Spreadsheetscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  23,569 spreadsheets công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Bên mình xử lý dữ liệu trên google sheet. Dữ liệu có - thông tin khách hàng (tầm 6000) - thông tin các lô hàng từ cũ tới mới - tầm vài trăm kiện, vài chục khách hàng 1 lô - file công nợ từ cũ tới mới (tiền khách đã trả hoặ...nợ theo lô). Cần - Tự động xuất hóa đơn theo từng lô cho từng khách hàng và gửi email cho khách - Tự động update thông tin nợ lô mới vào file theo dõi công nợ - Form để truy vấn thông tin khách hàng cũ và cập nhật thông tin khách hàng mới,- Một số yêu cầu nhỏ khác. Công thỏa thuận, t&ugra...

  $186 (Avg Bid)
  $186 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Digital Marketing Assistant Đã kết thúc left

  + Hỗ trợ Manager các công việc liên quan đến project + Các công việc liên quan đến admin và các hoạt động marketing + Khảo sát và tìm hiểu về thị trường + Cập nhật database, spreadsheets và danh sách hàng hóa + Chuẩn bị các chất liệu thuyết trình và tổ chức các chương trình events để quảng bá cho sản phẩm + Viết bài và đăng bài trên các phương tiện media & website của công ty + Viết content cho các vật phẩm marketing

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Xin chào. Tôi có 1 website php codeiginter. Hiện tại, tôi muốn sửa giao diện website. Làm sao để website của tôi trông có vẻ đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn. Yêu cầu cụ thể tại link :

  $185 (Avg Bid)
  $185 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Senior Web Developer Đã kết thúc left

  Hi cả nhà, Gear Inc. đang cần tìm 2 bạn Web Developer cho 1 dự án của công ty trong vòng 2 tháng, sau 2 tháng, nếu dự án phát triển có thể gia hạn thời gian làm việc tiếp. Yêu cầu cụ thể như sau: - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm web, đã từng tự build websites là một lợi thế. - Có hiểu biết về node.js, , Google Spreadsheets API, SQL, HTML hoặc Javascript. - Làm việc 40 tiếng 1 tuần, giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, tại văn phòng công ty tại Minh Khai, Hà Nội. (Bắt buộc) - Có thể giao tiếp công việc bằng tiếng anh. - Thoải mái làm việc trong môi trường có chó mèo....

  $2421 (Avg Bid)
  $2421 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am looking for an Excel expert who can assist me in creating a real estate modeling tool. The main goal of this project is to accurately calculate cash flow projections for various properties. Skills and Experience: - Advanced proficiency in Excel and real estate modeling - Strong understanding of cash flow projections and ROI calculations - Experience working with existing spreadsheets and integrating data from different sources - Ability to create dynamic Excel models with variables that can be easily changed and updated The ideal candidate should have a keen attention to detail and the ability to create accurate and reliable models. Additionally, knowledge of property valuation techniques would be a plus. If you are confident in your Excel skills and have experience in real...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Excel expert 6 ngày left

  I am looking for an Excel expert who can help me with a project I have. I need assistance in data analysis, creating spreadsheets, and formatting and organizing data. I am open to suggestions for the layout of the data, but would like it to have some automatization included. The Excel file will contain 1-4 worksheets. If you think you have the skillset to assist me on this project, please contact me.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  We are seeking a meticulous and detail-oriented Data Entry Specialist to join our team. In this role, you will be responsible for accurately inputting and maintaining various types ...and detail-oriented Data Entry Specialist to join our team. In this role, you will be responsible for accurately inputting and maintaining various types of data into computer systems and databases. Your primary duties will include data entry, data verification, and ensuring data integrity. The ideal candidate should have strong computer skills, including proficiency in data entry software and spreadsheets. Attention to detail, excellent organizational skills, and the ability to meet deadlines are essential. If you have a keen eye for accuracy and enjoy working with data, we invite you to apply for this...

  $445 (Avg Bid)
  $445 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá
  Virtual Assistant 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Virtual Assistant I am looking for a virtual assistant to assist me with administrative tasks. Tasks: - Handling email correspondence - Scheduling appointments and managing calendars - Data entry and organization - Creating and editing documents and spreadsheets - Conducting online research Requirements: - Experience as a virtual assistant or in administrative roles - Strong organizational and time management skills - Excellent communication skills, both written and verbal - Proficiency in Microsoft Office Suite and other relevant software - Attention to detail and accuracy in data entry - Ability to work independently and meet deadlines Hours: - I anticipate needing assistance for less than 10 hours per week. Familiarity with tools and software: - The ideal candidate should b...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  73 lượt đặt giá
  Freelancer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can assist me with data entry tasks for my project. Responsibilities include: - Entering data into spreadsheets or databases - Ensuring accuracy and completeness of data - Organizing and sorting data as needed Requirements: - Strong attention to detail - Proficiency in data entry software and tools - Excellent organizational and time management skills Ideal candidate: - Previous experience in data entry or related field - Ability to work independently and meet deadlines - Strong problem-solving skills Timeline: - The project has a specific deadline, and I expect the freelancer to complete the tasks within that timeframe. Work hours: - I expect the freelancer to work less than 10 hours per week on the project.

  $110 (Avg Bid)
  $110 Giá đặt trung bình
  80 lượt đặt giá
  Data entry and emails sending 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for someone to assist me with data entry tasks and sending emails. The ideal candidate should have experience in entering data into spreadsheets and be able to transcribe audio or video files. Additionally, organizing and categorizing data is also required for this project. Specifically, I need someone to gather data from a website and enter it into a spreadsheet. The data will then be used to send emails. The client will provide the format for the emails, so the candidate should be comfortable following specific instructions. In terms of the number of emails to be sent, it is expected that more than 100 emails will need to be sent. Skills and experience required for this job include: - Proficiency in data entry and spreadsheet management - Ability to transcribe audi...

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  129 lượt đặt giá
  Data entry 6 ngày left

  I am in need of a freelancer to assist me with a data entry project. The main task will be entering data into a spreadsheet. Specifics: - The data entry will involve less than 100 entries. - I will provide a template for the spreadsheet format. - The freelancer should have experience in accurately entering data into spreadsheets. Skills and Experience: - Proficiency in data entry and spreadsheet management. - Attention to detail and accuracy. - Familiarity with common spreadsheet software, such as Microsoft Excel or Google Sheets. If you have the necessary skills and experience, please contact me with your proposal and relevant samples of your work.

  $231 (Avg Bid)
  $231 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  I need to liquidate nearly 1,000 helmets in Jakarta, need someone with experience in liquidation this information and quantity: https://docs.google.com/spreadsheets/d/121MZGX5uMEiDLJHLrxkE0KVlzW9Ipy0Vw68lZjNAHXc/edit#gid=1528142458 The price I want to liquidate for all goods is: at least 19,000RP/piece I want you to post to Facebook groups that have a large number of engaged members and are in demand in Indonesia Currently the goods are in my warehouse in JKT, please contact us for more detailed discussion

  $54 (Avg Bid)
  Địa phương
  $54 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  data entry 5 ngày left

  I am looking for a freelancer who can assist me with a medium-scale data entry project. The task primarily involves typing data into an Excel spreadsheet. Key requirements: - Proficiency in typing and data entry - Experience working with Excel spreadsheets - Attention to detail and accuracy - Ability to handle a medium-sized workload (100-500 entries) Skills and experience: - Excellent typing skills - Familiarity with Excel spreadsheets - Strong attention to detail - Previous experience in data entry projects If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  137 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can assist me with a data entry and copy paste project. Tasks include copying and pasting text into a specific format or template. The volume of data that needs to be copied and pasted is medium, with 100-500 entries. Skills and experience required: - Proficiency in data entry and copy paste tasks - Attention to detail - Familiarity with spreadsheets - Ability to follow specific formatting or template guidelines

