ADO.NET Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 25.9 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - mức trung bình để các dự án được hoàn thành là 200 USD. Bất kể bạn cần đạt được điều gì, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng làm việc với bạn để nâng tầm dịch vụ của bạn khỏi những khuôn khổ truyền thống.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an ADO.NET Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
ERP system software ERP software : ERP accounting Business intelligence Customer relationship management Human resources Inventory management Manufacturing Supply chain management 29 ASP, Lập trình C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server, ADO.NET Oct 18, 2017 Oct 18, 20173n 19g ₫68159091
.NET RESTful, WebSocket and Socket.IO API Developer I have a set of API calls that I need developed in to a .NET class object. RESTful, WebSocket, and [url removed, login to view] are the different type of API technologies to use. I will show you what I need and what l expect is an RDBM output to MS SQL 2016. 9 .NET, RESTful, VB.NET, ADO.NET Sep 12, 2017 Sep 12, 2017Đã kết thúc ₫613636
Software for whatsapp channels We are looking for 1. bulk whatsapp sender 2. Whatsapp channel generator 3. Whatsapp number OTP generator softwares 10 .NET, ASP.NET, VB.NET, ADO.NET Aug 30, 2017 Aug 30, 2017Đã kết thúc ₫10519012
I want a website like that https://indiadesire.com/ I want a website like that [url removed, login to view] please check the website then after bid 15 .NET, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server, ADO.NET Aug 25, 2017 Aug 25, 2017Đã kết thúc ₫6068182
Demonstrate VS 2010 Express with Sql Compact I need a sample application that does Insert, Update, Delete, Search operations using SQL Compact and Visual C# 2010 Express & Visual Web Developer 2010 Express. I need the database to be accessible locally as well as on network. I cannot refer to SqlCe in my code, dont know why. Lets resolve the issue and give me the demo code. 12 .NET, SQL, Lập trình C#, Microsoft SQL Server, ADO.NET Aug 20, 2017 Aug 20, 2017Đã kết thúc ₫428071
Showing 1 to 5 of 5 entries
« 1 »