ABBYY FineReader is an optical character recognition application developed by ABBYY. The program allows the conversion of image documents into editable electronic formats. In particular, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Rich Text Format, HTML, PDF/A, searchable PDF, CSV and txt files.

Thuê ABBYY FineReader Specialists

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
    Tình trạng công việc
    0 công việc được tìm thấy, giá theo USD