Intel Quartus Prime is programmable logic device design software produced by Intel; prior to Intel's acquisition of Altera the tool was called Altera Quartus Prime, earlier Altera Quartus II.

Thuê Altera Quartus Programmers

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
    Tình trạng công việc
    0 công việc được tìm thấy, giá theo USD