Winjs prototypecông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  44,796 winjs prototype công việc được tìm thấy, giá theo USD
  Project for Cong D. -- 3 Đã kết thúc left

  Hi Cong D., Remote control prototype

  $50 (Avg Bid)
  $50 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Mình tên Dương, COO của Cty làm về lĩnh vực Travel. Hiện mình đang muốn tìm designer cho các ứng dụng Website, mobile App UI/UXcó thể làm việc Online Part time hoặc freelancer. Mức lương thỏa thuận theo giờ. Kinh nghiệm design process: Flow, wireframe, prototype

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  Tôi cần người có kinh nghiệm code ứng dụng mobile trên nền Android. Ứng dụng giống hệ thống chat, nhưng trong giai đoạn này chỉ support chức năng contact. Ứng dụng được lập trình bằng swift 5. Để demo giao diện (screen prototype), cho nên trong phase này chỉ code phần giao diện, không tương tác backend. Chính vì vậy các chức năng tương tác backend sẽ được tạo dữ liệu giả lập. Hiện tại tôi đã có tài liệu đặt tả và thiết kế uiux. Bên dưới là một vài use case và màn hình mẫu.

  $533 (Avg Bid)
  $533 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  UX/UI & Prototypes app mobile Đã kết thúc left

  ...đổi tùy theo quá trình trao đổi công việc. Inbox để có thể trao đổi nhiều hơn. Job description: - Thiết kế UX & UI cho ứng dụng mobile. Sản phẩm sử dụng React Native để phát triển, vì thế iOS & Android được sử dụng chung 1 layout. Tuy nhiên vẫn sẽ có 1 vài component khác biệt vì sự đặc thù của từng nền tảng. - Làm việc với đội business để triển khai các hạng mục liên quan, wireframe, mockup, prototype sẽ được hình thành từ sự phối hợp của cả 2 đội. - Tinh chỉnh các thay đổi UX/UI trong quá trình phát triển sản phẩm. - Theo dõi & bám sát timeline dự án để đảm bảo sản phẩm đầu ra đúng t...

  $6572 (Avg Bid)
  $6572 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  Tôi cần người có kinh nghiệm code ứng dụng mobile trên nền IOS. Ứng dụng giống hệ thống chat, nhưng trong giai đoạn này chỉ support chức năng contact. Ứng dụng được lập trình bằng swift 5. Để demo giao diện (screen prototype), cho nên trong phase này chỉ code phần giao diện, không tương tác backend. Chính vì vậy các chức năng tương tác backend sẽ được tạo dữ liệu giả lập. Hiện tại tôi đã có tài liệu đặt tả và thiết kế uiux. Bên dưới là một vài use case và màn hình mẫu.

  $539 (Avg Bid)
  $539 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  ...Control (RC) chopsticks and swarm micro-drones lifting objects. Drones has been calculated giving out drawings and detailed specifications. Need to cooperate with one side to make RC chopsticks and prototype. Some parties have met the demand but have not negotiated cooperation. Dự án là về đũa thần của Harry Potter (HP), nhắm vào ước muốn điều khiển vật xung quanh của fans HP. Thị trường lớn, chưa có nhiều cạnh tranh. 2 phần chính gồm 1 Remote Control (RC) dạng đũa và swarm micro-drones nâng vật. Drones đã được tính toán đưa ra bản vẽ và thông số chi tiết. Cần hợp tác với một bên làm đũa RC và prototype. Đã kiếm được một số bên đáp ứng được ...

  $3841 (Avg Bid)
  $3841 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Làm mô hình 3D Đã kết thúc left

  Thiết kế mô hình thực tế cho ebike để sản xuất prototype

  $167 (Avg Bid)
  $167 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  Tôi có công việc đang được triển khai có liên quan đến dự án trước của chúng ta 'Talented iOS for iPhone prototype for website'

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá
  Fall detection integration 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a prototype designer who can help me integrate fall detection into my home system. The primary environment in which the system will be used is residential. This designer should utilize existing technology as a foundation for constructing the prototype. Requirements: - Experience in working with home security systems - Knowledge of fall detection technology and algorithms - Ability to integrate fall detection into the existing home security system - Expertise in programming and software development Ideal Skills and Experience: Looking for someone with a background in developing prototypes, especially in the realm of health or assistive technology. A strong understanding of the current landscape of technologies used in fall detection systems, such as acceler...

