Twitter spacescông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 twitter spaces công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Tạo bot Telegram Airdrop Đã kết thúc left

  Tạo bot Telegram Airdrop với các chức năng: Join nhóm Telegram, đăng ký channel Telegram, folow Twitter, folow facebook, đăng ký kênh Youtube, dán ví Bep 20, dán mail mời người làm các nhiệm vụ trên. Chức năng cho admin Bot: kiểm soát số lượng người tham gia, xuất file thành viên tham gia

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  chạy ref cho IDO Đã kết thúc left

  cần có nhiều acc sau metamask telegram twitter và nhiều thứ khác nhắn zalo [Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions]

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Dự án về mảng game NFT , marketing trên các mạng xã hội chủ yếu Twitter, Telegram, Discord. Cần người có kinh nghiệm trong việc quản lý nội dung và PR dự án

  $500 (Avg Bid)
  $500 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Game NFT dạng Farming game Đã kết thúc left

  Dạng game NFT Tôi cần Design UI Landing Page, Design UI App game Logo, bộ nhận diện thương hiệu Kênh truyền thông Telegram group, Fecabook, Youtube, Twitter. Nội dung truyền thông: video trailer, bài đăng dự án

  $529 (Avg Bid)
  $529 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Penguin Secret Agency Đã kết thúc left

  Penguin Secret Agency (PSA) là một startup được đăng ký ở Singapore với văn phòng ở Việt Nam, hướng tới thu thập dữ liệu và áp dụng khoa học dữ liệu cho 3 ngành chính : Thương Mại Điện Tử, Bất Động Sản, Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Sản phẩm đầu tiên của PSA là kingkongad : platform giúp thu thập các quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Twitter, Instagram cho các nhóm đối lượng là seller đang chạy Dropshipping, Print-on-Demand và White Label

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  cần người quản lý, post bài trên Facebook, twitter, website cho trang du lịch bán tàu du lịch và nhà nghỉ cho khách việt kiều. kinh nghiệm only.

  $143 (Avg Bid)
  $143 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Đăng quảng cáo Đã kết thúc left

  đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội như Facebook, youtube, twitter, các diễn đàn , ... để người xem biết được thông tin về thứ mà mình cần quảng cáo.

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Mình cần thuê code phần mềm với chức nawnng như sau: Change Mac address -> Change IP từ VPN HMA hoặc Sock Vip72 -> Change time zone -> Change độ phân giải màn hình -> Bật ramdom Firefox, Chrome, IE, opera -> Điền địa chỉ web cần view random ref từ twitter, myspace, linkedin và view thêm 2 đến 3 page tiếp theo -> Xóa cache, lược sử -> Thoát trình duyệt

  $90 (Avg Bid)
  $90 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Themforest Wordpress Project Đã kết thúc left

  Chúng tôi đã hoàn tất 70% dự án, đang cần thuê hoặc hợp tác với 1 freelancer để hoàn chỉnh dự án đưa template lên Themeforest. Hãy liên lạc khi: - Bạn có khả năng cao cấp trong: + PHP&My SQL + html5, CSS3 + Twitter Bootstrap, ZURB Foundation: responsive - Hiểu về rule của Evato Rule Hình thức làm việc: - Thù lao làm theo dự án. - Hợp tác theo dự án. - Làm việc toàn thời gian tại công ty chúng tôi.

  $188 (Avg Bid)
  $188 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  quảng cáo trên mạng xã hội nổi tiếng như facebook twitter thuê ngay

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  quảng cáo trên mạng xã hội nổi tiếng như facebook twitter thuê ngay

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Like mang tính chất SEO là chính. Khi lượt like fanpage của bạn cao thì nó sẽ tạo thành 1 kênh cung cấp backlink cự...dịch vụ của tôi . cam kết: - Các tài khoản đều có Avatar và đang hoạt động - Lượt Like từ khắp nơi trên thế giới. - Nguồn Like (fans) không giới hạn Uy tín: - Giá cả luôn luôn rẻ nhất tại - Nếu có vấn đề gi sau khi tăng like sẽ khắc phục ngay lập tức. Mình còn làm dịch vụ khác về facebook như facebook like photo, comment, video, subscribers followers....và các dịch vụ khác về youtube, twitter....Chỉ cần liên hệ mình thì bạn sẽ có giá tốt và chất...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...highly ambitious and intellectually stimulating effort to shape the future of architectural design. At the heart of this venture is the development of an AI-powered system, meticulously engineered to push the boundaries of traditional architecture through symbolic reasoning. This project is not just about creating; it's about innovating and inspiring change in how we perceive and construct the spaces around us. **Main Objective:** - To develop a cutting-edge framework that integrates symbolic reasoning with AI capabilities, aimed at revolutionizing architectural analysis and visualization. **Requirements:** - Expertise in Unity for developing realistic 3D architectural visualizations. - Strong background in AI, particularly in implementing systems for symbolic reasoning an...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I’m on the lookout for a talented individual who can create the vision for our new showroom by designing cutting-edge modern kitchen vignettes and displays. We seek a creative mind who will not only conceptualize these spaces but also provide us with the tools to turn these ideas into reality. - Creating accurate and visually appealing drawings for different display concepts **Key Deliverables:** - **3D Renderings:** High-quality visualizations to capture the essence and feel of the modern designs intended for our showroom. - **Detailed Drawings:** Precise and clear drawings that outline every aspect of the vignettes for flawless execution. - **Fabrication-Ready Designs:** Final designs must be detailed enough to be directly handed off to our fabrication team without needin...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  ...eye-catching details and comfortable, yet stylish furniture. - **Bedrooms**: Create serene yet vibrant sleeping spaces, incorporating personalized touches. - **Kitchen and Dining Area**: Functional and aesthetic reorganization, with a focus on incorporating earthy and vibrant tones. - **Bathrooms**: Refresh and declutter for a cleaner, visually appealing space. **Ideal Skills and Experience**: - Proven experience in bohemian interior design - Strong portfolio showcasing vibrant, yet tastefully designed spaces - Demonstrable skill in color theory and spatial organization - Ability to source unique furniture and decor that complement the bohemian theme - Experience in decluttering and reorganizing spaces for both aesthetics and functionality This project requires a ...

  min $37 / hr
  Địa phương
  min $37 / hr
  0 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced social media manager to handle my Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn accounts to primarily drive website traffic. My goal is to increase the number of visitors to my website through strategic social media posts and engagement. **Requirements:** - Proficient in managing Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. - Capable of creating engaging and relevant content once a week for each platform. - Skillful in devising strategies to convert social media actions into website traffic. - Familiar with analytics tools to track performance and tweak strategies accordingly. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record of increasing website traffic through social media management. - Strong understanding of each platform's algori...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá
  Streetwise Brand Awareness Boost 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...individual to help execute my vision of significantly enhancing my brand's online presence. The primary goal is to increase brand awareness through distinctive and engaging content across a newly designed website, Instagram, and Twitter accounts. Here's what I'm looking for: **Website Development:** - Design and launch a user-friendly website that reflects our streetwise credibility while remaining approachable. - Implement SEO best practices to ensure high visibility. - Integrate social media feeds and a blog section for updates and stories. **Instagram and Twitter Management:** - Create and maintain a consistent, streetwise, and credible tone across posts and interactions. - Regularly post a mix of behind-the-scenes photos, product/service highlights, an...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  41 lượt đặt giá
  Elevate Web Traffic: IG & Twitter 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...content specifically tailored for Instagram and Twitter. My primary goal is to significantly boost traffic to my website through strategic social media campaigns. **Key Responsibilities:** - Develop and implement innovative strategies to drive website traffic from Instagram and Twitter. - Create engaging text and image posts that resonate with our target audience, encouraging click-throughs and website visits. - Use SEO best practices to optimize social media content, ensuring maximum visibility and engagement. - Monitor analytics to identify trends, adjust strategies as needed, and report on performance. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record in increasing web traffic through social media platforms, particularly Instagram and Twitter. - Expertise ...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá
  Engaging Memes and Twitter Posts Creator 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...my Twitter with humorous yet professional posts and memes. This would ideally help grow my social media following among young adults and business professionals. Here's what I am looking for: - Exceptional content creation skills that strike a balance between professional and humorous, effectively engaging with young adults and business professionals - The ability to craft unique and captivating Twitter posts, designed to increase my social media followers - Talented in meme creation that appeals to my desired audience Ideally, you should possess excellent social media and marketing skills, a knack for comedy and a professional viewpoint. Experience in growing social media followings will be greatly valued. Your creativity could be the key to ramping up engage...

