AMQP Công việc và cuộc thi

AMQP is a queuing system designed to connect servers to each other (S2S)
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an AMQP Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Enhancing quality of service in Fog Gateways using Amqp protocol Simulation of nodes using Amqp Protocol and analysis of encrypted packets, increasing the number of encrypted packets processed at fog Gateway than before 1 Không dây, An ninh máy tính, Bảo mật Internet, AMQP , Penetration Testing Oct 21, 2017 Oct 21, 2017Đã kết thúc ₫4372443
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »