Tekla structures 100công việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  54,256 tekla structures 100 công việc được tìm thấy, giá theo USD
  $21 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  Công ty dịch thuật đa quốc gia PTSGI () cần tuyển biên dịch viên Tiếng Pháp - Tiếng Việt, làm việc online 100%. Lương thỏa thuận. Mọi hồ sơ ứng tuyển xin gửi về grm11@

  $1979 (Avg Bid)
  $1979 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Liên hệ các freelancer có kỹ năng chỉ trong phút chốc. Xem hồ sơ, đánh giá, portfolio và chat với họ. Chỉ thanh toán cho freelancer khi bạn thấy hài lòng 100% với công việc của họ.

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá

  Hiện tại mình đang có dự án cần cắt lại giao diện website để thân thiện với Mobile,Ipad. Số lượng Page khá là lớn. Và đơn hàng thường xuyên. Cần tìm một số bạn có thể nhận việc ngay ạ. Cộng tác lâu dài, dự an thường xuyên. Ưu tiên ứng viên ở HCMC - Viet Nam. Liên hệ: [Removed by Freelancer.com Admin]

  $444 (Avg Bid)
  $444 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Hiện tại mình đang có dự án cần cắt lại giao diện website để thân thiện với Mobile,Ipad. Số lượng Page khá là lớn. Và đơn hàng thường xuyên. Cần tìm một số bạn có thể nhận việc ngay ạ. Liên hệ: [Removed by Freelancer.com Admin]

  $1043 (Avg Bid)
  $1043 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  Yêu cầu: Đơn giản, sang trọng, và tiện lợi. Budget cho toàn bộ thi công: 300 triệu

  $177 (Avg Bid)
  $177 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Tách nền sản phẩm upload lên web ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Tách nền sản phẩm upload lên web ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Bột trà xanh matcha là nguyên liệu pha chế các đồ uống như Matcha latte, trà sữa, Namachocolate,... không thể thiếu và đang phổ biến ở các cửa hàng cafe từ nhỏ tới lớn như Starbuck, Phúc Long, Highland Coffee, Trung Nguyên... Dự án này chúng tôi là nhà cung cấp, xây dựng thương hiệu và đảm bảo nguồn hàng, các vấn đề pháp lý liên quan... Web: chúng tôi cần tìm đội ngũ sale, có quan hệ tốt hoặc tập khách hàng liên quan để sale, lợi nhuận chia sẻ 30-70 chi tiết liên hệ 0938368816. Charles Dương

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled professional who can help guide us on structural drawings for temporary signage. The ideal candidate will have experience in creating accurate and detailed drawings for temporary structures. Requirements: - Ability to create structural drawings for temporary signage - Familiarity with the construction industry and temporary works - Proficient in using CAD software - Attention to detail and ability to accurately interpret specifications and dimensions - Structural Calculations and wind load for proposed foundation Responsibilities: - Create detailed structural drawings for temporary signage - Ensure that the drawings are accurate and adhere to industry standards - Collaborate with the team to determine the specific dimensions and requirements for each...

  $2410 (Avg Bid)
  $2410 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Ai web application 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a developer to create an AI web application that focuses on natural language processing. The application should have the following functionality: - Natural language processing capabilities - The ability to analyze and understand text inputs - The application should be able to process and interpret complex language structures and provide accurate responses Hello We have a portal which is based on Laravel frame of PHP. Our portal is used by verified buyers and sellers to share their want to buy and want to sell requirements of I.T Hardware equipment. our system sends email notification like the one below (Made up ) currently, other users log in or use their email application to search for what they need. We are looking to use AI, to feed it our broadcasts& its...

  $978 (Avg Bid)
  $978 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  ...for an experienced developer who can create an algorithm or program (UI controllable) to generate multiple laminate substrate design. The algorithm should consider the complexity of the design as a key factor. A laminate is a multi-layer structure which on different combinations from a list and a pattern changes the properties. This laminate structures are used in packaging materials. Based on the chosen structure from the multiple created structures it should show 2-3 basic properties & cost of the multi-layered structure. Skills and experience required: - Strong programming skills in Python and/or Java - Experience in developing algorithms or programs for design generation - Knowledge of material properties and cost of materials in the context of laminate substrat...

  $86 (Avg Bid)
  $86 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Project Title: Software development Services Required: Web Development Type of Website: Ecommerce Timeline: Within 1 month Skills and Experience Required: Proficiency in Python: You should have a strong understanding of the Python programming language, including its syntax, data structures, and libraries. Knowledge of Python frameworks: Familiarity with popular Python frameworks such as Django or Flask is often required. These frameworks help in building web applications quickly and efficiently. Understanding of web technologies: A Python developer should have a good understanding of HTML, CSS, and JavaScript as these are commonly used in web development. Database knowledge: Knowledge of relational databases such as MySQL or PostgreSQL is important for building data-driven appli...

  $356 (Avg Bid)
  $356 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  PANKAJ KUMAR 6 ngày left

  Project Description: Data Entry for Numeric Data into a Database Skills and Experience Needed: - Proficiency in data entry and accuracy in entering numeric data - Experience in working with databases and understanding of database structures - Familiarity with database software and tools - Attention to detail and ability to follow specific instructions - Strong organizational skills to ensure data is entered correctly and efficiently Project Scope: - The project involves entering numeric data into a database. - The data will be provided in a specific format or structure, which is a database. - The freelancer will need to accurately enter the numeric data into the database, ensuring data integrity and accuracy. - The project requires attention to detail and the ability to follow spe...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá
  JSON to HTML 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a developer who can create a JSON-to-HTML converter. The desired output format for the HTML is HTML with interactive elements. Skills and Experience: - Strong proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Experience working with JSON structures and manipulating data - Knowledge of interactive element implementation, such as forms, calendars, cards, and lists The developer will need to create a JSON structure for the project, as it does not currently exist. Specific interactive elements that need to be included in the HTML output are forms, calendars, cards, and lists. If you have experience with JSON to HTML conversion and implementing interactive elements, please submit your proposal. Have to develop the JSON for only The main goal is to show the

  $171 (Avg Bid)
  $171 Giá đặt trung bình
  48 lượt đặt giá
  structural design 6 ngày left

  I am looking for a structural designer to help me with the design of a medium-sized residential building. Although I do not have specific requirements, I do have some preferences for the design. Skills and experience required: - Strong knowledge of structural design principles and ...principles and building codes - Experience in designing residential buildings of medium size (1000-5000 sq ft) - Ability to incorporate client preferences into the design - Attention to detail and ability to ensure structural integrity and safety - Knowledge of different materials and their suitability for residential construction - Creativity in designing aesthetically pleasing and functional structures - Good communication skills to collaborate with the client and other professionals involved in th...

  $310 (Avg Bid)
  $310 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help with the integration of various se...techniques with arduino. - Ability to suggest appropriate sensor models based on project requirements Project Details: - The project involves integrating pressure, temperature, depth, camera, and LED light sensors into an underwater ROV. It is a wired system. - The client is open to suggestions for specific sensor models. - The primary function of the ROV is inspection and maintenance of underwater structures. - The freelancer should be able to ensure seamless communication between the sensors and the computer interface of the ROV. If you are experienced in sensor integration, computer interfacing, and have a background in underwater ROVs, please submit your proposal with relevant examples of your prev...

  $1818 (Avg Bid)
  $1818 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to create a 3D model of a food court for my project. The ideal candidate should have experience in creating low-detail 3D models with basic shapes and structures. I will provide references for the design inspiration. This project requires attention to detail in creating the basic structure of the food court.

  $62 (Avg Bid)
  $62 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can create a realistic illustration of repairs on a cargo ship. The illustration should showcase general repairs all over the ship. A reference pic of the repairs will be given. Ideal skills and experience for this job include: - Proficien...looking for a freelancer who can create a realistic illustration of repairs on a cargo ship. The illustration should showcase general repairs all over the ship. A reference pic of the repairs will be given. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in creating realistic illustrations - Strong attention to detail to accurately depict the repairs on the ship - Knowledge of ship structures and components to ensure accurate representation of the repairs - Ability to work efficiently and meet ...

