Maintains and troubleshoots electrical and electronic equipment, and related circuits, including airfield lighting, airfield signage and carious navigational aids. ... Electrical work activities involve maintain and repairing electrical components, electrical wiring fixtures and equipment.

Thuê Airfield Lighting Technicians

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
    Tình trạng công việc
    0 công việc được tìm thấy, giá USD