  $425 (Avg Bid)
  $425 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  ...with specialized UI frameworks. Each has own advantages and limitations. The Blazor technology is relatively new. It was introduced in 2018 and now has reached the maturity level. Therefore, the problem to be researched is related to comparing Blazor capabilities with competiting technologies, like Angular and React and to summarize the strengths and limitations by implementing and comparing prototype web user interfaces. The goal of the bachelor thesis: To compare Blazor technology with alternatives such as Angular and React and explore its advantages and application specifics, providing recommendations and best practices. The tasks of the bachelor thesis:  Comparitive analysis between Blazor technology and alternatives, for example, Angular and React.  Evaluation of Blazor ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  Mechanical Hardware Prototyper for Concept Validation - We are looking for a skilled individual to create a mechanical hardware prototype for concept validation. - The ideal candidate should have experience in mechanical prototyping and be familiar with various materials and processes. - While we have a rough idea of the specific materials and processes we want to use, we are open to suggestions and alternatives. - The main purpose of this prototype is to validate our concept, so attention to detail and accuracy are crucial. - The candidate should have a strong understanding of mechanical engineering principles and be able to translate our concept into a working prototype. - Knowledge of 3D modeling and CAD software is required. - The ability to troubleshoot and make ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  32 lượt đặt giá
  prototyping 6 ngày left

  I am looking for a skilled professional to help me create a working prototype for my project. Although I have a general idea of what I want, I am open to suggestions and design specifications. Skills and experience needed: - Experience in creating working prototypes (umbrellas) - Strong understanding of design principles and aesthetics - Ability to work collaboratively and provide creative input - Proficiency in prototyping tools and software Timeline: - The proposed timeline for this project is more than a month.

  $532 (Avg Bid)
  $532 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá
  Trophy icon Solidworks design of a human finger 6 ngày left

  I am looking for a skilled Solidworks designer to create a functional prototype of a specific human finger. The purpose of the design is to create two prototypes with two dimensions each (max length =7.5" by min width = 1") and (min length =4.5" by min width = 1"): - one showing three connected index finger bones - second showing an index finger with a nail. Thus, there would be total of 4 designs. Once physically made, these designs should easily fit in the hand like for example electric toothbrush. Use attached files as a starting point and inspiration. For the contest, only one dimension is acceptable for each design. Once contest is won, please provide all four designs. Ideal skills and experience: - Proficiency in Solidworks and 3D modeling - Understand...

  $73 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $73
  4 bài tham dự
  PCB DESIGNER 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled PCB designer to create a circuit diagram for a final product. The purpose of the PCB is to serve as a prototype. Additionally, I would like the freelancer to source the components for the PCB. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in PCB design and layout - Knowledge of circuit design and schematic creation - Ability to source components and ensure their compatibility with the PCB design - Attention to detail and ability to meet project deadlines

  $16 (Avg Bid)
  $16 Giá đặt trung bình
  11 lượt đặt giá

  ...engineer should have expertise in designing and developing industrial machinery, with a focus on efficiency, functionality, and safety. 3. Mechanical engineering skills: The ideal candidate should have a strong background in mechanical and electrical engineering, including knowledge of CAD software and experience in creating detailed technical drawings. The candidate must also be able to build a prototype according to the design. 4. Problem-solving abilities: The engineer should be able to analyze complex problems and come up with innovative solutions to ensure the successful development of the product. 5. Project timeline: The project needs to be completed within a month, so the engineer should be able to work efficiently and effectively to meet the tight deadline. If you ha...

  $464 (Avg Bid)
  $464 Giá đặt trung bình
  39 lượt đặt giá

  Clear View Logistics specializes the dispatch of various types of fleet vehicles, such and box trucks, sprinter vans and semi trucks. Clear View Logistics also comprised of a variety of independent companies that use our services for any type of Logistical task that need to be fulfilled. I have personally attached prototype drawings of the basics of the idea for the logo. The thought is to use the letter C and V to create an "eye". Then inside the eye, the pupil has an image of a road fading off into the distance. THANKS IN ADVANCE AND MY THE BEST DESIGN WIN.

  $50 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $50
  471 bài tham dự
  Data Engineering 5 ngày left

  Project Brief: Secondary Sales Data Engineering 1. Introduction Our company curre...project proposal: Prepare a detailed project proposal outlining the proposed methodology, resources required, timelines, and project costs. Data source review: Conduct a comprehensive review of the data sources (formats, content, etc.) from Super Stockists. Data quality assessment: Evaluate the initial data quality and identify potential challenges and cleaning requirements. Prototype development: Develop and test a prototype of the data pipeline to demonstrate feasibility and address any technical hurdles. Project kickoff meeting: Convene a kickoff meeting with key stakeholders to finalize project scope, deliverables, and timeline. We mostly use Microsoft in our organization, so that would b...

