ARCore Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 26.5 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - mức trung bình để các dự án được hoàn thành là 200 USD. Bất kể bạn cần đạt được điều gì, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng làm việc với bạn để nâng tầm dịch vụ của bạn khỏi những khuôn khổ truyền thống.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an ARCore Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
One year arcore project - 15/12/2017 14:37 EST Hi Experienced freelancers are needed for a one year project related to arcore. Project include many steps related to augmented reality 3D object implementation, modelling, animation and each steps have its own requirements. At final all features are joined in a single application. Freelancers experience and expertise are examined before the approval. Thanks in advance 47 Android, Kiến trúc phần mềm, Công nghệ tăng cường thực tế , ARCore Dec 15, 2017 Dec 15, 20174n 19g ₫921159091
Arcore demo app Hi i have a basic kudan sdk code that shows the object where user tap on the screen. however experiments show that positioning the object in kudan is not good enough to show it augmentedly. As a result switching from kudan to arcore is required. Kudan source code is provided and implementation of arkit sdk is needed. In addition reference point postioning function implementation is needed. Andro... 3 Mobile App Development, Android, Unity 3D, Công nghệ tăng cường thực tế , ARCore Dec 15, 2017 Dec 15, 20174n 13g ₫568182
Create an AR game from assets within the unity store for the ARkit on IOS 11 You will be taking prefabs and assets from the Unity Store, which I will pay for, and wire a simple game in AR for the iPhone and potentially ARcore Android devices as well. The game will be using a simple flick technique where the user will be dragging or flicking his finger against the screen and a animated strike such as lighting, fire, or energy, hits the AR world. An example would be flick... 31 Unity 3D, Phát triển game, ARKit, ARCore Oct 2, 2017 Oct 2, 2017Đã kết thúc ₫21250000
Showing 1 to 3 of 3 entries
« 1 »