Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  24,954 ubuntu công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Personal Project : *Detail : ROS 2 and linux environment , using Lidar 2D or 3D , IMU sensor, Encoder , control BLDC motor by Can or serial *Working Skill : More experience about Linux (ubuntu) ,ROS , IOT, sensor driver, motor control, CAN & serial communication *Working method : Remote *PJ time : code design + actual test ~ 2 month (Not strict on time and able discuss) *Target : The robot can recognize the map and move smoothly * Expected cost : 500$ ~1000$

  $1498 (Avg Bid)
  $1498 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Mình có làm 1 cái tool bằng jhipster reactjs cần 1 bạn biết deploy hỗ trợ mình đẩy lên vps

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Hi all, Mình đang gặp lỗi không đăng nhập được trên ubuntu VPS qua SSH hoặc VNC, mặc dù mình đã đổi mật khẩu trên Control panel của nhà cung cấp. Bạn nào xử lý được liên hệ với mình nhé. Thank,

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Hi, Tôi có source code PHP Laravel đang chạy trên server ubuntu. Source code này hoạt động tốt trên server cũ nhưng khi qua server mới thì tôi không thể upload hình. Cần 1 freelancer chuyên về PHP Laravel giải quyết vấn đề này bằng teamviewer trong 1hr. Cảm ơn.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Tim người làm PHP Đã kết thúc left

  ...Phân tích và đưa ra các giải pháp kỹ thuật cho các dự án được giao. Tham gia xuyên suốt các công đoạn Phân tích, thiết kế, Phát triển và kiểm thử ứng dụng. Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý. III. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các dự án PHP (Laravel) Có kiến thức tốt về cơ sở dữ liệu Mysql Làm việc được với môi trường Centos/Redhat/Ubuntu Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có kinh nghiệm thực tiễn tương đương Thành thạo với HTML5, CSS, JavaScript và hiểu sâu về các...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Lập trình c++ trên ubuntu Đã kết thúc left

  Viết 1 chương trình c++ thực thi trên nền linux sử dụng thư viện opencv và v4l để phát hiện khuôn mặt (đặc trưng haar) và nhận dạng khuôn mặt (thuật toán lbph) bằng camera. Hiện tại đã có source phát hiện khuôn mặt chạy trên ubuntu và cần tích hợp code nhận dang khuôn mặt chạy trên rasperrian vào source

  $238 (Avg Bid)
  $238 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  Xây dựng ứng dụng C++ Đã kết thúc left

  Phần mềm quản lý token, bằng C, C++ chạy trên các hệ điều hành Window, Ubuntu, MacOS.

  $1400 - $2800
  $1400 - $2800
  0 lượt đặt giá
  Project for Qi Q. Đã kết thúc left

  Hallo, mình tên là Sơn. Đang viết một phần mềm bằng QT trên Ubuntu và cross compiling cho Raspberry Pi. Mà nó báo lỗi không tìm ra thư viện libusb. Bạn có thể check cho mình lỗi đó được không. Và giá cả như thế nào nhắn mình nhé. Tks

  $30 - $30
  $30 - $30
  0 lượt đặt giá
  Project for Anh D. Đã kết thúc left

  Hallo, mình tên là Sơn. Đang viết một phần mềm bằng QT trên Ubuntu và cross compiling cho Raspberry Pi. Mà nó báo lỗi không tìm ra thư viện libusb. Bạn có thể check cho mình lỗi đó được không. Và giá cả như thế nào nhắn mình nhé. Tks

  $30 - $30
  $30 - $30
  0 lượt đặt giá
  Project for Jang D. Đã kết thúc left

  Hallo, mình tên là Sơn. Đang viết một phần mềm bằng QT trên Ubuntu và cross compiling cho Raspberry Pi. Mà nó báo lỗi không tìm ra thư viện libusb. Bạn có thể check cho mình lỗi đó được không. Và giá cả như thế nào nhắn mình nhé. Tks

