Wireless radio frequency engineeringcông việc

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
  Tình trạng công việc
  5,000 wireless radio frequency engineering công việc được tìm thấy, giá theo USD

  Mình đang cần một tools có thể giải mã và mã hóa lại một tệp Lua với một thư viện của nhà làm game tên game : Cửu Âm Chân Kinh PC file thư viện và file lua mình có đính kèm bên dưới https://www.vn.freelancer.com/projects/reverse-engineering/tools-tin-Lua/files

  $30 (Avg Bid)
  $30 Giá đặt trung bình
  1 lượt đặt giá

  Công ty DFM ENGINEERING hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, phát triển các giải pháp phần cứng và phần mềm. Chúng tôi cần tuyển một số Freelancer có kinh nghiệm, thành thạo các Skills sau: + Dev-Ops + Docker + Kubernetes et Angular JS - Lương tính theo giờ hoặc thỏa thuận theo gói công việc, sẽ thỏa thuận theo task cụ thể - Các ứng viên thành thạo một trong các kỹ năng trên vui lòng liên hệ và gửi CV về phòng nhân sự công ty DFM ENGINEERING. Chúng tôi sẽ liên hệ với ứng viên để trao đổi cụ thể hơn về công việc và mức lương. Lưu ý CV cần chi tiết các kỹ năng, kinh ...

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 lượt đặt giá

  Mình có một dự án cần làm gấp đó là mô phỏng truyền video qua wireless sử dụng network simulator 3

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 lượt đặt giá

  Khách hang cung cấp file scan để tôi thiết kế, thỏa thuận giá và thời gian hoàn thành/ Customer provide Scan 3D files and deal prices, finished time.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Content Marketing- part time Đã kết thúc left

  a. Xây dựng và cập nhật nội dung trên website b. Đăng ký với cơ quan nhà nước về nội dung đăng tải trên website c. Thực hiện và hoàn thiện các nội dung trong bộ giới thiệu công ty và các sản phẩm của công ty d. Lên nội dung các thông điệp đưa ra bên ngoài thông qua các kênh truyền thông như báo chí, radio e. Biên tập lại các nội dung trên thông báo khuyến mãi, brochure, leaflet của từng chương trình khuyến mãi,

  $162 (Avg Bid)
  $162 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá
  Viết ứng dụng Android Đã kết thúc left

  - Viết phần mềm ứng dụng trên android (mobile or tablet) để thực hiện truyền và nhận dữ liệu với thiết bị khác (bộ truyền tin RF) ở tần số 408,925 MHz. - Thông số và chuẩn giao tiếp của bộ truyền tin RF như sau: o Tần số hoạt động (central frequency): 408,925 MHz o Công suất tối đa (transmitting power): ≤ 9,8 mW o Độ nhạy (sensitivity): -105 dbm o Giao thức truyền tin (transmitting protocol): 4800 bps, 8 data bits, 1 stop bit, no parity. o Khoảng cách tối đa có thể đọc dữ liệu (transmitting radius):  Không có vật cản: tối thiểu 40m  Có vật cản là tường bê tông dày 20cm: tối thiểu 20m.

  $612 (Avg Bid)
  $612 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Zoho creator based app 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...outer cartons for inventory management purposes. The application will generate reports based on the scanned data, providing insights into the frequency of scans for each unique QR code. Sure, here's a detailed project requirement draft for your freelancing project: --- **Project Title:** QR Code and Barcode Scanning App for Inventory Management **Project Overview:** We are looking to develop a web-based application using Zoho Creator that allows users to scan QR codes of individual products and barcodes of outer cartons for inventory management purposes. The application will generate reports based on the scanned data, providing insights into the frequency of scans for each unique QR code. Functional Requirements: 1. QR Code Scanning (X Person): - X person wi...

  $68 (Avg Bid)
  $68 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá
  Highly Detailed 3D Radio Design 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a talented 3D designer to create a highly detailed model of a radio. Requirements: - Candidates with ample experience in 3D product design are preferred. - The model should be highly detailed, down to textures and lighting effects. Your application should highlight your experience in 3D design, especially in creating detailed product models. Please provide examples of similar projects you have undertaken in the past. The more detail, the better.

