ADO.NET Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 28.1 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - mức trung bình để các dự án được hoàn thành là 200 USD. Bất kể bạn cần đạt được điều gì, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng làm việc với bạn để nâng tầm dịch vụ của bạn khỏi những khuôn khổ truyền thống.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an ADO.NET Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
VikDit I need a new website. I need you to design and build my online store. 7 Thiết kế trang web, Thiết kế đồ họa, Lập trình C#, Tạo Blog, ADO.NET Apr 13, 2018 Apr 13, 2018Đã kết thúc ₫572735
Crypto currency wallet mvc c# cryptocurrency walletfor bitcoin and other currency wallt and exchage in wallet in mvc c# web site 10 .NET, AJAX, Android, ADO.NET, API Mar 26, 2018 Hôm nayĐã kết thúc ₫4068182
For software company We need 1 - 2 experience in dot net for software company 9 Kế hoạch kinh doanh, ADO.NET Mar 15, 2018 Mar 15, 2018Đã kết thúc ₫6872769
Install Something at my Home Install any things 0 ADO.NET Jan 8, 2018 Jan 8, 2018Đã kết thúc -
Build a Website My project is a hospital management system in c#. 54 PHP, ASP, Java, JSP, Javascript, XML, .NET, Thiết kế trang web, AJAX, SQL, CSS, Lập trình C#, Oracle, CRM, IIS, HTML, MVC, JSON, LINQ , ADO.NET, API, Backend Development, Frontend Development Oct 28, 2017 Oct 28, 2017Đã kết thúc ₫57636364
.NET RESTful, WebSocket and Socket.IO API Developer I have a set of API calls that I need developed in to a .NET class object. RESTful, WebSocket, and [url removed, login to view] are the different type of API technologies to use. I will show you what I need and what l expect is an RDBM output to MS SQL 2016. 9 .NET, RESTful, VB.NET, ADO.NET Sep 12, 2017 Sep 12, 2017Đã kết thúc ₫613636
I want a website like that https://indiadesire.com/ I want a website like that [url removed, login to view] please check the website then after bid 15 .NET, MVC, ASP.NET, Microsoft SQL Server, ADO.NET Aug 25, 2017 Aug 25, 2017Đã kết thúc ₫6068182
Demonstrate VS 2010 Express with Sql Compact I need a sample application that does Insert, Update, Delete, Search operations using SQL Compact and Visual C# 2010 Express & Visual Web Developer 2010 Express. I need the database to be accessible locally as well as on network. I cannot refer to SqlCe in my code, dont know why. Lets resolve the issue and give me the demo code. 12 .NET, SQL, Lập trình C#, Microsoft SQL Server, ADO.NET Aug 20, 2017 Aug 20, 2017Đã kết thúc ₫428071
Showing 1 to 8 of 8 entries
« 1 »