Virtual worldscông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  141,387 virtual worlds công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Tôi cần thiết lập VPN giữa mạng nội bộ của công ty và Azure Route mạng nội bộ: DrayTek Vigor 2925 Gói mạng Internet: IP động (trong trường hợp bắt buộc phải dùng IP tĩnh tôi có thể đăng ký thêm) Azure chạy các dịch vụ: + Azure Function (Web Service) + Virtual machine Máy chủ ở mạng nội bộ chạy các dịch vụ + Web Service Mục tiêu: + Các dịch vụ từ Azure có thể truy cập vào các dịch vụ ở mạng nội bộ mà không cần public các dịch vụ ở máy chủ trong mạng nội bộ ra Internet + Các dịch vụ từ máy chủ trong mạng nội bộ có thể truy cập các dịch vụ trên Azure, nhưng từ ngoài Internet không truy cập được...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  ứng dụng mobile app Đã kết thúc left

  Mình cần làm 1 app có thể render ra video virtual tour 360, ứng dụng tham khảo:

  $2550 (Avg Bid)
  $2550 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Cần tìm người có kinh nghiệm triển khai Symantec Endpoint Security Enterprise: - Triển khai cài đặt cấu hình máy chủ quản lý các endpoint. - Deploy agent xuống các máy trạm (remote hoặc manual). - Cấu hình và apply policy theo yêu cầu. - Máy chủ đặt tại Datacenter, các endpoints là các virtual server (Windows Server và Linux) tại 3 sites: Datacenter, và Hà Nội. - Số lượng: 300 endpoints.

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 lượt đặt giá

  ...3D - Lập trình các hệ thống như signup, login, tạo tập tin từ các dữ liệu 3D - Lập trình HTML/CSS, cơ sở dữ liệu - Thành thạo Git và các dụng cụ khác giúp chúng tôi dễ dàng thử nghiệm và test sản phẩm. Yêu cầu: * Nhiều năm kinh nghiệm về các công nghệ 3D cho website * Làm việc đúng tiến độ bàn giao We would like to develop a website to store products in a planogram. A planogram is a virtual supermarket shelf on which products can be arranged to define an organization. This site will be used by students in France. The principle is as follows: The student connects with a login and a password and arrives on an interface. Two options are offere...

  $1250 (Avg Bid)
  $1250 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  Mình cần một bạn render giúp mình file thực tế ảo (virtual reality), và video dạng 3D từ file 3Dsmax.

  $27 (Avg Bid)
  $27 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Help with customer support Đã kết thúc left

  Answer and make Calls in Fluent Vietnamese and Australian English. Data Entry, Learn and Use Real Estate Software to be provided to create Stock Booklets, Brochures, Vietnamese Paper ads, Opening Inspections uploads, Ordering and Comparing, Ordering and creating Marketing Materials. Translate. Other odd Jobs includes Research online. Virtual Assistant

  $307 (Avg Bid)
  $307 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  ...multi choice, điền khuyết, ghép đôi, đúng sai, nghe hiểu…), phần hỏi đáp giữa học viên và người hướng dẫn, giáo viên… - Công cụ tạo bài giảng (Authoring tools): Là các công cụ giúp giáo viên soạn bài giảng một cách thuận tiện, nhanh chóng. - Hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System): Là hệ thống quản lý quá trình học tập của người học, nguồn tài nguyên học tập. - Lớp học ảo: Virtual classroom, là một môi trường web, một trang web trong đó người giảng giảng bài và người học có thể tham dự, trao đổi trực tuyến. - Giáo á...

  $1399 (Avg Bid)
  $1399 Giá đặt trung bình
  4 lượt đặt giá

  Dear Thanh, Em co kinh nghiem lam customer service trong 4 nam. Em co the handle cac cong viec anh giao. Please assign job for me Thank so much

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 lượt đặt giá
  Virtual Customer service Đã kết thúc left

  Dear Thanh, Em co kinh nghiem lam customer service trong 4 nam. Em co the handle cac cong viec anh giao. Please assign job for me Thank so much