  $64 (Avg Bid)
  $64 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  ...resistance to ozone, low tear strength, has allergenic potential, etc. Various research works have been conducted to improve the properties of natural rubber for advanced applications. Identify an advanced application of rubber in modern engineering and technology from the lists below:  Rubber for Seismic and Vibration Isolation: Seismic bearing, or base isolator, minimizes earthquake impact on structures by providing flexibility and isolating them from ground motion.  Rubber for Energy Harvesting: Rubber materials with piezoelectric properties are being studied for their potential in energy harvesting applications. These materials can convert mechanical vibrations and movements into electrical energy.  Smart and Self-Healing Rubber: Smart rubbers are materials that can res...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  Need Help Writing Unit Tests in Java 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Java developer who can assist me in writing unit tests for my advanced project. The ideal candidate should have experience with the JUnit framework and be able to handle a large number of unit tests. Requirements: - Strong proficiency in Java - Experience with JUnit and TestNG framework - Familiarity with advanced project structures - Ability to write and manage a large number of unit tests

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Rebuild mixed use post fire 10,000 sq ft 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Description: - I am looking for a skilled and experienced architect to rebuild a partia...building after a fire. - The building is currently partially damaged and needs extensive repairs. - The intention is to rebuild the structure for mixed-use purposes, combining residential and commercial spaces. - The preferred architectural style for the rebuild is traditional. - The ideal candidate will have expertise in traditional architectural design and experience in rebuilding fire-damaged structures. - Attention to detail and the ability to create a functional and aesthetically pleasing space is essential. - Strong communication skills and the ability to collaborate with other professionals, such as engineers and contractors, are also important for the successful completion of th...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who is proficient in Java programming language to improve existing code for BST and AVL tree methods. The ideal candidate should have experience in working with data structures and algorithms. Skills and experience required: - Strong proficiency in Java programming language - Knowledge of BST and AVL tree methods - Experience in improving existing code - Familiarity with data structures and algorithms For the program, you are not allowed to add more libraries or add more classes. You are allowed to add more methods if needed. The codes you need to do are in the file The project involves improving the existing code for BST and AVL tree methods, so the freelancer should be able to understand and analyze the code to make necessary enhancements. ...

  $44 (Avg Bid)
  $44 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  We are seeking mystery shoppers to evaluate the call center service on different levels. We fund the purchase of a separate mobile number solely for this job ($12). Minimum 3 Freelancers needed. Up to 3-4 assignments weekly (each $100). Shortlisted candidates will receive a detailed instruction. Mystery shopper requirements: 1. Based in UK 2. UK resident with a valid document -- This task will be broken down into the following milestones (to ensure transparency and mutual satisfaction): // Milestone 1 ($10+12) - Make an audio recording of a call (5-7 min) - Step 1 - Buy a phone number and create an email for registration. - Step 2 - Receive a call from a company manager. - Step 3 - Ask 3-5 questions, make audio recording. == Deliverables: audio recording in good quality. // Mi...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  web scraping 5 ngày left

  I am looking for a skilled web scraper who can extract text data from a specific website and format it in a specific way. Requirements: - Experience in web scraping and data extraction - Proficiency in programming languages such as Python or R - Knowledge of web scraping frameworks and libraries - Ability to navigate through website structures and handle different data formats Skills: - Web scraping - Data extraction - Data formatting - Python or R programming - Web scraping frameworks and libraries If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  We are seeking mystery shoppers to evaluate the call center service on different levels. We fund the purchase of a separate mobile number solely for this job ($12). Minimum 3 Freelancers needed. Up to 3-4 assignments weekly (each $100). Shortlisted candidates will receive a detailed instruction. Mystery shopper requirements: 1. Based in UK 2. UK resident with a valid document -- This task will be broken down into the following milestones (to ensure transparency and mutual satisfaction): // Milestone 1 ($10+12) - Make an audio recording of a call (5-7 min) - Step 1 - Buy a phone number and create an email for registration. - Step 2 - Receive a call from a company manager. - Step 3 - Ask 3-5 questions, make audio recording. == Deliverables: audio recording in good quality. // Mi...