  $10 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Precision CAD Dimension Adjustments 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a skilled CAD professional to make small changes and update legendswithin my CAD file. These changes include: -Updating the CAD designs. The right freelancer for this task has a keen eye for detail, excellent CAD skills, and a deep understanding of engineering concepts. A history of precise measurement adjustments on CAD is highly appreciated!

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Giá đặt trung bình
  21 lượt đặt giá
  Small 3D Printing CAD Model Design 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm looking for a skilled individual who can assist me with a CAD CAM 3D modelling project for 3D printing. The product has moderate complexity, with several parts and some intricate details. The ideal candidate should have: - Expertise in 3D modelling for printing. - Proficiency in working with STL f...Expertise in 3D modelling for printing. - Proficiency in working with STL file format. - An eye for detail to ensure every part of the product is accurately represented. The goal is to create a precise 3D model which will be used for 3D printing, hence meticulous attention to detail and an understanding of intricate mechanics are paramount. A background in technical design, manufacturing or engineering will be highly beneficial for this project. Please provide examples of rela...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Giá đặt trung bình
  54 lượt đặt giá

  ...need a professional to design a PCB for my AR glasses. Key Requirements: - Augmented Reality Display: The PCB should facilitate the functioning of the AR display. - Wireless Connectivity: It needs to support both WiFi and Bluetooth for seamless data exchange. - Gesture Control: The PCB should be able to interpret and execute commands from the gesture control system. Timeline: I am looking to get this project completed within a month. Ideal Candidate: - Experience with PCB design, particularly for wearable devices. - Knowledge in designing for augmented reality and gesture control systems. - Adept in integrating wireless protocols like WiFi and Bluetooth. Your expertise will be vital in bringing my vision for these AR glasses to life. Please bid if you have the relev...

  $176 (Avg Bid)
  $176 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá

  I'm currently seeking a skilled professional with Civil 3D expertise for a specific Cut Fill volume calculation project. Requirements: - Proficient in Civil 3D - Experience working with drone imagery - Ability to accurately calculate Cut Fill volumes for a specific area - Strong attention to detail for ensuring precision in the calculations Ideal Skills: - Civil Engineering background - Previous experience with similar projects This is a crucial project, and I'm looking for a freelancer who can deliver accurate results within the stipulated time frame. Thank you.

  $85 (Avg Bid)
  $85 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá
  Civil Engineering Assistance Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of a civil engineer who can assist me in my Structural design project. I need help in construction project with focus on structural design considerations. Due in 18-20 hours max

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá
  Skilled Robotics Engineer Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm seeking a well-versed robotics engineer to join my project, specialising in the simulation, programming, and troubleshooting of complex systems. The role involves work on various types of robots, specifically including industrial robots and autonomous vehicles. Key Responsibilities: - Robot design - Programming, Testing and troubleshooting - Cont... Key Responsibilities: - Robot design - Programming, Testing and troubleshooting - Control and Perception Ideal Skills and Experience: - Proficiency in C++, Python, ROS, and Isaac Sim is essential. - Prior experience with industrial robots and autonomous vehicles is important - Perception and control for two armed robot A comprehensive approach paired with a keen understanding of robotics engineering is critical for success i...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I'm seeking an experienced architect or engineer who can provide stamped plans for a medium-sized (100-300 sqft) metal shed. This structure will be primarily used for storage purposes. Here are the specifics: -Location: The shed will be built on a flat terrain, so your design needs to accommodate for this type of landscape. -Size: The shed will sit in the medium-size range, specifically 100-300 sqft. -Function: The metal shed will be used mainly for storage, the design should reflect this primary use. For this job, you'll need demonstrated experience in drafting shed or other small structure plans, and the ability to stamp the documentation for construction approval. Knowledge of local building codes and standards is essential. The ideal candidate can deliver a smart, effici...

  $257 (Avg Bid)
  $257 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  ...and Weight Optimization: Streamline the design of the pellets to maximize their potential performance. 2. Accuracy Testing and Improvement: You'll conduct tests to refine the projectile’s accuracy for target and competition shooting. My goal is to have ammunition tailored for short range (0-50 yards) shooting. Proficiency in ammunition design, accuracy testing, and background in physics or engineering will be advantageous. Your expertise should lead us toward the optimal ammunition design, thereby improving my shooting performance. Preferred Location: Delhi/NCR...

  $169 (Avg Bid)
  $169 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  I am seeking a skilled programmer who can create a system that captures altitude sensor data every second and streams it instantly over the Internet. The target receiving platform is a standalone software application, therefore compatibility is key. The core tasks involved are: -Sensor Data Reading: You will develop the functionality to read the altitude sensor data with the frequency of every second. -Data Transfer: The altitude sensor data must be sent as frames of data in real-time over the Internet. -Data Reception: The designated standalone software should seamlessly receive and interpret the data received over the Internet . The receiver device is raspberry pi 3 . Ideal expertise for this project include proficiency in sensor data reading, real-time data broadcasting, and...

  $160 (Avg Bid)
  $160 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I'm looking for an expert in Excel data handling and financial analysis with special attention to franchising businesses. The end-goal is to develop a user-friendly, dynamic Excel document for cross-comparison of various franchisor fees, charges, and costs. Key Tasks: 1. Data Entry: Populate the document with the provided profit and loss data. 2. Categorization: Organize costs by frequency of occurrence (monthly, yearly, etc.). 3. Analysis Tools: Implement features to run various cost analysis scenarios with a focus on comparing costs between different franchisors. A back ground document that I can change that clearly show in $ cost the difference and in visual Competitive analysis comparison document Ideal freelancers should have an understanding of financial management pri...

  $80 (Avg Bid)
  $80 Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  ...grow this number organically. I'm looking for a skilled social media expert who can assist me in creating a well-thought-out strategy to boost my follower count and engagement. Key Responsibilities: - Develop a tailored LinkedIn growth strategy that focuses on organic growth. - Recommend content types that will resonate with my audience and deliver results. - Suggest best practices for posting frequency and optimal times for posting. - Provide guidance on leveraging current followers to attract new ones. Previous experience with LinkedIn growth strategy and social media management is essential for this project. I'm looking for someone who is creative, data-driven, and able to demonstrate a track record of improving follower counts and engagement. A strong understandin...

  $47 (Avg Bid)
  $47 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  We are seeking a Land Surveying Draftsman for full-time work (40 hours per week) with over time (1.5x normal hourly rate) to draw cadastral survey & construction set out plans using Autocad We want somebody with surveying or engineering experience in university or occupationally who is also a fast learner and efficient worker. You must be able to work between 8am - 4pm (GMT+10) Monday - Friday. You may be required to work some over time on Saturdays. The hourly rate for the trainee is $10AUD/hour. When you get to a decent level of skill we will raise that to $13AUD/hour. This usually takes ~1-3 months depending on skill level. To apply we will have a video interview, then we give candidates 3-4 basic practice jobs that should take 1 hour total. From this information we will ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá
  EXPERIENCED YouTube Video Editor Needed 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  ...come to live (use of Sound FX, transitions, change in pacing, etc) 5. Ability to follow our instructions and templates given to you (to make help you more easily deliver the product we want) 6. Your final edited product must not receive any copyright strikes via the YouTube content ID system HERE ARE THE STEPS TO APPLY: A. Send me some of your recent work that is either in “how it’s made”, engineering or other niche-related videos, send me 2 direct links to videos you've edited, NOT your entire portfolio. [THIS IS A MUST] B. Please bid your price per video and turnaround time for the first draft. C. Oh...and start your bid with “Golden Candypuff”, so we know you have read the post and understand the entire scope of the job. Thanks in adva...

  $11 (Avg Bid)
  $11 Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá
  Bluetooth PCB Design For BLE Sensor 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in search of an experienced PCB designer. The main requirement of this extended project is expertise in incorporating Bluetooth wireless connectivity into PCB designs. The design will interface with a BLE sensor node. Let's collaborate and create an efficient design. Key Job Responsibilities: - Establish a PCB design with wireless Bluetooth connectivity - Ensure seamless interface with BLE sensor nodes Ideal candidates should have: - Extensive experience in PCB design & antenna design - Specific knowledge in Bluetooth technology - Prior work with BLE nrf52 chips.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Giá đặt trung bình
  8 lượt đặt giá
  Design Engineer for Gas/Air Drilling Rig 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I am in need of a skilled engineer with experience in designing drilling rigs, specifically for gas/air reverse circulation. The current stage of the project is at a basic design level. The project at hand is for a rudimentary, yet efficient design for a drilling rig that can effectively reach water wells up to 2000 ft deep. Key Requirements: - The design should be optimiz...project to completion. What I'm Looking For in a Proposal: - Your experience in designing drilling rigs and reverse circulation systems. - Any relevant past work that you can share. - A detailed project proposal outlining how you plan to approach the design of the drilling rig. Please note that this is a basic design project, so the successful freelancer will have to develop the detailed engineering and...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I'm in need of a mechanical engineer with experience in calcu...for scissor lifts. The primary material of the lift is steel and the analysis requires consideration of both static and dynamic loads. Key responsibilities: - Conduct load capacity calculations for a steel-based scissor lift - Analyze and consider both static and dynamic loads - Ensure the lift meets safety and performance standards Ideal skills and experience: - Proficiency in mechanical engineering and load capacity calculations - Experience working with scissor lift or similar heavy machinery - Solid knowledge of steel properties and how it affects load capacity - Ability to analyze both static and dynamic loads for safety and performance compliance. Please provide a brief overview of your relevant experien...

  $67 (Avg Bid)
  $67 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá

  ...the following areas are required: Static Application Analysis: Understanding of tools like PEView, Dependency Walker (for analyzing dependencies in a Windows environment), APKTool, Androguard, or similar. Dynamic Application Analysis: Experience with tools like Process Explorer/Monitor (for analyzing processes in a Windows environment), Wireshark, or comparable tools. Code Analysis & Reverse Engineering: Proficiency in Ghidra, SMALI/BAKSMALI, dex2jar, and similar disassemblers/decompilers for Android code. Key Requirements: Proficiency in Volatility, APKTool, and Ghidra Intermediate level of experience in Android application security assessment. Ideal Skills and Experience: Demonstrated experience in Android application security assessment, vulnerability identification, an...

  $315 (Avg Bid)
  $315 Giá đặt trung bình
  5 lượt đặt giá

  Hello, I need a custom video editing program developed that can spin one video into many with templates. Thank you!

  $1078 (Avg Bid)
  $1078 Giá đặt trung bình
  40 lượt đặt giá

  As an ardent patron of electrical engineering, my latest project involves intricate elements which are best understood by those well-versed in Simulink. Leveraging your knowledge, I need assistance in modeling simulation, establishing an effective control system design, and performing signal processing. Key responsibilities: - Build a model simulation - Design a stringent control system - Perform signal processing Although the specific task was not clarified, I value a freelancer who can dynamically adjust to the task at hand. Hence, your application should highlight your past work, experience, and a detailed project proposal–these are essential components to your success in this project. The ideal freelancer should display: - Excellent knowledge of Simulink - Previous...

  $32 (Avg Bid)
  $32 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá

  I'm looking for an ethical hacker with specialization in network security, web application security, and social engineering attacks to protect vital medical records online. The Job's Purpose: - Scrutinize medical records to identify errors or discrepancies - Make crucial edits and effectively remove them from a specific website Why? Simply put, it’s about maintaining utmost confidentiality. Here are the ideal skills the job requires; Key Skills: - Substantial experience in cybersecurity; network and web application security in particular - Familiarity with social engineering attacks is a plus - Feeled capcacity to review, edit and ethically hack medical records online - Sharp eye to detect discrepancies in such records If you possess the aforementioned ca...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Giá đặt trung bình
  20 lượt đặt giá

  lo que quiero hacer es lo siguiente: este es el panel ves donde sale créate radio pues desde hay se añade manual mente un post pero tiene que ir a de uno en uno y yo lo que quiero es crear otra opción que ponga importar y pueda subir una archivo m3u y añadir todos de una vez este es el tipo de archivo o este

  $28 (Avg Bid)
  $28 Giá đặt trung bình
  10 lượt đặt giá

  I am looking to embark on a project that requires expertise in telecommunications, specifically in designing point to point communication systems like simplex, duplex, using radio as the communication type. To see this project to its fruition, I will need a professional who can design a communication link with various parameters. Thereafter, we'll need to carry out Link-level modeling and simulations in Matlab. The ideal candidate should: - Have a solid understanding of point to point communication systems, specifically both simplex and duplex systems. - Be proficient in using MATLAB for simulations. Following the simulation, we'll analyze the performance of our designed system using several metrics. For the simplex system, we would be interested in assessing its: - E...

  $46 (Avg Bid)
  $46 Giá đặt trung bình
  3 lượt đặt giá

  The goal of this project is to gain some prac3cal experience in Android development and exercise your understanding of cellular and WiFi networks by measuring them. Our specific learning objectives include: • Getting familiar with the Android programming framework. • Implementing background services for Android. • Implementing network measurements using the Telephony and the Wifi Manager Android Apis. • Practicing technical code documentation. • Practicing teamwork.

  $174 (Avg Bid)
  $174 Giá đặt trung bình
  26 lượt đặt giá

  I am looking for a competent mobile app developer to create an Android Internet Radio app that features a mix of content, including talk shows, music, and news and sports. This is what I require: - Development of the app solely for the Android platform - It would be a bonus if the app can support offline listening, but this is not a definitive requirement – I am open to discussion on this point. I provide access to my play store for the person to deploy the app. I will also submit the online radio link Ideal skills and experience: - Proven experience in mobile app development, especially in creating high-quality Android applications - Strong knowledge and experience with internet radio app creation would be highly advantageous - Exceptional understanding of...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I have a project in AutoCAD that involves a range of design tasks - from creating 2D drawings to rendering images from CAD files. Key Requirements: - Creating 2D Drawings: These should have intermediate deta...software, specifically within the Mechanical field - Experience in creating detailed 2D drawings and 3D models - Strong portfolio of previous CAD work, particularly in rendering images from CAD files - Understanding of material properties and dimensions in a Mechanical context I'm looking for a professional who can deliver high-quality, accurate work within a reasonable timeframe. A Mechanical Engineering background would be a plus, but not mandatory. If you're confident in your AutoCAD skills and are ready to take on a challenging, detail-oriented project, I'...

  $238 (Avg Bid)
  $238 Giá đặt trung bình
  27 lượt đặt giá
  Windows Game Engine Development using C# 6 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I'm in need of an expert in software engineering, particularly in the realm of Windows game engine development using C#. The project requires the implementation of a robust physics engine into the game engine. Key Requirements: - Proficient in C# programming for Windows platform - Demonstrable experience in game engine development - Strong understanding of software engineering principles The main focus will be on integrating a physics engine into the existing framework of the game engine. If you have experience in creating 2D or 3D physics engines, that would be a huge plus. It is important that you are able to work independently and are self-driven, as the project will involve a lot of individual problem solving and innovation. Experience with multiplayer capabilitie...

  $461 (Avg Bid)
  $461 Giá đặt trung bình
  19 lượt đặt giá

  ...experienced social media manager specializing in Facebook and Instagram platforms. The ideal candidate should have exemplary content creation skills to help me build a strong online presence. • Social Media Platforms: The focus will be on Facebook and Instagram. Your role involves creating rich content that resonates with our audience, increases our followers and boosts engagement levels. • Posting Frequency: Posts should be made three times a week. You will need to schedule these posts for optimal engagement. • Content Creation: I require original content created. You should be adept at crafting engaging posts that align with our brand voice and ethos. Proficiency in using various social media tools for graphics and video creation is a plus. This role requir...

  $80 (Avg Bid)
  $80 Giá đặt trung bình
  30 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled non-fiction writer to help me create ...with a particular focus in health-related topics - A deep understanding of nutrition, fitness, and mental health, and the ability to convey this knowledge in an engaging and digestible manner - Excellent ghostwriting skills, with the ability to adopt a 'voice' most suited to the project - Strong research abilities, especially in regards to health-related topics - Previous experience writing for radio would be a bonus, but not mandatory This project is ideally suited to a writer who not only has a passion for health but also a talent for creating engaging and accessible non-fiction content. I'm looking for a writer who can take these topics and turn them into a compelling narrative that will captivate ...

  $321 (Avg Bid)
  $321 Giá đặt trung bình
  51 lượt đặt giá

  I need an experienced content writer who has expertise in the areas of Artificial Intelligence, Cloud Computing, and Cybersecurity. You should be able to write engaging content for two main segments: business professionals who want to stay informed about these technologies, and beginners in tech who need easy-to-understand, entry-level guidance. - Frequency: Weekly articles - Audience: Business Professionals & Beginners in Tech - Topics: Artificial Intelligence, Cloud Computing, Cybersecurity The ideal candidate will have excellent writing skills, a deep understanding of these tech areas, and an ability to make complex ideas accessible for all levels of tech skills. You should also have a keen understanding of the specific needs and interests of business professionals and tech...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Giá đặt trung bình
  33 lượt đặt giá

  I need an experienced AutoCAD professional to convert 4 hand-drawn sketches to accurate, scaled engineering blueprints. Requirements: - The focus will be on creating basic outlines with dimensions, as opposed to full detail or annotations. - The sketches will need to include Mechanical Symbols. - Additionally, I need a PDF copy of each sketch, scaled to 11"x17" paper size. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD for creating engineering blueprints. - Familiarity with Mechanical Symbols and notations. - Ability to work from basic hand-drawn sketches to generate high-quality, accurate plans. - Previous experience in creating scaled PDF copies would be an advantage.

  $38 (Avg Bid)
  $38 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I need a meticulous and creative research & paraphrasing specialist who can also proofread an eBook. Here's an overview of the tasks: - **Research & Paraphrasing:** The primary job entails researching content related to a particular topic on radio. You need to be adept at summarizing and putting information into your own words. - **APA Styling:** It's important that you are familiar with APA 7 style as the paraphrased content needs to be structured accordingly. Your proficiency in both research and writing is crucial for this task. The right individual will also have a keen eye for detail, ensuring that the eBook is correct in grammar, punctuation, and structure.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Giá đặt trung bình
  6 lượt đặt giá

  I need a new design for my electric heater. It should be contemporary, yet professional and highly effective. Key requirements include: - No use of a ball in the design...professional and highly effective. Key requirements include: - No use of a ball in the design. - The end product must be aesthetically pleasing. - The heater should reflect a modern design aesthetic. - Preference for ceramic material Ideal skills and experiences: - Proven experience in heater design, specifically electric type. - Strong understanding and appreciation of modern design. - Materials engineering or similar, with a focus on ceramics. - Proven record of professional and highly functional designs. In addition to your technical skills, a creative eye and attention to detail will be crucial for thi...

  $106 (Avg Bid)
  Bảo đảm
  $106
  60 bài tham dự

  ...‘Bioinformatics’, ‘EEG’, ‘Autism/Non-autism’, and ‘machine and deep learning’ domains, then this project is for you. Read it thoroughly; if you are confident to complete it, please send your interest and work in my inbox. I have implemented GB, XGB, and LSTM models to classify autism and non-autism EEG biosignal datasets (). I used preprocessing and feature engineering techniques and received significant results. I need someone who has experience in academic writing in this domain (EEG data, Autism, Deep learning). I would like to see his/her some published papers in these or related domains before assigning/awarding this project. After this confirmation, I can share the details of my projects, only including fundamental method...

  $167 (Avg Bid)
  $167 Giá đặt trung bình
  52 lượt đặt giá

  EN Project with the intention of reducing the time for creating cutting files and eliminating errors in saving. Aplication Area: Engineering and manufacturing Automation of saving cutting files and manipulation of drawings, 1 - Save cutting files, considering the file type and correct naming. There is a file with several layers categorized in a standard way, these layers should be separated and saved in different files with specific names according to the layer. 2 - Save steel cutting files and possibly make changes/cuts (e.g., Slide). PT Projeto com intenção reduzir tempo de criação de arquivos de corte e eliminar erros no salvamento. Area: Engenharia e manufatura Automatização de salvamento de arquivos de corte e manipulaç...

  $114 (Avg Bid)
  $114 Giá đặt trung bình
  12 lượt đặt giá
  Linux Developer for System Optimization 5 ngày left
  ĐÃ XÁC THỰC

  I need a proficient Linux developer with a solid understanding of networking and security, and expertise in scripting languages like Bash or Python. The primary task will be troubleshooting and optimizing existing Linux systems. Also, superior skills in server administration and deployment are a ...proficient Linux developer with a solid understanding of networking and security, and expertise in scripting languages like Bash or Python. The primary task will be troubleshooting and optimizing existing Linux systems. Also, superior skills in server administration and deployment are a requisite for this role. As the project unfolds, communication is critical, but I haven't decided on a reporting frequency at this point. Please provide suggestions on what you've found effective...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Giá đặt trung bình
  9 lượt đặt giá

  I'm in need of an experienced copywriter with a keen understanding of branding to help me create a promotional message for radio. The project's goal is to solidify our brand image in the eyes of businesses, therefore the tone must be professional. Key requirements include: - Understanding of branding strategies - Proficiency in creating professional and engaging copy - Specific experience in radio copywriting is a big plus

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  22 lượt đặt giá

  We ...light steel construction - Proficiency in conducting calculations related to transportation and container fitting - Strong problem-solving skills and attention to detail - Excellent communication and teamwork abilities - Ability to work collaboratively in a fast-paced environment - Familiarity with industry regulations and standards Preferred Qualifications: - Bachelor’s degree in Mechanical Engineering or related field - Previous experience working on projects involving light steel construction - Proficiency in AutoCAD, SolidWorks or similar CAD software If you are a talented Mechanical Engineer with a passion for light steel construction and possess the skills mentioned above, we would love to hear from you. Join our team and be part of an exciting and innovative wor...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Giá đặt trung bình
  45 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled content creator to craft engaging written content for a radio program. Requirements: - You will be creating content that is exclusively for young adults. It is crucial that you understand the interests, preferences and cultural references that resonate with this demographic. - The primary purpose of the content is to entertain. This means that your writing should be engaging, witty, and possibly with a degree of humor. - Experience in writing content for radio or other auditory platforms would be a distinct advantage. Please provide samples of your previous work and explain your experience in creating content for young adults in your proposal.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Giá đặt trung bình
  25 lượt đặt giá

  Looking for a vibrant and innovative partner to take our brand's online presence to the next level. Expertise in social media and captivating content creation is key, as we aim to engage and grow our customer base. Here's what I'm envisioning: - Social Media Management * Cultivate our image on Facebook, Instagram, TikTok, and Pinterest * High-frequency, high-quality posts aligned with our brand's voice * Grow our following and increase user engagement across platforms - Content Creation * Develop unique, visually appealing content that resonates with our demographic * Craft engaging stories that reflect brand values and attract ages 21- 45 * Drive traffic and conversions through compelling calls-to-action Ideal Candidate: - Proven track record in s...

  $362 (Avg Bid)
  $362 Giá đặt trung bình
  137 lượt đặt giá

  I'm seeking a skilled and dedicated freelancer to help produce a compelling documentary, focusing on the history and contribu...of black inventors - Writing a captivating script that highlights pivotal moments and key figures - Narration and production, ensuring to bring the story to life Ideal Skills: - Previous experience dealing with historical documentaries or similar projects - Strong research skills and resources - Excellent scriptwriting and narrative skills - Ability to deliver high-quality audio for a radio documentary Given that there is no strict timeline, quality and attention to detail are paramount in this project. The intent is to craft a captivating, informative, and accurate piece that pays due homage to the often unrecognized black inventors thro...

  $544 (Avg Bid)
  $544 Giá đặt trung bình
  55 lượt đặt giá

  I am looking for a detail-oriented writer to help me create a comprehensive Industrial Experience Report highlighting my internship at Electrical Shelf - an electrical engineering firm. I would like the report to focus on the following aspects: - Electrical system design: This includes designing circuit diagrams, calculating power requirements, and selecting the right components. A good understanding of electrical engineering principles and practices will be required for this. - Switching board assembly: This involves understanding wiring diagrams, troubleshooting electrical faults, and ensuring proper insulation and safety measures. Experience in handling electrical assembly tasks will be beneficial. - Problem-solving techniques: My internship entailed regular probl...

  $19 (Avg Bid)
  $19 Giá đặt trung bình
  14 lượt đặt giá

  I require a skilled Electronics Circuit D...follows: - Input: +12v, -12v square wave (bipolar/monopolar) - Frequency Range: 0.1 Hz to 1000 Hz - Output: +100v, -100v - Load: 500 ohms - Output Current: 200mA Key requirements for this project: - Designing a power amplifier circuit that can handle the specified input and output voltage. - Ensuring the frequency range is between 0.1 Hz to 1000 Hz. - The output should be capable of driving a load of 500 ohms with 200mA output current. Skills and experience required: - Proven expertise in Electronics Circuit Design, particularly in designing power amplifiers. - Proficiency in managing both bipolar and monopolar input. - Solid understanding of voltage and current load requirements. - Experience in designing circuits with specific ...

  $81 (Avg Bid)
  $81 Giá đặt trung bình
  7 lượt đặt giá