  $1171 (Avg Bid)
  $1171 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  ...design aesthetic that aligns with our brand. The theme should be visually appealing, user-friendly, and mobile-responsive. - **E-commerce Integration:** Implement robust e-commerce capabilities to facilitate online transactions, product listings, and customer management. - **Social Media Sharing:** Embed social media sharing options to increase engagement and reach on platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram. - **Custom Post Types:** Create and manage custom post types tailored to our content strategy, allowing for flexible content management and display. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in PHP, HTML, CSS, and JavaScript – essential for custom theme and plugin development. - Experience with e-commerce platforms, preferably WooCommerce, to enable s...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Giá đặt trung bình
  104 lượt đặt giá
  Marleting Assistant 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...landscape, and uncovering opportunities for growth and engagement. - **Social Media Management**: Developing and executing a robust strategy that includes scheduling posts, engaging with followers, and analyzing engagement metrics. Ideal Skills and Experience: - Creative flair with experience in Canva for designing high-quality graphics - Proficiency in social media platforms (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) - Strong research abilities to gather insights and data relevant to our industry - Google Analytics and SEO knowledge is a plus - Self-motivated with a proven track record of driving results in marketing campaigns I'm looking for someone who can join our team and hit the ground running. While the timeline for completion wasn't specified, I'm eager to ge...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá

  I am in need of a savvy social media manager specialized in strengthening and sustaining a brand's online presence. Your duties will include: - Managing various social media platforms, precisely Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn - Developing strategies to enhance brand awareness - Creating and sharing catchy content, specifically promotions, discounts, and educational articles. Successful bids will demonstrate: - Proven experience in social media management - Evidence of boosted brand awareness through successful social media strategies - Skills in creating engaging content that compels audience interaction and promotes our brand. I am looking forward to working with a passionate, effective, and dedicated individual. Please include previous work samples and st...

  $47 (Avg Bid)
  $47 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá
  Real Estate Image Makeover -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Seeking a talented and detail-oriented image editor to elevate our real estate images, ensuring they stand out in today's competitive market. The ideal candidate will have a keen eye for detail, advanced skills in Photoshop or similar editing software, and a portf...Apply:** - Share your portfolio, particularly before and after examples of real estate or similar type projects. - Explain your approach to maintaining a natural and realistic look in your edits. - Include an estimated time frame and cost for editing a batch of 10 images. This job requires someone who can work within tight deadlines without compromising on quality. If you have a passion for making spaces look inviting and understand the fine line between enhancing an image and keeping it realistic, we would love to...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...for: - **Social Media Marketing**: Create and manage high-impact strategies on Facebook, Instagram, and Twitter. This involves curating content, scheduling posts, and analyzing engagement metrics to refine approaches. - **Email Marketing**: Design captivating email campaigns that resonate with our target audience. The objective is to nurture leads, boost conversions, and maintain open lines of communication with our subscribers. - **Content Marketing**: Develop compelling, SEO-optimized content that educates, informs, and entertains our audience, driving both traffic and engagement. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in social media platforms (Facebook, Instagram, Twitter) and email marketing strategies. - Strong understanding of SEO principles and co...

  $235 (Avg Bid)
  $235 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Design Brief: Residential Real Estate Housing Development Project Project Overview: We are seeking creative architectural solutions for a residential housing development project situated on a 123,000 square meter plot of land. The project aims to offer a variety of housing options while incorporating common amenities and green spaces. Design Requirements: Develop 2D plans for the following housing solutions: Row houses (100%) Coupled houses (2 by 2) (100%) Individual houses (100%) Mixed solutions: Solution 1: Row houses (60%), Coupled houses (30%), Individual houses (10%) Solution 2: Row houses (30%), Coupled houses (40%), Individual houses (30%) Solution 3: Row houses (20%), Coupled houses (30%), Individual houses (50%) Provide approximate sizes for each housing type: Row house...

  $33 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $33
  6 bài tham dự
  Book Promo Videos - 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a talented individual with a robust social media presence to create and share engaging, humorous 30-second video promotions for my latest book across multiple platforms, specifically Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. The ideal freelancer will craft content that not only entertains but also sparks curiosity about the book, encouraging viewers to learn more and, ultimately, make a purchase. **Key Requirements:** - Proven social media influence with active, engaged followers on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. - Ability to produce high-quality, visually appealing video content. - Excellent sense of humor that can be woven into book promotions. - Creativity in video storytelling to captivate the target audience. - Strong understanding of social ...

  $97 (Avg Bid)
  $97 Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá
  Elegant Interior Detailing Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a talented freelancer to embark on an interior architecture detailing project that encapsulates minimalist, traditional, and contemporary styles across several key areas of my home. The goal is to create spaces that are both visually appealing and highly functional. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in interior design, particularly in living rooms, kitchens, and bedrooms. - Strong portfolio showcasing expertise in minimalist, traditional, and contemporary design styles. - Experience with detailed project planning and execution. - Ability to provide innovative solutions that blend aesthetics with practicality. **Project Requirements:** - Develop detailed architectural plans that align with my preferred design styles. - Suggest materials and finishes t...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I'm seeking an experienced chemical engineer with a creative edge to develop a distinctive candle line that stands out in today's market. My vision is to integrate mesmerizing colored flames into household candles, transforming ordinary spaces into enchanting environments. To bring this vision to life, I need an expert who can navigate the complexities of chemical compositions while prioritizing safety and aesthetics. **Key Requirements:** - **Colored Flames:** Create candles that produce vibrant red, blue, and green flames when lit. The colors should be vivid and consistent throughout the burning process. - **Safety First:** Utilize non-toxic materials to ensure the candles are safe for home use. This includes the wax, wick, dye, and any chemicals needed to produce the...

  $18 - $151
  $18 - $151
  0 lượt đặt giá

  I am seeking a creative freelance designer with a strong grasp of the unique capabilities and user demographics of Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. The individual should be capable of developing engaging content aimed at promoting my products/services while simultaneously fostering brand awareness. Key Responsibilities: - Utilizing a comprehensive library of design templates for creating social media posts - Employing image and text editing tools to uniquely customize templates Ideal Qualifications: - Proficient in using design and editing tools - Proven experience in social media content creation and brand promotion - Knowledge of effective strategies for different social media platforms is a plus.

  $69 (Avg Bid)
  $69 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  Boost Sales: Lead Generation Companion 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a skilled Social Media Manager passionate about creating and managing content across Facebook, Instagram, and Twitter. My primary goal is to utilize these platforms to generate leads and sales for my business. Key Responsibilities: - Develop a cohesive social media strategy tailored to generate leads and drive sales. - Create and schedule engaging daily posts for each platform (Facebook, Instagram, Twitter) that align with our brand’s voice and objectives. - Monitor analytics to identify viable ideas, track performance, and adapt strategies accordingly. - Engage with our audience to build community and foster relationships. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in social media management, particularly in sales-driven campaigns. - Expert...

  $97 (Avg Bid)
  $97 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  I'm seeking an expert Social Media Manager to consolidate and boost our presence across Facebook, Twitter, Instagram, and Youtube. The primary focus will be to: - Increase brand awareness on all platforms. This professional should possess solid strategies to amplify our corporate identity effectively across a diverse audience. - Drive website traffic. The ideal candidate should seamlessly utilize these platforms to direct potential customers to our website systematically. The Social Media Manager should have comprehensive experience with Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, plus a knack for identifying the latest social media trends and technologies. To conclude, this engagement requires a creative thinker, with a proven track record in increasing brand awareness and...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá

  I'm in need of someone proficient in 3D rendering with an emphasis on creating medium-detail renders of buildings and interior spaces. These renditions should incorporate specific materials and textures, including: - Glass - Wood - Brick - Veneer - Wallpaper The final product must accurately depict the spaces and their core elements, offering a realistic view with a medium level of detail. Ideally, the freelancer will have prior experience with architectural and interior rendering, with a strong understanding of material application. I look forward to viewing your portfolios and discussing how you can bring my vision to life.

  $68 (Avg Bid)
  $68 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  Cookie Banner Redesign with JS/CSS 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...CSS because of Shadow DOM you can see the cookie-banner at: Cookiebanner is from company usercentrics and at the moment not editable without code. I found an article about how to edit it with JS: I want to adjust the banner on dekstop view: - Add margin left /right of 20px to whole box - Minimize spaces to 3px between Picture -Heading - Text - Edit container of Picture to height 15px -Edit font family to ITC (Custom font) -Change button colour to yellow +++Please reviw attached pdf+++ Specifically, I need modifications in the following areas: - **Font Style Adjustment**: We're aiming to adjust the font style used in the banner to better align with our site's aesthetics. - **Space Optimization**:

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  53 lượt đặt giá
  Mastermind Social Media Manager Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  As someone who's adept at handling Facebook, Instagram, and Twitter, your expertise is required to grow an expanding brand's online presence. Primary Goals: - Enhance brand visibility - Drive significant traffic to our website - Efficiently generate leads and sales Ideal Candidate: A Social Media aficionado with a proven track record of capturing the attention and engagement of audiences aged 25 to 54. A knack for creating vibrant, shareable content that resonates with this demographic is crucial. The successful candidate should have the ability to use social media analytics to adjust strategy and maximize results. We're excited to see our brand grow through your energetic social media management! The chosen freelancer will have impeccable graphic design skills ...

  $138 (Avg Bid)
  $138 Giá đặt trung bình
  81 lượt đặt giá

  I'm on the lookout for a skilled photographer with a keen eye on interior spaces to capture the essence of various indoor settings immediately. My urgency in completing this project requires a professional who is ready to jump into action at short notice and deliver high-quality photographs without compromising detail or creativity. **Specific Requirements:** - Expertise in capturing interior settings with a focus on lighting, composition, and detail. - Ability to work quickly and efficiently, meeting a tight deadline without sacrificing quality. - Flexibility in adapting to various indoor environments, possibly including but not limited to residential, commercial, and architectural settings. - Professional-grade equipment able to capture high-resolution images suitable for va...

  $108 (Avg Bid)
  Địa phương
  $108 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...Experience:** - Proficient in 3D modeling software such as 3ds Max, Blender, or SketchUp. - Strong background in interior design or architecture. - Exceptional attention to detail in texturing and material simulation. - Ability to interpret and realize conceptual drawings into 3D visuals. - Experience with lighting and rendering for realistic output. **Requirements:** - Generate 3D models of interior spaces reflecting a high level of detail. - Incorporate textures and materials that mimic real-life characteristics. - Detailed modeling of furniture and decorations per the provided specifications. - Render high-quality images suitable for visualization and presentation purposes. This project demands an individual who is not only technically skilled but also creative and responsiv...

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá

  I need an experienced interior designer to transform the living room, bedrooms, washroom, and parking area of my residential property. My preference is a modern style with a sleek, streamlined, and spacious feel. Here's what you should bring to the job: * Expertise in modern design principles * Proven experience with residential spaces, particularly in designing living rooms, bedrooms, washrooms and parking areas * Strong eye for aesthetics, able to use design elements to create a functional, modern space If you have a portfolio of modern residential designs, I'd appreciate the chance to see examples of your work. Looking forward to potentially collaborating with you on this project.

  $66 (Avg Bid)
  $66 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  I'm seeking a professional interior designer to transform my living room into a modern sanctuary. My goal is to have a space that is not only stylish and contemporary but also comfortable and inviting for my family and guests. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in residential interior design, particularly in creating modern living spaces. - A strong portfolio demonstrating previous projects with a modern aesthetic. - Proficiency in space planning and furniture layout to maximize functionality and flow. - Expertise in selecting and sourcing modern furniture, fixtures, and finishes. - Ability to work within a specified budget while delivering high-quality results. - Excellent communication skills to ensure my vision is understood and executed precisely. **Pro...

  $393 (Avg Bid)
  $393 Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  I'm seeking a talented interior designer specializing in modern aesthetics to transform my living room into a sleek, comfortable, and inviting space. Ideal for someone who loves blending functionality ...residential interior design, especially in modern themes. - Strong portfolio showcasing previous living room projects. - Ability to communicate effectively and translate client visions into tangible designs. - Proficiency in design software for creating realistic renderings. - Knowledge of modern furniture suppliers and decor stores. This project is perfect for someone passionate about creating spaces that blend modern design elements with warmth and practicality. I'm looking forward to working closely with a creative mind who can bring a fresh perspective to my living ro...

  $362 (Avg Bid)
  $362 Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá

  ...technology, with the ability to develop a driver that maximizes range and efficiency. - **Automation Skills**: Experience with autonomous or semi-autonomous vehicle systems, capable of navigating urban environments safely and efficiently. - **Compact Design Focus**: Ability to design for small parcel delivery, optimizing space while ensuring the vehicle remains nimble and easy to maneuver in tight spaces. - **Software Integration**: Skilled in software development for route optimization, parcel tracking, and real-time adjustments to delivery schedules. **Ideal Skills and Experience:** - Deep understanding of electric vehicle drivetrains. - Experience in robotics or autonomous vehicle development. - Proven track record of innovation in delivery mechanisms or vehicle design. - St...

  $151 - $452
  Địa phương
  $151 - $452
  0 lượt đặt giá

  ...visualization, and automatic data refreshing. - Experienced in social media analytics, particularly in integrating and managing data from Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and LinkedIn. - Expert in analyzing social media metrics such as engagement (likes, comments, shares), reach (impressions, followers), and conversion (click-through rates, conversions). - Strong analytical skills with attention to detail in order to provide strategic insights. - Excellent communication skills to report back findings and suggest actionable advice based on the data collected. ### Project Requirements: - Set up and integrate Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and LinkedIn with my DashThis account. - Implement customizable widgets on the dashboard for a tailored view of our social me...

  $413 (Avg Bid)
  $413 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  I'm seeking an experienced developer to create a dynamic forum with specific features tailored to my community's needs. My vision involves a platform that's easy to navigate, fosters engaging discussions, and offers exclusive content to paying members. Here's what I'm looking for: - **User Management:** - Secure regi...platforms. - Knowledge in secure payment gateway integration. - Creativity in UX/UI design for attractive and functional user profiles. This platform aims to build a vibrant community where members can share, discuss, and access exclusive content with ease. A successful candidate would be someone who is not only technically skilled but also shares a vision for creating engaging, community-driven spaces online. I need to be able to have fu...

  $187 (Avg Bid)
  $187 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I'm embarking on an exciting journey to transform my home and am searching for a talented interior designer who shares my vision for a modern aesthetic. This project involves reimagining the living room, bedroom, and kitchen spaces to reflect contemporary tastes while also ensuring the functionality and comfort of each area. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in modern interior design principles - Strong portfolio showcasing residential projects - Ability to select and suggest materials, finishes, and furniture - Expertise in space planning and layout optimization - Familiarity with lighting design suitable for modern interiors - Strong communication skills and responsiveness to feedback - Experience in managing project timelines and budgets **Project Requirement...

  $1357 (Avg Bid)
  $1357 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...features and utilize its tools effectively for designing home layouts. 2. **Interior Design and Architecture**: A background in interior design or architecture is ideal. Your expertise will be crucial in suggesting modifications or improvements to the existing layout. 3. **Whole House Renovation Focus**: Though the project encompasses the entire house, special attention to creating harmony between spaces is desired. Your creativity in blending the kitchen, living room, bathroom, bedrooms, and other areas seamlessly is valued. 4. **Project Collaboration**: Strong communication skills are a must. Regular updates and the ability to incorporate feedback efficiently will ensure the project meets its vision. 5. **3D Rendering Skills**: If you can provide 3D renderings of the floor ...

  $136 (Avg Bid)
  $136 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Sentiment Analysis Research using Twitter 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for an experienced researcher specialising in Natural Language Processing (NLP). The focus of the project is to conduct sentiment analysis using data from Twitter posts. Key Requirements: -Expertise in NLP, particularly sentiment analysis. -Experience with data collection from social media platforms, specifically Twitter. -Ability to translate collected data into valuable and understandable insights. -Proven track record on similar projects. Please submit your proposal detailing your approach towards this project accompanied by previous work samples in the NLP space, especially sentiment analysis conducted on social media data.

  $136 (Avg Bid)
  $136 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Organize Crypto Projects 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a temporary hire to organize cryptocurrency projects onto google spreadsheets and create twitter list. They will collect the needed information from twitter and other relative sites. Being knowledgeable on cryptocurrency terms, such as IDOs, TGE, vesting, etc is a needed. Additional Opportunities: Part time research assistant opportunity if you are knowledgeable on the cryptocurrency industry, enjoy crypto gaming, can sypher through telegram, discord, twitter and collect information in order to discover upcoming narratives, trends, and popular projects. $6-$10/hr

  $314 / hr (Avg Bid)
  $314 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Innovative Single-Floor Residential Design 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am currently in search of an experienced architect who can swiftly create an engaging and functional floor plan for a single-floor residential house with a twist. The unique aspect comes from my desire to include two separate blocks on the first (and only) floor inten...tenants with all necessary amenities without compromising the aesthetics of the house - Ability to work under a tight deadline and provide revisions if necessary This project not only demands architectural and technical skills but also calls for someone who can think outside the box to deliver a beautiful, practical, and renter-friendly design. I am looking for someone passionate about creating spaces that combine beauty, functionality, and privacy. Please include examples of similar projects you have worked on in...

  $48 (Avg Bid)
  $48 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ...seasoned web developer who can design my portfolio website. My primary aim is to attract new clientele through my portfolio, so I'd need the site to be highly engaging and professional. Key Requirements: - Building a portfolio website from scratch. - Incorporating vital features on the contact page including a contact form, a location map, and social media buttons for my LinkedIn, Instagram, and Twitter profiles. Ideal Skills: - Previous experience building and optimizing portfolio websites, preferably with case studies or portfolio to show. - The shortlisted candidate must possess comprehensive knowledge of UI/UX principles to ensure a seamless user experience on the website. - Proficient in HTML, CSS, JavaScript, and familiarity with CMS like WordPress or Squarespace....

  $153 (Avg Bid)
  $153 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá
  Pest-Free Homes Wanted 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am developing a focused campaign to introduce our specialized mosquito and pest treatment services directly to homeowners through door-to-door sales. Our mission is to liberate residential areas from the discomfort and health risks associated with pests, particularly mosquitoes. Here's wh...navigate residential areas independently - Comfort with face-to-face sales and canvassing - Aptitude for learning and adapting sales pitches - Commitment to ethical sales practices This project is a great opportunity for individuals who thrive in a direct sales environment and are passionate about improving the quality of life for homeowners by offering solutions that enhance their living spaces. If you have a knack for sales and a penchant for customer satisfaction, we would love to...

  $300 (Avg Bid)
  Địa phương
  $300 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá