Apple Motion Công việc và cuộc thi

.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Apple Motion Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Replace logo and Images in APPLE MOTION template Dear Freelancers , I have an APPLE MOTION template need to be customized with my own pictures and logo , as you can see I'm also a freelancer and this is just " copy ,past job " The template size is 958KB so it will be very fast rendered . Just dont have time for the moment , I need it to be done in 2 days please . MY BUDGET FOR THIS IS 1,360 INR To be honest with you I... 9 Dịch vụ video, After Effects, Biên tập video, Apple Motion Jun 17, 2018 Jun 17, 201818g 45t $19
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »