ABC analysis is a type of inventory categorization method in which inventory is divided into three categories, A, B, and C, in descending value. ... Inventory management and optimization in general is critical for business to help keep their costs under control

Thuê ABC Analysts

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
    Tình trạng công việc
    0 công việc được tìm thấy, giá theo USD