Adobe Pagemaker Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 27.6 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - mức trung bình để các dự án được hoàn thành là 200 USD. Bất kể bạn cần đạt được điều gì, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng làm việc với bạn để nâng tầm dịch vụ của bạn khỏi những khuôn khổ truyền thống.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Adobe Pagemaker Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Create Filler Page that feeds to Documents I need a master filler page that feeds into all documents plus I need all the documents in one package when they are currently in multiple files. We need someone who is willing to work quickly on 2 packages about 20 docs per package. Some documents within the current packages have been revised but I don't have each document individually. 1 Adobe Premiere Pro, Adobe Pagemaker Jan 10, 2018 Jan 10, 2018Đã kết thúc ₫28409091
2017 Annual Photo Journal Design and publish book from all photos taken in 2017. Select best photos, edit, and format. Book to be chronological by location. Want creative lauout with locations and venues identidied. Photos will be provided in chronological location files. Several thousand photos to review. 27 Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Xuất bản, Adobe Pagemaker Dec 30, 2017 Dec 30, 2017Đã kết thúc ₫22613636
Adobe Measuring Tool and Estimating (subscription) website Hi I need an measuring tool using Adobe SDK features. Some features will need to be developed for this specific project such as simple drag and drop features, report generation , volumes etc. This will also be part of a subscription website with approx 20 pages with forms , templates drag and drop features , Gantt chart /calender / contacts / project files etc This must be linked to estim... 5 Excel, WordPress, Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm, Adobe Pagemaker Dec 28, 2017 Dec 28, 2017Đã kết thúc ₫19073973
Adobe Measuring Tool and Estimating (subscription) website I need an measuring tool using Adobe SDK features. Some features will need to be developed for this specific project such as simple drag and drop features, report generation , volumes etc. This will also be part of a subscription website with approx 20 pages with forms , templates drag and drop features , Gantt chart /calender / contacts / project files etc This must be linked to estimating... 8 Excel, WordPress, Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm, Adobe Pagemaker Dec 22, 2017 Dec 22, 2017Đã kết thúc ₫11022727
Adobe Measuring Tool and Estimating (subscription) website I need an measuring tool using Adobe SDK features. Some features will need to be developed for this specific project such as simple drag and drop features, report generation , volumes etc. This will also be part of a subscription website with approx 20 pages with forms , templates drag and drop features , Gantt chart /calender / contacts / project files etc This must be linked to estimating... 18 Excel, WordPress, Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm, Adobe Pagemaker Dec 22, 2017 Dec 22, 2017Đã kết thúc ₫16483698
Adobe Measuring Tool and Estimating (subscription) website Hi I need an measuring tool using Adobe SDK features. Some features will need to be developed for this specific project such as simple drag and drop features, report generation , volumes etc. This will also be part of a subscription website with approx 20 pages with forms , templates drag and drop features , Gantt chart /calender / contacts / project files etc This must be linked to estimating... 25 Excel, WordPress, Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm, Adobe Pagemaker Dec 22, 2017 Dec 22, 2017Đã kết thúc ₫190886364
Conversion of .pmd(adobe Pagemaker 7) into pdf Conversion of pmd file fo pdf 10 PDF, Adobe Pagemaker Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Đã kết thúc ₫351325
Adobe FrameMaker formatting Hourly work, formatting to a standard template in Adobe FrameMaker Task: Formatting documents in FrameMaker according to the template 2 Adobe InDesign, Adobe Pagemaker Nov 2, 2017 Nov 2, 2017Đã kết thúc ₫1262613636
Project for Aleksandra A. Hi Aleksandra A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Thiết kế trang web, Viết kĩ thuật, Word, Hỗ trợ điện thoại, , Adobe Pagemaker Nov 1, 2017 Nov 1, 2017Đã kết thúc ₫295455
Project for Aleksandra A. Hello did you done before adult cam ? 0 Thiết kế trang web, Viết kĩ thuật, Word, Hỗ trợ điện thoại, , Adobe Pagemaker Oct 30, 2017 Oct 30, 2017Đã kết thúc -
paintings of pets with owner A pet Lover like a lot of folks and want to preserve their memory 7 Adobe Pagemaker Oct 22, 2017 Oct 22, 2017Đã kết thúc ₫3295455
Writting a brochure for a real state ompany which builds flats & stores A shopping center cum residence is under construction. Your task is to describe to the potential owner about the flats and stores. Some pictures & drawings need to be [url removed, login to view] should be 6 to 10 pages. 6 Powerpoint, Đánh máy, Adobe Pagemaker Oct 12, 2017 Oct 12, 2017Đã kết thúc ₫479558
Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Pagemaker Aug 21, 2017 Aug 21, 2017Đã kết thúc
Dynamic Fillable PDF Create fillable PDF with dynamic nested entries that can be used along with a Google Forms application 8 Electronic Forms, Adobe Pagemaker Aug 8, 2017 Aug 8, 2017Đã kết thúc ₫590909
Showing 1 to 14 of 14 entries
« 1 »