  $10 (Avg Bid)
  $10 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Virtual Assistant Tasks: - Call handling and administrative tasks - Social media management - Research and data entry Hours per week: - As we go Preferred method of communication: - Email - Phone - Chat messaging Ideal skills and experience: - Strong organizational and administrative skills - Excellent communication skills - Proficient in social media management - Detail-oriented with a strong attention to accuracy - Ability to handle multiple tasks and prioritize effectively

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  Junior Virtual Assistant 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Position: Junior Virtual Assistant Type of Work: Full time/Part-time Salary: $4 - $6 per hour (based on performance) Location: Work from Home Working Hours: Flexible Date Posted: November 30, 2023 Short Description: We are an Online Retailing Company carrying multiple brands on Amazon across Different Regions. Our Product are related to Toys & Small household items. Our Company is currently seeking dedicated freelancers for a Procurement, Shipping, Sales & IT Team that can work remotely. Freshers are welcome to apply and join as we do provide proper training and guidance. Furthermore, Ability to speak basic Mandarin is a Plus. Job Requirements & Qualification · Proficient in English (must) and Mandarin language (optional) · Possess the a...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá
  Virtual assistant -- Sales Level 1 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Need a team player willing to help the team with tasks as needed. Must speak fluent English. Please list your skills when you apply. Must be willing to track sales contacts via Google Docs. Communicate with Sales Contacts via voice call. Prefer those that love music.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  Setting up contract for 4 weeks for now starting 11 Dec 2023 because we have to do site migration work before starting this. The work involves ongoing product upload, clean up and image optimization. I will be working 5 hours each week. Hourly Rate is $15

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Virtual Assistant for Australia-based artist collective Tasks: - Administrative tasks - Social media management - Research and data entry Duration: 1-3 months Availability: - Flexible hours Skills and experience: - Strong organizational and time management skills - Proficiency in social media platforms - Attention to detail for research and data entry tasks - Wide experience and ability to research to problem solve

  $278 (Avg Bid)
  $278 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  Project Description: I am looking for a freelancer who can augment virtual reality to create an immersive and interactive experience for demonstrating a physical product. The ideal candidate should have experience in developing augmented reality applications and be proficient in creating interactive elements. Skills and Experience: - Proficiency in developing augmented reality applications - Experience in creating interactive elements for virtual reality experiences - Strong understanding of 3D modeling and rendering - Knowledge of Unity or similar game development platforms - Familiarity with user interface design and user experience principles - Ability to integrate real-time modifications into the virtual reality experience - Attention to detail and ability to me...

  $615 (Avg Bid)
  $615 Giá đặt trung bình
  28 lượt đặt giá
  virtual assistant -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  virtual assistant services required includes product research, product listings, customer service, social media management, online marketing tools and social media platforms. Should have experience in all of these areas and should be confident in skills and expertise in all required fields

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá
  Canva Designer / Virtual Assistant 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a Canva Designer / Virtual Assistant to assist me with creating social media graphics on a daily basis. Specific tasks include: - Creating visually appealing and engaging social media graphics - Designing logos and branding materials that align with specific branding guidelines Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Canva or similar graphic design software - Strong understanding of design principles and branding guidelines - Ability to create graphics that are visually appealing and aligned with specific themes or styles The selected candidate will be responsible for creating new graphics on a daily basis, ensuring that they are consistent with the client's branding guidelines and goals. They should be able to work independently ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Giá đặt trung bình
  38 lượt đặt giá

  ...open to the designer's creativity and suggestions. - The walkthrough should highlight the key features and details of the interior design in a visually appealing and realistic manner. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 3D modeling and rendering software such as SketchUp, 3ds Max, or Blender. - Strong understanding of interior design principles and the ability to translate them into a virtual environment. - Attention to detail and the ability to accurately represent materials, lighting, and textures in the walkthrough. - Previous experience in creating interior design presentations or architectural visualizations. - Excellent communication skills to ensure a smooth collaboration and understanding of project requirements. If you are a talented 3D artist with a pa...

