User experience consultant neededcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  2,000 user experience consultant needed công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Dự án chat cho 2 user Đã kết thúc left

  Tôi cần chat 2 user với nhau trên web react js , Hãy liên hệ với tôi

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Lấy được dữ liệu người tham gia, bình luận, tặng quà , thả tim trong phiên live. Lưu lại trên tool rồi hiển thị lại trên tool. Web hoặc app đều đc ưu tiên làm trên web I need to get the name of the live stream participant, the comment content, the giveaway, and the video heart rate you can get those. should remember that tiktok's api doesn't support getting this data

  $120 (Avg Bid)
  $120 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  • Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, sau đó phân tích yêu cầu; • Thiết kế phần mềm iOS app sau đó thực hiện lập trình, unit test; • Quản lý tiến độ công việc của bản thân và của thành viên phát triển app Android; • Họp với khách hàng hàng tuần để báo cáo tiến độ. • Làm việc online Có khả năng viết tiếng anh Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật là lợi thế ==>> THU NHẬP TỪ 20.000.000-35.000.000/ THÁNG

  $992 (Avg Bid)
  $992 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Tôi cần một công cụ quản lý dữ liệu bằng php, đồng bộ với google sheet hoặc sử dụng trực tiếp trên google sheet. Sau đó rải dữ liệu cho các user được chọn theo thứ tự ngẫu nhiên hoặc xoay vòng. Mỗi lần chỉ hiện 1 dòng dữ liệu Mục đích: Rải số điện thoại cho nhân viên telesale gọi, sau khi hoàn tất cuộc gọi sẽ ghi lại trạng thái cuộc gọi và ghi chú. Sau đó bấm hoàn thành sẽ hiện ra số mới. Yêu cầu: - Thiết kế bằng php không được mã hóa code - Dữ liệu đầu vào lấy từ google sheet và đồng bộ báo cáo - Phân quyền quản trị và user - Trường đầu vào sẽ có một số cột, khi hiển th...

  $56 (Avg Bid)
  $56 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Tạo 1 macro lầy toàn bộ User Agent trình duyệt. Sau đó thay đổi User Agent của trình duyệt và tự động mở trình duyệt Yêu cầu: Lưu lại thông tin thay đổi User Agent để có thể khôi phục lại khi cần thiết (vì khi đóng trình duyệt thì User Agent sẽ tự động về lại như cũ nên cần phải lưu lại để load nếu cần) Ngôn ngữ là VBA viết trên nền Excel

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Applications user tester Đã kết thúc left

  Đánh giá và phân tích ứng dụng Thực hiện các trường hợp thử nghiệm (thủ công hoặc tự động) và phân tích kết quả Tạo nhật ký để ghi lại các giai đoạn thử nghiệm và các lỗi Báo cáo lỗi cho nhóm phát triển Giúp khắc phục sự cố Tiến hành kiểm tra sau phát hành / sau triển khai

  $113 (Avg Bid)
  $113 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I. Mô tả: 1. Kết nối Web server với Facebook thông qua webhooks và API do Facebook cung cấp - Đã có sẵn tài liệu hướng dẫn tạo webhook và API rõ ràng chi tiết - Cài đặt webhook - Cài đặt Facebook app theo hướng dẫn để gửi API: Chỉ gửi API để send messenge template, ko sử dụng tất cả API do Facebook cấp Tài liệu: Sử dụng: Webview, template button, Private replies 2. Tạo chrome extention (hoặc đề xuất cái khác) để gọi API web server <=> Facebook messenger đã tạo ở phần 1 - Tạo các trường để nhân viên điền vào => gọi API theo các trường nhân viên điền - Nút setting để cấu hình cho admin => call API theo cấu hì...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Công ty mình có web dùng trên ie. cấp cho mình 1 cái user để đăng nhập. Các thao tác trong đó lập đi lặp lại nhiều lần. Mình cần cái phần mềm làm giúp mình công viêc lặp đi lặp lại đó. Nhưng nó cần làm ở tốc độ nhanh (mili giây) Nói chung càng nhanh càng tốt Mình không rành về thuật ngữ CNTT lắm nên mình nói theo cách mình hiểu nha. Có gì call hoặc sms, mail, zalo cho dể dãi thích.