  $143 (Avg Bid)
  $143 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can assist with Malayalam typing in the Ml Karthika font for content creation purposes. The project will involve typing 1 to 100 pages, with the possibility of more pages in the future. Specific requirements for formatting are not necessary, as standard formatting will be sufficient for the project. I am seeking someone who can complete the project within a week, making it a short-term commitment. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Malayalam typing using the Ml Karthika font - Attention to detail and accuracy in typing - Ability to meet deadlines and work efficiently - Previous experience in content creation would be a plus.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  **URGENT** Due in 6 days. Need assistance with advanced C++ coding project involving Data Structures and Algorithms. Skills and experience required: - Strong knowledge and experience in C++ programming language - Proficiency in advanced concepts and techniques of C++ - Experience in solving complex coding problems - Ability to understand and analyze requirements quickly Project details: - The project involves completing an advanced level C++ coding assignment - The assignment is based on the C++ programming language - The difficulty level of the assignment is advanced - The deadline for completion is within a week If you have expertise in C++ programming and are experienced in solving advanced level coding problems, please bid on this project.

  $111 (Avg Bid)
  $111 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  I will give you specific Search tags like "Vape" You have to search on LinkedIn companies and collect the email to sheets—a very simple task. Only apply if you agree with the payments.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá

  Project Description: I am looking for a freelancer who can help me migrate my Gsuite emails to M365. The ideal candidate should have experience in migrating emails from Gsuite to M365 and should be familiar with the following requirements: - Must maintain labels/tags during the migration process - Should be able to maintain folder structures while migrating the data - The migration will involve 1-10 users If you have the necessary skills and experience, please reach out to me with your proposal.

  $188 (Avg Bid)
  $188 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...capabilities. Key Responsibilities: Contribute to the design of solutions from the information provided in discovery and design workshops to architect solutions. Potentially incorporate Dataverse Databases, Multi-Step forms, Power Apps Flows, and UI/UX specifications based on project requirements. Work on medium complexity projects, some of which may entail advanced features, integrations, or database structures. Team Objective: Our primary objective is to assemble a team of skilled freelance professionals with a strong track record in Microsoft application development. The focus will be on delivering solutions that not only meet clients' needs but also prioritise security, compliance, and overall functionality. If you have expertise in Microsoft technologies and are pass...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  Project Title: Design A Construction 3D Printer I am looking for a skilled designer to create a construction 3D printer capable of printing large-scale structures using concrete material. The ideal candidate should have experience in designing industrial machines. Desired Size: - The printer should be able to handle large-scale construction projects. Specific Features: - The client has provided a list of specific features that they would like to incorporate into the printer. These features will be shared with the selected designer. Material Capability: - The printer should be capable of using concrete material for printing. Skills and Experience: - Experience in designing industrial machines - Knowledge of 3D printing technology - Familiarity with concrete materials and their p...

  $37452 (Avg Bid)
  $37452 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  Design for a small room, portal frames with gantry pipe design almost 75% of it is done, just need to complete it asap. Just have to complete the rest of it.

  $105 (Avg Bid)
  $105 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled professional to assis...skilled professional to assist with migrating a small MSSQL database to Oracle. The database size is less than 1GB. Around 350 tables , 100 views, 300 scalar functions, 100 table valued functions,350 sps to be migrated The project requires special attention to any specific data types or structures in the database during the migration, although I am not sure if there are any. The timeline for this project is long term, with more than 1 week for completion. Need a person from bangalore , as I would like to work with the person offline Ideal Skills and Experience: - Experience with MSSQL to Oracle migration - Strong understanding of database structures and data types - Attention to detail in ensuring a smooth...

  $2569 (Avg Bid)
  $2569 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Concrete foundation design and engineering 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Concrete Foundation Design and Engineering for Commercial Building - The purpose of this project is to design and engineer a concrete foundation for a commercial pre-engineered metal building. - The clien...rod layout and reactions. - The foundation needs to have a heavy load-bearing capacity. - We are seeking a skilled professional with experience in concrete foundation design and engineering for commercial buildings. - The ideal candidate should be able to work with detailed plans and provide professional input when necessary. - Strong knowledge of load-bearing capacity requirements for heavy structures is essential. - Attention to detail and the ability to meet deadlines are important for the successful completion of this project. -Ability to stamp the design in the state of Mon...

