A record producer or music producer oversees and manages the sound recording and production of a band or performer's music, which may range from recording one song to recording a lengthy concept album. A producer has many, varying roles during the recording process. ... Propose changes to the song arrangements.

Thuê Record Producers

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
    Tình trạng công việc
    0 công việc được tìm thấy, giá theo USD