Tax compliance and outsourcingcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  64,516 tax compliance and outsourcing công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Bắt đầu kiếm tiền bằng app chúng tôi cần thuê người có thể làm dev outsourcing cho chúng tôi app Tôi muốn xây dựng app mới về scan tài liệu đã có app tương tự

  $134 (Avg Bid)
  $134 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Mục đích Khảo sát thị trường Hà Nội về các công ty Nhật Bản chuyên nhận thiết kế CAD nhà ở (outsourcing) Thời gian khảo sát: đến khi hoàn thành dự án (tối đa 3 tuần) Chi phí: 10 triệu VNĐ Phương pháp điều tra 1. Internet 2. Gọi điện đến các công ty làm về thiết kế CAD (Cty Nhật hoặc Việt Nam) 3. Phỏng vấn người đang làm về CAD Kết quả điều tra cần bao gồm: 1. Để xây dựng công ty thiết kế CAD có lợi nhuận và thành công thì yếu tố cần có là gì? 2. Lương cho 1 nhân viên CAD là bao nhiêu? Cần bao nhiêu người để làm sơ đồ mặt bằng của 100 mẫu thiết kế nhà ở một...

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  Do làm việc độc lập bị hạn chế rất nhiều và không đảm bảo khả năng phát triển nên mình muốn lập team để chia sẻ cơ hội cũng như dễ dàng hỗ trợ nhau. Bạn nào chuyên về graphic design (ux/ui design, branding desig...như dễ dàng hỗ trợ nhau. Bạn nào chuyên về graphic design (ux/ui design, branding design, ad design, event....) hoặc kỹ xảo video có cùng nhu cầu và định hướng phát triển thì kết nối với mình qua freelancer nhé. Mong là tìm được các bạn có tinh thần làm việc đội nhóm để có thể đồng hành cùng nhau lâu dài được. ( Lưu y...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Tôi muốn tạo một mạng lưới chuyên về cung cấp thông tin, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ trong ngành thẩm mỹ và phẫu thuật.

  $564 (Avg Bid)
  $564 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Website Content for IT Consulting Services company. Required Pages are HOME ABOUT US • WHO WE ARE • WHAT WE DO • MISSION STATEMENT TECHNOLOGY • APPLICATION DEVELOPMENT • PROJECT MANAGEMENT • SOFTWARE SOLUTIONS CONSULTING • ALLIANCES • TECHNOLOGY EXPERTISE SERVICES • OUTSOURCING • APPLICATION MANAGEMENT

  $193 (Avg Bid)
  $193 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Website Content for IT Consulting Services company. Required Pages are HOME ABOUT US • WHO WE ARE • WHAT WE DO • MISSION STATEMENT TECHNOLOGY • APPLICATION DEVELOPMENT • PROJECT MANAGEMENT • SOFTWARE SOLUTIONS CONSULTING • ALLIANCES • TECHNOLOGY EXPERTISE SERVICES • OUTSOURCING • APPLICATION MANAGEMENT

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Xin chào HVTSoft ! Hiện tại cty tôi đang cần outsourcing big game trên android, ios và có thể có HTML (WEB) dự án sẽ được thảo luận contact trực tiếp. Xin vui lòng long liên hệ lại qua email: @ Thanks ! Note: xin vui lòng không ACCEPT PROJECT này, thanks!

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a Shopify expert who can help me set up custom tax rates for certain customers based on their tags or VAT number for a B2B store. The ideal candidate should have experience in Shopify and be able to implement the following: - Determine which customers receive the custom tax rate based on their prefilled tags or VAT number - Implement specific custom tax rates for each customer via private App or any other viable method - If the above cannot be done via API/private app, help customize a AvaTax rule to perform the same function If you have experience in Shopify and/or AvaTax and are able to meet these requirements, please submit a proposal. Thank you.

  $458 (Avg Bid)
  $458 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  Swiss stamp duty accounting 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...freelancer who can assist me with Swiss stamp duties calculations and accounting for securities transactions performed by Financial Intermediary's clients booked in non-Swiss custodies. We are a Swiss asset manager, and some of our clients have their accounts with non-Swiss banks and brokers (like Interactive Brokers, for example), and we need to understand if we need to calculate, charge and pay Swiss Stamp duties on any of our clients operations. I require ongoing support as this is the ongoing business. I am not sure if our accountants will need help with filing and submitting the necessary paperwork, so I would appreciate some advice on this matter. Ideal skills and experience: - Knowledge of Swiss stamp duty regulations ...

  $50 / hr (Avg Bid)
  Địa phương Nổi bật NDA
  $50 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Website Legals 6 ngày left

  I am in need of a skilled legal professional to help me develop the necessary legal documents for my website. The specific documents I need are Terms and Conditions, Privacy Policy and a Copyright Policy. As my website collects sensitive user information, it is crucial that these documents are developed to ensure compliance with relevant legislation. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in developing legal documents for websites - Knowledge of relevant legislation, particularly in relation to sensitive user information - Excellent attention to detail and ability to ensure legal compliance - Strong communication skills to ensure effective collaboration throughout the development process. The jurisdiction my website oper...

  $141 (Avg Bid)
  $141 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  Accounting check 9 ngày left

  Accountant Needed to Verify Excel Data Accuracy I require the assistance of an experienced accountant to verify the accuracy of a series of excel sheets. Spe...accountant to verify the accuracy of a series of excel sheets. Specifically, I need someone who can check the data entry accuracy of the sheets. The project needs to be completed immediately. Ideal Skills and Experience: - Experienced accountant with expertise in data entry and analysis - Proficient in excel and capable of quickly identifying data entry errors - Attention to detail and ability to work quickly and accurately - Familiarity with financial statements and tax filings would be an asset If you believe you have the necessary skills and experience to complete this p...

  $201 (Avg Bid)
  $201 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Accountant Needed to Verify Excel Data Accuracy I require the assistance of an experienced accountant to verify the accuracy of a series of excel sheet...accountant to verify the accuracy of a series of excel sheets. Specifically, I need someone who can check the data entry accuracy of the sheets. The project needs to be completed immediately. Ideal Skills and Experience: - Experienced accountant with expertise in data entry and analysis - Proficient in excel and capable of quickly identifying data entry errors - Attention to detail and ability to work quickly and accurately - Familiarity with financial statements and tax filings would be an asset If you believe you have the necessary skills and experience to complete this p...

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  ...individual) and download all expenses and earnings operations automatically. 2. If any of these applications can work as accountants for preparing and sending all required reports to the government online. And I can work with this application online only 3. If any of these applications has life chat 4. If there any companies in Indonesia which allows you to open company online (with signs through docusign or etc) PT or PMA I maybe need a small talk also or written summary of reports that indonesian companys has to make and how often should it be prepared. And what and how taxes has to be paid. If it has to be with all bills, cheques of expenses attached and so on Generally I want to create an application same as Osome in Sin...

  $160 / hr (Avg Bid)
  $160 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Opencart 2.x.x.x custom work. 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We need fix 3 errors in old opencart 2.x.x.x: Opencart 2.3.0.2 A lot custom work on extiation: - jurnal 2 theme (do not support now, https://www.journal-t...Marketplace () 1. Error: imaegs w pdf Image error in pdf offer. When You login ass client go: Account - Offers - Offer 1 - Save and create pdf - (in pdf You see broke imgs) 2. Error Error % discount on result page when we search products Wrong discount % on search page, exemple we use "integra" to search. 3. Error Wrong price in offer system (Purchase price ex. tax), Exemple when we add product: TKN-01 Przycisk wyjścia natynkowy - price (Purchase price ex. tax) is bed. (Error 3a and Error 3b) When we SAVE offer price (Purchase price ex. tax) is googd. (Error 3c)

  $159 (Avg Bid)
  $159 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  I am looking for someone who can provide accounting and tax return services for my company in Lithuania. Here are the details: Legal Structure: Our company is a limited liability company. Registered Office: We have a registered office in Lithuania. Services Required: We need assistance with preparing our financial statements. Skills and Experience: The ideal candidate should have experience in accounting and tax return services in Lithuania. They should also be familiar with the legal requirements for preparing financial statements for limited liability companies.

  $492 (Avg Bid)
  $492 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  Generate a CSV export file from Woocommerce order data. On a given date range, generate a CSV file according to the attached template. Explanation of colum...woocommerce order, we need 3 lines with 3 different accounts: 9CL (for order total to come in a following column) 707000 (for the total of the order HT to come in a following column) 445710 (for the total tax of the order to come in a next column) PIECE : Invoice number LIBELLE: First name Last name debit: contains the total of the order (only for ACCOUNT 9CL lines, otherwise fixed field "0") CREDIT: contains the total excluding VAT of the order for the ACCOUNT 707000 lines, the total taxes of the order for the ACCOUNT 445710 lines, and the fixed field "0" for the ACCOUNT...

  $44 (Avg Bid)
  $44 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá
  Deploy the development on AWS (Production) 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...deploy our mobile application on AWS. Our application is built using JavaScript/React framework. We need someone who has experience deploying mobile applications on AWS. Ideal Skills and Experience: - Experience with AWS deployment - Experience with JavaScript/React - Knowledge of CI/CD pipeline configuration - Ability to troubleshoot and resolve deployment issues - HIPAA Compliance Tasks: - Deploy our mobile application on AWS - Ensure the application is running smoothly in production - Configure a CI/CD pipeline to automate future deployments - Troubleshoot and resolve any deployment issues - HIPAA Compliance We also need assistance with configuring a Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) pipeline. Please let us know if you have e...

  $111 (Avg Bid)
  $111 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  the documents were originally written in InDesign then converted to PDF, then back to word as recent government compliance requires many changes. The changes to the copy are complete and now the documents need to be made to look better and able to be read better. They are currently in word. Ultimately they need to be in a format like word or PDF so any future changes to copy can be made. Please find a sample document below. Needs to be all black, no colour.

  $12 / hr (Avg Bid)
  Gấp
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  ...system, with features beyond the basic and some custom features. Ideal skills and experience: - Strong experience in creating Learning Management Systems with a focus on Cyber security and Data Security - Proficient in Python, JavaScript or other relevant programming languages - Expertise in developing highly customized systems with custom features - Knowledge of cyber security best practices and compliance standards Customizable platform on security awareness programs that covers knowledge specific to cyber security awareness and privacy, PCI-DSS and consumer compliance, HIPAA and more. Our product may additionally offer Digital Policy Acceptance and Tracking module, combined with a complete Online Document Lib...

  $560 (Avg Bid)
  $560 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me develop a tax strategy for my property investments in Australia, with a focus on Queensland. My current tax situation involves both individual and business taxes. My specific tax strategy goal is to minimize capital gains tax. My property investments primarily focus on residential properties. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in property investment tax strategy development - Knowledge of Australian and Queensland tax laws and regulations - Familiarity with residential property investments - Ability to provide clear and concise recommendations for minimizing capital gains tax - Strong communication and collaboration ski...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I need a developer to create a sleek and modern restaurant website and POS software. The ideal candidate should have experience in web design and POS software development. We are soliciting RFP/RFQ for our Fast-food restaurant website along with POS (Point of sale) software. Following are the specification of Website and POS Software. Features needed in the POS software: - • Menu Management • Walkin/ Delivery & Pickup Features • Real time integration of POS with the Website online orders, receiving alerts/notification for online orders from website (with provisioning of setting manual time for each order preparation coming from website) • Inventory Management • Marketing /Customer Loyalty /Promotions (SMS/email marketing) &bull...

  $445 (Avg Bid)
  $445 Giá đặt trung bình
  70 lượt đặt giá
  Product/Manufacturer researcher 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...highly skilled and detail-oriented Product Researcher to join our team. As a Product Researcher, you will be responsible for conducting thorough market research and sourcing high-quality products from producers in Asia. You will collaborate with our team to identify product needs, evaluate potential suppliers, and ensure that the products sourced meet our clients' requirements. Responsibilities: - Conduct comprehensive market research to identify trends, potential suppliers, and emerging product opportunities in Asia. - Source and identify reliable producers and manufacturers in Asia, focusing on products such as watches, shoes, bags, and branded clothes. - Establish and maintain relationships with suppliers, conducting nego...

  $136 (Avg Bid)
  $136 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ...about technologies such as SIEM, SOAR, EDR, NDR, XDR and CTI. It is believed that the current detective and preventative solutions need to be better integrated and automated to deliver value. The company is also concerned about demonstrating responsible practices in the event of a cyber security incident, noting that fines imposed by regulators can be severe. One area that unsettles the management is in the collection, processing, and retention of event data that may be requested by regulators or law enforcement during or after an incident. The company wants to be able to review data from the past year in a cost-effective way and ensure that the data is reliably accurate and available (considering best-practices for Business Continuity and...

  $13 (Avg Bid)
  $13 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Shopify Store Design 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...create an attractive and user-friendly online store for my physical products. As I don't have a preferred theme in mind, I need someone who can provide recommendations based on my brand and product offerings. I have a few design ideas in mind but will need guidance from the designer to ensure the website looks modern and professional. The ideal candidate should have experience in Shopify design and be able to create a custom design that reflects my brand. They should also be able to integrate essential features such as payment gateway, shipping, and tax setup. Key requirements: - Experience in Shopify store design - Ability to provide theme recommendations - Custom design to reflect brand identity - Expertise in integrating essential ...

  $114 (Avg Bid)
  $114 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  ...Summary: We are seeking a highly skilled and experienced Cybersecurity Engineer to join our team. The Cybersecurity Engineer will be responsible for designing, implementing, and maintaining cybersecurity solutions to protect our company's systems and data from cyber threats. The ideal candidate should have a strong background in cybersecurity, with experience in network and system security, penetration testing, incident response, and risk management. · Key Responsibilities: 1. Design and implement cybersecurity solutions to protect the company's systems and data. 2. Conduct vulnerability assessments, penetration testing, and security audits to identify potential vulnerabilities and threats...

  $38825 (Avg Bid)
  $38825 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  ...responsible for ensuring the application meets high-level standards and specifications through comprehensive quality control and quality assurance processes. Your expertise in in-app functionality, usability, performance, security, data integrity, error handling, compliance, documentation, and reporting will be instrumental in determining that the application meets the required expectations for both iOS and Android domains. Responsibilities: - Conduct thorough and systematic testing of all application features, workflows, and user interactions to ensure functional requirements. Identifying any deviations or defects. - Evaluate the user interface and user experience to ensure consistency in design elements, responsiveness, and...

  $90 (Avg Bid)
  $90 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Payroll and time keeping for Philippines 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Philippines. The ideal candidate should have experience in developing and implementing payroll systems, and be familiar with the local laws and regulations. Key requirements for this project include: - Time tracking and attendance: The new system should allow us to track employee time and attendance accurately and efficiently. This will help us improve our payroll processing and reduce errors. - Tax and benefit calculations: The system should be able to calculate taxes and benefits accurately based on the latest regulations and policies. - Integration with accounting software: We need the new system to integrate seamlessly with our existing accounting software to streamline our financial reporting. If you ha...

  $182 (Avg Bid)
  $182 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  I am looking for a Freelancer to help me with the setup of Xero payroll for my small company with 1 employee. No assistance is required with tax calculations and deductions, and I require a one-time setup service only. My preference would be for someone with experience in setting up payroll solutions. Knowledge and familiarity with Xero is essential.

  $163 (Avg Bid)
  $163 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  Business / portfolio website -- 2 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  [Ready to use Website for Sale - Perfect and Complete Solution] Are you looking for a fully functional and dynamic website that is ready to use? Look no further! I am offering a top-quality website built with PHP, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery, and AJAX, packed with all the essential pages and features to meet your business needs. Features and Pages Included: - Home: A captivating landing page that grabs visitors' attention and introduces your business. - Blog: Share your insights and engage with your audience through an interactive blog section. - Portfolio: Showcase your work and highlight your achievements with an appealing portfolio display. - Services: Present your services in a clear and organized manner...