  $209 (Avg Bid)
  $209 Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá

  ...Proceso Sencillo: Simplificar el proceso de compra de cursos en línea. • Opciones de Pago: Integrar métodos de pago seguros y diversos. 4. Integración con Plataforma Educativa: • Conexión Fluida: Integrar el agente con la plataforma educativa para un flujo de datos sin inconvenientes. • Seguimiento del Progreso: Recopilar datos de progreso del estudiante para adaptar recomendaciones. 5. Asistencia Virtual: • Chatbot Integrado: Implementar un chatbot para responder preguntas frecuentes y guiar a los estudiantes. • Soporte en Tiempo Real: Ofrecer asistencia en tiempo real durante el proceso de compra. 6. Gestión de Cursos: • Seguimiento de Cursos: Permitir a los estudiantes realizar un seguimiento del avance en los cu...

  $666 (Avg Bid)
  $666 Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I am urgently seeking a Virtual Assistant who is familiar with Vrbo and can assist me with listing optimization. Specific tasks include: - Optimizing my Vrbo listings to improve visibility and attract more guests The ideal candidate will have: - Knowledge of SEO to effectively optimize the listings - Experience with Vrbo's interface to navigate and make necessary changes I anticipate needing VA services for approximately 10-20 hours per week.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  I am an agency looking for a Virtual Assistant to help us publish our property portfolio on various online platforms such as Airbnb and Vrbo. The ideal candidate should have experience in managing property listings and be able to handle communication with the platforms, although this will only be required sometimes depending on the situation. Our property portfolio consists of 10-20 properties that need to be managed.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Giá đặt trung bình
  23 lượt đặt giá
  Virtual Assistant/ Cold Call 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Virtual Assistant/ Cold Call *PLEASE SEND VOICE FILE WITH APPLICATION* Tasks: - The main task for this project is appointment scheduling. - Other tasks may include data entry and email management, but appointment scheduling is the primary focus. Duration: - This project is expected to last for a medium-term duration of 1-3 months. Communication: - The preferred method of communication with the virtual assistant is through phone calls. Ideal Skills and Experience: - Strong organizational and time management skills - Excellent phone communication skills - Attention to detail - Experience in appointment scheduling - Proficiency in data entry and email management - Ability to work independently and meet deadlines

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  I am looking for someone to install Mattermost on my Bluehost virtual server. The server is running on Linux and I have SSH access to it. Although I'm not sure about specific configurations or add-ons for the Mattermost installation, I would appreciate suggestions from the freelancer. Skills and experience required: - Experience with installing and configuring Mattermost - Knowledge of Linux server administration - Familiarity with SSH access and server management on Bluehost virtual servers - see: - may need to do some tweaks to uses mysql instead of postgres

  $471 (Avg Bid)
  $471 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  I am looking for a freelancer who can deploy a virtual machine with the following specifications: Operating System: Linux - The virtual machine should run on a Linux operating system. CPanel Version: Latest Version - The virtual machine should be equipped with the latest version of CPanel. Nginx Docker Configuration: Standard Settings - No specific configurations or settings are required for the nginx docker. Standard settings will suffice. Proper ports configuration Configure 2 cpanel user account for 2 different docker instance to run Ideal Skills and Experience: - Experience in deploying virtual machines on Linux operating systems. - Proficiency in working with CPanel and familiarity with the latest version. - Knowledge of Nginx and Docker, specificall...

  $31 (Avg Bid)
  $31 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  ...uninstalled. Countdown Timer and Time-Limited Events: An interface to show the remaining time in events, with a seconds countdown. Loot Box System: Implementation of a Loot Box system, with rules for opening, wait times, and in-game purchase options to accelerate. Limitations on the number of boxes that can be accumulated and opened simultaneously. Monetization and Diamonds: Implementation of a virtual currency system (diamonds) for speeding up box openings or purchasing additional spaces for accumulation. Required Skills and Experience: Solid experience in Unity development for Android. Ability to implement complex progression systems and integration of multiple games. Knowledge in integrating with Google Play Services and in-game monetization systems. Capability to work wi...

  $625 (Avg Bid)
  $625 Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá

  Are you a digital detective with a passion for unraveling the web's mysteries? We're on the lookout for a savvy freelancer to dive into the virtual realm and curate information on Moving Companies in Dallas, Texas, USA. Your mission, should you choose to accept it, involves scouring the web, extracting company gems, and weaving them into a tapestry of organized data. In the Lone Star State, amidst the hustle of Dallas, we need your keen eye to spot the stars among Moving Companies. Navigate the vastness of the internet, mining for gold nuggets of company names, addresses, contact details, and perhaps even a quirky tagline or two. Precision and attention to detail are your trusty sidekicks in this digital adventure. Your canvas is a spreadsheet waiting to be painted with ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  42 lượt đặt giá
  Virtual Assistant + MailChimp Expert 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a virtual assistant who can help me with social media management tasks. I need someone who can dedicate 11-20 hours per week to assist me. Must know Mailchimp as an EXPERT Skills and Experience: - Specific skills or experience in social media management are required - Strong communication skills and attention to detail - Familiarity with various social media platforms and the ability to create engaging content - Experience in scheduling and analyzing social media posts - Knowledge of social media marketing strategies and techniques Responsibilities: - Creating and scheduling social media posts - Engaging with followers and responding to comments and messages - Monitoring social media analytics and providing reports - Conducting research on industry trends and comp...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  35 lượt đặt giá

  Therapeutic Connections: Autism-Friendly Game for Kids" is an innovative and configurable game designed to enhance social skills and provide an entertaining platform for self-expression. The game allows therapists to create virtual rooms with customizable themes, colors, and background images. With a maximum of 20 screens, including 8 dedicated to game logic, the game ensures a dynamic and engaging experience for kids. Utilizing Xamarin or Unity, the game is natively available on Android, iPhone, and as a website, sharing the same codebase. User, team, and game information are stored in a database, and APIs handle authentication, data extraction, and updates. The gameplay involves kids logging in, setting up profiles with uploaded images, and participating in a guessing game wh...

  $1822 (Avg Bid)
  $1822 Giá đặt trung bình
  44 lượt đặt giá

  Project Description: This 3,000-word analytical piece will offer a deep dive into the contrasting yet interconnected worlds of commercial and investment banking.

  $107 (Avg Bid)
  $107 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Virtual Assistant - Sales and leads -- 2 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Virtual Assistant - Sales and leads Tasks: - Lead generation - Lead qualification - CRM management - Email marketing - Sales related activities Ideal Skills and Experience: - Experience in lead generation and qualification - Proficiency in CRM management - Knowledge of email marketing strategies - Sales experience - Excellent communication and negotiation skills -Experience with Information Technology company in Global market Hours per week: More than 20 hours

  $253 (Avg Bid)
  $253 Giá đặt trung bình
  16 lượt đặt giá

  Quotation for the project This 3,000-word analytical piece will offer a deep dive into the contrasting yet interconnected worlds of commercial and investment banking

  $113 (Avg Bid)
  $113 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...comprehensive platform that provides a holistic and personalized learning experience for users. **Key Features:** 1. **Exercises, Activities, Tests, and Exams:** - Implement a variety of interactive exercises and tests to assess user progress. - Include difficulty levels that adjust to the individual performance of each student. 2. **AI Bot by Text and Voice:** - Develop an AI Bot acting as a virtual teacher, capable of interacting through both text and voice. - Customize the AI to adapt to the selected language and provide contextually relevant responses. 3. **Real-Time Translation:** - Integrate translation features in real-time for calls and video calls. - Include the option for voice translation, inspired by the functionality of the "Sayhi" appl...

  $643 (Avg Bid)
  $643 Giá đặt trung bình
  97 lượt đặt giá
  3D CHAT OYUNU 6 ngày left

  I am looking for a skilled and experienced developer to create a 3D chat game for PC. The game will be a virtual world with avatars, targeting adults aged 20 and above. Key requirements for this project include: - Expertise in 3D game development and design - Proficiency in creating virtual worlds and avatars - Strong knowledge of real-time interactions and networking - Ability to create a realistic environment for immersive gameplay - Experience in developing games for PC platforms The ideal candidate should have a strong portfolio showcasing their previous work in 3D game development, particularly in creating virtual worlds and avatars. They should also have a good understanding of the target audience and be able to design and develop a game that ca...

  $2006 (Avg Bid)
  $2006 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá
  Looking for a Virtual assistant 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a virtual assistant who can help me manage administrative tasks for my software development agency for 5 - 20 hours per week. Tasks include: - Email management - Calendar management - Online research - Document creation and formatting The ideal candidate should be familiar with Wordpress and have experience in using it for website management and content creation. Skills and experience required: - Strong organizational and time management skills - Familiarity with AI tools (ChatGPT) - Familiarity with Google Suite (Docs, Sheets, etc.) - Excellent written and verbal communication skills - Attention to detail and accuracy in data entry If you have experience in administrative tasks and are familiar with Wordpress, please submit your proposal.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Giá đặt trung bình
  160 lượt đặt giá

  Debe contar con una edad mínima de 16 años. Es necesario que resida en América Latina. En español, realizará entrevistas con diez estudiantes. Utilizará su teléfono móvil para grabar las entrevistas y posteriormente me enviará los videos. Cada video que grabe tendrá una duración de 2 a 3 minutos. Así, generará un total de 20 a 30 minutos de material grabado. ...deberá demostrar habilidades destacadas en la resolución de problemas lógicos (problemas técnicos). Para llevar a cabo este trabajo, deberá desplazarse personalmente a una universidad, una institución que imparta enseñanza en reparación de electrodomésticos, o una escuela secu...

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá
  Virtual coach and assistant -- 3 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a nontraditional virtual coach and assistant to help me with accountability. Tasks: - Ensure that I am staying on track with my goals and deadlines - Provide regular check-ins and reminders to keep me accountable Preferred Check-Ins: - Daily check-ins to keep me focused and on track Preferred Method of Communication: - Email communication for quick and efficient updates and reminders, or maybe others if necessary Ideal Skills and Experience: - Strong organizational skills to help me manage my time effectively - Excellent communication skills to provide clear and concise reminders and updates - Experience in goal setting and accountability coaching - Ability to be proactive and take initiative in reminding me of my goals and deadlines - Not taking no for an a...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  Agendamento de reuniões comerciais, atendimento ao cliente, suporte, negociação e abertura de novos negócios na área de Indústrias, comércio e serviços. para trabalhar meio período em home office.

  $133 (Avg Bid)
  $133 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...code onto Azure. Our local code, written in Python and utilizing Neo4j Cypher queries, performs data extraction, transformation, and exports data to CSV. Further information regarding our code will be provided to the selected freelancer. KEY DELIVERABLE - INSTRUCTION DOCUMENT: The project requires the provision of written instructions for configuring Azure Virtual Machines (VMs), Azure Blob Storage, and Azure Functions: (1) Azure Virtual Machines (VMs): - Provide detailed instructions on setting up a small-sized VM to host Neo4j Community Edition for data transformation (). - Focus instructions on compute resources, as data doesn't need to persist in Neo4j; instead, pre-existing Python code extracts

  $131 (Avg Bid)
  $131 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  ...communication platforms. - Ability to balance professionalism and authenticity. - Goal-oriented mindset with a focus on relationship building. - Comfortable with unconventional approaches to lead generation. Rewards and Benefits: - Basic salary of AED 5,000 plus additional incentives for lead vetting. - Opportunity to earn up to AED 100,000 annually through real estate company partnerships. - Virtual assistant support once 200 vetted relationships are achieved. - Covered costs for real estate licences and certifications. - Professional Support for development and learning. If you are a motivated individual with a passion for building genuine connections and transforming relationships into opportunities, we invite you to embark on this exciting journey with us. Apply n...

  $1850 (Avg Bid)
  $1850 Giá đặt trung bình
  2 lượt đặt giá

  We are seeking a skilled developer to create an automated trading bot that interfaces with Binance via webhooks from TradingView. This bot will be designed to operate continuously on a VPS (Virtual Private Server), ensuring persistent functionality without interruptions. Key Features: Webhook Reception: The bot will be configured to receive and interpret webhook messages from TradingView with specific trading signals. An example of the message format is as follows: Alert: *alert name* Side: *Long/Short* *symbol* on *ticker* Price: *41912* Execution Strategy: Upon receiving a message, the bot will: Determine the trading side (Long or Short). Identify the trading symbol (e.g., BTC/USDT). Set a limit order at the specified price. Futures Trading with Leverage: The bot will execu...

  $536 (Avg Bid)
  $536 Giá đặt trung bình
  49 lượt đặt giá

  Our company is looking for a virtual assistant who can help me develop and maintain relationships with brands and suppliers. Tasks: - Call management and correspondence - Scheduling meeting on Zoom Specific Brands and Suppliers: - We have specific brands and suppliers in mind that I would like assistance with Communication Guidelines: - We have a specific strategy that I would like the virtual assistant to follow

  $35 (Avg Bid)
  $35 Giá đặt trung bình
  29 lượt đặt giá

  We are a Dental Implant Manufacturing company seeking to enhance our Dental Implant System by integrating CAD-CAM capabilities. We are looking for a skilled p...who can assist us in achieving this goal within a month. Specific CAD-CAM features needed: Development of Scan Bodies / Digital Analogues / Stock abutment Modification as per Cad- Cam / Integration of Data to the Website ( EXOCAD) to enable virtual Stimulation in licensed and other versions Existing CAD-CAM system integration: - This question was skipped Timeline: - Within a month Ideal Skills and Experience: - Proficiency in CAD-CAM software and technologies - Experience in implementing CAD-CAM systems in the dental industry - Knowledge of virtual simulation techniques - Strong attention to detail and precision m...

  $251 (Avg Bid)
  $251 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  $13 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  Virtual assistant -- 4 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Need a team player willing to help the team with tasks as needed. Must speak fluent English. Please list your skills when you apply.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  109 lượt đặt giá

  I am looking for a developer to create a full website with a smooth and fast 3D viewer. The main purpose of the website is to serve as an e-commerce platform for selling 3D files. Key functionalities of the 3D viewer should include file compression for preview and support for virtual reality (VR). I do not have a preferred platform or technology for the website development, so the developer can use either Wordpress or custom-built solutions. Other important features of the website include the ability for users to create accounts and sell their own 3D files. Ideal skills and experience for this job would include: - Strong web development skills, including experience with 3D viewer integration - Knowledge of file compression techniques and VR technologies - Experience with ...

  $511 (Avg Bid)
  $511 Giá đặt trung bình
  67 lượt đặt giá

  Access an Ubuntu virtual machine, it is necessary to have knowledge of LINUX and Metasploit

  $48 (Avg Bid)
  $48 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  what do you 5 ngày left

  Virtual Assistant for Calendar Management (10-20 hours per week) - I am in need of a virtual assistant to assist me with calendar management tasks. - The ideal candidate should have experience in managing calendars and be proficient in organizing and scheduling appointments. - The virtual assistant will be responsible for ensuring that my calendar is up to date and organized, and that all appointments and meetings are properly scheduled. - Tasks will include adding and updating appointments, coordinating meetings, and sending reminders. - The virtual assistant should also have excellent communication skills to effectively communicate with clients and colleagues regarding scheduling. - The position will require approximately 10-20 hours per week, with the potent...

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Project Title: Startup Estate Agency Services Required: - Property listings and descriptions - Property photography and virtual tours - Social media marketing and advertising Target Audience: - First-time homebuyers - Luxury property buyers - Rental property seekers Timeline: - Launch the startup estate agency in the next month Ideal Skills and Experience: - Experience in property listings and descriptions - Proficiency in property photography and virtual tours - Expertise in social media marketing and advertising - Knowledge of the target audience preferences and trends in the real estate market - Ability to meet tight deadlines and work efficiently in a fast-paced environment

  $1267 (Avg Bid)
  $1267 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  About Us: We are a dynamic and growing team in the adult entertainment industry, specializing in promoting models across various platforms. We are looking for skilled Virtual Assistants (VAs) to join our team and play a crucial role in expanding our models' presence on Reddit, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, as well as through mass messages, Direct Messages (DMs), Dating Apps (DAs), tube sites, and other platforms. Responsibilities: Reddit and Social Media Management: Engage with communities on Reddit and other social platforms. Create and share compelling content to boost model visibility. TikTok, YouTube, and Instagram Promotion: Develop strategies to enhance models' presence on visual platforms. Collaborate with content creators to optimize promotional material...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá
  develop a virtual tour app for mobile 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need to develop a virtual tour app for iOS and Android as a native apps. We can use Unity3d that has plugins for this. More details in private.

  $2206 (Avg Bid)
  $2206 Giá đặt trung bình
  114 lượt đặt giá

  Các bài viết top virtual worlds cộng đồng