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  143 lượt đặt giá

  I am looking for a data entry operator to assist me with copy paste work. The tasks will involve copying and pasting information into spreadsheets or databases. Specific requirements for this project include: - Strong attention to detail and accuracy in data entry - Proficiency in using spreadsheet software and online databases - Ability to clean and format data as needed As the client, I am flexible with the deadline for the completion of the data entry tasks. However, I expect the freelancer to dedicate more than 20 hours a week to this project in order to ensure timely completion. If you are a freshers and looking to gain experience in data entry, this is a great opportunity for you. Please provide examples of your previous data entry work and your availability to work on th...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  176 lượt đặt giá
  Python Data Cleaning Job 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...transform Excel spreadsheet data for my project. The ideal candidate should have experience in advanced data cleaning techniques such as data transformation and normalization. is the example of input format. API_IC.. is the output format. Need to download data and do some manual data remove thing and use python to clean data. Requirements: - Experience with cleaning Excel spreadsheets - Advanced knowledge of Python and data cleaning libraries - Ability to handle large amounts of data and work with more than 10 files - Strong attention to detail and ability to identify and correct errors - Familiarity with data transformation and normalization techniques Responsibilities: - Clean and transform Excel spreadsheet data using Python - Remove duplicates and correct errors - Re...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  77 lượt đặt giá

  Hello, We would like to create a crawler bot in Node. js Crawlee Library that will go and fetch some itineraries per day during a date range. You can see the specifications bellow: + For this demo project we wish to use only one Proxy, but in the live project we want to use a random proxy IP system. Please suggest a proxy system. Once you finish this project on your server and provide the demo url for testing, you will have to provide us with instructions on how we can host this bot in our server.

  $153 (Avg Bid)
  $153 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  Data Entry Expert with Local Geography Knowledge in Pune - I am looking for a data entry expert who is local to Pune and well aware of the local geography. - The freelancer must have knowledge of local landmarks, streets, and areas in Pune. - The project requires creating spreadsheets and presentations based on the data provided. - The expected volume of data to be entered is 10,000 entries. - The ideal candidate should have experience in data entry and be proficient in creating spreadsheets and presentations. - Attention to detail and accuracy are crucial for this project. - The freelancer should be able to work independently and meet deadlines. - Knowledge of MS Excel and PowerPoint is required. - Familiarity with data entry software and tools would be a plus. - The freela...

  $280 (Avg Bid)
  $280 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Web development 5 ngày left

  ...and Chat GPT Integration Expertise** We are seeking a talented and passionate freelance web developer with experience in web development, VBA (Visual Basic for Applications), and integrating Chat GPT API. The project entails the creation of two web-based tools designed for online usage. **Tool 1: Data Extraction and Formatting** We require a tool that can efficiently extract data from Excel spreadsheets and paste it into another spreadsheet, all while adhering to a format specified by the user. The ideal candidate should have expertise in VBA to facilitate this data manipulation seamlessly. **Tool 2: Code Conversion** The second tool we envision is one that simplifies code conversion between programming languages using the Chat GPT API. This tool should be capable of convertin...

  $121 (Avg Bid)
  $121 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  Project Title: Lead Generation for Technology Industry Description: I am looking for a freelancer who can help me build my client list through web search and lead generation. The project involves targeting the technology industry and gathering 200 people into this excel: Ideal Skills and Experience: - Strong web search and lead generation skills. - Familiarity with the universities and technology industry and understanding of the roles and titles within it. - Excellent communication skills to effectively reach out and qualify potential leads.

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  data entry -- 2 5 ngày left

  I'm in need of a data entry expert to help me with a project. The type of data I'm looking to have entered is digital contact information, financial data, and product information. I don't have a pressing need for the data entry so there is no rush ...of a data entry expert to help me with a project. The type of data I'm looking to have entered is digital contact information, financial data, and product information. I don't have a pressing need for the data entry so there is no rush on the job. I need someone who is organized and detail oriented with excellent communication skills. The right individual should be proficient with databases, spreadsheets, and online forms. Any experience with the specific types of data mentioned would be a major plus. I look for...

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 lượt đặt giá

  I have a google sheets file related to my daily store sales database. And I have another different file with the summary. In this second file I want to make conditional sums regarding the information of the first file. For example, I calculate sales for a piece of cloth on a given day.

  $90 (Avg Bid)
  Gấp
  $90 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  ...NEEDED. Only saving into many size and color variations for .SVG and .PNG We already have a logo and icon and the source SVG as well as PNG for many sizes and colors, but we do not have all of them. We keep needing another size, transparency, or color variation. All white all black, etc, etc. We have created a public sheet that shows all the variations we need here: Many of the graphics are done already. We will include a .zip archive for the winning bidder to work off of. We included 1 logo and 1 icon which is the base example. All files will need to be renamed to match the specifications in the google sheet (including the ones we already have). example: flik-icon-no-perimiter-transparent-bg-red-charcoal-1024x1024

  $68 (Avg Bid)
  $68 Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá

  I am looking for a virtual assistant to help me categorize a list of 2000 URLs of AI Tool providers into various categories the url would be a match for. There would be a list of about 60-70 categories. You will need to check off all relevant categories for each url. Link to the master excel file is: URLs are in column B and the categories will be in column G. A list of categories can be found in the Categories tab at the bottom. The ideal candidate for this project should have the following skills and experience: - Strong organizational skills and attention to detail - Proficiency in using excel and categorizing data - Ability to work efficiently and accurately with a large volume of

  $127 (Avg Bid)
  $127 Giá đặt trung bình
  72 lượt đặt giá

  I am looking for someone to help with word processing tasks. Specifically, I need an individual capable of typing and formatting documents, as well as creating and editing spreadsheets. Additionally, I may require the conversion of files to different formats. I am working on a brief and have formatting issues which I can't correct. I also have to create an index for exhibits. The volume of work is expected to be less than 50 pages and should be completed within a week. If you have experience working with word processing projects and are available to fulfil the needed tasks, please consider submitting a bid. Thank you for your time.

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá
  HTML pages development Đã kết thúc left

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mIdbjMbp9X1HsLBOUw67Y9h5yLBqkkVE6ff-wqNnePo/edit#gid=0 Please develop to Html pages according to the Design 1. develop base on Boostrap4 + HTML5 + CSS3 + Jquery 2. Responsive for 1440px, 1600px and 1920+ pixes, if it smaller than 1440px, it should be responsive 3. Don't use other plugins or script only Bootstrap 4. 4. The less code, the better. 5. css styles should be separated from html as a file

  $1569 (Avg Bid)
  Gấp NDA
  $1569 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to create an e-commerce website with a backend BOM generator. The main purpose of the website is to sell products online. Design: I have a detailed design plan in mind for the website. Products: The website will have less than 300 products. Ideal Skills and Experience: - Experience in ...design and layout - Ability to integrate payment gateways for online transactions - Familiarity with inventory management systems - Attention to detail and ability to create a user-friendly interface - knowledge Dynamic price calculator refence video Excel data

  $359 (Avg Bid)
  $359 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  I'm looking for someone to create a simple report for my WHMCS environment. The report needs to include sales data, and must be presented in a tabular format using spreadsheets, lists, etc. It does not require any interpretation of the report data.

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...include: Content research, ideation and generation for our business Content scheduling and community management Working with AI tools to repurpose content both written and video Designing creative using Photoshop or Canva Posting to Twitter, Facebook, LinkedIn and YouTube To complete these tasks you should be familiar with the following apps: Google workspace, specifically: Gmail, Gdrive, Google Spreadsheets Squarespace AI tools like ChatGPT, , Midjourney ClickUp Convert Kit LeadPages SUCCESSFUL VIRTUAL ASSISTANT PERSONALITY PROFILE You’re an excellent problem solver and enjoy doing that. You’re proactive and responsible. If you see that something can be done more efficiently – you come forward with a solution. You don’t bring problems to the table wi...

  $991 (Avg Bid)
  $991 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá
  data entry 3 ngày left

  I'm in need of a data entry expert to help me with a project. The type of data I'm looking to have entered is digital contact information, financial data, and product information. I don't have a pressing need for the data entry so there is no rush ...of a data entry expert to help me with a project. The type of data I'm looking to have entered is digital contact information, financial data, and product information. I don't have a pressing need for the data entry so there is no rush on the job. I need someone who is organized and detail oriented with excellent communication skills. The right individual should be proficient with databases, spreadsheets, and online forms. Any experience with the specific types of data mentioned would be a major plus. I look for...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can convert an excel LSD list and plot it on an interactive Google Map under Lists under Saved places.. To start I want to work off a 2 row spreadsheet wit...instead of "Dropped Pin". This can be done under either dropped pin or the "Add a note". Location/Address: - I will provide the specific location/address for the LSD list. Final Product Format: - The desired format of the final product is an interactive Google Map. Deadline: - The project needs to be completed within 1 week. Skills and Experience: - Proficient in working with excel spreadsheets and Google Maps API - Strong understanding of geocoding and mapping techniques - Attention to detail and ability to accurately plot locations on a map - Timely and efficien...

  $353 (Avg Bid)
  $353 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Data Entry 3 ngày left

  ...transfer data from PDF documents to Excel. The ideal candidate should be detail-oriented and proficient in Excel. Skills and Experience: - Proficient in data entry and data management - Strong attention to detail and accuracy - Familiarity with Excel and ability to navigate spreadsheets efficiently - Experience in working with PDF documents and converting them to Excel format - Ability to work independently and meet deadlines Specifics: - The data entry task involves transferring data from PDF documents to Excel spreadsheets. - The Excel file does not have a specific format or layout in mind, so the candidate should be open to different formats. - The dataset consists of 100-150 entries, so the candidate should be able to handle a moderate-sized dataset efficiently. If...

  $81 (Avg Bid)
  $81 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I am looking for a relatively simple database to track attendance for around 300 employees. The data entry point must only accommodate a few users, and be able to calculate points and occurrences based off of the entered data. This database will need to provide reports and allow us to export it to a prebuilt forum. We specifically want our databa...the SQL variety, as opposed to NoSQL or some other format. Furthermore, we do not need this database to be accessible online - it can be locally hosted. The primary reports that we need this database to generate are attendance reports. We would like it to be able to generate performance reports and custom reports, but attendance reports are our main focus. The ability to export the data to a spreadsheets or some other forum is a priorit...

  $1153 (Avg Bid)
  $1153 Giá đặt trung bình
  62 lượt đặt giá
  Full-time Personal Virtual Assistant needed 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...- Personal assistant tasks: manage email inbox, create and schedule social media posts based on content, manage my calendar, do paperwork, schedule meetings - Managing and creating processes: working with CRM systems, managing lead intake, creating SOP and systems To complete these tasks you should be familiar with the following apps: - Google workspace, specifically: Gmail, Gdrive, Google Spreadsheets - Squarespace - AI tools like ChatGPT, , Midjourney - ClickUp - Quickbooks - Zapier - Mira - HubSpot SUCCESSFUL VIRTUAL ASSISTANT PERSONALITY PROFILE You’re an excellent problem solver and enjoy doing that. You’re proactive and responsible. If you see that something can be done more efficiently – you come forward with a solution. You don’t bring problems...

  $957 (Avg Bid)
  $957 Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá

  Task 1: Conduct initial project assessment based on the client's organization size and complexity of tasks. Task 2: Review existing spreadsheets and project management requirements. Task 3: Set up a demo transition of sample spreadsheets into ClickUp. Task 4: Schedule a follow-up meeting after a week to review the demo transition. ClickUp Implementation Task 5: Migrate Existing Spreadsheets to Clickup Task 6: Create templates for other project categories (similar to the Rose Hill issue tracker) as requested by the client. Task 7: Onboard team members and provide necessary training. Task 8: Implement user controls and permissions as needed. Task 9: Collaborate with the client for efficient project setup and customization. Task 10: Design and develop customized D...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  My project is to finish coding a repeatable process for automatically searching for licenses i...spreadsheet needs to be updated with new license information monthly. I am looking for an experienced programmer to complete this project, someone who is knowledgeable with Python and adept at creating repeatable processes for extracting and formatting data. The successful candidate will have experience in web scraping and data mining as well as knowledge of best practices for creating data sets for spreadsheets. This project has the potential to be very rewarding, as it will help to streamline the way license data is updated and compiled every month, making the process more efficient and accurate. If you think you have the skills needed to complete this project, I would love to hear...

  $489 (Avg Bid)
  $489 Giá đặt trung bình
  62 lượt đặt giá
  Data entry 2 ngày left

  I am looking for a freelancer who can assist me with data entry for spreadsheets. I have a specific format or template that I would like the data to be entered into. The project involves entering 1-100 entries. Skills required: - Proficient in data entry for spreadsheets - Attention to detail - Familiarity with spreadsheet software (e.g. Excel) - Ability to follow specific instructions and format guidelines

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  113 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to help me with a project. I need someone to compare information within and between several data lists on the web. My sources will include websites and google spreadsheets. The turnaround on this project is relatively short, so I am looking for a freelancer with experience in quickly and efficiently locating and comparing data. This job requires excellent attention to detail and the ability to think logically in order to get the job done quickly and accurately. I would love to hear from you if you have the necessary skills to complete this project. Thank you for your time and consideration. You can find the details in this document

  $250 - $750
  Niêm phong
  $250 - $750
  53 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to help me with a data scraping project from a Singapore ecommerce mobile app. The specific data I need to scrape from the app are reviews which include DATE and SKU. I do not require the data to be cleaned and formatted, I just need the raw data. For data delivery, I prefer the data to be delivered in an Excel spreadsheet. Ideal Sk...reviews which include DATE and SKU. I do not require the data to be cleaned and formatted, I just need the raw data. For data delivery, I prefer the data to be delivered in an Excel spreadsheet. Ideal Skills and Experience: - Experience with data scraping from mobile apps - Proficiency in extracting reviews and ratings data - Familiarity with handling raw data - Knowledge of creating Excel spreadsheets for data...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  50 lượt đặt giá
  Database of Power Generators 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Hi, I need someone to suck down the database behind this site: If you put nothing in the search box, then you get links to all of the companies. When you click on the link to each company, then you get some inform... I need someone to suck down the database behind this site: If you put nothing in the search box, then you get links to all of the companies. When you click on the link to each company, then you get some information about that company. I'd like two table like this (see two sheets): Should be a very quick job.

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  I am looking for a full-time worker to assist me with data entry and research tasks. The ideal candidate should have experience in data entry from Google to Spreadsheet. Specific Requirements: - Data entry from google to spreadsheets - Basic online research Timeline: - I am flexible with the timeline, so there is no specific deadline for completion. Skills and Experience: - Proficient in data entry - Familiar with Google Suite and spreadsheet management - Comfortable conducting basic online research This project requires someone who is detail-oriented, reliable, and able to work independently. If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss further details.

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá

  I am seeking a talented Virtual Assistant to assist in setting up an account on Thomas Reuters Clear for our organization. This remote position ...reference. **Requirements:** - Previous experience as a Virtual Assistant or in a similar administrative role. - Familiarity with Thomas Reuters Clear or similar information platforms is preferred. - Excellent organizational skills with the ability to handle multiple tasks simultaneously. - Attention to detail and a meticulous approach to work. - Proficient in using productivity tools such as spreadsheets, document editors, and communication platforms. - Strong written and verbal communication skills. - Self-motivated and able to work independently with minimal supervision. - Reliable internet connection and a dedicated workspace for rem...

  $2184 (Avg Bid)
  $2184 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...details are missing). Output format is shown in "Sample Partner Directories ". Probably best to use a small scraper for each website but this should be easy to do, either with Octoparse or with a small javascript code - I know because I did it myself for a few sample websites in the list. --- GENERAL INFORMATION --- Tasks: - Perform data entry tasks, including inputting data into spreadsheets or databases - Conduct web scraping to extract data from various sources - Handle multiple sources for data scraping, including websites and databases - The volume of data to be handled is small, but contains many websites and lists, each one scraped / entered differently. Skills and Experience: - Proficiency in data entry and web scraping techniques - Familiarity with various d...

  $470 (Avg Bid)
  $470 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá

  I'm looking for a freelancer who can help me move text from a PDF document into a spreadsheet. The text is currently in PDF format and the complexity of the text is intermediate, with several columns and rows. I do not require any specific formatting in the spreadsheet, basic formatting i...not require any specific formatting in the spreadsheet, basic formatting is fine. You must be able to provide a XSLX file. The Spreadsheet must have two sheets (tabs), as you will see in my PDF. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in working with PDF documents and transferring data to spreadsheets - Experience in working with intermediate complexity data, including multiple columns and rows - Attention to detail to ensure accurate transfer of text - Familiarity with basic formatting ...

  $98 (Avg Bid)
  $98 Giá đặt trung bình
  82 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to help with data collection and cleaning for my project. The ideal candidate should have experience in collecting and cleaning data,. Specifics: - The data will be collected from sources provided by me. - The data should be presented in a spreadsheet format. Skills and Experience: - Experience in data collection and cleaning. - Proficiency in using spreadsheets. - Attention to detail and accuracy in data entry.

  $461 (Avg Bid)
  $461 Giá đặt trung bình
  186 lượt đặt giá

  I am in need of a data entry specialist to assist with a project I am working on. The ideal candidate will have experience in data entry and be able to handle a large volume of entries. The project involves entering more than 1000 entries into a s...involved in this project include: - Entering data accurately and efficiently - Organizing and categorizing the data - Checking for errors or inconsistencies - Ensuring data integrity and security Skills and experience required: - Proficiency in data entry - Attention to detail - Strong organizational skills - Ability to work independently - Excellent time management - Familiarity with spreadsheets or databases If you have the necessary skills and experience, and are able to meet the deadline, please submit your proposal. ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Hello I need to translate a text using AI, so automatically without human activity: Text is: Columns to translate: C,D,E,F Languages France German Spanish English (but columns C,E,F) You can use Chat GPT or what u prefer.

  $101 (Avg Bid)
  $101 Giá đặt trung bình
  137 lượt đặt giá

  Hello, We have this site which is optimized with WP ROCKET and was getting +94 in speed in Google Page Insight for the last 12 months. All the pages were already optimised and since last week the scores have changed. On pupose every week we were checking the score and was unchange...last week the scores have changed. On pupose every week we were checking the score and was unchanged. Last week, without any change (content, plugins, wordpress) from our side the speed Performance score dropped down to 69. We would like to find someone to apply the fix to all site in order to increase back the score to +94 You can check the old speeds in the link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NRyJj7VD8y5X2cwO1p6NszdeU8RVdG2f/edit#gid=489919779 Credentials will be given on PM

  $132 (Avg Bid)
  $132 Giá đặt trung bình
  116 lượt đặt giá

  ...provide only new leads This is not a complex task but will require you to have experience in research. Below is the Google Doc template that you will need to use to provide the leads. - First Name,Last Name, Title, Email, Personal LinkedIn & Phone fields need to be either the CEO, Managing Director or Owner of the business. (Phone is the only not required field). https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jm-Sr5GcZMO-bCO0XMVNLotfojoHOqhBTevzWRYGwRQ/edit#gid=0 Ideal Skills and Experience: - Strong background in company data research and analysis - Proficiency in data gathering and extraction techniques - Familiarity with various data sources and websites - Excellent attention to detail and accuracy in reporting If you are an experienced Data Research Analyst with the sk...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Citation building 4 ngày left

  Hi there, I've got everything put together for the project. I would like for you to build online profiles for my virtual businesses. If you do good work this will be an ongoing project for many months to come. Here is a link the materials you will need to get started, there is a video included with instructions for you: https...you do good work this will be an ongoing project for many months to come. Here is a link the materials you will need to get started, there is a video included with instructions for you: Here is a link to the spreadsheet we will be creating:

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Các bài viết top spreadsheets cộng đồng