In aviation, ACARS is a digital datalink system for transmission of short messages between aircraft and ground stations via airband radio or satellite. The protocol was designed by ARINC and deployed in 1978, using the Telex format. More ACARS radio stations were added subsequently by SITA

Thuê Ableton Developers

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
    Tình trạng công việc
    0 công việc được tìm thấy, giá theo USD