an A&E nurse's first task is to assess the patient by talking to them about what happened and taking their vital signs such as blood pressure and temperature. Once the nurse has established what is wrong, they can make sure the patient is directed to the right place to get the best possible care.

Thuê A&E Nurses

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
    Tình trạng công việc
    0 công việc được tìm thấy, giá theo USD

    Các bài viết top A&E cộng đồng