  $834 (Avg Bid)
  $834 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Mình đang chạy 1 cổng thông tin 6.0.4. Hiện tại mình đã đổi sang cổng 7.0. Vì dự án gấp nên mình cần 1 bạn trợ giúp phần chuyển dữ liệu từ bản cũ sang bản mới. Chỉ cần chuyển các dữ liệu liên kết với bài viết và user.

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Cần người việt nam , xây dựng UCP cho samp ( UCP quản lí user và các chức năng cho samp ) game gta online .

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I'm in need of a highly skilled and experienced research analyst in geopolitics, specifically focusing on the Asia-Pacific region. Your primary goal will be ...conflicts that are ongoing in this area. The project should be presented in an infographic summary format. Key Responsibilities: - Conducting in-depth research on the Asia-Pacific region - Focusing specifically on regional conflicts - Summarizing the research in an infographic format Ideal Candidate Skills: - Strong background in geopolitics, particularly in the Asia-Pacific region - Proven experience in analyzing and understanding complex political conflicts - Proficiency in creating engaging and informative infographic content - Ability to present complex information in a simplified manner - Excellent research and an...

  $903 - $1805
  $903 - $1805
  0 lượt đặt giá

  Looking for a professional translator to help with translating Vietnamese text documents to English on a long-term basis. Key Requirements: - Translation of text documents only - No specific word count provided - Good understanding of Vietnamese and English language - Experience in translation work is preferred Please note that the complexity of the documents' vocabulary is not provided, so a good overall understanding of both languages is crucial. This could be a great opportunity for a translator looking for a steady stream of work.

  $42 (Avg Bid)
  $42 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  LinkedIn Expert Needed -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...LinkedIn presence. The selected freelancer will be tasked with profile optimization, content creation, and connection building. Key Responsibilities: - Optimize my LinkedIn profile to enhance its appeal to my target audience. - Develop engaging and professional content to be shared on the platform. - Increase my network by building meaningful connections. The ideal candidate should have: - Proven experience in LinkedIn optimization and management. - A good understanding of LinkedIn's algorithm and best practices. - Excellent communication skills and the ability to tailor content to a specific audience. - A strategic approach to network growth and a track record of achieving meaningful connections. I'm looking to significantly increase my visibility, generate leads, ...

  $235 (Avg Bid)
  $235 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  As a Sucessfactor consultant, I require an expert's guidance in the Performance and Goals module. The primary aim of this training is to delve into the specifics of goal setting and performance reviews. Key components that the training should cover include: - In-depth understanding of goal setting - Best practices in conducting performance reviews The ideal candidate for this project should have: - Proven experience in Sucessfactors Performance and Goals module - Strong background in training and consulting - Excellent communication skills - Prior experience working with Sucessfactors consultants Your ability to facilitate engaging, informative training sessions would be a significant advantage. Please provide examples of relevant experience in your pro...

  $10 - $17 / hr
  $10 - $17 / hr
  0 lượt đặt giá
  Wordpress Elementor Expert needed - URGENT 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We need a Elementor expert to make a Divi to Elementor website. Its a small work but its highly urgent!!

  $112 (Avg Bid)
  $112 Giá đặt trung bình
  160 lượt đặt giá

  We need a Elementor expert to make a Divi to Elementor website. Its a small work but its highly urgent!!

  $644 (Avg Bid)
  $644 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  I am in need of an experienced 3D animator to create a ...for educational purposes. This project will require a unique blend of animation skills and a passion for science. Key responsibilities will include: - Developing and executing a compelling, science-themed storyline - Creating fluid 3D animations that will engage and educate viewers The ideal candidate will possess: - Experience in 3D animation - Demonstrable knowledge of science, especially relating to the theme of the project - An educational background or work experience in creating 3D animations for education This is a unique opportunity for an animator to apply their skills in a context that blends art, science, and education. I’m excited to see the creativity and passion that the selected animator will b...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  As a business owner, I'm seeking a proficient freelancer with a strong acumen in bookkeeping and financial analysis. The ideal candidate will be tasked with: - Efficiently managing expenses and payroll data using Excel - Carrying out detailed financial analysis to enable key decision-making Skills and Experience: - Proven expertise in Excel - Demonstrable experience in bookkeeping - Ability to handle expenses data and payroll information - Advanced skills in financial analysis Your understanding of these requirements is key to delivering a winning performance on this project.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Georgian Translation Assistance Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I require a skilled Georgian translator to assist in translating a document. File is in Georgian and need English translation. Native Georgian translator is required.

  $8 - $15 / hr
  Niêm phong
  $8 - $15 / hr
  14 lượt đặt giá
  Brand Awareness Social Media Campaign 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...& Management Consultant you can visit us at www.bareco.in. I'm looking for an experienced digital marketer to help me with a social media marketing campaign that focuses on boosting brand awareness among professionals aged 30-50. Key Responsibilities: - Develop and implement a social media strategy that aligns with our brand and targets professionals - Create engaging content that resonates with the target audience and increases brand visibility - Monitor and analyze the performance of the campaign to make data-driven optimizations Ideal Skills: - Proven experience in social media marketing, specifically in increasing brand awareness - Strong knowledge of platforms like Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram - Excellent understanding of social media metrics ...

  $96 (Avg Bid)
  $96 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  Investor-Attracting Tech Business Plan 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  As an ambitious technology-based business, I require a compelling and detailed business plan to attract poten...technology-based business, I require a compelling and detailed business plan to attract potential investors. An advantageous candidate for this project will have: - In-depth understanding of the technology industry - Proven ability to conduct competitive analysis, with a focus on start-ups - Expertise in crafting strategies that resonate with investors - Excellent financial forecasting skills The consultant must have fluent English and Philippino language skills in writing, reading and speaking. Your role will be pivotal in outlining unique selling points, financial projections, and strategies that demonstrate our commitment to helping people and planet, not only finan...

  $3000 - $5000
  Niêm phong NDA
  $3000 - $5000
  8 lượt đặt giá

  ...Requirements: Proven experience with AWS security features and best practices. Strong understanding of AWS services such as EC2, S3, RDS, Lambda, VPC, IAM, CloudTrail, Config, and KMS. Experience in setting up and managing AWS security configurations. Ability to perform security audits and vulnerability assessments. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Strong communication skills to explain security concepts and recommendations clearly. Preferred Qualifications: AWS Certified Security – Specialty certification. Experience with compliance frameworks such as GDPR, HIPAA, PCI-DSS, etc. Familiarity with security automation tools and practices. How to Apply: Please submit your proposal including the following: A brief introduction of your b...

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá
  Professional Video Editor Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...experienced and creative video editor who can produce a high-quality marketing video with cinematic effects, color grading, and engaging storytelling. The video should be concise - less than 1 minute. Key Requirements: - Proficient in professional video editing with cinematic effects, color grading, and storytelling techniques - Ability to create high-quality and engaging marketing content - Experience with creating short, less than 1 minute videos - Familiarity with video editing software and tools It's crucial that the final product is visually appealing, communicates our message effectively, and is suitable for online marketing purposes. If you have examples of similar work in your portfolio, please share them along with your bid. The document is attached for my vide...

  $78 (Avg Bid)
  $78 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ... and competitive landscape to inform product direction. Create and maintain a product roadmap that aligns with company objectives. Stakeholder Management: Collaborate with internal and external stakeholders to gather requirements and feedback. Ensure alignment between business goals, user needs, and technical capabilities. Act as the primary point of contact for product-related inquiries and decisions. Feature Definition and Prioritization: Define detailed product requirements, including user stories, acceptance criteria, and use cases. Prioritize features and enhancements based on business value, customer impact, and technical feasibility. Maintain and refine the product backlog, ensuring it is well-organized and up-to-date. Product Development and Launch: ...

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...Title: AutoCAD Designer for 2D & 3D Pneumatic Pipeline Project Description: We are seeking a skilled AutoCAD designer with experience in creating detailed 2D and 3D designs for a pneumatic pipeline project. The ideal candidate will have a strong background in AutoCAD and a solid understanding of pneumatic systems. Responsibilities: Create detailed 2D and 3D designs for pneumatic pipeline systems using AutoCAD. Ensure all designs meet the project specifications and industry standards. Collaborate with our engineering team to refine and finalize designs. Provide regular updates on project progress. Make revisions to designs based on feedback. Requirements: Proven experience with AutoCAD software. Strong portfolio showcasing relevant 2D and 3D design work. Familiarity...

  $88 (Avg Bid)
  $88 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I'm looking for an LMS consultant to develop a custom desktop application aimed at facilitating skill development through online training. Key Responsibilities: - Setting up the LMS: You'll be responsible for the technical setup of the LMS system. - Course Integration: Integrating pre-built courses into the application. - Accessibility: Ensuring the application is user-friendly and easy to navigate. - Security: Implementing robust security measures to protect the content and user data. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in developing LMS systems, particularly for desktop applications. - Familiarity with integrating pre-built courses into online platforms. - Strong understanding of user experience and accessibility d...

  $798 (Avg Bid)
  $798 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled professional who has previous experience in grant writing for agricultural projects. Your task will include assisting me in accessing and applying for a variety of grant applications intended to fund an undeclared type of horticulture venture. Key requirements: - Proven experience in writing grants for agriculture-related initiatives - A thorough understanding of the horticulture sector - Strong attention to detail Successful applicants should highlight the relevance of their experience and demonstrate how their skills are suited for this project. Looking forward to your bid.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  I'm looking for...professional design for both my website and app. I need the design to be compatible with iOS, Android and Web platforms. My timeframe is ASAP. Requirements: - Strong experience in UI/UX design - Proficiency in creating designs for iOS, Android, and Web platforms - Ability to deliver high-quality, clean, and professional design - Quick turnaround time and ability to work under a tight deadline - Excellent communication skills for effective collaboration This project requires a designer who understands the importance of user experience and can create a design that is not only visually appealing but also highly functional and user-friendly across different platforms. If you have a portfolio that showcases your ability to meet these requirem...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  I'm looking for a tutor who can help my high school student with their science subjects. The tutoring sessions will be conducted online. The ideal candidate should have: - Strong background in high school science subjects - Previous experience in online tutoring - Ability to explain complex concepts in a simple manner - Good communication skills - A patient and understanding attitude

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  #...processing and retrieval. - Consider the use of in-memory databases, caching solutions, or distributed databases if applicable. 4. **Testing & Validation**: - Conduct performance testing to ensure the solution meets the 5-10 second retrieval requirement. - Provide documentation and training for our team to maintain and further optimize the system. # Preferred Qualifications: Proven experience in handling large databases (preferably in the patents or similar domain). Expertise in XML data handling and optimization. Strong understanding of indexing, query optimization, and data modeling. Familiarity with high-performance computing and database solutions (e.g., in-memory databases, distributed systems). Ability to work independently and deliver results within specif...

  $18 - $150
  $18 - $150
  0 lượt đặt giá
  E-commerce Virtual Assistant Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Shopify dropshipping brand creation Social media marketing

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  I'm searching for a full-time accountant to help with tax preparation and monthly financial statements. Living Near Badarpur, New Delhi. This is a job requirement not a Freelancer Requirement. Key Responsibilities: - Handling tax preparation duties. - Preparing monthly financial statements. The ideal candidate for this role should be proficient in Excel and have a solid understanding of tax regulations. It's important that financial statements are accurate and delivered on time each month. Looking forward to working with you!

  $256 (Avg Bid)
  $256 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled photo editor to work on a batch of my personal photos. The project involves: - Color Correction: I'm looking for a natural and realistic style for the editin...editor to work on a batch of my personal photos. The project involves: - Color Correction: I'm looking for a natural and realistic style for the editing, so it's crucial that you're proficient in this specific type of editing. - Retouching: This includes subtle touch-ups to enhance the overall look and feel of the photos. - Background Removal: Some of the photos may require background removal, so experience with this is also necessary. I have approximately 1-10 photos for editing. Please provide examples of your previous work in similar editing styles, as this will be a key fa...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I am in need of professionals lead generato...home buyers through cold calls, emails, or other innovative methods - Setting appointments with interested leads and ensuring they are well-informed about our real estate offerings. - Experience in be appointment setter & closer i real estate industry The ideal candidate should have: - Proven experience in lead generation, particularly in the real estate sector - Excellent communication skills, with a natural flair for sales - A good understanding of the home buyer market - Ability to work independently and efficiently - An organized approach to managing and nurturing leads Please note that past experience working solely with home buyers will be an added advantage. The goal is to increase my real estate sales by ge...

  $592 (Avg Bid)
  $592 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I'd like to hire a freelancer to create a single, high-converting landing page for adults, which will include a form for customers to ...SMTP server so that the collected data from the form can be sent to me via email. - Branding & Design: I have specific design or branding preferences which will need to be implemented into the landing page. Ideal candidates for this project should have a proven track record in: - Web design and development - Experience with adult landing pages - Proficiency with form creation and email integration - Ability to incorporate specific design or branding requests If you have experience with adult landing pages, are well-versed in form creation and email integration, and can deliver a high-converting design that aligns with our brand, ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  We are in the process of developing an innovative electrolyte drink with added benefits for skin, hair, and nail health. We are seeking an experienced food formulation specialist to review our current formulation and provide expert suggestions for any necessary adjustments to optimize efficacy, safety, taste, and marketability. Responsibilities: * Review the current formulation of our electrolyte drink. * Assess ingredient interactions, safety, and compliance with relevant regulations in USA. * Evaluate the efficacy of the formulation in delivering the intended health benefits. * Provide suggestions for improving taste and palatability, especially in relation to the inclusion of iron. * Recommend any additional ingredients or changes to dosages for enhanced effectiveness. * Offer insights...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  History/Heritage Book Designer Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a professional book designer who can handle the design of my history/heritage book. It's less than 100 pages in length and I'd like it ...include a mix of illustrations and photographs. Key responsibilities include: - Designing an engaging and visually appealing cover page - Creating a cohesive layout for the entire book - Integrating and enhancing the illustrations and photographs for a seamless reading experience Ideal candidates will have experience in: - Designing history or heritage books - Incorporating illustrations and photographs into book layouts - Ensuring that the design complements the content of the book to enrich the reader's experience Please include samples of previous book designs, particularly those involving...

  $95 (Avg Bid)
  $95 Giá đặt trung bình
  96 lượt đặt giá
  ML.NET expert needed (3) 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Don't bid if you are from India, Pakistan, or Bangladesh. ============================================== I'm looking for an experienced .NET professional who can provide hands-on training on LINQ and ML.NET. ... or Bangladesh. ============================================== I'm looking for an experienced .NET professional who can provide hands-on training on LINQ and ML.NET. Key Requirements: - Has academic research experience - Expertise in C# with an emphasis on LINQ and - Ability to provide practical, hands-on training The sessions will need to be conducted online, so the ideal candidate should be able to provide effective virtual training. This training should be interactive, engaging, and tailored to my goals. Note: - Don't bid if you don't have...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I'm currently in need of a skilled Oracle Fusion Technical Consultant to handle BIP reports, specifically centered on inventory reports. This task requires deep understanding and experience with Oracle Fusion, so previous work on similar projects will be a major advantage. Key Responsibilities: - Implement and manage BIP reports on Oracle Fusion - Focus on Inventory Reports specifically Ideal Skills: - Extensive knowledge of Oracle Fusion - Proven experience in handling BIP reports - Good understanding of inventory management systems

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Structutal bioinformatics mentor needed (2) 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Do not bid if your are from India, Pakistan or Bangladesh ============================================= I'm on the lookout for a proficient structural bioinformatics expert who can ocassionally give me suggestions and guidelines in bioinformatics research. Key responsibilities will include: - Providing hands-on guidance, explaining intricate concepts, and answering queries related to proteins, ensuring I have a solid understanding of the subject. - Assisting in the development of protocols, analysis pipelines, and statistical methods. - Introducing me to the latest tools and methods in proteins to enhance the quality and efficiency of my research project. Ideal candidates should possess: - Research experince in structural bioinformatics - Journal publications in structural bioinfo...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  My Wordpress website is currently facing a major bug which needs immediate attention. Unfortunately, I don't have the exact specifics of the bug. The site is not functioning as it should and I need an expert to quickly identify and fix the issue. Ideal Requirements: - Proven experience in troubleshooting and resolving Wordpress bugs - Capacity to work quickly and efficiently - Excellent communication skills for progress updates and issue clarification Please apply with a brief summary of your relevant experience and your proposed approach to resolve the bug.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I need a Laravel developer to assist me with my project. This is a web application, and I need help with backend development and database design. Key requirements: - Proficiency in Laravel for backend development - Strong understanding of database design principles I'm aiming to create a high-quality web application, so experience in the following areas would be ideal: - User authentication and authorization - Data reporting and analytics - Real-time notifications I'm open to suggestions and enhancements from the right candidate. Please share your portfolios for consideration.

  $355 (Avg Bid)
  $355 Giá đặt trung bình
  74 lượt đặt giá

  Need someone who has prior experience with Telegram, knows how to join groups, etc. The work is 1 week 40 hours, pay $60. Please reply "I know how to join TG group" and we can go from there.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I'm in need of a creative and experienced designer who can help me with YouTube thumbnails. My goal is to attract clicks with a professional and eye-catching style. Key Requirements: - Proven experience in YouTube thumbnail design - Ability to create professional, click-worthy designs - Timeliness; I need this done ASAP Your primary goal is to create eye-catching thumbnails that can drive clicks. The design should be professional, engaging, and visually distinct from other content on the platform. You should be able to understand the psychology behind thumbnail design and how it impacts the viewer's decision-making process. I'm looking for someone who can get this done quickly without compromising on the quality - so time management skills are a must. Your portfol...

  $12 (Avg Bid)
  $12 Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  Google Merchant Center Expert Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We're facing some serious issues with our Google Merchant Center, and could use help from someone experienced in resolving these specific problems. Key Points: - Facing product disapprovals and account suspension, stemming from violation of policies. - These issues are likely affecting our visibility and sales. - I haven't tried any solutions to address the policy violations yet. Ideal Candidate: - Proficient in Google Merchant Center and its policies. - Experienced in resolving product disapprovals and account suspensions. - Ability to provide guidance on policy compliance and related best practices. - Good communication skills and a proactive approach. - Previous success stories or case studies with similar issues would be a plus.

  $108 (Avg Bid)
  $108 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled T-shirt designer who specializes in vintage style designs. The key requirements for this project are: - The design should be vintage-themed and in line with my brand - The primary message should be our brand name or logo. The color palette can be decided in conjunction with the designer. Ideal skills and experience for this job include: - Strong portfolio of vintage T-shirt designs - Proficiency in brand-focused design - Good communication skills for collaborative color palette decision-making. The final output should be a high-resolution file ready for printing on T-shirts.

  $202 (Avg Bid)
  $202 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Full-time MEAN Stack Developer Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in search of a skilled MEAN (MongoDB, , Angular.js, Node.js) stack developer. I require a full-time commitment for a web application development project. Key Responsibilities: - Complete understanding and experience in MEAN stack - Develop, test and deploy web application - Ensure application scalability and performance - Collaborate with UX/UI designers and backend engineers Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in MongoDB and Node.js - Expertise in and Angular.js - Previous experience in developing web applications - Strong problem-solving skills - Good communication and collaboration skills - Ability to work full-time and meet deadlines.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  68 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled graphic designer to support upcoming campaigns promoting my restaurant's new menu items. The ideal candidate s...files in Adobe but also in Canva graphics for easy in-house editing going forward You should be proficient in: - Graphic design software such as Adobe Creative Suite & Canva - Understanding of print design requirements - Knowledge of social media graphic best practices - Ability to think creatively and suggest innovative ideas The designs will be primarily used on Instagram and Facebook so experience in creating content for these platforms would be beneficial. A portfolio showcasing previous similar work is essential. This project is time-sensitive, so the ability to work efficiently and meet deadlines is crucial. A great fit will re...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  80 lượt đặt giá

  I'm seeking a proficient data entry expert to assist in the online form filling process. The successful candidate will also be responsible for data collection prior to filling the forms. Key Responsibilities: - Conducting online research to collect necessary data - Accurately filling online forms with the collected information Skills and Experience: - Proven experience in online form filling - Proficient in data entry - Strong research skills for data collection Please note that I'm looking for someone who can deliver high-quality work within the given time frame.

  $255 (Avg Bid)
  $255 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  I'm in need of a quick conversion for a simple, text-based PDF file into an editable ...editable Word document. This will enable me to independently make changes to the content. Specifically, I'm looking for a professional who can: - Accurately convert the existing content from PDF to Word. - Ensure the layout and format of the document is maintained during the conversion process. - Create an editable Word document that allows for easy modification of text as needed. Ideal candidates should have experience with: - PDF-to-Word conversion. - Proficiency in Microsoft Word. - Strong attention to detail to ensure the original content is preserved. Given the urgency of this project, the ability to deliver promptly without compromising on quality is highly essential. T...

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  96 lượt đặt giá