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Cài đặt open Souce Web Đã kết thúc left

  Cài đặt opensouce web. Cài đặt opensouce web lên server. _ web php, yêu cầu biết PHP, Cassandra, Angular2, Nginx, Ubuntu, OpenSSL, RabbitMQ, Elasticsearch, Cordova, Neo4j, Elgg, Node.js, MongoDB, Redis, WebRTC, , TinyMCE, Ionic, Requirejs, OAuth, Apigen, Braintree. - Có file hướng dẫn cài đặt. - Hướng dẫn tô sử dụng và điều khiển web đó. - Tại Quận thủ đức càng tốt. - Làm việc nhanh xử lý ngay trong ngày.

  $144 (Avg Bid)
  $144 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who has experience with KVM virtualisation technology to help me set up a KVM router on my Ubuntu host. The primary purpose of this setup is virtual network configuration. Although I have a general idea of what I need, I am open to suggestions from the freelancer. Skills and experience required: - Experience working with KVM virtualisation technology - Knowledge of Ubuntu host and networking configurations

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Need install Stellar Disbursment Platform 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Project Title: Ubuntu -Linux based Stellar Disbursement Platform Installation Description: I am seeking a skilled freelancer to install the Stellar Disbursement Platform on my Ubuntu Linux operating system. Requirements: - Proficiency in Linux operating system - Experience in installing and configuring software on Linux - Familiarity with Stellar Disbursement Platform Tasks: 1. Full installation of the Stellar Disbursement Platform on my Linux system. 2. Ensure all necessary dependencies and libraries are installed. 3. Verify the successful installation and functionality of the platform. Deliverables: - Fully installed and functioning Stellar Disbursement Platform on my Linux system. Additional Information: - I do not require any additional features or customizations f...

  $487 (Avg Bid)
  $487 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  YIIMP Mining Pool Install . 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Install yiimp to ubuntu 22.04 & configure only one coin with certbot. Make works txfee & frontend etc works. Thank You

  $177 (Avg Bid)
  $177 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  YIIMP Mining Pool Install 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Install yiimp to ubuntu 22.04 & configure only one coin with certbot. Make works txfee & frontend etc works. Thank You

  $202 (Avg Bid)
  $202 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  yiimp install & configure -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  install yiimp to ubuntu 22.04 & configure only one coin. Make works txfee & frontend etc works.

  $172 (Avg Bid)
  $172 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  yiimp install & configure 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  install yiimp to ubuntu 22.04 & configure only one coin. Make works txfee frontend etc works.

  $178 (Avg Bid)
  $178 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Hello, I'm looking for a Freelancer to help me compile an existing C++ project from ARM to x86. The project is currently running on Raspbian Buster and I do have the source code. Currently, the software runs on RaspberryPI without issues. The goal is to have it run it on Windows 7. It is acceptable to have it run on Ubuntu inside a virtual machine. If you have experience in similar projects and are interested in helping me, please get in touch. Thank you. UPDATE: The acceptance test is like this: Go to Create a new account Click add new device. Use the code to register the new device on WIndows app (output of this project) Add content on the website (movies, photos in different common formats like mkv, avi, jpg, png) The content should be played by the client

  $468 (Avg Bid)
  $468 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am looking for someone to help me install the Ubuntu 20.04 LTS operating system on my server in order to host my vast ai compute power rental business. My goal is to set up from 1-3 compute instances, so I can provide the service to my customers. The ideal candidate for this project will have knowledge and experience with Ubuntu 20.04 LTS as well as setting up servers and hosting on Vast ai. Additionally, experience with Ubuntu 18.04 LTS is beneficial. If you feel confident in your expertise on this project, I would be delighted to hear from you. I will have as much prep done as possible you can find a set up guide on vast.ai. I personally do not have any experience with Ubuntu and wanted to find someone that could just help with the install and set up. From w...

  $150 (Avg Bid)
  $150 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  Litespeed Server 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  As part of my project, I'm looking to hire a freelancer to configure and optimize my Litespeed server. I'm hosting 2-5 websites on this server, consisting of an LMS (Learning Managem...understanding of server optimization and the ability to customize configurations to meet my needs. I am open to advice and look forward to working with you on this project! What I need exactly: I have a fast Wordpress site running on a powerful VM on Azure. The stack is Ubuntu 22.04, OpenLiteSpeed server. There are many conf options for OLS and Ubuntu. I'd like to have fast Wordpress BACKEND (front end is already fast). I need a list of possible configuration options to speed up WP backend performance. It might be related with Ubuntu or OpenLiteSpeed. If you are not an ex...

  $166 (Avg Bid)
  $166 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me install ERPNext on my Ubuntu 22.04 LTS virtual machine. Requirements: - Experience with ERPNext installation on Ubuntu - Knowledge of Ubuntu 22.04 LTS - Familiarity with virtual machine setup and configuration Specifics: - I would like the latest version of ERPNext to be installed - The installation will be on a virtual machine Please provide your relevant experience and expertise in your proposal. Thank you!

  $52 (Avg Bid)
  $52 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can install Oracle11R2 Enterprise Edition database on my Ubuntu server running version 23.04. I need to shift from windows to ubuntu. My firms and reports are made on oracle 6i. I need to test the forms and reports with new isntallation. Requirements: - Expertise in installing and configuring Oracle11R2 Enterprise Edition - Ability to customize and configure the installation according to specific requirements Timeline: - The project needs to be completed within 1-3 days. Skills and Experience: - Proficient in Oracle database administration and installation - Familiarity with Ubuntu server 23.04 - Experience in customizing Oracle installations based on specific requirements If you meet the above criteria and can complete the project...

  $173 (Avg Bid)
  $173 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me troubleshoot and resolve issues with iRedMail on Ubuntu. The specific issue I am experiencing is that the web UI and possibly other services are crashing after some time. Sometimes reboot resolves, other times it does not. Requirements: - Strong knowledge and experience with iRedMail on Ubuntu - Expertise in troubleshooting and resolving email delivery problems and authentication issues - Experience with VPS environments - Familiarity with server configuration and package installation/upgrades If you have the skills and experience necessary to diagnose and fix the issues with iRedMail on Ubuntu, please bid on this project. Thank you!

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I am looking to hire a freelancer to modify a Mifos x script for an Ubuntu server. The modifications required are for installation and setup, but I do not have any specific requirements for this, so a standard setup will suffice. The script does not need to be integrated with any other software or applications, as Mifos X will be working independently. i have written this but it still has some errors with Tomcat

  $15 (Avg Bid)
  $15 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Ubicación: Barrio Venècia, Bogotá. Estamos en búsqueda de una persona que pueda realizar un mantenimiento básico a 20 PCs con el sistema operativo Ubuntu. Las tareas a realizar son: Actualizar paquetes. Desinstalar software que viene por default. Configurar fondo de pantalla corporativo (ya proporcionado). Requisitos: Disponibilidad para trabajar presencialmente en el barrio Venècia. Aunque el trabajo es básico y no se requiere experiencia previa con Ubuntu, la persona debe ser responsable y cuidadosa. En caso de detectar alguna falla o problema con las PCs, deberá reportarlo. Detalles adicionales: El mantenimiento se llevará a cabo una vez se acepte el presupuesto. Estamos abiertos a ofertas y, en caso de q...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  I'm looking for someone who can setup Geonode (Geospatial Data Management Server) along with Geoserver on Ubuntu Linux (AWS Ec2) hosted on AWS cloud. Sample data should be configured and demonstrated as POC. AWS Cloud Infrastructure will be provided. People with experience in setting up GIS, Geospatial Database Management, Geospatial server environment setup is preferred.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Need help with phpMyadmin in EC2 linux 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...project. -PhpMyAdmin was working earlier , but now i am not able to view the login page. -I need someone who can resolve the issue and also help me understand the configuration so that i can resolve minor issue myself. Operating System: - I am using Ubuntu as the operating system for my EC2 instance. Requirements: - I am looking for a skilled individual who has experience with phpMyAdmin and EC2 Linux. - The ideal candidate should have knowledge of troubleshooting phpMyAdmin login issues and database connection errors. - Familiarity with Ubuntu and EC2 instances is essential for this project. - Good communication and being able to explain the configuration. If you have the expertise and experience required for this project, please reach out to me with your qualifica...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  Hello, Need to resolve one problem on node js puppeteer. error is: /var/www/html/node_modules/puppeteer-core/lib/cjs/puppeteer/common/ return this.#(type)?.length || 0; ^ SyntaxError: Unexpected token '.' at wrapSafe (internal/modules/cjs/:16) at Module._compile (internal/modules/cjs/:27) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/:10) at (internal/modules/cjs/:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/:14) at (internal/modules/cjs/:19) at require (internal/modules/cjs/:18) at Object.<anonymous> (/var/www/html/node_modules/puppeteer-core/lib/cjs/puppeteer/api/:27) at Module._compile (internal/modules/cjs/:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/c...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled C++ developer with experience in Linux/Ubuntu to create a Socket based TCP server that allows multiple clients to connect and send a packet containing known structured data (we will provide structure) and we need this to send the information that was provided off to a web-based API. The server ideally should be able to handle more than 100 simultaneous connections. Requirements: - Proficiency in C++ programming language - Strong knowledge of Linux/Ubuntu operating systems - Experience with TCP server development The devices connecting are iot and only connect, send the packet and disconnect. If you have the necessary skills and experience, please apply for this project.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá

  Ingeniero de sistemas experto en Plesk instalado en Ubuntu con conocimientos avanzados en configuración de Plesk, Apache y Ngix. Han aparecido varios errores de configuración relacionado con esto

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Ingeniero de sistemas experto en Ubuntu, Plesk para reparar la configuración de Apache de Pleks. Se trata de un servidor dedicado con Ubuntu 22 que ha sufrido un fallo en todas las webs tras una caída de Apache por haber instalado Php 8.1 desde la línea de comandos, alterando la configuración de Apache.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Project Description: Writing an Advanced Tutorial on Installing and Configuring Foreman, Puppet, and Lets Encrypt Tutorial goals: - How to install everything from scratch (Foreman, Pup...issues that users may encounter during the installation and configuration process - the tutorial should be well-structured and organized, making it easy for users to follow along and implement the steps - the tutorial should be delivered within the discussed timeframe Technical environment: - Ubuntu 20.04 LTS on a VPS - Fixed IP with rDNS set up Project is successfully competed if Foreman & Puppets master/client configuration works flawlessly on the mentioned VPS with Win10, Win11, MacOS and Ubuntu 20.04 clients and above. All agents have to pass puppet agent --test without errors. All...

  $158 (Avg Bid)
  $158 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá
  Flutter webrtc developer 22 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Flutter WebRTC developer, on android and iOS and desktop browser, who can assist me with a peer-to-peer video conferencing project. It is working and need help to implement multiple peer-to-peer users about 6 maximum. Server side is Ubuntu on AWS. Looking developer with Flutter Webrtc experience. Experience developers only. Existing Code and Wireframes: - I have code and/or wireframes available for the project. Main Function: - The main function of the application should be peer-to-peer calls. Desired Platform: - The application should be developed for both Android and iOS platforms. Skills and Experience: - Strong experience with Flutter and WebRTC development. - Knowledge of both Android and iOS app development. - Ability to work with existing code and wiref...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  ...Target Mastery: Design, develop, and optimize Adobe Target A/B tests and personalization campaigns to ensure maximum conversion and user engagement. - Advanced WordPress Development: Build, maintain, and enhance our WordPress platform, ensuring robustness, scalability, and seamless user experiences. - Server Management: Set up, configure, and maintain our servers using SSH. Expertise in handling Ubuntu servers via the terminal is a must. - Third-party Integrations: Seamlessly integrate third-party platforms such as Mailgun, ensuring optimal performance and reliability. Experience with other WordPress plugins is a plus. - Analytics and Data Management: Proficiently work with tools like Google Tag Manager (GTM) and Adobe Launch or Data to capture, analyze, and leverage user dat...

  $51 / hr (Avg Bid)
  Nổi bật Gấp
  $51 / hr Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me create a subdomain in Ubuntu using the command line. The purpose of this subdomain is to host a separate website and I would like it to be pointed at a specific folder. The desired name for the subdomain is "". Doc root of /var/www/html/ I need this project completed as soon as possible. Skills and Experience: - Proficiency in Ubuntu command line - Knowledge of DNS settings and configuration - Experience in creating subdomains and pointing them to specific folders

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Allready have an sll certificate for *. installed on server, but it need to be reissued. Certificate is from Server is Ubuntu 20.04 with apache2 I need you to generate the .csr file and provide me with at step by step guide, so I'm able to perform the reissue process on my own in the future. Server is locked to my IP adress, so you need to connect to my computer with Teamviewer og Google remote desktop.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Angular/Nodejs Application Installation on Linux We use ubuntu on our server and there is nodejs installation. The management panel of the friendship software developed using front-end Angular and backend NodeJS will be installed. API folder and Front-end folder are different.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  84 lượt đặt giá

  I am looking for someone to help recover an opencart website hosted on Hetzner using Ubuntu that was accidentally deleted from my cyberpanel. The website is currently completely down and I do not have a backup for the data. I have a detailed list of specific functionalities and features that I would like to ensure are restored. I am looking for someone who can help me recover the website and ensure that it is restored to its previous state.

  $187 (Avg Bid)
  $187 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá
  CentOS 7 server Đã kết thúc left

  I am looking for an expert in CentOS 7 server maintenance and troubleshooting. The ideal candidate should have a deep understanding of CentOS 7 server management and be able to handle complex server issues efficiently. Specific tasks I moved all my website files from Ubuntu to CentOS 7. Now, homepage is not opening. What could be the issue not sure? All the new files are located at this location: /var/www/html/XXXX. error: [root@]# systemctl start httpd Job for failed because the control process exited with error code. See "systemctl status " and "journalctl -xe" for details.

  $101 (Avg Bid)
  $101 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to create an email server for my domain: freelancechain.io. The server will be running on a Linux machine. You will have access to an OVH Ubuntu VPS. You will also have access to the DNS records on Cloudflare. As domain admin I should be able to use SMTP credentials from my domain and send emails with it (for example I should be able to auth with noreply @ with a password from a desktop email client like outlook or thunderbird). Emails should never arrive in spams (test with gmail recipient), the sender should be authenticated and trusted. The SMTP authentication needs to use TLS (fully encrypted) with a valid certificate signed by a trusted authority (can be an open-source service like let's encrypt). You will create a the certificate key pair

  $22 (Avg Bid)
  $22 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to assist me with setting up syslog-ng logging from my Mikrotik device to a MySQL database on a Linux operating system. I need some one who can configure syslog-ng to work with mikrotik. I have installed it but cannot make it work (OS-Ubuntu ). I need a freelancer who can make syslog-ng work with mikrotik and also the database in mysql should store only required information. The database structure will be same as the attached

  $63 (Avg Bid)
  $63 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Estoy en busca ayuda para la instalación de Ghost en un servidor Ubuntu utilizando cPanel Plesk VPS. Estoy dispuesto a pagar $10 dólares por este corto servicio.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Project Title: Setup bind9 DNS server with wireguard Operating System: Ubuntu DNS Configurations: Yes I have done wireguard VPN and bind9 in the same server using docker. The VPN server working fine without any issues but problem with bind9. I setup local DNS zone and checked using named-checkdns it says OK but the problem with that local domain is not resolved on any machine. all VPN client's DNS point to DNS server IP if you read the description carefully write "dnsFix" bottom of your proposal otherwise, you will be reported as a spammer. you should have expert knowledge with below technologies bind9 dns setup wireguard VPN tunnelling ubuntu or linux docker firewall

  $26 (Avg Bid)
  $26 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Project Title: Setup bind9 DNS server with wireguard Operating System: Ubuntu DNS Configurations: Yes I have done wireguard VPN and bind9 in the same server using docker. The VPN server working fine without any issues but problem with bind9. I setup local DNS zone and checked using named-checkdns it says OK but the problem with that local domain is not resolved on any machine. all VPN client's DNS point to DNS server IP if you read the description carefully write "dnsFix2023" bottom of your proposal otherwise, you will be reported as a spammer. you should have expert knowledge with below technologies bind9 dns setup wireguard VPN tunnelling ubuntu or linux docker firewall

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Ubuntu 22 with freepbx -- 2 Đã kết thúc left

  Please don't bid if your bid request is more than 20 usd. We are looking for someone for installing Ubuntu Linux 22 and free pbx. Also configure apache for multiple domains and subdomain with latest php 8.1+. At the end provide a iso image that can be used to reinstall in any x64 machine.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me set up nginx and a CI/CD pipeline with Github for my Django project on Digital Ocean. Preferred Operating System: Ubuntu Requirements: - Set up nginx on the server to handle incoming requests and serve static files - Configure a CI/CD pipeline to automate the deployment process (code connected to github repo) - we are using djago, sqlite in the backend - Integrate with my existing domain name and SSL certificate - Ensure proper security measures are in place Ideal Skills and Experience: - Experience with setting up nginx and configuring server blocks - Knowledge of CI/CD tools and platforms, such as Jenkins, Travis CI, or GitLab CI/CD - Familiarity with Digital Ocean and deploying Django projects - Understanding of SSL certificates a...

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...Operating System: - The host machine is running on Linux. Virtualization Software: - I have chosen QEMU/KVM as the specific virtualization software for this project. Project Details: - The main task is to passthrough NIC0 and NIC1 to the KVM gateway. - The freelancer will need to establish a connection between the host and the KVM gateway. I'm currently using a bridged modem to host Ubuntu 22.04 LTS Desktop. Ubuntu is then bridged to the KVM gateway/router pfSense. An issue has surfaced where the KVM gateway WAN is not the public WAN IP address. Therefore, the KVM gateway WAN IP address is to be passed through to the NIC0 and KVM gateway LAN to the NIC1. This leaves the Host OS to be connected to the KVM gateway LAN interface and other KVMs should connect to the KVM...

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer to help me set up a digital ocean server for my gaming site. I prefer to use Ubuntu as the operating system for the server. For the gaming site, I have specific types of games in mind that I would like to feature. In terms of server security, I require an intermediate level of security to ensure the safety of user information and prevent any unauthorized access. Ideal Skills and Experience: - Experience in setting up digital ocean servers - Proficiency in Ubuntu - Knowledge of gaming platforms and game development - Strong understanding of server security measures and protocols

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Setup SSL on Ubuntu server for python application.

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced freelancer to deploy an Unreal Engine app with MetaHuman characters on Jetson AGX Orin. The MetaHumans for the project are already provided. The MetaHuman avatars need to be articulated in real-t...freelancer to deploy an Unreal Engine app with MetaHuman characters on Jetson AGX Orin. The MetaHumans for the project are already provided. The MetaHuman avatars need to be articulated in real-time using blendshapes received as ROS messages from a third-party application. The freelancer should be experienced with Unreal Engine, deploying and optimizing UE apps and MetaHumans on Ubuntu, using custom UE build from source on Ubuntu, as well as ROS communication stack. If you have any further questions about the project, please reach out. Thank you f...

  $1881 (Avg Bid)
  $1881 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  Các bài viết top ubuntu cộng đồng