCTION - It's NOT a multi feature tool. Please bid accordingly. Please read the entire post before bidding to understand what this project is.** I'm in need of a developer to create a SEO keyword density browser extension that's compatible not only with Google Chrome, but also Microsoft Edge and Safari. I currently don't have a specific design in mind for the extension, so your skills in UX/UI design will come in handy. This tool is designed to SCAN THE ENTIRE PAGE and present % of keyword usage. It's NOT a tool to input a blog post or content to get these results. Key Requirements: - Make sure the extension can perform an exact percentage % keyword density scan for an entire webpage (NOT JUST ...

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  Custom Web Browser Development 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  [You are not going to understand much from description so please see the attached document and only bid if you have the skills that are required here and can do it in a good price] The project aims to create a browser that integrates the robust features and privacy standards of the Brave Browser with a unique user interface, a custom search algorithm, and a blockchain-based token reward system. This browser targets users who desire a personalised search experience and are motivated by token-based rewards for ad engagement. ? Features 1. Custom User Interface: A redesigned, user-centric interface for an enhanced browsing experience. 2. Integrated Search Functionality: A search feature that prioritizes an internal keyword database, with Google search as a fallback. 3. B...

  $1356 (Avg Bid)
  $1356 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...integration with my inventory management, accounting, finance, and customer relationship management systems. In addition to this ERP integration, I need checks to be conducted to verify the system's cross-browser compatibility and ensure that PayPal functionalities, emails, and customer messages are operating correctly. Key Responsibilities: - Odoo ERP integration with specific functionalities - Verify cross-browser compatibility - Test PayPal functionalities - Ensure emails and customer messages are working correctly Essential Skills: - Experience with Odoo ERP integration - Knowledge of cross-browser compatibility testing - Familiarity with PayPal functionalities - Expertise in testing email delivery and notifications Your ability to work thoroughly and...

  $422 (Avg Bid)
  Gấp
  $422 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...chrome extension developer to create a unique browser tool. This extension should possess certain features: - It has to be able to capture audio in the background. - It should continue capturing audio even if the user closes the popup menu. - The extension must be compatible with Manifest v3. Upon successful capture, the recorded audio should firstly be saved locally on the user's device, and secondly, an automatic upload to a designated cloud storage should be executed. Ideal candidate would have proven experience in JavaScript or a background in creating chrome extensions. Familiarity with use of APIs to connect with cloud services would be a bonus, as the project entails uploading the captured audio to the cloud. Knowledge of modern browser extension developmen...

  $157 (Avg Bid)
  $157 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  For this task, I'm looking for someone to add clickable links to PDF files with the main purpose of enhancing navigation. Once the PDF is accessed on mobile devices, these links should open directly in the default browser. Expertise in PDF editing and feature enhancement are essential, as well as a thorough understanding and experience of working with mobile compatibility and browser navigation. If you're proficient in making PDFs more user-friendly and mobile-optimized, this might be the perfect job for you.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  I'm looking for an experienced Wordpress developer to create a new explore page on our website which features a drop-down menu. Needs a dropdown Arrow: • Recipes • Cuts • Blog • Our Mission • References (Example Freezer Space) • Top of Page: ○ Small Header for length of window browser with image. § Image is a logo redesign that shows Ranch to Table then under it Ranch. • Under Ranch to Table, Image ○ Sub Menu Header: § Recipes § Cuts § Blog § Our Mission § References • Under that will show our Recipes page as the default landing page. • As they go through different sub headers then those Pages will be shown with Sub Sections. In the subsections there will be a list of ...

  $42 (Avg Bid)
  $42 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá

  I am experiencing multiple JavaScript warnings. These include not only Java...messages but also console warnings and performance issues with Puppeteer JavaScript, specifically triggered warnings from UnhandledPromiseRejection. It appears these unavoidable warnings stem from error catching in asynchronous functions.. The ideal freelancer for this project needs to: - Have expertise in resolving Puppeteer JavaScript warnings - Have the ability to improve browser performance - Have experience with Google Chrome, Mozilla Firefox, and Microsoft Edge Requires extensive knowledge of asynchronous JavaScript operations at play in Puppeteer, with a firm understanding of UnhandledPromiseRejection. Experience in error handling and debugging in a JavaScript context is very desirable.

  $193 (Avg Bid)
  $193 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Customized PDF Management in MS Access 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a proficient MS Access database creator to develop a system that previews, displays, and sorts specific PDF files. Here...select PDF files from a specific folder on the network. Once a file is selected, the file name and path should automatically be populated into a designated field on a form. -PDF Display: I need the selected PDF file to be displayed directly on the form, ideally using edge browser control. -Custom Sorting: The PDF files need to be categorized in a custom order for better organization. Ideal candidate should have: -Expertise in making MS Access Applications -Experience in custom categorization -Strong knowledge of Edge browser control functionality Long-term collaboration possible for the right candidate. Your expertise in this can ...

  $30 - $250
  Niêm phong
  $30 - $250
  12 lượt đặt giá

  ...presses the record button, user should get a 3-2-1 countdown before recording starts - User-recorded audio clips will have a max length of 90seconds. I'd like the audio files to be saved in .3GP or .MP4 format. I'll rely on your professional judgement as to what the correct audio format is, but I'm looking for the files to be saved in the smallest audio format that can be played in a standard web browser (Chrome, Edge, etc.). - App will have standard user sign up (email, password, confirm password). - App will have user profile screen that must be completed BEFORE a user can make an audio recording. Profile screen will have between 8-10 fields (country, city, state, etc.) Country & State can be drop down menu. City can be text field. - I also want app to...

  $750 - $1500
  Niêm phong
  $750 - $1500
  96 lượt đặt giá
  PHP script to fiddle with a YOURLS URL 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...link that I can copy to the clipboard (or that's copied automatically) that goes to the php script with the short name in the querystring would be helpful so I don't have to mess with it. The ID field is an EDIT field and the Target URL is a TEXT field. The Short URL Name might be gibberish -- just a long string of characters. I don't want them to be meaningful. Viewing the form in the browser debugger will not disclose any details of where the YOURLS script is installed (it should be on another domain than this php script) and will have some protection against spoofing and hacking. CORS might be an issue, so be aware of that. You'll use the YOURLS API to search for the short URL name, identify the record or return an error. As far as the ID goe...

  $168 (Avg Bid)
  $168 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  Our developer occurred 'Enter' key event using javascript & html in chrome extension developing, but browser blocked programming method . If so, how can I solve this problem ? If you solve this problem perfectly, We can work for long term.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  Develop a Chrome browser extension for enhanced seller analytics to automatically download CSV files. Include support for multiple ASINs and CSV grouping.

  $600 (Avg Bid)
  $600 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am in need of a javascript or python script to generate animated 2D graphics, to be displayed via the web browser. The output should be like this: The distinctive element of this project lies in script's ability to output graphics purely resultant of mathematical formulas and vector graphics. Regarding the tools for the job, you have free rein; any mathematical formula and vector graphics libraries are acceptable. The aim of this project is to generate the animated graphics exactly as shown in the youtube. Ideal Skills and Experience: - Proven python development skills - A strong understanding of vector graphics - Ability in generating 2D graphics through scripting - Foundation in mathematics would be advantageous

  $156 (Avg Bid)
  $156 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  ...skilled and experienced web developer to build an informational website. While I haven't finalized the specific pages that need to be included, I am open to suggestions based on the developer's expertise in the field. Experience with creating visually appealing, user-friendly, and SEO-optimized websites is essential. You should also possess robust knowledge in responsive design and ensuring cross-browser compatibility. Since I haven't given a specific timeline, I appreciate self-starters who provide updated schedules and hold themselves accountable for meeting the projected time frame. Please provide samples of your past work, mainly focusing on informational sites during your bid. Quality over speed is my top priority so, rest assured that quality proposals will...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  88 lượt đặt giá

  3 years of relevant experience with extensive knowledge of Automation Framework Design and implementation using Selenium Tool Experience in Manual & Automated Testing of Web based Applications. Good Experience in Creating test Scripts using Web driver in java. Good Experience in data driven testing and cross browser testing. Good Experience in automating test case using TestNG and BDD(Cucumber) Framework. Good Experience in writing XPath to locate web Elements

  $312 (Avg Bid)
  $312 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  ...into responsive HTML/CSS. Here are some crucial details for this task: • Browser Compatibility: I specifically want the output to be compatible across various platforms, namely Chrome, Firefox, Safari, and mobile browsers on iPhone and Android devices. • Design Elements: One key element I certainly need in the HTML/CSS design is the hover effect. This interactive design feature is integral to my vision for the website. • Timeline: Time is of the essence with this project. I need it completed ASAP, so only those with immediate availability and quick turnaround times need apply. Ideal freelancers for the job would have strong skills and substantial experience with HTML/CSS, responsive design, and cross-browser compatibility. A quick and effective work...

  $47 (Avg Bid)
  $47 Giá đặt trung bình
  60 lượt đặt giá

  Create a .htaccess file which has to be uploaded to public_html folder making the domain in URL viz. open as with the same ending links(like , etc). Means there has to be masking of the domain to in the browser address bar. And all the links should open for example as to The project will be awarded as soon as you show the completed project in your web-space/domain and give me a demo. My max budget for this project is 5 USD. Milestone of 5USD will be created as soon as you show the demo in your server. We are a company running successfully for the past 14 years. Please consider this as a test project. If successful more projects

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Customizable Firefox Chat Extension 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I’m in need of a skilled developer who can create a custom extension for my Firefox browser. This unique tool should be capable of greeting visitors with custom messages in the chat box found on various expert websites. Here are the specifics: - Functionality: The extension should allow each user to customize their "hi" or "welcome" message. This should not be a random or predefined message generated by the system. - Conditions: The program should not activate itself on all pages or certain pages arbitrarily. It should instead be programmed to come alive under specific conditions that will be further discussed during the project execution phase. Skills and Experience: - Proficiency in Firefox extension development - Good understanding of chat platforms - ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Trophy icon Partnership Banner Design Đã kết thúc left

  Need a partnership banner like the one in the example, It should say $BLOCK X $FEDAI under $BLOCK should say Web3 Web Browser and under $FEDAI should sayA dvancing information security and data privacy in the AI realm. Dive into our world of decentralized learning and discover how we're shaping the future of AI. Links to $BLOCK Website: Twitter: Telegram: Links to $FEDAI

  $35 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $35
  50 bài tham dự

  I’m looking to build a computer vision application that can interact with the environment in real-time. This app should be engineered to have a live chat/browser using a templated camera app running with a ChapGPT 4 API in the background. Key Functionalities: - Object and Facial recognition: The app should be able to identify and analyze various objects and faces in its environment. - Text extraction: The capability to accurately extract and interpret text from images is a must. - Voice Control: The application should be able to interpret and react to voice commands through advanced natural language processing. - Augmented reality text/data: Used for enhancing user perception and interaction with the physical environment. Compatibility: This app should be compatible with b...

  $401 (Avg Bid)
  $401 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá

  ...secure and accessible database, ensuring ease of use for researchers without technical expertise. There should be an admin panel that can be used to access the database from a web browser, and to download the data with the correct username and password. Because participant data security is important, we would ideally like data to be encrypted both in transit and at rest. As the freelancer will not be a member of the research team, it is also important that they don't have access to the database once it is built Key specifications include: Password-protected database accessible via an admin panel on a web browser. Encryption of data in transit and at rest for enhanced participant data security. Multi-user functionality with individual passwords; users can access data...

  $1610 (Avg Bid)
  $1610 Giá đặt trung bình
  116 lượt đặt giá

  The project aims to create a browser that integrates the robust features and privacy standards of the Brave Browser with a unique user interface, a custom search algorithm, and a blockchain-based token reward system. This browser targets users who desire a personalised search experience and are motivated by token-based rewards for ad engagement. ? Features 1. Custom User Interface: A redesigned, user-centric interface for an enhanced browsing experience. 2. Integrated Search Functionality: A search feature that prioritizes an internal keyword database, with Google search as a fallback. 3. Blockchain-Based Token Reward System: A system rewarding users with Ethereum-based tokens for engaging with ads. MetaStart BrowserClone (1) 2 4. Privacy and Security: Ad...

  $921 (Avg Bid)
  $921 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...an existing script used for displaying a preview of framed artwork on our website. The script is integral to providing our users with a realistic preview of how an artwork will look when framed, including correct sizing and frame appearance. Project URL: WahooArt Frame Preview Script to Update: Modification Method: Updates to the script should initially be done in the browser using developer tools (F12), or by downloading the HTML and associated files to work locally. Final script updates will be provided to us for uploading to the website. Script Functionality: The script allows users to select an interior background, with the first option maximizing the artwork's size for display, and subsequent options providing a realistic size preview based on the interior's

  $152 (Avg Bid)
  $152 Giá đặt trung bình
  59 lượt đặt giá

  Hello, hope you are well. I would like to create an Apple Dev account for a mobile application. However I tried several times to create an account and it did not pass just because I create the account via a browser have it must be done via Apple Developer app. So I'm looking for someone who can help me create this Apple Dev account via the Apple Developer app. I'll also need to make a video capture to prove that the creation was done via "Apple Developer app". I'll send it to their technical support. So I'll have to open a link sent by Apple from my Gmail account to create the account. For this, I prefer to do an AnyDesk where I can open my mail, and we can create the account live. So you need to be on a Mac and have the "Apple Developer app&...

  $171 (Avg Bid)
  $171 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...Thanks If cooperative then could be awarded bonus and best review feedback. I need a specialist to improve the frontend of my website, specifically concentrating on CSS styling, responsive design, and browser compatibility. This includes significant layout adjustments on the subscription and downloads items page. Your main tasks would include: - Improving the overall CSS styling of my website, ensuring it is consistent across all areas. - Tweaking the responsive design, so that the website looks accurate and functions well irrespective of the device it is viewed on. - Checking for browser compatibility, ensuring seamless use across different web browsers. - Specifically making layout adjustments to the subscription and downloads items pages. Ideally, you should possess...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  Code Injector for User Authentication 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...developer who can engineer a code injector.I am looking for a Web & JavaScript developer. I enjoy playing the "Crash" game on BC Game, which is a betting website However, the website's automation feature that allows users to upload their own scripts is causing frequent errors and disconnections. To avoid these issues, I am looking for help to inject my script into the Browser console using TeamViewer on my PC. I need assistance in running the script smoothly and making any necessary modifications to the JavaScript code. If you can help me, please reach out with your best quote Key Responsibilities: - Morph existing code to enhance functionality and interactivity - Create robust and secure user authentication systems Skills and Experience: - Proficiency in J...

  $95 (Avg Bid)
  $95 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I require effective android developers to convert Figma designs into UI and integrate with existing browser code. Here is what specifically needs to be done: - Convert Figma designs to an Android compatible UI, specifically compatible with Android 11 (R). - The UI includes elements like navigation menus, interactive forms, and multimedia integration. - Integrate the newly created UI with our existing browser code, which is written in Java. Applicants should have the following skills: - Proficiency in working with Figma for UI designs - Hands-on experience with Android development, particularly Android 11(R) - Strong coding skills in Java - Expertise in integrating UI designs to pre-existing code. If you have developed interfaces for android applications previously and h...

  $48 (Avg Bid)
  $48 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá