Khung & Giàn Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 28.5 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - mức trung bình để các dự án được hoàn thành là 200 USD. Bất kể bạn cần đạt được điều gì, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng làm việc với bạn để nâng tầm dịch vụ của bạn khỏi những khuôn khổ truyền thống.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là Frames & Trusses? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
100 Frames of Various Sizes for Large Gallery Wall We are looking for an experienced picture framer to frame 100 different vintage posters for a large gallery wall project. These posters and prints are all of varying sizes and would like the frames to be of various finishes etc. Preferably done locally but if not we are willing to ship. We would like it to match the project done on another wall in our business which is attached below. 1 Thủ công & Mỹ nghệ, Thợ mộc, Người chăm chỉ, Khung & Giàn May 15, 2018 May 15, 2018Đã kết thúc ₫77244955
Framing a house We are remodeling 3 buildings , need a person who can read plans and do the work 0 Khung & Giàn May 9, 2018 May 9, 2018Đã kết thúc -
framing house year around all week hrd worker and experience framing 0 Khung & Giàn Jan 19, 2018 Jan 19, 2018Đã kết thúc -
I prefer European developers. Nice to meet you. My name is Su Jin. Representative of the WooYun company. Our company is engaged in cyber security of network, and at the moment looks for employees on distant work. From the employee receiving remote access to the websites and mails is required. I prefer European developers. 6 Dịch thuật, Khung & Giàn, Thiết kế, Blog Writing, Writing Jan 15, 2018 Jan 15, 2018Đã kết thúc ₫568182
Statics Trussess Detail will be shared in the chat 0 Khung & Giàn Nov 1, 2017 Nov 1, 2017Đã kết thúc -
Statics truss Details will be shared in the chat 0 Khung & Giàn Nov 1, 2017 Nov 1, 2017Đã kết thúc -
Structural design, drawings and BOQ Hello, i need a structural engineer with the knowledge for truss design for ware house. The deliverable expected- -proper autocad drawing showing truss members -STAAD report -BOQ for structural drawings. soil test report will be provided. only qualified structural engineer should contact. Hoping to find a long term freelancer under this skill. please see the attached pdf plan for this. T... 1 Kiến trúc xây dựng, Kĩ thuật dân dụng, Kĩ thuật cấu trúc, Khung & Giàn Aug 18, 2017 Aug 18, 2017Đã kết thúc ₫798188
Master Bedroom I need a Master bedroom above the garage. 1 Khung & Giàn Aug 8, 2017 Aug 8, 2017Đã kết thúc ₫189386364
Fitness Pin I need a logo designed. 2 Khung & Giàn Jul 27, 2017 Jul 27, 2017Đã kết thúc ₫386364
Design Blog Hello designer, I am looking for someone who has frames, ruby on rails and digital ocean experience to redesign my blog which includes changing the font and layout. 4 Ruby on Rails, Khung & Giàn, Wireframes Jul 12, 2017 Jul 12, 2017Đã kết thúc ₫1704545
Showing 1 to 10 of 10 entries
« 1 »