User experience designcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 user experience design công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Dự án chat cho 2 user Đã kết thúc left

  Tôi cần chat 2 user với nhau trên web react js , Hãy liên hệ với tôi

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  Lấy được dữ liệu người tham gia, bình luận, tặng quà , thả tim trong phiên live. Lưu lại trên tool rồi hiển thị lại trên tool. Web hoặc app đều đc ưu tiên làm trên web I need to get the name of the live stream participant, the comment content, the giveaway, and the video heart rate you can get those. should remember that tiktok's api doesn't support getting this data

  $120 (Avg Bid)
  $120 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  • Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, sau đó phân tích yêu cầu; • Thiết kế phần mềm iOS app sau đó thực hiện lập trình, unit test; • Quản lý tiến độ công việc của bản thân và của thành viên phát triển app Android; • Họp với khách hàng hàng tuần để báo cáo tiến độ. • Làm việc online Có khả năng viết tiếng anh Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật là lợi thế ==>> THU NHẬP TỪ 20.000.000-35.000.000/ THÁNG

  $992 (Avg Bid)
  $992 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Tôi cần một công cụ quản lý dữ liệu bằng php, đồng bộ với google sheet hoặc sử dụng trực tiếp trên google sheet. Sau đó rải dữ liệu cho các user được chọn theo thứ tự ngẫu nhiên hoặc xoay vòng. Mỗi lần chỉ hiện 1 dòng dữ liệu Mục đích: Rải số điện thoại cho nhân viên telesale gọi, sau khi hoàn tất cuộc gọi sẽ ghi lại trạng thái cuộc gọi và ghi chú. Sau đó bấm hoàn thành sẽ hiện ra số mới. Yêu cầu: - Thiết kế bằng php không được mã hóa code - Dữ liệu đầu vào lấy từ google sheet và đồng bộ báo cáo - Phân quyền quản trị và user - Trường đầu vào sẽ có một số cột, khi hiển th...

  $56 (Avg Bid)
  $56 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Tạo 1 macro lầy toàn bộ User Agent trình duyệt. Sau đó thay đổi User Agent của trình duyệt và tự động mở trình duyệt Yêu cầu: Lưu lại thông tin thay đổi User Agent để có thể khôi phục lại khi cần thiết (vì khi đóng trình duyệt thì User Agent sẽ tự động về lại như cũ nên cần phải lưu lại để load nếu cần) Ngôn ngữ là VBA viết trên nền Excel

  $20 (Avg Bid)
  $20 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Applications user tester Đã kết thúc left

  Đánh giá và phân tích ứng dụng Thực hiện các trường hợp thử nghiệm (thủ công hoặc tự động) và phân tích kết quả Tạo nhật ký để ghi lại các giai đoạn thử nghiệm và các lỗi Báo cáo lỗi cho nhóm phát triển Giúp khắc phục sự cố Tiến hành kiểm tra sau phát hành / sau triển khai

  $113 (Avg Bid)
  $113 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I. Mô tả: 1. Kết nối Web server với Facebook thông qua webhooks và API do Facebook cung cấp - Đã có sẵn tài liệu hướng dẫn tạo webhook và API rõ ràng chi tiết - Cài đặt webhook - Cài đặt Facebook app theo hướng dẫn để gửi API: Chỉ gửi API để send messenge template, ko sử dụng tất cả API do Facebook cấp Tài liệu: Sử dụng: Webview, template button, Private replies 2. Tạo chrome extention (hoặc đề xuất cái khác) để gọi API web server <=> Facebook messenger đã tạo ở phần 1 - Tạo các trường để nhân viên điền vào => gọi API theo các trường nhân viên điền - Nút setting để cấu hình cho admin => call API theo cấu hì...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Công ty mình có web dùng trên ie. cấp cho mình 1 cái user để đăng nhập. Các thao tác trong đó lập đi lặp lại nhiều lần. Mình cần cái phần mềm làm giúp mình công viêc lặp đi lặp lại đó. Nhưng nó cần làm ở tốc độ nhanh (mili giây) Nói chung càng nhanh càng tốt Mình không rành về thuật ngữ CNTT lắm nên mình nói theo cách mình hiểu nha. Có gì call hoặc sms, mail, zalo cho dể dãi thích.

  $834 (Avg Bid)
  $834 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  Mình đang chạy 1 cổng thông tin 6.0.4. Hiện tại mình đã đổi sang cổng 7.0. Vì dự án gấp nên mình cần 1 bạn trợ giúp phần chuyển dữ liệu từ bản cũ sang bản mới. Chỉ cần chuyển các dữ liệu liên kết với bài viết và user.

  $155 (Avg Bid)
  $155 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Cần người việt nam , xây dựng UCP cho samp ( UCP quản lí user và các chức năng cho samp ) game gta online .

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...proficient in Ultimate Member Plugin. The task is to implement a sorting functionality in the user directory based on the distance from the current user's location. Key Project Details: - The user directory should sort users based on distance from the current user's location. - Distance calculation should be based on the current location of the user. - The plugin in use for this project is the Ultimate Member Plugin. Ideal Skills and Experience: - Advanced knowledge of WordPress development. - Extensive experience with Ultimate Member Plugin. - Proficiency in integrating Google Location API for distance calculation. - Demonstrated track record in implementing user directory sorting features. Please note that user privacy feat...

  $36 (Avg Bid)
  $36 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Mobile App Developer: Search Engine Design 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a proficient software developer who will assist me in creating a mobile application dedicated to a convenient search engine. The application should be compatible with both Android and iOS. I have access to an s...compatible with both Android and iOS. I have access to an sdk for the big data of the app that will make the app faster. Responsibilities include: - Designing and developing the mobile application - Ensuring compatibility with Android and iOS - Creating an efficient and user-friendly search engine Ideal skills and experiences: - Proficiency in software development, specifically in mobile applications - Familiarity with Android and iOS platforms - Experience in creating search engines - A strong grasp of user experience design to opt...

  $7092 (Avg Bid)
  $7092 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá

  I'm looking for an SEO Expert with proven experience in optimizing website content to achieve higher search engine rankings. This project is all about structured snippets, with a focus on organic search results and featured snippets. Key Project Goals: - Increase website traffic - Improve search engine rankings - Boost online sales Key Requirements: - Extensive experience in SEO - Proven track record in structured snippets optimization - Ability to create and incorporate various types of content into snippets including product information, FAQ answers, customer reviews, and entire company information. Your bid should highlight your experience in these areas of SEO, as well as any previous projects that are similar to this one. The ideal candidate will be able...

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...Overview: We are seeking skilled and experienced freelancers to create a dynamic and user-friendly import-export website for our company, Kanish Exports. The goal of this project is to establish a professional online platform that facilitates seamless international trade, enhances customer engagement, and showcases our extensive range of products and services. Project Scope: The website development project encompasses the following key elements: Website Design and Layout: Create an attractive and modern website design that aligns with Kanish Exports' branding and values. Develop a user-friendly layout that ensures effortless navigation and enhances user experience. Product Catalog and Showcase: Design and implement a visually app...

  $110 (Avg Bid)
  $110 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  Website Development For Marketing Agency 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  We are looking for a skilled and exp...professional and engaging website for our marketing agency, NETAV. The website will serve as a platform to showcase our digital marketing services, highlight our portfolio, and attract potential clients. The ideal candidate should have a strong understanding of modern web design principles, excellent proficiency in web development languages such as HTML, CSS, JavaScript, and experience with content management systems like WordPress or Joomla. Attention to detail, creativity, and the ability to create a visually appealing and user-friendly interface are key requirements for this project. The selected developer will work closely with our team to ensure the website reflects our brand identity and effectively communicates our services...

  $54 (Avg Bid)
  $54 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  ...Interaction: The primary mode of interaction should be through keyboard and mouse controls. A detailed understanding of user controls in a 3D environment is important. Skills and Experience: - Expertise in 3js for creating 3D environments - Experience with creating customizable characters - Understanding of multiplayer game development - Ability to implement user controls for 3D navigation - Previous work with cartoonish art style. Can you build a metaverse? Hello, I have the metaverse working already It has online working I just need it shrunk down into one small playable area with the rest locked out until release. Need a map like 1: Design the metaverse from top view 2: create the square parcels for sale 3: draw out the ones that are not ...

  $511 (Avg Bid)
  $511 Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  React-based Book Search Engine Development 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I...development stage. - User Accounts: The application should provide the ability for users to create their own personal accounts, allowing them to save books for future reference. - Recommendation System: Ideally, the system should make recommendations to users based on their individual preferences. Skills & Experience: - Proficient with React, Apollo Server, GraphQL, Node.js/Express.js, and Mongo DB. - Previous experience building search engines or similar projects. - Familiar with creating user accounts and data management. - Ability to design a Recommendation system is a plus. Please note: The design or layout of the book search engine is something that is open for discussion. Whether it is minimalistic, vibrant or classic, the focus sh...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá
  Wordpress Credit Card Comparison Site 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...Frequently asked questions for each card The website needs to allow users the following functionalities: - View in-depth details of each card - Apply for a particular card directly on the site - Redirect them to their provider's site - Compare multiple cards side by side Experience in similar financial comparison site development using WordPress and Elementor is highly desirable. A keen eye for detail and a high level of accuracy are critical since the content is financial in nature. Excellent user interface design skills to make the comparison process simple and intuitive for users is a must. I want only all the functionalities of only the "credit card part" of the website "" Reference Website : Credit cards comparison in o...

  $105 (Avg Bid)
  $105 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled mobil...ones, and removing outdated listings. - Financial Analysis Tools: The app should be equipped with various financial analysis tools to help me evaluate the performance of my real estate portfolio. This could include cash flow analysis, ROI calculations, and other relevant metrics. Ideal Skills: - Experience in developing cross-platform mobile apps (iOS and Android) - Proficiency in real estate applications or finance tools - Strong understanding of UI/UX design to ensure a user-friendly experience - Knowledge of data security and privacy concerns in real estate and financial applications If you have a proven track record in developing similar applications and can bring a high level of professionalism and innovation to this...

  $1296 (Avg Bid)
  $1296 Giá đặt trung bình
  60 lượt đặt giá

  I'm looking for a web developer with strong experience in WordPress to create a bilingual (English and Arabic) informational website. This site is primarily aimed at business professionals, so it needs to have a professional and sleek design. Key Requirements: - 15 pages, with a clear and easy-to-navigate layout - Bilingual functionality (English and Arabic) - Mobile responsive design - A straightforward and user-friendly contact form Ideal skills and experience: - Strong background in WordPress development, particularly in creating multi-language websites - Previous experience designing for a business-focused audience - Understanding of UX/UI best practices - Ability to deliver a polished and professional website within the agreed timeline...

  $432 (Avg Bid)
  $432 Giá đặt trung bình
  91 lượt đặt giá

  ...seeking a talented UI/UX designer to help elevate the user engagement and experience across all our digital platforms including desktop, mobile and tablet. The goal is to boost engagement while enhancing user experience. Key Responsibilities: - Designs should be adaptable to all device types. - The main goal of the designs is to increase user engagement and improve the overall user experience. - Adopt a color scheme, which is a blend of soft and muted colors, along with neutral and minimalist themes. The ideal freelancer for this project should have: - Remarkable UI/UX design skills with a portfolio showcasing a knack for creating intuitive and user-friendly designs. - Proficiency in creating designs for various device t...

  $101 (Avg Bid)
  $101 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I'm looking for a skilled developer experienced in creating professional, modern and user-friendly websites. My project is to establish a website that solely focuses on showcasing the IT services I offer for large enterprises. Key Requirements: - The website should be designed to primarily showcase my IT services in an engaging and informative manner, with a strong visual appeal. - It should be optimized for user experience, ensuring that visitors can easily navigate through the site to explore the full range of services offered. - The design should reflect a high level of professionalism, aligning with the expectations of the large enterprise audience. - Mobile responsiveness is a must, ensuring the site functions seamlessly across all devices. - It is i...

  $90 (Avg Bid)
  $90 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  General Requirements: Consistent Design Language: Maintain a cohesive design across all pages and devices. Navigation: Ensure easy navigation between pages and sections. Performance: Optimize for fast loading times on all devices. Accessibility: Follow accessibility standards to ensure usability for all users. Security: Implement measures to protect user data and privacy. Feedback Mechanism: Include options for users to provide feedback or report issues. Documentation: Provide documentation for developers and administrators detailing design decisions and maintenance procedures. These requirements should guide the design and development process of your web app, ensuring a user-friendly experience across different devices while meeting the spe...

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  43 lượt đặt giá
  Engineering Firm's Comprehensive Web App 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...of the project management aspect of the application, an approvals system that can be used by different user roles is necessary. * Project Management System - An inclusive project management system that can be navigated by different user roles (Admin, Manager, Employee, Contractor, Client) is critical to the success of this web app. Ideal prfessionals for this job should possess significant web development experience, particularly in creating multi-feature applications, and have a keen understanding of project management systems. Key skills include proficiency in web-based coding languages and a strong background in user interface design for various user roles. **Key Features:** - **User Authentication:** Secure login for employees wi...

  $492 (Avg Bid)
  $492 Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  ...minimalistic concept for an entertainment consumer product. I am targeting a designer with an elegant, simple design style that aligns with minimalism. Key Project Details: - You'll be tasked with creating a modern, minimalistic design concept for a product intended for entertainment. - Your primary role will consist of conceptualizing and designing the product, with an emphasis on user-friendly design and aesthetic appeal. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in industrial design, preferably within the consumer product sector. - Strong portfolio showcasing minimalistic design work. - Experience in designing entertainment products is a plus. - Proficiency in design software. - Strong understanding...

  $318 (Avg Bid)
  Nổi bật Bảo đảm NDA
  $318
  10 bài tham dự

  ...designer to create a detailed and user-friendly website dedicated to booking taxi services. The site must be focused on functionality and ease of use for both end-users and administrators. Key features the website must include: - Booking tool with "From," "To," Date, Time, and Mobile Number fields. - Ability for admin to confirm or reject bookings. - Direct “Contact us on WhatsApp” button for instant messaging. - Detailed information on our pricing structure, customer testimonials and information about our taxis and drivers. A successful applicant will have proven experience in designing responsive and user-friendly websites, with knowledge of WhatsApp integration a bonus. They will also have an understanding of the transportation i...

  $405 (Avg Bid)
  $405 Giá đặt trung bình
  37 lượt đặt giá
  Web-Based Numerology Calculator Development 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...vowels in the user's full name. - Expression Number Calculation: The calculator will determine the Expression Number by analyzing the consonants in the user's full name. Design: I have a specific design in mind for the numerology calculator. The layout should be user-friendly and visually appealing, enhancing the overall user experience. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development, particularly in creating interactive and dynamic web applications. - Strong understanding of numerology principles and calculations. - Experience in designing and implementing user-friendly interfaces. - Ability to follow design specifications closely. If you're confident in your ability to deliver a high-qualit...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...website should have improved navigation and user experience, with a focus on signposting people to the forums in the hope they post and become part of the community > snowball effect. Anyone who wants to help, who loves Magic as much as me? I would happily send you a big thank you care package! All us Homarids would :) Thank you. Key Tasks: - Redesign the website layout to embed the website's forum. Minimalistic, uniform and unjumbled 'articles' page and blog, and the others too if possible. - Embed a forum on the landing page to facilitate user interaction - Embed an interactive auction feature linked to "www.trademe.co.nz." If interactivity isn't possible, create a hyperlink Ideal Skills: - Excellent navigational design...

  $83 (Avg Bid)
  $83 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...listing setup is essential, as there will be less than 50 products listed initially. - A shopping cart feature is vital for the overall user experience. This feature should function seamlessly and securely, as it will be the core of the business operations. - User registration and account management facilities must also be implemented. This feature should provide an easy-to-use interface that allows users to create an account, manage their profile, and monitor their orders. Ideal Skills: - Prior experience in E-commerce website design - Extensive product listing experience - Profound understanding of building efficient shopping carts - Experience with user registration and account management systems Please note that the potentia...

  $159 (Avg Bid)
  $159 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  ...seasoned web developer to radically improve the user experience on my website. Currently, the website lacks efficient functionality and interactive features, which impacts its usability. Below are my top priorities: - Boost website's interactivity: Currently, my website's design is poor and it needs a revamp. Addition of interactive features which can improve the user engagement is crucial. Expertise in integrating such nuanced features into existing websites is essential for this task. - Improve Functionality: The website's operations need to be more user-friendly. This includes optimizing site navigation, enhancing content readability, and generally making the website more intuitive. Skills and Experience Required: - Strong ...

  $127 (Avg Bid)
  $127 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  ...professional to rebrand our software, focusing on the logo and color scheme, User Interface design, and Application icons. This project aims to enhance user experience, so we're looking for a clean and minimalist design. Key tasks include: - Updating the current logo and color scheme to create a coherent and visually appealing brand. - Revamping the User Interface design for better usability and aesthetics. - Re-designing the application icons to reflect the new brand image. The project comes with comprehensive documentation, making it an easy and straightforward task for a skilled professional. The ideal candidate should have: - Proficiency in MS Visual Studio. - Strong experience in software rebranding. - A keen eye for ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I'm in need of a professional who can help me develop a website and an app for my business. The goal is to promote the services I offer, targeting mainly individuals. The ideal freelancer should display the following: - Experience in creating both websites and applications - Proficiency in modern coding languages - A strong understanding of corporate and professional designs - The ability to incorporate a user-friendly interface - Strong communication and understanding of client's needs I'm specifically looking for a design that reflects professionalism and corporate ethics. The purpose is not for selling products online, but for promotion and resourceful information provision. If you have the needed skills and can deliver quality work timely, pl...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Ecommerce Site for Multifarious Services 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking to create an ecommerce platform dedicated to selling services across multiple categories. I hav...be offered, and I need to ensure that the site is designed in a way that allows users to easily navigate through them. The platform will also need to integrate Apple Pay as a method of payment. As a freelancer, you should have: - prepare a business plan - prepare business requirement - A proficiency in ecommerce web design and development - Experience in creating platforms for selling services - A solid understanding of user interface and user experience design to ensure easy navigation through the various service categories - Demonstrated ability to integrate Apple Pay into ecommerce sites. Your bid should include examples...

  $435 (Avg Bid)
  $435 Giá đặt trung bình
  115 lượt đặt giá

  ...physical goods by establishing a user-friendly and visually appealing e-commerce platform. - Shopify: I've chosen Shopify as my preferred e-commerce platform. - Expertise: If you have prior experience with Shopify and e-commerce web design, I'd love to hear from you. Interested website developers are invited to submit their proposals. Proposals should include details of relevant experience including a sample of live sites created, proposed approach/methodology, timeline, budget breakdown, and any additional information deemed relevant. Scope of Work: The website developer will be responsible for:  Collaborating with our team to understand the company's goals, target audience, and desired functionalities for the website.  Designing a visuall...

  $154 (Avg Bid)
  $154 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  I am looking for a professional who can design a vocational education app that is available on both iOS and Android platforms. The main feature of this app should be an interactive map that displays workplace pins. Key Features: - Available on both iOS and Android - Emphasis on an interactive map with workplace pins - Users can directly open a detailed profile of the workplace Skills and Experience: - Proficiency in app development for both iOS and Android platforms - Strong understanding of user experience design - Experience in creating interactive maps and location-based services - Ability to integrate video content into the app - Strong communication skills to ensure the app meets the desired specifications If you are confident in your abi...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  ...intuitive, engaging, and professional website. The site will serve as an informational hub for adults wanting to create legal documents, hence the design should be tailored to this demographic. Key Features: - Blog Section: The website needs a well-integrated blog section that can be easily updated and allows for different categories and tags. - Contact Form: A user-friendly and functional contact form is crucial for potential clients or visitors to easily get in touch with us. I'm looking for a freelancer with a strong portfolio of creating informational websites, particularly those catering to adult audiences in particular legal services. Experience in implementing and customizing blog sections and contact forms will be a big plus. Please provide examples o...

  $530 (Avg Bid)
  $530 Giá đặt trung bình
  138 lượt đặt giá

  I'm in need of a skilled HTML - CSS - JQuery developer who can help me build a creative a content to add Describtion on the Images. We need for our Ticket system a to upload i...need for our Ticket system a to upload image and mark them and create Task for that. We will provide u the the HTML Page where u have to add ur work on it. Key responsibilities: - Designing a creative website that stands out - Ensuring the website is fully responsive for mobile devices - Implementing animations and transitions to enhance user experience Ideal skills and experience: - Strong HTML, CSS, and JQuery skills - Experience in creative website design - Proficiency in creating responsive layouts If you have the required skills and can help me build a creative, res...

  $45 (Avg Bid)
  $45 Giá đặt trung bình
  36 lượt đặt giá
  Modern App Design for iOS and Android 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a talented and experienced Figma designer to create a modern and appealing app design for both iOS and Android platforms. Key requirements: - Proficiency in Figma - Previous experience in designing for iOS and Android - A strong portfolio showcasing modern, user-friendly design - Understanding of the latest design trends and best practices for mobile applications The ideal candidate should have a keen eye for detail and a creative mindset to deliver a design that not only looks great but also enhances the user experience.

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  62 lượt đặt giá

  I urgently require an expert to enhance and streamline the user interface of my Square Online Store. Key Duties: - Evaluate current product page structure and identify areas for improvement - Simplify user interface by making it more intuitive and user-friendly Ideal Skills: - Proficient in Square Online Store - Extensive experience in web design, particularly in e-commerce - Strong understanding of user experience (UX) and user interface (UI) design - Ability to make data-driven design decisions, ensuring a positive impact on conversion rates

  $141 (Avg Bid)
  $141 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  I'm seeking a talented developer to build a user-friendly panel for the design and sale of digital cards. This system should offer a range of attractive templates and cater to an unlimited volume of card sales, each yielding a unique, editable sub-link of my website that can be used in NFC writing. Key features and requirements include: - The ability to create aesthetically appealing digital cards with various customization options such as text, image, and color adjustments. - Functionality to sell digital cards with no recurring fees. - Generation of unique, fully editable shareable links for each card sale that can be written on NFC cards. - Lifetime access to the link for purchasers. Potential candidates should have experience in website development, specif...

  $40 (Avg Bid)
  $40 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...optimization and mobile user experience. The ideal candidate will have a proven track record of improving website performance, increasing conversions, and enhancing the mobile user experience. The candidate should have PROVEN EXPERIENCE OF CONVERTING LEADS TO PURCHASE. The candidate should have PROVEN EXPERIENCE OF SALES FUNNELS. Responsibilities: Perform a comprehensive audit of our current website, focusing on mobile user experience, conversion rate optimization, and landing page effectiveness. Identify areas for improvement and provide strategic recommendations to optimize the website for improved mobile user experience and increased conversions. Design and implement dedicated landing pages tailored to ou...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  ...service-based application developed which can work efficiently on both iOS and Android platforms. The primary purpose of this app will be to facilitate bookings. Key Features: - User-friendly interface for seamless navigation. - Smooth booking functionalities with availability checking and confirmation features. - Real-time tracking of bookings to provide updates to users. The ideal Freelancer for this project should have: - Experience in cross-platform app development (iOS & Android). - Proven track record in developing booking apps or similar. - Strong understanding of UI/UX principles for intuitive app design. - Good communication skills for regular progress updates and potential troubleshooting. Your proposal should include: - Your approach to app develo...

  $396 (Avg Bid)
  $396 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I'm looking for an...Record the objects' direction(Cordinates) through the phone's gyroscope. - Has user-friendly personal profiles that not only enhance usability but also facilitate object and location history tracking. Ideal Skills & Experience: - Proficient in iOS app development. - Experience working with Google Lens or similar object detection APIs. - Comfortable with Gyroscope and mapping technology. - Exceptional understanding of user profile management on apps. A keen sense of design and an eye for detail will be a great advantage for this project. It is crucial that the app have an intuitive interface and high accuracy in recognizing colors and shapes. We aim to provide our users with a seamless and interactive experience...

  $595 (Avg Bid)
  $595 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  WordPress Site for Business Promotion 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking to have a robust WordPress website designed specifically for the promotion of my business. The site should concentrate on branding and effectively conveying company information. Here's what I'm looking for: - Expertise in WordPress...conveying company information. Here's what I'm looking for: - Expertise in WordPress development, focusing on business promotion - Special emphasis on branding and clear presentation of company information - Utilization of custom graphics and illustrations to enhance site aesthetics and user-experience - Adeptness in creating engaging and informative content - Ability to make the site responsive, accessible, and user-friendly Your portfolio should include examples of similar projects. Proficiency in ...

  $127 (Avg Bid)
  $127 Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá
  Shopify E-commerce Site Design/Developer 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of a skilled web designer and d...online platform for my business. Key Project Requirements: - The website will be an e-commerce platform, so it is crucial that you have experience and expertise in designing and developing e-commerce sites on Shopify. - The site should be user-friendly, visually engaging, and fully responsive across all devices. - Integration with PayPal for payment processing is essential. Prior experience with this payment gateway would be a plus. Ideal Skills & Experience: - Strong background in website design and development, particularly with e-commerce sites on Shopify. - Proven track record of creating visually appealing and user-friendly websites. - Experience with integrating and configuring...

  $146 (Avg Bid)
  $146 Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  ...scorer/parser written in Python into one platform. - Develop a unified user interface that provides a smooth, intuitive user experience. - Ensure that the platform can handle high user traffic and maintain performance. Features: - Job placement and application process. - Interactive skill assessment quizzes. - Resume evaluation and scoring functionality. The purpose of our combined website is to assist professionals in finding suitable job opportunities. Thus, the overall design and functionality should reinforce this main objective. Ideal skills and Experience: - Proven experience in PHP, MySQL, and Python. - Experience in building job placement websites and quiz systems. - Strong understanding of user experience...

  $63 (Avg Bid)
  $63 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  2-Page clone Website with Admin Control 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...clean, modern, and user-friendly website. Due to having skipped some preliminary details, the ideal freelancer would have the capacity to explore creative concepts and provide recommendations for the project. This will be a 2-page website, complete with an admin panel for maintenance purposes. The roles and responsibilities include: - Crafting a visually appealing and functional website design. - Implement an admin panel with intuitive controls. - Willingness to meet and exceed project expectations through attention to detail. - Welcome an open line of communication and consistent updates on the project’s progress. Ideal Skills and Experience: - Proficient in web design & development (HTML, CSS, JS, etc.) - Aware of the best practices for website...

  $156 (Avg Bid)
  $156 Giá đặt trung bình
  95 lượt đặt giá

  I'm looking for a developer to create a custom Shopify app that allows users to schedule appointments. The app should have features si...appointments are reflected accurately. - Customizable Booking Forms: I'd like the booking process to be flexible and tailored, allowing for customizable fields, brand-specific options, and support for multiple languages. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Shopify App Development - Previous experience developing appointment booking systems - Knowledge of Google and Apple Calendar APIs - Strong front-end design skills for custom form creation - Multilingual support implementation experience A successful candidate should be able to deliver a user-friendly, visually appealing, and reliable booking solu...

  $178 (Avg Bid)
  $178 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  ...Functionalities**: I need the PWA to support user registration and login, as well as push notifications. The PWA should be built with a focus on usability, speed, and reliability. - **Design Files**: I have design files available for the PWA. This means you'll primarily be responsible for the development and implementation of the PWA, rather than design work. However, any suggestions for improving the user experience are welcome. - **Device Optimization**: The PWA should be optimized for a range of devices including smartphones, tablets, and desktops. This includes ensuring a seamless experience across these different platforms. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Laravel and PWA develop...

  $7775 (Avg Bid)
  $7775 Giá đặt trung bình
  93 lượt đặt giá

  Các bài viết top user experience design cộng đồng