  $489 (Avg Bid)
  $489 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can handle pre-employment vetting for our existing busin...can handle pre-employment vetting for our existing business in Belgrade, Serbia. The ideal candidate should have experience in employment history verification and be able to provide past work samples. Key Requirements: - Conduct employment history verification for potential employees - Ensure compliance with legal and regulatory requirements - Maintain confidentiality throughout the vetting process Ideal Skills: - Experience in pre-employment vetting or human resources - Knowledge of German employment laws and regulations - Strong attention to detail and ability to work independently If you have the required skills and experience, please sub...

  $80 (Avg Bid)
  Địa phương
  $80 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...on the development of a robo-call and text program. The primary objective of this project is to create a system that can send out pre-written reminder messages to a list of recipients at specific times or intervals. While we will provide the message content, we require assistance in setting up the program. Key Requirements: Database Integration: The program should be capable of storing recipient information and tracking sent messages using popular database management systems like MySQL, MongoDB, or PostgreSQL. Compliance with Regulations: The chosen freelancer must possess a strong understanding of relevant regulations, such as the Telephone Consumer Protection Act (TCPA) in the US. Compliance with these regulations governing automated telephone calls a...

  $425 (Avg Bid)
  $425 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  ITR computation 5 ngày left

  I am looking for a freelancer who can help me with my ITR computation. I have earned between Rs. 5-10 lakhs during the financial year and have some deductions and exemptions to claim. Specifically, I have made investments in ELSS, NPS, and PPF. Ideal Skills and Experience: - Knowledge of Indian tax laws and regulations - Experience in preparing and filing ITRs for individuals - Attention to detail and accuracy - Ability to communicate effectively with clients to gather necessary information and answer questions.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  I'm looking for a Cad drafter to develop a fire ala...fire alarm system for an entire building or complex. The drafter must be proficient with AutoCAD software and able to work with a variety of components (if necessary). This also involves interpretation of the building layout and code compliance. The project must adhere to all local, state, and federal regulations regarding the installation, maintenance, and servicing of fire alarm systems. Additionally, the drafter must have the ability to clearly communicate with the other trades, contractors, and other stakeholders who may be involved with this project. This project is time-sensitive and requires accuracy, attention to detail, and expertise. Please submit any relevant experi...

  $146 (Avg Bid)
  $146 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  We are looking for an experienced team to design and develop an electric jet for commercial use. The ideal candidate will have expertise in aircraft design, materials science, and electric propulsion technology. Key requirements for this project include: - Design and development of an electric jet from concept to production - Optimization of aerodynamics and materials for maximum efficiency - Integration of advanced electric propulsion systems - Compliance with industry safety and regulatory standards We are open to suggestions on the specific design requirements and constraints, and are looking for a team that can provide innovative solutions to meet our needs. If you have the skills and experience necessary to take...

  $340 (Avg Bid)
  $340 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Assistenza Agyo Teamsystem contabilità 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Cerchiamo un esperto di contabilità ragioniere che da remoto in collegamento possa aiitarci a fare registrazioni contabili, essenziale conoscenza approfondita della suite Teamsystem AGYO e TS Digital. Principalmente registrazione fatture e primanota, controllo banche e partitari contabili. Si tratta di formazione e controllo, non cerchiamo un servizio di contabilità in outsourcing ma un ragioniere esperto di Agyo che possa aiutarci ad imparare come registrare correttamente la contabilità nel sistema.

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can handle pre-employment vetting for our existing busi...handle pre-employment vetting for our existing business in Aschersleben, Germany. The ideal candidate should have experience in employment history verification and be able to provide past work samples. Key Requirements: - Conduct employment history verification for potential employees - Ensure compliance with legal and regulatory requirements - Maintain confidentiality throughout the vetting process Ideal Skills: - Experience in pre-employment vetting or human resources - Knowledge of German employment laws and regulations - Strong attention to detail and ability to work independently If you have the required skills and experience, please sub...

  $10 - $50
  Địa phương
  $10 - $50
  0 lượt đặt giá
  Aerosapce Engineering Drawing Checker 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...engineering drawing checker who can verify the accuracy and compliance of our multi-discipline, structural, mechanical, and electrical drawings. The ideal candidate should be familiar with industry standards, especially AS9100, which we require the drawings to be checked against. I have attached a sample drawing. Specifically, we need someone who can: - Ensure that all drawings are error-free and meet the required specifications - Identify any discrepancies or issues in the drawings and provide recommendations for improvement - Verify that the drawings are compliant with AS9100 standards - Communicate any concerns or questions to the project team in a timely manner If you have a strong background in aerospace engineering and experien...

  $454 (Avg Bid)
  $454 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  ...personal injury cases in 10 states. I am seeking a freelancer who can generate leads via online and social media so that my call center can then validate those to hand off to our client. We are targeting people with personal injury cases in the following states: AZ, TX, GA, NY, NC, SC, TN, FL, NV, CA. Skills and Experience: - Experience in lead generation for personal injury law firms - Knowledge of effective lead generation strategies - Expertise in online advertising, social media, and content marketing - Ability to generate high quality leads for the lowest possible CPL Types of Personal Injury Cases, People that were recently injured from the following types of accidents: - Auto accidents - Slip and falls - Wrongful death - Commercial accidents -...

  $20 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  I am in need of a tax preparer who can assist me with both personal and business tax filings. I require assistance with federal & state tax filings. Specifically, I need help with standard tax forms. Ideal skills and experience: - Certified Public Accountant (CPA), Enrolled Agent (EA), or registered tax professional (with PTIN) - Strong knowledge of tax laws and regulations - Experience with both personal and business tax filings - Familiarity with federal, state, and local tax codes - Attention to detail and accuracy in completing tax forms We use Drake as our tax filing software

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Need a UK accountant 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Looking for a UK accountant who specializes in tax preparation for business taxes. I am a small business with just one director and need assistance with filing my taxes. Ideal candidate will have experience in UK tax laws and regulations, as well as a strong understanding of business taxes. Skills required include: - Tax preparation - Knowledge of UK tax laws - Experience with small businesses - Attention to detail - Strong communication skills - Ability to work independently Please provide your qualifications and experience with similar projects. Thank you.

  $251 (Avg Bid)
  $251 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can create a website that is approved by AdSense. I have previously applied for AdSense multiple times without success. The primary focus of the...AdSense multiple times without success. The primary focus of the website will be to provide informational content to a general audience. I do not have a specific target demographic in mind. Ideal skills and experience for this project include: - Experience in creating websites that have been approved by AdSense - Proficiency in website design and development - Knowledge of SEO best practices to ensure the website is optimized for search engines - Familiarity with AdSense policies and guidelines to ensure compliance - Excellent communication skills to ensure that the website meets m...

  $81 (Avg Bid)
  $81 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...leverages artificial intelligence (AI) to collect, analyze, and derive valuable insights from social media data. The platform aims to assist businesses, organizations, and individuals in understanding social media trends, sentiments, and conversations, enabling them to make informed decisions, improve their strategies, and enhance their online presence. Objectives: Develop a robust social media intelligence platform capable of aggregating data from multiple social media platforms. Apply AI techniques to extract meaningful insights, sentiments, and trends from the collected data. Provide real-time monitoring and analysis of social media activities, including mentions, hashtags, user engagement, and sentiment analysis. Enable users to t...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  Pre-Employment vetting [ Belgrade, Serbia] 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a freelancer who can handle pre-employment vetting for our existing busin...can handle pre-employment vetting for our existing business in Belgrade, Serbia. The ideal candidate should have experience in employment history verification and be able to provide past work samples. Key Requirements: - Conduct employment history verification for potential employees - Ensure compliance with legal and regulatory requirements - Maintain confidentiality throughout the vetting process Ideal Skills: - Experience in pre-employment vetting or human resources - Knowledge of German employment laws and regulations - Strong attention to detail and ability to work independently If you have the required skills and experience, please sub...

  $40 (Avg Bid)
  Địa phương
  $40 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  30 years old toilet block I just need plans drawn for it it is made out of wood with an iron roof I have a sketch but I need it to be a plan suitable for builders and compliance ppl I have just added photos and videos to show it in a better light.

  $247 (Avg Bid)
  $247 Giá đặt trung bình
  87 lượt đặt giá

  ...Manager and be able to complete the setup with CMP (Usercentrics, Cookiebot, Borlabs etc.). Skills and experience required: - Advanced expertise in Google Tag Manager - Advanced expertise with Datalayer and setup in Google Tag Manager (we have a shop module with Datalayer integration) - Google Analytics4 setup with Google Tag Manager - Google Ads setup with Google Tag Manager - integration with (e.g. Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag, Pinterest Tag etc.) - newsletter registration event setup to track Newsletter registrations with GA4 - phone call event setup, to track customer calls with GA4 - Experience with CMP (Usercentrics, Cookiebot, Borlabs etc.) - the setup needs to be checked and we need a PDF of the review Primary objective: - Complete setup of ...

  $301 (Avg Bid)
  $301 Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  ...interface, performance optimization, and SEO enhancement. The goal of this project is to create a fully-optimized WordPress website, offering improved user experience and adhering to SEO best practices and Google's core web vitals. Project Requirements: WordPress Theme Implementation: Implement a professional, clean, and responsive WordPress theme suitable for a news portal. The theme must be mobile-friendly and compatible with all major browsers. Mobile Optimization: Ensure that the site is fully optimized for mobile users, providing a seamless browsing experience across all devices. Speed and SEO Optimization: The website should be fully optimized for speed and SEO. Setup necessary meta tags, header tags, keywords, ...

  $304 (Avg Bid)
  $304 Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá

  ...post their project requirements, receive bids from contractors, and enable the customer to review and accept or decline bids. The module should prioritize security, ensuring that bids are visible only to the project creator. Requirements: User-Friendly Project Posting: Once logged in, customers should have a straightforward and intuitive interface to post project details. The project posting form should allow customers to provide comprehensive information about their project, including specifications, requirements, and any other necessary details. Bid Management: Contractors registered on the platform should be able to view the posted projects and submit bids. Customers should have the ability to review the bids received and access detail...

  $343 (Avg Bid)
  $343 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá
  Need help with elementor and woocommerce 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...help. As much as I need help with elementor , I also need good advice. If I say I want something done in a specific way, then if you have lot of experience advice me of a better way of doing it...If you know what I am trying to tell Ok, the project is based on wordpress, woocommerce , elementor, crocoblock and this template: I am converting an old webshop into a woocommerce webshop. The old webshop have 200.000 products and 6000 product categories. But only 6 main product categories The issue is that if you see the Shop page in the template, I cannot display the 6000 product categories on the shop page, It would be too much.. So instead I am thinking of creating different shop page for different main product categories. Creating

  $183 (Avg Bid)
  $183 Giá đặt trung bình
  127 lượt đặt giá

  ...Registration Trademark Registration Gst Registration Gst filing Income tax filing Tax filing Company Secretary Corporate Law Chartered Accountant CA Before sending a proposal, you must have achieved this type of target in your previous assignment. A referral shall be provided for cross-checking. Cost is not a constraint for the right candidate. We will hire for longer periods with the best payment in the industry. If you’re good at fulfilling the above, you can quote this assignment; Also, payment terms are based on the delivery of the performance of the above. You can share your quote to our email id available on the website prakashaandco.com. currently, we are a good place on the website on-page and off-page optimized, with da and pa 42+, ranking ...

  $81 (Avg Bid)
  $81 Giá đặt trung bình
  46 lượt đặt giá