  $179 / hr (Avg Bid)
  $179 / hr Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  ...to provide advice on how to get my prototype PowerPoint flashcard application ready for online selling and the Microsoft Store. The application is currently in development and is a working prototype in Powerpoint with VBA automation. Specifically, I am interested in adding integration with online selling platforms to the application. This will allow me to sell the flashcard application online and reach a wider audience. The ideal candidate should have experience integrating applications with online selling platforms, particularly the Microsoft Store and other digital stores. They should be knowledgeable about the requirements and guidelines for selling applications on these platforms. Overall, I am seeking guidance on how to prepare my prototype PowerPoint...

  $1115 (Avg Bid)
  $1115 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá
  200 EKG flashcards for medical personnel 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Attached is a prototype. I have a hundred units done already and need 200 units done similarly. Take a look and see if you are motivated to help me finish out this project. If you think you can do it, then edit one card so we can establish fit? Here are the editing parameters 1)zero grammatical errors.2) Double check content3) Make highlights to emphasize important content 4) and no redesign is necessary.

  $428 (Avg Bid)
  $428 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá
  Metaverse banking prototype 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am looking for a skilled developer to create a banking prototype for a metaverse platform. The main purpose of the prototype is to provide virtual banking services, with a focus on basic interactions such as deposit and withdrawal. Platform: - I am open to any metaverse platform, so you have the flexibility to choose the most suitable one for the project. Only bid if you have a demo to show and have done this before Ideal Skills and Experience: - Experience in developing virtual banking systems or similar financial applications. - Proficiency in working with metaverse platforms such as Decentraland or Sandbox. - Knowledge of virtual currency exchange and virtual investment platforms. - Familiarity with basic user interactions related to banking services. If you are inte...

  $2366 (Avg Bid)
  $2366 Giá đặt trung bình
  74 lượt đặt giá
  UX/UI Designer -- 2 4 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Looking for a UX/UI Designer with extensive experience to revamp the interface and create a prototype for my app.... The existing design needs to be completing with prototype. Existing Design: Flowchart: Provided in second tab leftside of above link when you open it The design and prototype needs to be done as per the flowchart Thanks

  $400 (Avg Bid)
  $400 Giá đặt trung bình
  58 lượt đặt giá
  Data Engineering Đã kết thúc left

  Project Brief: Secondary Sales Data Engineering 1. Introduction Our compa...project proposal: Prepare a detailed project proposal outlining the proposed methodology, resources required, timelines, and project costs. Data source review: Conduct a comprehensive review of the data sources (formats, content, etc.) from Super Stockists. Data quality assessment: Evaluate the initial data quality and identify potential challenges and cleaning requirements. Prototype development: Develop and test a prototype of the data pipeline to demonstrate feasibility and address any technical hurdles. Project kickoff meeting: Convene a kickoff meeting with key stakeholders to finalize project scope, deliverables, and timeline. We mostly use Microsoft in our organization, so that would b...

  $899 - $1798
  Gấp Niêm phong
  $899 - $1798
  27 lượt đặt giá

  To have visibility of the schedule of the festival and also enable users to discover new artists of their taste within the festival. I can provide user stories and references from 2 existing apps.

  $546 (Avg Bid)
  $546 Giá đặt trung bình
  98 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to help me build a physical prototype using metals. I have a rough sketch/idea for the prototype design. Skills and experience required: - Experience in building physical prototypes - Proficiency in working with metals - Ability to bring a rough sketch/idea to life - Attention to detail and ability to follow design specifications

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  To develop a prototype flow for screen navigation from card insertion to completion (6 steps) 1) Main/Idle screen with minimal animation 2) After Card insertion , need to show enter pin screen with animation 3) After pin entry, to show main menu in metro style interface and with amount selection for cash withdrawal 4) after cash withdrawal selection, need to show take cash with animation 5) after cash taken , need to print receipt or not screen to be shown with animation 6) transaction completion screen Need to have it on HTML5/CSS , with custom icons and screen colors.

  $102 (Avg Bid)
  $102 Giá đặt trung bình
  24 lượt đặt giá

  I am looking for an industrial designer who can create a consumer electronics casing with a sleek and modern aesthetic. The casing should be medium-sized, roughly 50cm x 18cm x 3cm. Specifically, I am looking for someone with a creative edge, I have already designed the basic looks for prototype and need something presentable to the market. External is firstly desired, internal designing for PCB's is also a future project. Skills and Experience: - Proficiency in industrial design and knowledge of consumer electronics - Experience in designing sleek and modern casings - Familiarity with the dimensions and requirements of laptop-sized casings - Knowledge of sustainable materials and their compatibility with electronic components

  $274 (Avg Bid)
  $274 Giá đặt trung bình
  47 lượt đặt giá
  Drone Flight Controller Board 3 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ... Deliverables- • Based on the technical requirements, create block diagram • Prepare a schematic circuit diagram • Upon finalization of the components and firmware, prepare a BoM with where to buy information • Design the main PCB board in KiCad while keeping the end product certification in mind. • Test simulations to optimize and refine the design. • Help to prepare and test the functional prototype at client side and to verify if the shortlisted modules, components, firmware and applied modifications are working properly, are compatible with each other and if the final product is functioning as expected. • Prepare product's technical documentation including source file, professional datasheets, simulation reports, manufacturing files etc...

  $2092 (Avg Bid)
  $2092 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  Drag-and-Drop Schedule Manager Component Brief ---------------------------------------------- Objective: ---------- Develop a standalone drag-and-drop schedule manager component using React and with TypeScript (.tsx). The component should allow users to manage and visualize scheduled events across different days with drag-and-drop functionality. Prototype that should be implemented: Feel free to ask question in comments. Features: --------- 1. Day View - Display multiple days with a scrollable view. - Each day showcases a timeline for scheduling events. 2. Events Visualization - Represent events and contents with draggable elements. - Events may have various durations and content. 3. Drag-and-Drop

  $224 (Avg Bid)
  $224 Giá đặt trung bình
  61 lượt đặt giá

  I need someone versed with 3D Prototyping and printing of functional parts, with experience designing systems with spring mechanisms, and expertise with software like AutoCAD or SolidWorks for a rapid design project. Check out the attached video and start your bid with the word PROTOTYPE so I know you checked all these details.

  $79 (Avg Bid)
  $79 Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá
  Python support 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am working on conceptual prototype python project. I need help from python expert. Let’s get connected and will provide mode details

  $158 (Avg Bid)
  $158 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá
  Software developer 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Seeking a software developer with expertise in Java, Php, Sql for a web development project involving developing a calculator to be embedded in the website. The ideal candidate should have experience in developing web applications using Java pr python and integration of same with database. The purpose of the software is to create a web-based calculator for data analysis. The excel format prototype of the calculator will be provided which needs to be converted into web based app which is capable of storing data, making calculations and allowing the user to download the results in pdf or emailing it. The user need to be verified by email verification link. The project needs to be completed within a timeline of less than 10 days.

  $91 (Avg Bid)
  $91 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá
  i want ui/ux designer 2 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...design - Proficiency in creating minimalistic designs - Ability to create a working prototype - Strong understanding of user-centered design principles - Excellent communication skills to understand and incorporate client preferences Skills and Experience: - Proficiency in mobile design tools such as Sketch, Figma, or Adobe XD - Experience in creating interactive prototypes using tools like InVision or - Knowledge of current design trends and best practices for mobile platforms - Portfolio showcasing previous mobile UI/UX design work with a minimalistic style The project involves designing a mobile UI/UX with a minimalistic style. The design should be interactive and include a working prototype. The designer should be able to understand and incorporate my preferences ...

  $76 (Avg Bid)
  $76 Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  ...visualization. We will be using AWS for data pipeline and applications Please check the attached image for more details. (now included in the github repository) Deliverables: 1. Set up the development environment on my pc 2. Implement the data flow from sensors, to a db and visualization on a web-based app, to control the actuator based on the pre-programmed threshold and voice command. 3. Hardware prototype will be based on ESP32 and connect to internet over WiFi. It will monitor parameters such as Temperature, Humidity, Soil Moisture level etc and upload those information to a remote server 4. Server side programming/Android app 5. Advanced Features such as voice control 6: Assistance with Project Documentation 7. IOT AI visionary documentation with links and images (a must)...

  $129 (Avg Bid)
  $129 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled freelancer to create a prototype for my invention of a foot dryer and washer for sandy feet. The main purpose of this device is to dry feet after washing. Preferred dimensions for the device are medium, similar to a shoebox, making it portable and convenient to use. I have specific requirements for the features and functionalities of the foot dryer and washer, which I will provide to the chosen freelancer. Ideal skills and experience for this project include: - Experience in product design and prototyping - Knowledge of electrical engineering - Ability to create a compact and efficient device - Attention to detail in meeting specific requirements If you have any suggestions or ideas to enhance the functionality of the foot dryer and washer, I a...

  $4180 (Avg Bid)
  $4180 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled web developer to build a wireframe and prototype on Figma for my gym website. Purpose of the Website: - Informational: The website will provide information about the gym, its services, and facilities. Specific Features and Functionalities: - The client has provided a detailed list of features and functionalities that they want to be included on the website. Timeline: - The client has a tight timeline and requires the project to be completed within 1 day. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Figma to create wireframes and prototypes. - Experience in designing and developing informational websites. - Strong understanding of user experience (UX) design principles. - Ability to work quickly and efficiently to meet tight deadlines.

  $185 (Avg Bid)
  $185 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  I need STORE IMAGES for my app on Google playstore If it is possible, I would like them to be created using canva so that I can edit. Template example 1: Template example 2: Template example 3: I am looking for a talented graphic designer who can create Canva based images for my app subscription to ezycourse. These images will be used for the app screenshots in the app and play store. Skills and Experience: - Proficient in Canva and graphic design software - Experience in creating

  $10 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $10
  26 bài tham dự
  Lipo, lion 6s charger 1 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...industrial use - Must include overcharge protection feature to prevent battery damage - Ensure compliance with safety regulations and standards for industrial applications - Create a charging solution that is efficient and reliable for industrial environments - Optimize charging speed without compromising safety or battery lifespan Deliverables: - Detailed design and schematic of the Lipo charger - Prototype of the charger that meets the specified requirements - Testing and validation of the charger's performance and safety features - Documentation and user manual for the final product Budget and Timeline: - The budget for this project is negotiable based on the proposed solution and expertise - The timeline for completion will also be discussed and agreed upon Note: - On...

  $299 (Avg Bid)
  $299 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I am looking for an experienced mobile app developer to create a prototype mobile banking application with biometric authentication. Platform: - The application should be developed for the Android platform. Features and Functions: - I have detailed specifications for the features and functions that I want in the application. Timeline: - The expected timeline for this project is less than 1 month. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing mobile banking applications - Strong knowledge of Android app development - Familiarity with biometric authentication - Ability to work within tight timelines

  $200 (Avg Bid)
  $200 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  I am seeking a freelancer to develop an IoT-connected outlet with an integrated energy meter for a project involving commercial property owners. The main goal of this project is to create a seamless payment process for EV charging sessions. I need the actual prototype. Key Requirements: - Create an outlet that is IoT-connected and equipped with an energy meter - Develop an app that allows users to track individual EV charging session data - Implement a payment system that automatically manages the payment between property owners and users - Ensure accurate tracking of charging session data Ideal Skills and Experience: - Experience in IoT development and integration - Proficiency in app development for both iOS and Android platforms - Knowledge of energy management and metering sy...

  $9074 (Avg Bid)
  $9074 Giá đặt trung bình
  65 lượt đặt giá
  chat gpt + tiktok content creator 22 giờ left
  ĐÃ XÁC THỰC

  Requirements: - Having chat GPT premium account OR experience on tiktok (proof will be asked) Key Tasks: - Copy/take inspiration from provided TikTok videos Description: I need a TikTok Content Creator, having Chatgpt 4 and able to used Dall-E (high quality images generated by chatGPT's AI). We offer a competitive fixed salary plus performance-b...chat GPT premium account OR experience on tiktok (proof will be asked) Key Tasks: - Copy/take inspiration from provided TikTok videos Description: I need a TikTok Content Creator, having Chatgpt 4 and able to used Dall-E (high quality images generated by chatGPT's AI). We offer a competitive fixed salary plus performance-based bonuses (5€-50€), targeting 100k views per video monthly. A prototype video will ...

  $103 (Avg Bid)
  $103 Giá đặt trung bình
  31 lượt đặt giá

  ...The project specifically focuses on prototyping a beverage. - The freelancer should have experience in beverage prototyping and formulation. Specific Ingredients: - I have a strict list of ingredients that I would like to use for the beverage prototype. - The freelancer should be able to work with these specific ingredients and create a prototype based on them. Stage of Development: - The initial formulation for the beverage has already been done. - The freelancer will be responsible for taking the initial formulation and creating a final prototype. Skills and Experience: - Experience in beverage prototyping and formulation is required. - Knowledge of different ingredients and their compatibility is crucial. - Attention to detail and ability to follow specific in...

  $138 (Avg Bid)
  $138 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá

  I am looking for a skilled developer who can transform a FIGMA file into a Wor...landing pages. The project needs to be completed within 1 week. Requirements: - Proficiency in Wordpress CMS development - Ability to convert design files from FIGMA to Wordpress - Familiarity with basic Wordpress functionalities Specifics: - The client does not require any specific plugins or functionalities, basic Wordpress functionalities will suffice. Effects must be according to FIGMA prototype. - The client has all the content ready for the landing pages, so no content creation is needed. - Client must sign a IP agreement for the designfiles/development. If you have experience with FIGMA to Wordpress conversions and can deliver high-quality work within the given timeframe, please submit your...

  $162 (Avg Bid)
  $162 Giá đặt trung bình
  187 lượt đặt giá
  Figma prototype 11 giờ left

  I am looking for a skilled designer who can create a Figma prototype for my presentation. The Figma prototype is an ‘Employee Engagement Software’, the prototype website should be such that employees of an organization can view, rate, review and comment their opinions to planned or ongoing Software/Digital development projects in an organization, after which they will be rewarded points. Purpose: - The prototype will be used for presentation purposes. Design Style: - I am open to anything and do not have a specific design style or theme in mind. Number of Screens/Pages: - The prototype will have 4-7 screens/pages. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Figma and designing prototypes. - Ability to create visually appealing a...

  $216 (Avg Bid)
  $216 Giá đặt trung bình
  62 lượt đặt giá

  First of all, I need to get a prototype version of the requested bilingual (English-Arabic) online learning platform online, and because of that, I requested an estimated budget of $100 for a simple project, once I get the prototype version. After that, I will ask it between a very small and small estimated budget. Seeking a developer for a bilingual (English-Arabic) online learning platform. Requirements: - Experience in educational tech - Proficiency in Python programming language - Ability to develop interactive video tutorials, adaptive exams, analytic reports, study planning, and a robust security system - Familiarity with JavaScript and PHP is a plus The platform is expected to have less than 1,000 users initially. The priority for this project is on feature richn...

  $166 (Avg Bid)
  $166 Giá đặt trung bình
  17 lượt đặt giá

  ...visualization. We will be using AWS for data pipeline and applications Please check the attached image for more details. (now included in the github repository) Deliverables: 1. Set up the development environment on my pc 2. Implement the data flow from sensors, to a db and visualization on a web-based app, to control the actuator based on the pre-programmed threshold and voice command. 3. Hardware prototype will be based on ESP32 and connect to internet over WiFi. It will monitor parameters such as Temperature, Humidity, Soil Moisture level etc and upload those information to a remote server 4. Server side programming/Android app 5. Advanced Features such as voice control 6: Assistance with Project Documentation 7. IOT AI visionary documentation with links and images (a must)...

  $581 (Avg Bid)
  $581 Giá đặt trung bình
  18 lượt đặt giá

  *Must be experienced in using python's faker library for Synthetic Data Generation* We are actively seeking a skilled Python programmer with expertise in utilizing the Faker library for the generation of synthetic data (). The primary objective of this project is to enhance an existing set of 14 CSV "templates", which we are using to prototype our data analysis processes. Project Overview: Our CSV template files emulate data typically provided by accounting software, encompassing information related to a single business's customers, products, employees, and vendors. The csv files currently contain a limited number of rows with sample data, and weare seeking a freelancer to write a Python function capable of reading data from the existing columns in

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  13 lượt đặt giá
  project on RF based SDR Đã kết thúc left

  I am seeking a skilled freelancer to assist with the development of an RF based on SDR prototype. The purpose of this project is to create a functional prototype that operates within the S and C band frequencies. The desired operating frequency range for the SDR should be between 1-6 GHz with Tx upto 2 KW with sdr based phased erray antenna for Tx. Ideal Skills and Experience: - Strong background in RF engineering and SDR development - Experience with prototype development and testing - Knowledge of the S and C band frequencies - Proficiency in programming languages commonly used in SDR development

  $8698 (Avg Bid)
  $8698 Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá