Spss data analysis outsourcingcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  168,675 spss data analysis outsourcing công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Tôi là 1 công ty start up đang muốn đầu tư về 1 thương hiệu về chăm sóc tóc, hiện tại tôi đang không có gì cả. Và tôi đang muốn tính tổng chi phí tôi cần phải đầu tư và giá bán ra hợp lý. và tôi cần 1 người có kiến thức về quản lý tài chính để giúp tôi làm việc này. chi tiết tôi sẽ trao đổi rõ thêm sau khi tôi kiếm được bạn freelancer. I am a start-up company looking to invest in a hair care brand, currently I have nothing. And I'm looking to calculate the total cost I need to invest and a reasonable selling price. and I need someone with financial management background to...

  $170 (Avg Bid)
  NDA
  $170 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  Mình cần 1 bạn có kiến thức về Program Language, code analysis, basic security để cùng làm 1 algorithm để phân tích lỗ hỏng bảo mật trong mã nguồn C/C++ Trong source C/C++ sẽ có rất nhiều lỗ hỏng bảo mật như tràn bộ nhớ, integer overflow v.v.v. Thì mình sẽ phân tích code để tìm ra những lỗ hỏng đó Ngôn ngữ input là code c/c++. Còn việc dev bằng ngôn ngữ (python, v.v.v) Thì không quan trọng nha

  $966 (Avg Bid)
  $966 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Bắt đầu kiếm tiền bằng app chúng tôi cần thuê người có thể làm dev outsourcing cho chúng tôi app Tôi muốn xây dựng app mới về scan tài liệu đã có app tương tự

  $134 (Avg Bid)
  $134 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  cần một lập trình viên viết có kinh nghiệm về machine leaning và text analysis sẽ theo dự án với mình (3-4 tháng). Vì dự án khá chi tiết và đòi hỏi chút thời gian trao đổi trực tiếp.

  $195 (Avg Bid)
  $195 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Mục đích Khảo sát thị trường Hà Nội về các công ty Nhật Bản chuyên nhận thiết kế CAD nhà ở (outsourcing) Thời gian khảo sát: đến khi hoàn thành dự án (tối đa 3 tuần) Chi phí: 10 triệu VNĐ Phương pháp điều tra 1. Internet 2. Gọi điện đến các công ty làm về thiết kế CAD (Cty Nhật hoặc Việt Nam) 3. Phỏng vấn người đang làm về CAD Kết quả điều tra cần bao gồm: 1. Để xây dựng công ty thiết kế CAD có lợi nhuận và thành công thì yếu tố cần có là gì? 2. Lương cho 1 nhân viên CAD là bao nhiêu? Cần bao nhiêu người để làm sơ đồ mặt bằng của 100 mẫu thiết kế nhà ở một...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced Data Scientist who can mentor me 1~2 days a week for 2~3 months (mentoring hours explained later). We will study together online. My mentor should have at least 2 years experienced working as a Data Scientist, and have deep understanding of statistics. My mentor would have examples and documents, to help me learn the followings: - Statistics, including Probability Theory. - Logical Thinking: How to understand business requirements and convert them into research tasks, how to use data to find new insights, how to conduct research, how to make conclusions from research. - Skills as a Data Scientist: feature and relationship analysis, tests (t-test + p-test), big data... - My mentor can assign me tasks to improve my ...

  $604 (Avg Bid)
  $604 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Do làm việc độc lập bị hạn chế rất nhiều và không đảm bảo khả năng phát triển nên mình muốn lập team để chia sẻ cơ hội cũng như dễ dàng hỗ trợ nhau. Bạn nào chuyên về graphic design (ux/ui design, branding desig...như dễ dàng hỗ trợ nhau. Bạn nào chuyên về graphic design (ux/ui design, branding design, ad design, event....) hoặc kỹ xảo video có cùng nhu cầu và định hướng phát triển thì kết nối với mình qua freelancer nhé. Mong là tìm được các bạn có tinh thần làm việc đội nhóm để có thể đồng hành cùng nhau lâu dài được. ( Lưu y...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Phân tích dữ liệu Đã kết thúc left

  Nhập, phân tích và xử lý các dữ liệu thống kê kinh tế. Công cụ phân tích: excel, SPSS, eview....

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  Tôi muốn tạo một mạng lưới chuyên về cung cấp thông tin, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ trong ngành thẩm mỹ và phẫu thuật.

  $564 (Avg Bid)
  $564 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Website Content for IT Consulting Services company. Required Pages are HOME ABOUT US • WHO WE ARE • WHAT WE DO • MISSION STATEMENT TECHNOLOGY • APPLICATION DEVELOPMENT • PROJECT MANAGEMENT • SOFTWARE SOLUTIONS CONSULTING • ALLIANCES • TECHNOLOGY EXPERTISE SERVICES • OUTSOURCING • APPLICATION MANAGEMENT

  $193 (Avg Bid)
  $193 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Website Content for IT Consulting Services company. Required Pages are HOME ABOUT US • WHO WE ARE • WHAT WE DO • MISSION STATEMENT TECHNOLOGY • APPLICATION DEVELOPMENT • PROJECT MANAGEMENT • SOFTWARE SOLUTIONS CONSULTING • ALLIANCES • TECHNOLOGY EXPERTISE SERVICES • OUTSOURCING • APPLICATION MANAGEMENT

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Xin chào HVTSoft ! Hiện tại cty tôi đang cần outsourcing big game trên android, ios và có thể có HTML (WEB) dự án sẽ được thảo luận contact trực tiếp. Xin vui lòng long liên hệ lại qua email: @ Thanks ! Note: xin vui lòng không ACCEPT PROJECT này, thanks!

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Snow Day Calculator 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...developer to create a Snow Day Calculator web application for me. The ideal candidate will have experience in weather forecasting and data analysis. Requirements: - Combination of weather forecast and historical data analysis methods for snow day prediction - Ability to gather and analyze necessary data for accurate predictions - Develop a user-friendly web application for easy access and usability Skills and Experience: - Proficiency in weather forecasting and data analysis - Strong programming skills in web development languages (such as HTML, CSS, JavaScript) - Experience in creating interactive and responsive web applications - Knowledge of data collection and analysis techniques If you have the necessary skills and ...

  $131 (Avg Bid)
  $131 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Chemical engineering expert to consult 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Needed for Detailed Analysis and Recommendations in Reaction Engineering I am seeking a highly skilled and experienced chemical engineering expert to provide a detailed analysis and recommendations for a real-world application in the field of reaction engineering. Specific Requirements: - Expertise in reaction engineering and its application in real-world scenarios - Ability to conduct a detailed analysis of the project's requirements and provide recommendations for improvement - Strong knowledge of chemical reactions, kinetics, and reaction mechanisms - Experience in designing and optimizing chemical reactions for industrial applications - Proficiency in utilizing software tools and simulations for analyzing reaction systems Project Deliverables: - Detaile...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Rust CUDA GPU engineer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...project: We need to GPU (CUDA) accelerate a Rust library we are using. Attached is the profiler showing CPU usage. Specific issue to optimize: Speed Deadline: Yes, within 2 weeks Skills and experience required: - Strong proficiency in Rust programming language - Experience with CUDA and GPU programming - In-depth knowledge of code optimization techniques - Familiarity with performance profiling and analysis tools - Ability to identify and resolve bottlenecks in code - Understanding of parallel computing and concurrency concepts - Strong problem-solving skills - Excellent communication and collaboration abilities (main repo) (from profiler)

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  SEO of a Website 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: SEO of a Website [] Description: - I am seeking a skilled SEO specialist to optimize my website for improved ranking in search engine results. - The project requires knowledge and experience in search engine optimization techniques and strategies. - The ideal candidate will have a strong understanding of keyword research and analysis. - They should be able to identify and target specific keywords or phrases to enhance the website's visibility. - The primary goal of this project is to improve the ranking of the website in search engine results. - The SEO specialist should have a proven track record of successfully improving website rankings. - They should be familiar with the latest SEO trends and best practices. - The candidate should possess excellent analytic...

  $73 (Avg Bid)
  $73 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  Digital marketing 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a digital marketing expert who specializes in Search Engine Optimization (SEO) to improve the ranking of my website. Specific requirements for the project include: - Conducting keyword research and analysis - Implementing on-page and off-page SEO strategies - Optimizing website content and meta tags - Building high-quality backlinks - Monitoring and analyzing website performance using analytics tools Ideal skills and experience for this job: - Proven track record in successfully improving website rankings through SEO - Strong understanding of search engine algorithms and ranking factors - Proficiency in using SEO tools and software - Excellent analytical and problem-solving skills - Familiarity with the latest trends and best practices in SEO If you have experie...

  $346 (Avg Bid)
  $346 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  Project Description: I am looking for a skilled freelancer to assist me with implementing Amazon Personalize to solve the specific problem of personalized recommendations. Skills and Experience: - Strong understanding and experience with Amazon Personalize - Expertise in customer segmentation and dynamic pricing - Familiarity with data analysis and machine learning algorithms - Ability to work with existing customer data or ability to gather and analyze customer data - Proficient in implementing personalized recommendation systems - Excellent problem-solving skills and ability to meet deadlines Project Timeline: The project needs to be completed within a month.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Vacuum Flow Analysis for Industrial Process Optimization - Specific aspect to analyze: Flow rate - Preferred method for analysis: Theoretical calculations - End purpose of the analysis: Industrial Process Optimization Skills and Experience: - Strong background in fluid dynamics and vacuum systems - Proficiency in conducting theoretical calculations for flow rate analysis - Experience in industrial process optimization and understanding of the factors that affect flow rate in vacuum systems

  $463 (Avg Bid)
  $463 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Free surface Simulation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Requirements: - Proficiency in fluid flow simulations using SolidWorks - Strong understanding of free surface simulations - Ability to conduct thorough research and analyze simulation results - Familiarity with relevant mathematical models and equations - Excellent problem-solving skills and attention to detail Skills and Experience: - SolidWorks - Fluid flow simulations - Research methodology and analysis The main goal of this project is to conduct research through a fluid flow simulation using SolidWorks. The freelancer will be responsible for setting up and running the simulation, analyzing the results, and providing insights and recommendations based on the findings. This project is ideal for freelancers who have a strong background in fluid flow simulations and are intere...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Robotic framework automation 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for ...automation. The main focus of this project will be on data processing tasks. Skills and experience required: - Strong proficiency in Python programming language - Knowledge of robotic automation frameworks - Experience in data processing and analysis - Ability to design and implement efficient algorithms for data manipulation and automation This project will involve developing and implementing a robotic framework automation system using Python. The freelancer should have a deep understanding of Python programming language and experience in working with robotic automation frameworks. The ideal candidate should also have a strong background in data processing and analysis, with the ability to design and implement efficient alg...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced business plan writer who can help me create a comprehensiv...Main Purpose: - The main purpose of this business plan is to secure funding for my business. Current Stage: - My business is currently in the idea stage. Research and Data: - I do not have any existing research or data available, so research will need to be done. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in writing business plans and securing funding. - Strong research skills to gather data and information for the business plan. - Excellent written and communication skills to clearly articulate my business idea and financial projections. - Knowledge of the industry and market trends to provide accurate market analysis. - Ability to work collaboratively and meet...

  $129 (Avg Bid)
  $129 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  Title: Measure Inter/Intraobserver Variability Project Description: I am looking for a skilled freelancer to help me measure inter/intraobserver variability based on continuous measurem...freelancer to help me measure inter/intraobserver variability based on continuous measurements. The project involves comparing measurements from 1-3 observers. Skills and Experience: - Strong background in statistical analysis and measurement variability - Proficiency in analyzing continuous measurements - Familiarity with various statistical methods for measuring variability - Ability to provide suggestions and recommendations for appropriate statistical methods - Experience in working with small sample sizes and limited number of observers - Attention to detail and accuracy in data an...

  $120 (Avg Bid)
  $120 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Hi, I'm Christopher, Product Management, Program Management at Yale and August U.S ! *Yale and August U.S. is hiring a Digital Marketing Agency Specialist. *Position: Facebook Advertising Specialist. -Job...Research and apply the latest trends in digital marketing to improve efficiency and increase customer engagement. *Job requirements: Have experience working in the field of digital marketing, especially online advertising and social media marketing. Deep understanding of online advertising platforms such as Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads. Skills to analyze data and provide strategic analysis to optimize campaigns. Creative, proactive and able to work independently as well as in a team. Good communication and good time management skills. Bes...

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled Java developer to create a real-time network packet analysis application for the Windows platform. The ideal candidate will have experience with analyzing both TCP and UDP protocols and will be able to implement packet analysis features. Key requirements for the project include: - Ability to analyze both TCP and UDP network protocols - Proficiency in Java programming language - Experience with packet analysis - Familiarity with Windows platform If you have the skills and experience needed for this project, please submit your proposal.

  $86 (Avg Bid)
  $86 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Learners & other academia survey data - about 8 quantitative items data received from 1226 learners & 320 other stakeholders - data analysis and interpretation - Purpose of the survey: Learners & other academia survey - Format for the survey data: Excel spreadsheet - Preferred analysis and interpretation methods: Descriptive statistics Skills and experience required: - Proficiency in data analysis using Excel - Strong understanding of descriptive statistics - Ability to interpret survey data and draw meaningful insights - Experience in analyzing survey data for academic purposes - Attention to detail and ability to present findings in a clear and concise manner

  $14 (Avg Bid)
  $14 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a developer to create a option chain/oi change tool website for nifty and banknifty using Python and Flask. Key Features: - Real-time data updates - Customizable filters - Historical data analysis - enough knowledge in stocks trading and index trading -must have worked before in this project Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Python programming language - Experience with Flask framework - Knowledge of financial markets and option chains would be a plus

  $162 (Avg Bid)
  $162 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Seeking an engineer to do a rational analysis for a 120 sq ft porch at the back of our small home in Hollywood. It is required to change the original windows to hurricane proof. There need to be signed/sealed structural plans showing the enclosed porch. Including wall details (connections to the top and bottom plate, strapping wall thickness, interior framing, insulation, and drywall). Seeking someone currently available on modest fees.

  $421 (Avg Bid)
  $421 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  I am in need of an old Google Play console account with a specific email ID for full purchase. Requirements: - Existing Google Play console account with a specific email ID - Ability to publish apps, manage app reviews, and access historical data Ideal Skills and Experience: - Experience with Google Play console - Knowledge of app publishing and management - Familiarity with historical data analysis - Attention to detail and accuracy in account setup

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...and financial analysis - Experience in creating detailed financial models for cash flow forecasting - Proficiency in using spreadsheet software such as Excel - Attention to detail and ability to accurately analyze and interpret financial data - Familiarity with commercial real estate market trends and factors affecting cash flow The ideal freelancer will be able to provide a comprehensive and detailed analysis of the cash flow for the commercial property, taking into account factors such as rental income, expenses, and potential risks. The financial model should also include sensitivity analysis to assess the impact of various scenarios on the cash flow. If you have experience in creating detailed financial models for commercial real estate and can provide ...

  $56 (Avg Bid)
  $56 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Facebook Ads Marketing Specialist 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled Digital Marketing Specialist to assist me with my social media marketing efforts on Facebook in Ad campaigning running ads. And need to do the Market analysis, Competitor Analysis to get the leads in the less price. Specific areas of digital marketing assistance needed: - Social Media Marketing, with a focus on Facebook Ideal skills and experience: - Proven experience in social media marketing, specifically on Facebook - In-depth knowledge of Facebook advertising and targeting options - Ability to create compelling and engaging social media content - Familiarity with social media analytics and reporting Primary goal of the social media marketing campaign: - Lead Generation for the Webinar If you have expertise in social media marketing and a tra...

  $92 (Avg Bid)
  $92 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  I am in need of a freelancer who can assist me with a data entry project involving typing handwritten text. I have more than 100 pages of data that need to be entered into PDF files. This project only requires data entry and does not involve any data analysis. Skills and Experience: - Proficient typing skills - Attention to detail - Ability to accurately transcribe handwritten text - Familiarity with PDF files and data entry software

  $262 (Avg Bid)
  $262 Giá đặt trung bình
  71 lượt đặt giá

  Evidence Based Approaches Analysis to Public Health using SPSS

  $70 (Avg Bid)
  $70 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...complementary colors that can enhance the visual appeal and effectiveness of the logo while adhering to our primary brand color. We specialize in dietitian-led diet programs, providing personalized nutrition plans that cater to diverse health goals. Our commitment to healthy product development sets us apart, as we focus on creating nutrient-rich food products and consulting services, including calorie analysis and nutrition fact tabulation for menus. We are dedicated to fostering healthy living through innovative approaches to diet and nutrition. Our logo should reflect our ethos of health and wellness, and the sea green color should be a vivid reminder of our dedication to sustainable, health-focused practices. Color Palette: Primary Color: #2E8B57 Additional Palette: Open t...

  $20 (Avg Bid)
  $20
  85 bài tham dự

  I am looking for someone who can assist me with a specific task in the Pandas library in Python 3. Dataset: - I will provide the dataset Project Timeline: - I need the project completed 1 day Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with the Pandas library in Python 3 - Proficiency in data cleaning, preprocessing, analysis, and visualization - Ability to work efficiently and deliver results within a tight timeline

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  I need structural and object-oriented analysis models to represent the system.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Bitcoin trader 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Bitcoin trader Trading Strategy: - The c...specific trading platform in mind and is open to suggestions. - They are looking for a platform that is reliable and user-friendly. Risk Level: - The client is willing to take moderate risks for moderate rewards in their Bitcoin trading venture. - They are looking for a trading strategy that balances risk and reward effectively. Ideal Skills and Experience: - Experience in long-term investing and analysis of Bitcoin market trends. - Knowledge of various trading platforms, including Binance and Coinbase. - Ability to evaluate and manage moderate risks in Bitcoin trading. - Strong analytical skills to identify potential investment opportunities. - Understanding of cryptocurrency market dynamics and factors influencing Bitco...

  $61 (Avg Bid)
  $61 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...experienced Android Developer to join our team for a short-term project. The ideal candidate will have a strong background in Android app development and a proven track record of problem-solving and innovation in the mobile space. Key Responsibilities: Perform comprehensive analysis and modification of existing Android application code to enhance functionality and user experience. Implement new features and optimize existing ones to improve app performance. Ensure the application maintains a high level of security and data protection. Collaborate with our development team to identify and fix bugs in a timely and efficient manner. Conduct thorough testing to ensure stability and performance of the app. Provide documentation for any changes made for future reference and mai...

  $192 (Avg Bid)
  $192 Giá đặt trung bình
  72 lượt đặt giá

  I am looking for...create a web survey app that will primarily focus on collecting customer feedback. The app should have the following features: - Data upload capability: Users should be able to upload data through the app. - Voice-to-text transcription: The app should be able to transcribe voice recordings. - Trend reporting: The app should provide reports on customer feedback trends. The intended level of user interaction for this app is minimal. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript. - Experience in working with voice recognition and transcription technologies. - Knowledge of data analysis and reporting. If you have the skills and experience required for this projec...

  $771 (Avg Bid)
  $771 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  ...ATLAS Qualitative data analysis for Interview Purpose of the qualitative data analysis: - The purpose of the qualitative data analysis is to compare different responses from less than 10 interviews. - The analysis will involve identifying themes and patterns within the data. Ideal skills and experience: - Proficiency in using ATLAS software for qualitative data analysis. - Strong analytical skills to compare and analyze different responses. - Experience in conducting qualitative research and data analysis. - Excellent written communication skills to create a comprehensive written report. Desired format of the analysis report: - The client requires a written report summarizing the findings of th...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...Search Engine Optimization Description: I am looking for an experienced SEO specialist to help improve the visibility of my website in search engine results. The main goal of this project is to increase visibility in search engine results and ultimately drive more organic traffic to my website. Key Requirements: - Expertise in On-Page SEO techniques - Strong understanding of keyword research and analysis - Familiarity with optimizing website content and meta tags for search engines - Ability to suggest and implement effective strategies to improve search engine rankings Ideal Skills and Experience: - Proven track record in successfully optimizing websites for search engines - Experience in conducting keyword research and utilizing keyword optimization techniques - Knowledge of...

  $196 (Avg Bid)
  $196 Giá đặt trung bình
  57 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can provide historical candle data for the stock market for the past 2 years. Symbol = BANKNIFTY,NIFTY,FINNIFTY , ALL OPTIONS OHLC DATA The data should include the open, high, low, and close prices, as well as volume and adjusted close. Additionally, I would like the data to be analyzed and not just presented. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in collecting and organizing financial market data - Proficiency in analyzing data and identifying trends - Knowledge of technical indicators and patterns in stock market analysis.

  $83 (Avg Bid)
  $83 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Looking Ebay seller for sale my products 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for an experienced eBay seller to help me sell my electronics products. Skills and Experience: - Must have previous experience as an eBay seller, preferably in the electronics category. - Proficient in product listing, pricing, and optimizing listings for maximum visibility and sales. - Knowledgeable in market research and competitor analysis to identify trends and opportunities. - Ability to effectively communicate with potential buyers and provide excellent customer service. - Familiarity with eBay policies and procedures, including handling returns and resolving customer issues. - Strong attention to detail and ability to manage inventory and shipping logistics. - Proven track record of achieving specific sales targets. Responsibilities: - List and market the elec...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for an Image Processing Expert who is proficient in utilizing the Discrete Wavelet Transform (DWT) technique using Python. The ideal cand...Python. The ideal candidate should have experience with OpenCV library for implementing the DWT. Specific requirements for the project include: - Proficiency in implementing the Discrete Wavelet Transform (DWT) using Python - Experience with the OpenCV library for image processing - Knowledge of image analysis techniques and algorithms The intended application for the wavelet transform is image analysis. The candidate should have a strong understanding of image compression, signal analysis, and feature extraction. If you have the skills and experience required for this project, please provide samples of your previo...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...in Germany - Conduct interviews and assessments to evaluate candidates' skills and qualifications - Build and maintain a network of potential candidates and industry professionals - Collaborate with hiring managers to understand their recruitment needs and requirements - Develop and implement effective recruitment strategies to attract top talent - Stay updated on market trends and competitor analysis to ensure a competitive advantage in hiring - Provide guidance and support to candidates throughout the recruitment process - Ensure compliance with all applicable employment laws and regulations in Germany If you have a strong understanding of the German job market, experience in recruitment, and are fluent or have intermediate level of German language proficiency, we would l...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me summarize the SPSS results tables for my project. The specific SPSS results tables that I need summarized include Descriptive Statistics, ANOVA, and Correlation Matrix. I have specific criteria and format requirements for the summary, so I would prefer someone who can adhere to those guidelines. However, I am open to suggestions if you have any. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in SPSS and statistical analysis - Strong attention to detail and ability to accurately summarize data - Excellent communication skills to understand and meet the specific criteria for the summary - Experience in writing concise reports and distilling complex information into easily understandable su...

  $95 (Avg Bid)
  $95 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  PPC FOR AMAZON 6 ngày left

  Project Title: PPC FOR AMAZON I am looking for a PPC expert to help me increase sales on Amazon through a targeted advertising...successful PPC campaigns on Amazon Ads - Deep understanding of Amazon's advertising platform and algorithms - Expertise in keyword research and selection for Amazon PPC - Ability to optimize campaigns to maximize sales and ROI - Strong analytical skills to track and monitor campaign performance - Knowledge of Amazon's A9 algorithm and how it impacts PPC campaigns - Familiarity with competitor analysis and staying up-to-date with industry trends - Excellent communication skills to provide regular updates and reports on campaign progress If you have a track record of delivering results and increasing sales through Amazon PPC campaigns, please app...

  $56 (Avg Bid)
  $56 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  ...developer to create an application that can analyze and extract information from PHP files. Key Requirements: - The application should be able to handle a special PHP file - The main functionality of the application should be highly accurate translation of the PHP code into Java code. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Java programming language. - Experience with PHP code analysis and translation. - Knowledge of file handling and processing. - Knowledge of java translate APIs Example Code in the php file: switch ($t) { case "": if ($lang == 'de') return ""; if ($lang == 'es') return ""; if ($lang == 'fr') return ""; if ($lang == 'el') return ""; if ($lang == 'nl�...

  $141 (Avg Bid)
  $141 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá