Usability testingcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  142,029 usability testing công việc được tìm thấy, giá theo USD

  ...bàn luận kỹ hơn với người được chọn. YÊU CẦU: - Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với PYTHON. - Có thể làm việc full time tại nhà mình ở Hoàng Mai, Hà Nội. - Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc. - Nắm vững kiến thức cơ bản và nâng cao của PYTHON, các design patterns. Tuân thủ code convention, clean code và ít bug. - Có kinh nghiệm làm việc với APIs, Django, web scraping, Manual and Automation testing… - Ưu tiên những ai có thể đảm nhận được cả mobile app development. - Người được chọn sẽ phải ký NDA (non-disclosure agreement) - The more, the better. - ….. QUYỀN LỢI: - Mình sẽ trả tối thiểu 35 triệu 1 th&aacut...

  $2083 (Avg Bid)
  $2083 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...personal information and upload the scanned pictures of their insurance directly through the website. Our staff then review new patient information and then send him/her a link to pay any necessary copay through Paypal. In addition, we need to be able to generate a simple HIPPA PDF/word document pre-filled with patient’s information so that he/she can sign in person at our office. _ Covid-19 testing section: Patient can fill out personal information and do the screening questions. Patient will be able to view the test result later through the portal. There are additional features that we will discuss with you more in details....

  $1278 (Avg Bid)
  $1278 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  I am currently looking for a volume of mail from users who have participated in online casino. I focus on quality over quantity. Testing required Test for 3 days, send 1500 emails a day to the user, do this continuously for 3 days, and we will test the effect from the user after 3 days from the day you send the email to the user. . A total of 4500 mails are sent, If we have more than 50 users, you will approve and we will proceed to hire you to send mail in larger quantities. If you already have a huge library of users who used to join the casino, over 1 million email addresses are being stored. Note: What we need is quality, not quantity, don't get it wrong. Costs, we can discuss together, we are very comfortable, as long as you meet what we ask, everything will be completely ...

  $455 (Avg Bid)
  $455 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  ...đang cần thuê Freelancer để soạn Test Plan cho ứng dụng này. Mục tiêu: - Xây dựng được Test plan định hướng chính xác các công việc cần làm để đảm bảo chất lượng sản phẩm (tiến tới thuê tester làm manual hoặc automation testing cho ứng dụng) - Đưa ra tài liệu tổng quan về việc kiểm thử sản phẩm: phạm vi dự án, hướng tiếp cận, quy trình kiểm thử, tài nguyên và nhân lực cần có, các tính năng cần được test và không cần phải test, các công cụ và môi trường test cần có. Nếu công việc thành công, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với bạn trong các khâu...

  $456 (Avg Bid)
  $456 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  QA Automation Engineer Đã kết thúc left

  Gear Inc. đang tìm 1 bạn QA Automation Engineer có thể làm việc tại công ty ở Hà Nội trong vòng 2 tháng, giờ hành chính. Yêu cầu: - Có thể làm việc giờ hành chính tại công ty ở Hà Nội - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về automation testing - Có kiến thức về HTML, CSS, JavaScrip, etc - Có kinh nghiệm về automation test trên web-based và mobile application, sử dụng automation tools như Selenium, Appium, Cucumber, etc Quyền lợi - Lương thỏa thuận cạnh tranh up to $2000/tháng cho công việc freelancer - Cơ hội hợp tác lâu dài, trở thành nhân viên chính thức của công ty (Remove...

  $1464 (Avg Bid)
  $1464 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  Write an Android application Đã kết thúc left

  - Chịu trách nhiệm phát triển game trên Android theo nội dung, kế hoạch và chất lượng đề ra - Chịu trách nhiệm kiểm thử lần 1 (unit testing) và hỗ trợ kiểm thử người dùng đầu cuối (UAT) Yêu cầu: • Biết giao tiếp bằng tiếng Anh • Thành thạo các ngôn ngữ và công cụ phát triển ứng dụng cho Android • Hiểu rõ và dễ dàng lập trình tương tác với server, lấy dữ liệu, lưu vào database, xử lý thông tin, hiển thị hình ảnh, hiển thị bản đồ, định vị GPS. • Nhanh nhẹn, sáng tạo, đam mê công việc và có quyết tâm cao để đạt được mục tiêu • Có tính kỷ luật...

  $1184 (Avg Bid)
  $1184 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Testing testing testing Đã kết thúc left

  Testing testing testing Testing testing testing

  $182 - $545
  $182 - $545
  0 lượt đặt giá

  testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing

  $151 (Avg Bid)
  $151 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Build a Website Đã kết thúc left

  testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá
  tester, DB, Web, Auto test Đã kết thúc left

  viết script cho automation testing

  $555 (Avg Bid)
  $555 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  $58 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing

  PHP
  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá
  hired hired hired hired Đã kết thúc left

  testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing testing

  PHP
  $150 - $150
  $150 - $150
  0 lượt đặt giá
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Install OracleDB+Tomcat+Ords+Oracle Apex 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Ords Last Edition, and Oracle Apex Last Edition on a Windows Server operating system. I have specific versions in mind for each of these components. Requirements: - Experience with installing and configuring OracleDB, Tomcat, Ords, and Oracle Apex on Windows Server - Familiarity with the specific versions that I have in mind - Ability to provide full assistance with system configuration and testing after installation Skills: - Proficiency in OracleDB, Tomcat, Ords, and Oracle Apex installation and configuration - Strong knowledge of Windows operating system - Attention to detail to ensure successful installation and configuration - Excellent communication skills to provide full assistance and support If you have the required skills and experience, please submit your proposal ...

  $33 (Avg Bid)
  $33 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  Overview: We are looking for an experienced Unity3D developer to join our team and collaborate on the development of an ambitious open-world city mobile game. The selected developer will play a critical role in implementing ...and integrating a shop system where players can purchase in-game items and upgrades. Responsibilities: - Collaborate closely with the game design team to implement and refine vehicle driving physics, character physics, animation, shooting mechanics, and the shop system. - Ensure that all implemented mechanics meet performance and optimization standards for mobile devices. - Work on debugging, testing, and iterating on game features to achieve a polished and enjoyable gameplay experience. - Provide technical expertise and guidance on Unity3D development best ...

  $67 (Avg Bid)
  $67 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  ...standards. Digital Wallet Integration: Incorporate Apple Pay and Google Pay as payment methods, providing users with convenient options. API Integration: Work with Chase Paymentech APIs and SDKs to establish a reliable connection between our app and the payment platform. Error Handling: Develop robust error handling mechanisms to ensure a smooth payment experience. Testing and Quality Assurance: Conduct comprehensive testing to identify and resolve payment-related issues. Documentation: Create detailed documentation for the payment integration process to aid future maintenance. Requirements: Experience: Proven experience in payment gateway integration, with a strong focus on 3DSecure is preferred, and familiarity with Chase Payments is a bonus API Knowledge: Strong ...

  $544 (Avg Bid)
  $544 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá

  ...gateways into my new Laravel project. The ideal candidate will have experience with Laravel and previous experience integrating payment gateways. Requirements: - Integration of PayPal Express Checkout, PayPal Invoice, Payeer and Stripe. - Ability to work with partial, but not complete documentation for the integration - Familiarity with Laravel and payment gateway integration best practices - Testing of these integrations Skills and Experience: - Strong proficiency in Laravel framework - Experience with payment gateway integration - Knowledge of API integration and documentation reading - Familiarity with Laravel's payment integration libraries and tools If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal with relevant examples of your past work i...

  $453 (Avg Bid)
  $453 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  Create a product 6 ngày left

  Hello, I am more than proud to present a product I have wanted to create for a long time. This is when I need help highlighting the product itself. I wou...being able to create this p-disk with experts in programming and app development to be able to connect the product with the app. - Expertise in product design and development - Knowledge of materials and manufacturing processes - Ability to work with detailed specifications and turn them into a functioning product - Strong attention to detail and quality control - Experience in prototyping and testing - Ability to communicate effectively and provide regular updates on the progress of the project If you have a track record of successfully creating physical products and can meet the requirements outlined above, please submit your...

  $455 (Avg Bid)
  $455 Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  whatsapp and email bots and promotion saas 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...authentication and data encryption. Integrate WhatsApp Business API and email marketing functionality. Create a user-friendly bot builder with customization options. Develop features for client list management and targeted promotions. Implement scheduling, analytics, and reporting capabilities. Ensure GDPR and privacy compliance. Support scalability and optimize platform performance. Collaborate on testing and debugging. Requirements: Proven experience in full-stack development. Familiarity with WhatsApp Business API integration. Expertise in web development technologies (e.g., HTML, CSS, JavaScript, Node.js, React, or similar). Strong knowledge of database systems and security best practices. Experience with email marketing integrations is a plus. Good communication skills and ...

  $153 (Avg Bid)
  $153 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can help me with setting up and configuring Kafka on Kubernetes using the Helm package manager. I have a beginner level of experience with Kafka and Kubernetes, so I would require assistance for both the setup and configuration process. Key Requirements: - Strong knowledge and experience with ...managing applications on Kubernetes - Familiarity with setting up and configuring Kafka clusters - Understanding of the challenges and best practices for scaling Kafka deployments Ideal Skills and Experience: - Advanced level experience with Kafka and Kubernetes - Experience with Helm and other Kubernetes package managers - Previous experience in setting up and configuring Kafka clusters for testing purposes - Knowledge of Kafka scaling techniques and opt...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 lượt đặt giá
  sofeware full develop 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...within the platform. Responsibilities: Feature Implementation: Develop and integrate key features into the AutoMark Pro Plus platform, including multi-channel communication, WhatsApp bot generation, landing page creation, domain integration, client feedback collection, and more. Code Optimization: Ensure that the codebase is efficient, scalable, and maintainable for long-term use. Testing: Perform rigorous testing and quality assurance to identify and resolve any bugs or issues in the platform. Integration: Collaborate with our team to integrate third-party services, APIs, and tools as needed. Payment: The freelance developer will receive a total payment of $150 for the job, paid in milestones as key project phases are completed. In addition to the upfront payment,...

  $163 (Avg Bid)
  $163 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá
  wordpress website 6 ngày left

  ...website is responsive, meaning it displays correctly on various devices (computers, mobile phones, tablets). Language Options: IImplement a feature to display the website in multiple languages (above mentioned countries). Using language flags for language selection could be appropriate. Highway Toll Sticker (highway vignettes) Sales: Create a user-friendly and secure purchasing process. Testing and Debugging: Don't forget to thoroughly test the website to ensure that everything works reliably and without errors. Documentation: After completing the work, create documentation that describes the website's functionality and how to use it. This will be useful for us and for future maintenance. The deadline for completing this task is ASAP. Please keep me updated on ...

  $448 (Avg Bid)
  $448 Giá đặt trung bình
  124 lượt đặt giá
  Trophy icon website design 6 ngày left

  ...pricing, and other website and app content. g. Ensure the website and mobile app are responsive and optimized for different devices, providing a seamless user experience on desktops, tablets, and mobile devices. h. Develop a mobile app for iOS and Android platforms, allowing users to download the app, browse properties, make bookings, and manage their reservations. i. Conduct thorough testing and debugging to identify and fix any bugs or issues on both the website and mobile app. j. Deploy the website and mobile app on appropriate hosting servers, configure domain names, SSL certificates, and necessary server settings. k. Implement search engine optimization (SEO) techniques to improve the website's visibility on search engines. l. Monitor and maintain the ...

  $550 (Avg Bid)
  $550
  61 bài tham dự

  I am looking for a skilled individual to perform a Network Penetration Testing for a system that is not very critical and does not contain sensitive data. The ideal candidate should have experience in symmetric encryption methods. Key requirements for the project include: - Expertise in Network Penetration Testing - Strong knowledge of symmetric encryption methods - Ability to assess the security vulnerabilities of the system - Experience in conducting penetration tests on non-sensitive data systems This project is an opportunity to showcase your skills in network security and encryption. If you have a strong track record in conducting successful penetration tests and ensuring system security, we would like to hear from you.

  $30 - $250
  Niêm phong
  $30 - $250
  10 lượt đặt giá
  Find a bug in Java Spring project 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...FIXED PRICE for resolving the bug after conducting a thorough investigation. Any attempt to renegotiate or increase the price will not be accepted. I am working on a Java Spring project and I've encountered a bug that requires resolution. I am seeking assistance from a skilled developer to fix this issue. GitHub repo: NOTE: Please refrain from extensive testing of the email functionality, as there are currently usage limits in place. Project Overview: The project is a full-stack freelancer search platform. Technical Details: Front-end: React Back-end: Java (using Spring, Maven) Database: mariaDB Current Functionality Implemented: A user can register by clicking the "Sign Up" button. During registration, the user provides: Username Email Password Role

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  ... Additionally, the website must have a secure login system in place to ensure that only paying members can access the resources on only one device. Furthermore, the website should be attractive and visually appealing to gain user interest. Functionality and user friendliness is a priority for this project. I’m looking for a developer with an eye for design who understands the importance of usability. The website should be easy to navigate and the layout should be logical. In short, I am looking for a reliable web developer who can create a professional and attractive website with excellent functionality and user friendliness. The project should result in a website offering a secure, paid monthly subscription for banking exams preparation, with progress tracking capabili...

  $197 (Avg Bid)
  $197 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  We are seeking a highly skilled and experienced mobile app developer to integrate two crucial advertising features into our mobile application. The selected develo...documentation on how AdMob mediation is integrated for future reference. Reference: ) Android - Android Studio3.3.2 Deliverables: 1. Fully integrated Google Dynamic Ad Insertion within the mobile app. 2. Seamless Ad Mob mediation setup with multiple publishers. 3. Comprehensive documentation detailing the integration process. 4. Testing and verification of ad insertion and mediation functionality. 5. Assistance with app submission and approval processes, if required. We are looking for a prompt and efficient developer who can complete this project within 1 week.

  $144 (Avg Bid)
  $144 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled VR game tester who can test my game in SteamVR. The ideal candidate should have experience in compatibility testing and be familiar with the Valve Index hardware system. Requirements: - Experience in compatibility testing for VR games - Familiarity with the Valve Index hardware system Responsibilities: - Test the VR game in SteamVR using the Valve Index hardware system - Ensure that the game functions properly in the SteamVR environment Deliverables: - Confirmation of whether the game works in SteamVR using the Valve Index hardware system

  $18 - $151
  $18 - $151
  0 lượt đặt giá
  Creating A Scraping Tool 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...target e-commerce platforms, and initiate the automation process. Error Handling: Implement robust error handling to ensure the tool can recover gracefully from any issues during data scraping or export. Documentation: Provide clear documentation on how to use the tool and any required configurations. Project Deliverables: Fully functional data automation tool Source code and documentation Testing and quality assurance reports Training and support as needed during the project and after completion If you have the necessary skills and experience to develop this data automation tool, please submit your proposal with the following details: Your relevant experience and expertise. Examples of similar projects you've worked on. Your proposed approach to building the tool. Est...

  $100 - $1000
  Niêm phong
  $100 - $1000
  28 lượt đặt giá
  Website development -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...website is responsive, meaning it displays correctly on various devices (computers, mobile phones, tablets). Language Options: IImplement a feature to display the website in multiple languages (above mentioned countries). Using language flags for language selection could be appropriate. Highway Toll Sticker (highway vignettes) Sales: Create a user-friendly and secure purchasing process. Testing and Debugging: Don't forget to thoroughly test the website to ensure that everything works reliably and without errors. Documentation: After completing the work, create documentation that describes the website's functionality and how to use it. This will be useful for us and for future maintenance. The deadline for completing this task is ASAP. Please keep me updated on ...

  $497 (Avg Bid)
  $497 Giá đặt trung bình
  94 lượt đặt giá
  Car Accessories Finder and Tester (US Only) 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Finder and Tester. This role involves to find the identify specific car models, receiving and testing 3D prototypes of car accessories, and providing comprehensive feedback. This is a long-term opportunity for the right candidate who demonstrates exceptional dedication and expertise. **Responsibilities:** 1. **Car Model Finder:** - Find the exact car model based on the provided list. - Confirm the car model by taking real-time photos for verification purposes. 2. **Product Prototype Handling:** - Receive 3D prototypes of car accessories shipped directly from a Chinese manufacturer. - Provide a valid US local address to receive the product prototypes. 3. **Installation and Compatibility Testing:** - Uninstall the original car accessory (if applicable). - Ins...

  $250 - $750
  Địa phương
  $250 - $750
  0 lượt đặt giá

  We are part of a worldwide network providing drug testing services. We have a presence in multiple countries. Our client wants us to conduct drug testing in Østerkobbel 446440 Augustenborg, Denmark. We will train you on how to do it and provide the necessary supplies and tools. You will have to either go to the client's residence or office to collect the provided urine sample or rent a meeting room to host the session. Meeting room rental costs will be borne by us. Thereafter I will guide you on how to perform the testing hygienically and you will send us the result. We will compensate you for every test done.

  $40 - $50
  Địa phương
  $40 - $50
  0 lượt đặt giá
  Application 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled developer who can create an application for both iOS and Android platforms. I have a specific design in mind for the application and would like it to have certain features and functionalities. Ideal Skills and...Skills and Experience: - Experience in developing applications for both iOS and Android platforms - Strong proficiency in mobile app development languages such as Swift, Java, or Kotlin - Ability to create a visually appealing and user-friendly design based on the provided specifications - Knowledge of integrating various features and functionalities into the application - Familiarity with app testing and debugging processes to ensure a smooth user experience - Excellent communication skills to collaborate with me and understand my requirements a...

  $238 (Avg Bid)
  $238 Giá đặt trung bình
  15 lượt đặt giá

  ...expertise as well as don't have team, please don't apply. The freelancer needs to submit all the design source files in Altium for schematic, pcb, bom and the firmware development source file foe embedded code. All these design works needs to be validated by us through working prototype model, so necessary support needs to extend by freelancer. The milestone payment will be released after sucessful testing of the prototype only. The bidders need to submit theit proposal slong eith their prior experience credentials only for our evaluation. Description: I am looking for an experienced freelancer to design a power electronics based hybrid MPPT charger. The charger will have a power rating of 5kW and will be specifically designed for Lithium-ion batteries. Primary ...

  $3781 (Avg Bid)
  $3781 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Device Driver 6 ngày left

  I'm looking for a skilled freelancer to develop a device driver specific to a Roland TD30 drum module. I have the necessary hardware required for testing, so I just need the driver created. The device driver will be used on a Linux operating system. I'm looking for someone experienced with developing device drivers to ensure that the driver is up to industry standards. If you have a strong knowledge of Linux operating systems, device drivers, and coding, please don't hesitate to reach out.

  $131 (Avg Bid)
  $131 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  selenium code fix 6 ngày left

  Selenium Code Fix Project Description: I am currently facing an issue with my selenium code where elements ...found. I need a developer who can fix this issue and ensure that the code is able to locate and interact with elements correctly. Skills and Experience Required: - Strong knowledge and experience in working with Selenium - Expertise in troubleshooting and fixing issues related to element not found in Selenium - Familiarity with Google Chrome browser and its specific configurations for Selenium testing - Experience in working with Selenium 4 and its latest features and functionalities Please note that the project requires a developer who is proficient in Selenium, specifically with fixing element not found issues, and has experience working with Google Chrome browser and S...

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can provide SAP FICO support for the implementation of our existing...the implementation of our existing system. The specific tasks that we need support with are configuration and customization. We are looking to complete this project within a week, so we need someone who is available to start immediately. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in SAP FICO configuration and customization - Proven experience in system testing and troubleshooting - Ability to provide user training and documentation - Excellent problem-solving and communication skills - Ability to work efficiently within tight deadlines If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal with relevant examples of ...

  $770 (Avg Bid)
  $770 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  ...Development: Develop RESTful APIs that enable the following functionality: Translation of audio from the source language to the target language while maintaining voice mimicry and speed. Generation of subtitles for the translated audio. Synchronization of translated audio and subtitles with the video. Integration: Integrate the newly developed APIs with the existing front-end of the web application. Testing: Ensure that the integrated system works seamlessly, including audio translation, voice mimicry, subtitle generation, and video synchronization. Demo and Functionality Showcase: Provide a demonstration of the fully functional web application to showcase the implemented features. Technology Stack: Back-end: [Specify the back-end technology you prefer, e.g., Node.js, Django...

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  WhatsApp Official API Integration Setup 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...setting up WhatsApp Business API accounts - Proficiency in Python programming language - Strong understanding of API integration and automation - Ability to configure and customize automated messages as per business requirements Deliverables: - Setup and configuration of WhatsApp Business API account - Integration of the API with our existing systems - Creation of automated message templates - Testing and troubleshooting to ensure smooth functioning of automated messages Ideal Skills and Experience: - Prior experience with WhatsApp API integration and automation projects - Proficiency in Python programming language - Familiarity with web development and API technologies - Strong problem-solving and communication skills If you have the necessary skills and experience in WhatsAp...

  $2297 (Avg Bid)
  $2297 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  Website FIX 5 ngày left

  I am looking for a skilled web developer to fix the performance i...WordPress website. The specific issues I am experiencing are slow loading speed, and I have a goal of having it load in under 3 seconds. Skills and experience required: - Proficiency in WordPress development - Experience in optimizing website loading speed - Familiarity with performance testing and optimization techniques The ideal candidate should be able to: - Identify and fix the factors causing slow loading speed - Implement performance optimization techniques to improve website speed - Conduct performance testing to ensure the website meets the goal of loading in under 3 seconds If you have a strong background in WordPress development and are experienced in optimizing website performance, please subm...

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá
  Pre Employment Vetting [Laghouat, Algeria] 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of employment letter verification services for my pre-employment vetting process. Skills and Experience Required: - Experience in conducting education verification checks - Familiarity with the employment system and institutions in Laghouat, Algeria Additional Information: - Attention to detail and accuracy are crucial in en...conducting education verification checks - Familiarity with the employment system and institutions in Laghouat, Algeria Additional Information: - Attention to detail and accuracy are crucial in ensuring the accuracy of the verification process. Candidate Volume: - The project involves vetting 1-5 candidates. Please note that this project does not require additional verification services such as drug testing, credit checks, or social media ...

  $30 (Avg Bid)
  Địa phương
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Python Developer 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Python developer who specializes in web development using the Flask framework. The specific tasks for this project include: - Creating REST api's with high coding standards and clean code . The ideal candidate should have experience in: - Python programming - API development using Flask The timeline for this project is more than a more than a ...a Python developer who specializes in web development using the Flask framework. The specific tasks for this project include: - Creating REST api's with high coding standards and clean code . The ideal candidate should have experience in: - Python programming - API development using Flask The timeline for this project is more than a more than a year , allowing for thorough development and testing. Its a ...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  We are part of a worldwide network providing drug testing services. We have a presence in multiple countries. Our client wants us to conduct drug testing around Chai Wan, Hong Kong. We will train you on how to do it and provide the necessary supplies and tools. You will have to either go to the client's residence or office to collect the provided urine sample or rent a meeting room to host the session. Meeting room rental costs will be borne by us. Thereafter I will guide you on how to perform the testing hygienically and you will send us the result. We will compensate you for every test done.

  $30 - $40
  Địa phương
  $30 - $40
  0 lượt đặt giá

  ...contact suppliers to get quotes and select the appropriate hardware and software components. - System design and architecture: The project manager will work with engineers to design the system architecture. - Project planning and execution: The project manager will develop and execute a project plan to ensure that the system is delivered on time and within budget. - Testing and deployment: The project manager will oversee the testing and deployment of the system. - Reporting platform development: The project manager will either code the reporting platform themselves or find another suitable freelancer to do so. Qualifications: - Bachelor's degree in engineering or a related field. - 3+ years of experience in project management, preferably in the water industry or in...

  $177 (Avg Bid)
  $177 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled programmer with experience in MCU programming, specifically with PWM and feedback loops for an induction heater application. Desired Skills and Experience: - Proficiency in programming microcontrollers, specifically the STM32H735G-DK Discovery kit (Prototype testing board) - Strong knowledge and experience with PWM signal generation in the frequency range of 1kHz-10kHz - Expertise in implementing a PID controller for the feedback loop mechanism - Familiarity with induction heater applications and their requirements - Ability to design and customize the feedback loop mechanism for optimal performance Please provide examples of previous projects or relevant experience in these areas.

  $207 (Avg Bid)
  $207 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Webpage Payment processing 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Please bid only after reading the desciprtion Webpage Payment Processing demo (No integration) I am looking for a developer who can create a payment capture page for testing purpose. Payment Processing Integration: No integration Website Details: Front end - This will be a two page website only - One page will be payment processing page - Second will be Admin page Admin page - Admin should be able to access all the users information who will complete the payment. - The developer should ensure that the payment information is saved and then can be access through admin page Skills and Experience: - Proficiency in web development languages and frameworks such as HTML, CSS, and JavaScript is required. - Knowledge of security best practices for handling sensitive payment inf...

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  34 lượt đặt giá

  ...Framework to assist with automating our testing processes. The ideal candidate will have expertise in Python programming language. Specific Tasks: - Automated Testing: Utilize Selenium and Robotic Framework to perform thorough automated testing for our web applications. - Web Scraping: Extract data from various websites using Selenium and Robotic Framework. - UI Automation: Automate user interface interactions using Selenium and Robotic Framework. Complexity of Tests: - Medium: Our testing requirements involve complex functionality tests that ensure the smooth functionality of our integrated systems. Preferred Programming Language: - Python, JAVA: We require a freelancer who is proficient in Python programming language to efficiently implement the automate...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  In our testing environment need a freelancer to join video to video call, use mobile app per detailed and easy instruction and do some simple data entry. Everything takes 30 minutes. Available now. Need to have a computer with webcam and mic + phone ios or Android

  $17 (Avg Bid)
  $17 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá

  Các bài viết top usability testing cộng đồng