  $2148 (Avg Bid)
  $2148 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  ...transactions. • Implement escrow functionality using the gateway's features. • Ensure SSL encryption for secure payment transactions. • Store transaction details in a secure database with proper encryption. 5. Rating and Review System: Technical Implementation: • Create endpoints for users to leave reviews and ratings. • Implement blockchain integration for immutable review records. • Use data structures and indexing for efficient review retrieval. 6. Search and Filtering: Technical Implementation: • Develop advanced search APIs based on user queries and filters. • Use indexing and caching to optimize search performance. • Implement algorithms for personalized search suggestions. 7. Admin Panel: Technical Implementation: • Cr...

  $572 (Avg Bid)
  $572 Giá đặt trung bình
  77 lượt đặt giá

  ...automate data extraction from a variety of real estate websites, listing platforms, and databases. Implement error handling and data validation mechanisms to guarantee the precision and reliability of collected data. Work collaboratively with our data analysis team to refine, structure, and organize scraped data, facilitating further analysis and strategic decision-making. Monitor changes in website structures, adjusting scripts to ensure consistent data extraction despite potential site updates. Identify opportunities for process enhancement, suggesting improvements to streamline and improve the efficiency of web scraping operations. Contribute to the formulation of lead generation strategies by identifying key parameters and criteria for potential investment properties. Stay in...

  $105 (Avg Bid)
  $105 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  I am looking for a Javascript developer who can help me write very short new bits of code for my PowerPages project. I am very new with Javascript and I think what i need to figure out is very very simple. I just don't know how to write it properly. (I give a simple description of my tables structures and what i need in the attached xls). The main thing is that it is extremely urgent. I would like to move forward with this within the next few hours. My guess is that for someone who knows javascript, it would take less than an hour to talk me through what i need to know / understand. Skills and Experience: - Proficiency in Javascript - Experience with PowerPages This project has an urgent deadline, so I need someone who can start immediately and deliver within a short timefr...

  $21 / hr (Avg Bid)
  Gấp
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá

  ...Description: Our team has recently converted an existing C# codebase to Django. We are seeking a skilled freelancer to collaborate with our in-house developer to integrate this converted code into our existing Django project. The primary goal is to ensure that the integrated code operates seamlessly within the Django environment, aligning it with our existing architecture, functionalities, and database structures. Objectives: Collaborative Code Integration: Work closely with our in-house developer to incorporate the converted Django code into our existing project, ensuring it complements the current architecture and coding standards. Functionality Alignment: Collaborate to verify and align all functionalities of the converted code with those of the original C# code. Data...

  $1387 (Avg Bid)
  $1387 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá

  ...smooth checkout process - Integration of a secure and reliable payment gateway for seamless transactions - (backend)Tour Package Upload Ease: Implement a user-friendly interface for easy uploading of tour packages, allowing administrators to add, edit, and remove tour details effortlessly. -(back-end)Variable Prices: Enable variable pricing for tour packages to accommodate different pricing structures based on factors such as seasons, availability, or other criteria. -Filters - Tags /filters (for Finding the suitable Tour packages): Implement a robust filtering system using tags, specifically addressing the need for user like Number of Days, specific keywords etc... -Provide a download option for tour package chosen by client. Send such brochures capturing client email addre...

  $1578 (Avg Bid)
  $1578 Giá đặt trung bình
  94 lượt đặt giá
  Wordpress Website 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...change frequently. Basic concept of layout is below. After a candidate finds a job of interest I want them to be sent to a brief questionnaire page (unique per skill-set) that I can easily edit. They will also need to be able to upload a resume on that page. * Home Page - Including our mission statement & purpose * Top Jobs / Featured (for each of the following skill-sets) --- A&P Mechanic --- Structures --- Avionics * Resume Upload / Builder / Offer Assistance * Content Area (to build out keywords and SEO over time) Attached are some of the graphics I have had created for this project - Logo & Brand Character. I will provide further details on the layout of the Job Opening pages later on, but it will be basic (pay rate, shift, location, job description, experien...

  $174 (Avg Bid)
  $174 Giá đặt trung bình
  250 lượt đặt giá
  Data Annotation -- 2 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Data Annotation for Seniority Level Assignment in Sustainable Consulting Firms Project Description: We are seeking a skilled freelancer to assist with a data annotation project focused on the sustainable consulting industry. The primary task involves assigning seniority levels to various job positions within three companies, based on the detailed criteria provided. Sc...discern the seniority of roles within a corporate structure, particularly in the sustainable consulting industry. Attention to Detail: Precision in reviewing and categorizing data. Project Deadline: 5 days after assignment Application Procedure: Interested candidates should submit their application along with examples of previous data annotation work, specifically related to corporate roles and structu...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ...dois pas avoir de vis à vis sur une autre maison. L'espacement et la végétalisation est importante. agrandir l'étang afin de correspondre à vos besoins sur la disposition des maisons. Prévoir zone avec quelques équipements de sport extérieur et zone de détente enfant, terrain de pétanque, enclos avec des animaux type lamas ou cerf.  - Création de parcours reliant l'ensemble des maisons et les structures principales, permettant aussi de les l'utilisé comme sentiers de balades piétons et cyclables. L'ensemble des bâtiments devra s’intégrer à la nature dans laquelle il sera implanté. Chaque bâtiment doit être dans so...

  $217 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $217
  5 bài tham dự

  Structural Engineer for Load Calculations on Residential Building with Existing Plans Skills and Experience: - Proficient in load calculations for residential buildings - Experience with analyzing and designing structures - Familiarity with existing plans and ability to work with them - Knowledge of building codes and regulations related to residential structures - Attention to detail and accuracy in calculations - Ability to communicate effectively with clients and other professionals involved in the project

  $513 (Avg Bid)
  $513 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá

  ...troubleshooting skills - Ability to optimize database performance and ensure data integrity - Familiarity with relevant database tools and technologies - Excellent communication and collaboration skills Responsibilities: - Collaborate with project stakeholders to understand database requirements - Design and create a new PostgreSQL database based on project specifications - Implement appropriate data structures and ensure data integrity - Optimize database performance and resolve any issues or bottlenecks - Collaborate with the development team to integrate the database with the application - Regularly monitor and maintain the database to ensure optimal performance and security - Provide ongoing support and troubleshoot any database-related issues If you have the required skill...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  3D Architectural Video 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...skilled 3D animator to create a realistic architectural video with a duration of more than 3 minutes. The video should showcase the structures with some details and should have a realistic style. Important Note: The Video is about a housing society and should have various parts of the society showcased for eg Gyms, Temples, parks, Buildings etc. The Length of the video is 5 mins. Skills and experience required for this project: - Proficiency in 3D animation and rendering software - Strong understanding of architectural design and visualization - Ability to create realistic textures and lighting effects - Attention to detail to accurately depict the structures and their surroundings - Creativity to bring the video to life and make it visually appealing If you have previ...

  $468 (Avg Bid)
  $468 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  We offer courses in 8 domains 1. DevOps Engineer Program 2. Cyber Security 3. Cloud Architect 4. Data Scientist 5. Artificial Intelligence 6. Full Stack Developer 7. Software testing 8. Digital Marketing

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features. 
 Front-End Development: • Utilise Angular/AngularJS to create responsive, intuitive user interfaces with strong knowledge of CSS3. • Implement modern design principles to enhance user experience. Back-End Development: • Work with .NET Core to develop and maintain server-side logic. • Design and implement database structures using SQL Server or other relational databases. 
 API Development: Develop and consume RESTful APIs for seamless integration with various services. Cloud Integration: Experience with AWS (Amazon Web Services) for deployment and integration. Code Optimisation and Testing:• Conduct thorough testing of applications to ensure robustness. • Optimise code...

  $13136 (Avg Bid)
  $13136 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá